Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Świdnickiej
Portal „Adalbertus” | Seminarium Duchowne | Diecezja Świdnicka
Seminarium > Kronika

Drukuj stronę Wyślij link znajomemu

Kronika WSD - Grudzień 2014

01.12.2014 (poniedziałek)
Praktyki w szkole

Alumni V roku, pod okiem ks. mgr. lic. Damiana Mroczkowskiego, wykładowcy katechetyki w świdnickim "domu ziarna", odbywają swoje praktyki katechetyczne w Gimnazjum nr 2 w Świdnicy, prowadząc lekcje religii.

02.12.2014 (wtorek)
Zakończenie praktyk

Diakoni zakończyli trwające od początku roku akademickiego wykłady z pedagogiki specjalnej, prowadzone przez ks. mgr lic. Piotra Kosa, które uwieńczyli wizytą w Zespole Szkół Specjalnych w Świdnicy.

03.12.2014 (środa)
Seminaryjny dzień św. Mikołaja

W tym roku św. Mikołaj zapukał do drzwi "domu ziarna" na trzy dni przed liturgicznym wspomnieniem tego świętego biskupa z Miry. Był to dzień w konwencji satyrycznej przedstawiający życie wspólnoty seminaryjnej.

Wieczorem odbyły się główne uroczystości, które zapoczątkowała sztuka poważna. W tym roku Teatr Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej zaproponował swoim widzom spektakl pt. "Brat naszego Boga". Po tym przedstawieniu miała miejsce kolacja, a po niej moment, na który czekali wszyscy. Była to sztuka satyryczna, podczas której klerycy mogli wcielić się w role księży przełożonych oraz profesorów i w krzywym zwierciadle pokazać życie w "domu ziarna". 

03.12.2014 (środa)
Św. Franciszka Ksawerego

W liturgiczne wspomnienie św. Franciszka Ksawerego, prezbitera Mszy Świętej w kaplicy głównej przewodniczył i homilię wygłosił ks. kan. Mirosław Rakoczy, ojciec duchowny alumnów. Główny celebrans nawiązał do symboliki góry, jako szczególnego miejsca spotkania człowieka z Bogiem. Motywem tego rozważania była dzisiejsza Ewangelia traktująca o Jezusie, który cudownie rozmnożył chleb na górze koło jeziora galilejskiego.

04.12.2014 (czwartek)
I czwartek miesiąca

Tradycyjnie w pierwszy czwartek miesiąca wspólnota seminaryjna udała się do katedry na Mszę Świętą roratnią.

Eucharystii przewodniczył ks. prał. Tadeusz Chlipała, rektor wspólnoty. Homilię skierowaną do dzieci wygłosił ks. Krzysztof Krzak, wikarusz parafii katedralnej. Tematem przewodnim była Maryja, jako nasza druga Matka, która nieustannie wstawia się za nami u Jezusa. Homileta przedstawił historię św. Teresy z Avila, jako wzór zawierzenia Maryi, jako Matce. 

Po Komunii Świętej zebrani w katedrze pomodlili się jeszcze w intencji powołanych do kapłaństwa i życia zakonnego.

06.12.2014 (sobota)
Św. Mikołaja

W liturgiczne wspomnienie św. Mikołaja, biskupa, Mszy Świętej roratniej, w kaplicy głównej przewodniczył i homilię wygłosił ks. kan. Krzysztof Iwaniszyn, ojciec duchowny alumnów. Przypomniał zgromadzonym w kaplicy, że Jezus jest z nami szczególnie wtedy gdy jest nam ciężko. Poruszył również wątek powołania, które otrzymaliśmy za darmo od Boga, ponieważ nikt nie zasłużył na to co dostał od Jezusa.

07.12.2014 (niedziela)
Msza kanonicka

W niedzielny poranek, grupa alumnów naszego seminarium, udała się do świdnickiej katedry na Mszę Świętą "kanonicką", sprawowaną w intencji bp. Ignacego Deca, biskupa świdnickiego oraz całej diecezji. Przewodniczył jej i homilię wygłosił ks. prał. Zbigniew Wolanin, kanonik gremialny Śidnickiej Kapituły Katedralnej, proboszcz parafii św. Marcina w Piławie Górnej. W homilii mówił m. in. o potrzebie nawrócenia, do którego nawołuje w dzisiejszej Ewangelii św. Jan Chrzciciel.

07.12.2014 (niedziela)
Msza w seminarium

W 2. Niedzielę Adwentu Mszy Świętej w seminaryjnej kaplicy przewodniczył i homilię wygłosił ks. kan. Krzysztof Iwaniszyn, ojciec duchowny alumnów. Mówił w niej o Adwentowej radości, która winna wypływać z pragnienia Boga i świętości. Podkreślił znaczenie cierpliwości w oczekiwaniu na przyjście Pana w chwale na końcu czasu.

07.12.2014 (niedziela)
Akatyst ku czci NMP

Wspólnota seminaryjna zgromadziła się w kaplicy głównej, aby odśpiewać akatyst ku czci Najświętszej Maryi Panny. Tradycją już się stało, iż tę modlitwę typową dla Kościołów na Wschodzie śpiewa się w naszym seminarium w przededniu obłóczyn.

08.12.2014 (poniedziałek)
Obłóczyny

W uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w katedrze świdnickiej dokonuje się obleczenia alumnów roku trzeciego w sutanny. Zatem tego dnia ośmiu braci z tegoż roku seminarium świdnickiego po raz pierwszy założyło strój duchowny.

Uroczystej Mszy Świętej w katedrze przewodniczył oraz homilię wygłosił bp Adam Bałabuch, biskup pomocniczy świdnicki. Przybyli na nią rodzice i rodziny kleryków, a także ich księża proboszczowie.

Po proklamacji Ewangelii odbył się sam obrzęd obłóczyn. Na początku odmówiono modlitwę błogosławieństwa. Po pokropieniu oblekanych i ich sutann wodą święconą, udali się oni do kaplicy Najświętszego Serca Pana Jezusa. Tam ściągnęli krawaty i założyli koloratki. Zakończeniem obrzędu było nałożenie klerykom białych komż.

Dalsza część uroczystości odbyła się w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej. Na początku klerycy trzeciego roku zaprezentowali krótkie przedstawienie traktujące o nawróceniu św. Ignacego Loyoli, ich rocznikowego patrona, po czym zaprosili swoich bliskich na mały poczęstunek.

08.12.2014 (poniedziałek)
Nieszpory

W kaplicy głównej odbyły się II Nieszpory uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Przewodniczył im ks. Andrzej Majka, dyrektor administracyjny. Tradycyjnie służyli do niej bracia z trzeciego roku, którzy rano przyjęli sutanny.

12.12.2014 (piątek)
Ex Universa

Diakoni naszego seminarium, w piątek 12 grudnia, przystąpili do najważniejszego egzaminu w trakcie seminaryjnej nauki: "Ex universa theologia". Egzamin stanowił podsumowanie kilkuletnich studiów teologicznych i został przeprowadzony na Papieskim Wydziele Teologicznym we Wrocławiu. Zakres tez egzaminacyjnych obejmował teologię dogmatyczną, Pismo Święte, prawo kanoniczne, teologię moralną, liturgikę i teologię pastoralną.

14.12.2014 (niedziela)
Msza kanonicka

W 3 Niedzielę Adwentu, tzw. Niedzielę radości, cała wspólnota seminaryjna udała się do świdnickiej katedry na Mszę Świętą "kanonicką", sprawowaną w intencji bp. Ignacego Deca, biskupa świdnickiego oraz całej diecezji. Przewodniczył jej i homilię wygłosił ks. prał. Piotr Śliwka, proboszcz parafii katedralnej. W ramach homili został odczytany list pasterski Biskupa Świdnickiego na rok duszpasterski 2014/2015. 

14.12.2014 (niedziela)
Nieszpory Ekumeniczne

W czasie trwającej Niedzieli „Gaudete” wspólnota seminaryjna udała się do parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Świdnicy, gdzie miała miejsce ekumeniczna modlitwa o pokój. Uroczystym Nieszporom przewodniczył ks. bp Ignacy Dec, Biskup Świdnicki, który wygłosił także okolicznościową homilię. Podkreślił w niej rolę pokoju w świecie, zwłaszcza na Ukrainie i zachęcał wiernych do podjęcia modlitwy w tej intencji. Wzywał także do pokoju, który ma zapanować w naszych sercach, szczególnie w okresie, kiedy przygotowujemy się do świąt Narodzenia Pańskiego. Podczas modlitwy ekumenicznej obecni byli także: biskup elekt Waldemar Pytel z kościoła Ewangelicko-Augsburskiego diecezji wrocławskiej oraz ks. Piotr Nikolski, proboszcz parafii prawosławnej w Świdnicy.

15.12.2014 (poniedziałek)
Msza Święta roratnia

Dzisiaj w seminarium odbyła się kolejna w tym Adwencie Msza Święta roratnia, której przewodniczył ks. Tomasz Federkiewicz, prefekt alumnów. Główny celebrans wygłosił również homilię, w której poruszył temat mocy słowa. Nawiązując do czytania z księgi Liczb, nakreślił jak wielką wagę Izraelici przywiązywali do słowa, o czym świadczą liczne błogosławieństwa i przekleństwa zamieszczone w księgach Starego Testamentu.

18.12.2014 (czwartek)
Wizyta w szkole specjalnej

Alumni piątego roku wraz z ks. mgr. lic. Damianem Mroczkowskim, wykładowcą katechetyki w świdnickim "domu ziarna", udali się do Wałbrzycha. W ramach wykładów z pedagogiki specjalnej odwiedzili tam Zespół Szkół Specjalnych nr 10. Klerycy mieli okazję poznać grono pedagogiczne oraz uczniów wałbrzyskiej szkoły, a także uczestniczyć wraz z nimi w spotkaniu opłatkowym.

20.12.2014 (sobota)
Inauguracja Roku Życia Konsekrowanego

W sobotę 20 grudnia, grupa alumnów naszego seminarium, wzięła udział w diecezjalnej inauguracji roku życia konsekrowanego. Mszy świętej przewodniczył ks. bp Ignacy Dec, Biskup Świdnicki. W homilii podkreślił rolę osób konsekrowanych w kościele. Objaśniał odwołując się do Ewangelii o Zwiastowaniu jak każdy z nas ma w posłuszeństwie przyjmować Chrystusa. 

20.12.2014 (sobota)
Wigilia w Seminarium

Wspólnota seminaryjna przeżywała wigilię uroczystości Narodzenia Pańskiego. Obchody rozpoczęły się od Eucharystii w kaplicy głównej, której przewodniczył i homilię wygłosił bp Ignacy Dec, biskup świdnicki. Obecni na niej byli także księża profesorowie i przełożeni seminaryjni, lektorki języków obcych, pracownicy świeccy, siostry zakonne, dobrodzieje i oczywiście alumni.
 
Po Mszy Świętej wszyscy przeszli do refektarza, gdzie chór alumnów pod batutą ks. Jacka Czechowskiego zaśpiewał kilka kolęd. Po życzeniach Krzysztofa Augustyna, dziekana alumnów, ks. prał. Tadeusza Chlipały, rektora i bp. Ignacego Deca, przyszedł czas na łamanie się opłatkiem. Ostatnim akcentem była wieczerza wigilijna. Podczas niej klerycy roku drugiego wystawili jasełka. Ważnym punktem było także wspólne kolędowanie wraz z seminaryjnym zespołem muzycznym. Tradycyjnie także kolędę "Oj, maluśki, maluśki" zaśpiewał bp Ignacy Dec. Wszystko zakończyło się błogosławieństwem i Apelem Jasnogórskim.

24.12.2014 (środa)
Pasterka w katedrze

Mszy Świętej w noc Narodzenia Pańskiego w katedrze świdnickiej przewodniczył bp Ignacy Dec, biskup świdnicki. Na Pasterkę przybyła grupa alumnów, która uczestniczyła w asyscie. Główny celebrans wygłosił również homilię, traktującą o życiu człowieka. Bazując na Narodzeniu Jezusa, nawiązał do szerzącej się kultury śmierci, przesyconej eutanazją i in vitro.

 

25.12.2014 (czwartek)
Uroczystość Narodzenia Pańskiego

Porannej Mszy Świętej w katedrze świdnickiej, w której uczestniczyła grupa alumnów, w uroczystość Narodzenia Pańskiego przewodniczył bp Ignacy Dec, pasterz Kościoła świdnickiego. Główny celebrans wygłosił także homilię, w której przypomniał o konieczności narodzenia sie Jezusa w każdym z nas, szczególnie w dzisiejszych czasach kryzysu wiary. Na końcu biskup świdnicki złożył wszystkim zgromadzonym w katedrze świąteczne życzenia.

26.12.2014 (piątek)
List rektorów na święta

We wszystkich kościołach diecezji świdnickiej odczytywany był list ks. prof. dr. hab. Włodzimierz Wołyniec, rektora Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, oraz ks. dr. Tadeusza Chlipały, rektora Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej, z okazji uroczystości Narodzenia Pańskiego. W liście tym księża dziękują za duchowe i materialne wsparcie i składają życzenia świąteczne.

28.12.2014 (niedziela)
Świętej Rodziny

W święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa do katedry świdnickiej przybyła grupa alumnów z asystą na Mszę Świętą, której przewodniczył bp Adam Bałabuch, biskup pomocniczy diecezji świdnickiej. Biskup przypomniał podczas homili o tym, że rodzina to miejsce kształtowania człowieczeństwa i wychowywania dzieci. Z tego zadania i przywileju nie może wyręczyć rodziny ani państwo, ani szkoła, ani nawet Kościół.

(Zdjęcia: ks. Roman Tomaszczuk)

Wybierz kronikę