Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Świdnickiej
Portal „Adalbertus” | Seminarium Duchowne | Diecezja Świdnicka
Seminarium > Kronika

Drukuj stronę Wyślij link znajomemu

Kronika WSD - Luty 2016

02.02.2016 (wtorek)
Ofiarowanie Pańskie

Dzisiaj, w święto Ofiarowania Pańskiego, alumni wraz z przełożonymi udali się do katedry świdnickiej, aby modlić się w intencji osób konsekrowanych. Z tej okazji w katedrze, na uroczystej Eucharystii, której przewodniczył bp Adam Bałabuch, biskup pomocniczy diecezji świdnickiej, zgromadzili się zakonnicy, zakonnice oraz osoby konsekrowane wraz ze swoimi przełożonymi. Homilię wygłosił o. Radosław Zięzio, sercanin, przełożony klasztoru w Polanicy-Zdroju. Ludzie żyjący w czystości i według rad ewangelicznych winni odznaczać się gorliwością i pasją w tym co robią, aby pociągać za sobą serca młodych do służby Bogu, do składania ofiary z siebie.

 

03.02.2016 (środa)
Św. Błażeja

 
Dzisiaj we wspomnie świętego Błażeja, biskupa i męczennika Eucharystii przewodniczył ks. Marcin Pietrzyk, ojciec duchowny w seminarium w Łodzi. Na zakończenie Mszy Świętej odbyło się błogosławieństwo połączone z prośbą o zachowanie od chorób gardła i języka.

04.02.2016 (czwartek)
Msza czwartkowa

Tradycyjnie w pierwszy czwartek miesiąca wspólnota seminaryjna uczestniczyła w Eucharystii sprawowanej w katedrze pw. śśw. Stanisława i Wacława przez ks. kan. Krzysztofa Iwaniszyna, ojca duchownego alumnów. Główny celebrans wygłosił również homilię nawiązując do Ewangelii w której Jezus posyła uczniów, aby wyrzucali złe duchy, uzdrawiali chorych i głosili Dobrą Nowinę. Niestety dzisiaj, tak samo jak dwa tysiące lat temu nie wszyscy przyjmują Słowo Boże, przekazywane przez następców Apostołów i do nich to odnoszą się słowa: "Jeśli w jakim miejscu was nie przyjmą i nie będą was słuchać, wychodząc stamtąd strząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo dla nich”.

07.02.2016 (niedziela)
Powrót do seminarium

Do "domu ziarna" zjechali się alumni po trzydniowej przerwie międzysemestralnej. Po praktyce do seminarium przyjechali także diakoni, którzy rozpoczną ostatni semestr swojej formacji duchowo-intelektualnej.

12.02.2016 (piątek)
Rekolekcje wielkopostne

W tym roku rekolekcje wielkopostne prowadził o. Bogdan Waliczek OSPPE (Paulin) posługujący w parafii pw. św. Józefa Oblubieńca w Świdnicy. Ćwiczenia duchowne skłądały się z licznych konferencji, modlitwy Liturgią Godzin, adoracji Najświętszego Sakramentu oraz medytacji Słowa Bożego. W centrum każdego dnia była oczywiście Eucharystia. Rekolekcje zakończyły się przyjęciem posługi lektoratu przez alumnów trzeciego roku, w katedrze świdnickiej.

13.02.2016 (sobota)
Lektorat

Na zakończenie rekolekcji wielkopostnych trzynastu alumnów trzeciego roku przyjęło posługę lektoratu z rąk bp Adama Bałabucha, biskupa pomocniczego diecezji świdnickiej. Jest to wydarzenie, podczas którego klerycy stają się szczególnymi świadkami słowa Bożego. Lektorat jest pierwszą posługą, którą otrzymują kandydaci do kapłaństwa. Na uroczystej Mszy Świętej w katedrze świdnickiej, której przewodniczył bp Adam, obecni byli przełożeni seminarium i księza proboszczowie nowych lektorów. Główny celebrans wygłosił homilię obrzędową nakreślając charakter posługi lektora w Kościele.

16.02.2016 (wtorek)
Konsulta

Tradycyjnie na początku semestru zebrała się konsulta, aby podjąć decyzje dotyczące "domu ziarna" i jego funkcjonowania przez najbliższe półrocze. Zostały także wybrane osoby odpowiedzialne za poszczególne agendy.

16.02.2016 (wtorek)
Konferencja księży dziekanów

We wtorek 16 lutego w naszym seminarium gościli księża dziekani, którzy przybyli na konferencję duszpasterską z udziałem biskupa świdnickiego oraz jego najbliższych współpracowników. Tradycyjnie wszystko rozpoczęło się Eucharystią o godz. 9:00, której przewodniczył i homilię wygłosił bp Ignacy Dec, biskup świdnicki. Głównym tematem rozważań była modlitwa w życiu kapłana. Na przykładzie modlitwy Pańskiej Pasterz Kościoła lokalnego przypomniał księżom dziekanom o potrzebie dawania świadectwa modlitwy dla wiernych.

Następnie księża dziekani udali się do auli seminaryjnej, by tam dyskutować o bieżących sprawach dotyczących funkcjonowania diecezji. Wszystko zakończyło się obiadem w seminaryjnym refektarzu.

     

18.02.2016 (czwartek)
Msza czwartkowa

W czwartek pierwszego tygodnia Wielkiego Postu, Mszy Świętej w kaplicy głównej naszego seminarium przewodniczył i homilię wygłosił ks. kan. Dominik Ostrowski, wicerektor alumnów. Trzonem rozważań była złota zasada postępowania: "Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie". Homileta zaznaczył szczególnie aspekt miłosierdzia w patrzeniu na słabość i biedę bliźniego.

20.02.2016 (sobota)
Dzień skupienia dla księży

Dzisiaj od samego rana w murach naszego seminarium goszczą duchowni diecezji świdnickiej, którzy uczestniczą w Wielkopostnym dniu skupienia, prowadzonym przez ks. kan. Pawła Cembrowicza, proboszcza parafii katedralnej pw. Św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu. Ćwiczenia duchowne rozpoczęły się od adoracji Najświętszego Sakramentu, następnie księża uczestniczyli w konferencjach, modlitwie Liturgią Godzin oraz spotkaniu w sprawie Światowych Dni Młodzieży z kpt. Mariuszem Misiem, ABW. W południe odbyła się Msza Święta, której przewodniczył i homilię wygłosił bp Adam Bałabuch. Na zakończenie wszyscy uczestnicy udali się do seminaryjnego refektarza na obiad.

21.02.2016 (niedziela)
40. urodziny o. Mirosława

W 2. Niedzielę Wielkiego Postu Mszy Świętej w kaplicy głównej przewodniczył ks. kan. Mirosław Rakoczy, ojciec duchowny alumnów. Wszyscy zgromadzeni w kaplicy modlili się w intencji gównego celebransa, który obchodzi swoje czterdzieste urodziny. Homiię wygłosił ks. Tomasz Federkiewicz, prefekt alumnów. Bazując na Ewangelii opisującej przemienienie Pańskie na górze Tabor, opisał wyjście człowieka z grzechu i dążenie do Królestwa Niebieskiego, w analogii do narodu wybranego został wyprowadzony z Egiptu i wprowadzony do ziemi obiecanej.

25.02.2016 (czwartek)
Msza czwartkowa

W czwartek 2. tygodnia Wielkiego Postu wieczornej Mszy Świętej przewodniczył i homilię wygłosił bp Ignacy Dec, biskup diecezji świdnickiej. Główny celebrans w swoim rozważaniu oparł się na przypowieści o bogaczu i Łazarzu, którą odczytano w ramach dzisiejszej Liturgii Słowa. Tylko w okresie ziemskiej pielgrzymki możemy czynić miłosierdzie bliźnim, wypraszając tym samym łaskę i miłosierdzie Boże dla siebie i innych.

28.02.2016 (niedziela)
Msza w katedrze

W 3. Niedzielę Wielkiego Postu wspólnota seminaryjna udała się na Mszę Świętą do katedry świdnickiej, której przewodniczył i homilię wygłosił bp Ignacy Dec, biskup świdnicki. Homilię wygłosił główny celebrans, ukazując poanadczasowość słów Jezusa, zapisanych na kartach Ewangelii. Ksiądz Biskup przypomniał, iż każdy z nas powinien się nieustannie nawracać, aby nie popaść w pychę, związaną z poczucia wyższości nad innymi.

Wybierz kronikę