Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Świdnickiej
Portal „Adalbertus” | Seminarium Duchowne | Diecezja Świdnicka
Seminarium > Kronika

Drukuj stronę Wyślij link znajomemu

Kronika WSD - Czerwiec 2015

01.06.2015 (poniedziałek)
Św. Justyna, męczennika

W liturgiczne wspomnienie św. Justyna, męczennika, porannej Mszy Świętej w kaplicy głównej naszego seminarium przewodniczył ks. prał. Tadeusz Chlipała, rektor alumnów. Homilię wygłosił dk. Kamil Osiecki, w której to przytoczył symbolikę zawartą w przypowieści Zbawiciela o winnicy i nieuczciwych dzierżawcach. Przypomniał również o tym, że jesteśmy nowymi gospodarzami winnicy Pańskiej.

03.06.2015 (środa)
Karola Lwangi i Towarzyszy

We wspomnienie świętych męczenników Karola Lwangi i Towarzyszy, Eucharystii w kaplicy głównej przewodniczył ks. kan. Mirosław Rakoczy, ojciec duchowny alumnów. Homilię wygłosił dk. Marcin Banaczyk opierając się na słowach Jezusa z dzisiejszej Ewangelii: "Nie jest On Bogiem umarłych, lecz żywych.". Diakon przypomniał zgromadzonym w kaplicy, o tym jak ważna jest medytacja Słowa Bożego, dzięki której nawiązujemy relacje z żywym Bogiem.

03.06.2015 (środa)
XIV Posiedzenie ŚTT

Dzisiaj w auli naszzego seminarium odbyło się XIV Posiedzenie Świdnickiego Towarzystwa Teologicznego. Swój wykład pt.: "Miejsce Matki Bożej w dziele odkupienia. Spór o Współokupicielkę" zaprezentował ks. kan. dr Zbigniew Chromy, wykładowca naszego domu ziarna.

04.06.2015 (czwartek)
Boże Ciało

Wspólnota seminaryjna w uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, zwanej powszechnie Bożym Ciałem, udała się do katedry. Miała tam miejsce Msza Święta pod przewodnictwem bp. Ignacego Deca, biskupa świdnickiego. Wśród koncelebransów byli także ks. prał. Piotr Śliwka, proboszcz parafii katedralnej, o. Samuel Pacholski OSPPE, proboszcz parafii pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Świdnicy, ks. prał. Jan Bagiński, były proboszcz parafii katedralnej oraz ks. prał. Radosław Kisiel, dyrektor Caritas Diecezji Świdnickiej.

Homilię wygłosił pasterz Kościoła świdnickiego. Mówił w niej o Eucharystii, poprzez którą Bóg staje się obecny pośród ludzi i cały nam się w Niej oddaje. Zachęcał także do przyjmowania Ciała Pańskiego, dzięki czemu wchodzi się w głębszą jedność z Panem Bogiem. Procesję z Najświętszym Sakramentem nazwał manifestacją pragnienia, aby Jezus był obecny pośród nas w każdym aspekcie naszego życia.

Po Mszy Świętej odbyła się tradycyjna procesja ulicami miasta, gdzie ustawione były cztery ołtarze. Przy każdym z nich wierni oddali cześć Chrystusowi ukrytemu w Najświętszym Sakramencie, wysłuchali Ewangelii oraz otrzymali błogosławieństwo. Na zakończenie biskup świdnicki, nawiązując do procesji, mówił o znaczeniu tych czterech ołtarzy.

05.06.2015 (piątek)
Św. Bonifacego, biskupa i męczennika

Dzisiaj, we wspomnienie świętego Bonifacego, biskupa i męczennika, porannej Mszy Świętej w kaplicy głównej przewodniczył ks. kan. Dominik Ostrowski, wicerektor seminarium. Homilię wygłosił dk. Wojciech Sznajder, w której to nawiązał do dzisiejszej Ewangelii oraz poruszył temat męczeństwa. Pycha uczonych w Piśmie zamyka ich na słowa Jezusa. Męczeństwo stoi w opozycji do pychy i może się wyrażać również w codziennych praktykach tj.: jałmużna i przebaczenie.

06.06.2015 (sobota)
Msza w intencji misji

Porannej Mszy Świętej, sprawowanej w intencji misji, w kaplicy głównej przewodniczył nasz gość o. Krzysztof Zębik MCCJ (Misjonarze Kombonianie Serca Jezusowego). Główny celebrans podczas homilii zarysował historię swojego powołania misyjnego, które odkrył podczas formacji w MWSD we Wrocławiu. Charyzmatem zgromadzenia jest Ewangelizacja pierwsza, czyli głoszenie Jezusa Chrystusa, tym, którzy Go jeszcze nie znają.

Po Eucharystii w auli seminaryjnej o. Krzysztof opowiadał o swojej pracy misjonarskiej, o trudach i radościach, które jej towarzyszą.

06.06.2015 (sobota)
Forum Rad Parafialnych

Grupa świdnickich alumnów uczestniczyła w Mszy Świętej, w kaplicy seminaryjnej, rozpoczynającej IV Forum Prezesów Rad Parafialnych, której przewodniczył bp Ignacy Dec, biskup świdnicki.

Po Eucharystii uczestnicy udali się do auli, gdzie odbywały się obrady. Poprowadził je ks. dr Krzysztof Ora, dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Świdnickiej Kurii Biskupiej. Wśród prelegentów znaleźli się m. in. ks. Roman Tomaszczuk, diecezjalny duszpasterz rodzin, Anna Dziadkowiec, dyrektor Diecezjalnej Poradni Życia Rodzinnego w Świdnicy, o. Bogdan  Waliczek OSPPE spowiednik katedralny, kierownik duchowy, rekolekcjonista oraz ks. Dominik  Ostrowski, wicerektor seminarium, wykładowca liturgiki.

07.06.2015 (niedziela)
Spotkanie Towarzystwa Przyjaciół

Podobnie jak w latach ubiegłych, tak i w tym roku, Towarzystwo Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej przyjechało z pielgrzymką do Świdnicy. Spotkanie rozpoczęło się od Mszy Świętej w katedrze świdnickiej, której przewodniczył i homilię wygłosił ks. prał. Jan Bagiński, były proboszcz parafii katedralnej. 

W homilii wyjaśnił opierając się na Ewangelii, na czym polega grzech przeciwko Duchowi Świętemu.

Pod koniec Najświętszej Ofiary głos zabrali przedstawiciele Towarzystwa Przyjaciół. Złożyli oni podziękowania księżom przełożonym i alumnom naszego seminarium. 

Po Eucharystii wszyscy przenieśli się do ogrodu seminaryjnego, gdzie miał miejsce piknik. Podczas niego na scenie występowali różni ludzie, m. in. zespół "Siloe" z Lądka Zdroju czy alumni należący do zespołu muzycznego "The Clouds". Głos zabrał także ks. prał. Tadeusz Chlipała, rektor wspólnoty seminaryjnej. Spotkanie zakończyło się odśpiewaniem litanii do Serca Pana Jezusa. 

 

08.06.2015 (poniedziałek)
Msza urodzinowa

W liturgiczne wspomnienie św. Jadwigi, królowej, porannej Mszy Świętej w kaplicy głównej przewodniczył ks. kan. Krzysztof Iwaniszyn, ojciec duchowny alumnów. Cała wspólnota modliła się w intencji głównego celebransa z okazji jego urodzin. Homilię wygłosił ks. prał. Tadeusz Chlipała, rektor seminarium, na temat błogosławieństw jako wskazówek, jak należy postępować. 

Po Eucharystii wszyscy udali się do seminaryjnego refektarza na uroczyste śniadanie.

10.06.2015 (środa)
Bł. Bogumiła, biskupa

W liturgiczne wspomnienie św. Bogumiła, biskupa Mszy Świętej w kaplicy głównej przewodniczył ks. kan. Mirosław Rakoczy, ojciec duchowny alumnów. Homilię wygłosił dk. Krzysztof Augustyn, zachęcając zgromadzonych w kaplicy do przyjmowania woli Bożej w postawie dziękczynienia i uwielbienia w każdej sytuacji naszego życia.

11.06.2015 (czwartek)
Św. Barnaby, apostoła

W liturgiczne wspomnienie św. Barnaby, apostoła wspólnota seminaryjna udała się do katedry świdnickiej aby uczestniczyć w Mszy Świętej, której przewodniczył i homilię wygłosił ks. prał. Piotr Śliwka, proboszcz parafii katedralnej. Główny celebrans przypomniał wszystkim zgromadzonym na Eucharystii o godnym przyjmowaniu Jezusa Chrystusa w komunii świętej.

12.06.2015 (piątek)
Uroczystość NSPJ

W uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, porannej Mszy Świętej w kaplicy głównej naszego seminarium przewodniczył ks. kan. Wiesław Rusin, proboszcz parafii pw. Świętych Aniołów Stróżów w Wałbrzychu, były ojciec duchowny alumnów. Homilię wygłosił dk. Damian Kowalski na temat dzisiejszej Ewangelii, opisującej przebicie serca Zbawiciela podczas agonii na krzyżu. Z przebitego boku Chrystusa wypłynęła krew i woda, co dało początek sakramentom Kościoła.

13.06.2015 (sobota)
Niepokalanego Serca NMP

W Uroczystość Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny, porannej Mszy Świętej w kaplicy głównej przewodniczył ks. kan. Krzysztof Iwaniszyn, ojciec duchowny alumnów. Homilię wygłosił dk. Mateusz Kulig, na podstawie dzisiejszej Ewangelii. Serce Matki Bożej stanowi najkrótszą drogę do poznania Jezusa Chrystusa.

Wieczorne nabożeństwo rozpoczęło się od uroczystego zawierzenia Matce Bożej wszystkich ludzi. Następnie odbyła się procesja, figury fatimskiej Pani, wewnątrz seminarium, podczas której wspólnota modliła się różańcem.

14.06.2015 (niedziela)
Msza w seminarium

W 11. Niedzielę Zwykłą wspólnota seminaryjna uczestniczyła w Mszy Świętej w kaplicy Dobrego Pasterza, której przewodniczył ks. prał. Tadeusz Chlipała, rektor seminarium. Homilię wygłosił ks. kan. Krzysztof Iwaniszyn, ojciec duchowny alumnów, w której to wyjaśnił przypowieść o ziarnku gorczycy. Pan Bóg dokonuje wielkich rzeczy posługując się słabymi i grzesznymi ludźmi, którzy otwierają się na Jego wolę.

17.06.2015 (środa)
Św. Brata Alberta, zakonnika

W liturgiczne wspomnienie św. Brata Alberta, zakonnika, porannej Mszy Świętej w kaplicy głównej przewodniczył ks. kan. Mirosław Rakoczy, ojciec duchowny alumnów. Homilię na temat autentyczności wygłosił dk. Krzysztof Augustyn. Pan Jezus w dzisiejszej Ewangelii przestrzega uczniów przed wykonywaniem pobożnych uczynków dla poklasku. Słowa Zbawiciela zachęcają nas do zdjęcia maski obłudy, kłamstwa i sztucznej poprawności.

17.06.2015 (środa)
Konferencja dziekanów

Do seminarium przybyli księża dziekani diecezji świdnickiej, aby w "domu ziarna" odbyć swoją konferencję. Spotkanie rozpoczęli od Mszy Świętej pod przewodnictwem bp. Ignacego Deca, biskupa świdnickiego. Następnie mieli obrady, podczas których dyskutowali o bieżących sprawach związanych z funkcjonowaniem diecezji. Wszystko zakończyło się obiadem w seminaryjnym refektarzu.

20.06.2015 (sobota)
Św. Alojzego Gonzagi

W liturgiczne wspomnienie św. Alojzego Gonzagi, porannej Mszy Świętej w kaplicy głównej przewodniczył i homilię wygłosił ks. kan. Krzysztof Iwaniszyn, ojciec duchowny alumnów. Główny celebrans, nawiązując do słów Jezusa z dzisiejszej Ewangelii, przypomniał, że naszą największą troską powinno być królestwo Boga i Jego Sprawiedliwość.

20.06.2015 (sobota)
Wykład

Dzisiaj, o godzinie 17:00 w auli naszego seminarium, odbył się wykład z serii Noce Kościołów w Diecezji Świdnickiej pt: "Czy kończy się europejska cywilizacja? - rodzina, demografia i ekspansja islamu". Prelegentem był Pan mgr Sławomir Ozdyka, który przybył do Świdnicy z Berlina.

21.06.2015 (niedziela)
Msza kanonicka

W 12. Niedzielę Zwykłą wspólnota seminaryjna udała się do katedry świdnickiej, aby uczestniczyć w Mszy Świętej kanonickiej, której przewodniczył i homilię wygłosił ks. prał. Piotr Śliwka, proboszcz parafii katedralnej. Tematem rozważań była dzisiejsza Ewangelia opisująca uciszenie burzy przez Pana Jezusa.

22.06.2015 (poniedziałek)
Nowy numer Świdnickich Studiów Teologicznych

Ukazał się nowy numer naszego teologicznego pisma naukowego "Świdnickie Studia Teologiczne" (Rok 11 - 2014 nr 2). 
W numerze m.in.:
  • Dariusz Adamczyk, Aktualność przesłania dotyczącego zaangażowanego uczestnictwa w dziele ewangelizacji – na podstawie encykliki „Slavorum apostoli” Jana Pawła II
  • Olga Cyrek, Chronodieta wczesnośredniowiecznych mnichów przestrzegających „Reguły” Benedykta z Nursji a współczesne teorie dotyczące rytmów biologicznych człowieka
  • Tomasz Dziurla, Bóg jako „wieczne Ty” w filozofii Martina Bubera
  • Bogusław Jasiński, Negacja dualizmu podmiotowo-przedmiotowego w tradycji fenomenologii Husserla i Heideggera
  • Krystyna Laszczyńska-Fankanowska, Norwidowy homo viator
  • Elżbieta Markiewicz, Pytanie o człowieka w kontekście wizerunku współczesnego kryzysu kultury
  • Andrzej Prasał, Z dziejów muzyki kościelnej w Międzylesiu na Ziemi Kłodzkiej;
  • Krzysztof Serafin, Koncepcja wartości estetycznych. Ujęcie Romana Ingardena i Marii Gołaszewskiej
  • Tomasz Stępień, Antona Hilckmana porównawcza nauka o cywilizacjach w kontekście współczesnych koncepcji zmiany społecznej
  • Ks. Jerzy Tupikowski CMF, Bóg jako podstawa zborności epistemologii J. L. Balmesa
 
Publikacja dostępna jest do nabycia w naszym sklepie internetowym, kliknij tutaj.
 
 
 

24.06.2015 (środa)
Posługa akolitatu

Na zakończenie czwartego roku formacji seminaryjnej alumni otrzymują posługę akolitatu. Akolici są nadzwyczajnymi szafarzami Komunii Świętej, mogą Ją rozdawać podczas Mszy Świętej oraz nieść Ją do chorych. To wielkie zaufanie Kościoła względem nich.

Z tej okazji w świdnickiej katedrze miała miejsce Msza Święta, której przewodniczył bp Adam Bałabuch, biskup pomocniczy świdnicki. Zgromadzili się na niej księża przełożeni, proboszczowie braci z roku czwartego, ich najbliższa rodzina oraz siostry zakonne.

W homilii główny celebrans, stawiając za wzór św. Jana Chrzciciela, mówił o konieczności pokornego życia, które to jest warunkiem wzrastania w Chrystusie i ukazywania Go innym ludziom. Nakreślił również istotę posługi akolitatu, mocno związanego z tajemnicą Eucharystii.

Po homilii miał miejsce obrzęd ustanowienia akolitów. Po przedstawieniu czterech kandydatów każdy z nich podchodził do biskupa, aby symbolicznie przyjąć patenę z chlebem. Na zakończenie Eucharystii seniorzy w imieniu nowych akolitów podziękowali wszystkim obecnym w katedrze.

Wybierz kronikę