Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Świdnickiej
Portal „Adalbertus” | Seminarium Duchowne | Diecezja Świdnicka
Seminarium > Kronika

Drukuj stronę Wyślij link znajomemu

Kronika WSD - Grudzień 2013

01.12.2013 (niedziela)
Eucharystia w seminarium

Człowiek czeka wciąż na Pana, ale najczęściej nie ma go w domu.

Tuż po zakończeniu całonocnego czuwania przed Najświętszym Sakramentem wspólnota seminaryjna zgromadziła się na uroczystej Mszy Świętej, której przewodniczył ks. kan. Dominik Ostrowski, wicerektor.

Homilię wygłosił natomiast ks. kan. Wiesław Rusin, ojciec duchowny alumnów. Mówił w niej o adwentowym czuwaniu, które ma polegać na uświadamianiu sobie naszej zależności od Pana Boga, wytrwałej modlitwie oraz cierpliwej służbie drugim. Zwrócił także uwagę na potrzebę dostrzegania w codzienności działania Pana Boga, która przynosi człowiekowi miłość i uświęcenie.

01.12.2013 (niedziela)
Msza "kanonicka"

W 1. niedzielę Adwentu grupa alumnów udała się do katedry na tzw. Mszę Świętą "kanonicką", której przewodniczył ks. kan. Krzysztof Ambrożej, kanonik honorowy Świdnickiej Kapituły Katedralnej i proboszcz parafii pw. Chrystusa Króla w Dzierżoniowie. W ramach homilii odczytany został list pasterski Episkopatu Polski na Adwent Roku Pańskiego 2013.

03.12.2013 (wtorek)
Seminaryjny dzień św. Mikołaja

W tym roku św. Mikołaj zapukał do drzwi "domu ziarna" na trzy dni przed liturgicznym wspomnieniem tego świętego biskupa z Miry. Na ten czas seminarium zmieniło się w Rzym czasów starożytnych. Taką bowiem mikołajową koncepcję wybrali alumni czwartego roku - organizatorzy zabawy.

Dzień zaczął się od śniadania w konwencji rzymskiej karczmy, gdzie porządku pilnowali legioniści. Alumni i księża przełożeni mogli też tradycyjnie obejrzeć swoje karykatury na plakatach, które znaleźć można było na drzwiach wszystkich pokojów seminarium, które zostało przystrojone zgodnie z motywem wiodącym.

Po tradycyjnym obiedzie kuchni z Półwyspu Apenińskiego odbył się przegląd wojsk imperialnym zakończony potyczką słowną na łacińskie sentencje między księżmi przełożonymi.

Wieczorem odbyły się główne uroczystości, które zapoczątkowała sztuka poważna. W tym roku Teatr Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej zaproponował swoim widzom spektakl pt. "Jak żyć?". Po tym przedstawieniu miała miejsce kolacja, a po niej moment, na który czekali wszyscy. Była to sztuka satyryczna, podczas której klerycy mogli wcielić się w role księży przełożonych oraz profesorów i w krzywym zwierciadle pokazać życie w "domu ziarna". Nie zabrakło także wizyty samego św. Mikołaja, który rozdał zebranym prezenty.

04.12.2013 (środa)
Msza Święta roratnia

W seminarium odbyła się pierwsza w tym Adwencie Msza Święta roratnia, której przewodniczył ks. kan. Wiesław Rusin, ojciec duchowny alumnów. Homilię wygłosił natomiast dk. Mateusz Kubusiak. Mówił w niej o potrzebie bliskości Pana Jezusa i Jego uzdrawiającej mocy. Zaznaczył także konieczność dzielenia się miłością oraz okazywania pomocy bliźnim każdego dnia.

04.12.2013 (środa)
Dzień skupienia neoprezbiterów

W świdnickim seminarium odbył się kolejny dzień skupienia księży neoprezbiterów. Tradycyjnie rozpoczął się on adoracją Najświętszego Sakramentu oraz okazją do spowiedzi. Po niej neoprezbiterzy uczestniczyli w Mszy Świętej, której przewodniczył i homilię wygłosił ks. prał. Stanisław Chomiak, kanclerza Świdnickiej Kurii Biskupiej. Po krótkiej przerwie na kawę, odbył się jeszcze wykład księdza kanclerza. Dzień skupienia zakończył się obiadem w seminaryjnym refektarzu.

05.12.2013 (czwartek)
Konferencja księży dziekanów

Do seminarium przybyli księża dziekani diecezji świdnickiej, aby w "domu ziarna" odbyć swoją konferencję. Spotkanie rozpoczęli od Mszy Świętej pod przewodnictwem bp. Ignacego Deca, biskupa świdnickiego. Główny celebrans wygłosił również homilię. Po Komunii Świętej pasterz Kościoła lokalnego wręczył pierścień św. Stanisława ks. prał. Henrykowi Zielińskiemu, redaktorowi naczelnemu tygodnika "Idziemy". Po Eucharystii wszyscy udali się na obrady, podczas których dyskutowano o bieżących sprawach związanych z funkcjonowaniem diecezji. Na nich swoje wystąpienie miał także redaktor tygodnika "Idziemy". Wszystko zakończyło się obiadem w seminaryjnym refektarzu.

05.12.2013 (czwartek)
Spotkanie z ks. Zielińskim

Wspólnota seminaryjna miała okazję gościć w swoim domu ks. prał. Henryka Zielińskiego, redaktora naczelnego tygodnika "Idziemy". Gość z diecezji warszawsko-praskiej wygłosił w małej auli wykład dotyczący rzeczywistości kreowanej przez ideologów społeczeństwa otwartego.

05.12.2013 (czwartek)
Pierwszy czwartek miesiąca

W pierwszy czwartek grudnia wspólnota seminaryjna tradycyjnie udała się na Eucharystię do katedry. Mszy Świętej roratniej, którą poprzedziło nabożeństwo w intencji nowych powołań kapłańskich i zakonnych, przewodniczył bp Ignacy Dec, biskup świdnicki. Do katedry przybyli także postulanci i księża przełożeni zgromadzenia zakonnego Misjonarzy Klaretynów.

Pasterz Kościoła świdnickiego wygłosił również homilię. Mówił w niej o potrzebie modlitewnego czuwania, które jest gwarantem stabilności budowanego przez każdego człowieka domu swojego życia. Zachęcał zgromadzonych w kościele do radosnego wyznawania i głoszenia Pana Jezusa.

Na zakończenie Eucharystii została odmówiona modlitwa o powołania papieża Pawła VI.

06.12.2013 (piątek)
Przysięga przed święceniami

Podczas wieczornego nabożeństwa słowa Bożego akolita Mariusz Pawlak z roku szóstego złożył przed ks. prał. Tadeuszem Chlipałą, rektorem seminarium, i całą wspólnotą wyznanie wiary oraz przysięgę o dobrowolności przyjęcia święceń diakonatu. Zobowiązał się także do zachowania celibatu do końca życia i codziennego odprawiania Liturgii Godzin. Homilię wygłosił o. Samuel Pacholski OSPPE, proboszcz parafii pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Świdnicy, który poprowadzi dzień skupienia przed obłóczynami.

Święcenia diakonatu, podczas których alumn z szóstego roku zostanie inkardynowany, czyli włączony w poczet duchowieństwa diecezji świdnickiej, będą miały miejsce w 2. Niedzielę Adwentu.

 

07.12.2013 (sobota)
Msza Święta roratnia

Bóg pragnie wykorzystać potencjał zawarty w każdym z nas!

Kolejnej Mszy Świętej roratniej tegorocznego Adwentu przewodniczył ks. prał. Tadeusz Chlipała, rektor wspólnoty. Homilię wygłosił natomiast dk. Krzysztof Rodziński. Mówił w niej o spełnieniu przez Pana Boga swojej obietnicy o zlitowaniu się nad ludźmi. Misję tę kontynuują współcześni Apostołowie, czyli biskupi i ich pomocnicy, kapłani. Przypomniał także, iż każdy powołany przez Pana Jezusa Apostoł miał wielkie aspiracje w swoim życiu.

07.12.2013 (sobota)
Spotkanie z Janem Pospieszalskim

Świdnicka wspólnota seminaryjna miała okazję gościć w sobotnie przedpołudnie Jana Pospieszalskiego, redaktora programów publicystycznych oraz autora wielu publikacji, artykułów i felietonów prasowych. Podczas specjalnej otwartej sesji naukowej pan redaktor miał swój wykład zatytułowany: "Media w przestrzeni społeczeństwa obywatelskiego. Rola katolickiego dziennikarza".

Po wykładzie zgromadzeni w dużej auli księża przełożeni i wykładowcy, alumni i studenci świeccy mieli okazję zadawać pytania. 

07.12.2013 (sobota)
Akatyst ku czci NMP

Wspólnota seminaryjna zgromadziła się w kaplicy głównej, aby odśpiewać akatyst ku czci Najświętszej Maryi Panny. Tradycją już się stało, iż tę modlitwę typową dla Kościołów na Wschodzie śpiewa się w naszym seminarium w przededniu obłóczyn.

08.12.2013 (niedziela)
Obłóczyny i diakonat

W uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, która w tym roku przypadła w 2. Niedzielę Adwentu, w metropolii wrocławskiej dokonuje się obleczenia alumnów roku trzeciego w sutanny. Zatem tego dnia sześciu braci z tegoż roku seminarium świdnickiego po raz pierwszy założyło strój duchowny. Tego dnia akolita Mariusz Pawlak, alumn VI roku, przyjął także święcenia diakonatu, przez co stał się osobą duchowną, przeznaczoną do diakonii słowa, liturgii oraz miłości.

Uroczystej Mszy Świętej w katedrze przewodniczył bp Adam Bałabuch, biskup pomocniczy świdnicki. Przybyli na nią rodzice i rodziny kleryków, a także ich księża proboszczowie.

Po proklamacji Ewangelii odbył się sam obrzęd obłóczyn. Na początku zostało złożone wyznanie wiary oraz odmówiono modlitwę błogosławieństwa. Po pokropieniu oblekanych i ich sutann wodą święconą, udali się oni do kaplicy Najświętszego Serca Pana Jezusa. Tam ściągnęli krawaty i założyli koloratki. Zakończeniem obrzędu było nałożenie klerykom białych komż.

Następnie miał miejsce obrzęd święceń diakonatu. Na początku kandydat do przyjęcia święceń został imiennie przedstawiony biskupowi, po czym stwierdzono, że uznano go za godnego święceń na podstawie opinii wiernych oraz odpowiedzialnych za jego przygotowanie.

Po homilii obrzędowej kandydat do diakonatu przyrzekł zachowywać celibat oraz wierne spełniać swoją posługę w Kościele. Następnie podszedł do biskupa i włożył swoje ręce w jego ręce, przyrzekając cześć i posłuszeństwo biskupowi ordynariuszowi oraz jego następcom. Kolejnym ważnym momentem była litania do Wszystkich Świętych, podczas której kandydat do święceń leżał krzyżem. Po litanii miały miejsce święcenia, w których istotą było nałożenie rąk oraz modlitwa święceń. Po jej zakończeniu nowo wyświęcony diakon założył stułę i dalmatykę, w których będzie wypełniać swoją posługę. Następnie biskup podał mu Ewangeliarz z poleceniem wiernego i gorliwego głoszenia Ewangelii oraz życia zgodnego z nauką Jezusa Chrystusa. Pocałunek pokoju biskupa złożony nowemu diakonowi zakończył święcenia.

Dalsza część uroczystości odbyła się w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej. Na początku klerycy trzeciego roku wyświetlili film traktujący o ich kursie, po czym zaprosili swoich bliskich na mały poczęstunek.

08.12.2013 (niedziela)
Nieszpory

W kaplicy głównej odbyły się II Nieszpory uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Przewodniczył im ks. kan. Dominik Ostrowski, wicerektor wspólnoty. Tradycyjnie służyli do niej bracia z trzeciego roku, którzy rano przyjęli sutanny.

09.12.2013 (poniedziałek)
Msza Święta roratnia

Mszy Świętej roratniej w kaplicy głównej przewodniczył ks. kan. Krzysztof Iwaniszyn, ojciec duchowny alumnów. Homilię wygłosił główny celebrans mówiąc o potrzebie zaangażowania się w otwieraniu swojego serca na działanie łaski Pana Boga każdego dnia. Wzywał także do modlitwy o dar wiary w uzdrawiającą moc Pana Jezusa.

09.12.2013 (poniedziałek)
Praktyki duszpasterskie

Diakoni udali się na parafie, gdzie we wrześniu odbywali praktyki duszpasterskie. Przez najbliższe tygodnie będą oni na tych samych placówkach przygotowywać się w sposób bezpośredni do przyszłej posługi jako kapłani.

11.12.2013 (środa)
Msza Święta roratnia

Nie stanie się pokornym w czynach ten, kto najpierw nie stanie się pokornym w myślach.

Mszy Świętej roratniej w kaplicy głównej przewodniczył ks. kan. Wiesław Rusin, ojciec duchowny alumnów. Główny celebrans wygłosił również homilię. Mówił w niej o ludziach Starego Testamentu, którzy musieli wypełniać mnóstwo nakazów, a Pan Jezus wskazał inną drogę dając im nadzieję - miłość wzajemną, według której sam postępował. 

12.12.2013 (czwartek)
Czwartkowa Msza z biskupem

Prawdziwa radość rodzi się z prawdy!

Czwartkowej wieczornej Mszy Świętej w kaplicy głównej przewodniczył bp Ignacy Dec, pasterz Kościoła świdnickiego.

Główny celebrans wygłosił również homilię. Mówił w niej o św. Janie Chrzcicielu, jako jednym z trzech patronów Adwentu obok Matki Bożej i proroka Izajasza. Szczególną uwagę zwrócił na aspekt jego wyczulenia na prawdę, prawdę nie tylko o sobie samym, ale także i innych. Wartość tę odniósł także do życia kapłańskiego, w którym brak prawdy może być pokusą do dwulicowości i dwuznaczności.

13.12.2013 (piątek)
Świętej Łucji

W liturgiczne wspomnienie św. Łucji, dziewicy i męczennicy, Mszy Świętej w kaplicy głównej przewodniczył ks. kan. Wiesław Rusin, ojciec duchowny alumnów. Jak w każdy piątek Eucharystia ta była sprawowana tradycyjnie w języku łacińskim.

13.12.2013 (piątek)
Teatr w Świebodzicach

Alumni udzielający się w teatrze seminaryjnym udali się do parafii pw. św. Brata Alberta Chmielowskiego w Świebodzicach, aby wystawić tam sztukę pt. "Jak żyć". Została ona odegrana z okazji przeżywanych tam rekolekcji adwentowych, które prowadził ks. prał. Tadeusz Chlipała, rektor seminarium.

14.12.2013 (sobota)
Jana od Krzyża

Jakiego Eliasza Ty oczekujesz w swoim życiu?

We wspomnienie św. Jana od Krzyża, prezbitera i doktora Kościoła, Mszy Świętej w kaplicy pw. Dobrego Pasterza przewodniczył ks. Mirosław Rakoczy, prefekt alumnów.

Główny celebrans wygłosił także homilię. Mówił w niej o św. Janie Chrzcicielu, jako proroku, który przyszedł w duchu Eliasza. Stwierdził, iż jego samo życie stało się zapowiedzią Mesjasza. Odrzucenie Jana Chrzciciela przez żydów, którzy oczekiwali zmian zewnętrznych, a nie wewnętrznych jakich dokonywał prorok, wskazał jako przestrogę przed odrzucaniem Pana Jezusa pragnącego naszych wewnętrznych zmian.

14.12.2013 (sobota)
Spotkanie DWiR

W świdnickim "domu ziarna" miało miejsce kolejne spotkanie sesji naukowej "Drogami Wiary i Rozumu", które tradycyjnie rozpoczęło się Eucharystią w kaplicy głównej. Przewodniczył jej i homilię wygłosił ks. kan. Wiesław Rusin, ojciec duchowny alumnów.

Po Mszy Świętej wszyscy uczestnicy udali się do auli seminaryjnej, gdzie odbył się wykład ks. dr. Krzysztofa Wiśniewskiego, ojca duchownego seminarium legnickiego. Dotyczył on dogmatyki, a jego tytuł brzmiał: "Przenajświętsza Trójca Osób - Bóg Jedyny". Miał on swoje miejsce w dwóch panelach: wykładowym i dyskusyjnym, które podzielone zostały krótką przerwą na kawę.

14.12.2013 (sobota)
Akatyst w Świebodzicach

Alumni V roku udali się do parafii pw. św. Brata Alberta Chmielowskiego w Świebodzicach. Po wieczornej Mszy Świętej miało miejsce nabożeństwo maryjne, które poprowadził ks. prał. Tadeusz Chlipała, rektor seminarium. Podczas niego alumni odśpiewali akatyst ku czci Najświętszej Maryi Panny.

15.12.2013 (niedziela)
Msza w katedrze

Wspólnota seminaryjna udała się na niedzielną Eucharystię do katedry świdnickiej. Mszy Świętej przewodniczył ks. kan. Marcin Gęsikowski, sekretarz biskupa świdnickiego. Homilię wygłosił natomiast dk. Rafał Szuba przebywający na praktykach w parafii katedralnej. Mówił w niej o możliwości dostąpienia wielkiej radości działania łaski Pana Boga, zwłaszcza przez utrudzonych niesieniem krzyża swojego życia. Owa radość może się w człowieku narodzić tylko poprzez otwarcie swojego serca na działanie Pana Jezusa.

15.12.2013 (niedziela)
Pielgrzymka III roku

Alumni III roku, którzy w uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP przyjęli strój duchowny, udali się wraz ze swoim opiekunem ks. kan. Dominikiem Ostrowskim, wicerektorem, na jednodniową pielgrzymkę po najważniejszych sanktuariach maryjnych naszej diecezji. Chcieli w ten sposób podziękować za przyjęcie stroju duchownego.

Najpierw udali się do sanktuarium Królowej Rodzin w Wambierzycach, gdzie uczestniczyli w Eucharystii. Po niej zostali podjęci obiadem przez ojców franciszkanów tam posługujących. Kolejnym punktem na pielgrzymim szlaku było sanktuarium Matki Bożej "Strażniczki wiary" w Bardzie. Tam pomodlili się Koronką do Bożego Miłosierdzia.

16.12.2013 (poniedziałek)
Msza Święta roratnia

Mszy Świętej roratniej w kaplicy głównej przewodniczył ks. kan. Dominik Ostrowski, wicerektor seminarium. Główny celebrans wygłosił również homilię, mówiąc o triumfie prawdy nad kłamstwem, światła nad ciemnością i odwagi nad lękiem wraz z przyjściem Pana Jezusa na ziemię. Zachęcał do odwagi w pewnym kroczeniu przez życie, jednocześnie przestrzegając przed konformistycznym trwaniu w miejscu.

16.12.2013 (poniedziałek)
Teatr w Strzegomiu

Alumni udzielający się w teatrze seminaryjnym udali się do parafii pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła, aby wystawić tam sztukę pt. "Jak żyć",  która została przygotowana na seminaryjny dzień św. Mikołaja. Została ona odegrana z okazji przeżywanych tam rekolekcji adwentowych.

18.12.2013 (środa)
Msza Święta roratnia

Święty Józef uczy nas dojrzałego ojcostwa.

Kolejnej Mszy Świętej roratniej tego Adwentu przewodniczył ks. kan. Wiesław Rusin, ojciec duchowny alumnów. Główny celebrans wygłosił także homilię. Świętego Józefa dał nie tylko za przykład słuchania i wielkiego zaufania Panu Bogu, ale także troskliwości i odpowiedzialności. Ukazując także życie tego Świętego wzywał do cierpliwego znoszenia trudnych sytuacji, które mogą przerodzić się w wielką radość.

19.12.2013 (czwartek)
Czwartkowa Msza wieczorna

Wieczornej Mszy Świętej czwartkowej przewodniczył ks. prał. Tadeusz Chlipała, rektor seminarium. Podczas niej wspólnota seminaryjna w sposób szczególny modliła się w intencji zmarłego wczorajszego dnia brata księdza rektora.

Homilię wygłosił natomiast ks. kan. Dominik Ostrowski, wicerektor. Mówił w niej o kolejnym adwentowym kontraście: mocy i słabości. Jej przykładem są występujący w przygotowanej na dzisiejszy dzień postacie Samsona, potężnego człowieka, który był silny mocą Pana Boga oraz św. Jana Chrzciciela, którego wielkość objawiała się w stałym przebywaniu w nim Ducha Bożego. W obydwu przypadkach moc Boga ujawniała się w wyniesieniu z poniżenia bezpłodności ich matek. Na koniec zachęcał do gorliwości, która wyrażać się ma w tym, iż klerycy jako przyszli kapłani mają być mocarzami Pana, którzy będą opiekować się ludem Bożym.

21.12.2013 (sobota)
Pogrzeb brata ks. rektora

Alumni V roku wraz z księżmi przełożonymi udali się do Dzierżoniowa na uroczystości pogrzebowe zmarłego brata ks. prał. Tadeusza Chlipały, rektora seminarium. Mszy Świętej w kaplicy na cmentarzu komunalnym przewodniczył bp Adam Bałabuch, biskup pomocniczy świdnicki. Homilię wygłosił natomiast ks. kan. Dominik Ostrowski, wicerektor.

21.12.2013 (sobota)
Wigilia w Seminarium

Wspólnota seminaryjna przeżywała wigilię uroczystości Narodzenia Pańskiego. Obchody rozpoczęły się od Eucharystii w kaplicy głównej, której przewodniczył i homilię wygłosił bp Ignacy Dec, biskup świdnicki. Obecni na niej byli także księża profesorowie i przełożeni seminaryjni, lektorki języków obcych, pracownicy świeccy, siostry zakonne, dobrodzieje i oczywiście alumni.

Po Mszy Świętej wszyscy przeszli do refektarza, gdzie chór alumnów pod batutą ks. kan. Piotra Ważydrąga zaśpiewał kilka kolęd. Po życzeniach Kamila Pawlika, dziekana alumnów, ks. prał. Tadeusza Chlipały, rektora i bp. Ignacego Deca, przyszedł czas na łamanie się opłatkiem. Ostatnim akcentem była wieczerza wigilijna. Podczas niej klerycy roku drugiego wystawili jasełka. Ważnym punktem było także wspólne kolędowanie wraz z seminaryjnym zespołem muzycznym. Tradycyjnie także kolędę "Oj, maluśki, maluśki" zaśpiewał bp Ignacy Dec. Wszystko zakończyło się błogosławieństwem i Apelem Jasnogórskim.

22.12.2013 (niedziela)
Wyjazd do parafii na święta

Jak co roku alumni wyjeżdżają do swoich parafii, aby uczestniczyć w uroczystości Narodzenia Pańskiego. Spędzą tam święta wraz ze swoimi rodzinami i przyjaciółmi, będą także służyć wspólnotom parafialnym pomocą w organizowaniu liturgii.

Część kleryków pełni w czasie ferii świątecznych dyżury w Świdnicy. Jedni mają kilka dni seminaryjnej furty, inni asystę w katedrze podczas Eucharystii z biskupem. Wszyscy alumni wrócą do "domu ziarna" po Nowym Roku.

24.12.2013 (wtorek)
Pasterka w katedrze

Człowiek, który neguje Boga, próbuje negować samego siebie, swoją tożsamość.

Mszy Świętej w noc Narodzenia Pańskiego w katedrze świdnickiej przewodniczył bp Adam Bałabuch, biskup pomocniczy świdnicki. Na Pasterkę przybyła grupa alumnów, która uczestniczyła w asyscie.

Główny celebrans wygłosił również homilię, mówiąc o autentycznym człowieczeństwie, które każdy człowiek może kształtować na wzór człowieczeństwa Jezusa Chrystusa. By jednak się to dokonywało trzeba najpierw poznać Pana Jezusa, a jest to możliwe jedynie poprzez wiarę. Matkę Bożą podał za wzór miłości do Pana Jezusa, która staje się pożytkiem dla życia doczesnego i wiecznego.

24.12.2013 (wtorek)
Pasterka w Bardzie

Grupa świdnickich alumnów udała się do Barda na Mszę Świętą w noc Narodzenia Pańskiego. Uroczystej Eucharystii w sanktuarium Matki Bożej "Strażniczki wiary" przewodniczył bp Ignacy Dec, biskup świdnicki.

Pasterz Kościoła lokalnego wygłosił również homilię, w której przypomniał wszystkim zebranym w świątyni o sensie przyjścia na świat Syna Bożego: zbawienia wszystkich ludzi. Zachęcał także do modlitwy za współczesnych Europejczyków, aby pomyślność życia osobistego i społecznego budowali na fundamencie prawdy i miłości.

Mszę Świętą transmitowała TVP Polonia.

25.12.2013 (środa)
Uroczystość Narodzenia Pańskiego

Porannej Mszy Świętej w katedrze świdnickiej w uroczystość Narodzenia Pańskiego przewodniczył bp Ignacy Dec, pasterz Kościoła świdnickiego. Główny celebrans wygłosił także homilię.

26.12.2013 (czwartek)
List rektorów na święta

We wszystkich kościołach diecezji świdnickiej odczytywany był list ks. prof. PWT dr. hab. Andrzeja Tomko, rektora Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, oraz ks. dr. Tadeusza Chlipały, rektora Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej, z okazji uroczystości Narodzenia Pańskiego. W liście tym księża dziękują za wsparcie i składają życzenia świąteczne.

29.12.2013 (niedziela)
Świętej Rodziny

W święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa do katedry świdnickiej przybyła grupa alumnów z asystą na Mszę Świętą, której przewodniczył bp Ignacy Dec, biskup świdnicki.

Pasterz Kościoła lokalnego wygłosił również homilię, opartą na liście pasterskim Episkopatu Polski, w którym polscy biskupi przestrzegają przed zagrożeniami ideologii gender. Niszczenie rodziny, degradację i relatywizowanie prawdy o małżeństwie i rodzinie uznał za przekreślanie przyszłości społeczeństwa, a nawet zagrożenie dla niepodległości narodu.

Po homilii małżonkowie zgromadzeni w katedrze odnowili przyrzeczenia sakramentu małżeństwa. Liturgię Mszy Świętej  upiększał chór parafialny "Petri silva" z Pieszyc.

Po Mszy świętej odbył się koncert kolęd w ramach cyklu "Wieczory świdnickie". Gośćmi "Wieczorów Świdnickich" byli tym razem wokaliści z wrocławskiego zespołu wokalnego "Cantus Animae" pod kier. prof. Marty Kierskiej-Witczak.

31.12.2013 (wtorek)
Msza na zakończenie roku

Wieczornej Mszy Świętej w katedrze świdnickiej na zakończenie roku kalendarzowego, na którą przybyła z asystą grupa kleryków, przewodniczył bp Ignacy Dec, pasterz Kościoła świdnickiego. W homilii dokonał podsumowania najważniejszych wydarzeń minionego roku, zarówno ze świata jak i z diecezji. Przywołał m.in. abdykację Benedykta XVI i wybór na Stolicę Piotrową papieża Franciszka oraz wydanie encykliki "Lumen Fidei", do której czytania i medytacji zachęcał.

Eucharystia zakończyła się adoracją Najświętszego Sakramentu i odśpiewaniem hymnu Te Deum

Wybierz kronikę