Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Świdnickiej
Portal „Adalbertus” | Seminarium Duchowne | Diecezja Świdnicka
Seminarium > Kronika

Drukuj stronę Wyślij link znajomemu

Kronika WSD - Czerwiec 2016

02.06.2016 (czwartek)
Marsz osób z niepełnosprawnością

Dzisiaj alumni trzeciego roku uczestniczyli w diecezjalnym dniu osób z niepełnosprawnością. Pierwszym punktem wydarzenia była poranna Msza Święta w katedrze świdnickiej, z udziałem alumnów, której przewodniczył i homilię wygłosił bp Ignacy Dec, biskup świdnicki. Na Eucharystii obecni byli również przedstawiciele świata polityki, wychowawcy oraz dyrektorzy szkół specjalnych funkcjonujących w naszej diecezji. W swoim rozważaniu po Ewangelii Ksiądz Biskup podkreślił nierozerwalność dwóch największych przykazań: miłości Boga i bliźniego. Nie można kochać Boga nienawidząc jednocześnie swojego brata.

Następnie osoby nie w pełni sprawne wraz ze swoimi wychowawcami i opiekunami wzięli udział w marszu ulicami miasta z placu katedralnego do Zespołu Szkół Specjalnych w Świdnicy. W szkole miał miejsce festyn. Były gry oraz zabawy dla wszystkich uczestników.

02.06.2016 (czwartek)
Zakończenie oktawy Bożego Ciała

W pierwszy czwartek miesiąca, w ostatni dzień oktawy Bożego Ciała, alumni wraz z przełożonymi udali się do katedry świdnickiej, aby uczestniczyć w Eucharystii, której przewodniczył ks. prał. Tadeusz Chlipała, rektor alumnów. Homilię wygłosił ks. kan. Krzysztof Iwaniszyn na temat najważniejszych przykazań, przytoczonych w dzisiejszej perykopie Ewangelii, a mianowicie przykazań miłości Boga i bliźniego. Tylko prawdziwie miłując Boga jesteśmy w stanie pokochać każdego człowieka, nawet naszego wroga.

02.06.2016 (czwartek)
Relikwie św. Marii od Jezusa Ukrzyżowanego

Podczas porannego nabożeństwa Liturgii Słowa, nastąpiło uroczyste wprowadzenie relikwi św. Marii od Jezusa Ukrzyżowanego, zwanej popularnie "Małą Arabką". Święta odznaczała się głęboką pokorą, człęsto mówiła o sobie: "małe nic". Posiadała wiele łask i darów nadprzyrodzonych, nosiła również na swoim ciele stygmaty. Zmarła w 1878 roku w Betlejem, kanonizował ją papież Franciszek 17 maja 2015 roku.

03.06.2016 (piątek)
Uroczystość NSPJ

W uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa Mszy Świętej w kaplicy głównej naszego seminarium przewodniczył i homilie wygłosił ks. kan. Dominik Ostrowski, wicerektor alumnów. Przypomniał on, iż kult Serca Pana Jezusa istnieje w Kościele Katolickim już od średniowiecza, szczególnie połączony z czcią, jaką oddawano przebitemu bokowi Zbawiciela. W XVII wieku święta Małgorzata Maria Alacoque, mistyczka przyczyniła się do rozkwitu kultu Serca Pana Jezusa oraz rozpropagowania nabożeństwa dziewięciu pierwszych piątków miesiąca.

04.06.2016 (sobota)
Niepokalanego Serca NMP

Dzisiaj, we wspomnienie Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny, Eucharystii przewodniczył ks. kan. Mirosław Rakoczy, ojciec duchowny alumnów. Homilię wygłosił dk. Krzysztof Frącek. Na początku zarysował historię kreowania się kultu do serca Matki Bożej, a następnie skupił się na dwóch przymiotach Niepokalanej. Pierwszy to pobożność. Maryja nie miała prawnego obowiązku uczestnictwa w święcie paschy w Jerozolimie, ale mimo wszystko udała się do świątyni wraz z Józefem i Jezusem. Drugi to pokorna otwartość na słowo Boże, na co wskazuje fragment dzisiejszej Ewangelii: ,,A Matka Jego chowała wiernie te wspomnienia w swym sercu".

05.06.2016 (niedziela)
Msza Niedzielna

W 10. Niedzielę Zwykłą Mszy Świętej w kaplicy seminaryjnej przewodniczył ks. kan. Andrzej Majka, dyrektor administracyjny naszego domu ziarna. Homilię wygłosił ks. kan. Mirosław Rakoczy, ojciec duchowny alumnów. Dzisiejsza Liturgia Słowa przedstawia nam dwa obrazy wskrzeszenia: syna wdowy w Sarepcie Sydońskiej przez proroka Eliasza oraz młodzieńca z Nain przez Jezusa. W obu tych wydarzeniach główną uwagę skupia natchniony autor na tych, którzy ożywiają, a nie na ożywionych, o czym świadczą słowa kobiety wypowiedziane do Eliasza: „Teraz już wiem, że naprawdę jesteś mężem Bożym i słowo Pana w twoich ustach jest prawdą”, w których owa wdowa nie wspomina wogóle o swoim synu, lecz skupia się na osobie proroka.

07.06.2016 (wtorek)
Msza Święta urodzinowa

Dzisiaj podczas porannej Mszy Świętej, wspólnota seminaryjna modliła się w intencji ks. kan. Krzysztofa Iwaniszyna, ojca duchownego alumnów, z okzaji jego urodzin. Solenizant przewodniczył Eucharystii, natomiast homilię wygłosił ks. kan. Dominik Ostrowski, wicerektor seminarium. W swoim rozważaniu poruszył temat łaski, jako daru Boga dla danego człowieka ze względu na innych ludzi. Tak samo jak sól sama w sobie jest nie użyteczna, ale w połączeniu z innymi potrawami nadaje smak.

09.06.2016 (czwartek)
Msza czwartkowa

Wieczornej Mszy Świętej w kaplicy głównej przewodniczył i homilię wygłosił ks. kan. Andrzej Majka, dyrektor admnistracyjny. Swoje rozważanie na temat miłości bliźniego, oparł na dzisiejszej Ewangelii. Nie można kochać Boga, mieć prawdziwej z Nim relacji, a jednocześnie pałać nienawiścią do drugiego człowieka, nawet najgorszego wroga. "Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam wspomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar swój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. Potem przyjdź i dar swój ofiaruj." (Mt 5, 25).

11.06.2016 (sobota)
Prelekcja

Dzisiaj w godzinach przedpołudniowych w auli seminaryjnej w ramach Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej wygłoszony został referat na temat: "Święty Stanisław i bezbożni humaniści". Prelegentem był p. Gabriel Maciejewski, dziennikarz, historyk, literat. Po wykładzie odbyła się dyskusja, w której wzięli udział uczestnicy spotkania.

12.06.2016 (niedziela)
Piknik seminaryjny

Dzisiaj do naszego domu ziarna przybyli członkowie Towarzystwa Przyjaciół Seminarium, rodziny oraz znajomi alumnów na coroczny piknik. Na początku wszyscy goście wraz z klerykami uczestniczyli we Mszy Świętej w katedrze świdnickiej, której przewodniczył ks. prał. Tadeusz Chlipała, rektor seminarium w Świdnicy. Homilię wygłosił ks. kan. Krzysztof Iwaniszyn, ojciec duchowny alumnów. Na początku swojej wypowiedzi nakreślił okres w jakim obecnie się znajdujemy, mówiąc o roku miłosierdzia ogłoszonym przez papieża, o Światowych Dniach Młodzieży oraz o 1050 rocznicy Chrztu Polski. W drugiej części homilii miłosierdziu Bożym bazując na geście odpuszczenia grzechów kobiecie cudzołożnej, która obmyła mu stopy.

Po Eucharystii wszyscy udali się do seminaryjnego ogrodu, gdzie miał miejsce piknik. Nie brakło tańców, śpiewów, dobrej strawy oraz koncertu naszego zespołu "The Clouds". Impreza zakończyła się o 15:00 litanią do Najświętszego Serca Pana Jezusa.

13.06.2016 (poniedziałek)
Nabożeństwo fatimskie

W rocznicę objawień w Fatimie wspólnota seminaryjna zgromadziła się w kaplicy głównej na nabożeństwie maryjnym. Przewodniczył mu ks. kan. Krzysztof Iwaniszyn, ojciec duchowny alumnów. Rozpoczęło się ono modlitwą zawierzenia całego świata Matce Bożej. Następnie miała miejsce procesja różańcowa z figurą Matki Bożej Fatimskiej wewnątrz budynku głównego seminarium.

16.06.2016 (czwartek)
Pożegnanie siostry Kingi

Dzisiaj podczas wieczornej Mszy Świętej w kaplicy naszego seminarium, wspólnota pożegnała siostrę Kingę Zielińska CSSH, która przez ostatnie lata posługiwała w świdnickim "domu ziarna", a teraz zmienia placówkę i udaje się do domu prowincjalnego do Wrocławia. Eucharystii przewodniczył ks. prał. Tadeusz Chlipała, rektor alumnów, natomiast homilię wygłosił ks. kan. Dominik Ostrowski, wicerektor seminarium. Podkreślił jak ważną posługę spełnią siostry zakonne w życiu wspólnoty seminaryjnej, poprzez swoją postawę wsłuchiwania się w Słowo Boże oraz modlitwę wstawienniczą za przełożonych i alumnów. Postawę takiej cichej modlitwy w ukryciu pochwala Pan Jezus w dzisiejszej Ewangelii mówiąc: "Na modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak poganie".

19.06.2016 (niedziela)
Msza Niedzielna

W XII Niedzielę Zwykłą wspólnota seminaryjna udała się do katedry świdnickiej, aby uczestniczyć w Mszy Świętej kanonickiej, której przewodniczył i homilię wygłosił ks. prał. Jan Bagiński, były proboszcz parafii pw. świętych Stanisława i Wacława w Świdnicy. Przypomniał on zgromadzonym w kościele, o tym że Jezus Chrystus powinien być w centrum naszego życia, jako Mesjasz Boży.

23.06.2016 (czwartek)
Pożegnanie przełożonych

Dzisiaj, podczas uroczystej kolacji wspólnota seminaryjna pożegnała dwóch przełożonych, ks. kan. Tomasza Federkiewicza, prefekta alumnów oraz ks. kan. Krzysztofa Iwaniszyna, ojca duchownego. Ksiądz prefekt po dwuletniej posłudze w naszym domu obejmie probostwo na parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Bystrzycy Górnej, natomiast ojciec Krzysztof, po sześciu latach pobytu w domu ziarna rozpocznie pracę w parafii pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Nowej Rudzie-Słupcu.

23.06.2016 (czwartek)
Wyjazd do Barda

W przeddzień zakończenia roku akademickiego wspólnota seminaryjna udała się na pielgrzymkę autokarową do Barda, gdzie uczestniczyła w Mszy Świętej oraz różańcu. Eucharystii w Bazylice Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, przewodniczył ks. kan. Dominik Ostrowski, wicerektor naszego seminarium, natomiast homilię wygłosił o. Mirosław Grakowicz CSsR (Redemptoryści).

24.06.2016 (piątek)
Akolitat

Na zakończenie czwartego roku formacji seminaryjnej alumni otrzymują posługę akolitatu. Akolici są nadzwyczajnymi szafarzami Komunii Świętej, mogą Ją rozdawać podczas Mszy Świętej oraz nieść Ją do chorych. To wielkie zaufanie Kościoła względem nich.

Z tej okazji w świdnickiej katedrze miała miejsce Msza Święta, której przewodniczył bp Adam Bałabuch, biskup pomocniczy świdnicki. Zgromadzili się na niej księża przełożeni, proboszczowie braci z roku czwartego, ich najbliższa rodzina oraz siostry zakonne.

W homilii główny celebrans, stawiając za wzór św. Jana Chrzciciela, mówił o konieczności pokornego życia, które to jest warunkiem wzrastania w Chrystusie i ukazywania Go innym ludziom. Nakreślił również istotę posługi akolitatu, mocno związanego z tajemnicą Eucharystii.

Po homilii miał miejsce obrzęd ustanowienia akolitów. Po przedstawieniu czterech kandydatów każdy z nich podchodził do biskupa, aby symbolicznie przyjąć patenę z chlebem. Na zakończenie Eucharystii seniorzy w imieniu nowych akolitów podziękowali wszystkim obecnym w katedrze.

Wybierz kronikę