Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Świdnickiej
Portal „Adalbertus” | Seminarium Duchowne | Diecezja Świdnicka
Seminarium > Kronika

Drukuj stronę Wyślij link znajomemu

Kronika WSD - Czerwiec 2014

01.06.2014 (niedziela)
Msza na rozpoczęcie TKCh

Wniebowstąpienie nie jest odejściem, ale jest otwarciem oczu na to, że Bóg jest tu i teraz.

W uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego wspólnota seminaryjna udała się na Mszę Świętą do katedry. Eucharystii, która w diecezji świdnickiej rozpoczęła X Tydzień Kultury Chrześcijańskiej, przewodniczył ks. prał. Jan Bagiński, kanonik gremialny Świdnickiej Kapituły Katedralnej.

Homilię wygłosił natomiast ks. Wojciech Drab, wikariusz parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Świdnicy. Zatrzymał się w niej nad pojęciem nieba, o którym niejednokrotnie człowiek ma kłamliwe wyobrażenie i staje się ono dla niego mało atrakcyjne. Stwierdził, że podstawowa prawda o niebie jest taka, że jest ono w ludzkim sercu, że człowiek jest w nim cały zanurzony. W ramach homilii zgromadzeni w świątyni usłyszeli jeszcze świadectwo nawrócenia.

01.06.2014 (niedziela)
Wyjazd alumnów V roku

Alumni z V roku wraz ze swoim opiekunem ks. prał. Tadeuszem Chlipałą, rektorem wspólnoty, udali się na wyjazd powołaniowy do parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Wałbrzychu. Brali tam udział w niedzielnych Mszach Świętych, dzieląc się świadectwem swojego powołania podczas homilii głoszonych przez księdza rektora oraz upiększając liturgię swoim śpiewem.

01.06.2014 (niedziela)
Koncert w Wałbrzychu

Alumni udzielający się w zespole muzycznym oraz teatrze seminaryjnym udali się do parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Wałbrzychu, aby dać koncert pt. "Żołnierze wyklęci" w kościele parafialnym. Koncert poprzedziła Eucharystia, podczas której klerycy zorganizowali asystę oraz oprawę muzyczną.

02.06.2014 (poniedziałek)
Msza za śp. ks. prał. Irlę

Wspólnota seminaryjna w poniedziałkowy poranek zgromadziła się w kaplicy głównej na Mszy Świętej sprawowanej w intencji śp. ks. prał. Sylwestra Irli, emeryta, wieloletniego proboszcza parafii w Jedlinie-Zdroju, Starym Waliszowie i Dzierżoniowie. Eucharystii przewodniczył ks. prał. Tadeusz Chlipała, rektor wspólnoty.

02.06.2014 (poniedziałek)
Wizyta teatru z MOPS

Wspólnota seminaryjna miała okazję gościć w "domu ziarna" pensjonariuszy i ich opiekunów z Domu Dziennego Pobytu "Przystań", Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy. Goście, którzy w ramach wyjść charytatywnych byli odwiedzani przez alumnów V roku, chcąc odwdzięczyć się za okazaną pomoc, wystawili w seminaryjnej auli spektakl traktujący o ludzkim przemijaniu.

Wizyta gości zakończyła się wspólnym obiadem w seminaryjnym refektarzu.

03.06.2014 (wtorek)
Karola Lwangi i Towarzyszy

We wspomnienie świętych męczenników Karola Lwangi i Towarzyszy, Eucharystii w kaplicy głównej przewodniczył ks. kan. Mirosław Rakoczy, prefekt alumnów. Tradycyjnie jak w każdy wtorek była ta Msza Święta z Jutrznią.

03.06.2014 (wtorek)
Dzień Osób Niepełnosprawnych

Tradycyjnie alumni z trzeciego roku uczestniczyli we Mszy Świętej w katedrze świdnickiej, zorganizowanej z okazji Diecezjalnego Dnia Osób Niepełnosprawnych. Przewodniczył jej bp Ignacy Dec, biskup świdnicki. Obecny był na niej także ks. kan. Marek Mielczarek, proboszcz parafii pw. św. Michała Archanioła w Słupicach i diecezjalny duszpasterz osób niepełnosprawnych.

Po Eucharystii odbył się przemarsz ulicami miasta z katedry do szkoły specjalnej. Tam miał miejsce festyn.

04.06.2014 (środa)
Spotkanie ŚTT

W seminarium, w ramach trwającego Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej, odbyło się XII już spotkanie Świdnickiego Towarzystwa Teologicznego, które poprowadził ks. dr Tadeusz Chlipała, rektor. Poprzedziła je modlitwa Liturgią Godzin w kaplicy głównej. Tym razem swój wykład wygłosił ks. dr hab. Jarosław Lipniak, wykładowca teologii dogmatycznej w seminarium. Tytuł jego przedłożenia brzmiał: Reinterpretacja dogmatu o Niepokalanym Poczęciu NMP w świetle "Wspólnej deklaracji w sprawie nauki o usprawiedliwieniu". Na spotkaniu obecni byli bp Adam Bałabuch oraz księża wykładowcy. Posiedzenie zakończyło się dyskusją.

05.06.2014 (czwartek)
Pogrzeb ks. prał. Irli

Grupa alumnów wraz z ks. prał. Tadeuszem Chlipałą, rektorem oraz ks. kan. Krzysztofem Iwaniszynem, ojcem duchownym, udała się do parafii pw. św. Jerzego w Dzierżoniowie na uroczystości pogrzebowe ks. prał. Sylwestra Irli, byłego proboszcza tej parafii. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił bp Ignacy Dec, biskup świdnicki, natomiast ostatniemu pożegnaniu na cmentarzu parafialnym przewodniczył bp Stefan Regmunt, biskup zielonogórsko-gorzowski.

05.06.2014 (czwartek)
Pierwszy czwartek miesiąca

Jezus zjednoczony z Ojcem godzi się na krzyż i mękę i przez to zjednoczenie zmartwychwstaje.

W pierwszy czwartek czerwca wspólnota seminaryjna udała się do katedry świdnickiej na Mszę Świętą w intencji nowych powołań kapłańskich, misyjnych i zakonnych. Przewodniczył jej o. Henryk Zienkiewicz CSsR, prefekt postulatu redemptorystów w Bardzie. Eucharystię, na którą przybyli także postulanci z Barda, poprzedziło nabożeństwo powołaniowe poprowadzone przez ks. kan. Krzysztofa Iwaniszyna, ojca duchownego świdnickich alumnów.

Homilię wygłosił główny celebrans. Mówił w niej o jedności człowieka z Panem Jezusem, która jest jednością z Bogiem i prowadzi do przemiany człowieka.

05.06.2014 (czwartek)
Koncert "Żołnierze wyklęci" w Świdnicy

W ramach trwającego X Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej, alumni udzielający się w zespole muzycznym oraz teatrze seminaryjnym udali się do parafii pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Świdnicy, aby dać koncert pt. "Żołnierze wyklęci" w kościele parafialnym. Koncert poprzedziła Eucharystia, której przewodniczył i homilię wygłosił ks. prał. Tadeusz Chlipała, rektor seminarium, podczas której klerycy zorganizowali oprawę muzyczną.

07.06.2014 (sobota)
Msza imieninowo-urodzinowa

Tym co może rzeczywiście zmniejszyć moc słowa Bożego jest brak jedności między głoszącymi to słowo.

W seminarium odbyła się uroczysta Msza Święta z okazji urodzin ks. kan. Krzysztofa Iwaniszyna i imienin ks. kan. Wiesława Rusina, ojców duchownych. Eucharystii przewodniczył dostojny solenizant.

Homilię wygłosił natomiast ks. kan. Mirosław Rakoczy, prefekt alumnów. Mówił w niej o tym, że nie należy uzależniać mocy działania słowa Bożego od warunków jego głoszenia. Uwypuklił także potrzebę komplementarności w życiu członków Kościoła drogi św. Piotra i drogi św. Jana, czyli jedności urzędu i charyzmatu.

07.06.2014 (sobota)
Forum Rad Parafialnych

Grupa świdnickich alumnów udała się z asystą do katedry na Mszę Świętą rozpoczynającą III Forum Prezesów Rad Parafialnych, której przewodniczył bp Adam Bałabuch, biskup pomocniczy świdnicki.

Po Eucharystii uczestnicy udali się do budynku seminarium, gdzie w auli odbywały się obrady. Poprowadził je ks. dr Krzysztof Ora, dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Świdnickiej Kurii Biskupiej. Wśród prelegentów znaleźli się m. in. Marcin Jakimowicz, redaktor Gościa Niedzielnego, ks. dr hab. Sławomir Stasiak, wykładowca PWT we Wrocławiu oraz ks. dr Zbigniew Chromy, wykładowca w świdnickim "domu ziarna". Wszystko zakończyło się obiadem w seminaryjnym refektarzu.

07.06.2014 (sobota)
Wigilia Zesłania Ducha Świętego

Wieczorną modlitwą Liturgią Godzin wspólnota seminaryjna rozpoczęła obchody uroczystości Zesłania Ducha Świętego. Wigilii przewodniczył i homilię wygłosił ks. kan. Mirosław Rakoczy, prefekt alumnów. Mówił w niej o dwóch właściwościach wody: oczyszczającej i dającej życie, które można także odnieść do Ducha Świętego. Zaznaczył, że otwarcie na dary Ducha Świętego może nastąpić kiedy się Go pragnie i wierzy w Jezusa.

Następnie odbyło się jeszcze nabożeństwo czerwcowe przed Najświętszym Sakramentem, uwielbienie, które poprowadził zespół muzyczny ze scholą seminaryjną i adoracja, zakończona indywidualnym błogosławieństwem.

08.06.2014 (niedziela)
Zesłanie Ducha Świętego

Czujmy się namaszczeni przez Ducha Świętego i posłani aby świadczyć o Chrystusie.

W uroczystość Zesłania Ducha Świętego wspólnota seminaryjna udała się do katedry na Mszę Świętą, której przewodniczył bp Ignacy Dec, biskup świdnicki. Była to jednocześnie Eucharystia kończąca Tydzień Kultury Chrześcijańskiej.

Homilię wygłosił pasterz Kościoła świdnickiego. Nakreślił w niej historię dzisiejszej uroczystości, zwracając szczególną uwagę na to, że właśnie w ten dzień Kościół rozpoczął swoją publiczną działalność. Zachęcał zgromadzonych w świątyni do nowego czerpania z darów, które daje Duch Święty.

09.06.2014 (poniedziałek)
NMP Matki Kościoła

W święto NMP Matki Kościoła Mszy Świętej w kaplicy głównej przewodniczył ks. kan. Krzysztof Iwaniszyn, ojciec duchowny alumnów. Główny celebrans wygłosił również homilię. Podkreślił w niej wartość tego, że Maryja jest naszą matką, bowiem to ona prowadzi nas do Jezusa, uczy jedności i wstawia się za nami do Pana Boga.

09.06.2014 (poniedziałek)
Sesja egzaminacyjna

Alumni rozpoczęli letnią sesję egzaminacyjną. Jest to trwający dwa tygodnie czas wytężonej nauki i zdawania egzaminów.

10.06.2014 (wtorek)
Błogosławionego Bogumiła

W liturgiczne wspomnienie bł. Bogumiła, biskupa, Mszy Świętej w kaplicy głównej przewodniczył ks. kan. Mirosław Rakoczy, prefekt alumnów. Tradycyjnie jak w każdy wtorek była ta Msza Święta z Jutrznią.

11.06.2014 (środa)
Świętego Barnaby

We wspomnienie św. Barnaby, Apostoła, Eucharystii w kaplicy głównej przewodniczył ks. kan. Wiesław Rusin, ojciec duchowny alumnów. Główny celebrans wygłosił również homilię. Mówił w niej o potrzebie odrzucenia wszelkich materialnych zabezpieczeń w dziele ewangelizacji, aby mogła ona przynosić obfite owoce i budować wspólnotę opartą na wierze i miłości.

12.06.2014 (czwartek)
Najwyższego i Wiecznego Kapłana

W święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana, wieczornej Mszy Świętej w kaplicy głównej przewodniczył ks. prał. Tadeusz Chlipała, rektor wspólnoty.

Główny celebrans wygłosił również homilię. Przedstawił w niej krótko historię obchodzonego tego dnia święta. Zachęcał także do trwania na modlitwie oraz wierności powołaniu, które przynoszą Boże błogosławieństwo.

14.06.2014 (sobota)
Zakończenie programu DWiR

W świdnickim "domu ziarna" odbyła się ostatnia sesja dwuletniego cyklu popularno-naukowego "Drogami Wiary i Rozumu", który był odpowiedzią środowiska naukowo-dydaktycznego skupionego przy seminarium na wezwanie Ojca Świętego Benedykta XVI zawarte w liście motu proprio „Porta fidei” ogłaszającym Rok Wiary.

Tradycyjnie rozpoczęło się ono Mszą Świętą w kaplicy pw. Dobrego Pasterza, której przewodniczył i homilię wygłosił ks. prał. Tadeusz Chlipała, rektor wspólnoty seminaryjnej.

Po Mszy Świętej wszyscy uczestnicy udali się do auli seminaryjnej, gdzie swój wykład miał ks. prof. dr hab. Józef Swastek, wykładowca historii Kościoła na PWT we Wrocławiu. Jego tytuł brzmiał: "Bóg i człowiek na Dolnym Śląsku w XX wieku". Wykład zakończył się dyskusją.

Na koniec ks. dr Dominik Ostrowski, wicererktor i koordynator programu DWiR, wręczył wszystkim pamiątkowe dyplomy i certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w programie.

15.06.2014 (niedziela)
Najświętszej Trójcy

W uroczystość Najświętszej Trójcy wspólnota seminaryjna udała się na niedzielną Eucharystię do katedry świdnickiej. Mszy Świętej przewodniczył ks. prał. Piotr Śliwka, proboszcz parafii katedralnej. Główny celebrans wygłosił również homilię mówiąc w niej o tym, że uroczystość przeżywana tego dnia w Kościele przybliża człowiekowi tajemnicę Boga i Jego objawienia. Analizując historię narodu wybranego wskazywał na nieprzerwaną miłość jaką Bóg go darzył, a która swoją pełnię uzyskała w Jezusie Chrystusie.

15.06.2014 (niedziela)
Koncert w Świdnicy

Alumni zaangażowani w działalność seminaryjnego zespołu muzycznego "The Clouds" wraz z s. Kingą Zielińską CSSH udali się do parafii pw. Ducha Świętego w Świdnicy. Podczas festynu parafialnego zagrali tam koncert chrześcijańskiej muzyki rockowej i animowali wspólną zabawę.

17.06.2014 (wtorek)
Konferencja dziekanów

Do seminarium przybyli księża dziekani diecezji świdnickiej, aby w "domu ziarna" odbyć swoją konferencję. Spotkanie rozpoczęli od Mszy Świętej pod przewodnictwem bp. Ignacego Deca, biskupa świdnickiego. Następnie mieli obrady, podczas których dyskutowali o bieżących sprawach związanych z funkcjonowaniem diecezji. Wszystko zakończyło się obiadem w seminaryjnym refektarzu.

17.06.2014 (wtorek)
Skierowania na parafie

Po Mszy Świętej rozpoczynającej konferencję dziekanów, na której zgromadzili się także księża neoprezbiterzy, bp Ignacy Dec, pasterz Kościoła świdnickiego, wręczył im aplikaty, czyli skierowania na parafie, gdzie służyć będą jako wikariusze.

Dodatkowo zmienił się skład personalny moderatorów seminarium. Ksiądz kan. Wiesław Rusin, ojciec duchowny alumnów, po ośmiu latach pobytu w świdnickim seminarium został ustanowiony proboszczem parafii pw. Świętych Aniołów Stróżów w Wałbrzychu.

18.06.2014 (środa)
Obraz MB Świdnickiej

Po porannej Mszy Świętej, sprawowanej w kaplicy głównej, ks. prał. Tadeusz Chlipała, rektor, dokonał poświęcenia obrazu Matki Bożej Świdnickiej. Dar ofiarowany wspólnocie seminaryjnej przez ks. prał. Jana Bagińskiego, emerytowanego proboszcza parafii katedralnej, został powieszony w seminaryjnym refektarzu.

18.06.2014 (środa)
Habilitacja ks. Wicerektora

Ksiądz dr Dominik Ostrowski, wicerektor seminarium, udał się do Wrocławia, gdzie na Papieskim Wydziale Teologicznym odbyło się zakończenie jego przewodu habilitacyjnego i kolokwium habilitacyjne.

19.06.2014 (czwartek)
Boże Ciało

Wspólnota seminaryjna w uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, zwanej powszechnie Bożym Ciałem, udała się do katedry. Miała tam miejsce Msza Święta pod przewodnictwem bp. Ignacego Deca, biskupa świdnickiego. Wśród koncelebransów byli także ks. prał. Piotr Śliwka, proboszcz parafii katedralnej, o. Samuel Pacholski OSPPE, proboszcz parafii pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Świdnicy, ks. prał. Jan Bagiński, były proboszcz parafii katedralnej oraz ks. prał. Radosław Kisiel, dyrektor Caritas Diecezji Świdnickiej.

Homilię wygłosił pasterz Kościoła świdnickiego. Mówił w niej o Eucharystii, poprzez którą Bóg staje się obecny pośród ludzi i cały nam się w Niej oddaje. Zachęcał także do przyjmowania Ciała Pańskiego, dzięki czemu wchodzi się w głębszą jedność z Panem Bogiem. Procesję z Najświętszym Sakramentem nazwał manifestacją pragnienia, aby Jezus był obecny pośród nas w każdym aspekcie naszego życia.

Po Mszy Świętej odbyła się tradycyjna procesja ulicami miasta, gdzie ustawione były cztery ołtarze. Przy każdym z nich wierni oddali cześć Chrystusowi ukrytemu w Najświętszym Sakramencie, wysłuchali Ewangelii oraz otrzymali błogosławieństwo. Na zakończenie biskup świdnicki, nawiązując do procesji, mówił o znaczeniu tych czterech ołtarzy.

19.06.2014 (czwartek)
Wizyta u akolitów

Ksiądz prał. Tadeusz Chlipała, rektor wspólnoty seminaryjnej, w uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej udał się do Wambierzyc, aby spotkać się z alumnami V roku, którzy odbywają tam rekolekcje przed święceniami diakonatu. Ksiądz rektor uczestniczył tam z alumnami we Mszy Świętej i tradycyjnej procesji z Najświętszym Sakramentem.

20.06.2014 (piątek)
Obiad habilitacyjny

Ksiądz kan. Dominik Ostrowski, wicerektor Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej oraz świeżo upieczony doktor habilitowany świętej teologii, zaprosił na uroczysty obiad związany z zakończeniem swojego przewodu habilitacyjnego. Przybyli na niego goście zarówno z duchowieństwa, jak i świeccy. Byli także pracownicy naszego "domu ziarna" i oczywiście wszyscy alumni.

Wśród gości znalazł się także bp Ignacy Dec, biskup świdnicki. Korzystając z okazji obecności w seminarium wręczył on aplikaty, czyli skierowania księży do pracy w konkretnych wspólnotach. I tak ks. kan. Mirosław Rakoczy, dotychczasowy prefekt alumnów otrzymał nominację na ojca duchownego, zastępując tym samym ks. kan. Wiesława Rusina. Nowym prefektem alumnów zostanie natomiast ks. Tomasz Federkiewicz, dotychczasowy wikariusz parafii katedralnej i wykładowca Pisma Świętego w świdnickim seminarium.

21.06.2014 (sobota)
Uroczysta kolacja

Po zakończonych rekolekcjach braci V i IV roku cała wspólnota seminaryjna zgromadziła się w refektarzu na uroczystej kolacji. Był to czas wspólnego świętowania zakończonego przewodu habilitacyjnego ks. kan. Dominika Ostrowskiego, wicerektora, a także czas gratulacji dla ks. kan. Mirosława Rakoczego, prefekta, za nominację na ojca duchownego. Wspólnota chciała także pożegnać wieloletniego ojca duchownego ks. kan. Wiesława Rusina, który przez bp. Ignacego Deca, biskupa świdnickiego, został skierowany na probostwo do parafii pw. Świętych Aniołów Stróżów w Wałbrzychu.

22.06.2014 (niedziela)
Posługa akolitatu

Na zakończenie czwartego roku formacji seminaryjnej alumni otrzymują posługę akolitatu. Akolici są nadzwyczajnymi szafarzami Komunii Świętej, mogą Ją rozdawać podczas Mszy Świętej oraz nieść Ją do chorych. To wielkie zaufanie Kościoła względem nich.

Z tej okazji w świdnickiej katedrze miała miejsce Msza Święta, której przewodniczył bp Adam Bałabuch, biskup pomocniczy świdnicki. Zgromadzili się na niej księża przełożeni, proboszczowie braci z roku czwartego, ich najbliższa rodzina oraz siostry zakonne.

W homilii główny celebrans mówił o lęku przed utratą życia wiecznego, jako jedynym strachu jaki powinien przeżywać chrześcijanin. Zachęcał także braci z roku czwartego do życia na wzór Jezusa, który w pełni oddaje się człowiekowi w Eucharystii.

Po homilii miał miejsce obrzęd ustanowienia akolitów. Po przedstawieniu siedmiu kandydatów każdy z nich podchodził do biskupa, aby symbolicznie przyjąć patenę z chlebem. Na zakończenie Eucharystii seniorzy w imieniu nowych akolitów podziękowali wszystkim obecnym w katedrze.

22.06.2014 (niedziela)
Przysięga przed święceniami

Podczas wieczornego nabożeństwa słowa Bożego ośmiu akolitów Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej z roku piątego złożyło przed ks. prał. Tadeuszem Chlipałą, rektorem seminarium, i całą wspólnotą wyznanie wiary oraz przysięgę o dobrowolności przyjęcia święceń diakonatu. Zobowiązali się także do zachowania celibatu do końca życia i codziennego odprawiania Liturgii Godzin.

Święcenia diakonatu, podczas których bracia z piątego roku zostaną inkardynowani, czyli włączeni w poczet duchowieństwa diecezji świdnickiej, będą miały miejsce następnego dnia.

Przed nabożeństwem ksiądz rektor dokonał jeszcze poświęcenia nowego kompletu szat liturgicznych: ornatu, kapy i dalmatyk, które zostały zakupione za ofiarę złożoną seminarium podczas wizyty księdza rektora i alumnów piątego roku w parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Wałbrzychu. Ornat i dalmatyki zostaną użyte po raz pierwszy podczas święceń diakonatu.

23.06.2014 (poniedziałek)
Święcenia diakonatu

Jezus jest jedyną miłością, którą warto kochać!

Zakończenie roku akademickiego wiąże się w seminarium świdnickim ze święceniami diakonatu. W tym roku ośmiu akolitów zostało wyświęconych na diakonów, przez co stali się osobami duchownymi, przeznaczonymi do diakonii słowa, liturgii oraz miłości.

Uroczystej Eucharystii w katedrze świdnickiej przewodniczył bp Adam Bałabuch, biskup pomocniczy świdnicki. Uczestniczyło w niej również wielu innych księży, m.in. przełożeni seminaryjni oraz proboszczowie nowo wyświęcanych.

Obrzęd święceń miał miejsce po Ewangelii. Na początku każdy z kandydatów został imiennie przedstawiony biskupowi, po czym stwierdzono, że uznano ich za godnych święceń na podstawie opinii wiernych oraz odpowiedzialnych za ich przygotowanie. W homilii główny celebrans przypomniał, że fundamentem służby jest miłość, zdolna do ponoszenia ofiar. Najlepszym przykładem takiej miłości jest miłość objawiona przez Jezusa z wysokości krzyża.

Lista nowowyświęconych:

  1. dk. Wiktor Bednarczyk (Wierzbna, par. pw. Wniebowzięcia NMP)
  2. dk. Mirosław Benedyk (Bielawa, par. pw. Wniebowzięcia NMP)
  3. dk. Arkadiusz Harbar (Dzierżoniów, par. pw. Chrystusa Króla)
  4. dk. Jerzy Kozłowski (Ścinawka Dolna, par. pw. Św. Jakuba Apostoła)
  5. dk. Sebastian Makuch (Nowa Ruda, par. pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej)
  6. dk. Kamil Pawlik (Świdnica, par. pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa)
  7. dk. Jacek Piskrzyński (Maszkienice, par. pw. Św. Józefa Rzemieślnika - diecezja tarnowska)
  8. dk. Sebastian Tomaszewski (Wałbrzych, par. pw. Niepokalanego Poczęcia NMP)

23.06.2014 (poniedziałek)
Początek wakacji

Po zakończonej celebrze związanej ze święceniami diakonatu, wspólnota seminaryjna rozpoczęła okres trzymiesięcznych wakacji. Nie jest to oczywiście czas całkowitego rozstania się z "domem ziarna", alumni bowiem pełnią różne funkcje na jego rzecz. I tak bracia z roczników drugiego i trzeciego mają grupę roboczą, a rok czwarty - furtę. Bracia z roku trzeciego przygotowując się do przyjęcia stroju duchownego, udadzą się także w pieszą pielgrzymkę na Górę Igliczną do sanktuarium Marii Śnieżnej. Natomiast akolici z roku piątego oraz diakoni z roku szóstego mają we wrześniu praktyki duszpasterskie.

25.06.2014 (środa)
Zakończenie roku akademickiego

W środę 25 czerwca na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu odbyło się uroczyste zamknięcie roku akademickiego 2013/2014. Na tę uroczystość udali się Ks. Rektor naszego Seminarium wraz z Ks. Wicerektorem, który tego dnia na Wydziale Teologicznym odbierał dyplom habilitacyjny.

Zdjęcia: PWT Wrocław.

 

27.06.2014 (piątek)
Poświęcenie kościoła w Wałbrzychu

Dwóch diakonów i kilkunastu alumnów wraz z ks. kan. Dominikiem Ostrowskim, wicerektorem i ks. kan. Wiesławem Rusinem, ojcem duchownym, udało się do parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wałbrzychu. Tam bp Ignacy Dec, pasterz Kościoła świdnickiego, dokonał poświęcenia kościoła.

Zdjęcia: ks. Roman Tomaszczuk / Gość Niedzielny.

28.06.2014 (sobota)
Wakacyjny dzień skupienia

Alumni świdnickiego seminarium tegoroczny wakacyjny dzień skupienia przeżywali podczas spotkania rekolekcyjnego młodzieży w Dzierżoniowie. Spotkanie w hali sportowej II Liceum Ogólnokształcącego prowadzili: o. Enrique Porcu i o. Antonello Cadeddu z Brazylii. Uczestniczyli tam w dwóch konferencjach, adoracji Najświętszego Sakramentu i Mszy Świętej, której przewodniczył bp Ignacy Dec, biskup świdnicki.

29.06.2014 (niedziela)
Msza na zakończenie rekolekcji

Wspólnota seminaryjna na czele z ks. prał. Tadeuszem Chlipałą, rektorem, wzięła udział w uroczystej Eucharystii na stadionie OSiR-u w Świdnicy na zakończenie diecezjalnych rekolekcji ewangelizacyjnych, które poprowadzili o. Enrique Porcu i o. Antonello Cadeddu z Brazylii.

Eucharystii, w przypadającej tego dnia uroczystości Świętych Apostołów Piotra i Pawła, przewodniczył bp Ignacy Dec, biskup świdnicki. Homilię wygłosili natomiast goście z Ameryki Południowej. Po Mszy Świętej odbyła się jeszcze adoracja Najświętszego Sakramentu.

Zdjęcia: ks. Roman Tomaszczuk / Gość Niedzielny

Wybierz kronikę