Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Świdnickiej
Portal „Adalbertus” | Seminarium Duchowne | Diecezja Świdnicka
Seminarium > Kronika

Drukuj stronę Wyślij link znajomemu

Kronika WSD - Wrzesień 2014

01.09.2014 (poniedziałek)
Nowe władze PWT

Od dn. 1 września 2014 r. na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu rozpoczęła się kadencja nowych władz uczelni. Urzędującym Rektorem PWT jest odtąd ks. prof. Włodzimierz Wołyniec, na stanowiskach prorektorów znaleźli się następujący pracownicy uczelni: ks. dr hab. Rajmund Pietkiewicz (prorektor ds. naukowo-dydaktycznych), ks. dr hab. Sławomir Stasiak (prorektor ds. promocji i współpracy z zagranicą), o. dr hab. Jerzy Tupikowski CMF (klaretyn, prorektor ds. studenckich). Sekretarzem generalnym Wydziału jest ks. dr Jacek Froniewski.

Więcej o nowych władzach PWT: tutaj.

UWAGA: w związku ze zmianą Rektora PWT należy uwzględnić nowe dane w pismach kierowanych do Rektora. Aktualne wzory znajdują się w dziale "Wzory pism".

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: PWT we Wrocławiu

03.09.2014 (środa)
Konferencja księży dziekanów

W środę 3 września w Seminarium gościli Księża Dziekani, którzy przybyli na doroczną konferencję duszpasterską z udziałem Biskupa Świdnickiego oraz jego najbliższych współpracowników. W trakcie Mszy św. o godz. 9.00 Ks. Biskup Ignacy Dec wręczył nominację na dziekana dekanatu Wałbrzych-Południe ks. Wiesławowi Rusinowi, proboszczowi parafii pw. Św. Aniołów Stróżów w Wałbrzychu, do niedawna ojcu duchownemu naszego Seminarium.

W czasie tej Mszy św. Biskup świdnicki poświęcił dwie nowe ikony, które podczas wakacji letnich znalazły się w prezbiterium kaplicy seminaryjnej: wizerunek św. Wojciecha, Patrona Seminarium, oraz św. Jana Pawła II, patrona Świdnicy. Obrazy te są dziełem pana Michała Boguckiego, autora projektu witraży w naszej kaplicy.

16.09.2014 (wtorek)
Egzamin dla kandydatów

W seminarium odbyła się dodatkowa kwalifikacja pisemna dla kandydatów pragnących wstąpić w grono alumnów naszej diecezji. W kwalifikacji wzięło udział pięciu kandydatów, którzy zgłosili się do seminarium podczas wakacji. Po egzaminie pisemnym kandydaci przeszli przez cykl rozmów kwalifikacyjnych z zakresu ogólnej wiedzy katechizmowej, biblijnej i predyspozycji akademickich.

Alumni pierwszego roku rozpoczną formację seminaryjną na tydzień przed resztą wspólnoty. 23 września do seminarium przyjedzie w sumie jedenastu nowych kleryków.

20.09.2014 (sobota)
Diecezjalne spotkanie młodzieży

Młodzież diecezji świdnickiej przybyła do sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin w Wambierzycach na doroczną pielgrzymkę, która odbywa się zawsze na progu nowego roku szkolnego. Głównym punktem spotkania była uroczysta Msza Święta, której przewodniczył bp Adam Bałabuch, biskup pomocniczy świdnicki. W planie dnia była jeszcze konferencja o. Jarosława Zatoki OFM, proboszcza parafii pw. św. Franciszka i św. Leonarda w Dusznikach-Zdroju, a także koncert zespołu Anastasis i spektakl "Exultet" Teatru A z Gliwic. W spotkaniu młodzieży udział wzięła także duża część diakonów i kleryków.

Zdjęcia: Gość Niedzielny i WSD Świdnica.

23.09.2014 (wtorek)
Początek formacji pierwszego roku

Będziecie przez sześć lat słuchać Słowa Bożego i Nim się karmić, ale nie wystarczy tylko słuchać, lecz także trzeba je wypełniać.

Na tydzień przed przyjazdem wspólnoty seminaryjnej do "domu ziarna" jedenastu nowych alumnów pierwszego roku rozpoczęło swoją formację ku Chrystusowemu kapłaństwu. Potrwa ona sześć lat i zakończy się przyjęciem święceń prezbiteratu.

W pierwszym dniu swojego pobytu w świdnickim "domu ziarna" alumni Annus propedeuticus uczestniczyli wraz z księżmi przełożonymi w uroczystej Mszy Świętej w swojej kaplicy. Przewodniczył jej tradycyjnie bp Ignacy Dec, pasterz Kościoła lokalnego.

Główny celebrans wygłosił także homilię. Mówił w niej o tym, czym jest formacja do kapłaństwa, a także o tym, że cała teologia jest komentarzem do Pisma Świętego.

Po Mszy Świętej bp Ignacy przywitał się osobiście z każdym z nowych alumnów.

25.09.2014 (czwartek)
Zakończenie praktyk duszpasterskich

Po prawie miesiącu alumni z dwóch najstarszych roczników zakończyli swoje praktyki duszpasterskie. Każdy z diakonów i akolitów przez wrzesień przebywał na wyznaczonej parafii, gdzie pomagał kapłanom w organizowaniu liturgii, prowadził grupy parafialne, nauczał religii w szkołach i pracował w kancelarii.

30.09.2014 (wtorek)
Powrót alumnów z wakacji

Zakończyły się wakacje i wszyscy alumni powrócili ze swoich rodzinnych parafii do świdnickiego "domu ziarna". W ten sposób rozpoczęli kolejny rok formacji.

30.09.2014 (wtorek)
Rada pedagogiczna

W seminarium odbyła się rada pedagogiczna, w której wzięli udział bp Ignacy Dec, biskup świdnicki, bp Adam Bałabuch, biskup pomocniczy, przełożeni, moderatorzy oraz profesorowie naszych alumnów. Dotyczyła ona bieżących spraw "domu ziarna", zwłaszcza kandydatury do święceń diakonatu i prezbiteratu. Posługę tę mają przyjąć klerycy z roku piątego 31 października 2014r. w katedrze świdnickiej.

30.09.2014 (wtorek)
Świętego Hieronima

W liturgiczne wspomnienie św. Hieronima, prezbitera i doktora Kościoła, przypadła w seminarium pierwsza w nowym roku akademickim Msza Święta. Przewodniczył jej ks. prał. Tadeusz Chlipała, rektor wspólnoty. Główny celebrans wygłosił również homilię. Zachęcał w niej do wejścia w kolejny okres formacji w duchu pokory, aby lepiej przygotować się do zadań, jakie każdemu w przyszłości wyznaczy Bóg.

Wybierz kronikę