Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Świdnickiej
Portal „Adalbertus” | Seminarium Duchowne | Diecezja Świdnicka
Seminarium > Kronika

Drukuj stronę Wyślij link znajomemu

Kronika WSD - Październik 2015

01.10.2015 (czwartek)
Wybory dziekanów i seniorów

Alumni dokonali wyboru swoich przedstawicieli na cały rok. Dziekani alumnów tradycyjnie są klerykami piątego roku. Na rok akademicki 2015/2016 dziekanem został Mariusz Maluszczak, który zastąpił na tym stanowisku dk. Krzysztofa Augustyna. Jego zastępcą został Krzysztof Frącek zastępując dk. Marcina Banaczyka.

01.10.2015 (czwartek)
Pierwszy czwartek miesiąca

Tradycyjnie w pierwszy czwartek miesiąca wspólnota seminaryjna udała się do katedry na Mszę Świętą. Poprzedziło ją nabożeństwo różańcowe poprowadzone przez ks. kan. Krzysztofa Iwaniszyna, ojca duchownego alumnów.

Mszy Świętej, przypadającej tego dnia we wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dziewicy i doktora Kościoła, przewodniczył bp Ignacy Dec, biskup świdnicki. Główny celebrans wygłosił również homilię. Mówił w niej o radości płynącej ze zgłębiania Słowa Bożego oraz o tym jak ważna jest modlitwa w intencji powołań kapłańskich i zakonnych.

Po Komunii Świętej zebrani w katedrze pomodlili się jeszcze modlitwą papieża Pawła VI o nowe powołania.

02.10.2015 (piątek)
Świętych Aniołów Stróżów

W liturgiczne wspomnienie Świętych Aniołów Stróżów porannej Mszy Świętej w kaplicy głównej przewodniczył ks. prał. Tadeusz Chlipała, rektor seminarium, natomiast homilię wygłosił dk. Krzysztof Augustyn. Wskazując na przykład Aniołów, nieustannie wpatrujących się w oblicze Boga Ojca, przypomniał o konieczności postawienia Boga w centrum naszego życia.

03.10.2015 (sobota)
Konsulta

Jak na początku każdego semestru, tak i tym razem księża przełożeni i reprezentanci alumnów spotkali się na tzw. "konsulcie odpowiedzialnych", aby wyznaczyć funkcyjnych na nowy semestr i omówić najważniejsze postulaty wspólnoty alumnów.

07.10.2015 (środa)
Matki Bożej Różańcowej

We wspomnienie Matki Bożej Różańcowej Eucharystii w kaplicy głównej przewodniczył ks. kan. Krzysztof Iwaniszyn, ojciec duchowny alumnów. Gówny celebrans wygłosił homilię na temat wiary w moc modlitwy, na wzór Maryi, która mimo iż nie rozumiała do końca planów Bożych wobec niej, była przepełniona nadzieją i wiarą w Słowo Boże.

08.10.2015 (czwartek)
Msza Czwartkowa

Wieczornej Eucharystii w kaplicy głównej przewodniczył i homilię wygłosił ks. prał. Tadeusz Chlipała, rektor seminarium. W swoim rozważaniu przeciwstawił dwa porządki Boski i ludzki. Świat na którym żyjemy jest zmienny, niepewny, w przeciwieństwie do Boga i jego Objawienia, które jest stabilne i daje nam nadzieję lepszego życia.

10.10.2015 (sobota)
Inauguracja Roku Akademickiego 2015/2016

W seminarium świdnickim miała miejsce uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2015/2016, na którą przybyło wielu gości. Obecni byli m. in. ks. bp prof. dr hab. Zbigniew Kiernikowski, biskup legnicki, ks. bp prof. dr hab. Ignacy Dec, ordynariusz diecezji świdnickiej, ks. bp dr Adam Bałabuch, biskup pomocniczy diecezji świdnickiej, rektorzy, profesorowie i wykładowcy w seminariach duchownych i innych uczelniach wyższych.

Eucharystii w katedrze przewodniczył bp Zbigniew Kiernikowski, który wygłosił również homilię. Wgłębiając się w etymologię słów z dzisiejszej Ewangelii wyjaśnił znaczenie zwrotu "błogosławiony", czyli szczęśliwy, ten który odnalazł życie.

Po zakończeniu Mszy Świętej wszyscy udali się do gmachu Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej, gdzie w auli chór seminaryjny odśpiewał "Gaude Mater Polonia", po czym przemówienie powitalne wygłosił ks. dr Tadeusz Chlipała, rektor wspólnoty. Sprawozdanie z działalności seminarium świdnickiego za miniony rok akademicki przedstawił ks. Andrzej Majka, dyrektor administracyjny. Następnie odbyło się uroczyste podziękowanie za wieloletnią pracę jako wykładowcy w naszym seminarium, dla Pana Medarda Plewackiego. Biskup świdnicki wręczył również nominacje dla: ks. Daniela Marcinkiewicza, nowego wykładowcy prawa kanonicznego, Pani Agnieszki Dziedzic, wykładowcy fonetyki, Pani Moniki Laskowskiej, wykładowcy jezyka angielskiego oraz spowiednika ks. Tomasza Czubaka, proboszcza par. pw. Ducha Świętego w Świdnicy. Po nominacjach nastąpiła immartykulacja pierwszego roku przeprowadzona przez ks. prof. PWT dr hab. Rajmunda Pietkiewicza, Prorektora Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu ds. naukowo-dydaktycznych. Było też przemówienie przedstawiciela kursu pierwszego oraz wręczenie nagród najlepszym studentom w roku akademickim 2014/2015. Wykład inauguracyjny pt.: "Być z Jezusem" wygłosił bp Zbigniew.

Po alokucji bp. Ignacego, oraz śpiewie "Gaudeamus igitur", dobiegły końca uroczystości w auli. Zakończeniem inauguracji był obiad w seminaryjnym refektarzu.

 

11.10.2015 (niedziela)
Msza kanonicka

W 28. Niedzielę Zwykłą wspólnota seminaryjna udała się do katedry świdnickiej, aby uczestniczyć w Mszy Świętej kanonickiej, której przewodniczył i homilię wygłosił ks. inf. Kazimierz Jandziszak, kanonik emeryt Świdnickiej Kapituły Katedralnej. Tematem rozważań była rodzina, jako podstawowa i najważniejsza komórka społeczna. W tym samym dniu grupa alumnów uczestniczyła również w Eucharystii sprawowanej w katedrze świdnickiej przez bp Ignacego Deca, ordynariusza diecezji świdnickiej.

13.10.2015 (wtorek)
Nabożeństwo fatimskie

W rocznicę objawień w Fatimie wspólnota seminaryjna zgromadziła się w kaplicy głównej na nabożeństwie maryjnym. Przewodniczył mu ks. kan. Mirosław Rakoczy, ojciec duchowny alumnów. Rozpoczęło się ono modlitwą zawierzenia całego świata Matce Bożej. Następnie miała miejsce procesja różańcowa z figurą Matki Bożej Fatimskiej po seminaryjnym ogrodzie. 

13.10.2015 (wtorek)
Wspomnienie bł. Honorata Koźmińskiego

W liturgiczne wspomnienie bł. Honorata Koźmińskiego porannej Mszy Świętej w kaplicy głównej przewodniczył ks. Andrzej Majka, dyrektor administracyjny. Na początku Eucharystii wspólnota odmówiła Jutrznię, poranną modlitwę Kościoła.

15.10.2015 (czwartek)
Msza Czwartkowa

Wieczornej Eucharystii w kaplicy głównej przewodniczył i homilię wygłosił ks. prał. Tadeusz Chlipała, rektor seminarium. W swoim rozważaniu na podstawie dzisiejszej liturgii słowa podkreślił, że usprawiedliwienie dokonuje się poprzez wiarę w Jezusa Chrystusa. Jako przykład wskazał na na postać św. Teresy z Avila, dziewicy i doktora Kościoła, która swoją wiarę realizowała przez miłość do Boga i bliźniego.

16.10.2015 (piątek)
Uroczystość św. Jadwigi

W uroczystość św. Jadwigi Śląskiej, księżnej, cała wspólnota seminaryjna zgromadziła się na Mszy Świętej w kaplicy głównej. Eucharystii przewodniczył ks. kan. Dominik Ostrowski, wicerektor seminarium.

Główny celebrans wygłosił również homilię, w której to nawiązał do patronki dnia dzisiejszego. W swoim rozważaniu przypomniał zgromadzonym w kaplicy o tym, iż zawsze należy łączyć gorliwość z rozsądkiem, aby nie podejmować zadań niemożliwych do wykonania w określonych okolicznościach. Jako przykład wskazał św. Jadwigę, która zawsze z rozwagą nakładała na siebie ostre pokuty i umartwienia.

17.10.2015 (sobota)
Imieniny biskupa Ignacego

Jak co roku we wspomnienie św. Ignacego Antiocheńskiego, biskupa i męczennika, nasze myśli szczególnie kierujemy w stronę naszego Pasterza. Jest to bowiem dzień jego patronalnego święta.

Uroczyste obchody zostały zainaugurowane Mszą Świętą w naszej świdnickiej katedrze. Przewodniczył jej sam dostojny Solenizant. Liturgię uświetnił śpiew scholi alumnów naszego seminarium. Homilię wygłosił ks. prał. Marek Korgul, wikariusz biskupi. Podkreślał w 
niej, że męczeństwo chrześcijan nie zakończyło się w starożytności, lecz trwa nadal, ponieważ w wielu miejscach na świecie za wiarę w Jezusa Chrystusa ludzie są mordowani.

Po Eucharystii życzenia biskupowi złożyli m. in.: ks. prał. Stanisław Chomiak, wikariusz biskupi, w imieniu pracowników kurii świdnickiej, alumni, przedstawiciele władz samorządowych, parlamentarzyści, przedstawiciele szkół oraz różnych grup i środowisk.

17.10.2015 (sobota)
Procesja rożańcowa

W sobotni wieczór wspólnota seminaryjna wzięła udział w procesji różańcowej z kościoła pw. św. Józefa do pomnika św. Jana Pawła II, ulokowanego przy katedrze świdnickiej. W wydarzeniu uczestniczył bp Ignacy Dec, biskup świdnicki, księża i wierni z sąsiednich parafii. Procesja zakończyła się Apelem Jasnogórskim.

18.10.2015 (niedziela)
Msza w seminarium

W 29. Niedzielę Zwykłą wspólnota seminaryjna uczestniczyła w Mszy Świętej w kaplicy Dobrego Pasterza, której przewodniczył ks. kan. Dominik Ostrowski, wicerektor seminarium. Homilię wygłosił ks. kan. Krzysztof Iwaniszyn, ojciec duchowny alumnów. Bazując na dzisiejszej Ewangelii, w której to dwaj uczniowie proszą Jezusa o miejsce w królestwie Bożym, przeciwstawił myślenie ludzkie, planom Bożym. Tylko Bóg wie co jest dla nas dobre, dlatego winniśmy całkowicie zaufać Jego woli.

18.10.2015 (niedziela)
Msza kanonicka

W 29. Niedzielę Zwykłą grupa alumnów z naszego seminarium udała się do katedry, gdzie uczestniczyła w Mszy Świętej kanonickiej, której przewodniczył ks. inf. Józef Strugarek, kanonik emeryt Świdnickiej Kapituły Katedralnej. Główny celebrans wygłosił homilię, na temat misyjności  Kościoła z okazji rozpoczynającego się tygodnia misyjnego. Szczególną uwagę zwrócił na misyjną rolę rodziny w społeczeństwie, o czym mówi zapis w Dziejach Apostolskich, że jedynym celem naszej misji jest prowadzenie ludzi do Chrystusa.

20.10.2015 (wtorek)
Św. Jana Kantego

W liturgiczne wspomnienie św. Jana Kantego, kapłana porannej Mszy Świętej w kaplicy głównej przewodniczył ks. Andrzej Majka, dyrektor administracyjny. Na początku Eucharystii wspólnota odmówiła Jutrznię, poranną modlitwę Kościoła.

21.10.2015 (środa)
Bł. Jakuba Strzemię

We wspomnienie bł. Jakuba Strzemię, biskupa, Eucharystii w kaplicy głównej przewodniczył ks. kan. Krzysztof Iwaniszyn, ojciec duchowny alumnów. Homilię wygłosił dk. Damian Kowalski, na podstawie dzisiejszej Ewangelii, w której to Jezus opowiada swoim uczniom przypowieść o słudze, który czekał na powrót swojego Pana. Diakon poruszył kwestię odpowiedzialności każdego człowieka za talenty, które otrzymał, w myśl słów: "Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie".

22.10.2015 (czwartek)
Sesja popularno-naukowa

Już po raz dziesiąty Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" przy współpracy Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej zorganizowało sesję popularno-naukową. Temat obrad brzmiał: "Rodzina Bogiem silna". Sesję honorowym patronatem objęli: bp Ignacy Dec, biskup świdnicki, Beata Moskal-Słaniewska, Prezydent Miasta Świdnicy oraz ks. prof. Włodzimierz Wołyniec, rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.

Wszystko rozpoczęło się od Mszy Świętej w głównej kaplicy seminaryjnej, której przewodniczył ks. prał. Tadeusz Chlipała, rektor seminarium. Homilię wygłosił ks. kan. Janusz Michalewski,  wykładowca naszego seminarium, w której przypomniał jak ważne w naszej relacji z Bogiem jest pokora i wolność od opinii innych ludzi. Następnie wszyscy przenieśli się do auli seminaryjnej, gdzie otwarcia obrad dokonał ks. dr Tadeusz Chlipała, rektor seminarium. Wprowadzenia dokonał mgr Henryk Koch, przewodniczący Rady Oddziału Okręgowego Katolickiego Stowarzyszenia "Civitas Christiana" we Wrocławiu, natomiast wykład wprowadzający wygłosił ks. dr Bogusław Wolański, Duszpasterz Rodzin Diecezji Legnickiej, na temat: "Rodzina Bogiem silna w nauczaniu Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia".

Po krótkiej przerwie odbyła się debata panelowa na temat: "Czy współczesna rodzina jest silna Bogiem?", w której brali udział: ks. dr Stanisław Paszkowski, teolog, Anna Dziadkowiec, dyrektor Diecezjalnej Poradni Życia Rodzinnego w Świdnicy, ks. dr Bogusław Wolański, pan Marek Jurek, poseł do Parlamentu Europejskiego - Warszawa, Józef Nowak, prezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w Świdnicy, Izabela Tyras, dziennikarz - radio Jasna Góra - "Civitas Christiana" - Częstochowa. Moderatorem był ks. Prof. PWT Grzegorz Sokołowski z "Obserwatorium Społecznego" we Wrocławiu. Ostatnim punktem spotkania był obiad na seminaryjnym refektarzu.

22.10.2015 (czwartek)
Św. Jana Pawła II

W liturgiczne wspomnienie świętego Jana Pawła II wspólnota seminaryjna udała się do katedry świdnickiej, aby uczestniczyć we Mszy Świętej, której przewodniczył i homilię wygłosił ks. prał. Stanisław Chomiak, wikariusz biskupi. W swoim rozważaniu przywołał naukę świętego papieża o rodzinie, która jest drogą Kościoła.

24.10.2015 (sobota)
Zakończenie Jerycha

W sobotni wieczór grupa alumnów udała się do kościoła pw. św. Józefa w Świdnicy, aby uczestniczyć w uroczystej Eucharystii, kończącej Jerycho Różańcowe. Jest to inicjatywa modlitewna nawiązująca do biblijnego zdarzenia, podczas którego wojsko, wypełniając zlecone Jozuemu polecenie Boże, przez siedem dni okrążało przy głośnych dźwiękach trąb kamienne mury Jerycha. Mszy Świętej przewodniczył ks. prał. Edward Szajda, proboszcz parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Świdnicy.

25.10.2015 (niedziela)
Msza w seminarium

W 30. Niedzielę Zwykłą wspólnota seminaryjna uczestniczyła w Mszy Świętej w kaplicy Dobrego Pasterza, której przewodniczył ks. Tomasz Federkiewicz, prefekt alumnów. Homilię wygłosił ks. kan. Mirosław Rakoczy, ojciec duchowny alumnów. Bazując na dzisiejszej Ewangelii, zaznaczył iż ślepota wewnętrzna, jest bardziej szkodliwa dla człowieka niż ślepota fizyczna, której doświadczył Bartymeusz.

30.10.2015 (piątek)
Przysięga przed święceniami

Podczas wieczornego nabożeństwa słowa Bożego akolita Jan Bałchan z roku piątego złożył przed ks. prał. Tadeuszem Chlipałą, rektorem seminarium, i całą wspólnotą wyznanie wiary oraz przysięgę o dobrowolności przyjęcia święceń diakonatu. Zobowiązał się także do zachowania celibatu do końca życia i codziennego odprawiania Liturgii Godzin.

Święcenia diakonatu, podczas których akolita Jan zostanie inkardynowany, czyli włączony w poczet duchowieństwa diecezji świdnickiej, będą miały miejsce następnego dnia.

31.10.2015 (sobota)
Kandydatura, obtuniczyny, święcenia

 
Tradycyjnym zakończeniem rekolekcji jesiennych była Msza Święta w katedrze, na którą udała się cała wspólnota seminaryjna. Uroczystej Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił bp Ignacy Dec, biskup świdnicki.
 
Po homilii ośmiu alumnów pierwszego roku przyjęło tuniki. Od tej pory aż do obłóczyn będą służyć w tej białej szacie, która symbolizuje czystość ducha. Następnie odbyło się przedstawienie czterech alumnów roku piątego jako kandydatów do święceń diakonatu i prezbiteratu. Była to posługa, podczas której alumni zostali publicznie przedstawieni jako ci, którzy bezpośrednio przygotowują się do święceń. Od tego czasu Kościół z większą uwagą będzie się im przyglądał, aby móc ocenić, czy mogą w przyszłości zostać kapłanami. Po kandydaturze nastąpiły święcenia diakonatu akolity Jana Bałchana, przez co został on włączony do grona duchowieństwa diecezji świdnickiej.
 
Po Mszy Świętej odbyło się przedstawienie alumnów pierwszego roku, w auli seminaryjnej.

Wybierz kronikę