Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Świdnickiej
Portal „Adalbertus” | Seminarium Duchowne | Diecezja Świdnicka
Seminarium > Kronika

Drukuj stronę Wyślij link znajomemu

Kronika WSD - Styczeń 2016

06.01.2016 (środa)
Objawienie Pańskie

Dzisiaj w uroczystość Objawienia Pańskiego wspólnota seminaryjna udała się do katedry świdnickiej na Eucharystię sprawowaną przez bp Ignacego Deca, biskupa diecezji świdnickiej. Główny celebrans wygłosił homilię, w której przypomniał zgromadzonym w katedrze o tym jak ważne są dzieła misyjne. Zaznaczył również to, że głównym celem Kościoła jest doprowadzenie wszystkich ludzi do uwielbienia Boga, na wzór Mędrców ze wschodu, którzy padli na twarze przed Zbawicielem. Po Mszy Świętej odbył się Orszak Trzech Króli, w którym brali udział alumni naszego seminarium oraz mieszkańcy Świdnicy.

06.01.2016 (środa)
Wizyta duszpasterska w seminarium

Tradycyjnie w uroczystość Objawienia Pańskiego, czyli tzw. Trzech Króli, w "domu ziarna" ma miejsce wizyta duszpasterska. W związku z tym po zakończeniu dnia skupienia miało miejsce poświęcenie mieszkań księży przełożonych, pokoi alumnów i innych ważnych pomieszczeń.

07.01.2016 (czwartek)
Pierwszy czwartek miesiąca

Tradycyjnie w pierwszy czwartek miesiąca wspólnota seminaryjna uczestniczyła w Eucharystii sprawowanej w katedrze pw. śśw. Stanisława i Wacława przez bp Ignacego Deca, biskupa świdnickiego. Główny celebrans wygłosił również homilię nawiązując do Ewangelii w której Jezus rozpoczyna swoją działalność publiczną w Galilei. Pasterz Kościoła lokalnego podkreślił, iż to Jezus pierwszy wychodzi do ludzi aby uzdrawiać, głosić dobrą nowinę i wzywać do nawrócenia. Nie czeka w Nazarecie na interesantów w określonych godzinach, ale poświęca cały swój czas na służbę człowiekowi, dając nam doskonały wzór ofiarności i pełnego oddania. Na zakończenie Mszy Świętej została odmówiona modlitwa Pawła VI w intencji powołań kapłańskich i zakonnych.

10.01.2016 (niedziela)
Spotkanie opłatkowe Przyjaciół WSD

Do świdnickiego "domu ziarna" w Niedzielę Chrztu Pańskiego zawitali Przyjaciele Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej: prezesi Towarzystwa Przyjaciół WSD, studenci świeccy. Było to spotkanie opłatkowe.

Na początku nasi goście, wraz z alumnami uczestniczyli w Mszy Świętej, której przewodniczył ks. prał. Tadeusz Chlipała, rektor alumnów. Homilię wygłosił ks. kan. Krzysztof Iwaniszyn, ojciec duchowny. Swoją refleksję oparł na Ewangelii, opisującej moment chrztu Jezusa w Jordanie. Zbawiciel, sam będąc bez grzechu, nie boi się stanąć pośród grzeszników oraz przyjąć chrzest, dając wzór pokory i jedności z ludźmi.

Kolejną częścią spotkania były jasełka, przygotowane przez alumnów roku drugiego, które odbyły się w auli naszego seminarium. Po przedstawieniu odbyło się dzielenie opłatkiem.

Spotkanie zakończyło się obiadem w refektarzu, podczas którego odbyło wspólne śpiewanie kolęd, prowadzone przez kleryków.

11.01.2016 (poniedziałek)
Opłatek dziennikarzy

W poniedziałkowy poranek do naszej wspólnoty przybyli przedstawiciele świata mediów w na spotkanie opłatkowe. Na początku odbyła się liturgia słowa, któej przewodniczył i homilię wygłosił bp Ignacy Dec, biskup świdnicki. Następnie nasi goście udali się do refektarza, aby obejrzeć jasełka w wykonaniu alumnów roku drugiego, podzielić się opłatkiem oraz spożyć wspólny posiłek.

14.01.2016 (czwartek)
Msza czwartkowa

W czwartkowy wieczór Mszy Świętej w kaplicy głównej naszego seminarium przewodniczył i homilię wygłosił bp Ignacy Dec, biskup diecezji świdnickiej. W homilii Pasterz Kościoła lokalnego przypomniał, iż powinniśmy trwać przy Bogu niezależnie od sytuacji w której się znajdujemy. Jako przykład podał Izraelitów, którzy zwrócili się do Boga o pomoc w walce przeciw Filistynom dopiero po przegranej bitwie ze swoim przeciwnikiem. Pan Bóg bowiem oczekuje od nas nieustannej modlitwy zarówno wtedy gdy jest nam ciężko, jak i w chwilach radosnych.

17.01.2016 (niedziela)
Msza niedzielna w seminarium

W 2. Niedzielę Zwykłą Mszy Świętej w kaplicy głównej naszego seminarium przewodniczył ks. Andrzej Majka, dyrektor administracyjny naszego domu ziarna. Homilię wygłosił ks. kan Krzysztof Iwaniszyn, ojciec duchowny alumnów. Jezus w dzisiejszej Ewangelii przemienia wodę w wino, ratując nowożeńców przed krępującą sytuacją. Ten obraz pokazuje nam, że nasz Zbawiciel troszczy się o nas w każdej chwili naszego życia.

17.01.2016 (niedziela)
Msza kanonicka

W 2. Niedzielę Zwykłą grupa alumnów z naszego seminarium udała się do katedry, gdzie uczestniczyła w Mszy Świętej kanonickiej, której przewodniczył ks. kan. Arkadiusz Chwastyk, kanonik honorowy Świdnickiej Kapituły Katedralnej. Homilię wygłosił dk. Krzysztof Augustyn, w której przypomniał zgromadzonym w katedrze potrzebę nieustannego dziękczynienia Bogu, za wszystko co od Niego otrzymujemy, szczególnie za trudne dla nas doświadczenia.

20.01.2016 (środa)
Nabożeństwo ekumeniczne

W środę, drugiego tygodnia zwykłaego, grupa alumnów udała się do Kościoła Pokoju w Świdnicy na nabożeństwo ekumeniczne. We wspólnej modlitwie uczestniczyli bp Ignacy Dec, biskup świdnicki, bp Waldemar Pytel z kościoła Ewangelicko-Augsburskiego diecezji wrocławskiej oraz ks. Piotr Nikolski, duchowny prawosławny.

21.01.2016 (czwartek)
Nabożeństwo ekumeniczne w seminarium

W trakcie dzisiejszej porannej Liturgii Słowa, wszyscy zgromadzeni w kaplicy Dobrego Pasterze modlili się o jedność chrześcijan. Nabożeństwu ekumenicznemu przewodniczył ks. kan. Jarosław Lipniak, wykładowca naszego seminarium. W kaplicy obecni byli również: bp Waldemar Pytel, biskup kościoła Ewangelicko-Augsburskiego diecezji wrocławskiej oraz ks. Piotr Nikolski, duchowny prawosławny. Homilię wygłosił ks. Piotr, w której podkreślił jak ważna jest jedność chrześcijan, w obliczu napływającej do Europy fali obcych kultur, religii i wartości.

 

21.01.2016 (czwartek)
Msza czwartkowa

Wieczornej Eucharystii w kaplicy głównej przewodniczył i homilię wygłosił bp Ignacy Dec, biskup świdnicki. W swoim rozważaniu na podstawie dzisiejszej liturgii słowa skupił się na zazdrości króla Saula względem Dawida. Człowiek zazdrosny raduje się z nieszczęścia swojego brata oraz ma również zaniżone poczucie własnej wartości.

24.01.2016 (niedziela)
Dzień skupienia

W 3. Niedzielę Zwykłą odbył się w naszym domu ziarna kolejny dzień skupienia. Prowadził go ks. Krzysztof Kralka SAC (Pallotyn). Ćwiczenia duchowe składały się z konferencji, modlitwy Liturgią Godzin, adoracji Najświętszego Sakramentu oraz modlitwy o uzdrowienie. Centralnym punktem dnia była Eucharystia, której przewodniczył i homilię wygłosił nasz gość ks. Krzysztof. Tematem rekolekcji była formacja w seminarium oraz metody ewangelizacji pogan, ludzi wierzących oraz tych którzy zrazili się do Kościoła.

25.01.2016 (poniedziałek)
Nawrócenie św. Pawła

Dzisiaj, w święto Nawrócenia świętego Pawła Apostoła, Mszy Świętej w kaplicy głównej naszego seminarium przewodniczył i homilię wygłosił ks. Krzysztof Kralka SAC (Pallotyn). W swoim rozważaniu podkreślił naturalne pragnienie każdego człowieka do rozwoju duchowego. Zachęcał również, aby na wzór św. Pawła z wielką gorliwością dążyć do coraz głębszej relacji z Bogiem.

25.01.2016 (poniedziałek)
Nabożeństwo ekumeniczne w katedrze

W liturgiczne wspomnienie Nawrócenia świętego Pawła alumni wraz z przełożonymi naszego semianrium udali się do katedry świdnickiej, aby uczestniczyć w Liturgii Słowa zorganizowanej w ramach tygodnia modlitw o jedność chrześcijan. Liturgią przewodniczył bp Ignacy Dec, biskup diecezji świdnickiej, we wspólnej modlitwie brali udział również: bp Adam Bałabuch, biskup pomocniczy diecezji diecezji świdnickiej oraz bp Waldemar Pytel, biskup kościoła Ewangelicko-Augsburskiego diecezji wrocławskiej.

27.01.2016 (środa)
Bł. Jerzego Matulewicza

W liturgiczne wspomnienie błogosławionego Jerzego Matulewicza, biskupa, Mszy Świętej w kaplicy głównej przewodniczył i homilię wygłosił ks. kan. Krzysztof Iwaniszyn, ojciec duchowny alumnów. W swoim komentarzu do dzisiejszej Ewangelii przytoczył słowa świętej siostry Faustyny, o tym że dla Boga najważniejsze jest to, że człowiek stara się być bliżej Niego.

28.01.2016 (czwartek)
Św. Tomasza z Akwinu

Dzisiaj, w liturgiczne wspomnienie świętego Tomasz z Akwinu, prezbitera i doktora Kościoła, wieczornej Eucharystii w kaplicy głównej naszego seminarium przewodniczył i homilię wygłosił bp Ignacy Dec, biskup świdnicki. W swoim rozważaniu mocno podkreślił przymiotry charakteryzujące świętego Tomasz, jego pobożność, pokorę oraz odwagę w teologiczno-filozoficznych rozważaniach. We wspólnej modlitwie uczestniczyli również bp Adam Bałabuch, biskup pomocniczy diecezji świdnickiej oraz pan dr Tomasz Dziurla, który wraz z ks. Tomaszem Federkiewiczem, prefektem alumnów obchodzą swoje patronalne święto. Po Eucharystii odbył się wykład okolicznościowy ks. dr hab. Piotra Mrzygłoda pt. "Świętego Tomasz z Akwinu metafizyka wydarzenia śmierci". Następnie wszyscy udali się do seminaryjnego refektarza na uroczystą kolację.

30.01.2016 (sobota)
Rocznica poświęcenia katedry

W kolejną rocznicę poświęcenia Kościoła katedralnego w Świdnicy, alumni wraz z przełożonymi naszego seminarium udali się do katedry na uroczystą Mszę Świętą, której przewodniczył i homilię wygłosił ks. prał. Piotr Śliwka, proboszcz parafii katedralnej. Porównał on kościół zbudowany z cegieł do duchowej świątyni, wznoszonej z żywych kamieni, czyli z ludzi wierzących, należących do Kościoła - mistycznego ciała Chrystusa. Przypomniał również, że katedra jest "matką" wszystkich kościołów w diecezji.

31.01.2016 (niedziela)
Msza w seminarium

W 4. Niedzielę Zwykłą Eucharystii w kaplicy głównej naszego seminarium przewodniczył i homilię wygłosił ks. kan. Dominik Ostrowski, wicerektor alumnów. W swoim rozważaniu porównał Ewangelię ze studnią, z której zawsze możemy czerpać wodę dającą życie.

Wybierz kronikę