Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Świdnickiej
Portal „Adalbertus” | Seminarium Duchowne | Diecezja Świdnicka
Seminarium > Kronika

Drukuj stronę Wyślij link znajomemu

Kronika WSD - Listopad 2016

03.11.2016 (czwartek)
Pierwszy czwartek miesiąca

W pierwszy czwartek miesiąca wspólnota seminaryjna udała się do świdnickiej katedry. Mszę Świętą poprzedziło nabożeństwo wypominkowe za zmarłych. Eucharystii w intencji powołań przewodniczył Ks. Rektor Tadeusz Chlipała. Homilię na temat Dobrego Pasterza wygłosił o. Marcin Dolak, ojciec duchowny. 

04.11.2016 (piątek)
Modlitwa za zmarłych kapłanów

W miesiącu, w którym w sposób szczególny modlimy się za zmarłych, wspólnota seminaryjna zgromadziła się w kaplicy głównej na Mszy Świętej w intencji zmarłych kapłanów diecezji świdnickiej. Eucharystii przewodniczył ks. Dominik Ostrowski, wicerektor. Homilię wygłosił natomiast o. Marcin Dolak, ojciec duchowny. Mówił w niej o sztuce dobrego umierania, która może być konsekwencją dobrego życia.

Po południu cała wspólnota udała się na cmentarz, by modlić się Koronką do Bożego Miłosierdzia oraz nawiedzić groby zmarłych kapłanów i sióstr zakonnych posługujących w Świdnicy. Modlitwie przewodniczył ks. Rektor Tadeusz Chlipała.

05.11.2016 (sobota)
Rekolekcje diecezjalne dla młodzieży

Grupa alumnów udała się dziś do Wałbrzycha, by uczestniczyć w III Rekolekcjach Diecezji Świdnickiej. W tym roku odbyły się one pod hasłem: „Bóg wskrzesza miłosierdziem”. Rekolekcje prowadził ks. Krzysztof Kralka SAC. Ćwiczenia duchowe dla młodzieży obejmowały zawiązanie wspólnoty, modlitwę różańcową, dwie konferencje, Koronkę do Bożego Miłosierdzia, Eucharystię pod przewodnictwem ks. bp. Adama Bałabucha oraz adorację Najświętszego Sakramentu.

06.11.2016 (niedziela)
Dzień skupienia rodziców

Do seminarium przybyli rodzice alumnów, aby przeżyć coroczny dzień skupienia. Rozpoczął się on konferencją, którą wygłosił ks. Dominik Ostrowski, wicerektor. Po przerwie na kawę, odbyły się spotkania z opiekunami poszczególnych roczników. Następnie rodzice mogli skorzystać z sakramentu pokuty i pojednania.

Najważniejszym punktem dzisiejszego dnia skupienia była uroczysta Msza Święta, której przewodniczył ks. Rektor Tadeusz Chlipała. Homilię wygłosił o. Mirosław Rakoczy, ojciec duchowny. Mówił w niej o powszechnym zjawisku zbyt materialnego podejścia do życia. Dzisiejsza Liturgia Słowa ukazuje, że w życiu wiecznym może być zupełnie inaczej niż nam się wydaje.

Po Eucharystii wszyscy uczestnicy udali się do seminaryjnego refektarza na obiad. Koronkę do Bożego Miłosierdzia poprowadził o. Marcin Dolak, ojciec duchowny. Następnie ks. Tadeusz Chlipała podziękował wszystkim rodzicom za ich przybycie i modlitwę, którą wspierają swoich synów i całą wspólnotę seminaryjną. Ks. Rektor wyraził również słowa podziękowania w stronę księży przełożonych i alumnów, dziękując im za zaangażowanie w przygotowanie dzisiejszego dnia skupienia.

09.11.2016 (środa)
Dzień skupienia księży neoprezbiterów

Dzień skupienia księży neoprezbiterów rozpoczął się Mszą Świętą pod przewodnictwem Ks. bp. Ignacego Deca. Ordynariusz świdnicki wygłosił także homilię, w której pochylił się nad tematem świątyni, której kapłani winni być stróżami. Po przerwie na kawę, księża neoprezbiterzy uczestniczyli w wykładzie ks. dr. Arkadiusza Chwastyka, oficjała Sądu Biskupiego w Świdnicy. Dzień skupienia zakończył się wspólnym obiadem w seminaryjnym refektarzu.

10.11.2016 (czwartek)
Msza imieninowa

W przeddzień wspomnienia św. Marcina z Tours, Patrona o. Marcina Dolaka, ojca duchownego i ks. Marcina Gęsikowskiego, wykładowcy naszego seminarium, wspólnota seminaryjna zgromadziła się na uroczystej Mszy Świętej w kaplicy głównej. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił Ks. bp Ignacy Dec. Biskup świdnicki mówił w niej, że Królestwo Boże jest w każdej osobie, która przyjmuje i wierzy w Jezusa Chrystusa. Zachęcał również do tego, byśmy wszyscy byli dyspozycyjnymi narzędziami w rękach Boga w budowaniu Królestwa Bożego. Na zakończenie Mszy Świętej dziekani alumnów, w imieniu całej wspólnoty, złożyli solenizantom życzenia.

13.11.2016 (niedziela)
Zakończenie Roku Miłosierdzia

W 33. Niedzielę Zwykłą wspólnota seminaryjna udała się do katedry świdnickiej, gdzie zakończono Rok Miłosierdzia w kościołach jubileuszowych naszej diecezji. To również kolejny dzień nowenny przed koronacją obrazu Matki Bożej Świdnickiej. Papież Franciszek zakończy Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia za tydzień w Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata.

Eucharystii przewodniczył ks. bp Ignacy Dec. Procesja wejścia po raz ostatni przeszła przez Bramę Miłosierdzia. Ordynariusz świdnicki w homilii zachęcał do refleksji nad tym, w jaki sposób każdy z nas przeżył ten kończący się rok jubileuszowy, a także byśmy nadal byli otwarci na Boże Miłosierdzie i dzielili się nim z innymi ludźmi.

Uroczyste błogosławieństwo poprzedził śpiew Magnificat. Po Mszy Świętej zgormadzeni w świdnickiej katedrze odmówili wspólnie modlitwę różańcową, a po niej wyruszyli w procesji z figurą Matki Bożej Fatimskiej. Na koniec odśpiewano Apel Jasnogórski.

15.11.2016 (wtorek)
Msza z o. Bashobora

Im więcej będziesz dawał z siebie, tym bardziej będziesz cieszył się kapłaństwem.

W naszym seminarium, na czas trwających w diecezji rekolekcji charyzmatycznych, mieszka o. John Bashobora. Jest on kapłanem katolickim, pochodzącym z Ugandy, psychologiem i doktorem teologii duchowości. To znany w świecie rekolekcjonista i charyzmatyk.

W kaplicy głównej porannej Mszy Świętej przewodniczył ks. Tadeusz Chlipała, rektor seminarium. Homilię wygłosił natomiast o. Bashobora. Zachęcał w niej do tego, by unikać lenistwa i nieustannie zapraszać Jezusa do swojej codzienności, a także pozwalać Mu być Panem naszego życia, dzięki temu będziemy cieszyć się powołaniem, a inni będą mogli przez nas poznawać Boga. Na zakończenie, Ks. Rektor podziękował o. Johnowi za wspólną Eucharystię i zapewnił o modlitwie. 

17.11.2016 (czwartek)
Msza czwartkowa

Wszystko co od Boga pochodzi jest ważne, dlatego żyjmy w postawie czuwania i medytacji.

We wspomnienie św. Elżbiety Węgierskiej, wieczornej Mszy Świętej w kaplicy seminaryjnej przewodniczył Ks. bp Ignacy Dec. Czwartek to także dzień, w którym w sposób szczególny modlimy się za powołanych i wypraszamy nowe powołania do służby w Kościele. W homilii, ordynariusz świdnicki pochylił się nad ewangelicznym obrazem Jezusa, płaczącego nad Jerozolimą, która zostanie zburzona. Główny celebrans zachęcał również do modlitwy do Ducha Świętego, by rozpoznawać czas Bożego nawiedzenia, z którym związana jest łaska.

18.11.2016 (piątek)
Wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny

W liturgiczne wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny, Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił ks. dr Michał Klementowicz, wykładowca homiletyki formalnej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W krótkim rozważaniu został podjęty cel Mszy Świętej, dla którego każdy z nas na nią przybył. Otóż wszelki wysiłek związany z codzienną nauką, pracą i modlitwą nie będzie syzyfowy, gdy życie zostanie oparte na Bożym Słowie. 

20.11.2016 (niedziela)
Uroczystość Chrystusa Króla

Pozwólmy Jezusowi władać naszymi sercami.

W Uroczystość Chrystusa Króla wspólnota seminaryjna udała się do katedry świdnickiej. To również dzień zakończenia Roku Miłosierdzia w Kościele powszechnym, a także jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski. Eucharystii przewodniczył Ks. bp Ignacy Dec. W homilii, ordynariusz świdnicki zaznaczył, że to nie ludzie ogłosili Jezusa Chrystusa Królem, ale uczynił to sam Bóg. Główny celebrans zachęcał wiernych do przyjęcia Jezusa za Pana i Władcę swojego życia.

Po Komunii Świętej miało miejsce wystawienie Najświętszego Sakramentu, przed którym Ks. bp Ignacy Dec odczytał Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana. Z racji kończącego się dziś Roku Miłosierdzia i obchodów 1050. rocznicy Chrztu Polski, odśpiewano hymn „Te Deum”. Uroczystość zakończyło błogosławieństwo Eucharystyczne.

22.11.2016 (wtorek)
Wspomnienie św. Cecylii

W liturgiczne wspomnienie św. Cecylii, Patronki Muzyki Kościelnej, uroczystej Mszy Świętej przewodniczył o. Mirosław Rakoczy, ojciec duchowny. Główny celebrans sprawował Eucharystię w intencji wykładowców Muzyki Kościelnej, a także wszystkich zaangażowanych w dzieło muzyczne w naszej wspólnocie. Liturgię ubogacił śpiew scholi seminaryjnej.

23.11.2016 (środa)
XXI Posiedzenie ŚTT

W gmachu Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej odbyło się XXI Posiedzenie Świdnickiego Towarzystwa Teologicznego. Spotkanie rozpoczęło się modlitwą w seminaryjnej kaplicy. Następnie w auli odbyła się debata teologiczna o odpustach, w której uczestniczyli: ks. dr hab. Dominik Ostrowski, wicerektor WSD, ks. dr Zbigniew Chromy, wykładowca teologii fundamentalnej oraz ks. dr Arkadiusz Chwastyk wykładowca prawa kanonicznego. Kolejnym punktem dzisiejszego posiedzenia był panel pytań i dyskusji.

24.11.2016 (czwartek)
Msza czwartkowa

Wieczornej Mszy Świętej w kaplicy głównej przewodniczył i homilię wygłosił ks. Dominik Ostrowski, wicerektor. Czwartkowa Eucharystia jest wyjątkowa, bo gromadzi przy ołtarzu tych, którzy przygotowują się do Chrystusowego kapłaństwa i pozwala na nowo sobie o tym fakcie przypomnieć - zaznaczył główny celebrans. W homilii zwrócił on uwagę, że od pewnego czasu Liturgia Słowa daje nam do rozważania teksty, mówiące o zniszczeniu. Mogą one stanowić inspirację na te ostatnie dni roku liturgicznego. Ks. Dominik Ostrowski posłużył się niezwykle wymownym obrazem miasta, które każdy w pewnym sensie ma w swoim sercu. Należy zadać sobie jednak pytanie czy jest ono budowane dla wygody, według własnego planu, czy może zgodnie z projektem Boga? Ksiądz wicerektor zachęcał, by wykorzystać ostatnie chwile roku liturgicznego oraz rozpoczynający się niedługo Adwent na refleksję, a jeśli to konieczne, na zburzenie miasta zbudowanego na niewłaściwym fundamencie, by zrobić miejsce na to, co Boże.

26.11.2016 (sobota)
Rocznica poświęcenia seminarium

Jesteśmy w Domu Bożym, w którym możemy czuć się wolni i bezpieczni.

W rocznicę poświęcenia świdnickiego seminarium, uroczystej Mszy Świętej przewodniczył ks. Tomasz Federkiewicz. Homilię wygłosił natomiast ks. Krzysztof Iwaniszyn. Na początku Eucharystii ks. Tadeusz Chlipała przypomniał zgromadzonym historię związaną z poświęceniem gmachu Wyższego Seminarium Duchownego w Świdnicy. Miało to miejsce 26 listopada 2010 roku. Poświęcenia dokonał ks. kard. Zenon Grocholewski, ówczesny prefekt Kongregacji ds. Edukacji Katolickiej. Ks. Rektor wyraził przybyłym gościom swą wdzięczność za ich wkład w budowę naszej wspólnoty oraz posługę, którą w niej pełnili. Dzisiejsza Eucharystia była sprawowana w intencji wszystkich przełożonych i kleryków, a także ofiarodawców i przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego.  

Ks. Krzysztof Iwaniszyn wezwał w homilii do wdzięczności Bogu za to miejsce, zwłaszcza za Dom Boży. Tylko wówczas, gdy Go ukochamy, Bóg będzie mógł nas uświęcać i czynić zdolnymi do ewangelizowania. Ks. Krzysztof podkreślał również, że Bóg celowo wybrał to właśnie miejsce, byśmy przebywając w nim, uczyli się co to znaczy być Kościołem, wspólnotą. 

26.11.2016 (sobota)
Wigilia I Niedzieli Adwentu

Przeżyjmy Adwent w oczekiwaniu światła.

Wspólnota seminaryjna udała się do katedry świdnickiej,             by I Nieszporami rozpocząć nowy rok liturgiczny. Modlitwie przewodniczył ks. bp Adam Bałabuch, biskup pomocniczy.

Późnym wieczorem uroczystości związane z Wigilią I Niedzieli Adwentu zgromadziły księży przełożonych i alumnów w kaplicy seminaryjnej. Ks. Dominik Ostrowski, wicerektor, poświęcił wieniec adwentowy i zapalił pierwszą świecę. Cała wspólnota modliła się Godziną Czytań. Następnie homilię wygłosił o. Marcin Dolak, ojciec duchowny. Za punkt wyjścia swoich rozważań wybrał trzy znaki kojarzące się z Adwentem, a mianowicie: noc, oczekiwanie i światło. Po zakończeniu modlitw, rozpoczęła się całonocna adoracja Najświętszego Sakramentu.

27.11.2016 (niedziela)
I Niedziela Adwentu

Adwent uczy nas żyć tu i teraz.

Mszę Świętą w I Niedzielę Adwentu poprzedziła Jutrznia, której przewodniczył ks. Andrzej Majka, dyrektor administracyjny. Po niej nastąpiło zakończenie całonocnej adoracji Najświętszego Sakramentu.

Eucharystii w kaplicy głównej przewodniczył i homilię wygłosił o. Mirosław Rakoczy, ojciec duchowny. W nawiązaniu do dzisiejszej Liturgii Słowa, mówił w niej o przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Główny celebrans podkreślił, że przeszłość tworzy naszą tożsamość, należy zachowywać z niej to, co dobre, a jednocześnie nie popełniać jej błędów. Ojciec Mirosław za św. Pawłem zachęcał zebranych, by starać się rozumieć chwilę obecną. 

28.11.2016 (poniedziałek)
Konferencja księży dziekanów

W gmachu Wyższego Seminarium Duchownego w Świdnicy odbyła się dziś konferencja księży dziekanów. Spotkanie rozpoczęło się Mszą Świętą, której przewodniczył ks. bp Ignacy Dec, biskup świdnicki. Po Eucharystii, księża dziekani udali się na obrady do auli seminaryjnej. Konferencja zakończyła się wspólnym obiadem. 

30.11.2016 (środa)
Święto św. Andrzeja Apostoła

W Święto św. Andrzeja Apostoła uroczystej Eucharystii w kaplicy głównej przewodniczył ks. bp Ignacy Dec. Msza Święta była sprawowana w intencji ks. Andrzeja Majki, dyrektora administracyjnego naszego seminarium, z racji jego imienin. Ordynariusz świdnicki, w wygłoszonej przez siebie homilii, zwrócił uwagę na szczegóły powołania Andrzeja do grona Apostołów, który natychmiast pozostawił wszystko i poszedł za Jezusem. Ks. bp Ignacy Dec podkreślił, że taka postawa jest wzorem, gdyż do kapłaństwa nie można iść tylko częściowo, ale bezwarunkowo i całkowicie oddawać się na służbę Kościołowi. Podobnie jak św. Andrzej przywiódł Piotra do Jezusa, tak i my winniśmy przyprowadzać do Niego innych ludzi, zwłaszcza opuszczonych, żyjących na peryferiach- zachęcał główny celebrans. Po Komunii Świętej przedstawiciele alumnów złożyli życzenia ks. Andrzejowi Majce.

Wybierz kronikę