Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Świdnickiej
Portal „Adalbertus” | Seminarium Duchowne | Diecezja Świdnicka
Seminarium > Kronika

Drukuj stronę Wyślij link znajomemu

Kronika WSD - Listopad 2014

03.11.2014 (poniedziałek)
Msza Święta w intencji zmarłych kapłanów

Wieczorem, po przyjeździe całej wspólnoty do seminarium odbyła się Msza Święta w intencji zmarłych kapłanów. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił ks. prał. Tadeusz Chlipała. Mówił w niej o przmijalności tego świata, który staje się dla nas drogą do Boga. Nawiązując do Ewangelii, przypomniał również o tym, że mamy, zgodnie z obietnicą Chrystusa, mieszkanie w niebie, ponieważ on nigdy nas nie oszukał.

04.11.2014 (wtorek)
Imieniny księdza Rektora

We wtorkowy wieczór odbyła się uroczysta kolacja, z udziałem całej naszej wspólnoty, seminaryjnym refektarzu z okazji imienin ks. dr Tadeusza Chlipały, rektora seminarium duchownego. Wśród uczestników tego wydarzenia obecni byli m. in. ks. bp Ignacy Dec, biskup świdnicki oraz ks. bp Adam Bałabuch, biskup pomocniczy. Po kolacji nastąpiły przemówienia i życzenia zaproszonych gości.

04.11.2014 (wtorek)
Rada pedagogiczna

W seminarium zebrali się bp Ignacy Dec, biskup świdnicki, księża moderatorzy i profesorowie, aby wspólnie obradować na bieżące tematy związane z funkcjonowaniem seminarium. Główną kwestią były zbliżające się obłóczyny alumnów trzeciego roku.

05.11.2014 (środa)
Dzień skupienia neoprezbiterów

W seminarium odbył się drugi w tym roku akademickim dzień skupienia księży neoprezbiterów. Tradycyjnie rozpoczął się on adoracją Najświętszego Sakramentu oraz okazją do spowiedzi. Po niej księża neoprezbiterzy uczestniczyli we Mszy Świętej, której przewodniczył ks. prał. Tadeusz Chlipała, rektor seminarium, natomiast homilię wygłosił ks. kan. Dominik Ostrowski, wicerektor naszego domu. Po krótkiej przerwie na kawę, odbył się jeszcze wykład księdza wicerektora, na temat gestów w liturgii MszalnejDzień skupienia zakończył się obiadem w seminaryjnym refektarzu.

06.11.2014 (czwartek)
Modlitwa na cmentarzu

Wspólnota seminaryjna udała się na świdnicki cmentarz, aby pomodlić się nad grobami zmarłych księży i sióstr zakonnych. Modlitwę w kaplicy cmentarnej poprowadził ks.prał. Tadeusz Chlipała, rektor seminarium. Wszyscy obecni modlili się tam koronką do Miłosierdzia Bożego. Następnie wspólnota przeszła w miejsce, gdzie spoczywają zmarli. Tam pomodlili się za dusze kapłanów i sióstr.

06.11.2014 (czwartek)
I czwartek miesiąca

Tradycyjnie w pierwszy czwartek miesiąca wspólnota seminaryjna udała się do katedry na Mszę Świętą.

Mszy Świętej przewodniczył ks. bp Ignacy Dec, biskup świdnicki. Główny celebrans wygłosił również homilię. Mówił w niej o tym, że dla Pana Boga każdy człowiek ma wielką wartość, wyjaśniając znaczenie ewangelicznej przypowieści o zagubionej owcy. Nawiązał również do kapłaństwa, które jest jednocześnie darem i zadaniem.

Po Komunii Świętej zebrani w katedrze pomodlili się jeszcze w intencji powołanych do kapłaństwa i życia zakonnego.

08.11.2014 (sobota)
Dzień otwarty w seminarium

Do "domu ziarna" przybyła grupa młodzieży męskiej z terenów całej diecezji, aby wziąć udział w dniu otwartym seminarium. W ramach tego czasu uczestniczyli oni w codziennym życiu alumnów. Wraz z nimi modlili się, spożywali posiłki, a także brali udział w różnych spotkaniach.

Dzień skupienia rozpoczął się Mszą Świętą w katedrze, której przewodniczył ks. bp Ignacy Dec, biskup świdnicki. Po południu oprócz przewidzianych modlitw nasi goście uczestniczyli w wykładach: ks. Tomasza Gwizdka "O Liturgii w Kościele, jako wspólnocie uczniów Pana" oraz ks. Łukasza Bankowskiego "O Eucharystii, jako spotkaniu z Jezusem i Braćmi"

Dzień skupienia skończył się kolacją w seminaryjnym refektarzu.

09.11.2014 (niedziela)
Msza kanonicka

W niedzielny poranek wspólnota seminaryjna udała się do świdnickiej katedry na Mszę Świętą "kanonicką", sprawowaną w intencji bp. Ignacego Deca, biskupa świdnickiego oraz całej diecezji. Przewodniczył jej  ks. prał. Radosław Kisiel, dyrektor Caritas Diecezji Świdnickiej, kanonik Świdnickiej Kapituły Katedralnej oraz wykładowca naszego seminarium. Po Ewangelii dk. Wiktor Bednarczyk odczytał list Episkopatu Polski, o przygotowaniach do Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016, w którym to biskupi zachęcali do modlitewnego wsparcia młodych.

11.11.2014 (wtorek)
Narodowe Święto Niepodległości

W Narodowe Święto Niepodległości wspólnota seminaryjna udała się na uroczystą Eucharystię do świdnickiej katedry. Mszy Świętej, na której zgromadzili się m.in. przedstawiciele władz lokalnych i oświaty, przewodniczył bp Ignacy Dec, biskup świdnicki.

Pasterz Kościoła lokalnego wygłosił również homilię. Poruszył w niej dwa wątki: patriotyczny i związany z Ewangelią. Wskazał na Jezusa, który całym swoim życiem, a szczególnie podczas ostatniej wieczerzy, był pokornym sługą. Syn człowieczy nie przyszedł na świat aby mu służono, ale aby służyć. W drugiej części ksiądz biskup, bazując na historii oraz nauczaniu św. Jana Pawła II objaśnił znaczenie i wagę słów: Bóg, Honor, Ojczyzna.

12.11.2014 (środa)
XIII posiedzenie ŚTT

W środę o godz. 13:45 w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Świdnickiej rozpoczęło się XIII posiedzenie Świdnickiego Towarzystwa Teologicznego, w którym uczestniczyła m. in. grupa alumnów naszego seminarium. Spotkanie rozpoczęło się Modlitwą w ciągu dnia w kaplicy głównej, następnie w małej auli odbył się wykład ks. dr hab. Dominika Ostrowskiego, wicerektora alumnów, na temat: "Liturgiczność Liturgii godzin. Soborowa definicja liturgii a casus "Officium Divinum". Po wykładzie była możliwość do zadawania pytań i dyskusji.

13.11.2014 (czwartek)
Wieczorna msza czwartkowa

W czwartek 13 listopada, podczas wieczornej Eucharystii, w kaplicy głównej, we wspomnienie Świętych Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, pierwszych męczenników Polski, modliliśmy się za śp. Michała Trzcińskiego, ojca naszej pani doktor p. Beaty Trzcińskiej-Larskiej. Liturgii przewodniczył i homilię wygłosił ks. prał. Tadeusz Chlipała, rektor wspólnoty. Nawiązał w niej do pierwszego czytania z listu św. Pawła, w którym to Apostoł prosi swojego przyjaciela Filemona o przyjęcie Onezyma. Tak samo Bóg, nie zdobywa serca człowieka przemocą, lecz czeka na jego akt wolnej woli.

16.11.2014 (niedziela)
Msza niedzielna w seminarium

W 33 niedzielę zwykłą Mszy Świętej w seminaryjnej kaplicy przewodniczył ks. kan. Dominik Ostrowski, wicerektor alumnów.

Homilię wygłosił ks. kan. Mirosław Rakoczy, ojciec duchowny alumnów. Poprowadził refleksję, opierając się na pierwszym czytaniu, na temat świętości w zwyczajności. Powtórzył opierając się na słowach natchnionego autora, że w naszym dążeniu do świętości liczy się przede wszystkim nasza wierność w codziennych obowiązkach, do których powołał nas Bóg.

Po mszy świętej alumni udali się do swoich rodzinnych miejscowości, aby wziąć udział w wyborach władz samorządowych

17.11.2014 (poniedziałek)
Św. Elżbiety Węgierskiej, zakonnicy

Porannej Mszy Świętej w liturgiczne wspomnienie św. Elżbiety Węgierskiej, zakonnicy przewodniczył ks. Tomasz Federkiewicz, prefekt alumnów.Homilię wygłosił dk. Sebastian Makuch opierając się na ewangelicznej przypowieści o niewidomym, który żebrał pod Jerychem. Diakon porównał kalectwo żebraka z naszą ślepotą na grzech, podkreślając, że tylko Jezus może nam przywrócić wzrok i wlać prawdziwą radość w nasze serca.

18.11.2014 (wtorek)
bł. Karoliny Kózkówny, dzewicy

W liturgiczne wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy, Mszy Świętej w kaplicy głównej przewodniczył ks. kan. Dominik Ostrowski, wicerektor alumnów. Tradycyjnie jak w każdy wtorek była to Msza Święta z Jutrznią.

19.11.2014 (środa)
bł. Salomei, zakonnicy

We wspomnienie bł. Salomei, zakonnicy, Eucharystii w kaplicy głównej przewodniczył ks. kan. Mirosław Rakoczy, ojciec duchowny alumnów. Homilię wygłosił dk. Sebastian Tomaszewski, w której nawiązał do ewangelijnej przypowieści o dziesięciu minach. Bóg każdemu z nas rozdziela swoje dary, oprócz podstawowych czterech, jakimi są: życie, wiara, powołanie, Duch Święty, każdy z nas otrzymał od Ojca szczególne talenty, które należy rozwijać i pielęgnować.

20.11.2014 (czwartek)
św. Rafała Kalinowskiego, prezbitera

We wspomnienie św. Rafała Kalinowskiego, prezbitera, Mszy Świętej w kaplicy głównej przewodniczył i homilię wygłosił ks. prał. Tadeusz Chlipała, rektor wsólnoty. Przypomniał w niej o tym, że Jezus płacze również za nami, kiedy nie dostrzegamy Jego obecności pośród nas, podobnie jak to uczynili 2000 lat temu mieszkańcy Jerozolimy. Została również zarysowana historia św. Rafała wraz z jego trudną drogą do świętości.

21.11.2014 (piątek)
Ofiarowanie NMP

W liturgiczne wspomnienie Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny porannej Mszy Świętej przewodniczył ks. kan. Dominik Ostrowski, wicerektor.

Homilię wygłosił dk. Jerzy Kozłowski. Przypomniał zebranym w kaplicy, iż każdy z nas jest świątynią Ducha Świętego, o którą trzeba nieustannie się troszczyć, by nie stała się jak jaskinia zbójców, o której jest mowa w dzisiejszej Ewangelii. To nieustanne oczyszczanie naszego serca z naleciałości grzechu może być bolesne, ale należy zawsze mieć przed oczami ostateczny cel, jakim jest zbawienie.

 

22.11.2014 (sobota)
św. Cecylii, dziewicy

We wspomnienie św. Cecylii, dziewicy i męczennicy, Mszy Świętej w kaplicy głównej przewodniczył ks. Andrzej Majka, dyrektor seminarium. Homilię wygłosił natomiast dk. Kamil Pawlik, na temat przmijalności naszego ziemskiego życia. Przypomniał nam, że tu na ziemi jesteśmy tylko na emigracji, ponieważ nasza prawdziwa ojczyzna jest w niebie.

22.11.2014 (sobota)
Diecezjalne spotkanie służb kościelnych

Grupa alumnów udała się do katedry na uroczystą Eucharystię rozpoczynającą doroczne spotkanie służb kościelnych: ministrantów, lektorów, ceremoniarzy, śpiewających i grających w scholach oraz nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej.
 
Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił bp Adam Bałabuch, biskup pomocniczy świdnicki.
Po Mszy św. dzieci i młodzież spotkali się w Klubie Bolko m.in. z raperem w sutannie, ks. Kubą Bartczakiem.

Zdjęcia: ks. Roman Tomaszczuk /Gość Niedzielny

23.11.2014 (niedziela)
Msza Święta w katedrze

W niedzielny poranek cała wspólnota seminaryjna udała się do katedry na Mszę Świętą, której przewodniczył bp Ignacy Dec, biskup świdnicki. Główny celebrans wygłosił również homilię, w której przypomniał, iż najważniejszą rzeczą w naszym życiu jest pełnienie uczynków miłosierdzia względem bliźnich. Z tego bowiem będzie nas sądził Chrystus, jak mówi nam dzisiejsza Ewangelia. Biskup podkreślił, że każdy z nas jest owieczką, którą Jezus, jako dobry pasterz, chce wprowadzić do nieba.

24.11.2014 (poniedziałek)
Wsp. Św. Andrzeja Dung-Lac i Towarzyszy

W liturgiczne wspomnienie męczenników wietnamskich, Świętych Andrzeja Dung-Lac i Towarzyszy, Mszy Świętej w kaplicy głównej przewodniczył ks. Tomasz Federkiewicz, prefekt alumnów. Homilię wygłosił dk. Jacek Piskrzyński. Nawiązał w niej do dzisiejszej Ewangelii o kobiecie, która wrzuciła tylko dwa pieniążki do skarbony, a mimo to ofiarowała Bogu najwięcej, ponieważ było to całe jej utrzymanie. Diakon podkreślił, że owa niewiasta całkowicie zaufała Bogu, powierzyła mu całe swoje życie, nie pozostawiając sobie nic, bo wiedział że nie jest w stanie żadną ofiarą odwdzięczyć się Bogu za jego hojne dary.

25.11.2014 (wtorek)
św. Katarzyny Aleksandryjskiej

We wtorkowy poranek, w liturgiczne wspomnienie św. Katarzyny Aleksandryjskiej, dziewicy i męczennicy, wspólnota seminaryjna uczestniczyła w Mszy Świętej, której przewodniczył ks. Andrzej Majka, dyrektor administracyjny naszego seminarium. Jak w każdy wtorek była to Eucharystia połączona z Jutrznią.

28.11.2014 (piątek)
Konferencja księży dziekanów

W sobotę 28 listopada w Seminarium gościli Księża Dziekani, którzy przybyli na konferencję duszpasterską z udziałem Biskupa Świdnickiego oraz jego najbliższych współpracowników. Tradycyjnie wszystko rozpoczęło się Eucharystią o godz. 9:00, której przewodniczył ks. bp Ignacy Dec, biskup świdnicki.

Następnie księża dziekani udali się do auli seminaryjnej, by tam dyskutować o bieżących sprawach dotyczących funkcjonowania diecezji. Wszystko zakończyło się obiadem w seminaryjnym refektarzu.

 

29.11.2014 (sobota)
Msza imieninowa ks. Andrzeja

Podczas porannej sobotniej Eucharystii wspólnota seminaryjna zgromadziła się w kaplicy głównej na uroczystej Eucharystii, której przewodniczył ks. Andrzej Majka, dyrektor administracyjny. Dzisiaj również obchodziliśmy kolejną rocznicę poświęcenia ołtarza w kaplicy seminaryjnej. Modliliśmy się w intencji głównego celebransa, z okazji jego imienin.

Homilię wygłosił ks. prał. Tadeusz Chlipała, rektor wspólnoty. Mówił w niej o odmiennej roli ołtarza w Starym i Nowym Testamencie. Stare przymierze zakładało składanie na ołtarzu ofiar tzw. niedoskonałych głównie zwierząt, podczas gdy w Nowym Przymierzu mamy do czynienia z jedyną, doskonałą ofiarą Jezusa Chrystusa.

Po Komunii Świętej dziekani alumnów w imieniu całej wspólnoty złożyli księdzu dyrektorowi życzenia.

30.11.2014 (niedziela)
Msza kanonicka

W niedzielny poranek wspólnota seminaryjna udała się do świdnickiej katedry na Mszę Świętą "kanonicką", sprawowaną w intencji bp. Ignacego Deca, biskupa świdnickiego oraz całej diecezji. Przewodniczył jej oraz homilię wygłosił  ks. prał. Piotr Śliwka, proboszcz parafii katedralnej. Zachęcał on zgromadzonych w katedrze do wejścia w Adwent, w radosny czas oczekiwania, nie tylko na Boże Narodzenie, ale także na ostateczne przyjście Jezusa w chwale.

30.11.2014 (niedziela)
Msza niedzielna w seminarium

W 1. Niedzielę Adwentu Mszy Świętej w seminaryjnej kaplicy przewodniczył ks. prał. Tadeusz Chlipała, rektor alumnów. Homilię wygłosił ks. Krzysztof Iwaniszyn, ojciec duchowny alumnów. Poprowadził on refleksję na temat czuwania, jako trwania nieustannie w obecności Bożej. Przypomniał również wszystkim zgromadzonym w kaplicy, że powinniśmy czuwać nie tylko w okresie Adwentu, lecz przez cały rok.

Wybierz kronikę