Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Świdnickiej
Portal „Adalbertus” | Seminarium Duchowne | Diecezja Świdnicka
Seminarium > Kronika

Drukuj stronę Wyślij link znajomemu

Kronika WSD - Kwiecień 2015

02.04.2015 (czwartek)
Msza Krzyżma Świętego

W Wielki Czwartek przed południem, jak co roku, w katedrze świdnickiej miała miejsce Msza Krzyżma Świętego, na którą udała się cała wspólnota seminaryjna. Przewodniczył jej bp Ignacy Dec, biskup diecezjalny. Obecni byli także bp Adam Bałabuch, księża infułaci oraz większość kapłanów tworzących prezbiterium diecezji świdnickiej.

Swoją homilią główny celebrans nawiązał do listu biskupów polskich do kapłanów na Wielki Czwartek 2015 roku: "Kapłan a życie konsekrowane". Uwypuklił w niej następujące wątki: potrzeba ukazywania piękna powołania swoim posługiwaniem i troska o nowe powołania, żyć w przyjaźni z Chrystusem, wezwanie do jedności, wezwanie do służby, wezwanie do ciągłego nawracania. Na koniec podziękował zebranym w świątyni księżom za ich świadectwo i trud posługiwania wiernym.

02.04.2015 (czwartek)
Msza Wieczerzy Pańskiej

Mszą Wieczerzy Pańskiej, sprawowaną wieczorem w Wielki Czwartek, Kościół rozpoczął celebrowanie Świętego Triduum Paschalnego. Eucharystia ta jest wspomnieniem Ostatniej Wieczerzy, podczas której zostały ustanowione Najświętszy Sakrament oraz kapłaństwo.

Uroczystej Eucharystii w katedrze świdnickiej przewodniczył bp Ignacy Dec, pasterz Kościoła lokalnego. Obecni byli także księża przełożeni, księża z parafii katedralnej oraz alumni.

Główny celebrans wygłosił również homilię, w której wspomniał trzy wielkie dary Boga dla człowieka, jakie zostały dane w Wieczerniku. Eucharystia, która jest pokarmem dla nas pielgrzymujących do wiecznej ojczyzny. Kapłaństwo, które gwarantuje obecność Najświętszego Sakramentu i zawsze jest służbą dla wiernych oraz przykazanie miłości, które najpełniej wypełnił Pan Jezus, oddając za nas życie.

Po homilii miał miejsce obrzęd zwany mandatum. Biskup w geście pokory i służby dokonał symbolicznego obmycia nóg dwunastu mężczyznom, na pamiątkę wydarzeń z Ostatniej Wieczerzy. Po zakończonej Eucharystii Najświętszy Sakrament został przeniesiony na ołtarz adoracji, gdzie wierni będą mogli oddawać Mu cześć przez cały następny dzień.

03.04.2015 (piątek)
Ciemna Jutrznia

W katedrze miała miejsce poranna modlitwa Liturgią Godzin, którą poprowadził chór seminaryjny. Tzw. "ciemnej Jutrzni" przewodniczył bp Ignacy Dec, z którym tradycyjnie odmówiona została także Godzina czytań.

03.04.2015 (piątek)
Liturgia Męki Pańskiej

Wielki Piątek to dzień, w którym Kościół nie sprawuje Eucharystii. W świdnickiej katedrze zgromadzili się jednak wierni, by pod przewodnictwem bp. Ignacego Deca, biskupa świdnickiego, uczestniczyć w liturgii Męki Pańskiej. Wzięła w niej udział również wspólnota seminaryjna.

Rozpoczęła się ona od prostracji, czyli leżenia krzyżem, którą wykonał główny celebrans. Następnie miała miejsce liturgia słowa, podczas której odśpiewano opis Męki Pana naszego Jezusa Chrystusa według św. Jana. Po niej główny celebrans wygłosił homilię, przypominając zgromadzonym w świątyni, że Pan Jezus dobrowolnie przyjął na siebie śmierć krzyżową, aby otworzyć człowiekowi drogę do nieba. Krzyż nie jest dla nas znakiem hańby czy poniżenia, lecz zbawienia i miłości.

Drugą częścią liturgii była adoracja krzyża. Na początku bp Ignacy dokonał jego odsłonięcia, po czym księża, alumni i wierni mogli podejść, aby oddać mu cześć. Po Komunii Świętej miała miejsce procesja do Grobu Pańskiego, gdzie umieszczono monstrancję z Najświętszym Sakramentem. Będzie można adorować Go tam przez cały następny dzień.

04.04.2015 (sobota)
Ciemna Jutrznia

Podobnie jak w Wielki Piątek, dziś również odbyła się tzw. "ciemna Jutrznia", którą poprowadził chór seminaryjny. Tym razem jednak modlitwie Liturgią Godzin przewodniczył biskup pomocniczy świdnicki, bp Adam Bałabuch.

04.04.2015 (sobota)
Wigilia Paschalna

Wigilia Paschalna jest centralnym i najważniejszym momentem w całym Triduum Świętym. Nie należy już ona do Wielkiej Soboty, ponieważ rozpoczyna się po zachodzie słońca. Zgodnie z symboliką żydowską oznacza to już nowy dzień, zatem jej liturgia rozpoczyna obchody dnia Zmartwychwstania.

Mszy Świętej, składającej się z czterech części, przewodniczył pasterz diecezji świdnickiej, bp Ignacy Dec. Pierwszą z nich była liturgia Światła, która rozpoczęła się przed katedrą. Miało tam miejsce poświęcenie ognia i przygotowanie paschału. Po wyżłobieniu na nim krzyża, liter alfabetu greckiego alfa i omega oraz cyfr 2015, wszyscy udali się w procesji do katedry. Podczas niej trzykrotnie było zaśpiewane "Światło Chrystusa" i zapalano świece. Kolejnym ważnym punktem był "Exsultet", czyli orędzie wielkanocne, które wykonał dk. Mirosław Benedyk. Zawiera ono m. in. pochwałę ofiary paschalnej Chrystusa i sakramentu chrztu oraz dziękczynienie za zmartwychwstanie i wybawienie ludzkości z grzechu.

Częścią drugą Eucharystii była liturgia słowa. W tym dniu była szczególnie rozbudowana, ponieważ składała się aż z siedmiu czytań ze Starego Testamentu. Po nich odśpiewano hymn "Chwała na wysokości Bogu", podczas którego rozbrzmiały wszystkie dzwony i organy. Nie używano ich od Mszy Wieczerzy Pańskiej. Następnie lektor odczytał epistołę, czyli fragment Listu św. Pawła Apostoła do Rzymian. Po Ewangelii główny celebrans wygłosił homilię, w której podkreślił znaczenie chrztu świętego w życiu człowieka. To bowiem ten sakrament otwiera dla niego bramę nieba i dostęp do życia wiecznego.

Kolejną częścią Mszy Świętej była liturgia chrzcielna.

Ostatnim elementem była liturgia eucharystyczna, podczas której zostały zakonsekrowane Chleb i Wino. Nie robiono tego od czwartkowej Mszy Wieczerzy Pańskiej. Po Komunii Świętej biskup zaprosił wszystkich obecnych w katedrze na Mszę Świętą z procesją rezurekcyjną, która odbędzie się w katedrze w poranek wielkanocny.

05.04.2015 (niedziela)
Zmartwychwstanie Pańskie

W dzień Zmartwychwstania Pańskiego, procesją rezurekcyjną z Najświętszym Sakramentem, rozpoczęła się Msza Święta o świcie. Zainicjował ją główny celebrans, bp Ignacy Dec, biskup diecezji świdnickiej. Przez ten pochód wokół placu Jana Pawła II zostało podkreślone największe i najpiękniejsze święto chrześcijańskie.

Homilię biskup Ignacy rozpoczął od tradycyjnych słów powitania: "Chrystus zmartwychwstał", na co wszyscy odpowiedzieli: "Prawdziwie zmartwychwstał". Dalej mówił o ludziach, którzy przez wieki świadczyli o zmartwychwstaniu Chrystusa, dzięki którym wiara przetrwała do naszych wieków. Przytoczył także dwa fragmenty Orędzi Wielkanocnych Urbi et Orbi bł. Jana Pawła II.

Po Komunii Świętej zostało odśpiewane uroczyste "Te Deum", podkreślające wielkość świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Po Mszy Świętej ks. prał. Piotr Śliwka, proboszcz parafii katedralnej, złożył wszystkim zebranym najserdeczniejsze życzenia z okazji świąt Wielkanocnych.

08.04.2015 (środa)
Msza w Wałbrzychu

W 10. rocznicę śmierci św. Jana Pawła II na wałbrzyskim stadionie na Białym Kamieniu została odprawiona Msza Święta. W tym roku bp Ignacy Dec, biskup świdnicki przewodniczył celebrze, która transmitowana była przez Telewizję "Trwam" i Radio "Maryja", a w której uczestniczyło także kilkunastu alumnów. Wraz z ks. kan. Dominikiem Ostrowskim, wicerektorem, organizowali tam asystę.

W homilii pasterz Kościoła świdnickiego mówił o zagrożeniach współczesnej rodziny i próbach jej niszczenia. Podkreślił również, że słowo „papież” znaczy „ojciec”, nawiązując do postaci św. Jana Pawła II, który jest nazywany papieżem rodzin.

>

12.04.2015 (niedziela)
Powrót alumnów do seminarium

Po przerwie świątecznej alumni powrócili do seminarium, aby rozpocząć ostatni etap formacji przed wakacjami. Dla diakonów będzie to czas kończący ich drogę do kapłaństwa, ponieważ już w przyszłym miesiącu otrzymają święcenia prezbiteratu. Niezwykle ważne momenty czekają też braci z piątego roku, którzy otrzymać mają święcenia diakonatu oraz alumnów z czwartego roku, którzy przygotowują się do posługi akolitatu.

17.04.2015 (piątek)
Msza urodzinowa

Wspólnota seminaryjna zgromadziła się w kaplicy głównej pw. Dobrego Pasterza na uroczystej Mszy Świętej, której przewodniczył ks. kan. Dominik Ostrowski, wicerektor alumnów. Była to okazja do modlitwy za głównego celebransa, który w dniu dzisiejszym obchodzi swoje czterdzieste urodziny.

Homilię wygłosił ks. prał. Tadeusz Chlipała, rektor wspólnoty, opierając się na dzisiejszej Ewangelii, opisującej cudowne rozmnożenie chleba. Pan Bóg widzi potrzeby każdego człowieka, dlatego tak jak dwa tysiące lat temu Jezus nakarmił swoich słuchaczy, tak i dzisiaj zaspokaja pragnienia tych, którzy słuchają Jego słów.

Po Komunii Świętej dziekani alumnów, w imieniu całej wspólnoty, złożyli jubilatowi najlepsze życzenia.

20.04.2015 (poniedziałek)
Msza w katedrze

W 3. Niedzielę Wielkanocną, wspólnota seminaryjna, udała się do katedry świdnickiej, aby uczestniczyć w Mszy Świętej kanonickiej sprawowanej, w intencji Biskupa Ordynariusza oraz całej diecezji. Eucharystii przewodniczył ks. prał. Jan Bagiński. Homilię wygłosił główny celebrans, bazując na Ewangelii opisującej spotkanie Apostołów ze Zbawicielem, który wyjaśnia swoim uczniom znaczenie i sens swojej śmierci i zmartwychwstania.

21.04.2015 (wtorek)
Msza za śp. ks. Roberta Łabiszewskiego

Dzisiaj podczas porannej Eucharystii wspólnota seminaryjna modliła się w intencji zmarłego ks. Roberta Łabiszewskiego, który pochodził z parafii pw. Maryi Matki Kościoła w Dzierżoniowie. Mszy Świętej przewodniczył ks. prał. Tadeusz Chlipała, rektor alumnów.

23.04.2015 (czwartek)
Świętego Wojciecha

W uroczystość św. Wojciecha, biskupa i męczennika, patrona Polski oraz świdnickiego seminarium, wspólnota zgromadziła się w kaplicy głównej pw. Dobrego Pasterza na uroczystej Eucharystii pod przewodnictwem bp. Ignacego Deca, pasterza Kościoła lokalnego. Wzięli w niej udział także: bp Adam Bałabuch, obecni i byli księża przełożeni, spowiednicy, siostry zakonne i świeccy pracownicy seminarium.

Homilię wygłosił główny celebrans nawiązując do dzisiejszego patrona. Święty Wojciech, jako męczennik znajduje się na szczycie piramidy świętych, ponieważ przelał swoją krew za wiarę. Spełnia on w sposób doskonały słowa Jezusa z Ewangelii: "Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity."

Po Mszy Świętej w seminaryjnym refektarzu miało miejsce uroczyste śniadanie. W kaplicy zaś wystawiono relikwie św. Wojciecha, aby można im było oddawać cześć przez cały dzień.

24.04.2015 (piątek)
Pogrzeb mamy ks. Marcinkiewicza

Grupa kilku alumnów wraz z księżymi przełożonymi na czele z ks. prał. Tadeuszem Chlipałą, rektorem wspólnoty, udała się do kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Niemczy, aby uczestniczyć w pogrzebie mamy ks. kan. Daniela Marcinkiewicza, notariusza Świdnickiej Kurii Biskupiej. Uroczystościom przewodniczył bp Ignacy Dec, biskup świdnicki.

26.04.2015 (niedziela)
Niedziela Dobrego Pasterza

Ostatnia niedziela kwietnia, zwana również Niedzielą Dobrego Pasterza, jest zawsze dobrym momentem do przemyśleń na temat powołania. Tego dnia wszyscy alumni wyjechali z seminarium do poszczególnych parafii naszej diecezji, by dzielić się świadectwem i jednocześnie realizować swoje powołanie. Ta forma propagowania powołania do kapłaństwa na stałe zagościła w tradycji naszego seminarium.

Relacja z Radia Rodzina:

http://www.radiorodzina.pl/wiadomosci/12036/

29.04.2015 (środa)
Św. Katarzyny ze Sieny

Dzisiaj, w liturgiczne wspomnienie św. Katarzyny ze Sieny, Mszy Świętej przewodniczył ks. prał. Tadeusz Chlipała, rektor alumnów. W seminaryjnej kaplicy zgromadziły się również siostry zakonne oraz zakonnicy, z racji tygodnia modlitw o powołania. Swoje imieniny obchodziła siostra Katarzyna Lewon CSSH. Homilię wygłosił ks. Marek Chmielniak SAC o tematyce powołaniowej. Podkreślił to, że osoby szczególnie powołane przez Boga do służby kapłańskiej lub zakonnej nie są w żadnym stopniu lepsi od ludzi świeckich.

Po Eucharystii odbyło się uroczyste śniadanie, w którym uczestniczyli również nasi goście.

Wybierz kronikę