Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Świdnickiej
Portal „Adalbertus” | Seminarium Duchowne | Diecezja Świdnicka
Seminarium > Kronika

Drukuj stronę Wyślij link znajomemu

Kronika WSD - Maj 2015

03.05.2015 (niedziela)
Msza kanonicka

W 5. Niedzielę Wielkanocną wspólnota seminaryjna udała się do katedry, gdzie uczestniczyła w Mszy Świętej kanonickiej, której przewodniczył ks. prał. Piotr Śliwka, proboszcz parafii katedralnej oraz kanonik gremialny Świdnickiej Kapituły Katedralnej. W ramach homilii dk. Mirosław Benedyk odczytał List pasterski Biskupa Świdnickiego w sprawie odnowy Krucjaty Różańcowej.

06.05.2015 (środa)
Świętych Apostołów Filipa i Jakuba

W święto Apostołów Filipa i Jakuba, Eucharystii w kaplicy głównej przewodniczył ks. kan. Mirosław Rakoczy, ojciec duchowny alumnów. Główny celebrans wygłosił homilię, w której przypomniał wszystkim, że jedyną drogą naszego życia, która prowadzi do wieczności, jest Jezus Chrystus.

07.05.2015 (czwartek)
Przysięga przed święceniami

Podczas wieczornego nabożeństwa słowa Bożego sześciu akolitów Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej z roku piątego złożyło przed ks. prał. Tadeuszem Chlipałą, rektorem seminarium, i całą wspólnotą wyznanie wiary oraz przysięgę o dobrowolności przyjęcia święceń diakonatu. Zobowiązali się także do zachowania celibatu do końca życia i codziennego odprawiania Liturgii Godzin.

Święcenia diakonatu, podczas których bracia z piątego roku zostaną inkardynowani, czyli włączeni w poczet duchowieństwa diecezji świdnickiej, będą miały miejsce następnego dnia.

08.05.2015 (piątek)
Święcenia diakonatu

W uroczystość św. Stanisława, biskupa i męczennika w trakcie porannej Mszy Świętej w katedrze odbyły się święcenia diakonatu. W tym roku sześciu akolitów zostało wyświęconych na diakonów, przez co stali się osobami duchownymi, przeznaczonymi do diakonii słowa, liturgii oraz miłości.

Uroczystej Eucharystii w katedrze świdnickiej przewodniczył bp Adam Bałabuch, biskup pomocniczy świdnicki. Uczestniczyło w niej również wielu innych księży, m.in. przełożeni seminaryjni oraz proboszczowie nowo wyświęcanych.

Obrzęd święceń miał miejsce po Ewangelii. Na początku każdy z kandydatów został imiennie przedstawiony biskupowi, po czym stwierdzono, że uznano ich za godnych święceń na podstawie opinii wiernych oraz odpowiedzialnych za ich przygotowanie. W homilii główny celebrans przypomniał, że fundamentem służby jest miłość, zdolna do ponoszenia ofiar. Najlepszym przykładem takiej miłości jest miłość objawiona przez Jezusa z wysokości krzyża.

Lista nowowyświęconych:

 1. dk. Krzysztof Augustyn (Wałbrzych, par. pw. Podwyższenia Krzyża Świętego)
 2. dk. Marcin Banaczyk (Bielawa, par. pw. Wniebowzięcia NMP)
 3. dk. Damian Kowalski (Świeradów-Zdrój, par. pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP - diecezja legnicka)
 4. dk. Mateusz Kulig (Świdnica, par. pw. NMP Królowej Polski)
 5. dk. Kamil Osiecki (Mieroszów, par. pw. Św. Michała Archanioła)
 6. dk. Wojciech Sznajder (Świebodzice, par. pw. Św. Mikołaja)

09.05.2015 (sobota)
Św. Stanisława, Patrona diecezji

Podczas diecezjalnych uroczystości ku czci św. Stanisława, Patrona diecezji świdnickiej, wspólnota seminaryjna udała się do kościoła pw. św. Józefa Oblubieńca NMP. Odbyły się tam Nieszpory, którym przewodniczył bp Adam Bałabuch, biskup pomocniczy świdnicki. Następnie odbyła się procesja do katedry z relikwiami św. Wacława, w trakcie której odśpiewano litanię loretańską.

W świdnickiej katedrze miała miejsce uroczysta Eucharystia, której przewodniczył bp Franciszek Lobkowicz, biskup ostrawsko-opawski (Czechy). Obecni na niej byli: bp Ignacy Dec, biskup świdnicki, bp Adam Bałabuch, kapłani prezbiterium świdnickiego, siostry zakonne i wierni z całej diecezji.

Homilię wygłosił główny celebrans. Mówił w niej o męczennikach, którzy na wzór Jezusa Chrystusa Dobrego Pasterza oddali życie za swoje owce. Zachęcał on, aby w codziennym życiu nie bać się dążyć do świętości.

Ostatnim akcentem tego dnia była kolacja w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej.

09.05.2015 (sobota)
Pielgrzymka do Trzebnicy

Dzisiaj odbyła się pielgrzymka duchowieństwa diecezji świdnickiej do Sanktuarium św. Jadwigi w Trzebnicy, w której uczestniczyli również diakonii naszego seminarium. Na początku wszyscy uczestnicy wzięli udział w adoracji Najświętszego Sakramentu. Po krótkiej przerwie abp Tomasz Peta, arcybiskup Astany w Kazachstanie, wygłosił konferencje dla duchownych. Centralnym punktem dnia była Eucharystia, której przewodniczył również arcybiskup z Kazachstanu.

10.05.2015 (niedziela)
Msza kanonicka

W 6. Niedzielę Wielkanocną grupa alumnów z naszego seminarium udała się do katedry, gdzie uczestniczyła w Mszy Świętej kanonickiej, której przewodniczył ks. inf. Józef Strugarek, kanonik emeryt Świdnickiej Kapituły Katedralnej. Główny celebrans wygłosił homilię, w której przeciwstawił miłość grzechowi, który jest jej przeciwieństwem. Mocno podkreślił destrukcyjny wpływ grzechu na nasze życie, jednocześnie wskazując na zbawienną rolę sakramentu pokuty.

10.05.2015 (niedziela)
Msza w seminarium

W 6. Niedzielę Wielkanocną wspólnota seminaryjna uczestniczyła w Mszy Świętej w kaplicy Dobrego Pasterza, której przewodniczył ks. kan. Dominik Ostrowski, wicerektor seminarium. Homilię wygłosił ks. kan. Mirosław Rakoczy, ojciec duchowny alumnów, na temat radości związanej ze służbą oraz bliskością Jezusa Chrystusa. Tę radość mamy głosić wszędzie tam, gdzie będziemy posłani.

11.05.2015 (poniedziałek)
Msza za śp. bp Józefa Pazdura

Dzisiaj podczas porannej Mszy Świętej wspólnota seminaryjna modliła się w intencji zmarłego biskupa pomocniczego seniora archidiecezji wrocławskiej bp Józefa Pazdura. Eucharystii w kaplicy głównej naszego seminarium przewodniczył ks. prał. Tadeusz Chlipała, rektor alumnów. Główny celebrans wygłosił również homilię, w której zachęcał zgromadzonych w kaplicy do dawania świadectwa o prawdzie Ewangelii na wzór Apostołów.

13.05.2015 (środa)
Nabożeństwo fatimskie

W rocznicę objawień w Fatimie wspólnota seminaryjna zgromadziła się w kaplicy głównej na nabożeństwie maryjnym. Przewodniczył mu ks. kan. Mirosław Rakoczy, ojciec duchowny alumnów. Rozpoczęło się ono modlitwą zawierzenia całego świata Matce Bożej. Następnie miała miejsce procesja różańcowa z figurą Matki Bożej Fatimskiej po seminaryjnym ogrodzie. Nabożeństwo zakończyło się litanią loretańską.

14.05.2015 (czwartek)
Św. Macieja, Apostoła

W święto św. Macieja, Apostoła, porannej Mszy Świętej w kaplicy głównej przewodniczył ks. prał. Tadeusz Chlipała, rektor alumnów. Homilię wygłosił dk. Jerzy Kozłowski, w której to zachęcał do przyjęcia do swojego serca Matki Bożej, bowiem tylko Ona jest w stanie wychować nas do pełnej miłości względem Boga i bliźnich.

16.05.2015 (sobota)
Rekolekcje diakonów

Dzisiaj diakoni z szóstego roku udali się do Polanicy, aby odbyć rekolekcje przed święceniami prezbiteratu. Rekolekcje poprowadzą ks. kan. Krzysztof Iwaniszyn, ojciec duchowny alumnów oraz ks. kan. Krzysztof Herbut.

16.05.2015 (sobota)
św. Andrzeja Boboli

Porannej Mszy Świętej w kaplicy głównej w święto św. Andrzeja Boboli, kapłana i męczennika, przewodniczył ks. kan. Krzysztof Iwaniszyn, ojciec duchowny. Główny celebrans wygłosił również homilię, na temat jedności, o którą modli się Zbawiciel w dzisiejszej Ewangelii. Słowa Pana Jezusa są gorącą zachętą do modlitwy o jedność, aby ustały wojny i konflikty na całym świecie.

17.05.2015 (niedziela)
Wniebowstąpienie Pańskie

W uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego wspólnota seminaryjna uczestniczyła w Mszy Świętej w kaplicy Dobrego Pasterza, której przewodniczył i homilię wygłosił ks. kan. Mirosław Rakoczy, ojciec duchowny alumnów. Jezus nie wybiera ludzi doskonałych do grona swych uczniów. Najlepszym na to przykładem są Apostołowie, którzy uwierzyli w Zmartwychwstanie Jezusa dopiero, kiedy na własne oczy ujrzeli Zbawiciela.

18.05.2015 (poniedziałek)
Zakończenie Dni Papieskich

W poniedziałkowy wieczór wspólnota seminaryjna zgromadziła się w katedrze świdnickiej, aby uczestniczyć w Mszy Świętej z okazji zakończenia Dni Papieskich pod hasłem "Pamięć i obecność" w Świdnicy. Z tej okazji Eucharystii przewodniczył ks. kard. Henryk Gulbinowicz, emerytowany arcybiskup metropolita wrocławski, który w tym roku obchodzi znaczące jubileusze: 65-lecie kapłaństwa, 45-lecia biskupstwa i 30-lecie kardynalatu. W katedrze obecni byli również: bp Ignacy Dec, biskup świdnicki, bp Adam Bałabuch, biskup pomocniczy diecezji świdnickiej, pani Beata Moskal-Słaniewska, Prezydent Świdnicy, księża z diecezji oraz przedstawiciele samorządu.

Homilię wygłosił bp Ignacy na temat cudów w życiu św. Jana Pawła II i kard. Gulbinowicza. Przed błogosławieństwem nasz dostojny jubilat podzielił się swoimi wspomnieniami związanymi ze św. Janem Pawłem II. Po zakończeniu Eucharystii zaproszeni goście udali się do seminaryjnego refektarza na kolację.

21.05.2015 (czwartek)
Św. Jana Nepomucena

W liturgiczne wspomnienie św. Jana Nepomucena, prezbitera i męczennika, Mszy Świętej w kaplicy głównej przewodniczył ks. prał. Tadeusz Chlipała, rektor seminarium. Główny celebrans wygłosił również homilię, mówiąc o potrzebie jedności między wszystkimi wyznawcami Chrystusa. W tej przestrzeni relacji Jezusa z Ojcem wpisuje się modlitwa Zbawiciela "aby wszyscy stanowili jedno".

22.05.2015 (piątek)
Pożegnanie diakonów

Diakoni, po zakończeniu rekolekcji przed święceniami prezbiteratu, powrócili na ostatni dzień do seminarium. W piątkowy wieczór właśnie dla nich miało miejsce w auli przedstawienie pt. "Mój Chrystus połamany", tradycyjnie przygotowane przez alumnów pierwszego roku. Najmłodsi klerycy ukazali w nim wzór kapłaństwa, jako służby drugiemu człowiekowi. Kolejnym punktem dnia były podziękowania diakonów skierowane do wszystkich zebranych oraz przekazanie przez nich tableau rocznikowego.

Następnie wspólnota udała się do kaplicy głównej pw. Dobrego Pasterza, gdzie odbyło się nabożeństwo połączone z wyznaniem wiary i przysięgą o dobrowolności przyjęcia święceń prezbiteratu. Składali je wszyscy diakoni przed ks. prał. Tadeuszem Chlipałą, rektorem Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej.

Po nabożeństwie, z racji zbliżającej się uroczystości Zesłania Ducha Świętego, miała miejsce uroczysta adoracja Najświętszego Sakramentu, podczas której alumni wraz z ks. kan. Dominikiem Ostrowskim, wicerektorem seminarium, wykonali koncert uwielbienia.

23.05.2015 (sobota)
Święcenia prezbiteratu

Sześcioletni cykl formacji seminaryjnej kończy się święceniami prezbiteratu, dlatego dzień ten jest największym świętem całej wspólnoty seminaryjnej oraz całej diecezji. W tym roku bp Ignacy Dec, pasterz Kościoła świdnickiego wyświęcił dziewięciu diakonów Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej.

Liturgia święceń rozpoczęła się po Ewangelii. Na początku kandydaci zostali przedstawieni biskupowi, po czym ten wygłosił homilię obrzędową. Mówił w niej o roli kapłanów i wielkiej odpowiedzialności, jaka na nich spoczywa. Po homilii księża złożyli przysięgę o posłuszeństwie względem biskupa i wyznali swoją wiarę. Następnie została odśpiewana litania do Wszystkich Świętych, która zawsze towarzyszy wielkim wydarzeniom. W wezwaniach modlitwy pojawiły się imiona wszystkich patronów wyświęcanych diakonów.

Po litanii odbyło się to, co jest istotą święceń, czyli nałożenie na kandydatów rąk (uczynili to wszyscy obecni księża) oraz modlitwa święceń. Po święceniach nowi prezbiterzy ubrali ornaty i już jako kapłani podeszli po raz kolejny do biskupa, aby ten namaścił ich ręce olejami. Od tej pory ich dłonie będą przedłużeniem dłoni samego Chrystusa. Po procesji z darami bp Ignacy Dec symbolicznie podarował neoprezbiterom chleb i wino oraz przekazał pocałunek pokoju.

Na zakończenie Eucharystii zostały księżom neoprezbiterom rozdane indeksy, z którymi zdawali egzaminy przez cały okres pobytu w "domu ziarna". Oprócz nich otrzymali dyplomy z tytułami magistrów teologii oraz książeczki jurysdykcyjne. Był też czas na życzenia i podziękowania.

Lista nowowyświęconych:

 1. ks. Wiktor Bednarczyk (Wierzbna, par. pw. Wniebowzięcia NMP)
 2. ks. Mirosław Benedyk (Bielawa, par. pw. Wniebowzięcia NMP)
 3. ks. Arkadiusz Harbar (Dzierżoniów, par. pw. Chrystusa Króla)
 4. ks. Jerzy Kozłowski (Ścinawka Dolna, par. pw. Św. Jakuba Apostoła)
 5. ks. Sebastian Makuch (Nowa Ruda, par. pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej)
 6. ks. Kamil Pawlik (Świdnica, par. pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa)
 7. ks. Jacek Piskrzyński (Maszkienice, par. pw. Św. Józefa Rzemieślnika - diecezja tarnowska)
 8. ks. Sebastian Tomaszewski (Wałbrzych, par. pw. Niepokalanego Poczęcia NMP)
 9. ks. Łukasz Trzeciak (Świdnica, par. pw. Św. Andrzeja Boboli)

25.05.2015 (poniedziałek)
NMP Matki Kościoła

W święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła, porannej Eucharystii w kaplicy głównej przewodniczył i homilię wygłosił ks. Tomasz Federkiewicz, prefekt alumnów. Główny celebrans w swojej homilii skupił się na dwóch słowach: "Niewiasto" oraz "godzina". Maryja stojąc pod krzyżem został nazwana przez swojego Syna niewiastą, co podkreśla fakt powiązania Maryi z Ewą, pierwszą kobietą. Druga fraza w sposób symboliczny ukazuje nam nowy czas, czas Kościoła, którego głową jest Chrystus.

26.05.2015 (wtorek)
Prymicje w seminarium

Do świdnickiego "domu ziarna" przybyli księża neoprezbiterzy, aby odprawić Mszę Świętą prymicyjną. Przewodniczył jej ks. Arkadiusz Harbar, senior rocznika neoprezbiterów. Oprócz wspólnoty seminaryjnej na czele z ks. prał. Tadeuszem Chlipałą, rektorem, w Eucharystii udział wzięli także: pracownicy świeccy, siostry jadwiżanki oraz przyjaciele seminarium.

Homilię wygłosił ks. kan. Krzysztof Ora, były prefekt alumnów. Zatrzymał się w niej nad metodami współczesnego duszpasterstwa, które proponuje papież Franciszek. Pasterz powinien być blisko owiec, powinien "znać ich zapach".

Na koniec jedenastu księży neoprezbiterów udzieliło wszystkim zebranym błogosławieństwa prymicyjnego.

Po Eucharystii wszyscy udali się na uroczystą kolację do seminaryjnego refektarza.

 

28.05.2015 (czwartek)
Msza z jubilatami

Dzisiaj, w święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana, odbyła się uroczysta Msza Święta w kaplicy naszego seminarium, na której obecni byli: bp Adam Bałabuch, biskup pomocniczy diecezji świdnickiej i księża diecezjalni obchodzący 60., 55., 50., 40., 30. oraz 25-lecie swoich święceń kapłańskich. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił bp Ignacy Dec, biskup świdnicki. W pierwszej części rozważania pochylił się nad tematem ofiar składanych przez kapłanów Starego Przymierza, porównując je do jedynej ofiary Jezusa Chrystusa, który jest kapłanem i żertwą. W przeciwieństwie do wszystkich ofiar Starego Zakonu, tylko ofiara naszego Zbawiciela gładzi grzechy. W drugiej części biskup Ignacy przytoczył historię jubilatów.

Po Mszy Świętej wszyscy udali się na obiad do seminaryjnego refektarza.

29.05.2015 (piątek)
Adoracja w kościele św. Józefa

Dzisiaj, w ramach wieczornego nabożeństwa, wspólnota seminaryjna udała się do kościoła św. Józefa w Świdnicy, gdzie miała miejsce uroczysta adoracja Najświętszego Sakramentu połączona z litanią loretańską.

31.05.2015 (niedziela)
Msza kanonicka

W uroczystość Najświętszej Trójcy wspólnota seminaryjna udała się do katedry świdnickiej na Mszę kanonicką, której przewodniczył i homilię wygłosił ks. kan. Dominik Ostrowski, wicerektor alumnów. Opierając się na Ewangelii główny celebrans skupił się na słowie chrzest, które oznacza dosłownie "kąpiel", "zanurzenie". Poprzez chrzest jesteśmy wezwani do zanurzenia się w Trójcy Świętej, aby być blisko Boga.

Wybierz kronikę