Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Świdnickiej
Portal „Adalbertus” | Seminarium Duchowne | Diecezja Świdnicka
Seminarium > Kronika

Drukuj stronę Wyślij link znajomemu

Kronika WSD - Maj 2014

04.05.2014 (niedziela)
Msza w katedrze

W niedzielny poranek wspólnota seminaryjna na czele z ks. prał. Tadeuszem Chlipałą, rektorem, udała się na Mszę Świętą do katedry świdnickiej. Przewodniczył jej ks. inf. Kazimierz Jandziszak, emerytowany proboszcz parafii pw. NMP Królowej Polski w Świdnicy. Na Eucharystii oprócz wiernych parafii katedralnej zgromadziła się również reprezentacja strażaków z okazji przypadającego tego dnia wspomnienia ich patrona - św. Floriana.

Homilię wygłosił ks. prał. Marek Babuśka, kapelan strażaków i proboszcz parafii pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Strzegomiu. Zwrócił w niej uwagę na potrzebę kierowania się w życiu miłością, a nie logiką rozumu. Podkreślił także wielką wartość słowa Bożego i Eucharystii w życiu każdego chrześcijanina.

06.05.2014 (wtorek)
Świętych Apostołów Filipa i Jakuba

W święto świętych Apostołów Filipa i Jakuba, Eucharystii w kaplicy głównej przewodniczył ks. Mirosław Rakoczy, prefekt alumnów. Tradycyjnie jak w każdy wtorek była ta Msza Święta z Jutrznią.

07.05.2014 (środa)
Dzień skupienia neoprezbiterów

W seminarium odbył się kolejny dzień skupienia księży neoprezbiterów. Tradycyjnie rozpoczął się on adoracją Najświętszego Sakramentu oraz okazją do spowiedzi. Po niej neoprezbiterzy uczestniczyli we Mszy Świętej, której przewodniczył i homilię wygłosił bp Adam Bałabuch, biskup pomocniczy świdnicki. Po krótkiej przerwie na kawę, odbył się jeszcze wykład ks. dr. Dominika Ostrowskiego, wicerektora. Dzień skupienia zakończył się obiadem w seminaryjnym refektarzu.

08.05.2014 (czwartek)
Św. Stanisława, Patrona diecezji

Podczas diecezjalnych uroczystości ku czci św. Stanisława, Patrona diecezji świdnickiej, wspólnota seminaryjna udała się do kościoła pw. św. Józefa Oblubieńca NMP. Odbyły się tam Nieszpory, którym przewodniczył bp Adam Bałabuch, biskup pomocniczy świdnicki. Następnie odbyła się procesja do katedry z relikwiami św. Stanisława i św. Jana Pawła II. Podczas niej odśpiewano litanię loretańską.

W świdnickiej katedrze miała miejsce uroczysta Eucharystia, której przewodniczył abp Józef Kowalczyk, arcybiskup metropolita gnieźnieński i prymas Polski. Obecni na niej byli: bp Ignacy Dec, biskupi z pobliskich diecezji, kapłani prezbiterium świdnickiego, siostry zakonne, przedstawiciele władz miasta i wierni z całej diecezji.

Homilię wygłosił główny celebrans. Mówił w niej o nowej owczarni z Jezusem Chrystusem jako fundamentem, a którą jest Kościół. Zachęcał, aby w codziennym życiu nie bać się dążyć do świętości.

Po Komunii Świętej pasterz Kościoła świdnickiego wręczył kilku zasłużonym osobom medal św. Stanisława.

Po Mszy Świętej miało jeszcze miejsce poświęcenie pomnika św. Jana Pawła II na placu imienia tego wielkiego Polaka. Ostatnim akcentem tego dnia była kolacja w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej.

10.05.2014 (sobota)
Powołaniowy dzień skupienia

Czterech alumnów i dk. Tomasz Możyński wraz z ks. kan. Krzysztofem Iwaniszynem, ojcem duchownym oraz s. Kingą Zielińską CSSH udało się na powołaniowy dzień skupienia dla młodzieży z dekanatów Kotliny Kłodzkiej. Odbywał się on w parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Polanicy-Zdroju.

Pierwszą część dnia skupienia stanowił czas świadectw wygłoszonych przez alumnów i s. Kingę. Po nich wszyscy uczestnicy spotkania wzięli udział we Mszy Świętej, której przewodniczył i homilię wygłosił ojciec duchowny alumnów. Oprawę muzyczną podczas całego spotkania przygotowali świdniccy klerycy.

Ostatnim elementem dnia był słodki poczęstunek w ogrodzie u sióstr Boromeuszek.

10.05.2014 (sobota)
Nowy numer "Naszego Seminarium"

Na dzień przed Niedzielą Dobrego Pasterza ukazał się kolejny numer "Naszego Seminarium".

Witraże z naszej kaplicy: Góra • Słowo od redakcji • Słowo biskupa: Nowy etap dla Kościoła świdnickiego • Słowo rektora: Gra o najwyższą stawkę • Najlepszy pasterz • Powołanie z perspektywy • Wielkanoc • Obchody 10-lecia naszej diecezji • Niedzielny odpoczynek w markecie • Egzamin Sumienia • O powołaniu i kapłaństwie z o. Wiesławem • Św. Jan XXIII • Święcenia tuż tuż... • Rekolekcje wielkopostne • Misterium Męki Pańskiej • TPS i co dalej? • Kronika • Sprzeda się czy nie?

11.05.2014 (niedziela)
Niedziela Dobrego Pasterza

Niedziela Dobrego Pasterza jest tradycyjnie nazywana niedzielą powołaniową. W związku z tym klerycy świdnickiego seminarium udali się na parafie naszej diecezji, aby dzielić się świadectwem swojego powołania i wraz z wiernymi modlić się o nowe powołania do służby Bożej. W tym roku alumni odwiedzili wspólnoty z trzech dekanatów: Świdnica-Zachód, Świebodzice i Wałbrzych-Południe.

Celem tych wyjazdów jest uwrażliwienie młodych ludzi na myśl o kapłaństwie oraz zaangażowanie ludzi świeckich w duchową i materialną pomoc osobom powołanym do życia kapłańskiego i zakonnego. Niedziela Dobrego Pasterza rozpoczyna w Kościele Tydzień Modlitw o Powołania.

13.05.2014 (wtorek)
Nabożeństwo fatimskie

W rocznicę objawień w Fatimie wspólnota seminaryjna zgromadziła się w kaplicy głównej na nabożeństwie maryjnym. Przewodniczył mu ks. kan. Wiesław Rusin, ojciec duchowny alumnów. Rozpoczęło się ono liturgią słowa Bożego, po której homilię wygłosił dk. Rafał Szuba. Następnie miała miejsce procesja różańcowa z figurą Matki Bożej Fatimskiej po seminaryjnym ogrodzie. Nabożeństwo zakończyło się litanią loretańską.

14.05.2014 (środa)
Św. Macieja, Apostoła

W święto św. Macieja, Apostoła, Mszy Świętej w kaplicy głównej przewodniczył ks. kan. Wiesław Rusin, ojciec duchowny alumnów. Główny celebrans wygłosił również homilię. Mówił w niej o tym, że tylko wtedy potrafimy promieniować miłością, jeżeli sami jesteśmy przepełnieni miłością Chrystusa. Wtedy też swoją miłością możemy pociągać innych do Pana Jezusa.

15.05.2014 (czwartek)
Pogrzeb mamy ks. Gargasewicza

Kilku alumnów wraz z księżymi przełożonymi na czele z ks. prał. Tadeuszem Chlipałą, rektorem, udała się do kościoła pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Świdniku, aby uczestniczyć w pogrzebie mamy ks. prał. Jana Gargasewicza, dyrektora NZOZ "Caritas" diecezji świdnickiej. Uroczystościom przewodniczył bp Ignacy Dec, biskup świdnicki.

15.05.2014 (czwartek)
Msza o powołania

W czwartek w Tygodniu Modlitw o Powołania, wspólnota seminaryjna udała się do katedry świdnickiej, aby razem z przyjaciółmi naszego seminarium modlić się za powołanych i o nowe powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego. Mszę Świętą pod przewodnictwem ks. kan. Krzysztofa Iwaniszyna, ojca duchownego alumnów, poprzedziło nabożeństwo powołaniowe.

Homilię wygłosił ks. kan. Mirosław Rakoczy, prefekt. Mówił w niej, że kontekst uczestnictwa w Ostatniej Wieczerzy Judasza, tuż przed zdradą, skłania do refleksji nad tym, z jaką dyspozycją każdy z nas przyjmuje Ciało Pana Jezusa. Wskazał także na potrzebę pamięci o tym, że każdy kapłan jest posłany przez Jezusa oraz modlitwy za kapłanów, zwłaszcza tych, którzy przeżywają kryzysy. 

15.05.2014 (czwartek)
Koncert w Strzegomiu

Alumni zaangażowani w działalność seminaryjnego zespołu muzycznego "The Clouds" udali się do parafii pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Strzegomiu. Po uroczystej Mszy Świętej z udzieleniem sakramentu bierzmowania, w ogrodzie parafialnym zagrali koncert chrześcijańskiej muzyki rockowej połączony ze świadectwem powołania. Był to zarazem ostatni koncert dotychczasowego wokalisty zespołu dk. Dawida Fiołka. Na scenie zadebiutowała także s. Kinga Zielińska CSSH oraz nowy wokalista zespołu Michał Pietraszek.

16.05.2014 (piątek)
Rocznice święceń prezbiteratu

Jeżeli nie ma jedności w Kościele, wśród księży, w rodzinach, nie ma także jedności z Bogiem.

Wspólnota seminaryjna zgromadziła się w kaplicy głównej, aby uczestniczyć w uroczystej Mszy Świętej z okazji kolejnych rocznic święceń prezbiteratu księży przełożonych, a w sposób szczególny z okazji 25. rocznicy święceń ks. kan. Wiesława Rusina, ojca duchownego alumnów, który przewodniczył tej Eucharystii. Była to zarazem ostatnia wspólnotowa Msza Święta z braćmi diakonami, zarówno przed ich wyjazdem na rekolekcje przed święceniami prezbiteratu, jak i samymi święceniami. Z tego też powodu diakoni objęli wszystkie funkcje liturgiczne na Eucharystii.

Homilię wygłosił natomiast ks. kan. Krzysztof Iwaniszyn, ojciec duchowny, który w tym roku przeżywa swoją 10. rocznicę święceń prezbiteratu. Mówił w niej o potrzebie dziękczynienia: za dar powołania kapłańskiego księży przełożonych, za sześć lat formacji braci diakonów oraz za dar wybrania i życia we wspólnocie seminaryjnej. Podkreślał także potrzebę życia w jedności, najpierw z Panem Bogiem, później również z braćmi.

Po Komunii Świętej w imieniu całej wspólnoty księżom jubilatom życzenia złożyli dziekani alumnów.

17.05.2014 (sobota)
Spotkanie DWiR

W świdnickim "domu ziarna" miało miejsce kolejne spotkanie sesji naukowej "Drogami Wiary i Rozumu", które tradycyjnie rozpoczęło się Eucharystią w kaplicy głównej. Przewodniczył jej i homilię wygłosił ks. kan. Krzysztof Iwaniszyn, ojciec duchowny alumnów.

Po Mszy Świętej wszyscy uczestnicy udali się do auli seminaryjnej, gdzie odbył się wykład ks. dr. hab. Jarosława M. Lipniaka, przedstawiciela Biskupa Świdnickiego do spraw ekumenizmu i Dialogu Międzyreligijnego i wykładowcy teologii dogmatycznej w świdnickim seminarium. Jego tytuł brzmiał: "Geografia wiary: Ziemia Święta: chrześcijanie, muzułmanie i żydzi w jednym domu".

17.05.2014 (sobota)
Promocja lektorów i ceremoniarzy

Grupa kilku alumnów udała się z asystą do katedry świdnickiej na Mszę Świętą, podczas której dokonano uroczystej promocji nowych lektorów i ceremoniarzy Służby Liturgicznej. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił bp Adam Bałabuch, biskup pomocniczy świdnicki.

18.05.2014 (niedziela)
Msza "kanonicka"

Grupa kilku alumnów udała się w niedzielny poranek do katedry swidnickiej z asystą na tzw. Mszę Świętą "kanonicką". Przewodniczył jej ks. prał. Marek Korgul, kanonik gremialny Świdnickiej Kapituły Katedralnej oraz wikariusz biskupi i dyrektor wydziału katechetycznego Świdnickiej Kurii Biskupiej.

Homilię wygłosił natomiast ks. Mariusz Dębski, misjonarz pracujący w Peru. Mówił w niej o rzeczywistości duszpasterskiej w Ameryce Południowej, prosząc jednocześnie o modlitwę w intencji powołań kapłańskich dla tamtych krajów. Zgromadzonych w świątyni wzywał do dziękczynienia Panu Bogu za powszechny dostęp do sakramentów w Polsce.

18.05.2014 (niedziela)
Msza w katedrze

Wspólnota seminaryjna w V niedzielę wielkanocną udała się do katedry na Mszę Świętą, której przewodniczył bp Ignacy Dec, biskup świdnicki. Była to Eucharystia kończąca Dni Papieskie w Świdnicy.

Pasterz Kościoła lokalnego wygłosił również homilię. Mówił w niej, w kontekście życia św. Jana Pawła II, o trzech domach: domu rodzinnym, Kościele i Ojczyźnie, które człowiek pokonuje na drodze do domu wiecznego, czyli nieba.

22.05.2014 (czwartek)
10. rocznica święceń

Ewangelia jest wpisana w miłość, a miłość to Ewangelia.

W 10. rocznicę święceń prezbiteratu ks. kan. Krzysztofa Iwaniszyna, ojca duchownego alumnów, wspólnota seminaryjna zgromadziła się na wieczornej Eucharystii w kaplicy głównej. Chciała w ten sposób otoczyć modlitwą dostojnego jubilata, który przewodniczył tej Mszy Świętej.

Homilię wygłosił natomiast ks. prał. Tadeusz Chlipała, rektor wspólnoty. Mówił w niej o świadectwie życia, jakie winni składać uczniowie Jezusa, nawet jeżeli czasem nie rozumieją i nie chcą przyjmować drogi przygotowanej im przez Pana Boga. Podkreślił, iż należy jednak pamiętać, że droga ta dotknięta jest obecnością Pana Boga i przypieczętowana miłością, jaka płynie z krzyża.

23.05.2014 (piątek)
Pożegnanie diakonów

Diakoni, po zakończeniu rekolekcji przed święceniami prezbiteratu, powrócili na ostatni dzień do seminarium. W piątkowy wieczór właśnie dla nich miało miejsce w auli przedstawienie pt. "Obietnica", tradycyjnie przygotowane przez alumnów pierwszego roku. Najmłodsi klerycy ukazali w nim postać św. Ojca Pio, patrona rocznika diakonów. Kolejnym punktem dnia były podziękowania diakonów skierowane do wszystkich zebranych oraz przekazanie przez nich tabla rocznikowego.

Następnie wspólnota udała się do kaplicy głównej pw. Dobrego Pasterza, gdzie odbyło się nabożeństwo połączone z wyznaniem wiary i przysięgą o dobrowolności przyjęcia święceń prezbiteratu. Składali je wszyscy diakoni przed ks. prał. Tadeuszem Chlipałą, rektorem Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej.

24.05.2014 (sobota)
Święcenia prezbiteratu

Sześcioletni cykl formacji seminaryjnej kończy się święceniami prezbiteratu, dlatego dzień ten jest największym świętem całej wspólnoty seminaryjnej oraz całej diecezji. W tym roku bp Ignacy Dec, pasterz Kościoła świdnickiego wyświęcił jedenastu diakonów Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej.

Liturgia święceń rozpoczęła się po Ewangelii. Na początku kandydaci zostali przedstawieni biskupowi, po czym ten wygłosił homilię obrzędową. Mówił w niej o roli kapłanów i wielkiej odpowiedzialności, jaka na nich spoczywa. Po homilii księża złożyli przysięgę o posłuszeństwie względem biskupa i wyznali swoją wiarę. Następnie została odśpiewana litania do Wszystkich Świętych, która zawsze towarzyszy wielkim wydarzeniom. W wezwaniach modlitwy pojawiły się imiona wszystkich patronów wyświęcanych diakonów.

Po litanii odbyło się to, co jest istotą święceń, czyli nałożenie na kandydatów rąk (uczynili to wszyscy obecni księża) oraz modlitwa święceń. Po święceniach nowi prezbiterzy ubrali ornaty i już jako kapłani podeszli po raz kolejny do biskupa, aby ten namaścił ich ręce olejami. Od tej pory ich dłonie będą przedłużeniem dłoni samego Chrystusa. Po procesji z darami bp Ignacy Dec symbolicznie podarował neoprezbiterom chleb i wino oraz przekazał pocałunek pokoju.

Na zakończenie Eucharystii zostały księżom neoprezbiterom rozdane indeksy, z którymi zdawali egzaminy przez cały okres pobytu w "domu ziarna". Oprócz nich otrzymali dyplomy z tytułami magistrów teologii oraz książeczki jurysdykcyjne. Był też czas na życzenia i podziękowania.

Lista nowowyświęconych:

 1. ks. Łukasz Bankowski (Sady Górne, par. pw. Narodzenia NMP)
 2. ks. Michał Buraczewski (Bielawa, par. pw. Wniebowzięcia NMP)
 3. ks. Dawid Fiołek (Wiry, par. pw. Św. Michała Archanioła)
 4. ks. Karol Janik (Świdnica, par. pw. Miłosierdzia Bożego)
 5. ks. Mateusz Kubusiak (Gniewków, par. pw. Św. Barbary)
 6. ks. Adam Makiel (Wałbrzych, par. pw. Niepokalanego Poczęcia NMP)
 7. ks. Tomasz Możyński (Głuszyca, par. pw. Chrystusa Króla)
 8. ks. Mariusz Pawlak (Piława Górna, par. pw. Św. Marcina)
 9. ks. Krzysztof Rodziński (Rogoźnica, par. pw. Matki Bożej Różńcowej)
 10. ks. Rafał Szuba (Wałbrzych, par. pw. Podwyższenia Krzyża Świętego)
 11. ks. Artur Tomczak (Witoszów Dolny, par. pw. Nawiedzenia NMP)

25.05.2014 (niedziela)
Prymicje księży neoprezbiterów

Jak co roku alumni naszego seminarium rozjechali się po terenach całej diecezji, aby pomóc swoim starszym braciom w zorganizowaniu Mszy Świętych prymicyjnych. Księża neoprezbiterzy odprawiali je w swoich rodzinnych parafiach. Po Eucharystiach składali oni bliskim podziękowania i udzielali uroczystych błogosławieństw.

27.05.2014 (wtorek)
Prymicje w seminarium

Bądźcie kapłanami na wzór Jezusa Chrystusa!

Do świdnickiego "domu ziarna" przybyli księża neoprezbiterzy, aby odprawić Mszę Świętą prymicyjną. Przewodniczył jej ks. Łukasz Bankowski, senior rocznika neoprezbiterów. Oprócz wspólnoty seminaryjnej na czele z ks. prał. Tadeuszem Chlipałą, rektorem, w Eucharystii udział wzięli także: pracownicy świeccy, siostry jadwiżanki oraz przyjaciele seminarium.

Homilię wygłosił ks. kan. Tomasz Czubak, były prefekt alumnów a obecnie proboszcz parafii pw. Ducha Świętego w Świdnicy. Zatrzymał się w niej nad oczekiwaniami współczesnego świata wobec kapłanów, które mogą stać się dla nich niebezpieczne. Mówił o oczekiwaniu, aby ksiądz znał się na wszystkim oraz, żeby zrezygnował z troski o duchowe życie ludzi.

Na koniec jedenastu księży neoprezbiterów udzieliło wszystkim zebranym błogosławieństwa prymicyjnego.

Po Eucharystii wszyscy udali się na uroczystą kolację do seminaryjnego refektarza.

28.05.2014 (środa)
Neoprezbiterzy w Częstochowie

Tradycją już się stało, że księża neoprezbiterzy po święceniach udają się na Jasną Górę. Właśnie tam chcą podziękować Bogu za przyczyną Matki Najświętszej za dar kapłaństwa. W tym roku pojechali tam z ks. kan. Wiesławem Rusinem, ojcem duchownym oraz ks. kan. Dominikiem Ostrowskim, wicerektorem. Odprawili oni Mszę Świętą w kaplicy Cudownego Obrazu, przeszli także drogę krzyżową na wałach jasnogórskich.

29.05.2014 (czwartek)
25. rocznica święceń

Wspólnota seminaryjna na czele z ks. prał. Tadeuszem Chlipałą, rektorem, udała się do katedry świdnickiej, aby uczestniczyć w uroczystej Mszy Świętej z okazji 25. rocznicy święceń prezbiteratu księży wyświęconych we Wrocławiu w 1989 roku. Wśród jubilatów był także ks. kan. Wiesław Rusin, ojciec duchowny alumnów.

Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił bp Ignacy Dec, biskup świdnicki. Mówił w niej, iż przy okazji jubileuszu warto podkreślić trzy słowa: dziękuję, przepraszam i proszę. Wspominał również czasy seminaryjne księży jubilatów, kiedy to był przełożonym seminaryjnym.

Po Komunii Świętej w imieniu wspólnoty seminaryjnej życzenia księżom jubilatom złożyli dziekani alumnów, a po nich także przedstawiciele księży neoprezbiterów. Po życzeniach pasterz Kościoła świdnickiego wręczył jeszcze pamiątkowe pierścienie z okazji 10. lecia diecezji, m.in. ks. kan. Wiesławowi Rusinowi, ojcowi duchownemu.

Po Mszy Świętej wszyscy zostali zaproszeni do gmachu Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej. Odbył się tam uroczysty obiad, był też czas na życzenia i gratulacje.

31.05.2014 (sobota)
Nawiedzenia NMP

W święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny Mszy Świętej w kaplicy głównej przewodniczył ks. Andrzej Majka, dyrektor administracyjny. Homilię wygłosił natomiast ks. kan. Mirosław Rakoczy, prefekt alumnów. Mówił w niej o tym, że kapłani i powołani do kapłaństwa, oddając się w opiekę Maryi, też powinni nieść innym Ducha Świętego, nawet w najprostszych codziennych spotkaniach.

31.05.2014 (sobota)
Nabożeństwo majowe z biskupem

Wspólnota seminaryjna, a więc księża przełożeni i alumni, zgromadziła się w sobotni wieczór w kaplicy głównej na ostatnim w tym roku nabożeństwie majowym. Przewodniczył mu bp Ignacy Dec, pasterz Kościoła świdnickiego.

Była to dobra okazja do podziękowania Panu Bogu za dar święceń kapłańskich, przyjętego przez młodzież sakramentu bierzmowania i przyjętych przez dzieci I Komunii Świętych. Wspólnota seminaryjna nie zapomniała również w swoich modlitwach o prośbach o nowe powołania kapłańskie i zakonne.

Wybierz kronikę