Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Świdnickiej
Portal „Adalbertus” | Seminarium Duchowne | Diecezja Świdnicka
Seminarium > Kronika

Drukuj stronę Wyślij link znajomemu

Kronika WSD - Marzec 2014

01.03.2014 (sobota)
Msza za poległych w obronie Ojczyzny

Ich krew, która wsiąknęła w polską ziemię, dała nam wolność!

W Narodowy Dzień Pamięci "Żołnierzy Wyklętych" Mszy Świętej w kaplicy głównej przewodniczył ks. Mirosław Rakoczy, prefekt alumnów. Wspólnota seminaryjna chciała w ten sposób modlić się za tych, którzy polegli w obronie Ojczyzny, zwłaszcza za tzw. żołnierzy wyklętych.

Główny celebrans wygłosił również homilię. Mówił w niej o żołnierzach antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia kończąc fragmentem zapisków ppłk. Łukasza Cieplińskiego skierowanych do swojego kilkuletniego synka Andrzejka.

01.03.2014 (sobota)
Modlitwa na cmentarzu

Dwóch alumnów wraz z ks. Mirosławem Rakoczym, prefektem, jako delegacja wspólnoty seminaryjnej udała się do Wrocławia na Cmentarz Osobowicki. W Narodowym Dniu Pamięci "Żołnierzy Wyklętych" modlili się tam na grobach tych polskich bohaterów, m.in. członków Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość i oficerów Wojska Polskiego.

01.03.2014 (sobota)
Apel na cześć bohaterów

Grupa alumnów zaangażowanych w teatr seminaryjny oraz zespół muzyczny "The Clouds" w Narodowym Dniu "Żołnierzy Wyklętych" przygotowała apel na cześć tych polskich bohaterów. Po krótkim przypomnieniu historii żołnierzy niezłomnych i wspólnym odśpiewaniu hymnu Polski rozpoczęła się właściwa część spotkania. Patriotyczne piosenki partyzantów przeplatane były krótkimi filmami. Wszystko zakończyło się modlitwą poprowadzoną przez ks. Mirosława Rakoczego, prefekta alumnów.

02.03.2014 (niedziela)
Msza kanonicka

Grupa kilku alumnów w niedzielny poranek udała się do katedry świdnickiej na tzw. Mszę Świętą "kanonicką". Przewodniczył jej ks. prał. Piotr Śliwka, proboszcz parafii katedralnej oraz kanonik gremialny Świdnickiej Kapituły Katedralnej. W ramach homilii miała miejsce adoracja Najświętszego Sakramentu.

02.03.2014 (niedziela)
Dzień skupienia rodziców alumnów

Do świdnickiego "domu ziarna" przyjechali rodzice alumnów z roczników czwartego, piątego i szóstego, aby odbyć swój dzień skupienia. Wszystko rozpoczęło się konferencją w kaplicy, którą wygłosił ks. kan. Wiesław Rusin, ojciec duchowny alumnów. Następnie była przerwa na kawę, a po niej miało miejsce przedstawienie teatru seminaryjnego i zespołu muzycznego "The Clouds" na cześć żołnierzy wyklętych. Po nim było spotkanie z księżmi opiekunami poszczególnych roczników.

Kolejnym punktem była okazja do spowiedzi świętej. Najważniejszy moment w ciągu dnia to oczywiście Msza Święta. Przewodniczył jej ks. prał. Tadeusz Chlipała, rektor. Homilię wygłosił natomiast ks. kan. Krzysztof Iwaniszyn, ojciec duchowny.

Po obiedzie i czasie wolnym było jeszcze nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego. Tak zakończył się dzień skupienia.

05.03.2014 (środa)
Środa Popielcowa

W związku z Środą Popielcową, rozpoczynającą okres Przygotowania Paschalnego, wspólnota seminaryjna udała się na Mszę Świętą do katedry. Przewodniczył jej bp Ignacy Dec, biskup Kościoła świdnickiego. Na Eucharystii obecny był również bp Adam Bałabuch, biskup pomocniczy.

W homilii pasterz Kościoła lokalnego wzywał zgromadzonych w świątyni, by w razie chorób duchowych zażywali lekarstwa, jakie proponuje Pan Jezus: modlitwę, post i jałmużnę. Zachęcał, aby wszystkie te medykamenty przyjmować zawsze razem.

Po kazaniu miał miejsce obrzęd posypania głów popiołem.

08.03.2014 (sobota)
Posługa lektoratu i kandydatura

Tradycją jest, iż na zakończenie rekolekcji wielkopostnych alumni trzeciego roku przyjmują posługę lektoratu. Jest to wydarzenie, podczas którego klerycy stają się szczególnymi świadkami słowa Bożego. Lektorat jest pierwszą posługą, którą otrzymują kandydaci do kapłaństwa.

Uroczystej Mszy Świętej w katedrze przewodniczył bp Adam Bałabuch, biskup pomocniczy świdnicki. Po Ewangelii biskupowi zostali przedstawieni kandydaci do lektoratu, po którym odbył się sam obrzęd ustanowienia lektorów. Podczas niego alumnom symbolicznie została przekazana księga Pisma Świętego.

Po homilii obrzędowej nastąpiło jeszcze przedstawienie dwóch alumnów roku piątego jako kandydatów do święceń diakonatu i prezbiteratu. Była to posługa, podczas której alumni zostali publicznie przedstawieni jako ci, którzy bezpośrednio przygotowują się do święceń. Od tego czasu Kościół z większą uwagą będzie się im przyglądał, aby móc ocenić, czy mogą w przyszłości zostać kapłanami.

Na zakończenie przedstawiciele roku trzeciego i piątego złożyli wszystkim obecnym podziękowania.

09.03.2014 (niedziela)
Msza kanonicka

Grupa kilku alumnów świdnickiego seminarium w I niedzielę Wielkiego Postu udała się z asystą do katedry na tzw. Mszę Świętą "kanonicką". Przewodniczył jej ks. prał. Piotr Śliwka, proboszcz parafii katedralnej oraz kanonik gremialny Świdnickiej Kapituły Katedralnej. W ramach homilii odczytany został list pasterski biskupa świdnickiego na Wielki Post 2014r.

09.03.2014 (niedziela)
Msza w seminarium

W I niedzielę okresu Przygotowania Paschalnego Eucharystii w kaplicy głównej przewodniczył ks. kan. Dominik Ostrowski, wicerektor.

Homilię wygłosił natomiast ks. kan. Krzysztof Iwaniszyn, ojciec duchowny alumnów. Przypomniał w niej o tym, że mimo skłonności człowieka do grzechu i trudów ponoszonych w codziennej walce przeciwko niemu, trzeba pamiętać o doświadczeniu kuszenia Pana Jezusa dziś przypomnianym nam we fragmencie Ewangelii. Mówiąc o pokusie, która zawsze obecna jest przy podejmowaniu dobrych uczynków, stwierdził, iż można się jej opierać tylko mocą Pana Jezusa.

Po Komunii Świętej główny celebrans odczytał jeszcze list pasterski biskupa świdnickiego na Wielki Post 2014r.

10.03.2014 (poniedziałek)
Msza za śp. ks. Czarnego

Wspólnota seminaryjna w poniedziałkowy poranek zgromadziła się w kaplicy głównej na Mszy Świętej sprawowanej w intencji śp. ks. dr. Janusza Czarnego, wykładowcy Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Eucharystii przewodniczył ks. Mirosław Rakoczy, prefekt alumnów.

Homilię wygłosił natomiast dk. Krzysztof Rodziński. Ukrzyżowanego Pana Jezusa podał zgromadzonym w kaplicy za wzór królowania, jednak aby Go pojąć potrzeba adoracji Krzyża i pokornej służby innym.

10.03.2014 (poniedziałek)
Rada pedagogiczna

Do seminarium przybyli księża profesorowie oraz moderatorzy na czele z bp. Ignacym Decem, biskupem świdnickim i bp. Adamem Bałabuchem, biskupem pomocniczym świdnickim, aby wziąć udział w radzie pedagogicznej. Podczas niej dyskutowano nad zbliżającymi się święceniami prezbiteratu. W tym czasie w kaplicy głównej tradycyjnie trwała adoracja Najświętszego Sakramentu, a alumni modlili się o światło Ducha Świętego dla obradujących.

13.03.2014 (czwartek)
Msza za papieża Franciszka

Czyńcie miłość, a będziecie zbierać miłość.

Wspólnota seminaryjna w czwartkowy wieczór zgromadziła się w kaplicy głównej na Mszy Świętej, której przewodniczył ks. prał. Tadeusz Chlipała, rektor. W pierwszą rocznicę wyboru papieża Franciszka na Stolicę Piotrową wspólnota modliła się w jego intencji.

Homilię wygłosił ksiądz rektor. Na podstawie dzisiejszych czytań z liturgii słowa przedstawił fakt, że wierność Panu Bogu i zaufanie wobec Niego owocuje Jego darami potrzebnymi człowiekowi na każdy czas.

14.03.2014 (piątek)
Nowy numer "Naszego Seminarium"

Dostępny jest już kolejny numer "Naszego Seminarium".

Witraże z naszej kaplicy: Pokora • Słowo od redakcji: Bóg wybiera tych, których sam chce • Słowo biskupa: Drogocenna cząstka Kościoła • Słowo rektora: Wyruszyć w drogę razem z Jezusem • Znowu to powołanie • Powołanie – tajemnica do odkrycia • Wierzę w Syna Bożego • Katecheza w szkole przywilejem i obowiązkiem • Powołanie do katechezy: Wywiad z ks. Damianem Mroczkowskim • Czego muszę się nauczyć, aby zostać księdzem • Praktyki pokutne • Przez codzienność do świętości: Aktualność przesłania życia św. Josemaríi Escrivy de Balaguer • Rozmyślam więc jestem • Spotkanie opłatkowe dla Towarzystwa Przyjaciół Naszego Seminarium • Kronika naszego seminarium • Prasa, Internet, Media = manipulacja czy przypadek?

Zapraszamy do sklepu online.

15.03.2014 (sobota)
Sympozjum misyjno-teologiczne

Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Świdnickiej wraz z Referatem Misyjnym Diecezji Świdnickiej zorganizowało sympozjum misyjno-teologiczne, którego hasło zaczerpnięte z listu apostolskiego "Porta fidei" Benedykta XVI brzmiało: "Powołani, aby [...] ukazywali blask Słowa prawdy". Sympozjum odbyło się pod patronatem bp. Ignacego Deca, biskupa świdnickiego.

Wszystko rozpoczęło się uroczystą Mszą Świętą w kaplicy głównej, której przewodniczył i homilię wygłosił bp Adam Bałabuch, biskup świdnicki pomocniczy. Oprócz wspólnoty seminaryjnej zebrali się na niej także księża prelegenci i wykładowcy, studenci świeccy, uczestnicy programu "Drogami Wiary i Rozumu" oraz przyjaciele seminarium.

Po Eucharystii wszyscy udali się do auli seminaryjnej, gdzie ks. dr Tadeusz Chlipała, rektor seminarium dokonał otwarcia sympozjum. Spotkanie poprowadził natomiast ks. Jakub Górski, diecezjalny dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych.

Pierwszym prelegentem tego sympozjum był biskup świdnicki, który wygłosił wykład: "Misyjność Kościoła w świetle dokumentów papieskich". Kolejnym prelegentem był o. dr hab. Jarosław Różański OMI, kierownik Katedry Misjologii na Wydziale Teologicznym na UKSW w Warszawie, a tematem konferencji którą przedłożył było: "Dialog międzyreligijny i działalność misyjna Kościoła w dokumentach i pielgrzymkach afrykańskich Benedykta XVI".

Po krótkiej przerwie na kawę swój wykład wygłosił o. dr Kazimierz Szymczycha SVD, sekretarz Komisji Episkopatu Polski ds. Misji, o tytule: "Misjonarz wobec współczesnych wyzwań". Ostatnią konferencję zatytułowaną: "Różaniec: żywy i misyjny zapleczem głoszenia wiary" wygłosiła dr Małgorzata Wawszczyk, katechetka i współpracownik Referatu Misyjnego Świdnickiej Kurii Biskupiej.

Po panelu dyskusyjnym ks. Jakub Górski dokonał podsumowania sympozjum, a następnie wszyscy udali się na obiad do seminaryjnego refektarza.

16.03.2014 (niedziela)
Msza "kanonicka"

Grupa świdnickich alumnów udała się z asystą na poranną Eucharystię do katedry. Była to tzw. Msza Święta "kanonicka". Przewodniczył jej ks. prał. Marek Korgul, kanonik gremialny Świdnickiej Kapituły Katedralnej oraz wikariusz biskupi i dyrektor wydziału katechetycznego Świdnickiej Kurii Biskupiej.

Główny celebrans wygłosił również homilię. Zwrócił się w niej do wiernych, aby nie bagatelizowali szatana, który walczy o każdego człowieka. Jako najlepsze możliwości walki ze złem wskazał modlitwę, post i jałmużnę oraz bycie wiernym Panu Bogu.

16.03.2014 (niedziela)
Msza w seminarium

W II niedzielę Wielkiego Postu Mszy Świętej w seminaryjnej kaplicy przewodniczył ks. Mirosław Rakoczy, prefekt alumnów.

Homilię wygłosił natomiast ks. kan. Wiesław Rusin, ojciec duchowny alumnów. Stwierdził w niej, że każdy z nas tak jak św. Piotr potrzebuje nawrócenia, wielkopostnej przemiany, żeby zrozumieć, że nie ma Taboru bez Kalwarii. Przypomniał także, że nie może skutecznie ewangelizować ten, kto sam nie spotkał osobiście Pana Jezusa.

17.03.2014 (poniedziałek)
Koncert "Żołnierze wyklęci"

Na zaproszenie ks. kan. Jarosława Żmudy, proboszcza parafii pw. NSPJ w Świdnicy, grupa alumnów zaangażowana w zespół muzyczny "The Clouds" oraz teatr seminaryjny dała koncert pt. "Żołnierze wyklęci" w kościele parafialnym. Koncert poprzedziła Eucharystia, podczas której klerycy zorganizowali asystę.

19.03.2014 (środa)
Egzaminy diakonów

Diakoni świdnickiego "domu ziarna" udali się na Papieski Wydział Teologiczny do Wrocławia, aby zdać egzaminy"Ex universa theologia" i jurysdykcyjny. Jest to test wiedzy z całej teologii, prawa kanonicznego oraz wszystkich przedmiotów zdawanych przez lata w seminarium.

19.03.2014 (środa)
Msza w kościele św. Józefa

W uroczystość św. Józefa świdnicka parafia mająca go za patrona przeżywała odpust. Z tej okazji o. Samuel Pacholski OSPPE, proboszcz wspólnoty pw. św. Józefa Oblubieńca NMP, zaprosił księży przełożonych i alumnów na wieczorną Mszę Świętą. Przewodniczył jej ks. prał. Rafał Kozłowski, proboszcz parafii pw. NMP Królowej Polski w Świdnicy.

Homilię wygłosił natomiast o. Bogdan Waliczek OSPPE, wielkopostny rekolekcjonista w świdnickiej parafii. Mówił w niej o św. Józefie, jako znakomitym patronie na trudne współczesne czasy. Oblubieńca NMP podał, jako wzór dla tych, którzy uważają się za ludzi mało ważnych i ciągle stojących w cieniu, a także jako orędownika dla tych, których serce zdobywa pycha.

Po Eucharystii wspólnota uczestniczyła jeszcze w poczęstunku przygotowanym przez parafian.

20.03.2014 (czwartek)
Czwartkowa Msza z biskupem

Wypełniajmy świat dobrymi uczynkami póki jesteśmy młodzi, bo potem może być różnie.

Wspólnotowej Mszy Świętej wieczornej w kaplicy głównej pw. Dobrego Pasterza przewodniczył bp Ignacy Dec, biskup świdnicki.

Pasterz Kościoła lokalnego wygłosił również homilię. Nawiązując do przypowieści o bogaczu i Łazarzu ukazanej we fragmencie Ewangelii mówił o trzech prawdach w nim zawartych: nasza pozycja w wieczności zależy od życia doczesnego, Pan Bóg wszystko ocenia sprawiedliwie oraz wszystko co potrzebne jest człowiekowi do zbawienia zostało już objawione.

21.03.2014 (piątek)
Praktyki wielkopostne diakonów

Diakoni świdnickiego seminarium udali się na różne parafie naszej diecezji, aby odbyć praktyki wielkopostne. Jest to ostatni etap ich przygotowania do święceń prezbiteratu, który zakończy się 21 kwietnia.

22.03.2014 (sobota)
Msza z okazji Forum Ewangelizacyjnego

Jak chcecie wziąć od Pana Boga życie, wyjdziecie stąd miłosierni.

Grupa świdnickich alumnów udała się z asystą do katedry na Eucharystię rozpoczynającą Forum Ewangelizacyjne. Mszy Świętej przewodniczył bp Ignacy Dec, biskup świdnicki.

Homilię wygłosił natomiast bp Grzegorz Ryś, biskup pomocniczy krakowski. Nawiązał w niej do dwóch słów z perykopy Ewangelijnej o marnotrawnym synu. Pierwsze słowo: Ojciec, to najważniejsze imię Boga, jakie objawił światu Jezus Chrystus. Drugie: majątek, które z greckiego oryginału dosłownie można przetłumaczyć jako życie i własność. Homilię zakończył stwierdzeniem, że Ojciec każdemu daje życie, a człowiek ma tendencje by redukować to tylko do własności, do dóbr materialnych.

22.03.2014 (sobota)
Turniej siatkówki

Grupa alumnów zaangażowanych w sekcję sportową naszego seminarium udała się do Krakowa na eliminacje do ogólnopolskiego turnieju piłki siatkowej seminariów duchownych. Oprócz naszego seminarium w jednej grupie znalazły się również: Wyższe Seminarium Duchowne Świętych Cyryla i Metodego w Krakowie oraz Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne w Katowicach.

Pierwszy mecz świdniccy alumni rozegrali z klerykami z Katowic przegrywając to spotkanie 3:0. Mecz z gospodarzami zakończył się natomiast wygraną 3:1. Drugie miejsce w grupie nie dało jednak awansu do kolejnej rundy turnieju.

23.03.2014 (niedziela)
Msza "kanonicka"

W niedzielny poranek grupa alumnów udała się do katedry świdnickiej na tzw. Mszę Świętą "kanonicką", której przewodniczył ks. prał. Romuald Brudnowski, proboszcz parafii pw. św. Bartłomieja Apostoła w Kudowie-Zdroju i kanonik gremialny Świdnickiej Kapituły Katedralnej.

Główny celebrans wygłosił również homilię. Dokonując egzegezy fragmentu Ewangelii podkreślił potrzebę ciągłego oddawania swojego życia Panu Jezusowi.

25.03.2014 (wtorek)
10. Rocznica powstania diecezji

W uroczystość Zwiastowania Pańskiego diecezja świdnicka przeżywała dziesiątą rocznicę swojego powstania. Z tej okazji wspólnota seminaryjna udała się do katedry, aby uczestniczyć w uroczystej Mszy Świętej. Przewodniczył jej bp Ignacy Dec, pierwszy biskup świdnicki, który również obchodził rocznicę święceń episkopatu.

Homilię wygłosił bp Adam Bałabuch, biskup pomocniczy świdnicki. Zaznaczył w niej szczególnie Matkę Bożą, podając ją, jako wzór wiary, ufności i posłuszeństwa wobec woli Bożej. Nawiązując natomiast do misji Jezusa Chrystusa, którą kontynuuje Kościół, a szczególnie biskup, wyraził wdzięczność bp. Ignacemu za jego dziesięcioletnią posługę w Kościele świdnickim. Szczególnie podziękował za posługę głoszenia słowa Bożego.

Na zakończenie Mszy Świętej głos zabrali bp Adam Bałabuch, dziekani alumnów oraz przedstawiciele grup formacyjnych, sióstr zakonnych i władz samorządowych, składając najlepsze życzenia pasterzowi Kościoła lokalnego.

Po Eucharystii wszyscy udali się do gmachu Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej. Miała tam miejsce uroczysta kolacja.

25.03.2014 (wtorek)
Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego

Po dziewięciodniowej nowennie w intencji nienarodzonych dzieci, podczas Jutrzni kilkunastu alumnów złożyło przyrzeczenia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.

Od tej pory przez 9. miesięcy adoptujący zobowiązani są do codziennej modlitwy w intencji dziecka, prosząc o uratowanie jego życia oraz o sprawiedliwe i prawe życie po urodzeniu. Mogą również podejmować dodatkowe postanowienia w tej intencji.

27.03.2014 (czwartek)
Czwartkowa Msza wieczorna

Wieczornej Mszy Świętej w kaplicy głównej przewodniczył o. Wacław Chomik OFM, wykładowca teologii moralnej w naszym seminarium.

Główny celebrans wygłosił również homilię. Mówił w niej o niebezpieczeństwie niewłaściwego używania wolności poprzez odwrócenie się od Pana Boga i nie słuchanie Jego słowa. Zachęcał do tego, aby zawsze się nawracać poprzez coraz większość bliskość Źródła, jakim jest Pan Bóg.

29.03.2014 (sobota)
Uroczystości dziesięciolecia diecezji

Jest słusznym i koniecznym iść dalej i szukać mocy!

W kilka dni po uroczystości Zwiastowania Pańskiego, podczas której diecezja świdnicka obchodziła swoją 10. rocznicę ustanowienia, przyszedł czas na uroczystości diecezjalne. Rozpoczęły się one Eucharystią w katedrze, której przewodniczył abp Celestino Migliore, Nuncjusz Apostolski w Polsce. Obecni na niej byli biskupi świdniccy: bp Ignacy Dec i bp Adam Bałabuch, biskupi z pobliskich diecezji, kapłani prezbiterium świdnickiego, siostry zakonne, przedstawiciele władz miasta i wierni z całej diecezji. Na wstępie bp Ignacy Dec, pasterz Kościoła świdnickiego, przywitał przedstawiciela Ojca Świętego Franciszka w Polsce i podał kilka najważniejszych danych dotyczących diecezji.

Homilię wygłosił główny celebrans. Nawiązując do wydarzeń sprzed 10. lat mówił o obawach, jakie towarzyszyły przy tworzeniu nowych struktur diecezjalnych, ale jeszcze większych przy budowaniu tożsamości i komunii wspólnoty młodego Kościoła świdnickiego. Patrząc jednak na to wszystko co się wydarzyło, stwierdził, iż wraz z Maryją należałoby zaśpiewać Magnificat. Na dalsze lata istnienia zaproponował obecność w nauczaniu i duszpasterstwie hasła, którego autorem jest Ojciec Święty Franciszek: "Bóg jest większy niż nasz grzech".

Eucharystia była transmitowana na żywo przez Telewizję "Trwam", Radio "Maryja" i Radio "Rodzina".

Całość obchodów uwieńczył uroczysty obiad w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego.

30.03.2014 (niedziela)
Msza "kanonicka"

Grupa kilku alumnów w 4. niedzielę Przygotowania Paschalnego, tzw. niedzielę "Laetare", tzn. "Raduj się", udała się do katedry świdnickiej na tzw. Mszę Świętą "kanonicką". Przewodniczył jej ks. prał. Piotr Śliwka, proboszcz parafii katedralnej oraz kanonik gremialny Świdnickiej Kapituły Katedralnej. Homilię wygłosił wielkopostny rekolekcjonista świdnickiej parafii ks. kan. Piotr Kot, rektor WSD Diecezji Legnickiej. Mówił w niej o drodze do nieba, która prowadzi przez pokorę. Tę zaś można osiągnąć jedynie przez otwarcie się na siebie i przyjęcie prawdy o sobie samym.

30.03.2014 (niedziela)
Niedziela "Laetare"

Wspólnota seminaryjna w 4. niedzielę Przygotowania Paschalnego, tzw. niedzielę "Laetare", tzn. "Raduj się", zebrała się na Eucharystii w kaplicy głównej pw. Dobrego Pasterza. Przewodniczył jej ks. Mirosław Rakoczy, prefekt alumnów.

Homilię wygłosił natomiast ks. kan. Krzysztof Iwaniszyn, ojciec duchowny alumnów. Mówił w niej o tym, że Pan Bóg często wybiera osoby, po ludzku patrząc, słabe, grzeszne i mało znaczące do wielkich celów i zadań. Wzywał do tego, aby każdy żył nadzieją, że Pan Bóg ze wszystkiego potrafi wyprowadzić samo dobro.

Wybierz kronikę