Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Świdnickiej
Portal „Adalbertus” | Seminarium Duchowne | Diecezja Świdnicka
Seminarium > Kronika

Drukuj stronę Wyślij link znajomemu

Kronika WSD - Listopad 2015

04.11.2015 (środa)
Dzień skupienia neoprezbiterów

W seminarium odbył się drugi w tym roku akademickim dzień skupienia księży neoprezbiterów. Tradycyjnie rozpoczął się on adoracją Najświętszego Sakramentu oraz okazją do spowiedzi. Po niej księża neoprezbiterzy uczestniczyli we Mszy Świętej, której przewodniczył i homilię wygłosił bp Ignacy Dec, biskup świdnicki. Dzień skupienia zakończył się obiadem w seminaryjnym refektarzu.

05.11.2015 (czwartek)
Rada pedagogiczna

W seminarium zebrali się bp Ignacy Dec, biskup świdnicki, księża moderatorzy i profesorowie, aby wspólnie obradować na bieżące tematy związane z funkcjonowaniem seminarium. Główną kwestią były zbliżające się obłóczyny alumnów trzeciego roku.

05.11.2015 (czwartek)
Pierwszy czwartek miesiąca

Tradycyjnie w pierwszy czwartek miesiąca wspólnota seminaryjna uczestniczyła w Eucharystii sprawowanej w katedrze pw. śśw. Stanisława i Wacława przez bp Ignacego Deca, biskupa świdnickiego. Główny celebrans wygłosił również homilię nawiązując do przypowieści o zagubionej owcy z dzisiejszej Ewangelii. Pasterz Kościoła lokalnego przypomniał zgromadzonym w katedrze, że we współczesnym społeczeństwie jest wiele zagubionych owiec, które wymagają szczególnej troski. Na zakończenie Mszy Świętej została odmówiona modlitwa Pawła VI w intencji powołań kapłańskich i zakonnych.

06.11.2015 (piątek)
Msza Święta w intencji zmarłych kapłanów

W piątkowy poranek odbyła się Msza Święta w intencji zmarłych kapłanów. Eucharystii przewodniczył ks. kan. Dominik Ostrowski, wicerektor seminarium. Homilię o tematyce eschatologicznej wygłosił dk. Kamil Osiecki. Mówił w niej o tym, że w każdym momencie powinniśmy oczekiwać powtórnego przyjścia Chrystusa, aby gdy przyjdzie zastał nas czuwających.

06.11.2015 (piątek)
Modlitwa na cmentarzu

Wspólnota seminaryjna udała się na świdnicki cmentarz, aby pomodlić się nad grobami zmarłych księży i sióstr zakonnych. Modlitwę w kaplicy cmentarnej poprowadził ks. kan. Dominik Ostrowski, wicerektor seminarium. Wszyscy obecni modlili się tam koronką do Miłosierdzia Bożego. Następnie wspólnota przeszła w miejsce, gdzie spoczywają zmarli. Tam pomodlili się za dusze kapłanów i sióstr.

07.11.2015 (sobota)
Dzień Skupienia dla młodzieży

Do "domu ziarna" przybyła grupa młodzieży męskiej z terenów całej diecezji, aby wziąć udział w dniu skupienia. W ramach tego czasu uczestniczyli oni w codziennym życiu alumnów. Wraz z nimi modlili się, spożywali posiłki, a także brali udział w różnych spotkaniach. Dzień skupienia skończył się kolacją w seminaryjnym refektarzu.

 

08.11.2015 (niedziela)
Msza kanonicka

W 32. Niedzielę Zwykłą alumni wraz z przełożonymi udali się do katedry, gdzie uczestniczyli w Mszy Świętej kanonickiej, której przewodniczył ks. prał. Tadeusz Chlipała, rektor seminarium. Homilię wygłosił o. Michał Tomczak OMI (Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej) na temat prześladowań chrześcijan na świecie. Porównał cierpienia Pana Jezusa do ludzi, którzy dzisiaj umierają za wiarę.

08.11.2015 (niedziela)
Koncert

W Niedzielny wieczór odbył się w katedrze świdnickiej koncert w wykonaniu chrześcijańskiej wokalistki jazzowej Małgorzaty Hutek z cenionym w całej Europie kwartetem smyczkowym Atom String Quartet oraz Nikolą Kołodziejczykiem, laureatem tegorocznych „Fryderyków” w kategorii „Fonograficzny debiut roku”. Koncert nosi tytuł „UFAM TOBIE” i jest nowoczesną interpretacją modlitewną wybranych Psalmów, których tematem jest ufność w Bogu. Na wydarzeniu byli obecni klerycy i przełożeni naszego seminarium.

09.11.2015 (poniedziałek)
Msza w seminarium

Dzisiaj, w święto poświęcenia bazyliki laterańskiej, porannej Eucharystii przewodniczył ks. Tomasz Federkiewicz, prefekt alumnów. Homilię wygłosił dk. Damian Kowalski. Na początku przytoczył kilka faktów związanych z Bazyliką pw. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Apostoła, która został konsekrowana przez papieża Sylwestra I w 326 roku po narodzeniu Chrystusa. Diakon przypomniał również znaczenie słów św. Pawła, o tym że ciało jest świątynią Ducha.

11.11.2015 (środa)
Narodowe Święto Niepodległości

W Narodowe Święto Niepodległości wspólnota seminaryjna udała się na uroczystą Eucharystię do świdnickiej katedry. Mszy Świętej, na której zgromadzili się m.in. przedstawiciele władz lokalnych i oświaty, przewodniczył i homilię wygłosił bp Ignacy Dec, biskup świdnicki. Po celebracji odbył się uroczysty marsz z katedry na plac Grunwaldzki zorganizowany z okazji 97 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

12.11.2015 (czwartek)
Msza w w seminarium

W czwartkowy wieczór, wieczornej Eucharystii we wspomnienie św. Jozafata, biskupa i męczennika przewodniczył i homilię wygłosił bp Ignacy Dec, biskup świdnicki. Główny celebrans w swojej homilii poruszył temat jedności, o którą gorliwie modlił się Pan Jezus w wieczerniku. Biskup upatruje przyczynę braku jedności u chrześcijan, w rozbiciu wewnętrznym człowieka, rozbieżności w tym co mówi, myśli i robi.

13.11.2015 (piątek)
Doktorat Honoris Causa

Dzisiaj wspólnota seminaryjna udała się do Wrocławia, aby uczestniczyć w uroczystym nadaniu przez Papieski Wydział Teologiczny tytułu Doktora honoris causa kard. Gerhardowi Ludwikowi Mullerowi, Prefektowi Kongregacji Nauki Wiary. Na początku alumni uczestniczyli we Mszy Świętej w katedrze wrocławskiej, której przewodniczył gość z Watykanu. Na Eucharystii obecni byli biskupi i księża z całej metropolii, m. in.: abp Józef Kupny, metropolita wrocławski, kard. Henryk Gulbinowicz, emerytowany arcybiskup metropolita wrocławski, bp Ignacy Dec, biskup świdnicki, bp Adam Bałabuch, biskup pomocniczy diecezji świdnickiej, rektorzy wyższych uczelni, przedstawiciele świata polityki, alumni i przełożeni z diecezji legnickiej. 

Po Mszy Świętej miała miejsce akademia w auli Papieskiego Wydziału Teologicznego. Na początku rektor PWT we Wrocławiu ks. prof. Włodzimierz Wołyniec przywitał wszystkich gości zgromadzonych na uroczystości. Następnie po przedstawieniu biografii i dorobku naukowego kard. Gerharda, otrzymał on z rąk metropolity wrocławskiego oraz rektora PWT we Wrocławiu tytuł doktora honoris causa. Na zakończenie akademii kardynał wygłosił wykład pt.: Trynitarna Geneza Kościoła.

Ostatnim punktem dnia był obiad w refektarzu wrocławskiego seminarium.

14.11.2015 (sobota)
Rekolekcje dla sióstr i wikariuszy

Dzisiaj w naszym domu ziarna odbył się dzień skupienia dla sióstr i księży z naszej diecezji. Uczestniczyli oni w Eucharystii, sprawowanej przez ks. Kazimierza Półtoraka, który na codzień posługuje przy parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gryficach w archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej. Po Eucharystii odbył się wykład dla alumnów i księży w auli seminaryjnej który poprowadził nasz gość z Gryfic na temat nowego stylu głoszenia Ewangelii w dzisiejszym świecie. Równolegle w małej auli miała miejsce prelekcja o. Tomasza Krygla OFM skierowana do sióstr zakonnych. Dzień skupienia zakończył się obiadem w seminaryjnym refektarzu.

15.11.2015 (niedziela)
Dzień skupienia dla rodziców

Dzisiaj odbył się coroczny dzień skupienia dla rodziców alumnów w naszym seminarium. Na początku rodzice uczestniczyli w konferencji prowadzonej przez ks. kan. Krzysztofa Iwaniszyna, ojca duchownego kleryków oraz w spotkaniu z opiekunami poszczególnych roczników. Centralnym punktem dnia była Msza Święta w kaplicy głównej, której przewodniczył ks. prał. Tadeusz Chlipała, rektor seminarium. Homilię wygłosił ks. kan. Mirosław Rakoczy, ojciec duchowny. Tematem przewodnim rozważań było eschatologiczne przeznaczenie człowieka, ojciec podkreślił, że sąd ostateczny będzie przede wszystkim wyrazem nieskończonej miłości Boga względem ludzi, ponieważ otworzy nam bramy do Królestwa Niebieskiego. Dzień skupienia zakończył się koronką do Bożego Miłosierdzia połączoną z adoracją Najświętszego Sakramentu.

18.11.2015 (środa)
XVII Posiedzenie ŚTT

Dzisiaj w auli naszego seminarium odbyło się XVII Posiedzenie Świdnickiego Towarzystwa Teologicznego. Swój wykład traktujący o kobietach w księdze Sędziów zaprezentował ks. kan. dr Marcin Gęsikowski, wykładowca naszego domu ziarna.

19.11.2015 (czwartek)
Msza czwartkowa

Wieczornej Eucharystii w kaplicy głównej przewodniczył i homilię wygłosił bp Ignacy Dec, biskup świdnicki. W swoim rozważaniu na podstawie dzisiejszej liturgii słowa skupił się na motywie płaczu, wyróżniając łzy spowodowane radością, smutkiem lub wzruszeniem. Pasterz Kościoła lokalnego podkreślił, iż okazywanie uczuć jest ważnym elementem naszego życia.

21.11.2015 (sobota)
Ofiarowanie NMP

W liturgiczne wspomnienie Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny porannej Mszy Świętej przewodniczył ks. kan. Mirosław Rakoczy, ojciec duchowny alumnów. Homilię na bazie dzisiejszej Ewangelii wygłosił dk. Kamil Osiecki. Podkreślił w niej między innymi to, iż Maryja była połączona z Jezusem nie tylko więzami krwi, ale również dużo mocniejszymi więzami duchowymi, przez to że stała się Jego duchową uczennicą.

22.11.2015 (niedziela)
Msza w seminarium

W 34. Niedzielę Zwykłą, w uroczystość Chrystusa Króla, Mszy Świętej przewodniczył prefekt alumnów ks. Tomasz Federkiewicz, a homilię wygłosił ks. kan. Mirosław Rakoczy, ojciec duchowny. Tematem rozważań było królestwo Chrystusa, które nie polega na władzy, lecz na służbie i miłości. 

22.11.2015 (niedziela)
Msza kanonicka

W 34. Niedzielę Zwykłą, w Uroczystość Chrystusa Króla, grupa alumnów udała się do katedry, gdzie uczestniczyli w Mszy Świętej kanonickiej, której przewodniczył ks. prał. Piotr Śliwka, proboszcz parafii katedralnej. Po Ewangelii dk. Marcin Banaczyk odczytał list Pasterski Episkopatu Polski na jubileusz 1050 lecia Chrztu Polski.

24.11.2015 (wtorek)
Męczenników wietnamskich

Dzisiaj, w liturgiczne wspomnienie męczenników Wietnamskich Andrzej Dung-Lac i towarzyszy, Eucharystii w kaplicy głównej naszego seminarium przewodniczył ks. prał. Tadeusz Chlipała, rektor wspólnoty. Tak jak w każdy wtorek Msza Święta była połączona z Jutrznią, poranną modlitwą Kościoła.

25.11.2015 (środa)
Św. Katarzyny Aleksandryjskiej

Dzisiaj, w liturgiczne wspomnienie Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej, dziewicy i męczennicy, Mszy Świętej przewodniczył i homilię wygłosił ks. kan. Krzysztof Iwaniszyn, ojciec duchowny alumnów. Odwołując się do liturgii słowa wyjaśnił na czym polega dawanie świadectwa o Jezusie Chrystusie, szczególnie w trudnych okolicznościach.

26.11.2015 (czwartek)
Msza czwartkowa

Wieczornej Eucharystii w kaplicy głównej, w piątą rocznicę poświęcenia Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej, przewodniczył bp Ignacy Dec, biskup świdnicki. Pasterz Kościoła lokalnego wygłosił również homilię, w której to przypomniał zgromadzonym w kaplicy, że Pan Bóg ochrania sprawiedliwych i strzeże tych, którzy są Mu wierni.

28.11.2015 (sobota)
Uroczyste Nieszpory w katedrze

W 1. Niedzielę Adwentu wspólnota seminaryjna udała się do katedry świdnickiej, aby tam uczestniczyć w koronce do Miłosierdzia Bożego oraz w I Nieszporach. Modlitwom przewodniczył bp Ignacy Dec, biskup świdnicki. Na początku odbyło się uroczyste przyjęcie do grona kanoników gremialnych Kapituły Katedralnej w Świdnicy: ks. kan. Dominika Ostrowskiego, wicerektora seminarium duchownego oraz ks. kan. Krzysztofa Orę, który jest wykładowcą w naszym domu ziarna.

29.11.2015 (niedziela)
Msza niedzielna w seminarium

W 1. Niedzielę Adwentu Mszy Świętej w seminaryjnej kaplicy przewodniczył ks. prał. Tadeusz Chlipała, rektor alumnów. Homilię wygłosił ks. kan. Krzysztof Iwaniszyn, ojciec duchowny alumnów. Poprowadził on refleksję na temat czuwania, jako trwania nieustannie w obecności Bożej. Z dzisiejszej liturgii słowa wysuwa się niejako hasło Adwentu pt: "Nie lękajcie się!".

30.11.2015 (poniedziałek)
Msza imieninowa ks. Andrzeja

Podczas porannej Eucharystii, we wspomnienie Świętego Andrzeja Apostoła, wspólnota seminaryjna zgromadziła się w kaplicy głównej na uroczystej celebrze, której przewodniczył ks. Andrzej Majka, dyrektor administracyjny. Modliliśmy się w intencji głównego celebransa, z okazji jego imienin.

Homilię wygłosił ks. kan. Wiesław Rusin, proboszcz parafii pw. Świętych Aniołów Stróżów w Wałbrzychu oraz wieloletni ojciec duchowny naszego seminarium. Zarysował historię św. Andrzeja, ewangelizatora Azji Mniejszerj

Po Komunii Świętej dziekani alumnów w imieniu całej wspólnoty złożyli księdzu dyrektorowi życzenia.

Wybierz kronikę