Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Świdnickiej
Portal „Adalbertus” | Seminarium Duchowne | Diecezja Świdnicka
Seminarium > Kronika

Drukuj stronę Wyślij link znajomemu

Kronika WSD - Grudzień 2015

01.12.2015 (wtorek)
Konferencja dziekanów

Nie dajmy się okraść z Adwentu!

Do seminarium przybyli księża dziekani diecezji świdnickiej, aby w "domu ziarna" odbyć swoją konferencję. Spotkanie rozpoczęli od Mszy Świętej pod przewodnictwem bp. Ignacego Deca, biskupa świdnickiego. Następnie mieli obrady, podczas których dyskutowali o bieżących sprawach związanych z funkcjonowaniem diecezji. Wszystko zakończyło się obiadem w seminaryjnym refektarzu.

02.12.2015 (środa)
Dzień skupienia neoprezbiterów

W seminarium odbył się trzeci w tym roku akademickim dzień skupienia księży neoprezbiterów. Tradycyjnie rozpoczął się on adoracją Najświętszego Sakramentu oraz okazją do spowiedzi. Po niej księża neoprezbiterzy uczestniczyli we Mszy Świętej, której przewodniczył ks. prał Tadeusz Chlipała, rektor naszego "domu ziarna". Homilię wygłosił ks. kan. Mirosław Rakoczy, ojciec duchowny alumnów, w której przypomniał księżom, że tylko głęboka relacja z Chrystusem daje siłę do działalności duszpasterskiej. Dzień skupienia zakończył się obiadem w seminaryjnym refektarzu.

03.12.2015 (czwartek)
Msza czwartkowa

W liturgiczne wspomnienie świętego Franciszka Ksawerego wspólnota seminaryjna udała się do katedry świdnickiej aby uczestniczyć w Mszy Świętej roratniej, sprawowanej w intencji powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych.Eucharystii przewodniczył ks. prał. Tadeusz Chlipała, rektor alumnów. Homilię, skierowaną do dzieci na temat historii Polski tuż po chrzcie w 966 roku, wygłosił ks. Krzysztof Krzak, wikariusz parafii katedralnej.

05.12.2015 (sobota)
Seminaryjny dzień św. Mikołaja

W tym roku św. Mikołaj zapukał do drzwi "domu ziarna" dzień przed liturgicznym wspomnieniem tego świętego biskupa z Miry. Był to dzień w konwencji satyrycznej przedstawiający życie wspólnoty seminaryjnej, jako Kopalni "Chlipałówka".

Wieczorem odbyły się główne uroczystości, które zapoczątkowała sztuka poważna. W tym roku Teatr Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej zaproponował swoim widzom spektakl pt. "Nikt nie ma większej miłości". Głównym bohaterem był Otto von Schimek, austriacki żołnierz Wehrmachtu, rozstrzelany przez Niemców za to, że nie chciał zabijać niewinnych ludzi. Po tym przedstawieniu miała miejsce kolacja, a po niej moment, na który czekali wszyscy. Była to sztuka satyryczna, podczas której klerycy mogli wcielić się w role księży przełożonych oraz profesorów i w krzywym zwierciadle pokazać życie w "domu ziarna".

06.12.2015 (niedziela)
Dzień skupienia

W 2. Niedzielę Adwentu wspólnota seminaryjna uczestniczyła w dniu skupienia, który prowadził ks. kan. Krzysztof Iwaniszyn, ojciec duchwny alumnów. Ćwiczenia duchowne składały się z konferencji, wspólnej modlitwy Liturgią Godzin oraz adoracji Najświętszego Sakramentu. Centralnym punktem dnia była Eucharystia której przewodniczył i homilię wygłosił ojciec Krzysztof. Nawiązując do dzisiejszej Liturgii Słowa, przypomniał zgromadzonym w kaplicy definicję nawrócenia jako nowego stylu życia. 

07.12.2015 (poniedziałek)
Akatyst ku czci NMP

Wspólnota seminaryjna zgromadziła się w kaplicy głównej, aby odśpiewać akatyst ku czci Najświętszej Maryi Panny. Tradycją już się stało, iż tę modlitwę typową dla Kościołów na Wschodzie śpiewa się w naszym seminarium w przededniu obłóczyn.

08.12.2015 (wtorek)
Obłóczyny

W uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w katedrze świdnickiej dokonuje się obleczenia alumnów roku trzeciego w sutanny. Zatem tego dnia trzynastu braci z tegoż roku seminarium świdnickiego po raz pierwszy założyło strój duchowny.

Uroczystej Mszy Świętej w katedrze przewodniczył oraz homilię wygłosił bp Ignacy Dec, biskup świdnicki. Przybyli na nią rodzice i rodziny kleryków, a także ich księża proboszczowie. Po proklamacji Ewangelii odbył się sam obrzęd obłóczyn. Na początku odmówiono modlitwę błogosławieństwa. Po pokropieniu oblekanych i ich sutann wodą święconą, udali się oni do kaplicy Najświętszego Serca Pana Jezusa. Tam ściągnęli krawaty i założyli koloratki. Zakończeniem obrzędu było nałożenie klerykom białych komż.

Dalsza część uroczystości odbyła się w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej. Na początku klerycy trzeciego roku zaprezentowali krótkie przedstawienie traktujące życiu św. Jana XXIII, ich rocznikowego patrona, po czym zaprosili swoich bliskich na mały poczęstunek.

Na zakończenie dnia nowoobłóczeni alumni prowadzili uroczyste Nieszpory.

 

10.12.2015 (czwartek)
Msza o męczennikach

Dziesiejszej Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił o. Ignacy Tomaszewski OFM Conv, proboszcz parafii pw. Imienia NMP w Kowarach. Ojciec Ignacy odwiedził naszą wspólnotę w związku z beatyfikacją dwóch polskich franciszkanów: Michała Tomaszka i Zbigniewa Strzałkowskiego, ktrórych znał osobiście.

11.12.2015 (piątek)
Ex Universa

Diakoni naszego seminarium, w piątek 11 grudnia, przystąpili do I części najważniejszego egzaminu w trakcie seminaryjnej nauki: "Ex universa theologia". Egzamin stanowił podsumowanie kilkuletnich studiów teologicznych i został przeprowadzony w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego w Świdnicy. Zakres tez egzaminacyjnych obejmował teologię dogmatyczną i Pismo Święte. W II części egzaminu, zaplanowanej na marzec, diakoni zmierzą się z kolejnymi dziedzinami teologii: prawo kanoniczne, teologia moralna, liturgika i teologia pastoralna.

12.12.2015 (sobota)
Nabożeństwo z przyjęciem szkaplerzy

Dzisiaj podczas wieczornego nabożeństwa siedmiu alumnów przyjęło szkaplerz. Zostali przez to włączeni do tzw. rodziny karmelitańskiej. Nabożeństwu słowa Bożego przewodniczył ks. kan. Mirosław Rakoczy, ojciec duchowny alumnów.

13.12.2015 (niedziela)
Inauguracja roku jubileuszowego

W 3. Niedzielę Adwentu, wspólnota seminaryjna udała się do kościoła pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Świdnicy, aby uczestniczyć w uroczystościach inaugurujących rok miłosierdzia. Na początku odbyła się procesja do katedry świdnickiej, której przewodniczył bp Ignacy Dec, biskup świdnicki. Pasterz Kościoła lokalnego uroczyście otworzył symboliczną Bramę Miłosierdzia w katedrze, rozpoczynając w naszej diecezji obchody roku jubileuszowego. Następnie miała miejsce Msza Święta, której przewodniczył i homilię wygłosił Biskup Ignacy.

13.12.2015 (niedziela)
Pielgrzymka dziękczynna

Po niedzielnej Eucharystii alumni roku trzeciego wraz ze swoim opiekunem ks. Andrzejem Majką, dyrektorem administracyjnym seminarium, udali się na pielgrzymkę dziękczynną do sanktuarium Matki Bożej Przyczyny Naszej radości na Górze Iglicznej. Uczestniczyli tam w adoracji Najświętszego Sakramentu oraz w modlitwie Liturgią Godzin. Następnie rektor sanktuarium ks. kan. Andrzej Adamiak podjął alumnów poczęstunkiem.
 

17.12.2015 (czwartek)
Msza Czwartkowa

W czwartkowy wieczór Mszy Świętej w kaplicy głównej naszego seminarium przewodniczył i homilię wygłosił ks. prał. Tadeusz Chlipała, rektor wspólnoty. Nawiązując do Ewangelii, ukazującej rodowód Jezusa Chrystusa, przypomniał, iż historia Izraela nie była zlepkiem przypadków, ponieważ Pan Bóg nieustannie czuwał nad dziejami narodu wybranego. 

19.12.2015 (sobota)
Msza pogrzebowa

Dzisiaj grupa alumnów i przełożonych naszego seminarium uczestniczyła w Mszy Świętej pogrzebowej ojca rektora Papieskiego Wydziału Teologicznego pana Zbigniewa Wołyńca. Eucharystii, w kościele pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Oławie, przewodniczył abp Józef Kupny, metropolita wrocławski. Homilię wygłosił bp Ignacy Dec, biskup świdnicki, w której przedstawił cztery momenty przyjścia Pana Jezusa: przy narodzeniu w Betlejem, w każdej Eucharystii pod postaciami chleba i wina, dla każdego indywidualnie w godzinie śmierci oraz na końcu czasu.

20.12.2015 (niedziela)
Msza w seminarium

W 4. Niedzielę Adwentu Mszy Świętej w seminaryjnej kaplicy przewodniczył ks. Andrzej Majka, dyrektor administracyjny. Homilię wygłosił ks. kan. Mirosław Rakoczy, ojciec duchowny alumnów. Przypomniał zgromadzonym w kaplicy, iż Adwent jest radosnym czasem oczekiwania na przyjście Pana. Owa radość, nie jest tu rozumiana jako coś zewnętrznego, lecz jako szczęście ze spotkania z żywym Bogiem i Jego Słowem skierowanym do nas.

20.12.2015 (niedziela)
Msza kanonicka

W 4. Niedzielę Adwentu grupa alumnów z naszego seminarium udała się do katedry, gdzie uczestniczyła w Mszy Świętej kanonickiej, której przewodniczył ks. prał. Jan Bagiński, kanonik emeryt Świdnickiej Kapituły Katedralnej. Główny celebrans wygłosił homilię, w której przedstawił krótką egzegezę dzisiejszego fragmentu Ewangelii. Skupił się głównie na radości i gotowości służby, która wypełniała serce Matki Bożej zmierzającej do domu Zachariasza.

21.12.2015 (poniedziałek)
Wigilia w Seminarium

 
Wspólnota seminaryjna antycypowała wigilię uroczystości Narodzenia Pańskiego. Obchody rozpoczęły się od Eucharystii w kaplicy głównej, której przewodniczył i homilię wygłosił bp Ignacy Dec, biskup świdnicki. Obecni na niej byli także księża profesorowie i przełożeni seminaryjni, lektorki języków obcych, pracownicy świeccy, siostry zakonne, dobrodzieje i oczywiście alumni.
 
Po Mszy Świętej wszyscy przeszli do refektarza, gdzie chór alumnów pod batutą ks. Jacka Czechowskiego zaśpiewał kilka kolęd. Po życzeniach Mariusza Maluszczaka, dziekana alumnów, ks. prał. Tadeusza Chlipały, rektora i bp. Ignacego Deca, przyszedł czas na łamanie się opłatkiem. Ostatnim akcentem była wieczerza wigilijna. Podczas niej klerycy roku drugiego wystawili jasełka. Ważnym punktem było także wspólne kolędowanie wraz z seminaryjnym zespołem muzycznym. Tradycyjnie także kolędę "Oj, maluśki, maluśki" zaśpiewał bp Ignacy Dec. Wszystko zakończyło się błogosławieństwem i Apelem Jasnogórskim.

26.12.2015 (sobota)
List rektorów na święta

We wszystkich kościołach diecezji świdnickiej odczytywany był list ks. prof. dr. hab. Włodzimierz Wołyniec, rektora Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, oraz ks. dr. Tadeusza Chlipały, rektora Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej, z okazji uroczystości Narodzenia Pańskiego. W liście tym księża dziękują za duchowe i materialne wsparcie i składają życzenia świąteczne.

Wybierz kronikę