Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Świdnickiej
Portal „Adalbertus” | Seminarium Duchowne | Diecezja Świdnicka
Seminarium > Kronika

Drukuj stronę Wyślij link znajomemu

Kronika WSD - Grudzień 2016

01.12.2016 (czwartek)
Pierwszy czwartek miesiąca

W pierwszy czwartek miesiąca Kościół w szczególny sposób czyni refleksję nad powołaniem kapłańskim. Z tego też powodu, wspólnota seminaryjna udała się dziś do katedry świdnickiej. Eucharystię poprzedziło nabożeństwo powołaniowe, przygotowane przez o. Mirosława Rakoczego, ojca duchownego. Mszy Świętej przewodniczył ks. bp Ignacy Dec. Homilię wygłosił natomiast ks. dr Jarosław Rodzik SAC, który prowadzi rekolekcje adwentowe w parafii katedralnej. Ojciec rekolekcjonista zaznaczył, że kapłaństwo jest piękną drogą. Jeśli Chrystus na nią zaprasza, powinno się na to wezwanie pozytywne odpowiedzieć. Trzeba przy tym pamiętać, że każdy kapłan jest powołany do służby drugiemu człowiekowi, dlatego należy uczyć się postawy służby. Po zakończonej Eucharystii, do gmachu seminarium przybyli nowicjusze ze Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego wraz ze swoim opiekunem. Spotkanie zakończyło się wspólną kolacją w seminaryjnym refektarzu.

03.12.2016 (sobota)
Egzamin "Ex universa theologia"

W gmachu Wyższego Seminarium Duchownego w Świdnicy odbył się egzamin „Ex universa theologia”, do którego przystąpiło pięciu diakonów. Stanowi on podsumowanie studiów teologicznych i obejmuje całość wykładanego przez lata materiału. Przewodniczącym komisji egzaminacyjnej złożonej z wykładowców naszego seminarium był ks. prof. PWT dr hab. Sławomir Stasiak, prorektor. Dzisiejszy egzamin miał za zadanie sprawdzić wiedzę z zakresu teologii dogmatycznej, Pisma Świętego, teologii moralnej, prawa kanonicznego, liturgiki, teologii pastoralnej oraz katolickiej nauki społecznej.

04.12.2016 (niedziela)
Msza w katedrze

W 2. Niedzielę Adwentu wspólnota seminaryjna udała się do katedry świdnickiej. Mszy Świętej przewodniczył ks. kan. Krzysztof Ambrożej, jeden ze spowiedników naszego seminarium. Homilię wygłosił ks. dr Jarosław Rodzik SAC, prowadzący rekolekcje w parafii katedralnej. Mówił w niej o ukochaniu Eucharystii, która jest źródłem i szczytem życia chrześcijańskiego. Zachęcał wiernych do kształtowania serca i sumienia właśnie w kluczu Eucharystii Chrystusowej. Na zakończenie Mszy Świętej ojciec rekolekcjonista udzielił wszystkim zebranym uroczystego błogosławieństwa. 

04.12.2016 (niedziela)
Instalacja Kapituły Kolegiackiej w Kłodzku

Część alumnów udało się dziś do parafii Wniebowzięcia NMP w Kłodzku, by uczestniczyć w uroczystościach związanych z powołaniem Kapituły Kolegiackiej i instalacją księży kanoników. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił ks. bp Ignacy Dec, biskup świdnicki. Kolegiata liczy czternastu kanoników. Prepozytem został ks. Julian Rafałko. 

05.12.2016 (poniedziałek)
Seminaryjny dzień św. Mikołaja

Tradycją jest, że obchody świętego Mikołaja w seminarium przeżywa się w szczególny sposób. W tym roku świętowaliśmy je w przeddzień liturgicznego wspomnienia tego świętego. Alumni roku czwartego, którzy odpowiedzialni są za przygotowanie corocznej uroczystości, tym razem uczynili to w konwencji „świata bajek”.

Główne uroczystości rozpoczęły się spektaklem pt: „Opowieść wigilijna” w wykonaniu Teatru Wyższego Seminarium Duchownego w Świdnicy. Po nim księża przełożeni, alumni i zaproszeni goście udali się do seminaryjnego refektarza na wspólną kolację. Ostatnim akcentem była sztuka satyryczna, której celem było ukazanie życia seminaryjnego w jak najzabawniejszy sposób. Na zakończenie św. Mikołaj wręczył wszystkim drobne upominki.

 

07.12.2016 (środa)
Dzień skupienia księży neoprezbiterów

Do gmachu Wyższego Seminarium Duchownego w Świdnicy przybyli księża neoprezbiterzy, by odbyć kolejny dzień skupienia. Rozpoczął się on adoracją Najświętszego Sakramentu. Następnie Eucharystii w kaplicy głównej przewodniczył i homilię wygłosił ks. bp Ignacy Dec. We Mszy Świętej uczestniczyła cała wspólnota seminaryjna, która także przeżywa dziś swój dzień skupienia. Ordynariusz świdnicki przypomniał w homilii, że Adwent to czas pełen wezwań. Poprzez dzisiejszą Ewangelię Pan Bóg w szczególny sposób wzywa nas do dzielenia się z Nim wszystkimi aktualnymi przeżyciami, troskami i radościami. Ks. bp Ignacy Dec zachęcał, by dawać wszystkie swoje talenty na służbę Ewangelii.

07.12.2016 (środa)
Akatyst ku czci NMP

Alumni wraz z księżmi przełożonymi zgromadzili się wieczorem w kaplicy głównej, by uczestniczyć w szczególnym nabożeństwie maryjnym, któremu przewodniczył o. Mirosław Rakoczy, ojciec duchowny. Wszyscy zebrani odśpiewali Akatyst ku czci Najświętszej Maryi Panny. Nabożeństwo zakończył Apel Jasnogórski. 

08.12.2016 (czwartek)
Obłóczyny

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny to radość dla całej wspólnoty seminaryjnej. Jest to bowiem dzień, w którym alumni roku III przyjmują strój duchowny.

Eucharystii w katedrze świdnickiej przewodniczył ks. bp Ignacy Dec, ordynariusz świdnicki. Przybyli na nią także księża proboszczowie, rodzice, rodzeństwo i najbliżsi kleryków z kursu III. Biskup świdnicki w wygłoszonej przez siebie homilii pochylił się nad kwestią stroju zewnętrznego i duchowego. Przypomniał, że sutanna jest bardzo specyficznym znakiem zewnętrznym, na który ludzie reagują w przeróżny sposób. Trzeba być gotowym zarówno na oznaki życzliwości i szacunku, ale również niechęci i wrogości.

Po zakończonej homilii rozpoczął się obrzęd obłóczyn. Ordynariusz świdnicki pobłogosławił alumnów mających przyjąć strój duchowny, a następnie poświęcił ich sutanny, w których włożeniu pomagali księża proboszczowie. Na koniec Eucharystii, przedstawiciele alumnów roku III wyrazili swą wdzięczność Bogu za dar powołania, a następnie zwrócili się do ks. bp Ignacego Deca, księży przełożonych, proboszczów, rodziców i najbliższych, dziękując im za wszelki wkład w ich drodze ku kapłaństwu.

Dalsza część uroczystości miała miejsce w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego w Świdnicy, gdzie alumni roku III zaprezentowali przygotowany przez siebie film. Następnie zaproszeni goście udali się na skromny poczęstunek.

W kaplicy głównej II Nieszporom Uroczystości Niepokalanego Poczęcia NMP przewodniczył ks. Dominik Ostrowski, opiekun kursu III. Tradycyjnie poprowadzili je nowo obłóczeni alumni.

11.12.2016 (niedziela)
Pielgrzymka dziękczynna alumnów roku III

W 3. Niedzielę Adwentu alumni roku III wraz z o. Marcinem Dolakiem, ojcem duchownym, udali się do Sanktuarium Marii Śnieżnej Przyczyny Naszej Radości na Górze Iglicznej. Była to pielgrzymka dziękczynna po przyjęciu stroju duchownego. Ks. Andrzej Adamiak, rektor tamtejszego sanktuarium, podjął przybyłych pielgrzymów poczęstunkiem. Następnie alumni uczestniczyli w Mszy Świętej, której przewodniczył i homilię wygłosił o. Marcin Dolak. Ojciec duchowny zachęcał do realizowania swego powołania z pasją i dołożenia wszelkich starań, by strój duchowny był rzeczywiście uzewnętrznieniem życia wewnętrznego. 

11.12.2016 (niedziela)
Msza Święta w katedrze

Wspólnota seminaryjna udała się do katedry świdnickiej, by uczestniczyć w Mszy Świętej upamiętniającej 35. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce, którą przeżywamy w rozpoczętym dziś tygodniu. Eucharystii w intencji ofiar tamtego czasu przewodniczył ks. bp Ignacy Dec. Biskup świdnicki, w wygłoszonej przez siebie homilii podkreślił, że Jezus nie potępia nikogo za błędy i wątpliwości, ale wybacza i wzywa wszystkich do ufności. Na zakończenie Mszy Świętej przedstawiciele Dolnośląskiej „Solidarności” wyrazili swą wdzięczność ordynariuszowi świdnickiemu i przybyłym kapłanom za przykład ich posługi, wiarę i starania, które mają na uwadze pomoc w odróżnianiu prawdy od fałszu.

13.12.2016 (wtorek)
Nowenna przed koronacją obrazu MB Świdnickiej

Maryja spełnia każdą swoją obietnicę.

Alumni wraz z ks. Rektorem Tadeuszem Chlipałą i ks. Andrzejem Majką, dyrektorem administracyjnym, udali się do świdnickiej katedry, by uczestniczyć w kolejnym dniu nowenny przed koronacją obrazu Matki Bożej Świdnickiej. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił ks. bp Ignacy Dec. Ordynariusz świdnicki pochylił się w niej nad ludzkim pragnieniem sprawiedliwości. Tu na ziemi nie jest ono doskonałe, ale musimy być cierpliwi, gdyż chęć sprawiedliwości została nam zesłana przez Boga. W wytrwałości w dążeniu do jej osiągnięcia może nam pomóc Maryja.

Po zakończonej Mszy Świętej miało miejsce kolejne diecezjalne nabożeństwo przed 100. rocznicą objawień w Fatimie i przed koronacją obrazu Matki Bożej Świdnickiej. Wierni zgromadzeni w katedrze wspólnie odmówili modlitwę różańcową, a następnie wyruszyli w procesji z figurą Matki Bożej Fatimskiej. Nabożeństwo zakończył Apel Jasnogórski.

15.12.2016 (czwartek)
Msza czwartkowa

Trzeba żyć tym, co proponuje nam Bóg już dziś.

Wspólnota seminaryjna zgromadziła się wieczorem w kaplicy głównej, gdzie jak co czwartek odprawiana jest Msza Święta w intencji powołań. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił ks. Tadeusz Chlipała. Ksiądz Rektor podkreślił, że źródłem prawdziwego szczęścia staje się realizacja planu, który Bóg przygotował dla każdego człowieka. Główny celebrans zachęcał również, by nie zamykać się w przeświadczeniu o własnej wyższości, ale odkrywać w swojej codzienności Bożą logikę, która niejednokrotnie okazuje się obca współczesnemu człowiekowi.    

18.12.2016 (niedziela)
IV Niedziela Adwentu

Mszy Świętej w kaplicy seminaryjnej przewodniczył ks. Andrzej Majka, dyrektor administracyjny. We wstępie zachęcił on wszystkich zebranych do refleksji nad tym, czy dobrze wykorzystujemy czas w osobistym przeżywaniu trwającego obecnie okresu liturgicznego. Homilię wygłosił natomiast o. Mirosław Rakoczy, który pochylił się w niej nad dwoma postawami, z których jedna charakteryzuje się ufnością i otwartością, a druga skłonnością do podejrzeń. Ojciec duchowny podkreślał, że w relacji z Bogiem i drugim człowiekiem należy oczyszczać ludzką podejrzliwość i bardziej kierować się zaufaniem. Wiąże się to z pewnym ryzykiem, ale właśnie takiej postawy winniśmy się dziś uczyć od św. Józefa. 

20.12.2016 (wtorek)
Wyjazd alumnów do Domu Dziecka

Część alumnów z kursu IV udało się w ramach wolontariatu do Domu Dziecka w Wałbrzychu. Z racji zbliżających się Świąt Narodzenia Pańskiego, klerycy zawieźli dzieciom drobne prezenty, a także artykuły spożywcze i pielęgnacyjne. Alumni wspólnie spędzili czas z wychowankami. Była to także okazja do nabycia nowych doświadczeń, które będzie można wykorzystać w przyszłej posłudze kapłańskiej. 

21.12.2016 (środa)
Wigilia seminaryjna

Wspólnota seminaryjna antycypowała dziś Wigilię Narodzenia Pańskiego. Uroczystości, na które przybyli księża wykładowcy, siostry zakonne, pracownicy i dobrodzieje naszego seminarium, rozpoczęły się Eucharystią, której przewodniczył i homilię wygłosił ks. bp Ignacy Dec. Biskup Świdnicki pochylił się w niej nad dwoma rodzajami wszechobecnego pośpiechu. Pierwszy z nich to „pośpiech światowy”, który charakteryzuje postawa „brania” i powiększania swojego mienia. Drugi to „pośpiech ewangeliczny”, który związany jest z dzieleniem się prawdą Ewangelii, miłością, dobrym słowem i uśmiechem.

Drugą część uroczystości, która miała miejsce już w seminaryjnym refektarzu, rozpoczął śpiew kolęd w wykonaniu chóru seminaryjnego, który poprowadziła p. Marta Moneta. Następnie głos zabrał dziekan alumnów oraz ks. Rektor Tadeusz Chlipała. Po życzeniach i dzieleniu się opłatkiem, wszyscy zebrani zasiedli do wspólnej wieczerzy. Następnie alumni roku II wystawili przygotowane przez siebie jasełka. Był również czas na wspólne kolędowanie z seminaryjnym zespołem muzycznym „The Clouds”. Na koniec ks. bp Adam Bałabuch udzielił błogosławieństwa, a po nim odśpiewano Apel Jasnogórski.  

 

22.12.2016 (czwartek)
Wyjazd alumnów do domu

Wspólnota seminaryjna zgromadziła się w kaplicy głównej na porannej Mszy Świętej, po której alumni wyjechali do swoich rodzinnych parafii. Będą oni wspierać księży proboszczów w przygotowaniach do Świąt Narodzenia Pańskiego. Część kleryków w czasie ferii pełni jednak dyżur w „domu ziarna”.

24.12.2016 (sobota)
Pasterka w katedrze

Narodzony dzisiaj Chrystus przynosi nam pokój.

Do katedry świdnickiej przybyła grupa alumnów, by uczestniczyć w Mszy Świętej w noc Narodzenia Pańskiego, której przewodniczył i homilię wygłosił ks. bp Ignacy Dec. Biskup świdnicki podkreślił, że bez narodzonego dzisiaj Jezusa Chrystusa i Jego zasad, człowiek nie jest w stanie odnaleźć pokoju w dziedzinie życia osobistego, zawodowego i politycznego. Główny celebrans życzył również zebranym, by na nowo przyjęli Jezusa do swego serca.

Wybierz kronikę