Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Świdnickiej
Portal „Adalbertus” | Seminarium Duchowne | Diecezja Świdnicka
Seminarium > Kronika

Drukuj stronę Wyślij link znajomemu

Kronika WSD - Październik 2014

01.10.2014 (środa)
Teresy od Dzieciątka Jezus

W liturgiczne wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dziewicy i doktora Kościoła, Mszy Świętej w kaplicy głównej przewodniczył ks. kan. Mirosław Rakoczy, ojciec duchowny alumnów. Główny celebrans wygłosił również homilię. Mówił w niej o różnych sposobach pójścia za Jezusem w powołaniu kapłańskim.

01.10.2014 (środa)
Dzień skupienia neoprezbiterów

W świdnickim "domu ziarna" odbył się pierwszy w tym roku akademickim dzień skupienia dla księży neoprezbiterów. Tradycyjnie rozpoczął się on adoracją Najświętszego Sakramentu i okazją do spowiedzi. Potem księża uczestniczyli we Mszy Świętej, której przewodniczył bp Adam Bałabuch, biskup pomocniczy świdnicki. Po Niej odbyło się spotkanie formacyjne z ks. dr. Arkadiuszem Chwastykiem, oficjałem Sądu Duchownego Diecezji Świdnickiej. Dzień skupienia zakończył się obiadem w seminaryjnym refektarzu.

01.10.2014 (środa)
Wybory dziekanów i seniorów

Alumni dokonali wyboru swoich przedstawicieli na cały rok. Dziekani alumnów tradycyjnie są klerykami piątego roku. Na rok akademicki 2014/2015 dziekanem został Krzysztof Augustyn, który zastąpił na tym stanowisku dk. Kamila Pawlika. Jego zastępcą został Marcin Banaczyk zastępując dk. Arkadiusza Harbara.

Poszczególne roczniki dokonały także wyborów swoich seniorów, którzy będą reprezentować ich przez cały semestr. Są to osoby, które będą przedstawicielami poszczególnych kursów.

02.10.2014 (czwartek)
Pierwszy czwartek miesiąca

Tradycyjnie w pierwszy czwartek miesiąca wspólnota seminaryjna udała się do katedry na Mszę Świętą. Poprzedziło ją nabożeństwo różańcowe poprowadzone przez ks. kan. Krzysztofa Iwaniszyna, ojca duchownego alumnów.

Mszy Świętej, przypadającej tego dnia we wspomnienie świętych Aniołów Stróżów, przewodniczył ks. kan. Dominik Ostrowski, wicerektor. Główny celebrans wygłosił również homilię. Mówił w niej o potrzebie ochrony swojego rozwoju duchowego przez powołanych do służby Bożej, które musi być wspierane modlitwą wiernych. Każdy powołany może tylko wtedy chronić innych od zła kiedy sam będzie dobrze chroniony.

Po Komunii Świętej zebrani w katedrze pomodlili się jeszcze modlitwą papieża Pawła VI o nowe powołania.

02.10.2014 (czwartek)
Odpust w Wałbrzychu

Grupa alumnów wraz z ks. prał. Tadeuszem Chlipałą, rektorem wspólnoty, udała się do Wałbrzycha na Mszę Świętą odpustową do parafii pw. Świętych Aniołów Stróżów. Uroczystościom przewodniczył bp Ignacy Dec, biskup świdnicki. Podczas nich ks. kan. Wiesław Rusin, proboszcz wałbrzyskiej parafii, został mianowany prepozytem Wałbrzyskiej Kapituły Kolegiackiej.

03.10.2014 (piątek)
Koncert "Żołnierze wyklęci" w Świdnicy

Z okazji 70. rocznicy zakończenia Powstania Warszawskiego seminaryjny zespół muzyczny "The Clouds" udał się z koncertem "Żołnierze wyklęci" do świdnickiej Państwowej Szkoły Muzycznej im. Ludomira Różyckiego. W apelu na cześć powstańcom udział wzięła również młodzież zaangażowana w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży, która przygotowała piosenki z tego okresu historii Polski.

04.10.2014 (sobota)
Franciszka z Asyżu

Mój Bóg zapisał sobie moje imię na liście tych, które mają być w niebie!

We wspomnienie św. Franciszka z Asyżu Mszy Świętej w kaplicy głównej przewodniczył ks. kan. Krzysztof Iwaniszyn, ojciec duchowny alumnów. Homilię wygłosił natomiast dk. Mirosław Benedyk. Mówił w niej o prawdziwej radości, która powinna wynikać z tego, że każdy z nas ma przed sobą perspektywę życia wiecznego.

04.10.2014 (sobota)
Epilog pielgrzymki na Jasną Górę

Grupa diakonów uczestniczyła w epilogu XI Pieszej Pielgrzymki Diecezji Świdnickiej na Jasną Górę. Na przełomie lipca i sierpnia brali oni udział w samej pielgrzymce do Częstochowy i teraz pragnęli wraz z innymi pątnikami zakończyć sezon pielgrzymkowo-turystyczny. W bazylice mniejszej Matki Bożej "Strażniczki wiary" w Bardzie odbyła się Msza Święta pod przewodnictwem bp Ignacego Deca, biskupa świdnickiego, który wygłosił również homilię.

04.10.2014 (sobota)
Konsulta odpowiedzialnych

Jak na początku każdego semestru, tak i tym razem księża przełożeni i reprezentanci alumnów spotkali się na tzw. "konsulcie odpowiedzialnych", aby wyznaczyć funkcyjnych na nowy semestr i omówić najważniejsze postulaty wspólnoty alumnów.

05.10.2014 (niedziela)
Msza "kanonicka"

Grupa alumnów w niedzielny poranek udała się z asystą do katedry świdnickiej na pierwszą w tym roku akademickim tzw. Mszę Świętą "kanonicką", której przewodniczył ks. inf. Józef Strugarek, kanonik emeryt Świdnickiej Kapituły Katedralnej. W ramach homilii odczytany został list biskupa świdnickiego zapowiadający peregrynację figury Matki Bożej Fatimskiej.

06.10.2014 (poniedziałek)
Msza za śp. Bronisława Pałysa

Kiedy stawiamy pytanie, kiedy ja okazuję się bliźnim, wtedy nie osądzamy ludzi, ale samych siebie.

Wspólnota seminaryjna w poniedziałkowy poranek zgromadziła się w kaplicy głównej na Mszy Świętej sprawowanej w intencji śp. Bronisława Pałysa, Kawalera Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie oraz przyjaciela Kościoła świdnickiego. Homilię wygłosił dk. Wiktor Bednarczyk, mówiąc o wierności prawu Bożemu oraz o miłosierdziu względem bliźniego.

07.10.2014 (wtorek)
MB Różańcowej

We wspomnienie Matki Bożej Różańcowej Eucharystii w kaplicy głównej przewodniczył ks. Andrzej Majka, dyrektor administracyjny. Tradycyjnie jak w każdy wtorek była ta Msza Święta z Jutrznią.

09.10.2014 (czwartek)
Inauguracja Roku Akademickiego 2014/2015

Podstawowym zadaniem uczelni teologicznej jest kształtowanie nowego człowieka na wzór Jezusa Chrystusa

W seminarium świdnickim miała miejsce uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2014/2015, na którą przybyło wielu gości. Obecni byli m. in. bp Ignacy Dec, bp Adam Bałabuch, rektorzy, profesorowie i wykładowcy w seminariach duchownych i innych uczelniach wyższych.

Eucharystii w katedrze przewodniczył bp Ignacy Dec, który wygłosił również homilię. Nakreślił w niej dwa podstawowe cele uczelni teologicznej, a mianowicie: zdobywanie wiedzy oraz kształtowanie ducha. Warunkiem realizacji owych celów jest otwarcie się na Ducha Świętego. Po Komunii Świętej odbyła się jeszcze przysięga wierności nowo mianowanego ojca duchownego, ks. Mirosława Rakoczego, ks. Tomasza Federkiewicza, nowego prefekta seminarium oraz ks. Jacka Czechowskiego, nowego wykładowcy muzyki kościelnej.

Po zakończeniu Eucharystii wszyscy udali się do gmachu Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej, gdzie w auli chór seminaryjny odśpiewał "Gaude Mater Polonia", po czym przemówienie powitalne wygłosił ks. dr Tadeusz Chlipała, rektor wspólnoty. Następnie ks. prof. dr. hab. Włodzimierz Wołyniec, nowy rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, poprowadził immatrykulację studentów pierwszego rok oraz wygłosił wykład inauguracyjny. Było też przemówienie przedstawiciela kursu pierwszego oraz wręczenie nagród najlepszym studentom w roku akademickim 2013/2014.

Po alokucji bp. Ignacego Deca, biskupa świdnickiego, oraz śpiewie "Gaudeamus igitur", dobiegły końca uroczystości w auli. Zakończeniem inauguracji był obiad w seminaryjnym refektarzu.

12.10.2014 (niedziela)
XIV Dzień Papieski

Po raz czternasty Kościół polski przeżywał tzw. Dzień Papieski. Tegorocznym obchodom towarzyszyło hasło: "Jan Paweł II - Świętymi Bądźcie". Z tej okazji grupa alumnów udała się na Mszę Świętą do katedry, której przewodniczył ks. prał. Marek Korgul, wikariusz biskupi i dyrektor wydziału katechetycznego Świdnickiej Kuri Biskupiej.

Główny celebrans wygłosił także homilię, której tematem przewodnim była świętość. Drogą do jej osiągnięcia jest właściwa realizacja powołania. Czynnikami dzięki którym wzrasta świętość są: dom rodzinny oraz pozytywne wzorce, czyli święci. Ks. prałat posłużył się przykładem świętego Jana Pawła II, jako wzoru realizacji powołania w dzisiejszych czasach.

12.10.2014 (niedziela)
Msza kanonicka

W niedzielny poranek wspólnota seminaryjna udała się do świdnickiej katedry na Mszę Świętą "kanonicką", sprawowaną w intencji bp. Ignacego Deca, biskupa świdnickiego oraz całej diecezji. Przewodniczył jej i homilię wygłosił ks. inf. Kazimierz Jandziszak, kanonik emeryt Świdnickiej Kapituły Katedralnej.

13.10.2014 (poniedziałek)
Wspomnienie bł. Honorata Koźmińskiego

Bóg daje nam tu i teraz, abyśmy spełniali jego wolę.

W liturgiczne wspomnienie bł. Honorata Koźmińskiego Mszy Świętej w kaplicy głównej przewodniczył ks. Tomasz Federkiewicz, prefekt alumnów. Homilię wygłosił natomiast dk. Kamil Pawlik.

13.10.2014 (poniedziałek)
Nabożeństwo fatimskie

Trzech alumnów wraz z ks. kan. Krzysztofem, ojcem duchownym, udało się do parafii pw. św. Józefa Robotnika w Wałbrzychu. Na zaproszenie księdza proboszcza, ks. kan. Witolda Baczyńskiego, wykładowcy filozofii w "domu ziarna", uczestniczyli tam we Mszy Świętej oraz nabożeństwie fatimskim. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił ojciec Krzysztof. Mówił w niej o potrzebie ciągłego nawracania się do Pana Boga, w którym pomaga słowo Boże oraz świadectwo ludzi wiary. Nabożeństwo maryjne wraz z procesją różańcową poprowadzili alumni. 

14.10.2014 (wtorek)
Inauguracja 2014/2015 na PWT we Wrocławiu

Wszyscy alumni seminarium udali się do Wrocławia, gdzie uczestniczyli w uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego 2014/2015 na Papieskim Wydziale Teologicznym.

Uroczystość rozpoczęła się od Mszy Świętej w archikatedrze pw. św. Jana Chrzciciela. Przewodniczył jej abp Józef Kupny, arcybiskup metropolita wrocławski. Homilię z kolei wygłosił ks. ks. prof. PWT dr hab. Sławomir Stasiak, prorektor ds. promocji i kontaktów zagranicznych. Podkreśł w niej to, że uczelnia teologiczna jest uczelnią elitarną, ponieważ każdy student oprócz predyspozycji intelektualnych musi mieć jeszcze duchowe. Student, wykładowca i profesor takiej uczelni powinni charakteryzować się pokorą, a także sprawiedliwością Bożą, ponieważ głoszą naukę samego Boga.

Następnie wszyscy udali się do auli Papieskiego Wydziału Teologicznego, gdzie miała miejsce akademia. Po wystąpieniu rektora i wręczeniu nagród dla najlepszych studentów w roku akademickim 2013/2014, odbyła się immatrykulacja studentów pierwszego roku. Szczególne miejsce podczas uroczystości zajął bp prof. dr hab. Ignacy Dec, biskup świdnicki. Ksiądz biskup świętuje w tym roku wyjątkowe jubileusze: 70 rocznicę urodzin, 45 rocznicę święceń kapłańskich oraz 10 rocznicę sakry biskupiej. Z tej okazji Papieski Wydział Teologiczny uhonorował wieloletniego rektora oraz wykładowcę uczelni Księgą Jubileuszową "Misericordia et veritas". Wręczenia publikacji dokonali wspólnie: ks. prof. PWT dr hab. Andrzej Tomko oraz ks. prof. dr hab. Włodzimierz Wołyniec. Dostojny jubilat wygłosił do zebranych wykład inauguracyjny pt. "Rozum i wiara - dwie drogi do poznania prawdy".

15.10.2014 (środa)
Spotkanie z biskupem z Chicago

Rozpoznawszy miłość idźcie i mówcie zniewolonemu człowiekowi, że został powołany do miłości!

W liturgiczne wspomnienie św. Teresy od Jezusa, dziewicy i doktora Kościoła, Eucharystii w kaplicy głównej przewodniczył bp Andrzej Wypych, biskup pomocniczy diecezji Chicago, specjalny gość naszego seminarium. Główny celebrans wygłosił również homilię, w której zaznaczył, iż duża ilość prawa ogranicza człowieka, a wolność daje miłość. Fundamentem kapłana, który głosi wolnego człowieka musi być miłość.

Po porannej Eucharystii odbyło się spotkanie z gościem z Chicago. Opowiadał on o strukturach i organizacji Kościoła w Stanach Zjednoczonych. Pózniej głos zabrał  ks. dr Jacek Wrona, rektor seminarium bpa Abramowicza w Chicago, mówiąc o tym jak wygląda formacja do kapłaństwa w Stanach. Na końcu alumni mogli jeszcze zadać kilka pytań.

16.10.2014 (czwartek)
Uroczystość św. Jadwigi

Świętość to nie plagiat, każdy ma swoją drogę do świętości.

W uroczystość św. Jadwigi Śląskiej, księżnej, cała wspólnota seminaryjna zgromadziła się na Mszy Świętej w kaplicy głównej. Eucharystii przewodniczył ks. inf. Stanisław Kowalczyk, emerytowany rektor WSD w Sandomierzu.

Główny celebrans wygłosił również homilię, w której poruszył temat świętości, jako służbie Bogu w ludziach. Nawiązując do ewangeli, mówił o prześladowaniach, jako nieuniknionej konsekwencji życia w prawdzie.

16.10.2014 (czwartek)
Wykład Ks. prof. Stanisława Kowalczyka

Wolność musi opierać się na rozumie.

Świdnicka wspólnota seminaryjna miała okazję gościć w czwartkowe przedpołudnie ks. inf. prof. zw. dr hab. Stanisława Kowalczyka, emerytowanego kierownika Katedry Filozofii Społecznej na wydziale Nauk Społecznych KUL, dziekana wydziału Nauk Społecznych KUL oraz Rektora WSD w Sandomierzu.

Nasz szczególny gość, wygłosił wykład pt.:"Kryzys idei człowieka, źródłem kryzysu życia społecznego". Przedstawił w nim, przyczyny dzisiejszego kryzysu życia społeczno-kulturalnego, których dopatrywał się w sekularyzacji, depersonifikacji, a wreszcie w dehumanizacji idei człowieka. W myśl owych nurtów osoba ludzka, jest traktowana jako rzecz, przedmiot.Stąd dzisiaj coraz bardziej powszechne staje się: in vitro, eutanazja, aborcja. W drugiej części wykładu został zaprezezntowany kryzys rodziny, narodu, szkoły i szeroko pojętej kultury.

17.10.2014 (piątek)
Imieniny biskupa Ignacego

Pragnieniem ucznia jest pozostawanie ze swoim mistrzem.

Jak co roku we wspomnienie św. Ignacego Antiocheńskiego, biskupa i męczennika, nasze myśli szczególnie kierujemy w stronę naszego Pasterza. Jest to bowiem dzień jego patronalnego święta. Warto wspomnieć również o tegorocznych jubuleuszach obchodzonych przez bp. Ignacego, tj.: 10-lecie sakry biskupiej, 45-lecie święceń prezbiteratu oraz 70 rocznica urodzin. 

Uroczyste obchody zostały zainaugurowane Mszą Świętą w naszej świdnickiej katedrze. Przewodniczył jej sam dostojny Solenizant. Liturgię uświetnił śpiew scholi alumnów naszego seminarium. Homilię wygłosił ks. bp Adam Bałabuch, biskup pomocniczy diecezji świdnickiej. Podkreślał w niej chęć męczeństwa, jaka cechowała św. Ignacego. W swoim liście do Rzymian patron dnia napisał, aby nie ratować go z rąk oprawców. Chciał być bowiem rozszarpany przez dzikie zwierzęta, byleby tylko być bliżej Chrystusa. 

Po Eucharystii życzenia biskupowi złożyli m. in. ks. prał. Edward Szajda, dziekan dekanatu Świdnica-Zachód w imieniu wszystkich księży diecezjalnych, alumni, przedstawiciele władz samorządowych, parlamentarzyści, przedstawiciele szkół oraz różnych grup i środowisk.

17.10.2014 (piątek)
Przywitanie figury MB Fatimskiej

Bóg z miłości do nas posyła Maryję po raz drugi.

W piątkowy wieczór wspólnota seminaryjna uroczyście przywitała peregrynacyjną figurę Matki Bożej fatimskiej oraz o. Jana Grzywnę OFMconv, kustasza figury Matki Bożej fatimskiej, która będzie odwiedzać wszystkie parafie naszej diecezji. Nabożeństwo wraz z liturgią słowa prowadził ks prał. Tadeusz Chlipała, rektor wspólnoty, słowo Boże wygłosił ojciec Jan, opierając się na fatimskim przesłaniu Matki Bożej. Nawiązał m. in. do dzieci, którym objawiała się Maryja, tj. Łucji, Hiacyncie i Franciszkowi, których motywem działania była czysta miłość do Boga i Matki Bożej.

18.10.2014 (sobota)
Świętego Łukasza Ewangelisty

W święto św. Łukasza Mszy Świętej przewodnikczył ks. prał. Tadeusz Chlipała, rektor wspólnoty, homilię wygłosił nasz gość o. Jan Grzywna OFMconv, ekonom klasztoru Franciszkanów w Pieńsku.  W homili nawiązał do objawień fatimskich, głównie do prośby Matki Bożej o codzienne odmawianie różańca oraz czynienie pokuty. Nie brakło również nawiązania do św. Łukasza, który pozostawił nam piękny obraz Maryji, namalowany słowami swojej Ewangelii. Warto zauważyć, iż Ewangelista jako jedyny opisuje wydarzenie zwiastowania NMP.

18.10.2014 (sobota)
Katedralne przywitanie Maryi

W sobotni wieczór, cała wspólnota seminaryjna zgromadziła się w katedrze świdnickiej, aby uczestniczyć w uroczystym przyjęciu Matki Bożej fatimskiej, przez parafie katedralną św. Stanisława i Wacława. Na początku miała miejsce procesja z figurą Pani fatimskiej do kościoła oraz słowa powitania Maryi, wypowiedziane najpierw od ks. bp Ignacego Deca, biskupa Świdnickiego, następnie od gospodarza parafii ks. prał Piotra Śliwki, dziekana kapituły oraz przedstawicieli młodzieży i dzieci. 

Kolejnym punktem celebracji była Eucharystia, której przewodniczył ks. bp Ignacy Dec. Główny celebrans wygłosił również homilię, w której to wyraził głębokie przekonanie owocności peregrynacji w naszej diecezji, jak również przestrzegł przed szatanem, który będzie robił wsztstko aby nam przeszkodzić w spełnianiu tego o co prosi nas Maryja. Nawiązał również do roku 1917, kiedy to w odpowiedzi na objawienia fatimskie rozpoczęły się w Rzymie antykościelne demonstracjie masonerii.

Na zakończenie, ze świecami w ręku, został odmówiony różaniec, prowadzony przez księży.

19.10.2014 (niedziela)
Msza kanonicka

W niedzielny poranek wspólnota seminaryjna udała się do świdnickiej katedry na Mszę Świętą "kanonicką", sprawowaną w intencji bp. Ignacego Deca, biskupa świdnickiego oraz całej diecezji. Przewodniczył jej ks. prał. Stanisłąw Chomiak, prepozyt Kapituły, wikariusz biskupi ds. sakramentów, kanclerz Świdnickiej Kurii Biskupiej. Homilię wygłosił o. Piotr Paradowski OFM Conv, jeden z kustoszy peregrynacyjnej figury Matki Bożej Fatimskiej. Ukazał on w Maryi wzór cichości i pokory oraz przeciwstawił jej święte milczenie z hałasem grzesznego świata zniewolonego przez media, uzywki, dążącego do chwilowych przyjemności.

20.10.2014 (poniedziałek)
Św. Jana Kantego

W liturgiczne wspomnienie św. Jana Kantego, prezbitera, Mszy Świętej w kaplicy głównej przewodniczył ks. Tomasz Federkiewicz, prefekt alumnów. Homilię wygłosił natomiast dk. Arkadiusz Harbar.

21.10.2014 (wtorek)
bł. Jakuba Strzemię

We wspomnienie bł. Jakuba Strzemię, biskupa, Eucharystii w kaplicy głównej przewodniczył ks. Andrzej Majka, dyrektor administracyjny. Tradycyjnie jak w każdy wtorek była to Msza Święta z Jutrznią.

22.10.2014 (środa)
Zakończenie peregrynacji figury MB w katedrze

W dniu liturgicznego wspomnienia św. Jana Pawła II, papieża, w godzinę miłosierdzia, odbyła się uroczysta Msza św. na zakończenie peregrynacji figury Matki Bożej Fatimskiej, w której uczestniczyła cała wspólnota seminaryjna. Eucharystii przewodniczył oraz homilię wygłosił ks. bp Ignacy Dec, biskup świdnicki. Nawiązał on do dziedzictwa jakie pozostawił nam św. Jan Paweł II, zachęcając do korzystania z mądrości papieża. Główny celebrans nakreślił najważniejsze przesłania, jakie kierował do nas święty Polak podczas swoich dziewięciu pielgrzymek do ojczyzny.

Po mszy św. alumni uczestniczyli w procesji, podczas której miało miejsce przekazanie figury Pani Fatimskiej parafii Miłosierdzia Bożego w Świdnicy.

23.10.2014 (czwartek)
Sesja popularno-naukowa

Już po raz dziewiąty Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" przy współpracy Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej zorganizowało sesję popularno-naukową. Temat obrad brzmiał: "Człowiek w Ojczyźnie uszanowany". Sesję honorowym patronatem objęli: bp Ignacy Dec, biskup świdnicki, Wojciech Murdzek, Prezydent Miasta Świdnicy oraz ks. prof. Włodzimierz Wołyniec, rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.

Wszystko rozpoczęło się od Mszy Świętej w głównej kaplicy seminaryjnej, której przewodniczył bp Adam Bałabuch, biskup pomocniczy diecezji świdnickiej. Homilię wygłosił ks. prał. Krzysztof Moszumański,  asystent kościelny "Civitas Christiana" w diecezji świdnickiej, w której zachęcał do wsłuchania się w pragnienia Jezusa, który chce aby ogień Jego Ewangelii zapłonął w sercu każdego człowieka. Następnie wszyscy przenieśli się do auli seminaryjnej, gdzie otwarcia obrad dokonał ks. dr Tadeusz Chlipała, rektor seminarium. Wprowadzenia dokonał mgr Henryk Koch, przewodniczący Rady Oddziału Okręgowego Katolickiego Stowarzyszenia "Civitas Christiana" we Wrocławiu, natomiast wykład wprowadzający wygłosił bp Ignacy na temat: Encyklika Jana Pawła II "Redemptor Hominis" na nowo odczytana - w 35 rocznicę jej ogłoszenia.

Po krótkiej przerwie odbyła się debata panelowa na temat: "Czy po 25 latach odzyskania wolności w Polsce, człowiek jest w naszej ojczyżnie uszanowany?", w której brali udział: Marta Wilczyńska - moderator, bp dr Adam Bałabuch, ks. dr Grzegorz Sokołowski - Sekretarz Generalny PWT, ks. dr Krzysztof Adamski - wykładowca w WSD w Świdnicy, Kazimierz Kimso - przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" we Wrocławiu, Janusz Dobrosz - były marszałek Sejmu oraz Tomasz Nakielski - przewodniczący Katolickiego Stowarzyszenia "Civitas Christiana".

 

24.10.2014 (piątek)
Różaniec misyjny

W trwającym Tygodniu Misyjnym do seminarium przybyły siostry ze Zgromadzenia Sióstr Misjonarek św. Piotra Klawera, aby razem ze wspólnotą seminaryjną modlić się podczas nabożeństwa różańcowego w intencji misji. Modlitwę w różnych językach przygotowali alumni zaangażowani w Kleryckie Koło Misyjne.

25.10.2014 (sobota)
Msza św. w intencji misji

W trwającym Tygodniu Misyjnym cała wspólnota zgromadziła się na uroczystej Eucharystii w kaplicy pw. Dobrego Pasterza. Mszy Świętej w intencji misji i powołań misyjnych przewodniczył nasz gość ks. Tadeusz Faryś, misjonarz, który 33 lata swojego życia spędził na posłudze misyjnej na Wybrzeżu Kości Słoniowej i w Belgii.

Homilię wygłosił główny celebrans, w której to podzielił się z nami swoimi refleksjami na temat potrzeby ewangelizacji w Afryce. Jako jeden z powodów podał szybką ekspansję muzłuman na tym kontynencie. Wyraził również swoją radość, z tego, że jest wiele rodzimych powołań nawet z rodzin pogańskich.

26.10.2014 (niedziela)
Msza kanonicka

W niedzielny poranek grupa kilku alumnów udała się do katedry świdnickiej na tzw. Mszę Świętą "kanonicką". Przewodniczył jej i homilię wygłosił ks. prał. Edward Szajda, kanonik gremialny Świdnickiej Kapituły Katedralnej i wikariusz biskupi ds. formacji stałej kapłanów. Zachęcał w niej do zweryfikowania naszej miłości względem Boga i bliźniego. Poruszył również temat motywu naszej miłości do innych ludzi, zaznaczając, że to Bóg jest źródłem wszelkiego dobra jakim jesteśmy w stanie obdarzyć drugiego człowieka.

26.10.2014 (niedziela)
Msza niedzielna w seminarium

W 30 niedzielę zwykłą Mszy Świętej w seminaryjnej kaplicy przewodniczył ks. Tomasz Federkiewicz, prefekt alumnów.

Homilię wygłosił ks. kan. Krzysztof Iwaniszyn, ojciec duchowny alumnów. Poprowadził refleksję na temat Ewangelii, w której to Jezus wyjaśnia uczonym w Piśmie, że najważniejszym przykazaniem jest miłowanie Boga i bliźniego. Ojciec mówił o tym, jak ważne w naszym życiu jest przestrzeganie owego przykazania, w którym streszcza się całe prawo i Prorocy.

27.10.2014 (poniedziałek)
Msza za śp. ks. Łukasza Ziemskiego

W poniedziałkowy poranek, cała wspólnota seminaryjna uczestniczyła w Mszy Świętej w intencji śp. ks. kan. Łukasza Ziemskiego, który zmarł w niedzielę rano, 26 października, po ciężkiej walce z chorobą nowotworową. Eucharystii przewodniczył ks. Tomasz Federkiewicz, prefekt alumnów, homilię wygłosił ks. kan. Krzysztof Iwaniszyn, ojciec duchowny. Przywołał on obraz ks. Łukasza, który w trakcie swojej nieuleczalnej choroby płakał w czasie mszy świętej, podczas której nie mógł stać przy ołtarzu. Ostatnie tygodnie jego życia były dla nas wszystkich swoistymi rekolekcjami, okazją do refleksji nad naszym życiem.

W diecezji pełnił on ważne funkcje, był rzecznikiem prasowym Świdnickiej Kurii Biskupiej, dyrektorem wydawnictwa diecezjalnego, dyrektorem Domu Księży Emerytów w Świdnicy, korespondentem KAI i Katolickiego Radia Rodzina. Jako wikariusz pracował w parafiach: Podwyższenia Krzyża Świętego i Zmartwychwstania Pańskiego w Wałbrzychu. Od czasu objęcia funkcji dyrektora Wydawnictwa Diecezji Świdnickiej mieszkał w parafii pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Witoszowie Dolnym.

28.10.2014 (wtorek)
Imieniny księdza rektora

Podczas corocznych ćwiczeń rekolekcyjnych, nasza wspólnota seminaryjna obchodziła imieniny ks. Tadeusza Chlipały, rektora wspólnoty. Uroczysta Msza Święta, podczas której wspólnota seminaryjna modliła się w intencji księdza rektora miała miejsce w święto Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza. Eucharystii przewodniczył sam solenizant, homilię natomiast wygłosił rekolekcjonista. Nawiązał w niej do powołania Apostołów Andrzeja i Piotra, do których Jezus powiedział aby "stanęli za Nim", czyli towarzyszyli Mu w Jego misji. Po Komunii Świętej w imieniu całej wspólnoty życzenia księdzu rektorowi złożyli dziekani alumnów.

29.10.2014 (środa)
Pogrzeb śp. ks. Łukasza Ziemskiego

W środę, podczas rekolekcji jesiennych grupa alumnów udała się do parafii pw. św. Mikołaja w Nowej Rudzie na uroczystości pogrzebowe ks. kan. Łukasza Ziemskiego, rzecznika prasowego Świdnickiej Kurii Biskupiej oraz dyrektora Domu Księży Emerytów Diecezji Świdnickiej im. św. Józefa w Świdnicy, Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił bp Ignacy Dec, biskup świdnicki, on też przewodniczył ostatniemu pożegnaniu na cmentarzu parafialnym.

31.10.2014 (piątek)
Kandydatura, obtuniczyny

Tradycyjnym zakończeniem rekolekcji jesiennych była Msza Święta w katedrze, na którą udała się cała wspólnota seminaryjna. Uroczystej Eucharystii przewodniczył bp Ignacy Dec, biskup świdnicki.
 
Po homilii obrzędowej nastąpiło uroczyste przyjęcie w grono kanoników Kapituły Katedralnej ks. dr Arkadiusza Chwastyka, wikariusza sądowego.
 
Następnie obdyło się przedstawienie ośmiu alumnów roku piątego jako kandydatów do święceń diakonatu i prezbiteratu. Była to posługa, podczas której alumni zostali publicznie przedstawieni jako ci, którzy bezpośrednio przygotowują się do święceń. Od tego czasu Kościół z większą uwagą będzie się im przyglądał, aby móc ocenić, czy mogą w przyszłości zostać kapłanami.
 
Po kandydaturze, główny celebrans, bp Ignacy Dec, nałożył jedenastu alumnom pierwszego roku tuniki. Od tej pory aż do obłóczyn będą służyć w tej białej szacie, która symbolizuje czystość ducha. Na zakończenie Eucharystii przedstawiciele kursów piątego i pierwszego złożyli zebranym w katedrze podziękowania.
 
Później wszyscy przenieśli się do auli seminaryjnej. Odbyło się tam przedstawienie alumnów pierwszego roku 

31.10.2014 (piątek)
Wyjazd do domu

Po Eucharystii w katedrze alumni udali się do rodzinnych parafii, aby pomóc księżom w przygotowaniu zbliżającej się uroczystości Wszystkich Świętych. W ten sposób będą mogli spędzić święta w gronie rodziny i przyjaciół.

Wybierz kronikę