Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Świdnickiej
Portal „Adalbertus” | Seminarium Duchowne | Diecezja Świdnicka
Seminarium > Kronika

Drukuj stronę Wyślij link znajomemu

Kronika WSD - Październik 2016

01.10.2016 (sobota)
Św. Teresy od Dzieciątka Jezus

W liturgiczne wspomnienie świętej Teresy od Dzieciątka Jezus, dziewicy, Mszy Świętej w kaplicy głównej przewodniczył i homilię wygłosił ks. kan. Mirosław Rakoczy, ojciec duchowny alumnów. Postawa ewangelicznego "prostaczka", nie oznacza powierzchowności lecz pokorę wobec Boga i innych ludzi. Nie powinniśmy wpadać w pychę z powodu swojej wiedzy, przewagi intelektualnej nad innymi, ponieważ tylko ludzie pokorni są w stanie przyjąć Dobrą Nowinę o zbawieniu.

01.10.2016 (sobota)
Wybory dziekanów

Dzisiaj po obiedzie odbyły się wybory dziekanów alumnów. Dotychczas  funkcję tę pełnili: dk. Mariusz Maluszczak- dziekan oraz dk. Krzysztof Frącek- wicedziekan. Nowymi przedstawicielami alumnów zostali  klerycy z roku piątego: Kamil Ożóg - dziekan i Mateusz Matusiak - wicedziekan.

04.10.2016 (wtorek)
Konsulta

Na początku nowego roku akademickiego zebrała się konsulta, na której księża przełożeni, dziekani alumnów i seniorzy poszczególnych roczników omawiali plan pracy na najbliższy semestr. Wybrano również odpowiedzialnych za poszczególne agendy seminaryjne.

05.10.2016 (środa)
Dzień skupienia dla księży neoprezbiterów

W liturgiczne wspomnienie św. Faustyny, do „domu ziarna” przybyli księża neoprezbiterzy, by odbyć swój dzień skupienia. Jest on pierwszym w tym roku akademickim. Tradycyjnie rozpoczął się adoracją Najświętszego Sakramentu. Mszy Świętej przewodniczył ks. Marcin Banaczyk, senior rocznika, a homilię wygłosił ks. Rektor Tadeusz Chlipała. Dzień skupienia zakończył się wspólnym posiłkiem w seminaryjnym refektarzu.

06.10.2016 (czwartek)
Pierwszy czwartek miesiąca

W pierwszy czwartek miesiąca cała wspólnota seminaryjna udała się do świdnickiej katedry. Mszę Świętą poprzedziło nabożeństwo różańcowe przygotowane przez alumnów z roku II. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił ks. bp Ignacy Dec. Podkreślał w niej istotę modlitwy, zwłaszcza błagalnej, w której nie chodzi o to, by prosić jedynie za siebie, ale również za innych. W liturgii uczestniczyli także członkowie Towarzystwa Przyjaciół Seminarium z Nowej Rudy-Słupca i Żarowa.

08.10.2016 (sobota)
Inauguracja Roku Akademickiego 2016/17

Studiowanie teologii to formowanie się na wzór Jezusa Chrystusa.

W sobotę odbyła się Inauguracja Roku Akademickiego 2016/17. Uroczystej Mszy Świętej przewodniczył ks. bp Stefan Regmunt, Biskup Senior diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. W wygłoszonej przez siebie homilii pochylił się nad sensem Słowa Bożego w życiu alumna i studenta teologii. Podkreślił, że tylko Ono daje prawdziwe szczęście i radość.

 

Kolejna część uroczystości miała miejsce w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego, gdzie wszystkich przybyłych gości powitał śpiew „Gaude Mater Polonia” w wykonaniu seminaryjnego chóru. Następnie słowa przywitania wygłosił ks. Rektor Tadeusz Chlipała. Sprawozdanie z działalności seminarium za rok 2015/16 przedstawił ks. Andrzej Majka, dyrektor administracyjny. Immatrykulacji studentów I roku dokonał ks. prof. PWT dr hab. Sławomir Stasiak, prorektor. Po słowie przedstawiciela alumnów pierwszego roku, ks. bp Ignacy Dec wręczył nominacje nowym wykładowcom, a następnie nagrody dla studentów z najwyższymi wynikami w roku akademickim 2015/16. Wykład inauguracyjny pt. „Troska o seminarium duchowne i kapłanów priorytetem posługi pasterskiej Sługi Bożego bpa Wilhelma Pluty- biskupa gorzowskiego” wygłosił ks. bp Stefan Regmunt. Po słowie podsumowania ks. bpa Ignacego Deca, ordynariusza świdnickiego, zebrani biskupi udzielili błogosławieństwa. Na koniec, po wyśpiewaniu „Gaudeamus igitur”, wszyscy uczestnicy udali się do seminaryjnego refektarza.

 

09.10.2016 (niedziela)
XVI Dzień Papieski

W 28. Niedzielę Zwykłą część alumnów udało się do katedry, by uczestniczyć w Mszy Świętej z okazji XVI Dnia Papieskiego oraz zakończenia VI Ogólnopolskiego Kongresu Małżeństw. Tegoroczny Dzień Papieski obchodziliśmy pod hasłem: „Bądźcie świadkami miłosierdzia”. Uroczystej Eucharystii przewodniczył ks. bp Ignacy Dec. W wygłoszonej przez siebie homilii, ksiądz biskup nawiązał do dzisiejszej Ewangelii, która wzywa do postawy wdzięczności. Przed błogosławieństwem, zebrani w katedrze małżonkowie mogli odnowić składaną przed laty przysięgę małżeńską.

11.10.2016 (wtorek)
Inauguracja Roku Akademickiego na PWT

Na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu odbyła się Inauguracja Roku Akademickiego 2016/17. Naszą wspólnotę reprezentowali alumni kursu I wraz z ks. Rektorem Tadeuszem Chlipałą i ks. Dominikiem Ostrowskim, wicerektorem. Uroczystości rozpoczęła Msza Święta w archikatedrze wrocławskiej pod przewodnictwem ks. abpa Józefa Kupnego, Wielkiego Kanclerza PWT. Homilię wygłosił ks. Dominik Ostrowski, który w swojej refleksji pochylił się nad tematyką Ducha Świętego. Po zakończonej Eucharystii wszyscy zaproszeni goście udali się do auli Papieskiego Wydziału Teologicznego, gdzie miały miejsce kolejne punkty programu.

13.10.2016 (czwartek)
Nowenna przed koronacją obrazu MB Świdnickiej

Wspólnota seminaryjna udała się dziś do katedry, by uczestniczyć w nowennie przed koronacją obrazu Matki Bożej Świdnickiej i 100. rocznicą objawień w Fatimie. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił ks. bp Ignacy Dec. Ksiądz biskup w swoim rozważaniu przypomniał historię i przebieg objawień fatimskich. Po Mszy Świętej zgormadzeni w świdnickiej katedrze odmówili wspólnie modlitwę różańcową, a po niej wyruszyli w procesji z figurą Matki Bożej Fatimskiej.

15.10.2016 (sobota)
V Forum Rad Parafialnych

Wyższe Seminarium Duchowne w Świdnicy zaangażowało się w przeprowadzenie V Forum Rad Parafialnych Diecezji Świdnickiej, które w tym roku odbyło się pod hasłem: „Nowe życie w Chrystusie”. Mszy Świętej w katedrze świdnickiej przewodniczył ks. bp Ignacy Dec, biskup świdnicki. Po Eucharystii przedstawiciele parafii naszej diecezji wraz ze swymi duszpasterzami przybyli do gmachu seminarium, gdzie miały miejsce obrady i prelekcje. Na zakończenie, wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na obiad w seminaryjnym refektarzu. 

16.10.2016 (niedziela)
Msza w katedrze

W 38. rocznicę wyboru kard. Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową, wspólnota seminaryjna udała się do katedry świdnickiej, by uczestniczyć w Mszy Świętej pod przewodnictwem ks. bpa Ignacego Deca. Dzisiejsza Eucharystia rozpoczyna tygodniowe przygotowanie do uroczystości ku czci św. Jana Pawła II, Patrona naszego miasta. Ordynariusz świdnicki w wygłoszonej przez siebie homilii, pochylił się nad pełnieniem woli Bożej przez papieża Polaka i św. Jadwigę Śląską.

16.10.2016 (niedziela)
Uroczystość św. Jadwigi Śląskiej

We wspomnienie św. Jadwigi Śląskiej, które w metropolii wrocławskiej ma rangę uroczystości, Jutrzni w seminaryjnej kaplicy przewodniczył ks. Rektor Tadeusz Chlipała. Na modlitwę przybyły również siostry jadwiżanki, które posługują w naszej wspólnocie. Przed błogosławieństwem, którego udzielił ks. Rektor, wszyscy zebrani oddali cześć relikwiom św. Jadwigi.

Po modlitwie południowej „Anioł Pański” w seminaryjnym refektarzu miał miejsce uroczysty obiad, podczas którego dziekani alumnów, w imieniu całej wspólnoty, wyrazili siostrom wdzięczność za ich modlitwę i pracę.

17.10.2016 (poniedziałek)
Wspomnienie św. Ignacego Antiocheńskiego

W liturgiczne wspomnienie św. Ignacego Antiocheńskiego, patrona Pasterza naszej diecezji, wspólnota seminaryjna udała się do katedry. Mszy Świętej przewodniczył ks. bp Ignacy Dec, który na początku przybliżył zgromadzonym wiernym postać św. Ignacego. Homilię wygłosił natomiast ks. bp Adam Bałabuch, biskup pomocniczy. Tematem rozważań była postawa służby, która winna być celem każdego człowieka. Na koniec Eucharystii, w imieniu wspólnoty seminaryjnej, księdzu biskupowi Ignacemu życzenia złożyli ks. Rektor Tadeusz Chlipała i dziekani alumnów. 

20.10.2016 (czwartek)
Msza czwartkowa

W czwartkowy wieczór wspólnota seminaryjna zgromadziła się w kaplicy głównej, by uczestniczyć we Mszy Świętej, której przewodniczył i homilię wygłosił ks. Dominik Ostrowski, wicerektor. Tradycyjnie była to okazja, aby na nowo przypomnieć sobie dzień, w którym Jezus Chrystus ustanowił sakrament kapłaństwa i Eucharystii, a także przyzywać wstawiennictwa patrona dzisiejszego dnia- św. Jana Kantego. Główny celebrans w swoim rozważaniu mówił, że Jezus przychodzi, by napełnić nas prawdziwym szczęściem. Pójście za Nim nie jest łatwe, ale niewątpliwie wzmacnia człowieka, o czym doskonale przekonał się Jan Kanty.

22.10.2016 (sobota)
Uroczystość św. Jana Pawła II

W liturgiczne wspomnienie św. Jana Pawła II, uroczystej Mszy Świętej przewodniczył ks. Rektor Tadeusz Chlipała. Papież Polak to Patron naszego miasta, ale jest też szczególnie bliski naszej wspólnocie, gdyż to Jego decyzją powstała diecezja świdnicka, a w konsekwencji „dom ziarna”. Homilię wygłosił dk. Łukasz Basisty, który w swoim rozważaniu zachęcał do odważnego wyznawania miłości Jezusowi i Jego Kościołowi. Na zakończenie Eucharystii wszyscy zebrani mogli oddać hołd relikwiom św. Jana Pawła II, które wspólnota seminaryjna otrzymała we wrześniu 2012 r. od ks. kard. Stanisława Dziwisza.

Wieczorem alumni wraz z księżmi przełożonymi uczestniczyli w miejskiej procesji różańcowej, która zakończyła się Apelem Jasnogórskim pod pomnikiem św. Jana Pawła II przy świdnickiej katedrze.   

23.10.2016 (niedziela)
Niedziela misyjna

W 30. Niedzielę Zwykłą, w której w sposób szczególny modlimy się za misje i misjonarzy, Mszy Świętej przewodniczył ks. Andrzej Majka, dyrektor administracyjny. Homilię wygłosił natomiast o. Marcin Dolak, który podjął refleksję dotyczącą modlitwy. W przytoczonych przez siebie przykładach udowodnił, że modlitwa, choć często nie zdajemy sobie z tego sprawy, może być obecna w każdym momencie naszej codzienności. Podczas dzisiejszej Eucharystii zbierane były ofiary, które zostaną przeznaczone na Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła.

26.10.2016 (środa)
Spotkanie ze Stellą Zylbersztajn-Tzur

Naszą wspólnotę odwiedziła dziś Pani Stella Zylbersztajn-Tzur, pochodząca z Izraelskiej Hajfy i Krystyna Budnicka z organizacji „Dzieci Holocaustu”, mająca żydowskie korzenie, na co dzień mieszkająca w Polsce. Ks. dr hab. Jarosław Lipniak, wykładowca naszego seminarium, przywitał wszystkich zgromadzonych. Spotkanie poprzedziła projekcja filmu Macieja Pawlickiego „Stella”. Po nim obie Panie opowiedziały zebranym swoją historię życia, drogę do poznania Boga i katolicyzmu, która w przypadku Pani Stelli nie była łatwa. W obu wypowiedziach widoczna była niezwykła wdzięczność Polakom, którzy pomagali przeżyć trudny czas II Wojny Światowej i okres prześladowania ludności żydowskiej. Po wystąpieniu był czas na pytania.  Ks. Rektor Tadeusz Chlipała w słowie końcowym zwrócił uwagę na szczególny fakt, gdyż tam, gdzie wszyscy pytali gdzie jest Bóg, Pani Stella i Krystyna tego Boga znalazły. 

27.10.2016 (czwartek)
Sympozjum naukowe

W gmachu seminarium odbyła się XI sesja popularno-naukowa „W 1050 Rocznicę Chrztu Polski”. Pierwszym i najważniejszym punktem programu była Msza Święta sprawowana w głównej kaplicy pod przewodnictwem Ks. bp. Ignacego Deca. Biskup świdnicki wygłosił również homilię, w której podkreślił, że moment Chrztu Świętego jest niewątpliwie najważniejszą chwilą dla każdego człowieka, ale również zasadniczym momentem w dziejach historii Polski.

Obrady w auli otworzył Ks. Rektor Tadeusz Chlipała, który przywitał wszystkich przybyłych. Następnie wykład wprowadzający pt. „Naród idący ku przyszłości- w 1050 Rocznicę Chrztu Polski” wygłosił Ks. prof. Józef Pater. Po krótkiej przerwie rozpoczęła się debata panelowa na temat „Jaką przyszłość ma naród Polski- w świetle współczesnych wyzwań i tysiącletniego dziedzictwa?”, którą poprowadził Ks. prof. PWT Grzegorz Sokołowski z Obserwatorium Społecznego we Wrocławiu. Na zakończenie, Ks. Rektor Tadeusz Chlipała podziękował prelegentom i słuchaczom oraz w imieniu wspólnoty zaprosił wszystkich gości na poczęstunek do seminaryjnego refektarza. 

31.10.2016 (poniedziałek)
Kandydatura i obtuniczyny

Wspólnota seminaryjna udała się dziś do katedry na Mszę Świętą, w czasie której akolici zostali włączeni w poczet kandydatów do święceń diakonatu i prezbiteratu, a alumni kursu I otrzymali tuniki. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił Ks. bp Ignacy Dec. Biskup świdnicki w swojej refleksji podkreślał, że Kościół nie tylko cieszy się widząc młodych ludzi, którzy zgłaszają swoją gotowość do służby Bogu i ludziom, ale także zapewnia ich o swojej modlitwie.

Po zakończonej homilii miał miejsce obrzęd przyjęcia kandydatów do święceń diakonatu i prezbiteratu. Od tej chwili, Kościół z większą uwagą będzie przyglądał się tym sześciu alumnom roku V, aby jak najlepiej ocenić ich zdatność do służby kapłańskiej. Następnie rozpoczął się obrzęd poświęcenia i nałożenia tunik alumnom kursu I. Biała szata, symbolizująca czystość ducha, będzie służyła im jako strój liturgiczny.

Na zakończenie Mszy Świętej głos zabrali przedstawiciele roku I i V, chcąc wyrazić zebranym swą wdzięczność. Księża przełożeni, alumni i zaproszeni goście udali się do auli Wyższego Seminarium Duchownego w Świdnicy, gdzie miał miejsce krótki spektakl, przygotowany przez braci z roku I. Po nim wszyscy klerycy wyjechali do swoich rodzinnych parafii, by wesprzeć księży proboszczów w przygotowaniach do Uroczystości Wszystkich Świętych i Wspomnienia Wszystkich Wiernych Zmarłych. 

Wybierz kronikę