Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Świdnickiej
Portal „Adalbertus” | Seminarium Duchowne | Diecezja Świdnicka
Seminarium > Kronika

Drukuj stronę Wyślij link znajomemu

Kronika WSD - Styczeń 2015

01.01.2015 (czwartek)
Świętej Bożej Rodzicielki

W uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki, Maryi, do katedry świdnickiej przybyła grupa alumnów z asystą na noworoczną Mszę Świętą. Przewodniczył jej bp Ignacy Dec, biskup świdnicki. Pasterz Kościoła lokalnego wygłosił również homilię, mówiąc o Bożym błogosławieństwie, które przynosi człowiekowi pokój, nawiązując do czytania z księgi liczb. Na zakończenie kazania bp Ignacy złożył zebranym w kościele życzenia na Nowy Rok.

06.01.2015 (wtorek)
Wizyta duszpasterska w seminarium

Tradycyjnie w uroczystość Objawienia Pańskiego, czyli tzw. Trzech Króli, w "domu ziarna" ma miejsce wizyta duszpasterska. W związku z tym po Jutrzni miało miejsce poświęcenie mieszkań księży przełożonych, pokoi alumnów i innych ważnych pomieszczeń.

06.01.2015 (wtorek)
Objawienie Pańskie

Dzisiaj, w uroczystość Objawienia Pańskiego, cała wspólnota seminaryjna uczestniczyła we Mszy świętej w katedrze świdnickiej, której przewodniczył bp Ignacy Dec, biskup świdnicki. Główny celebrans wygłosił również homilię, w której mówił o Jezusie jako światłości oświecającej Mędrców ze wschodu, dzięki czemu mogli z powodzeniem odnaleźć Zbawiciela. Także i nas oświeca Duch Święty, abyśmy mogli rozpoznawać prawdę i uzdalnia nas do miłości.

Po Eucharystii odbył się Orszak Trzech Króli. Spod katedry wyruszył radosny pochód wiernych ze wszystkich świdnickich parafii. W orszaku uczestniczyła grupa kilku alumnów naszego seminarium.

08.01.2015 (czwartek)
Msza czwartkowa

W czwartkowy wieczór cała wspólnota seminaryjna uczestniczyła w Mszy Świętej, której przewodniczył bp Ignacy Dec, biskup świdnicki. Główny celebrans wygłosił również homilię, w której przedstawił dwie definicje Boga. W Starym Testamencie, Pan Bóg objawił Mojżeszowi swoje imię: "JESTEM, KTÓRY JESTEM", wyrażające to, że Bóg istnieje i nie ma w Nim cienia zmienności. Natomiast z listu świętego Jana, dowiadujemy się że Bóg jest Miłością, którą w pełni objawił nam Jezus Chrystus.

11.01.2015 (niedziela)
Spotkanie opłatkowe Przyjaciół WSD

Do świdnickiego "domu ziarna" w Niedzielę Chrztu Pańskiego zawitali Przyjaciele Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej: prezesi Towarzystwa Przyjaciół WSD, studenci świeccy oraz uczestnicy sesji "Drogami Wiary i Rozumu". Było to spotkanie opłatkowe.

Na początku nasi goście, wraz z alumnami uczestniczyli w Mszy Świętej, której przewodniczył ks. kan. Dominik Ostrowski, wicerektor alumnów. Homilię wygłosił ks. kan. Mirosław Rakoczy, ojciec duchowny. Swoją refleksję oparł na Ewangelii, opisującej moment chrztu Jezusa w Jordanie. Zbawiciel nie boi się stanąć pośród grzeszników oraz przyjąć chrzest, który odpuszcza grzechy, dając wzór pokory i jedności z ludźmi.

Kolejną częścią spotkania był spektakl teatralny pt.:"Tajemnice Eucharystii", przygotowany przez grupę teatralną ze Świebodzic z parafii p.w. św. Brata Alberta Chmielowskiego, który odbył się w auli naszego seminarium.

Spotkanie zakończyło się obiadem w refektarzu, podczas którego alumni roku drugiego przedstawili jasełka oraz odbyło się dzielenie opłatkiem wszystkich naszych gości wraz z klerykami.

11.01.2015 (niedziela)
Msza w katedrze

W Niedziele Chrztu Pańskiego grupa alumnów naszego seminarium udała się na Mszę Świętą do katedry, której przewodniczył i homilię wygłosił bp Ignacy Dec, biskup świdnicki. Opierając swoją refleksję na Ewangelii, przypomniał zgromadzonym w katedrze o znaczeniu sakramentu chrztu, który włącza nas do wspólnoty dzieci Bożych. Warto podkreślić, że słowa : „Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie”, Bóg Ojciec skierował również do nas w momencie naszego chrztu.

11.01.2015 (niedziela)
Spotkanie opłatkowe w Bielawie

W niedzielne popołudnie grupa alumnów naszego seminarium przybyła do Bielawy, na spotkanie opłatkowe wspólnoty parafii p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, gdzie zostaliśmy serdecznie przyjęci przez gospodarza ks. prał. Stanisława Chomiaka, proboszcza parafii oraz kanclerza kurii biskupiej. Na opłatku byli obecni również ks. prał. Tadeusz Chlipała, rektor seminarium oraz ks. Dominik Ostrowski, wicerektor alumnów.

Na początku nasi alumni przedstawili spektakl pt.:"Brat Naszego Boga", traktujący o św. Bracie Albercie Chmielowskim. Następnie wszyscy zgromadzeni złożyli sobie życzenia i połamali się opłatkiem. Nie zabrakło również wspólnego śpiewania kolęd oraz występu chóru parafialnego, którego swoim głosem wspomógł ksiądz wicerektor.

Spotkanie zakończyło się przemówieniem dziekana alumnów, w którym to podziękował wszystkim zebranym na auli za wsparcie szczególnie duchowe wszystkich formujących się w naszym seminarium kleryków.

11.01.2015 (niedziela)
Nabożeństwo ekumeniczne

W niedzielę Chrztu Pańskiego grupa alumnów udała się do Kościoła Pokoju w Świdnicy na nabożeństwo ekumeniczne. We wspólnej modlitwie uczestniczyli bp Ignacy Dec, biskup świdnicki, bp elekt Waldemar Pytel z kościoła Ewangelicko-Augsburskiego diecezji wrocławskiej oraz ks. Waldemar Szczugieł, proboszcz wałbrzyskiej parafii Ewangelicko-Augsburskiej.

15.01.2015 (czwartek)
Msza czwartkowa

Tuż przed wieczorną czwartkową Mszą Świętą, do seminarium po raz kolejny zawitała figura Matki Bożej Fatimskiej, peregrynująca po całej diecezji świdnickiej. Eucharystii przewodniczył ks. prał. Tadeusz Chlipała, rektor alumnów, natomiast homilię wygłosił ks. Andrzej Majka, dyrektor administracyjny naszego seminarium. Opierając się na Ewangelii opisującej wesele w Kanie Galilejskiej, przypomniał zgromadzonym w kaplicy że Jezus nadaje sens naszemu życiu. Tak samo jak to uczynił dwa tysiące lat temu zamieniając wodę w wino, rozweselając ucztujących, tak i dziś troszczy się o jakość naszego życia.

17.01.2015 (sobota)
Nabożeństwo ekumeniczne w cerkwi

W sobotnie popołudnie grupa alumnów i przełożonych seminarium udała się do cerkwi w parafii prawosławnej p. w. Św. Mikołaja w Świdnicy, aby wspólnie pomodlić się Liturgią Godzin. Modlitwą przewodził ks. Piotr Nikolski, duchowny prawosławny. Homilię wygłosił ks. kan. Jarosław Lipniak, wykładowca naszego seminarium. Podkreślił on, iż wspólną drogą współczesnych Kościołów powinien być człowiek.

18.01.2015 (niedziela)
Niedzielna Msza w katedrze

W 2. Niedzielę Zwykłą grupa alumnów naszego seminarium, uczestniczyła w Mszy Świętej w katedrze świdnickiej, której przewodniczył bp Ignacy Dec, biskup świdnicki. Główny celebrans wygłosił homilię na temat 3 rodzajów powołania: do życia, do bycia uczniem Chrystusa i do świętości. Podkreślił również zgromadzonym w katedrze, iż każdy z nas jest powołany do wypełniania woli Bożej.

18.01.2015 (niedziela)
Pożegnanie figury Matki Bożej

W 2. Niedzielę Zwykłą w godzinie miłosierdzia pożegnaliśmy figurę Matki Bożej Fatimskiej, która przebywała w naszym seminarium od czwartku. Przez ten czas całą wspólnota gromadziła się na wspólnym różańcu i apelu jasnogórskim. Na początku w seminaryjnej kaplicy cała wspólnota alumnów i przełożonych wraz z siostrami Jadwiżankami odmówiła różaniec. Następnie figura została uroczyście odprowadzona i przewieziona do zgromadzenia sióstr Prezentek w Świdnicy.

19.01.2015 (poniedziałek)
Msza za śp. ks. prał. Józefa Molendę

Dzisiejszej porannej Mszy Świętej w intencji zmarłego ks. prał. Józefa Molendy, przewodniczył ks. Tomasz Federkiewicz, prefekt alumnów. Homilię wygłosił ks. Krzysztof Iwaniszyn, ojciec duchowny alumnów. W skrócie opowiedział zgromadzonym w kaplicy o życiu księdza prałata, który urodził się w 1934 roku w Sokołowie, koło Kielc a święcenia kapłańskie przyjął w 1963 roku. W latach 1968-2009 był proboszczem w Głuszycy w parafii pw. Chrystusa Króla, którą sam założył. Dla Głuszycy był wielkim darem Bożej opatrzności.

21.01.2015 (środa)
Świętej Agnieszki

We wspomnienie św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy, Eucharystii w kaplicy głównej przewodniczył ks. Mirosław Rakoczy, ojciec duchowny alumnów. Główny celebrans wygłosił również homilię, w której to nawiązując do Ewangelii, podkreślił to, że Bóg zawsze jest blisko naszej ludzkiej biedy związanej z grzechem. Wskazał również na niewłaściwą postawę faryzeuszy, którzy byli pełni egoizmu i miłości własnego "ja".

22.01.2015 (czwartek)
Msza czwartkowa

W czwartkowy wieczór cała wspólnota seminaryjna uczestniczyła w Mszy Świętej, której przewodniczył bp Ignacy Dec, biskup świdnicki. Główny celebrans wygłosił również homilię, w której podał przyczynę podziału Kościoła, jako pychę teologów i hierarchów kościelnych, żyjących w czasach rozłamu. Jako antidotum na przywrócenie jedności podał pokorę, rozumianą jako otwartość na opinie innych ludzi, ponieważ od każdego można się czegoś nauczyć.

22.01.2015 (czwartek)
Pogrzeb ks. prał. Józefa Molendy

W czwartkowe południe grupa alumnów i przełożonych naszego seminarium uczestniczyła w Mszy Świętej pogrzebowej, w  kościele pw. Chrystusa Króla w Głuszycy. Uroczystości przewodniczył bp Ignacy Dec, biskup świdnicki. Ciało zmarłego kapłana pochowano na cmentarzu parafialnym przy kościele p.w. Narodzenia NMP w Grzmiącej.

24.01.2015 (sobota)
Św. Franciszka Salezego

Dzisiaj, we wspomnienie św. Franciszka Salezego, biskupa i doktora Kościoła, Mszy świętej w kaplicy głównej przewodniczył ks. kan. Krzysztof Iwaniszyn, ojciec duchowny alumnów. Główny celebrans wygłosił również homilię, w której to nawiązał do tłumów oblegających Jezusa, o których mowa w dzisiejszej Ewangelii. Pokazał na tym przykładzie jak bardzo są dzisiaj potrzebni nowi, święci kapłani, jak wielkie jest zapotrzebowanie na tych, którzy będą prowadzili do Boga.

24.01.2015 (sobota)
Opłatek dziennikarzy

W sobotni poranek do naszej wspólnoty przybyli przedstawiciele świata mediów w na spotkanie opłatkowe. Na początku odbyła się liturgia słowa, któej przewodniczył i homilię wygłosił bp Ignacy Dec, biskup świdnicki. Następnie nasi goście udali się do refektarza, aby obejrzeć jasełka w wykonaniu alumnów roku drugiego, podzielić się opłatkiem oraz spożyć wspólny posiłek.

25.01.2015 (niedziela)
Niedzielna Msza w seminarium

Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże.

W 3. Niedzielę Zwykłą, cała wspólnota seminaryjna zgromadziła się w kaplicy Dobrego Pasterza aby uczestniczyć w Eucharystii, której przewodniczył ks. prał. Tadeusz Chlipała, rektor alumnów. Homilię wygłosił ks. kan Mirosław Rakoczy, ojciec duchowny na temat nawrócenia. Nawiązał  do pierwszego czytania, w której była mowa o nawróceniu mieszkańców Niniwy, przez napomnienie Jonasza oraz do Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian, gdzie autor zaznaczył konieczność oderwania się od rzeczy tego świata aby uzyskać zdrową obojętność. Na końcu rozważania przypomniał również o konieczności czynienia pokuty, współmiernej do grzechu jaki się popełniło oraz ascezy.

25.01.2015 (niedziela)
Nabożeństwo ekumeniczne w katedrze

Dzisiaj o godz. 17 w świdnickiej katedrze odbyło się nabożeństwo ekumeniczne, uroczysta liturgia słowa, z udziałem bp Ignacego Deca, biskupa świdnickiego, bp elekta Waldemara Pytla, biskupa Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego oraz ks. dr Piotra Nikolskiego, duchownego prawosławnego. Homilię wygłosił bp elekt Waldemar opierając się na spotkaniu Jezusa z Samarytanką przy studni, nawiązał do dzisiejszego ekumenizmu. Na końcu nabożeństwa przemówił ks. Piotr, proboszcz prawosławnej parafii p.w. św. Mikołaja w Świdnicy oraz bp Ignacy.

25.01.2015 (niedziela)
Niedzielna Msza w katedrze

W 3. Niedzielę Zwykłą grupa alumnów naszego seminarium, uczestniczyła w Mszy Świętej w katedrze świdnickiej, której przewodniczył ks. kan. Krzysztof Ambrożej, spowiednik alumnów. Homilię wygłosił dk. Sebastian Makuch, na temat potrzeby nagłego nawrócenia, o którym mowa w dzisiejszej Ewangelii.

27.01.2015 (wtorek)
Jerzego Matulewicza

We wspomnienie bł. Jerzego Matulewicza, biskupa, Mszy Świętej w kaplicy głównej przewodniczył ks. Andrzej Majka, dyrektor administracyjny naszego seminarium. Jak co wtorek była to Msza Święta połączona z Jutrznią.

28.01.2015 (środa)
Św. Tomasza z Akwinu

Dzisiaj w liturgiczne wspomnienie Świętego Tomasza z Akwinu, prezbitera i doktora Kościoła, uroczystej Mszy Świętej w kaplicy głównej przewodniczył i homilię wygłosił bp Ignacy Dec, biskup świdnicki. Na Eucharystii obecni byli również niektórzy wykładowcy naszego seminarium. Główny celebrans w swojej homilii nawiązywał głównie do postaci wielkiego średniowiecznego teologa i filozofa, podkreślając jego ogromne zasługi dla całego Kościoła.

Po Eucharystii, alumni oraz nasi goście udali się do auli, gdzie odbył się wykład ks. prof. dr hab. Jerzego Machnacza pt.: "Myśl św. Tomasza z Akwinu w ontologii Hedwigi Conrad-Martius". Ostatnim punktem uroczystości była wspólna kolacja na refektarzu.

30.01.2015 (piątek)
Rocznica poświęcenia katedry

Z okazji uroczystości rocznicy poświęcenia katedry świdnickiej wspólnota seminaryjna udała się na Mszę Świętą do matki kościołów. Eucharystii, na którą przybyli także kanonicy Świdnickiej Kapituły Katedralnej, przewodniczył bp Ignacy Dec, biskup świdnicki.

Główny celebrans wygłosił również homilię. Mówił w niej o dwóch świątyniach: materialnych i duchowych. Spośród pierwszych w sposób szczególny zatrzymał się nad świdnicką katedrą, wspominając najważniejsze daty z jej historii. Opisując świątynie żywe, wzywał do utrzymywania ich w pięknym stanie, by zawsze mógł mieszkać tam Duch Święty.

31.01.2015 (sobota)
Pożegnanie Pani Anny

W sobotę podczas obiadu, w seminaryjnym refektarzu, nasza wspólnota uroczyście pożegnała i podziękowała Pani Annie Szumskiej-Nędzy za długoletnią pracę w dziekanacie. Na początku miało miejsce przemówienie ks. prał. Tadeusza Chlipały, rektora seminarium oraz kl. Krzysztofa Augustyna, dziekana alumnów. Po tej oficjalnej części, wszyscy zasiedli do wspólnego posiłku.

Wybierz kronikę