Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Świdnickiej
Portal „Adalbertus” | Seminarium Duchowne | Diecezja Świdnicka
Seminarium > Kronika

Drukuj stronę Wyślij link znajomemu

Kronika WSD - Marzec 2016

01.03.2016 (wtorek)
Koncert w Piławie

We wtorek 1 marca nasz seminaryjny zespół "The Clouds" udał się na koncert do Piławy Górnej, aby przedstawić swój słynny program pt.: "Żołnierze Wyklęci". Ten koncert był niezwykły, ponieważ wśród publiczności oprócz wspaniałej młodzieży oraz mieszkańców Piławy znaleźli się żołnierze wyklęci.

03.03.2016 (czwartek)
Msza czwartkowa

W pierwszy czwartek miesiąca wspólnota seminaryjna udała się do katedry świdnickiej, aby modlić się w intencji powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych. Mszy Świętej przewodniczył i homilię wygłosił bp Ignacy Dec, biskup diecezji świdnickiej. Mówił o licznych zagrożeniach, pułapkach szatana, na które narażona jest w sposób szczególny młodzież, która kształtuje dopiero kształtuje swoją osobowość i szuka nowych doznań. Przypomniał również o tym, iż mamy potężną broń do walki ze złym duchem, wysłużoną nam przez naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa.

04.03.2016 (piątek)
Św. Kazimierza, królewicza

W piątek 3. Tygodnia Wielkiego Postu, w święto św. Kazimierza Królewicza, wspólnota seminaryjna udała się do katedry świdnickiej, aby uczestniczyć we Mszy Świętej oraz godzinnej adoracji Najświętszego Sakramentu, zorganizowanej w ramach akcji modlitewnej 24 godziny dla Pana. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił bp Ignacy Dec, biskup świdnicki.

05.03.2016 (sobota)
Sesja popularno-naukowa 1050-lecie Chrztu Polski

Dzisiaj w gmachu naszego seminarium odbyła się XV sesja popularno-naukowa pt.: "Polska 966-2016. W 1050 rocznicę Chrztu Polski". Do naszego domu ziarna przybyły znane osobistości ze świata nauki i kultury: bp Ignacy Dec, biskup świdnicki, ks. prof. dr hab. Józef Mandziuk, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ks. prof. dr hab. Józef Swastek, Papieski Wydział teologiczny we Wrocławiu, p. mgr Gabriel Maciejewski, Coryllus, pisarz, bloger, p. mgr Henryk Smolny, dyrektor muzeum miejskiego Dzierżoniowa. Pierwszą sesję poprowadził ks. dr Tadeusz Chlipała, rektor naszego semianrium, w której swoje prelekcje wygłosili: ks. prof. dr hab. Józef Swastek, pt: Polityczne, społeczne i religijne konsekwencje Chrztu Polski, oraz ks. prof. dr hab. Józef Mandziuk, pt: Początki chrześcijaństwa na Śląsku. Drugą częścią sympozjum była dyskusja panelowa, której przewodniczył p. redaktor Jan Pospieszalski. Tematem dyskusji był wpływ chrześcijaństwa na Polską kulturę narodową.

Sesję popularno-naukową zwieńczyła Eucharystia w kaplicy głównej naszego seminarium, której przewodniczył i homilię wygłosił bp Ignacy Dec, biskup świdnicki. Na zakończenie Mszy Świętej bp Ignacy wręczył pierścienie upamiętniające dziesięciolecie istnienia diecezji świdnickiej naszym gościom.

 

- - -

POSŁUCHAJ NAGRANIA Z SESJI:

OBEJRZYJ NAGRANIA Z SESJI:

 

 

06.03.2016 (niedziela)
Msza niedzielna w seminarium

W 4. Niedzielę Wielkiego Postu, zwaną Niedzielą radości - leatare, Mszy Świętej w kaplicy głównej naszego seminarium przewodniczył ks. Tomasz Federkiewicz, prefekt alumnów. Homilię wygłosił ks. kan. Mirosław Rakoczy, ojciec duchowny. W swojej refleksji nad przypowieścią o Synu Marnotrawnym, skupił się na osobie miłosiernego Ojca. Przedstawił dwie charakterystyczne cechy ewangelicznej postaci: hesed - miłość ojcowska, wierność, trwałość, dobroć oraz rahamin - miłość matczyna, wrażliwa, delikatna i czuła. W owej przypowieści Pan Jezus w sposób alegoryczny przedstawił miłość Boga Ojca do ludzi, czyli Jego przybranych dzieci.

10.03.2016 (czwartek)
Msza czwartkowa

W czwartek 4. Tygodnia Wielkiego Postu wieczornej Mszy Świętej w kaplicy głównej naszego seminarium przewodniczył i homilię wygłosił ks. prał. Tadeusz Chlipała, rektor alumnów. W swoim rozważaniu poruszył temat świadectwa. Ksiądz rektor przypomniał wszystkim zgromadzonym w kaplicy o tym, że każdy z nas jest powołany do bycia świadkiem wiary w Jezusa Chrystusa w dzisiejszym świecie.

13.03.2016 (niedziela)
Msza w seminarium

Dzisiaj, w 5. Niedzielę Wielkiego Postu, Eucharystii w kaplicy głównej naszego seminarium przewodniczył i homilię wygłosił ks. kan. Krzysztof Iwaniszyn, ojciec duchowny alumnów. Pan Jezus w dzisiejszej Ewangelii przywraca godność kobiety przyłapanej na cudzołóstwie, przez to że nie potępia jej, lecz daje jej szansę zmiany swojego życia.

16.03.2016 (środa)
"Ex universa theologia"

Diakoni naszego seminarium, w środę 16 marca, przystąpili do II części najważniejszego egzaminu w trakcie seminaryjnej nauki: "Ex universa theologia". Egzamin stanowił podsumowanie kilkuletnich studiów teologicznych i został przeprowadzony w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego w Świdnicy. Zakres tez egzaminacyjnych obejmował prawo kanoniczne, teologia moralna, liturgika i teologia pastoralna.

17.03.2016 (czwartek)
Wyjazd teatru

W ostatnim czasie alumni związani z teatrem seminaryjnym kilkukrotnie wyjeżdżali do parafii naszej diecezji z przedstawieniem pt. „Nikt nie ma większej miłości…”. W sztuce poruszane są m. in. problemy etyczno-moralne oraz temat więzi między Bogiem a człowiekiem, które doskonale wpisują się w trwający Rok Miłosierdzia. Wyjazdy te były związane z głoszonymi w tym czasie rekolekcjami parafialnymi. 

17.03.2016 (czwartek)
Msza czwartkowa

W czwartek 5. Tygodnia Wielkiego Postu wieczornej Mszy Świętej w kaplicy głównej naszego seminarium przewodniczył i homilię wygłosił bp Ignacy Dec, biskup świdnicki. W swoim rozważaniu podkreślił wielką cierpliwość i szacunek względem żydów, którzy oskarżali Pana Jezusa o "Bluźnierstwo". Mimo agresji ze strony faryzeuszy i uczonych w Piśmie Jezus spokojnie prowadzi z nimi dialog, tłumacząc im swoją relację z Ojcem. Ksiądz Biskup wskazał na postawę Zbawiciela, jako wzór dla współczesnych metod prowadzenia dialogu, jako przykład podał dialog międzyreligijny.

19.03.2016 (sobota)
Odpust św. Józefa

W uroczystość świętego Józefa Oblubieńca NMP, wspólnota seminaryjna udała się na Mszę Świętą odpustową do parafii pw. św. Józefa w Świdnicy. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił o. Michał Lukoszek OSPPE, Wikariusz Generalny Zakonu Paulinów. Ukazał on postać przybranego ojca Jezusa, jako wzór wiary, męskości i odwagi dla współczesnej rodziny, przeżywającej głęboki kryzys. Po celebracji księża, alumni oraz wszystkie grupy parafialne uczestniczyli we wspólnej agapie.

19.03.2016 (sobota)
Symbole ŚDM w Seminarium

W piątek tuż przed godziną 22 do naszego seminarium przybyły symbole Światowych Dni Młodzieży: drewniany Krzyż, ofiarowany młodym przez Jana Pawła II w 1984 roku oraz ikona Matki Bożej Salus Populi Romani (Zbawienie Ludu Rzymskiego). Symbole przebywały w kaplicy seminaryjnej przez całą noc, po czym z rana zostały przewiezione do katedry świdnickiej.

20.03.2016 (niedziela)
Niedziela Palmowa

Niedziela Męki Pańskiej, czyli Palmowa, rozpoczyna w Kościele katolickim obchody Wielkiego Tygodnia. Jest to dzień upamiętniający uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy.

Tego dnia wspólnota seminaryjna udała się do katedry świdnickiej, aby uczestniczyć w uroczystej Mszy Świętej, której przewodniczył bp Ignacy Dec, biskup świdnicki. Liturgia rozpoczęła się uroczystym przyjęciem, przez Księdza Biskupa symboli Światowych Dni Młodzieży na placu św. Jana Pawła II. Następnie przed świątynią, została odczytana Ewangelia, po której główny celebrans dokonał poświęcenia palm. Podczas liturgii słowa został z kolei odśpiewany przez alumnów opis Męki Pana naszego Jezusa Chrystusa według św. Jana.

24.03.2016 (czwartek)
Msza krzyżma

W Wielki Czwartek przed południem, jak co roku, w katedrze miała miejsce Msza Krzyżma Świętego. Przewodniczył jej bp Ignacy Dec, biskup diecezjalny. Obecni byli także bp Adam Bałabuch, księża infułaci oraz większość kapłanów tworzących prezbiterium diecezji świdnickiej.

W trakcie modlitwy eucharystycznej biskup dokonał błogosławieństwa oleju chorych, natomiast po Komunii Świętej - konsekracji krzyżma. Miały też miejsce nominacje diecezjalne, które odczytał ks. prał. Stanisław Chomiak, kanclerz Świdnickiej Kurii Biskupiej.Swoją homilią główny celebrans nawiązał do listu biskupów polskich do kapłanów na Wielki Czwartek 2016 roku: "Misjonarze Miłosierdzia". Mówił również, jak bardzo ważną rolę odgrywają kapłani, na których liczą nie tylko obecni w kościołach, ale także i ci, którzy do nich nie chodzą. Podkreślił istotę dawania świadectwa o Kościele, jako naszym domu.

Po zakończeniu Eucharystii wszyscy udali się do seminarium, gdzie miał miejsce uroczysty obiad. Podczas niego m. in. bp Adam Bałabuch złożył biskupowi diecezjalnemu i innym kapłanom życzenia.

 

24.03.2016 (czwartek)
Msza Wieczerzy Pańskiej

Łatwiej jest nam spełniać akty modlitewne, niż wypełniać to najważniejsze, a zarazem najtrudniejsze przykazanie.

Mszą Wieczerzy Pańskiej, sprawowaną wieczorem w Wielki Czwartek, Kościół rozpoczął celebrowanie Świętego Triduum Paschalnego. Eucharystia ta jest wspomnieniem Ostatniej Wieczerzy, podczas której zostały ustanowione Najświętszy Sakrament oraz kapłaństwo.

Uroczystej Eucharystii w katedrze świdnickiej przewodniczył bp Ignacy Dec, pasterz Kościoła lokalnego. Obecni byli także księża przełożeni, księża z parafii katedralnej oraz alumni.

Główny celebrans wygłosił również homilię, w której nakreślił związek wydarzenia obmycia nóg Apostołom w wieczerniku z pierwszym, najważniejszym przykazaniem miłości Boga i bliźniego. Jak trudno jest nam niekiedy przyjść z pomocą potrzebującemu, przybliżyć się do kogoś nam nieżyczliwego.

Po homilii miał miejsce obrzęd zwany mandatum. Biskup w geście pokory i służby dokonał symbolicznego obmycia nóg dwunastu mężczyznom, na pamiątkę wydarzeń z Ostatniej Wieczerzy. Po zakończonej Eucharystii Najświętszy Sakrament został przeniesiony na ołtarz adoracji, gdzie wierni będą mogli oddawać Mu cześć przez cały następny dzień.

 

 

25.03.2016 (piątek)
Ciemna Jutrznia

Tradycyjnie w Wielki Piątek z rana wspólnota seminaryjna uczestniczyła w tzw. "ciemnej Jutrzni", której przewodniczył bp Ignacy Dec, biskup świdnicki. 

25.03.2016 (piątek)
Liturgia Męki Pańskiej

Wielki Piątek to dzień, w którym Kościół nie sprawuje Eucharystii. W świdnickiej katedrze zgromadzili się jednak wierni, by pod przewodnictwem bp. Ignacego Deca, biskupa świdnickiego, uczestniczyć w liturgii Męki Pańskiej. Wzięła w niej udział również wspólnota seminaryjna.

Rozpoczęła się ona od prostracji, czyli leżenia krzyżem, którą wykonał główny celebrans. Następnie miała miejsce liturgia słowa, podczas której odśpiewano opis Męki Pana naszego Jezusa Chrystusa według św. Jana. Po niej główny celebrans wygłosił homilię, przypominając zgromadzonym w świątyni, że Pan Jezus dobrowolnie przyjął na siebie śmierć krzyżową, aby otworzyć człowiekowi drogę do nieba. Krzyż nie jest dla nas znakiem hańby czy poniżenia, lecz zbawienia i miłości.

Drugą częścią liturgii była adoracja krzyża. Na początku bp Ignacy dokonał jego odsłonięcia, po czym księża, alumni i wierni mogli podejść, aby oddać mu cześć. Po Komunii Świętej miała miejsce procesja do Grobu Pańskiego, gdzie umieszczono monstrancję z Najświętszym Sakramentem. Będzie można adorować Go tam przez cały następny dzień.

26.03.2016 (sobota)
Wigilia Paschalna

Wigilia Paschalna jest centralnym i najważniejszym momentem w całym Triduum Świętym. Nie należy już ona do Wielkiej Soboty, ponieważ rozpoczyna się po zachodzie słońca. Zgodnie z symboliką żydowską oznacza to już nowy dzień, zatem jej liturgia rozpoczyna obchody dnia Zmartwychwstania.

Mszy Świętej, składającej się z czterech części, przewodniczył pasterz diecezji świdnickiej, bp Ignacy Dec. Pierwszą z nich była liturgia Światła, która rozpoczęła się przed katedrą. Miało tam miejsce poświęcenie ognia i przygotowanie paschału. Po wyżłobieniu na nim krzyża, liter alfabetu greckiego alfa i omega oraz cyfr 2015, wszyscy udali się w procesji do katedry. Podczas niej trzykrotnie było zaśpiewane "Światło Chrystusa" i zapalano świece. Kolejnym ważnym punktem był "Exsultet", czyli orędzie wielkanocne, które wykonał dk. Marcin Banaczyk. Zawiera ono m. in. pochwałę ofiary paschalnej Chrystusa i sakramentu chrztu oraz dziękczynienie za zmartwychwstanie i wybawienie ludzkości z grzechu.

Częścią drugą Eucharystii była liturgia słowa. W tym dniu była szczególnie rozbudowana, ponieważ składała się aż z siedmiu czytań ze Starego Testamentu. Po nich odśpiewano hymn "Chwała na wysokości Bogu", podczas którego rozbrzmiały wszystkie dzwony i organy. Nie używano ich od Mszy Wieczerzy Pańskiej. Następnie lektor odczytał epistołę, czyli fragment Listu św. Pawła Apostoła do Rzymian. Po Ewangelii główny celebrans wygłosił homilię, w której podkreślił znaczenie chrztu świętego w życiu człowieka. To bowiem ten sakrament otwiera dla niego bramę nieba i dostęp do życia wiecznego.

Kolejną częścią Mszy Świętej była liturgia chrzcielna, w trakcie której poświęcono wodę poprzez zanurzenie w niej paschału oraz odśpiewano litanie do Wszystkich Świętych.

Ostatnim elementem była liturgia eucharystyczna, podczas której zostały zakonsekrowane Chleb i Wino. Nie robiono tego od czwartkowej Mszy Wieczerzy Pańskiej. Po Komunii Świętej biskup zaprosił wszystkich obecnych w katedrze na Mszę Świętą z procesją rezurekcyjną, która odbędzie się w katedrze w poranek wielkanocny.

27.03.2016 (niedziela)
Zmartwychwstanie Pańskie

W dzień Zmartwychwstania Pańskiego, procesją rezurekcyjną z Najświętszym Sakramentem, rozpoczęła się Msza Święta o świcie. Zainicjował ją główny celebrans, bp Ignacy Dec, biskup diecezji świdnickiej. Przez ten pochód wokół placu Jana Pawła II zostało podkreślone największe i najpiękniejsze święto chrześcijańskie.

Homilię biskup Ignacy rozpoczął od tradycyjnych słów powitania: "Chrystus zmartwychwstał", na co wszyscy odpowiedzieli: "Prawdziwie zmartwychwstał". Dalej mówił o ludziach, którzy przez wieki świadczyli o zmartwychwstaniu Chrystusa, dzięki którym wiara przetrwała do naszych wieków.

Po Komunii Świętej zostało odśpiewane uroczyste "Te Deum", podkreślające wielkość świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Po Mszy Świętej ks. prał. Piotr Śliwka, proboszcz parafii katedralnej, złożył wszystkim zebranym najserdeczniejsze życzenia z okazji świąt Wielkanocnych.

 

Wybierz kronikę