Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Świdnickiej
Portal „Adalbertus” | Seminarium Duchowne | Diecezja Świdnicka
Seminarium > Kronika

Drukuj stronę Wyślij link znajomemu

Kronika WSD - Kwiecień 2014

01.04.2014 (wtorek)
Rada pedagogiczna

W seminarium odbyła się rada pedagogiczna, w której udział wzięli bp Ignacy Dec, biskup świdnicki, bp Adam Bałabuch, biskup pomocniczy świdnicki, księża przełożeni i profesorowie naszych alumnów. Spotkanie dotyczyło czerwcowych święceń diakonatu oraz posługi akolitatu. W tym czasie tradycyjnie w kaplicy głównej odbywała się adoracja Najświętszego Sakramentu, która zakończyła się błogosławieństwem eucharystycznym.

02.04.2014 (środa)
Dzień skupienia neoprezbiterów

W seminarium odbył się kolejny dzień skupienia księży neoprezbiterów. Tradycyjnie rozpoczął się on adoracją Najświętszego Sakramentu oraz okazją do spowiedzi. Po niej neoprezbiterzy uczestniczyli we Mszy Świętej, której przewodniczył i homilię wygłosił bp Adam Bałabuch, biskup pomocniczy świdnicki. Po krótkiej przerwie na kawę, odbył się jeszcze wykład ks. dr. Arkadiusza Chwastyka, oficjała Sądu Duchownego Diecezji Świdnickiej. Dzień skupienia zakończył się obiadem w seminaryjnym refektarzu.

02.04.2014 (środa)
Msza w Wałbrzychu

Tradycyjnie w rocznicę śmierci bł. Jana Pawła II na wałbrzyskim stadionie na Białym Kamieniu odprawiana jest Msza Święta. W tym roku bp Ignacy Dec, biskup świdnicki przewodniczył celebrze, która transmitowana była przez Telewizję "Trwam" i Radio "Maryja", a w której uczestniczyło także kilkunastu alumnów. Wraz z ks. kan. Dominikiem Ostrowskim, wicerektorem, organizowali tam asystę.

W homilii pasterz Kościoła świdnickiego mówił o bł. Janie Pawle II, dzieląc życiorys polskiego papieża na wielki tryptyk. Swoją homilię zakończył wskazaniami dla różnych grup: polityków, mediów oraz ludzi chorych i cierpiących.

03.04.2014 (czwartek)
Pierwszy czwartek miesiąca

W pierwszy czwartek kwietnia wspólnota seminaryjna udała się do katedry świdnickiej na Mszę Świętą w intencji nowych powołań kapłańskich, misyjnych i zakonnych. Przewodniczył jej bp Ignacy Dec, biskup świdnicki. Eucharystię poprzedziło nabożeństwo powołaniowe poprowadzone przez dk. Krzysztofa Rodzińskiego, przebywającego na praktykach wielkopostnych w parafii katedralnej.

Homilię wygłosił pasterz Kościoła lokalnego. Mówił w niej o potrzebie nieustannego trwania w miłości wobec Pana Boga i ludzi. Przypomniał także, że Boże napomnienia zawsze należy traktować jako wyraz miłości.

Na zakończenie Eucharystii została odmówiona modlitwa o powołania papieża Pawła VI.

03.04.2014 (czwartek)
Pogrzeb mamy ks. R. Kisiela

Kilkunastu alumnów wraz z ks. prał. Tadeuszem Chlipałą, rektorem, udała się do parafii pw. NMP Królowej Polski w Januszkowicach w archidiecezji wrocławskiej, aby uczestniczyć w pogrzebie mamy ks. prał. Radosława Kisiela, wykładowcy filozofii w świdnickim seminarium oraz dyrektor "Caritas" diecezji świdnickiej. Uroczystościom przewodniczył bp Ignacy Dec, biskup świdnicki.

05.04.2014 (sobota)
Wizyta Kazimierza Ujazdowskiego

W sobotnie południe w świdnickim "domu ziarna" miała miejsce specjalna sesja naukowa, na której księża przełożeni wraz z alumnami mogli spotkać się z p. Kazimierzem Ujazdowskim, posłem na Sejm RP i byłym ministrem kultury i dziedzictwa narodowego.

Gość świdnickiego seminarium wygłosił wykład zatytułowany: "Kultura racją stanu". Po wygłoszonym wykładzie miała jeszcze miejsce krótka dyskusja.

06.04.2014 (niedziela)
Msza "kanonicka" w katedrze

Grupa kilku alumnów w niedzielny poranek udała się do katedry świdnickiej na tzw. Mszę Świętą "kanonicką". Przewodniczył jej ks. prał. Piotr Śliwka, proboszcz parafii katedralnej oraz kanonik gremialny Świdnickiej Kapituły Katedralnej. W ramach homilii miała miejsce adoracja Najświętszego Sakramentu.

06.04.2014 (niedziela)
Msza niedzielna w seminarium

Ewangelię można głosić innym tylko wtedy, kiedy samemu dozna się wskrzeszenia własnej duszy.

W V niedzielę Wielkiego Postu Mszy Świętej w seminaryjnej kaplicy przewodniczył ks. kan. Wiesław Rusin, ojciec duchowny alumnów.

Homilię wygłosił główny celebrans. Mówił w niej o słowie Pana Jezusa, które ma moc i siłę dokonywać wielkich rzeczy, wskrzeszając nawet człowieka ze śmierci. Stwierdził, że prawdziwy chrześcijanin to ten, kto żyje w obecności Ducha Świętego, a słowo Pana Boga uwalnia go od złego.

06.04.2014 (niedziela)
Koncert "Żołnierze wyklęci"

Alumni udzielający się w zespole muzycznym oraz teatrze seminaryjnym udali się do parafii pw. NMP Matki Pocieszenia w Oławie w archidiecezji wrocławskiej, aby dać koncert pt. "Żołnierze wyklęci" w kościele parafialnym. Koncert poprzedziło nabożeństwo gorzkich żali   oraz Eucharystia, podczas której klerycy zorganizowali asystę oraz oprawę muzyczną. Wizyta w oławskiej wspólnocie wiązała się z trwającymi tam rekolekcjami wielkopostnymi, które prowadził ks. prał. Tadeusz Chlipała, rektor wspólnoty seminaryjnej.

08.04.2014 (wtorek)
Msza za ojca ks. Kanclerza

Porannej Mszy Świętej w kaplicy głównej przewodniczył ks. kan. Dominik Ostrowski, wicerektor. Była to Eucharystia w intencji ś.p. Eugeniusza Chomiaka, zmarłego dzień wcześniej ojca ks. prał. S. Chomiaka, wykładowcy historii Kościoła w "domu ziarna" i kanclerza Świdnickiej Kurii Biskupiej.

Homilię wygłosił główny celebrans. Mówił w niej o cierpieniu i śmierci Pana Jezusa, które dla człowieka są światłem rzucanym na własne cierpienie i ból. Nawoływał także do przyjęcia prawdy o tym, że przez śmierć możemy przejść tylko z Panem Jezusem, bo inaczej czeka nas śmierć we własnych grzechach.

10.04.2014 (czwartek)
Pogrzeb ojca ks. Kanclerza

Grupa kilkunastu alumnów wraz z księżmi przełożonymi udała się do parafii pw. Narodzenia NMP w Lądku-Zdroju, aby uczestniczyć w pogrzebie taty ks. prał. Stanisława Chomiaka, wykładowcy historii Kościoła w "domu ziarna" i kanclerza Świdnickiej Kurii Biskupiej. Zorganizowali tam asystę, a klerycka schola liturgiczna przygotowała oprawę muzyczną. Uroczystościom pogrzebowym przewodniczył bp Ignacy Dec, biskup świdnicki.

10.04.2014 (czwartek)
Msza w kościele Krzyża Świętego

Grupa alumnów wraz z ks. Mirosławem Rakoczym, prefektem, udała się na wieczorną Eucharystię do kościoła pw. Krzyża Świętego w Świdnicy, aby modlić się w intencji ofiar katastrofy lotniczej, która miała miejsce cztery lata temu pod Smoleńskiem. Głównym celebransem był bp Ignacy Dec, biskup świdnicki.

Pasterz Kościoła lokalnego wygłosił również homilię podkreślając w niej potrzebę i wartość prawdy w życiu człowieka.

12.04.2014 (sobota)
Spotkanie DWiR

W świdnickim "domu ziarna" odbyło się kolejne spotkanie sesji naukowej "Drogami Wiary i Rozumu". Rozpoczęło się ono tradycyjne Eucharystią w kaplicy pw. Dobrego Pasterza, której przewodniczył ks. kan. Dominik Ostrowski, wicerektor. Homilię wygłosił natomiast wykładowca tego spotkania ks. dr. Marcin Kowalski z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II.

Po Mszy Świętej wszyscy udali się do auli seminaryjnej, gdzie odbył się wykład gościa z Lublina. Jego tytuł brzmiał: "Biblijny opis stworzenia świata a nowoczesna egzegeza".

12.04.2014 (sobota)
Droga krzyżowa ulicami Świdnicy

Wspólnota seminaryjna wzięła udział w drodze krzyżowej ulicami Świdnicy, która odbywała się w ramach diecezjalnego dnia młodzieży. Nabożeństwo, w którym udział wziął bp Ignacy Dec, biskup świdnicki, rozpoczęło się przed Halą Zawiszów, a swoje zakończenie miało w katedrze.

12.04.2014 (sobota)
Msza w katedrze

Grupa kilku alumnów udała się z asystą do katedry świdnickiej na Mszę Świętą kończącą obchody diecezjalnego dnia młodzieży. Przewodniczył jej bp Ignacy Dec, biskup świdnicki.

Pasterz Kościoła lokalnego wygłosił również homilię, w której poruszył trzy wątki. W pierwszym ukazał Jezusa Chrystusa jako jedynego Zbawiciela, w drugim zwrócił uwagę na potrzebę życia wg błogosławieństw, a w ostatnim zachęcał do świadectwa wiary i miłości.

Po Mszy Świętej bp Ignacy wręczył delegacjom z dekanatów diecezji świdnickiej lampiony ze światłem z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, tzw. Kanonizacyjnej Iskry Miłosierdzia.

12.04.2014 (sobota)
Misterium Męki Pańskiej

Alumni z piątego roku wraz z ks. kan. Wiesławem Rusinem, ojcem duchownym, udali się do Poznania, aby wziąć udział w Misterium Męki Pańskiej, odgrywanym w Parku Cytadela. Tegoroczny wymiar misterium miał szczególny charakter, bowiem był duchownym przygotowaniem do kanonizacji bł. Jana Pawła II.

13.04.2014 (niedziela)
Niedziela Palmowa

Niedziela Męki Pańskiej, czyli Palmowa, rozpoczyna w Kościele katolickim obchody Wielkiego Tygodnia. Jest to dzień upamiętniający uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy.

Tego dnia wspólnota seminaryjna udała się do katedry świdnickiej, aby uczestniczyć w uroczystej Mszy Świętej, której przewodniczył bp Ignacy Dec, biskup świdnicki. Liturgia rozpoczęła się przed świątynią, gdzie została odczytana Ewangelia, po której główny celebrans dokonał poświęcenia palm. Podczas liturgii słowa został z kolei odśpiewany przez alumnów opis Męki Pana naszego Jezusa Chrystusa według św. Mateusza.

W homilii pasterz Kościoła lokalnego mówił o dwóch manifestacjach w Jerozolimie: manifestacji chwały przy powitaniu Pana Jezusa wjeżdżającego do miasta oraz manifestacji nienawiści, która doprowadziła do ukrzyżowania. Stwierdził, że i dziś są ludzie, którzy biorą udział w jednej bądź drugiej manifestacji. Na koniec życzył, aby każdy mógł stwierdzić, że należy do tych, którzy swoim dobrym życiem wołają: Hosanna Synowi Dawidowemu.

14.04.2014 (poniedziałek)
Msza za śp. ks. Mazura

Wspólnota seminaryjna w poniedziałkowy poranek zgromadziła się w kaplicy głównej na Mszy Świętej sprawowanej w intencji śp. ks. kan. Józefa Mazura, emeryta, wieloletniego proboszcza parafii w Ostroszowicach, a także w Rogoźnicy i Różance. Eucharystii przewodniczył ks. kan. Krzysztof Iwaniszyn, ojciec duchowny alumnów.

Homilię wygłosił główny celebrans. Mówił w niej o dwóch postawach: otwarcia się na działanie Pana Boga, którą reprezentowała w dzisiejszym fragmencie Ewangelii Maria oraz postawie zamknięcia, jaką reprezentował Judasz. Zachęcał, aby w tym świętym czasie Wielkiego Tygodnia oddawać Panu Bogu martwe miejsca swego serca.

14.04.2014 (poniedziałek)
Msza i eksporta w Ostroszowicach

Kilku alumnów udało się do parafii pw. św. Jadwigi w Ostroszowicach, aby uczestniczyć we Mszy Świętej pogrzebowej oraz eksporcie śp. ks. kan. Józefa Mazura, emeryta, wieloletniego proboszcza tamtejszej parafii. Eucharystii przewodniczył bp Andrzej Siemieniewski, biskup pomocniczy wrocławski.

16.04.2014 (środa)
Msza urodzinowa

Wspólnota seminaryjna zgromadziła się w kaplicy głównej pw. Dobrego Pasterza na uroczystej Mszy Świętej, której przewodniczył ks. kan. Dominik Ostrowski, wicerektor. Była to okazja do modlitwy za głównego celebransa, który jutro obchodzić będzie swoją kolejną rocznicę urodzin.

Homilię wygłosił dostojny jubilat. Stwierdził on w niej, że pierwszym motywem świętowania urodzin wprawdzie jest matka, ale na tym nie można się zatrzymać, bo jest potrzeba wejścia człowieka w nową rodzinę, Jezusową, posiadania nowych relacji międzyludzkich, jednak nie takich, które przysłaniałyby relacje z Panem Jezusem, a w konsekwencji doprowadziłyby do zdrady, podobnej do zdrady Judasza.

Po Komunii Świętej dziekan alumnów wraz z ceremoniarzem ogólnym w imieniu całej wspólnoty złożyli jubilatowi najlepsze życzenia.

17.04.2014 (czwartek)
Msza Krzyżma Świętego

W Wielki Czwartek przed południem, jak co roku, w katedrze świdnickiej miała miejsce Msza Krzyżma Świętego, na którą udała się cała wspólnota seminaryjna. Przewodniczył jej bp Ignacy Dec, biskup diecezjalny. Obecni byli także bp Adam Bałabuch, księża infułaci oraz większość kapłanów tworzących prezbiterium diecezji świdnickiej.

Swoją homilią główny celebrans nawiązał do listu biskupów polskich do kapłanów na Wielki Czwartek 2014 roku: "Kochać i służyć". Uwypuklił w niej następujące wątki: potrzeba ukazywania piękna powołania swoim posługiwaniem i troska o nowe powołania, żyć w przyjaźni z Chrystusem, wezwanie do jedności, wezwanie do służby, wezwanie do ciągłego nawracania się oraz zawierzenie swojego kapłaństwa Matce Bożej. Na koniec podziękował zebranym w świątyni księżom za ich świadectwo i trud posługiwania wiernym.

W trakcie modlitwy eucharystycznej biskup dokonał błogosławieństwa oleju chorych, natomiast po Komunii Świętej - błogosławieństwa oleju katechumenów i konsekracji krzyżma. Miały też miejsce nominacje diecezjalne, które odczytał ks. prał. Stanisław Chomiak, kanclerz Świdnickiej Kurii Biskupiej. Wśród nich ks. Mirosław Rakoczy, prefekt alumnów, został odznaczony godnością kanonika Expositorii Canonicalis.

Po zakończeniu Eucharystii wszyscy udali się do seminarium, gdzie miał miejsce uroczysty obiad.

17.04.2014 (czwartek)
Msza Wieczerzy Pańskiej

Kto dobrze uczestniczy w Eucharystii, ten staje się sługą, ten umywa drugim nogi.

Mszą Wieczerzy Pańskiej, sprawowaną wieczorem w Wielki Czwartek, Kościół rozpoczął celebrowanie Świętego Triduum Paschalnego. Eucharystia ta jest wspomnieniem Ostatniej Wieczerzy, podczas której zostały ustanowione Najświętszy Sakrament oraz kapłaństwo.

Uroczystej Eucharystii w katedrze świdnickiej przewodniczył bp Ignacy Dec, pasterz Kościoła lokalnego. Obecni byli także księża przełożeni, księża z parafii katedralnej oraz alumni.

Główny celebrans wygłosił również homilię, w której wspomniał trzy wielkie dary Boga dla człowieka, jakie zostały dane w Wieczerniku. Eucharystia, która jest pokarmem dla nas pielgrzymujących do wiecznej ojczyzny. Kapłaństwo, które gwarantuje obecność Najświętszego Sakramentu i zawsze jest służbą dla wiernych oraz przykazanie miłości, które najpełniej wypełnił Pan Jezus.

Po homilii miał miejsce obrzęd zwany mandatum. Biskup w geście pokory i służby dokonał symbolicznego obmycia nóg dwunastu mężczyznom, na pamiątkę wydarzeń z Ostatniej Wieczerzy. Po zakończonej Eucharystii Najświętszy Sakrament został przeniesiony na ołtarz adoracji, gdzie wierni będą mogli oddawać Mu cześć przez cały następny dzień.

18.04.2014 (piątek)
Ciemna Jutrznia

W katedrze miała miejsce poranna modlitwa Liturgią Godzin, którą poprowadził chór seminaryjny. Tzw. "ciemnej Jutrzni" przewodniczył bp Ignacy Dec, z którym tradycyjnie odmówiona została także Godzina czytań.

18.04.2014 (piątek)
Droga krzyżowa w katedrze

Część alumnów w godzinach popołudniowych w katedrze świdnickiej uczestniczyła w ostatniej w tym roku drodze krzyżowej. Przewodniczył jej ks. prał. Piotr Śliwka, proboszcz parafii pw. Świętych Stanisława i Wacława w Świdnicy.

18.04.2014 (piątek)
Liturgia Męki Pańskiej

Adorujmy Jezusa Ukrzyżowanego wdzięczni za to, co On uczynił dla nas.

Wielki Piątek to dzień, w którym Kościół nie sprawuje Eucharystii. W świdnickiej katedrze zgromadzili się jednak wierni, by pod przewodnictwem bp. Adama Bałabuch, biskupa pomocniczego świdnickiego, uczestniczyć w liturgii Męki Pańskiej. Wzięła w niej udział również wspólnota seminaryjna.

Rozpoczęła się ona od prostracji, czyli leżenia krzyżem, którą wykonał główny celebrans. Następnie miała miejsce liturgia słowa, podczas której odśpiewano opis Męki Pana naszego Jezusa Chrystusa według św. Jana. Po niej główny celebrans wygłosił homilię, przypominając zgromadzonym w świątyni, że Pan Jezus dobrowolnie przyjął na siebie śmierć krzyżową, aby otworzyć człowiekowi drogę do nieba. Zachęcał także do zastanowienia się nad tym czy jesteśmy gotowi przyjąć dar zbawienia, odrzucając wszystko to, co oddala nas od życia w Jezusie Chrystusie.

Drugą częścią liturgii była adoracja krzyża. Na początku bp Adam dokonał jego odsłonięcia, po czym księża, alumni i wierni mogli podejść, aby oddać mu cześć. Po Komunii Świętej miała miejsce procesja do Grobu Pańskiego, gdzie umieszczono monstrancję z Najświętszym Sakramentem. Będzie można adorować Go tam przez cały następny dzień.

19.04.2014 (sobota)
Ciemna Jutrznia

Podobnie jak w Wielki Piątek, dziś również odbyła się tzw. "ciemna Jutrznia", którą poprowadził chór seminaryjny. Tym razem jednak modlitwie Liturgią Godzin przewodniczył biskup pomocniczy świdnicki, bp Adam Bałabuch.

19.04.2014 (sobota)
Błogosławienie pokarmów

Bracia, którzy otrzymali już posługę lektoratu, udali się do swoich rodzinnych parafii, aby pomóc księżom proboszczom w błogosławieniu pokarmów na stół wielkanocny. Tradycyjnie tego obrzędu dokonuje się w Wielką Sobotę.

19.04.2014 (sobota)
Wigilia Paschalna

Moc wody płynie ze śmierci na krzyżu i ze zmartwychwstania.

Wigilia Paschalna jest centralnym i najważniejszym momentem w całym Triduum Świętym. Nie należy już ona do Wielkiej Soboty, ponieważ rozpoczyna się po zachodzie słońca. Zgodnie z symboliką żydowską oznacza to już nowy dzień, zatem jej liturgia rozpoczyna obchody dnia Zmartwychwstania.

Mszy Świętej, składającej się z czterech części, przewodniczył pasterz diecezji świdnickiej, bp Ignacy Dec. Pierwszą z nich była liturgia Światła, która rozpoczęła się przed katedrą. Miało tam miejsce poświęcenie ognia i przygotowanie paschału. Po wyżłobieniu na nim krzyża, liter alfabetu greckiego alfa i omega oraz cyfr 2014, wszyscy udali się w procesji do katedry. Podczas niej trzykrotnie było zaśpiewane "Światło Chrystusa" i zapalano świece. Kolejnym ważnym punktem był "Exsultet", czyli orędzie wielkanocne, które wykonał dk. Krzysztof Rodziński. Zawiera ono m. in. pochwałę ofiary paschalnej Chrystusa i sakramentu chrztu oraz dziękczynienie za zmartwychwstanie i wybawienie ludzkości z grzechu.

Częścią drugą Eucharystii była liturgia słowa. W tym dniu była szczególnie rozbudowana, ponieważ składała się aż z siedmiu czytań ze Starego Testamentu. Po nich odśpiewano hymn "Chwała na wysokości Bogu", podczas którego rozbrzmiały wszystkie dzwony i organy. Nie używano ich od Mszy Wieczerzy Pańskiej. Następnie lektor odczytał epistołę, czyli fragment Listu św. Pawła Apostoła do Rzymian. Po Ewangelii główny celebrans wygłosił homilię, w której podkreślił znaczenie chrztu świętego w życiu człowieka. To bowiem ten sakrament otwiera dla niego bramę nieba i dostęp do życia wiecznego.

Kolejną częścią Mszy Świętej była liturgia chrzcielna, podczas której pasterz Kościoła świdnickiego ochrzcił, a następnie udzielił sakramentu bierzmowania dwóm osobom.

Ostatnim elementem była liturgia eucharystyczna, podczas której zostały zakonsekrowane Chleb i Wino. Nie robiono tego od czwartkowej Mszy Wieczerzy Pańskiej. Po Komunii Świętej biskup zaprosił wszystkich obecnych w katedrze na Mszę Świętą z procesją rezurekcyjną, która odbędzie się w katedrze w poranek wielkanocny.

20.04.2014 (niedziela)
Zmartwychwstanie Pańskie

Nikt nam nie zapewni wieczności poza Chrystusem.

W dzień Zmartwychwstania Pańskiego, procesją rezurekcyjną z Najświętszym Sakramentem, rozpoczęła się Msza Święta o świcie. Zainicjował ją główny celebrans, bp Ignacy Dec, biskup diecezji świdnickiej. Przez ten pochód wokół placu Jana Pawła II zostało podkreślone największe i najpiękniejsze święto chrześcijańskie.

Homilię biskup Ignacy rozpoczął od tradycyjnych słów powitania: "Chrystus zmartwychwstał", na co wszyscy odpowiedzieli: "Prawdziwie zmartwychwstał". Dalej mówił o ludziach, którzy przez wieki świadczyli o zmartwychwstaniu Chrystusa, dzięki którym wiara przetrwała do naszych wieków. Przytoczył także dwa fragmenty Orędzi Wielkanocnych Urbi et Orbi bł. Jana Pawła II.

Po Komunii Świętej zostało odśpiewane uroczyste "Te Deum", podkreślające wielkość świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Po Mszy Świętej ks. prał. Piotr Śliwka, proboszcz parafii katedralnej, złożył wszystkim zebranym najserdeczniejsze życzenia z okazji świąt Wielkanocnych.

21.04.2014 (poniedziałek)
List na święta

Jak co roku w pierwszy dzień oktawy Wielkanocy w kościołach odczytywany jest list rektora Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, ks. prof. PWT dr. hab. Andrzeja Tomko, oraz rektora Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej, ks. dr. Tadeusza Chlipały. List w wielu parafiach diecezji czytany był przez kleryków przebywających na przerwie świątecznej.

30.04.2014 (środa)
Powrót alumnów do seminarium

Po przerwie świątecznej alumni powrócili do seminarium, aby rozpocząć ostatni etap formacji przed wakacjami. Dla diakonów będzie to czas kończący ich drogę do kapłaństwa, ponieważ już w przyszłym miesiącu otrzymają święcenia prezbiteratu. Niezwykle ważne momenty czekają też braci z piątego roku, którzy otrzymać mają święcenia diakonatu oraz alumnów z czwartego roku, którzy przygotowują się do posługi akolitatu.

Wybierz kronikę