Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Świdnickiej
Portal „Adalbertus” | Seminarium Duchowne | Diecezja Świdnicka
Seminarium > Kronika

Drukuj stronę Wyślij link znajomemu

Kronika WSD - Listopad 2013

04.11.2013 (poniedziałek)
Karola Boromeusza

W liturgiczne wspomnienie św. Karola Boromeusza, biskupa, Mszy Świętej w kaplicy głównej przewodniczył ks. kan. Krzysztof Iwaniszyn, ojciec duchowny alumnów. Homilię wygłosił natomiast dk. Krzysztof Rodziński. Mówił w niej o obietnicach ludzkich, np. obecnych w handlu oraz o obietnicach Pana Boga, które w przeciwieństwie do tych pierwszych zawsze są dotrzymywane.

05.11.2013 (wtorek)
Rada pedagogiczna

W seminarium zebrali się bp Ignacy Dec, biskup świdnicki, księża moderatorzy i profesorowie, aby wspólnie obradować na bieżące tematy związane z funkcjonowaniem seminarium. Główną kwestią były zbliżające się obłóczyny alumnów trzeciego roku.

06.11.2013 (środa)
Dzień skupienia neoprezbiterów

W seminarium odbył się drugi w tym roku akademickim dzień skupienia księży neoprezbiterów. Tradycyjnie rozpoczął się on adoracją Najświętszego Sakramentu oraz okazją do spowiedzi. Po niej neoprezbiterzy uczestniczyli we Mszy Świętej, której przewodniczył i homilię wygłosił bp Ignacy Dec, biskup świdnicki. Po krótkiej przerwie na kawę, odbył się jeszcze wykład ks. dr. Arkadiusza Chwastyka, oficjała Sądu Duchownego Diecezji Świdnickiej. Dzień skupienia zakończył się obiadem w seminaryjnym refektarzu.

07.11.2013 (czwartek)
Modlitwa na cmentarzu

Wspólnota seminaryjna udała się na świdnicki cmentarz, aby pomodlić się nad grobami zmarłych księży i sióstr zakonnych. Modlitwę w kaplicy cmentarnej poprowadził ks. kan. Dominik Ostrowski, wicerektor. Wszyscy obecni modlili się tam koronką do Miłosierdzia Bożego. Następnie wspólnota przeszła w miejsce, gdzie spoczywają zmarli. Tam pomodlili się za dusze kapłanów i sióstr.

07.11.2013 (czwartek)
Pierwszy czwartek miesiąca

Ustawiczna młodość w Bogu jest wspaniałą sprawą!

W pierwszy czwartek listopada wspólnota seminaryjna udała się do katedry świdnickiej, aby uczestniczyć we Mszy Świętej, której przewodniczył bp Ignacy Dec, biskup świdnicki. Eucharystię poprzedziło nabożeństwo wypominkowe, które poprowadził ks. Tomasz Federkiewicz, wikariusz parafii katedralnej.

Pasterz Kościoła lokalnego wygłosił również homilię. Zachęcał w niej do dbania o młodość swojego ducha, która może dokonywać się w Panu Bogu, do oddawania swojego życia Panu Jezusowi oraz do prowadzenia zagubionych ludzi do prawdziwego szczęścia, jakim jest sam Bóg.

Po homilii nastąpiło przedstawienie Mariusza Pawlaka, alumna roku szóstego, jako kandydata do święceń diakonatu i prezbiteratu. Była to posługa, podczas której alumn został publicznie przedstawiony jako ten, który bezpośrednio przygotowuje się do święceń. Od tego czasu Kościół z większą uwagą będzie się mu przyglądał, aby móc ocenić, czy może w przyszłości zostać kapłanem.

Na zakończenie Eucharystii została odmówiona modlitwa o powołania papieża Pawła VI.

08.11.2013 (piątek)
Msza za zmarłych kapłanów

Wspólnota seminaryjna zgromadziła się na porannej Mszy Świętej w kaplicy głównej, aby modlić się za zmarłych kapłanów diecezji świdnickiej. Eucharystii, jak w każdy piątek sprawowanej w języku łacińskim, przewodniczył ks. kan. Dominik Ostrowski, wicerektor.

Homilię wygłosił natomiast dk. Łukasz Bankowski. Przypomniał w niej prawdę o mocy wypowiadanego słowa, które może zranić drugiego człowieka lub go pocieszyć. Na podstawie dzisiejszego fragmentu Ewangelii przestrzegał przed pokusą prowadzenia w swoim życiu podejrzanych, nieuczciwych interesów.

09.11.2013 (sobota)
Święto Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej

W święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej Mszy Świętej w kaplicy głównej przewodniczył ks. prał. Tadeusz Chlipała, rektor wspólnoty. Homilię wygłosił natomiast dk. Michał Buraczewski. Stwierdził w niej, iż świadomość obecności Trójcy Świętej w ludzkim sercu pobudza chęć do wytrwałej modlitwy. Zachęcał też zgromadzonych na Eucharystii, by dawali wolność działania w swoich sercach Panu Bogu.

09.11.2013 (sobota)
Msza w katedrze

Grupa alumnów udała się z asystą do świdnickiej katedry na Mszę Świętą rozpoczynającą obrady Rady Duszpasterskiej Diecezji Świdnickiej. Eucharystii przewodniczył bp Ignacy Dec, biskup świdnicki. Pasterz Kościoła lokalnego wygłosił również homilię, mówiąc o dwóch świątyniach: materialnej i duchowej. Zauważył, iż w tej pierwszej musimy dbać o jej świętość i właściwą atmosferę, w drugiej zaś o to by była godnym mieszkaniem dla Pana Boga.

09.11.2013 (sobota)
Mecz w Katowicach

Grupa kilkunastu alumnów udzielających się w sekcji sportowej świdnickiego seminarium udała się do Katowic na mecz eliminacyjny do Mistrzostw Polski Wyższych Seminariów Duchownych w Piłce Nożnej. Tam rozegrała pierwsze spotkanie z alumnami Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego. Spotkanie pomimo początkowego prowadzenia świdnickich kleryków zakończył się przegraną gości 10:2.

Po spotkaniu na boisku klerycy udali się do gmachu seminarium, gdzie razem ze śląską wspólnotą alumnów pomodlili się Liturgią Godzin. Wizyta świdnickich kleryków zakończył się kolacją w seminaryjnym refektarzu.

10.11.2013 (niedziela)
Msza "kanonicka"

Wspólnota seminaryjna udała się w niedzielny poranek na Mszę Świętą do katedry. Tzw. Mszy Świętej "kanonickiej" przewodniczył ks. prał. Jan Bagiński, kanonik gremialny Świdnickiej Kapituły Katedralnej. Główny celebrans wygłosił również homilię. Mówił w niej o podstawie wiary w nasze zmartwychwstanie, którą jest wiara w zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Wzywał także o troskę o polską tradycję chowania bliskich zmarłych oraz pielęgnowania cmentarzy.

10.11.2013 (niedziela)
Wyjazd alumnów V roku

Alumni V roku wraz ze swoim opiekunem ks. prał. Tadeuszem Chlipałą, rektorem wspólnoty, udali się do Poznania na wyjazd integracyjny.

Po dodarciu do celu w archikatedrze poznańskiej alumni uczestniczyli we Mszy Świętej, którą sprawował bp Grzegorz Balcerek, biskup pomocniczy archidiecezji poznańskiej. W homilii główny celebrans nawiązał do trwającego w Kościele powszechnym V Dnia Solidarności z Kościołem Prześladowanym i przybliżył sytuację nigeryjskich chrześcijan, dla których głównym zagrożeniem jest ekstremistyczna grupa muzułmańska Boko Haram.

Po Eucharystii dzięki życzliwości ks. prał. Jana Stanisławskiego, alumni wraz z księdzem opiekunem zwiedzili archikatedrę poznańską, nawiedzając m.in. historyczne miejsce chrztu Mieszka I, Złotą Kaplicę, gdzie spoczywają doczesne szczątki pierwszego króla Polski Bolesława Chrobrego, a także Mieszka I oraz kryptę grobową biskupów poznańskich. Klerycy podziwiali również prawdziwy klejnot katedry, którym jest wielki ołtarz – poliptyk przedstawiający w centrum Matkę Boską w otoczeniu św. Katarzyny i św. Barbary oraz 12 innych świętych niewiast.

Alumni wraz z księdzem rektorem odwiedzili także Arcybiskupie Seminarium Duchowne. Na koniec zwiedzili jeszcze poznański Rynek Starego Miasta i zakosztowali świętomarcińskich rogali, których tradycja wypieku na 11 listopada sięga roku 1860.

11.11.2013 (poniedziałek)
Narodowe Święto Niepodległości

Niech nasza Ojcza buduje się na wierności Bogu, Krzyżowi i Ewangelii.

W Narodowe Święto Niepodległości wspólnota seminaryjna udała się na uroczystą Eucharystię do świdnickiej katedry. Mszy Świętej, na której zgromadzili się m.in. przedstawiciele władz lokalnych i oświaty, przewodniczył bp Ignacy Dec, biskup świdnicki.

Pasterz Kościoła lokalnego wygłosił również homilię. Wspominając fakt odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918r. rozważał historię II i III Rzeczpospolitej Polskiej. Podkreślił potrzebę budowania kraju w sferze gospodarczej, ekonomicznej, oświatowej i politycznej na fundamencie nieprzemijających wartości. Wezwał także wiernych zgromadzonych w katedrze do obrony Kościoła katolickiego, który w trudnych czasach był ostoją polskości. 

12.11.2013 (wtorek)
Świętego Jozafata

We wspomnienie św. Jozafata, biskupa i męczennika, uroczystej Mszy Świętej w kaplicy głównej przewodniczył ks. kan. Marcin Gęsikowski, sekretarz biskupa świdnickiego oraz wykładowca Pisma Świętego w "domu ziarna". W ten sposób wspólnota seminaryjna chciała uczcić jego patronalne święto, które przypadało dzień wcześniej.

Solenizant wygłosił także homilię. Nawoływał w niej do strzeżenia się przed pokusą wywyższania się ponad innych oraz przestrzegał przed zwodniczym myśleniem spowodowanym własną pychą, iż ofiara składana Panu Bogu z życia może być nieużyteczna.

Po Komunii Świętej dziekani alumnów w imieniu całej wspólnoty złożyli księdzu wykładowcy życzenia.

13.11.2013 (środa)
Pierwszych męczenników Polski

We wspomnienie świętych Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, pierwszych męczenników Polski, Mszy Świętej w kaplicy głównej przewodniczył ks. kan. Wiesław Rusin, ojciec duchowny alumnów. Homilię wygłosił natomiast dk. Adam Makiel. Zwrócił w niej uwagę na to, iż wielokrotnie w ciągu dnia prosimy Pana Boga w jakiś intencjach, ale wciąż za mało dziękujemy za wiele otrzymanych od Niego łask.

13.11.2013 (środa)
X Spotkanie ŚTT

W seminarium odbyło się kolejne spotkanie Świdnickiego Towarzystwa Teologicznego, które poprowadził ks. dr Dominik Ostrowski, wicerektor. Poprzedziła je modlitwa Liturgią Godzin w kaplicy głównej. Tym razem swój wykład wygłosił ks. dr Zbigniew Chromy, wykładowca teologii fundamentalnej w seminarium. Tytuł jego przedłożenia brzmiał: "Jedyność i powszechność zbawcza Jezusa Chrystusa w nauczaniu Josepha Ratzingera / Benedykta XVI". Na spotkaniu obecni byli bp Ignacy Dec, bp Adam Bałabuch oraz księża wykładowcy. Posiedzenie zakończyło się dyskusją.

14.11.2013 (czwartek)
Czwartkowa Msza z biskupem

Kto chce być kapłanem musi się przygotować na odrzucenie i cierpienie.

Czwartkowej wieczornej Mszy Świętej w kaplicy głównej przewodniczył bp Ignacy Dec, pasterz Kościoła świdnickiego.

Główny celebrans wygłosił również homilię. Na podstawie fragmentu Ewangelii przygotowanej na ten dzień opisał Królestwo Boże, które głoszą kapłani. Przypomniał również, że do takiego powołania potrzeba solidnego przygotowania.

17.11.2013 (niedziela)
Msza "kanonicka"

W kolejną niedzielę listopada grupa alumnów udała się z asystą na poranną Eucharystię w katedrze świdnickiej. Tzw. Mszy Świętej "kanonickiej", podczas której modlono się w intencji bp. Ignacego oraz diecezji, przewodniczył ks. prał. Marek Korgul, kanonik gremialny Świdnickiej Kapituły Katedralnej oraz wikariusz biskupi i dyrektor wydziału katechetycznego Świdnickiej Kurii Biskupiej.

Główny celebrans wygłosił również homilię. Mówił w niej o przestrodze przed fałszywymi znawcami od spaw wiary, jaką z miłością kieruje do nas Pan Jezus w dzisiejszym fragmencie Ewangelii. Zgromadzonych w świątyni zachęcał do nadziei w bliskość Pana Jezusa w trudnych doświadczeniach, a także do wytrwałości, której sprzyja modlitwa, Eucharystia i religijna motywacja.

17.11.2013 (niedziela)
Dzień skupienia dla rodziców

Rodzice alumnów z roczników pierwszego, drugiego i trzeciego przeżywali w seminarium swój dzień skupienia. Wszystko rozpoczęło się od modlitwy i spotkania w kaplicy głównej, której przewodniczył ks. kan. Wiesław Rusin, ojciec duchowny. Następnie po przerwie na kawę miały miejsce spotkania rodziców z opiekunami poszczególnych roczników. Po nim rodzice mieli okazję skorzystać z sakramentu pokuty i pojednania.

Głównym momentem dnia była oczywiście Eucharystia w kaplicy głównej, której przewodniczył ks. kan. Dominik Ostrowski, wicerektor. Homilię natomiast wygłosił ks. Mirosław Rakoczy, prefekt.

Po Mszy Świętej był obiad i czas wolny, podczas którego rodzice mogli dłużej spotkać się ze swoimi synami. Zakończeniem dnia skupienia było nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia, którą poprowadził ks. kan. Wiesław Rusin.

17.11.2013 (niedziela)
Wyjście charytatywne

Trzech alumnów V roku w ramach tzw. wyjść charytatywnych udało się do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety w Dzierżoniowie, gdzie kapelanem jest ks. Damian Mroczkowski, wykładowca katechetyki w "domu ziarna". Alumni mieli możliwość złożyć świadectwo swojego powołania oraz spotkać się z osobami chorymi i cierpiącymi. Uczestniczyli również we Mszy Świętej w kaplicy zakładu oraz mieli możliwość udzielania Komunii Świętej osobom chorym. Była to dobra okazja przyjrzenia się pracy księdza kapelana, sióstr elżbietanek oraz pracowników świeckich, którzy na co dzień posługują w tym domu opieki wśród osób dotkniętych szczególnym cierpieniem.

18.11.2013 (poniedziałek)
Karoliny Kózkówny

W liturgiczne wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy, Mszy Świętej w kaplicy głównej przewodniczył ks. kan. Krzysztof Iwaniszyn, ojciec duchowny alumnów. Homilię wygłosił natomiast dk. Łukasz Trzeciak. Podał w niej za wzór postępowania ewangelicznego niewidomego, który świadomy swojej słabości wiedział, że potrzebuje pomocy Pana Boga. Za największe współczesne zagrożenie dla postawy prośby uznał bogactwo.

19.11.2013 (wtorek)
Błogosławionej Salomei

We wspomnienie bł. Salomei, zakonnicy, Eucharystii w kaplicy głównej przewodniczył ks. Mirosław Rakoczy, prefekt alumnów. Tradycyjnie jak w każdy wtorek była ta Msza Święta z Jutrznią.

20.11.2013 (środa)
Rafała Kalinowskiego

We wspomnienie św. Rafała Kalinowskiego, prezbitera, Mszy Świętej w kaplicy głównej przewodniczył ks. kan. Wiesław Rusin, ojciec duchowny alumnów. Homilię wygłosił natomiast dk. Michał Buraczewski. Przypomniał zebranym w kaplicy, iż każdy powołany dostaje od Pana Boga zadanie, jest przez Niego obdarowany i będzie rozliczony. Przestrzegał przed postawą złego sługi z dzisiejszej przypowieści ewangelicznej, który przyczynę swojego niepowodzenia zrzucił na króla.

22.11.2013 (piątek)
Ofiarowania NMP

Niech ofiarowanie Pana Jezusa podczas Eucharystii sprowokuje nas do ofiarowania Mu samych siebie.

W liturgiczne wspomnienie Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny wieczornej Mszy Świętej przewodniczył ks. kan. Dominik Ostrowski, wicerektor.

Główny celebrans wygłosił również homilię. W kontekście nazwy dzisiejszego wspomnienia uwypuklił myśl o ofierze każdego człowieka, jaką jest milczenie Pana Boga wobec niego. Stwierdził również, że każdy człowiek ofiarując coś z serca, ofiaruje także samego siebie, podobnie jak Maryja, kiedy ofiarowując w świątyni Pana Jezusa, ofiarowała Panu Bogu samą siebie.  

22.11.2013 (piątek)
Świętej Cecylii

We wspomnienie św. Cecylii, dziewicy i męczennicy, Mszy Świętej w kaplicy głównej przewodniczył ks. kan. Dominik Ostrowski, wicerektor. Tradycyjnie jak w każdy piątek była to Eucharystia sprawowania w języku łacińskim.

Homilię wygłosił natomiast dk. Karol Janik. Nawoływał w niej do porządkowania wnętrz własnych serc, aby stawały się one miejscami modlitwy i domami Pana Boga, a nie jaskiniami zbójców.

23.11.2013 (sobota)
Msza w katedrze

Grupa świdnickich alumnów udała się do katedry na uroczystą Eucharystię rozpoczynającą doroczną pielgrzymkę posługujących w liturgii: ministrantów, lektorów, ceremoniarzy, śpiewających i grających w scholach oraz nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej.

Mszy Świętej przewodniczył i homilię wygłosił bp Adam Bałabuch, biskup pomocniczy świdnicki.

23.11.2013 (sobota)
Spotkanie DWiR

W świdnickim "domu ziarna" miało miejsce kolejne spotkanie sesji naukowej "Drogami Wiary i Rozumu", które tradycyjnie rozpoczęło się Eucharystią w kaplicy głównej. Przewodniczył jej i homilię wygłosił ks. kan. Krzysztof Iwaniszyn, ojciec duchowny alumnów.

Po Mszy Świętej wszyscy uczestnicy udali się do auli seminaryjnej, gdzie odbył się wykład ks. dr. Pawła Wołczańskiego, ojca duchownego seminarium legnickiego. Dotyczył on duchowości, a jego tytuł brzmiał: "Jak działa modlitwa". Po krótkiej dyskusji oraz przerwie na kawę miała miejsce część praktyczna.

23.11.2013 (sobota)
Koncert zespołu semianryjnego

Alumni zaangażowani w działalność seminaryjnego zespołu muzycznego udali się do Klubu Bolko w Świdnickim Ośrodku Kultury. Dali tam koncert chrześcijańskiej muzyki rockowej z okazji dorocznej pielgrzymki do Świdnicy posługujących w liturgii: ministrantów, lektorów, ceremoniarzy oraz śpiewających i grających w scholach.

23.11.2013 (sobota)
Mecz piłki nożnej

Do Świdnicy przybyła grupa alumnów z Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach, aby rozegrać rewanżowe spotkanie w ramach eliminacji do Mistrzostw Polski Wyższych Seminariów Duchownych w Piłce Nożnej.

Mecz piłkarski pomimo początkowego prowadzenia świdnickich kleryków zakończył się przegraną gospodarzy 8:2. Wynik 18:4 w dwumeczu daje więc awans do kolejnej rundy alumnom z Górnego Śląska.

Po rozegranym spotkaniu goście z Katowic mieli okazję zwiedzić świdnickie seminarium oraz katedrę, pod których byli wielkim wrażeniem. Pobyt gości zakończył się obiadem w seminaryjnym refektarzu.

23.11.2013 (sobota)
Obchody X-lecia KSM

Grupa alumnów udała się z asystą do katedry świdnickiej na uroczystą Mszę Świętą z okazji X-lecia działalności Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w diecezji świdnickiej. Uroczystej Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił ks. inf. Józef Strugarek, proboszcz parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Szczawnie-Zdroju.

Po Eucharystii w katedrze, na drugą część uroczystości, do parafii pw. NMP Królowej Polski w Świdnicy udał się seminaryjny zespół muzyczny. Dał tam koncert rockowej muzyki chrześcijańskiej.

24.11.2013 (niedziela)
Msza "kanonicka"

W ostatnią niedzielę roku liturgicznego, czyli w niedzielę Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, do katedry udała się grupa alumnów z asystą na tzw. Mszę Świętą "kanonicką". Eucharystii, podczas której modlono się w intencji bp. Ignacego Deca oraz całej wspólnoty diecezjalnej, przewodniczył ks. prał. Zbigniew Wolanin, kanonik gremialny Świdnickiej Kapituły Katedralnej i proboszcz parafii pw. św. Marcina w Piławie Górnej.

Główny celebrans wygłosił również homilię, mówiąc o królach, jako: postaciach z bajek, władców państw oraz Jezusie Chrystusie, którego specyfika królowania polega na posługiwaniu.

24.11.2013 (niedziela)
Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata

W uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, wspólnota seminaryjna udała się na Mszę Świętą do katedry świdnickiej. Eucharystii, kończącej obchody Roku Wiary, przewodniczył bp Ignacy Dec, pasterz Kościoła lokalnego. Mszę Świętą poprzedziły uroczyste Nieszpory, którym przewodniczył ks. Julian Nastałek, wikariusz parafii katedralnej.

Homilię wygłosił główny celebrans. Mówił w niej o podobieństwie dzisiejszych czasów do czasów wydarzeń opisanych w Ewangelii, kiedy ludzie pieniądza i władzy szydzili z Pana Jezusa i Jego działalności. Zachęcał zebranych w katedrze do zadania sobie pytań na koniec Roku Wiary: Czy wspieram Królestwo Jezusa swoją miłością, dobrocią i cierpieniem? Czy w Roku Wiary udało mi się przybliżyć kogoś do Pana Boga?

Na zakończenie pasterz Kościoła świdnickiego udzielił papieskiego błogosławieństwa połączonego z możliwością zyskania odpustu zupełnego.

Po Eucharystii chór ze Strzegomia i Jaroszowa pod przewodnictwem ks. Łukasza Kopczyńskiego, wikariusza parafii pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Strzegomiu, odśpiewał akatyst ku czci Najświętszej Maryi Panny.

24.11.2013 (niedziela)
Wyjście charytatywne

Dwóch alumnów V roku w ramach tzw. wyjść charytatywnych udało się do Wałbrzycha do parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP. Mieli tam okazję pełnić posługę wśród chorych szpitala miejskiego oraz hospicjum. Uczestniczyli też tam w niedzielnej Eucharystii.

25.11.2013 (poniedziałek)
Msza Święta imieninowa

Jeżeli będziesz miał wzrok podniesiony do nieba, to żadne lwy Cię nie rozszarpią.

Na poranną Mszę Świętą wspólnota seminaryjna zaprosiła ks. kan. Janusza Michalewskiego, wykładowcę psychologii i pełnomocnika ks. rektora ds. nauki. Chciała w ten sposób uczcić jego patronalne święto, które przypadło kilka dni wcześniej.

Solenizant wygłosił także homilię. Na jej początku zwrócił uwagę na działanie Duch Świętego w liturgii: w przygotowanych tekstach liturgii słowa oraz w modlitwach Mszału. Rozważając dzisiejszy fragment Ewangelii przestrzegał przed postawą bycia pozornym, która wypacza Ewangelię oraz posługiwania Kościoła. Wzywał do pełnego zaufania Panu Jezusowi zwłaszcza przez codzienne małe akty.

Po Komunii Świętej dziekani alumnów w imieniu całej wspólnoty złożyli księdzu wykładowcy życzenia.

28.11.2013 (czwartek)
Msza za zmarłych

Wieczornej, czwartkowej Mszy Świętej w kaplicy głównej przewodniczył ks. prał. Tadeusz Chlipała, rektor seminarium. Była to Eucharystia sprawowana w intencji wiernych zmarłych polecanych przez księży przełożonych i alumnów w listopadowych nabożeństwach wypominkowych.

Główny celebrans wygłosił również homilię. Mówił w niej, iż każdy człowiek codziennie umiera, by na nowo powstawać do życia jako lepszy człowiek, który walczy ze swoimi słabościami i złymi przyzwyczajeniami. Wszystko zaś robi to ze względu na chęć osiągnięcia wiecznego szczęścia w niebie.

Zebrana podczas Eucharystii kolekta została przeznaczona na odnowienie polskich grobów na Kresach Wschodnich.

29.11.2013 (piątek)
Rocznica poświęcenia kaplicy

Uroczystej Eucharystii przypadającej w trzecią rocznicę poświęcenia i namaszczenia ołtarza w kaplicy pw. Dobrego Pasterza przewodniczył ks. kan. Dominik Ostrowski, wicerektor seminarium.

Główny celebrans wygłosił także homilię, mówiąc, iż każdy kto przychodzi do ołtarza, który jest sercem kościoła lub kaplicy, przenosi się jak gdyby w czasy Jezusa. Tam zaś, gdzie Pan Jezus jest przyjmowany i uważnie słuchany, przychodzi z Nim także Zbawienie. Wspominał również poświęcenie gmachu seminaryjnego, kiedy to kard. Grocholewski mówił o specyfice "domu ziarna", który ma swoją duszę. Na koniec przypomniał, iż prawdziwa ofiara wiąże się z ofiarowaniem samego siebie.

29.11.2013 (piątek)
Nowenna przed obłóczynami

Alumni roku trzeciego tradycyjnie na dziewięć dni przed uroczystością Niepokalanego Poczęcia NMP rozpoczęli nowennę. Podczas niej towarzyszy im ks. kan. Wiesław Rusin, ojciec duchowny. Ma ona na celu bezpośrednio przygotować ich do przyjęcia stroju duchownego, które nastąpi właśnie w tą uroczystość.

30.11.2013 (sobota)
Msza imieninowa ks. dyrektora

Naśladowanie Chrystusa to stawianie kroków w Jego ślady.

W święto św. Andrzeja Apostoła, wspólnota seminaryjna zgromadziła się w kaplicy głównej na uroczystej Eucharystii, której przewodniczył ks. Andrzej Majka, dyrektor administracyjny. Chciała w ten sposób uczcić jego patronalne święto, które przypadło tego dnia.

Homilię wygłosił ks. Paweł Kilimnik, wikariusz parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Wałbrzychu. Mówił w niej o drodze powoływanych przez Pana Jezusa uczniów. Oni to wchodząc w Boską rzeczywistość poprzez swoje nawrócenie, przemienienie i uświęcenie mają za zadanie nawracać, przemieniać i uświęcać innych.

Po Komunii Świętej dziekani alumnów w imieniu całej wspólnoty złożyli księdzu dyrektorowi życzenia.

30.11.2013 (sobota)
Spotkanie z p. Markiem Jurkiem

W sobotnie przedpołudnie w świdnickim "domu ziarna" miała miejsce specjalna otwarta sesja naukowa, na której oprócz księży przełożonych i alumnów zgromadzili się księża wykładowcy oraz studenci świeccy.

Wykład zatytułowany "Aktualności cywilizacji chrześcijańskiej" wygłosił p. Marek Jurek, prezes Prawicy Rzeczypospolitej i marszałek Sejmu RP w latach 2005-2007. Po wygłoszonym wykładzie miała jeszcze miejsce krótka dyskusja.

30.11.2013 (sobota)
Wyjście charytatywne

Grupa alumnów V roku w ramach formacji duszpasterskiej udała się na wyjście charytatywne do Domu Dziennego Pobytu „Przystań”, Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy. Alumni mieli okazję spotkać się z pensjonariuszami i ich opiekunami. Wspólna modlitwa, zawiązanie relacji, danie świadectwa i zwiedzenie domu to elementy pierwszego spotkania z tą grupą wiernych.

30.11.2013 (sobota)
Wigilia 1. niedzieli Adwentu

Tradycją stało się już to, że wspólnota seminaryjna w sposób bardzo uroczysty rozpoczyna nowy rok liturgiczny. Późnym sobotnim wieczorem rozpoczęły się obchody wigilii 1. niedzieli Adwentu. Alumni wraz z przełożonymi zgromadzili się w kaplicy pw. Dobrego Pasterza, gdzie został poświęcony wieniec adwentowy i zapalona pierwsza świeca.

Następnie wspólnota modliła się pieśniami i psalmami Godziny Czytań oraz pieśnią wigilii. Wysłuchała fragmentu Ewangelii według św. Łukasza oraz homilię ks. kan. Dominika Ostrowskiego, wicerektora. Po zakończeniu modlitw rozpoczęła się całonocna adoracja Najświętszego Sakramentu.

Wybierz kronikę