Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Świdnickiej
Portal „Adalbertus” | Seminarium Duchowne | Diecezja Świdnicka
Seminarium > Kronika

Drukuj stronę Wyślij link znajomemu

Kronika WSD - Maj 2016

04.05.2016 (środa)
Pogrzeb śp. Stanisława

Dzisiaj popołudniu cała wspólnota udała się do Świebodzic do parafii pw. św. Mikołaja aby uczestniczyć w Mszy Świętej pogrzebowej, w czasie której modliliśmy się za zmarłego Stanisława Sznajdera, ojca dk. Wojciecha Sznajdera, który za trzy tygodnie przyjmie święcenia prezbiteratu. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił bp Adam Bałabuch, biskup pomocniczy diecezji świdnickiej. W swoim rozważaniu przytoczył historię zmarłego. Warto podkreślić, iż zmarły Stanisław przeżył zsyłkę na Syberię, stąd też był mocno zaangażowany w Związek Sybiraków. Po Mszy Świętej wszyscy udali się na cmentarz, przy ulicy Wałbrzyskiej, gdzie pochowano zmarłego.

05.05.2016 (czwartek)
Pierwszy czwartek miesiąca

W pierwszy czwartek miesiąca tradycyjnie alumni wraz z przełożonymi udali się do katedry świdnickiej na uroczystą Mszę Świętą, sprawowaną w intencji nowych powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych oraz za tych którzy już kroczą drogą powołania do tej pięknej służby Bogu i ludziom. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił ks. kan. Dominik Ostrowski, wicerektor alumnów. Przypomniał zgromadzonym w katedrze, iż nasze życie ziemskie jest jak ewangeliczna "chwila", wspomniana przez Jezusa w dziesiejszej Liturgii Słowa, stąd też musimy mieć świadomość przemijalności wszystkiego co stworzone.

08.05.2016 (niedziela)
Przysięga przed diakonatem

Podczas wieczornego nabożeństwa słowa Bożego pięciu akolitów  z roku piątego złożyło przed ks. prał. Tadeuszem Chlipałą, rektorem seminarium, i całą wspólnotą wyznanie wiary oraz przysięgę o dobrowolności przyjęcia święceń diakonatu. Zobowiązali się także do zachowania celibatu do końca życia i codziennego odprawiania Liturgii Godzin.

Święcenia diakonatu, podczas których akolici zostaną inkardynowani, czyli włączeni w poczet duchowieństwa diecezji świdnickiej, będą miały miejsce następnego dnia.

09.05.2016 (poniedziałek)
Święcenia diakonatu

W uroczystość św. Stanisława, biskupa i męczennika w trakcie porannej Mszy Świętej w katedrze odbyły się święcenia diakonatu. W tym roku pięciu akolitów zostało wyświęconych na diakonów, przez co stali się osobami duchownymi, przeznaczonymi do diakonii słowa, liturgii oraz miłości.

Uroczystej Eucharystii w katedrze świdnickiej przewodniczył bp Adam Bałabuch, biskup pomocniczy świdnicki. Uczestniczyło w niej również wielu innych księży, m.in. przełożeni seminaryjni oraz proboszczowie nowo wyświęcanych.

Obrzęd święceń miał miejsce po Ewangelii. Na początku każdy z kandydatów został imiennie przedstawiony biskupowi, po czym stwierdzono, że uznano ich za godnych święceń na podstawie opinii wiernych oraz odpowiedzialnych za ich przygotowanie. W homilii biskup wskazał na to, że warto mieć w życiu jakiś autorytet na którym można by się wzorować, podając jednocześnie świętego Stanisława jako wzór do naśladowania dla nowowyświęconych.

Lista nowowyświęconych:

 1. dk. Łukasz Basisty (Dzierżoniów, par. pw. Św. Jerzego)
 2. dk. Gniewomir Flis (Nowa Ruda, par. pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej)
 3. dk. Krzysztof Frącek (Bielawa, par. pw. Wniebowzięcia NMP)
 4. dk. Mariusz Maluszczak (Nowa Ruda-Słupiec, par. pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej)
 5. dk. Paweł Pęczuła (Dzierżoniów, par. pw. Chrystusa Króla)

 

09.05.2016 (poniedziałek)
Świętego Stanisława

W uroczystość świętego Stanisława, biskupa i męczennika cała wspólnota seminaryjna zgromadziła się w kościele pw. św. Józefa na uroczystych Nieszporach ku czci głównego patrona naszej katedry świdnickiej. Podczas celebracji odpustowych obecni byli: metropolita wrocławiski abp Józef Kupny, bp Ignacy Dec, biskup świdnicki, bp Adam Bałabuch, biskup pomocniczy diecezji świdnickiej, członkowie kapituły katedralnej i kolegiackiej, Prezydent Miasta Świdnicy Pani Beata Moskal-Słaniewska, bractwo świętego Józefa oraz poczty sztandarowe.

Po modlitwie Liturgią Godzin odbyła się procesja z relikwiami Św. Stanisława do katedry świdnickiej ulicami miasta. W czasie procesji odśpiewano litanię loretańską. Eucharystii odpustowej w katedrze przewodniczył i homilię wygłosił arcybiskup metropolita wrocławski. Następnie księża oraz zaproszeni goście udali się do seminarium na kolację.

 

10.05.2016 (wtorek)
Msza z Biskupem

Biskup Świdnicki, który w dniu święceń diakonów uczestniczył w uroczystościach katedralnych, nazajutrz, tzn. we wtorek, przybył do Seminarium, aby przewodniczyć porannej Mszy Świętej i wyrazić bliskość wobec nowych diakonów Kościoła. Biskup Ignacy wygłosił homilię, w której odniósł się głównie do Apostoła Narodów, który jest autorem dzisiejszego pierwszego czytania. Droga świętego Pawła jest usłąna różnymi cierpieniami, lecz mimo niedogodności Apostoł nie poddaje się, idąc cały czas do przodu, mając przed oczyma misję nadaną mu przez Jezusa Chrystusa. Taka postawa powinna stanowić wzór dla wszystkich powołanych do głoszenia Ewangelii.

12.05.2016 (czwartek)
Msza czwartkowa

Dzisiejsza Msza Święta miała niecodzienny charakter, bowiem służyli do niej wszyscy diakoni, którzy za kilka dni przyjmą święcenia prezbiteratu. Porannej Eucharystii przewodniczył  i homilię wygłosił ks. prał. Tadeusz Chlipała, rektor seminarium.

13.05.2016 (piątek)
Procesja Fatimska

Dzisiaj w 99. rocznicę objawień Matki Bożej w Fatimie, wspólnota seminaryjna zgromadziła się w kaplicy, aby uczestniczyć, w nabożeństwie ku czci Najświętszej Panienki. Centralną częścią nabożeństwa była procesja różańcowa dookoła seminarium.

14.05.2016 (sobota)
Wigilia Zesłania Ducha Świetego

W wigilię uroczystości Zesłania Ducha Świętego, cała wspólnota seminaryjna zgromadziła się wieczorem w kaplicy Dobrego Pasterza, aby celebrować Mszę Świętą rozpoczynającą obchody tzw. Zielonych Świątek. Eucharystii przewodniczył ks. kan. Mirosław Rakoczy, ojciec duchowny alumnów. Homilię wygłosił ks. kan. Dominik Ostrowski, wicerektor naszego seminarium. Po Mszy odbyła się modlitwa uwielbienia, prowadzona przez alumnów.

15.05.2016 (niedziela)
Turniej w piłkę nożną

Wieczorem w uroczystość Zesłania Ducha Świetego w naszym seminarium miał miejsce turniej roczników w piłkę nożną. Organizatorem imprezy sportowej oraz sędzią był ks. prał. Tadeusz Chlipała, rektor wspólnoty. Zwyciężył kurs pierwszy, wygrywając wszystkie mecze. Po turnieju zawodnicy udali się na posiłek do refektarza.

15.05.2016 (niedziela)
Msza w katedrze

W uroczystość Zesłania Ducha Świętego wspólnota seminaryujna udała się do katedry świdnickiej aby uczestniczyć w Mszy Świętej. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił bp Ignacy Dec, biskup świdnicki. Tematem rozważania był Duch Święty oraz Jego działanie w człowieku. Ksiądz biskup podkreślił, jak ważne są dary Ducha Świętego, które w sposób szczególny otrzymujemy w sakramencie bierzmowania, szczególnie w obliczu działania złego ducha w dzisiejszym świecie.

17.05.2016 (wtorek)
Sympozjum naukowe

We wtorkowy poranek alumni wraz z przełożonymi uczestniczyli w Eucharysti w katedrze świdnickiej, której przewodniczył i homilię wygłosił bp Ignacy Dec, biskup świdnicki. W swojej homilii mówił, nawiązując do dzisiejszego czytania z Listu Świętego Jakuba, o dobrej modlitwie. Przypomniał zgromadzonym w katedrze, że modlitwa nie powinna polegać na nieustannych błaganiach i prośbach, ale również na uwielbieniu i dziękczynieniu Bogu za niezliczone dary, jakie dostajemy od Niego każdego dnia.

Po Mszy Świętej wspólnota, wraz z zproszonymi gośćmi udała się do auli seminaryjnej, gdzie odbyło się sympozjum naukowe na temat: "Oblicza Miłosierdzia. Od św. Jana Pawła II do papieża Franciszka". W pierwszej części swoje wykłady przedstawili: ks. bp prof. dr hab. Ignacy Dec, ks. dr Witold Baczyński, wykładowca WSD w Świdnicy, ks. dr hab. Jarosław Lipniak, wykładowca PWT we Wrocławiu, ks. dr Radosław Kisiel, dyrektor Caritas diecezji świdnickiej. Po krótkiej przerwie rozpoczęła się druga część sesji, czyli panel dyskusyjny, któremu przewodniczył ks. dr hab. Dominik Ostrowski, wicerektor WSD w Świdnicy.

19.05.2016 (czwartek)
Jubileusze 25 lat kapłaństwa

Dzisiaj do katedry świdnickiej przybyli księża z całej diecezji i nie tylko, aby świętować swoje jubileusze 25 lat święceń kapłańskich. Podczas celebracji obecna była delegacja alumnów z naszego seminarium. Z tej okazji bp Ignacy Dec, biskup świdnicki odprawił Mszę Świętą w intencji jubilatów, dziękując Panu Bogu za ich posługę oraz wypraszając potrzebne łaski na dalsze lata posługi duszpasterskiej. Po skończonej Eucharystii wszyscy udali się do seminaryjnego refektarza na obiad.

19.05.2016 (czwartek)
Msza czwartkowa

W święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana, alumni wraz z przełożonymi uczestniczyli w wieczornej Mszy Świetej, w kaplicy głównej naszego seminarium. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił ks. kan. Dominik Ostrowski, wicerektor alumnów. Mówił w niej o potrzebie osób duchownych, które będą nieustannie modlić się za ludzi świeckiech, którzy wykonują różne prace i zadania w świecie. Jako przykład tak funkcjonującej społeczności, tyle że w mniejszej skali, podał Zgromadzenie Sióstr Oblatek Chrystusa Kapłana.

20.05.2016 (piątek)
Pożegnanie diakonów

Diakoni, po zakończeniu rekolekcji przed święceniami prezbiteratu, powrócili na ostatni dzień do seminarium. W piątkowy wieczór właśnie dla nich miało miejsce w auli przedstawienie ukazujące powołanie Gerharda Hirschfeldera, tradycyjnie przygotowane przez alumnów pierwszego roku. Najmłodsi klerycy ukazali w nim wzór kapłaństwa, jako służby Prawdzie, którą jest Jezus Chrystus, co często wiąże się z prześladowaniami i innymi trudnościami. Kolejnym punktem dnia były podziękowania diakonów skierowane do wszystkich zebranych oraz przekazanie przez nich tableau rocznikowego.

Następnie wspólnota udała się do kaplicy głównej pw. Dobrego Pasterza, gdzie odbyło się nabożeństwo połączone z wyznaniem wiary i przysięgą o dobrowolności przyjęcia święceń prezbiteratu. Składali je wszyscy diakoni przed ks. prał. Tadeuszem Chlipałą, rektorem Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej.

20.05.2016 (piątek)
Próba przed święceniami

Święcenia prezbiteratu to szczytowy punkt w całej formacji w "domu ziarna". Dlatego też, aby liturgia była na najwyższym poziomie asysta wraz z diakonami udali się do katedry świdnickiej dzień przed Mszą Świętą z udzieleniem święceń prezbiteratu, w celu przeprowadzenia próby wszystkich akcji liturgicznych.

21.05.2016 (sobota)
Święcenia prezbiteratu

Sześcioletni cykl formacji seminaryjnej kończy się święceniami prezbiteratu, dlatego dzień ten jest największym świętem całej wspólnoty seminaryjnej oraz całej diecezji. W tym roku bp Ignacy Dec, pasterz Kościoła świdnickiego wyświęcił siedmiu diakonów Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej.

Liturgia święceń rozpoczęła się po Ewangelii. Na początku kandydaci zostali przedstawieni biskupowi, po czym ten wygłosił homilię obrzędową. Mówił w niej o roli kapłanów i wielkiej odpowiedzialności, jaka na nich spoczywa. Po homilii księża złożyli przysięgę o posłuszeństwie względem biskupa i wyznali swoją wiarę. Następnie została odśpiewana litania do Wszystkich Świętych, która zawsze towarzyszy wielkim wydarzeniom. W wezwaniach modlitwy pojawiły się imiona wszystkich patronów wyświęcanych diakonów.

Po litanii odbyło się to, co jest istotą święceń, czyli nałożenie na kandydatów rąk (uczynili to wszyscy obecni księża) oraz modlitwa święceń. Po święceniach nowi prezbiterzy ubrali ornaty i już jako kapłani podeszli po raz kolejny do biskupa, aby ten namaścił ich ręce olejami. Od tej pory ich dłonie będą przedłużeniem dłoni samego Chrystusa. Po procesji z darami bp Ignacy Dec symbolicznie podarował neoprezbiterom chleb i wino oraz przekazał pocałunek pokoju.

Na zakończenie Eucharystii zostały księżom neoprezbiterom rozdane indeksy, wraz z dekretami, zawierające skierowanie na parafie. Oprócz nich otrzymali dyplomy z tytułami magistrów teologii oraz książeczki jurysdykcyjne. Był też czas na życzenia i podziękowania.

Lista nowowyświęconych:

 1. ks. Krzysztof Augustyn (Wałbrzych, par. pw. Podwyższenia Krzyża Świętego)
 2. ks. Jan Bałchan (Czudec, par. pw. Świętej Trójcy, diec. rzeszowska)
 3. ks.. Marcin Banaczyk (Bielawa, par. pw. Wniebowzięcia NMP)
 4. ks. Damian Kowalski (Świeradów-Zdrój, par. pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP - diecezja legnicka)
 5. ks. Mateusz Kulig (Świdnica, par. pw. NMP Królowej Polski)
 6. ks.. Kamil Osiecki (Mieroszów, par. pw. Św. Michała Archanioła)
 7. ks. Wojciech Sznajder (Świebodzice, par. pw. Św. Mikołaja)

23.05.2016 (poniedziałek)
Rocznice święceń kapłańskich

Dzisiaj podczas porannej Mszy Świętej cała wspólnota seminaryjna modliła się w intencji dziękczynno błagalnej za księży przełożonych, którzy obchodzili swoje rocznice święceń kapłańskich: ks. Rektor - 24 lata, ks. Wicerektor - 15 lat, ks. Prefekt - 12 lat, ojciec Krzysztof - 12 lat oraz ojciec Mirosław - 13 lat. Eucharystii przewodniczył ks. kan. Andrzej Majka, dyrektor administracyjny naszego seminarium.

24.05.2016 (wtorek)
Prymicje w seminarium

Dzisiaj do naszej wspólnoty seminaryjnej zawitali nowowyświęceni księża, aby odprawić Mszę Świętą prymicyjną w naszym domu ziarna w intencji alumnów, przełożonych, sióstr zakonnych oraz pracowników świeckich naszego domu. Eucharystii przewodniczył ks. Marcin Banaczyk, homilię wygłosił ks. kan. Tomasz Czubak, proboszcz parafii pw. Ducha Świętego w Świdnicy, były prefekt księży neoprezbiterów. W swoim rozważaniu podkreślił wielką godność, jaką posiada kapłan oraz związany z nią ogromną odpowiedzialność i misje, jaka stoi przed każdym człowiekiem, powołanym przez Chrystusa do kapłaństwa. Na koniec Mszy Świętej nowi księża diecezji świdnickiej udzielili całej wspólnocie błogosławieństwa prymicyjnego. Po celebracji wszyscy udali się do refektarza na kolację.

26.05.2016 (czwartek)
Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

W Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa wspólnota seminaryjna uczestniczyła w Mszy Świętej w katedrze świdnickiej, której przewodniczył i homilię wygłosił bp Ignacy Dec, biskup świdnicki. Po Eucharystii odbyła się procesja eucharystyczna ulicami miasta do kościoła pw. św. Józefa w Świdnicy. W homilii Biskup mówił o tym, że nasze życie powinniśmy uczynić ofiarą dla Boga i ludzi, na wzór Jezusa Chrystusa, który poniósł śmierć na krzyżu, równocześnie pozostając pod postaciami chleba i wina, stając się ofiarą doskonałą, miłą Ojcu.

29.05.2016 (niedziela)
Msza niedzielna

W 9. Niedzielę Zwykłą, Mszy Świętej w kaplicy głównej naszego seminarium przewodniczył ks. Tomasz Federkiewicz, prefekt alumnów. Homilię wygłosił ks. kan. Krzysztof Iwaniszyn, ojciec duchowny. W swojej refleksji nad pojęciem z pierwszego czytania cudzoziemiec. Podkreślił, to że powinniśmy odnosić się z miłością i szacunkiem do każdego człowieka, na co wskazują słowa z Psalmu: Całemu światu głoście Ewangelię, w którym nie ma żadnego rozróżnienia, należy głosić Dobrą Nowinę wszystkim ludom.

Wybierz kronikę