Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Świdnickiej
Portal „Adalbertus” | Seminarium Duchowne | Diecezja Świdnicka
Seminarium > Kronika

Drukuj stronę Wyślij link znajomemu

Kronika WSD - Kwiecień 2016

02.04.2016 (sobota)
Zak. peregrynacji symboli ŚDM w diecezji

W 11 rocznicę śmierci św. Jana Pawła II wspólnota seminaryjna udała się na stadion wałbrzyski, aby uczestniczyć w wydarzeniach związanych z zakończeniem peregrynacji symboli Światowych Dni Młodzieży. Do Wałbrzycha przybyła młodzież oraz księża z całej diecezji. Głównym punktem dnia była Eucharystia sprawowana przez bp Ignacego Deca, biskupa świdnickiego. Celebrans wygłosił również homilię, w której wskazał na potrzebę ciągłego odnawiania swojej wiary, ponieważ można ją łatwo utracić i wpaść w duchową pustkę. 

03.04.2016 (niedziela)
Wizyta kard. Tarcisio Bertone

W Niedziele Miłosierdzia Bożego do naszej diecezji zawitał kard. Tarcisio Bertone, sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej w latach 2006 - 2013. Kardynał odwiedził świdnickie Hospicjum im. św. Ojca Pio, oraz parafie pw. św. Mikołaja w Świebodzicach, gdzie dokonał uroczystego poświęcenia kaplicy Matki Bożej Fatmiskiej. W Swiebodzicach powitał dostojnego gościa ks. prał. Jan Gargasewicz, proboszcz parafii św. Mikołaja w Świebodzicach i dyrektor świdnickiego hospicjum im. św. Ojca Pio. Na Eucharystii sprawowanej przez kard. Tarcisio obecni byli: bp Ignacy Dec, biskup świdnicki, bp Marek Mendyk, biskup pomocniczy diecezji legnickiej, przełożeni naszego seminarium, delegacja alumnów oraz niektórzy księża z diecezji. Główny celebrans wygłosił homilię, w której nawiązał do cudownego uzdrowienia ojca Pio, który modlił się przy figurze Matki Bożej Fatmiskiej w San Giovanni Rotondo w 1959 roku. Mówił również o miłosierdziu Bożym przyrównując je do światła bez którego nie można wejść w przyszłość.

Po Mszy Świętej miał miejsce uroczysty obiad w sali metalowiec, który zakończył wizytę kardynała w diecezji świdnickiej.

03.04.2016 (niedziela)
Niedziela Miłosierdzia

W pierwszą Niedzielę Okresu Wielkanocnego zwaną Niedzielą Miłosierdzia, alumni wraz z przełożonymi udali się do katedry świdnickiej, aby uczestniczyć w Eucharystii, której przewodniczył i homilię wygłosił ks. prał. Piotr Śliwka.

04.04.2016 (poniedziałek)
Zwiastowanie Pańskie

Dzisiaj, w uroczystość Zwiastowania Pańskiego, wspólnota seminaryjna uczestniczyła w Mszy Świętej celebrowanej przez bp Ignacego Deca, biskupa świdnickiego, w katedrze pw. świętych Stanisława i Wacława w Świdnicy. Główny celebrans wygłosił również homilię, w której podkreślił, iż żaden człowiek nie może uzurpować sobie prawa do decydowania o życiu bądź śmierci drugiego człowieka, nawet tego nienarodzonego.

07.04.2016 (czwartek)
Msza czwartkowa

Dzisiaj, w pierwszy czwartek miesiąca, w 2. Tygodniu Wielkanocnym, wspólnota seminaryjna udała się do katedry świdnickiej, aby uczestniczyć w Mszy Świętej, której przewodniczył i homilię wygłosił bp Ignacy Dec, biskup świdnicki. W swoim rozważaniu bazując na słowach świętego Piotra: „Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi" opisał rywalizację dwóch "Ewangelii". Obok tej prawdziwej Dobrej Nowiny, pochodzącej od Jezusa Chrystusa, scharakteryzował tzw. "ludzką Ewangelię", w której to człowiek i jego pycha są w centrum, w której wolność jest pojmowana jako brak odpowiedzialności za swoje czyny. Jako uczniowie Chrystusa powinniśmy zawsze wybierać to co pochodzi od Boga, ponieważ tylko On jest drogą, prawdą i życiem.

09.04.2016 (sobota)
Sympozjum o rodzinie

W auli naszego seminarium odbyło się sympozjum nt. małżeństwa i rodziny. Na początku swoje prelekcje zaprezentowali klerycy z roku piątego: Krzysztof Frącek - "Dobro małżonków i potomstwa w relacji synodu - pozytywy", Łukasz Basisty - "Cele małżeństwa - negatywy i zagrożenia", Gniewomir Flis - "Jedność, nierozerwalność, sakramentalność w relacji synodu - pozytywy" oraz Paweł Pęczuła - "Przymioty małżeństwa - negatywy i zagrożenia". Referaty były przygotowane w ramach ćwiczeń z prawa kanonicznego. Studenci mieli przyjrzeć się treści relacji końcowej XIV Zwyczajnego Synodu Biskupów poświęconego rodzinie i porównać ją z kanonami odnoszącymi się do małżeństwa. Kiedy okazało się, że wartość merytoryczna prac studenckich jest na bardzo dobrym poziomie, zrodziła się myśl, żeby przedstawić je szerszemu gronu. Na datę tej prezentacji wybrano 9 kwietnia, gdy jeszcze nic nie było wiadomo o terminie publikacji adhortacji papieskiej podsumowującej synod nt. rodziny.

Druga część sympozjum miała charakter dyskusyjny, w której brali udział: ks. dr Arkadiusz Chwastyk, wikariusz sądowy; o. Jerzy Tupikowski CMF, prorektor PWT we Wrocławiu; ks. Bogusław Wolański, dyrektor wydziału duszpasterskiego kurii legnickiej; ks. dr Tadeusz Chlipała, rektor seminarium świdnickiego oraz ks. Roman Tomaszczuk, diecezjalny duszpasterz rodzin diecezji świdnickiej.

10.04.2016 (niedziela)
Msza w seminarium

Mszy Świętej w kaplicy głównej pw. Dobrego Pasterza w III Niedzielę Wielkanocną przewodniczył ks. kan. Dominik Ostrowski, wicerektor alumnów. Główny celebrans wygłosił również homilię. Mówił w niej o potrójnym zaparciu się św. Piotra tuż przed męką Jezusa w świetle potrójnego wyznania Apostoła: „Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham”. Piotr poznał Jezusa poprzez to, iż nawiązał z NIm intymną relację, jako Jego uczeń, nie musiał zdobywać wiedzy teologicznej, aby móc głosić Dobrą Nowinę.

12.04.2016 (wtorek)
Rada pedagogiczna

Do seminarium przybyli księża profesorowie oraz moderatorzy na czele z bp. Ignacym Decem, biskupem świdnickim i bp. Adamem Bałabuchem, biskupem pomocniczym świdnickim, aby wziąć udział w radzie pedagogicznej. Podczas niej dyskutowano nad kandydatami do święceń prezbiteratu oraz nad alumnami mającymi przyjąć posługę akolitatu. W tym czasie w kaplicy głównej tradycyjnie trwała adoracja Najświętszego Sakramentu, a alumni modlili się o światło Ducha Świętego dla obradujących.

14.04.2016 (czwartek)
Msza czwartkowa

W czwartek 3. Tygodnia Okresu Wielkanocnego Mszy Świętej w kaplicy głównej przewodniczył i homilię wygłosił ks. prał. Tadeusz Chlipała, rektor seminarium. W swoim rozważaniu przypomniał alumnom, iż wiara rodzi się ze słuchania. Nawiązał również do pierwszego czytania, w którym to Filip wyjaśnia Pisma Etiopowi, dworzaninowi królowej etiopskiej.

15.04.2016 (piątek)
Msza urodzinowa

W piątek 3. Tygodnia Okresu Wielkanocnego, Eucharystii przewodniczył ks. kan. Dominik Ostrowski, wicerektor alumnów. Wspólnota seminaryjna oraz pracownicy naszego domu ziarna zgromadzili się w kaplicy seminaryjnej, aby modlić się w intencji Księdza Wicerektora, z okazji jego urodzin. Solenizant wygłosił homilię na temat mowy Eucharystycznej Jezusa, której fragment zawarty był w dzisiejszej Ewangelii. Nie możemy pojąć rozumowo tej wielkiej tajemnicy obecności Syna Bożego w chlebie i winie, ale powinniśmy oczami wiary zanużać się w tej prawdzie wiary, zawartej w słowach Zbawiciela: "Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem."

15.04.2016 (piątek)
Dzień skupienia neoprezbiterów

Dzisiaj w murach naszego seminarium miał miejsce dzień skupienia dla księży neoprezbiterów. Uczestniczyli oni we wspólnej Eucharystii, której przewodniczył i homilię wygłosił bp Ignacy Dec, biskup świdnicki. Zakończyli swój pobyt w seminarium obiadem w refektarzu.

16.04.2016 (sobota)
Powołaniowy Dzień Skupienia

Dzisiaj w bazylice strzegomskiej odbył się Powołaniowy Dzień Skupienia dla młodzieży męskiej z gimnazjum. Wydarzenie koordynowali alumni trzeciego roku naszego seminarium. Na początku młodzież uczestniczyła w Mszy Świętej w kościele pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Strzegomiu, której przewodniczył ks. prał. Marek Babuśka, proboszcz parafii. Homilię wygłosił ks. kan. Krzysztof Iwaniszyn, ojciec duchowny alumnów. 

Po Eucharystii seminaryjny zespół "The Clouds" wykonał koncert powołaniowy przed murami bazyliki. Na zakończenie dnia skupienia wszyscy udali się na poczęstunek do domu parafialnego.

17.04.2016 (niedziela)
Niedziela Dobrego Pasterza

W IV Niedzielę Okresu Wielkanocnego, zwaną Niedziela Dobrego Pasterza, alumni tradycyjnie udali się na różne parafie naszej diecezji, aby dać świadectwo swojego powołania i zachęcić młodych do odważnej odpowiedzi na wezwanie Jezusa. Na zdjęciach widzimy kleryka Tomasza Kulę (rok IV) oraz Piotra Sipiorskiego (rok III) wraz z ks. kan. Aleksandrem Trojanem, proboszczem prafii pw. św. Jerzego w Długopolu Dolnym.

18.04.2016 (poniedziałek)
Człowiek w obliczu choroby bliźniego

W poniedziałkowy wieczór, w auli naszego seminarium, odbyło się spotkanie z doktor Teresą Nowak na temat : “Człowiek w obliczu choroby bliźniego”. Pani doktor jest współtwórczynią wałbrzyskiego Hospicjum Jana Pawła II, w którym przez wiele lat pełniła funkcję dyrektora ds. medycznych. Nieustannie posługuje w nim od 25. lat. Jest lekarzem chorób wewnętrznych, kardiologiem w Specjalistycznym Szpitalu im. dr Alfreda Sokołowskiego, Wałbrzych (stanowisko: Starszy Asystent oddziału Kardiologicznego), jak również specjalistą z zakresu leczenia bólu przewlekłego. Spotkanie z panią doktor miało na celu zobrazowanie sytuacji osób chorych i ich rodzin oraz ich oczekiwań od kapłana, który przybywa do nich ze swoją posługą. Spotkanie cieszyło się wielkim zainteresowaniem alumnów oraz profesjonalizmem zaproszonego gościa.

20.04.2016 (środa)
Msza w intencji śp. ks. Raszpli

Poranna Msza Święta sprawowana była w intencji ś.p. ks. prał. Andrzeja Raszpli, byłego proboszca parafii pw. Podwyższenia Krzyża świętego w Wałbrzychu. Ksiądz prałat zmarł w nocy 19 kwietnia 2016 r.,  w wieku 56 lat, mając za sobą 31 lat kapłaństwa. Eucharystii przewodniczył ks. prał. Tadeusz Chlipała, rektor seminarium, a homilię wygłosił ks. kan. Krzysztof Iwaniszyn, ojciec duchowny alumnów. Na początku swojego rozważania przedstawił historię życia zmarłego. W drugiej części homilii przypomniał, iż każdy z nas powinien być gotowy do odejścia z tego świata w każdej chwili. 

21.04.2016 (czwartek)
Msza czwartkowa

Wieczornej Mszy Świętej w czwartek 4. Tygodnia Okresu Wielkanocnego przewodniczył i homilię wygłosił bp Jacek Kiciński CMF (Klaretyn), nowomianowany biskup pomocniczy archidiecezji wrocławskiej. W swoim rozważaniu objaśnił pedagikę stosowaną przez Pana Jezusa, który najpierw przedstawia warunek bycia Jego uczniem, następnie ukazuje nagrodę w postaci błogosławieństwa, a dopiero na końcu pokazuje trudności związane z tą drogą. Nasz Zbawiciel obiecuje, że otrzymamy błogosławieństwo, jeżeli będziemy mieli z nim kontakt wzrokowy (adoracja) i słuchowy (czytanie Pisma Świętego).

23.04.2016 (sobota)
Świętego Wojciecha

W Uroczystość Świętego Wojciech, biskupa i męczennika, patrona naszego seminarium, porannej Mszy Świętej w kaplicy głownej przewodniczył i homilię wygłosił bp Adam Bałabuch, biskup pomocniczy diecezji świdnickiej. Na przykładzie świętego Wojciecha wyjaśnił znaczenie słów Jezusa: "Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity." Święci poprzez swoje zjednoczenie z Chrystusem zmieniają świat, nawet, gdy po ludzku nie ma żadnych owoców ich ciężkiej pracy. 

23.04.2016 (sobota)
Pogrzeb ks. prał. Andrzeja Raszpli

W dniu dzisiejszym odbył się pogrzeb ks. prał. Andrzeja Raszpli, proboszcza parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świetego w Wałbrzychu, z której pochodzi dwóch naszych kleryków. Uroczystości pogrzebowe odbyły się w Hadlach Szklarskich, rodzinnej parafii zmarłego księdza. Mszy świętej pogrzebowej przewodniczył bp Ignacy Dec, biskup świdnicki. Na Eucharystii obecna była grupa alumnów wraz z ojcem duchownym naszego seminarium.

24.04.2016 (niedziela)
Odpust w Dzierżoniowie

Dzisiaj, w 5. Niedzielę Okresu Wielkanocnego, grupa alumnów wraz z księdzem rektorem uczestniczyła w odpuście parafialnym w kościele pw. św. Jerzego w Dzierżoniowie. Na początku alumni wraz z siostrą Kingą Zielińską CSSH w przebrani za Mieszka I, Dobrawę i wojów szli w pochodzie ulicami miasta do kościoła św. Jerzego, gdzie przywitał uroczysty orszak proboszcz parafii ks. kan. Józef Błauciak. Kolejnym punktem obchodów było przedstawienie ukazujące chrzest Mieszka I w 966 roku. Następnie rozpoczęła się Msza Święta, której przewodniczył i homilię wygłosił ks. prał. Tadeusz Chlipała, rektor seminarium. Ostatnim punktem pobytu w Dzierżoniowie był obiad na plebani.

28.04.2016 (czwartek)
Msza czwartkowa

Dzisiejszej wieczornej Eucharystii, w kaplicy głównej naszego seminarium, przewodniczył i homilię wygłosił ks. prał. Tadeusz Chlipała, rektor wspólnoty. Słowa Pana Jezusa z dzisiejszej Ewangelii: "Wytrwajcie w miłości mojej", przypominają nam o konieczności nawiązania z Chrystusem osobistej relacji, która to prowadzi nas do pełnej radości.

Wybierz kronikę