Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Świdnickiej
Portal „Adalbertus” | Seminarium Duchowne | Diecezja Świdnicka
Seminarium > Kronika

Drukuj stronę Wyślij link znajomemu

Kronika WSD - Marzec 2015

01.03.2015 (niedziela)
Msza w katedrze

W 2. Niedzielę Wielkiego Postu, grupa alumnów naszego seminarium, udała się do katedry świdnickiej, aby uczestniczyć w Mszy Świętej sprawowanej, w intencji żołnierzy wyklętych, przez bp Ignacego Deca, biskupa świdnickiego. Główny celebrans wygłosił homilię, w której nawiązał do sensu znaku Przemienienia na Górze Tabor. Biskup zauważył, że Jezus doszedł do chwały zmartwychwstania przez okrutną mękę i śmierć na krzyżu. Nasza droga musi być podobna.

01.03.2015 (niedziela)
Dzień skupienia rodziców

Dzisiaj odbył się coroczny dzień skupienia dla rodziców alumnów w naszym seminarium. Na początku rodzice uczestniczyli w konferencji prowadzonej przez ks. kan. Mirosława Rakoczego, ojca duchownego kleryków oraz w spotkaniu z opiekunami poszczególnych roczników. Centralnym punktem dnia była Msza Święta w kaplicy głównej, której przewodniczył i homilię wygłosił ks. prał. Tadeusz Chlipała, rektor seminarium. Tematem rozważań było powołanie i ofiara, którą złożył Bogu Abraham, na wzgórzu Moria. Na zakończenie dnia skupienia odbył się obiad w refektarzu, oraz Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.

02.03.2015 (poniedziałek)
Koncert w Gorcach

Dzisiaj, odbył się koncert zespołu The Clouds w Gorcach dla młodzieży gimnazjalnej o Żołnierzach Wyklętych. Po części artystycznej klerycy wygłosili świadectwa o swoim powołaniu.

04.03.2015 (środa)
Świętego Kazimierza Królewicza

Dzisiaj, w liturgiczne wspomnienie świętego Kazimierza Królewicza, Mszy Świętej w kaplicy głównej przewodniczył i homilię wygłosił ks. kan. Mirosław Rakoczy, ojciec duchowny. Nawiązując do dzisiejszego wspomnienia, zaznaczył szczególną pobożność św. Kazimierza do Męki Pańskiej oraz Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Mari Panny. Patron dnia dzisiejszego umiał połączyć głęboką pobożność z godnością królewską.

05.03.2015 (czwartek)
Msza czwartkowa

Tradycyjnie w pierwszy czwartek miesiąca wspólnota seminaryjna udała się do katedry na Mszę Świętą oraz nabożeństwo powołaniowe.

Eucharystii przewodniczył ks. bp Ignacy Dec, biskup świdnicki. Główny celebrans wygłosił również homilię. Mówił w niej o tym, że tylko podczas ziemskiego życia możemy podejmować dobre czyny, dzięki którym, zachowując Boże przykazania, możemy osiągnąć chwałę nieba.

Po Komunii Świętej zebrani w katedrze pomodlili się jeszcze w intencji powołanych do kapłaństwa i życia zakonnego.

08.03.2015 (niedziela)
Msza w katedrze

W 3. Niedzielę Wielkiego Postu, wspólnota seminaryjna, udała się do katedry świdnickiej, aby uczestniczyć w Mszy Świętej kanonickiej sprawowanej, w intencji Biskupa Ordynariusza oraz całej diecezji. Eucharystii przewodniczył ks. prał. Piotr Śliwka, proboszcz parafii katedralnej, natomiast homilię wygłosił ks. kan. Dominik Ostrowski, wicerektor naszego seminarium. Głównym tematem rozważania była starotestamentalna postać Jakuba, syna Izaaka i Rebeki. Na jego przykładzie pokazał on gorliwość z jaką winniśmy troszczyć się o nasze zbawienie.

10.03.2015 (wtorek)
Spektakl w katedrze

Dzisiaj, w katedrze świdnickiej, tuż po wieczornej Mszy Świętej, odbył się spektakl modlitewno-ewangelizacyjny przedstawiający powołanie św. Piotra Apostoła, w narracji św. Marka, przygotowany przez kleryków pierwszego roku naszego seminarium. W katedrze byli obecni uczestnicy rekolekcji Wielkopostnych, prowadzonych przez ks. kan. Dominika Ostrowskiego, wicerektora alumnów oraz młodzież parafialna.

13.03.2015 (piątek)
Msza w katedrze

W piątkowy wieczór wspólnota seminaryjna udała się na Mszę Świętą do katedry świdnickiej, której przewodniczył bp Ignacy Dec, biskup świdnicki. Eucharystia była sprawowana w intencji papieża Franciszka, w drugą rocznicę jego wyboru na Stolicę Piotrową. Homilię wygłosił główny celebrans na temat przykazania miłości. Mówił o tym, że nie można odrywać miłości do Boga od miłości do człowieka. Po Eucharystii rozpoczęła się całodobowa adoracja Najświętszego Sakramentu.

14.03.2015 (sobota)
Sympozjum o rodzinie

W sobotę 14 marca odbyło się sympozjum popularno-naukowe na temat małżeństwa i rodziny. Na początku odbyła się Msza Święta w kaplicy głównej, której przewodniczył bp Adam Bałabuch, biskup pomocniczy diecezji świdnickiej. Homilię wygłosił bp Ignacy Dec, biskup świdnicki, na temat zagrożeń egoistycznych postaw w małżeństwie i kapłaństwie. Po Eucharystii ks. dr Tadeusz Chlipała, rektor seminarium, swoim przemówieniem rozpoczął sympozjum. Następnie głos zabrali: ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz, prof. dr hab. Bogdan Chazan oraz ks. prof. dr hab. Kazimierz Lubowicki. Po krótkiej przerwie odbyła się dyskusja panelowa, w której oprócz wyżej wymienionych uczestniczyli również: bp dr Adam Bałabuch oraz ks. dr hab. Dominik Ostrowski, wicerektor alumnów.

15.03.2015 (niedziela)
Msza w seminarium

W 4. Niedzielę Wielkiego Postu wspólnota seminaryjna uczestniczyła w Mszy Świętej w kaplicy Dobrego Pasterza, której przewodniczył ks. Andrzej Majka, dyrektor administracyjny. Homilię wygłosił ks. kan. Mirosław Rakoczy, ojciec duchowny alumnów, na temat naszego obrazu Boga. Trzeba nam przyjąć to, że tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy kto w Niego wierzy nie zginął ale miał życie wieczne. 

15.03.2015 (niedziela)
Msza kanonicka

W 4. Niedzielę Wielkiego Postu, grupa alumnów naszego seminarium, udała się do katedry świdnickiej, aby uczestniczyć w Mszy Świętej kanonickiej, sprawowanej przez ks. prał. Jana Bagińskiego. Główny celebrans wygłosił homilię, w której podkreślił iż powinniśmy z radością przystępować do pokuty wielkopostnej. Dziesiejszy dzień zwany jest Niedzielą radości - Laetare.

16.03.2015 (poniedziałek)
Pedagogika specjalna

Alumni piątego roku wraz z ks. mgr. lic. Damianem Mroczkowskim, wykładowcą katechetyki w świdnickim "domu ziarna", udali się do Świebodzic. W ramach wykładów z pedagogiki specjalnej odwiedzili tam Dom Pomocy Społecznej dla dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Szkolnych de Notre Dame.

19.03.2015 (czwartek)
Św. Józefa

Dzisiaj, w uroczystość świętego Józefa Oblubieńca NMP, wspólnota seminaryjna udała się do kościoła pw. św. Józefa Oblubieńca w Świdnicy, aby tam uczestniczyć w Mszy Świętej, celebrowanej przez o. Mariana Waligórę OSPPE, przeora klasztoru na Jasnej Górze. Główny celebrans wygłosił również homilię skupiając się na postaci dzisiaj wspominanego świętego. Święty Józef jest dla nas wzorem zawierzenia Bogu, ponieważ zawsze bez wahania przyjmował wolę Bożą. Żyjąc nieustannie w cieniu Jezusa i Maryi wykazał się głęboką pokorą i cierpliwością. Po Eucharystii miał miejsce smaczny poczęstunek.

20.03.2015 (piątek)
Msza w seminarium

W piątek czwartego tygodnia Wielkiego Postu, porannej Mszy Świętej w kaplicy głównej seminarium przewodniczył nasz gość, o. Marian Waligóra OSPPE, przeor klasztoru na Jasnej Górze. Główny celebrans wygłosił również homilię, w której zachęcał do całkowitego zawierzenia Jezusowi, bowiem tylko Chrystus może uleczyć najgłębsze rany naszego serca.

21.03.2015 (sobota)
Sportowy sezon wiosenny

 
W sobotni poranek, alumni z kursu piątego i drugiego, uczestniczyli  w terenowych zajęciach wychowania fizycznego. Ćwiczenia prowadzone przez p. mgr Wojciecha Kłosa klerycy odbyli w parku oraz na terenie Zalewu Witoszówka.
 

22.03.2015 (niedziela)
Msza w katedrze

W 5. Niedzielę Wielkiego Postu wspólnota seminaryjna, udała się do katedry świdnickiej, aby uczestniczyć w Mszy Świętej kanonickiej sprawowanej w intencji Biskupa Ordynariusza oraz całej diecezji. Eucharystii przewodniczył ks. prał. Piotr Śliwka, proboszcz parafii katedralnej, natomiast homilię wygłosił dk. Arkadiusz Harbar. Głównym tematem rozważania był sukces pojmowany na sposób ludzki i Boży. Dzisiejsza Ewangelia kreuje nam postawę Greków przybyłych do Jerozolimy, aby zobaczyć Jezusa, który w ich mniemaniu był człowiekiem sukcesu o silnej osobowości. Ku ich zaskoczeniu Zbawiciel zapowiada swoją śmierć oraz jej zbawcze znaczenie dla ludzi.

25.03.2015 (środa)
Duchowa Adopcja

Dzisiaj, w uroczystość Zwiastowania Pańskiego, cała wspólnota seminaryjna modliła się poranną modlitwą Kościoła - Jutrznią, którą poprowadził ks. kan. Mirosław Rakoczy, ojciec duchowny alumnów. Tuż przed końcowym błogosławieństwem kilku kleryków włączyło się w dzieło duchowej adopcji dziecka poczętego.

25.03.2015 (środa)
Zwiastowanie Pańskie

W uroczystość Zwiastowania Pańskiego diecezja świdnicka przeżywała 11. rocznicę swojego powstania. Z tej okazji wspólnota seminaryjna udała się do katedry, aby uczestniczyć w uroczystej Mszy Świętej. Przewodniczył jej bp Ignacy Dec, pierwszy biskup świdnicki, który również obchodził rocznicę święceń episkopatu. Homilię wygłosił główny celebrans na temat naśladowania Maryi. Matka Jezusa w pełni przyjęła wolę Bożą, co potwierdzają słowa z dzisiejszej Ewangelii: „Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa”, a więc jest dla nas wzorem wiary w Słowo Boże.

27.03.2015 (piątek)
Droga krzyżowa ulicami Świdnicy

W piątek 5. tygodnia Wielkiego Postu wspólnota seminaryjna wzięła udział w drodze krzyżowej ulicami Świdnicy. Pierwsza stacja odbyła się przy kościele św. Andrzeja Boboli. Procesja zakończyła się na placu przed katedrą przy pomniku św. Jana Pawła II apelem jasnogórskim i błogosławieństwem.

29.03.2015 (niedziela)
Niedziela Palmowa

Niedziela Męki Pańskiej, czyli Palmowa, rozpoczyna w Kościele katolickim obchody Wielkiego Tygodnia. Jest to dzień upamiętniający uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy.

Tego dnia wspólnota seminaryjna udała się do katedry świdnickiej, aby uczestniczyć w uroczystej Mszy Świętej, której przewodniczył bp Ignacy Dec, biskup świdnicki. Liturgia rozpoczęła się przed świątynią, gdzie została odczytana Ewangelia, po której główny celebrans dokonał poświęcenia palm. Podczas liturgii słowa został z kolei odśpiewany przez alumnów opis Męki Pana naszego Jezusa Chrystusa według św. Mateusza.

W homilii pasterz Kościoła lokalnego mówił o dwóch manifestacjach w Jerozolimie: manifestacji chwały przy powitaniu Pana Jezusa wjeżdżającego do miasta oraz manifestacji nienawiści, która doprowadziła do ukrzyżowania. Uważa, że i dziś są ludzie, którzy biorą udział w jednej bądź drugiej manifestacji. 

Wybierz kronikę