Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Świdnickiej
Portal „Adalbertus” | Seminarium Duchowne | Diecezja Świdnicka
Seminarium > Kronika

Drukuj stronę Wyślij link znajomemu

Kronika WSD - Luty 2014

02.02.2014 (niedziela)
Święto Ofiarowania Pańskiego

W święto Ofiarowania Pańskiego, powszechnie zwane Matki Boskiej Gromnicznej, które w tym roku zbiegło się z IV niedzielą okresu zwykłego, wspólnota seminaryjna udała się do katedry. Uczestniczyła tam we Mszy Świętej sprawowanej pod przewodnictwem ks. prał. Marka Korgula, wikariusza biskupiego i diecezjalnego referenta ds. życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego. Obecni również na niej byli przełożeni seminaryjni, ojcowie i bracia oraz siostry zakonne z terenu naszej diecezji. Jest to bowiem Światowy Dzień Życia Konsekrowanego.

Eucharystia rozpoczęła się procesją w katedrze, w której wierni uczestniczyli niosąc ze sobą zapalone świece, symbol Jezusa Chrystusa - Światłości świata.

Homilię wygłosił natomiast o. Wacław Chomik OFM, wykładowca teologii moralnej w "domu ziarna". Nawiązując do historii opisanej w dzienniczku duszy przez bł. Edmunda Bojanowskiego o pewnym dziecku, do którego wyciągnął pomocną dłoń, stwierdził, że my, jako dzieci Pana Boga winniśmy odwdzięczać się uśmiechem za Jego dłoń wyciągniętą do nas. Wdzięcznością powinny być również podejmowane z uśmiechem codzienne proste czynności.

Po homilii nastąpiło odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych oraz ślubów zakonnych. Po Komunii Świętej przedstawiciele osób życia konsekrowanego złożyli podziękowania.

03.02.2014 (poniedziałek)
Świętego Błażeja

W liturgiczne wspomnienie św. Błażeja, biskupa i męczennika Mszy Świętej w kaplicy głównej przewodniczył ks. kan. Krzysztof Iwaniszyn, ojciec duchowny alumnów. Zgodnie z tradycją w ten dzień błogosławi się gardła, co uczynił główny celebrans na zakończenie Eucharystii.

05.02.2014 (środa)
Świętej Agaty

W liturgiczne wspomnienie św. Agaty, dziewicy i męczennicy, Mszy Świętej w kaplicy głównej przewodniczył ks. kan. Wiesław Rusin, ojciec duchowny alumnów. Po Komunii Świętej tradycyjnie tego dnia główny celebrans dokonał poświęcenia chleba i wody.

06.02.2014 (czwartek)
Pierwszy czwartek miesiąca

W pierwszy czwartek miesiąca wspólnota seminaryjna udała się do katedry świdnickiej na Mszę Świętą w intencji nowych powołań kapłańskich, misyjnych i zakonnych. Przewodniczył jej o. Augustyn Feliszek OFM, magister postulantów zakonu franciszkanów z Kłodzka. Eucharystię poprzedziło nabożeństwo powołaniowe poprowadzone przez ks. kan. Krzysztofa Iwaniszyna, ojca duchownego alumnów.

Homilię wygłosił główny celebrans. Mówił w niej o odpowiedzialności każdego chrześcijanina za ilość i jakość powołań do służby Bożej w Kościele. Ma ona wyrażać się we właściwym życiu zgodnym z własnym powołaniem, które będzie pociągać innych do Pana Boga. Charyzmaty, jakie posiadają ludzie, zawsze mają jeden cel: świadome pójście za Chrystusem.

07.02.2014 (piątek)
Koniec sesji egzaminacyjnej

Alumni zdali ostatnie egzaminy, przez co została zamknięta zimowa sesja egzaminacyjna. W ten sposób zakończony został czas bardziej wytężonej pracy intelektualnej. Po niej alumni mieli możliwość wyjazdu do rodzinnych parafii na trzydniową przerwę międzysemestralną.

09.02.2014 (niedziela)
Powrót alumnów do seminarium

Do "domu ziarna" zjechali się alumni po trzydniowej przerwie międzysemestralnej. Po praktyce do seminarium przyjechali także diakoni, którzy rozpoczną ostatni semestr swojej formacji duchowo-intelektualnej.

10.02.2014 (poniedziałek)
Świętej Scholastyki

W liturgiczne wspomnienie św. Scholastyki, dziewicy, Mszy Świętej w kaplicy głównej przewodniczył ks. kan. Krzysztof Iwaniszyn, ojciec duchowny alumnów. Główny celebrans wygłosił także homilię. Mówił w niej o potrzebie modlitwy o łaską wiary w Jezusa Chrystusa i w Jego uzdrawiającą moc.

10.02.2014 (poniedziałek)
Początek drugiego semestru

Alumni rozpoczęli drugi semestr roku akademickiego 2013/2014. W tym czasie czekają ich wielkie wydarzenia, tak jak święcenia prezbiteratu i diakonatu, czy posługi akolitatu i lektoratu.

10.02.2014 (poniedziałek)
Wybory seniorów

Alumni seminarium świdnickiego dokonali wyborów seniorów. Są to osoby, które przez cały semestr będą reprezentować swój rocznik. Na szczególną uwagę zasługują wybory wśród diakonów, ponieważ seniorzy ich ostatniego semestru będą jednocześnie odpowiedzialni za cały kurs już w życiu kapłańskim. W tym roku tzw. "seniorem wieczystym" został dk. Łukasz Bankowski, a jego zastępcą dk. Tomasz Możyński.

11.02.2014 (wtorek)
Światowy Dzień Chorego

Sakrament namaszczenia chorych nadaje cierpieniu zbawczy charakter.

W Światowy Dzień Chorego kilku alumnów udało się do świdnickiej katedry na Mszę Świętą, której przewodniczył bp Ignacy Dec, biskup świdnicki.

Główny celebrans wygłosił również homilię. Mówił w niej o ludziach chorych, jako tych, którzy poprzez swoją chorobę doświadczają Pana Boga i niejednokrotnie wyzwalają wśród bliskich miłość. Za bł. Janem Pawłem II zachęcał, aby chorzy swoje cierpienia ofiarowali za ewangelizację narodów. Na końcu krótko omówił sens i wartość sakramentu namaszczenia chorych, którego po homilii udzielono licznie zgromadzonym wiernym w świątyni.

11.02.2014 (wtorek)
Rada pedagogiczna

W świdnickim "domu ziarna" zebrali się księża przełożeni, moderatorzy i profesorowie na czele z bp. Ignacym Decem, biskupem świdnickim i bp. Adamem Bałabuchem, biskupem pomocniczym świdnickim, na radzie pedagogicznej. Dyskutowali na niej o bieżących sprawach związanych z seminarium, m. in. o zbliżającej się posłudze lektoratu braci z trzeciego roku i kandydaturze do święceń diakonatu i prezbiteratu dwóch braci z V roku.

12.02.2014 (środa)
Dzień skupienia neoprezbiterów

W seminarium odbył się pierwszy w tym roku kalendarzowym dzień skupienia księży neoprezbiterów. Tradycyjnie rozpoczął się on adoracją Najświętszego Sakramentu oraz okazją do spowiedzi. Po niej neoprezbiterzy uczestniczyli we Mszy Świętej, której przewodniczył i homilię wygłosił bp Ignacy Dec, biskup świdnicki. Po krótkiej przerwie na kawę, odbył się jeszcze wykład ks. dr. Marka Korgula, wikariusza biskupiego i dyrektora wydziału katechetycznego Świdnickiej Kurii Biskupiej. Dzień skupienia zakończył się obiadem w seminaryjnym refektarzu.

13.02.2014 (czwartek)
Konsulta

Tradycyjnie na początku semestru zebrała się konsulta, aby podjąć decyzje dotyczące "domu ziarna" i jego funkcjonowania przez najbliższe półrocze. Zostały także wybrane osoby odpowiedzialne za poszczególne agendy.

13.02.2014 (czwartek)
Msza wieczorna

Wieczornej Mszy Świętej w kaplicy głównej pw. Dobrego Pasterza przewodniczył ks. prał. Tadeusz Chlipała, rektor wspólnoty. Główny celebrans wygłosił również homilię. Mówił w niej o potrzebie wierności w życiu każdego chrześcijanina, a zwłaszcza powołanego do służby Bożej. Wśród najważniejszych aspektów wierności omówił wierność Panu Bogu i własnemu powołaniu.

14.02.2014 (piątek)
Cyryla i Metodego

W święto świętych Cyryla, mnicha, i Metodego, biskupa, patronów Europy, Mszy Świętej w kaplicy głównej przewodniczył ks. kan. Dominik Ostrowski, wicerektor seminarium. Homilię wygłosił natomiast dk. Tomasz Możyński. Mówił w niej o powoływaniu przez Pana Boga do swojej służby wielu ludzi przez całe wieki i wspieraniu ich swoim słowem. Za wzór zaufania Panu Bogu w kroczeniu drogą powołania podał świętych patronów dzisiejszego dnia, którzy potrafili przekraczać granice swoich możliwości, ale także granice narodowościowe, w gorliwej ewangelizacji.

15.02.2014 (sobota)
Spotkanie Rady Kapłańskiej w WSD

Grupa kilku alumnów wzięła udział we Mszy Świętej w kaplicy głównej, rozpoczynającej spotkanie Rady Kapłańskiej diecezji świdnickiej. Przewodniczył jej i homilię wygłosił bp Ignacy Dec, biskup świdnicki. Obecni na niej byli również bp Adam Bałabuch, biskup pomocniczy świdnicki, ks. prał. Stanisław Chomiak, kanclerz Świdnickiej Kurii Biskupiej, księża przełożeni oraz członkowie Rady.

Po Eucharystii w auli rozpoczęły się obrady, natomiast całe spotkanie zakończyło się obiadem w seminaryjnym refektarzu.

16.02.2014 (niedziela)
Msza w katedrze

Wspólnota seminaryjna udała się na niedzielną Eucharystię do katedry świdnickiej. Przewodniczył jej ks. prał. Piotr Śliwka, proboszcz parafii katedralnej. Główny celebrans wygłosił również homilię. Mówił w niej o wyższości prawa Bożego nad prawem ludzkim. Pierwsze bowiem trwa na wieki, a drugie często ulega zmianom.

16.02.2014 (niedziela)
Turniej w piłce halowej

Grupa alumnów zaangażowanych w seminaryjną sekcję sportową wraz ze swoim opiekunem ks. Mirosławem Rakoczym, prefektem, udała się do Trzebnicy na I Halowy Turniej Piłki Nożnej Wyższych Seminariów Duchownych Dolnego Śląska. Świdniccy alumni zajęli na nim trzecie miejsce ustępując wicemistrzom z Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego z Wrocławia oraz mistrzom i gospodarzom turnieju alumnom Wyższego Seminarium Duchownego Salwatorianów z Bagna. 

Po turnieju w Trzebnicy klerycy wraz ze swoim opiekunem udali się do Bagna na zwiedzanie tamtejszego seminarium. Pobyt u Salwatorianów zakończył się wspólną kolacją. 

17.02.2014 (poniedziałek)
Konferencja księży dziekanów

Do seminarium przybyli księża dziekani diecezji świdnickiej, aby w "domu ziarna" odbyć swoją konferencję. Spotkanie rozpoczęli od Mszy Świętej pod przewodnictwem bp. Ignacego Deca, biskupa świdnickiego. Główny celebrans wygłosił również homilię. Po Eucharystii wszyscy udali się na obrady, podczas których dyskutowano o bieżących sprawach związanych z funkcjonowaniem diecezji. Wszystko zakończyło się obiadem w seminaryjnym refektarzu.

20.02.2014 (czwartek)
Msza z biskupem

Tutaj na kolanach trzeba wypraszać sobie wiarę.

Wieczornej Mszy Świętej, podczas której wspólnota seminaryjna modliła się o pokój na Ukrainie, przewodniczył bp Ignacy Dec, biskup świdnicki.

Pasterz Kościoła lokalnego wygłosił również homilię. Poruszała ona trzy wątki dotyczące wiary: ukazaną w dzisiejszym fragmencie Ewangelii wiarę św. Piotra, która miała jeszcze swoje braki, wiarę św. Jakuba Apostoła i podobną do niej w braku względu na osobę wiarę papieża Franciszka.

22.02.2014 (sobota)
Katedry św. Piotra, Apostoła

Choć wiara św. Piotra miała swoje braki, była ciągłym nawracaniem się do Pana Boga.

W święto Katedry św. Piotra, Apostoła, Mszy Świętej w kaplicy głównej przewodniczył ks. kan. Krzysztof Iwaniszyn, ojciec duchowny alumnów. Homilię wygłosił natomiast dk. Karol Janik. Stwierdził on, iż pytanie zadane przez Pana Jezusa z dzisiejszego fragmentu Ewangelii: "A wy za kogo Mnie uważacie?", leży u podstaw fundamentu bycia chrześcijaninem. Za przykład mocnej i autentycznej wiary podał św. Piotra Apostoła.

22.02.2014 (sobota)
Spotkanie DWiR

W świdnickim seminarium odbyło się kolejne spotkanie sesji naukowej "Drogami Wiary i Rozumu". Rozpoczęło się ono Eucharystią w kaplicy pw. Dobrego Pasterza, której przewodniczył i homilię wygłosił ks. prał. Tadeusz Chlipała, rektor seminarium.

Po Mszy Świętej wszyscy udali się do auli seminaryjnej, gdzie odbył się wykład o. prof. PWT dr. hab. Jacka Kicińskiego CMF, wykładowcy teologii duchowości na PWT we Wrocławiu. Jego tytuł brzmiał: "Medytacja chrześcijańska". Wykład zakończył się możliwością zadawania pytań prelegentowi.

23.02.2014 (niedziela)
Msza kanonicka

W kolejną niedzielę lutego grupa alumnów udała się do katedry świdnickiej na tzw. Mszę Świętą "kanonicką". Przewodniczył jej ks. prał. Stanisław Chomiak, prepozyt Świdnickiej Kapituły Katedralnej i kanclerz Świdnidkiej Kurii Biskupiej. W ramach homilii odczytany został list pasterski biskupa świdnickiego przed kanonizacją bł. Jana Pawła II.

23.02.2014 (niedziela)
Msza w seminarium

W VII niedzielę okresu zwykłego Mszy Świętej w kaplicy pw. Dobrego Pasterza przewodniczył ks. prał. Tadeusz Chlipała, rektor seminarium. Była to uroczysta Eucharystia, podczas której wspólnota seminaryjna rozpoczęła dziewięciotygodniową nowennę przed kanonizacją bł. Jana Pawła II. W procesji wejścia zostały wprowadzone relikwie polskiego papieża, którym alumni i księża przełożeni będą mogli oddawać cześć przez cały okres nowenny.

W ramach homilii odczytany został list pasterski biskupa świdnickiego przed kanonizacją bł. Jana Pawła II. Po Komunii Świętej wspólnota odmówiła jeszcze modlitwę za wstawiennictwem Błogosławionego, Patrona Świdnicy.

26.02.2014 (środa)
Msza imieninowa ks. Prefekta

Gdybyś odważył się patrzeć w oczy Ojca, byłbyś wolny jak Jezus Chrystus.

Wspólnota seminaryjna zgromadziła się w kaplicy głównej na uroczystej Eucharystii, której przewodniczył ks. Mirosław Rakoczy, prefekt alumnów. Chciała w ten sposób uczcić jego patronalne święto, które przypadło tego dnia.

Homilię wygłosił natomiast ks. Wojciech Drab, wikariusz parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Świdnicy. Zwrócił w niej uwagę na dwa problemy w życiu duchowym: niezwracanie uwagi na miłość Pana Boga oraz chęć zasłużenia sobie na tę miłość. Jako receptę podał, by całkowicie pozwolić działać Panu Bogu w nas.

Po Komunii Świętej dziekani alumnów w imieniu całej wspólnoty złożyli księdzu prefektowi życzenia.

27.02.2014 (czwartek)
Msza z biskupem

W ostatni czwartek lutego, wieczornej Mszy Świętej w kaplicy głównej, przewodniczył bp Ignacy Dec, biskup świdnicki.

Pasterz Kościoła lokalnego wygłosił również homilię. Mówił w niej o trzech wątkach wypływających z dzisiejszej liturgii słowa: wielkoduszności wobec uczniów Chrystusowych, zgorszeniu oraz unikaniu okazji do grzechu.

Po Komunii Świętej dziekani alumnów w imieniu całej wspólnoty seminaryjnej złożyli głównemu celebransowi życzenia z okazji 10. rocznicy nominacji na biskupa świdnickiego, która przypadła w miniony poniedziałek.

28.02.2014 (piątek)
Msza za poległych na Ukrainie

Porannej Mszy Świętej w kaplicy pw. Dobrego Pasterza, sprawowanej w intencji poległych podczas rozruchów na Ukrainie, przewodniczył ks. kan. Dominik Ostrowski, wicerektor. Tradycyjnie, jak w każdy piątek, Eucharystia sprawowana była w języku łacińskim.

Główny celebrans wygłosił również homilię mówiąc o miłosierdziu Bożym. Wzywał także do właściwego używania dóbr, jakie Pan Bóg daje każdemu człowiekowi.

Wybierz kronikę