Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Świdnickiej
Portal „Adalbertus” | Seminarium Duchowne | Diecezja Świdnicka
Seminarium > Kronika

Drukuj stronę Wyślij link znajomemu

Kronika WSD - Październik 2013

01.10.2013 (wtorek)
Teresy od Dzieciątka Jezus

W liturgiczne wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dziewicy i doktora Kościoła, Eucharystii w kaplicy głównej przewodniczył ks. Mirosław Rakoczy, prefekt alumnów. Tradycyjnie jak w każdy wtorek była to Msza Święta z Jutrznią.

01.10.2013 (wtorek)
Początek zajęć dydaktycznych

Po powrocie z wakacji alumni rozpoczęli dziś zajęcia nowego roku akademickiego, rozpoczynając kolejny rok formacji intelektualnej.

01.10.2013 (wtorek)
Wybory dziekanów i seniorów

Alumni dokonali wyboru swoich przedstawicieli na cały rok. Dziekani alumnów tradycyjnie są klerykami piątego roku. Na rok akademicki 2013/2014 dziekanem został Kamil Pawlik, który zastąpił na tym stanowisku dk. Mateusza Kubusiaka. Jego zastępcą został Arkadiusz Harbar zastępując dk. Tomasza Możyńskiego.

Poszczególne roczniki dokonały także wyborów swoich seniorów, którzy będą reprezentować ich przez cały semestr. Są to osoby, które będą przedstawicielami poszczególnych kursów.

02.10.2013 (środa)
Świętych Aniołów Stróżów

W liturgiczne wspomnienie świętych Aniołów Stróżów Mszy Świętej w kaplicy głównej pw. Dobrego Pasterza, przewodniczył ks. kan. Wiesław Rusin, ojciec duchowny alumnów.

Główny celebrans wygłosił również homilię, mówiąc o wielkiej wartości pomocy Aniołów Stróżów w życiu każdego człowieka. Przytoczył także momenty z Ewangelii, w których obecni byli Aniołowie i świadectwa świętych o pomocy ich Niebieskich Opiekunów.

02.10.2013 (środa)
Dzień skupienia neoprezbiterów

W świdnickim "domu ziarna" odbył się pierwszy w tym roku akademickim dzień skupienia dla księży neoprezbiterów. Tradycyjnie rozpoczął się on adoracją Najświętszego Sakramentu i okazją do spowiedzi. Potem księża uczestniczyli we Mszy Świętej, której przewodniczył bp Ignacy Dec, biskup świdnicki. Pasterz Kościoła lokalnego wygłosił również homilię. Mówił w niej o tym kim są Aniołowie, a także o tym co rzeczywiście znaczy stać się dzieckiem według słów Pana Jezusa z dzisiejszego fragmentu Ewangelii.

Po Niej odbyło się spotkanie formacyjne z ks. prał. Edwardem Szajdą, wikariuszem biskupim ds. formacji stałej kapłanów. Dzień skupienia zakończył się obiadem w seminaryjnym refektarzu.

03.10.2013 (czwartek)
Rada pedagogiczna

W seminarium odbyła się rada pedagogiczna, w której wzięli udział bp Ignacy Dec, biskup świdnicki, bp Adam Bałabuch, biskup pomocniczy, przełożeni, moderatorzy oraz profesorowie naszych alumnów. Dotyczyła ona bieżących spraw "domu ziarna", zwłaszcza kandydatury do święceń diakonatu i prezbiteratu. Posługę tę mają przyjąć klerycy z kursu piątego 31 października 2013 r. w katedrze świdnickiej.

03.10.2013 (czwartek)
Pierwszy czwartek miesiąca

Tradycyjnie w pierwszy czwartek miesiąca wspólnota seminaryjna udała się do katedry na Mszę Świętą. Poprzedziło ją nabożeństwo różańcowe poprowadzone przez ks. kan. Krzysztofa Iwaniszyna, ojca duchownego alumnów. Rozważania różańcowe przygotowały natomiast siostry jadwiżanki.

Eucharystii przewodniczył bp Ignacy Dec, biskup świdnicki. Główny celebrans wygłosił także homilię. Mówił w niej o palącej potrzebie głoszenia Ewangelii we współczesnym świecie oraz o wskazówkach, jakich Pan Jezus udziela głoszącym. Zachęcał do wytrwałej modlitwy za ewangelizatorów.

Po Komunii Świętej zebrani w katedrze pomodlili się jeszcze modlitwą papieża Pawła VI o nowe powołania.

04.10.2013 (piątek)
Msza w katedrze

W pierwszy piątek października i wspomnienie liturgiczne św. Franciszka z Asyżu, wspólnota seminaryjna udała się na Mszę Świętą do świdnickiej katedry. Eucharystii sprawowanej w setną rocznicę urodzin śp. ks. prał. Dionizego Barana, wieloletniego proboszcza obecnej parafii katedralnej, przewodniczył bp Ignacy Dec, biskup świdnicki.

Pasterz Kościoła lokalnego wygłosił także homilię. Mówił w niej o wielkiej postaci św. Franciszka, który dokonał reformy Kościoła będąc przez cały czas w jedności z papieżem. W drugiej części wspomniał niegdysiejszego proboszcza parafii pw. Świętych Stanisława i Wacława w Świdnicy oraz swoje z nim spotkania.

05.10.2013 (sobota)
Początek zajęć dla studentów świeckich

Rozpoczęły się zajęcia dla studentów świeckich na zaocznym studium teologii przy naszym seminarium. Ponad 45 studentów świeckich studiujących na 5 rocznikach należy do wspólnoty akademickiej PWT we Wrocławiu, a punkt dydaktyczny w Świdnicy od kilku lat wzbogaca się o nowych studentów i nowych wykładowców. Zajęcia odbywają się w soboty od 8.30 do 17.25. W przyszłą sobotę nowi studenci świeccy otrzymają indeksy i złożą ślubowanie akademickie podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego, wraz z alumnami naszego seminarium.

05.10.2013 (sobota)
Konsulta odpowiedzialnych

Jak na początku każdego semestru, tak i tym razem księża przełożeni i reprezentanci alumnów spotkali się na tzw. "konsulcie odpowiedzialnych", aby wyznaczyć funkcyjnych na nowy semestr i omówić najważniejsze postulaty wspólnoty alumnów.

06.10.2013 (niedziela)
Msza kanonicka

W niedzielny poranek grupa alumnów udała się do świdnickiej katedry na pierwszą w tym roku akademickim tzw. Mszę Świętą "kanonicką", sprawowaną w intencji bp. Ignacego Deca, biskupa świdnickiego oraz całej diecezji. Przewodniczył jej ks. inf. Kazimierz Jandziszak, kanonik emeryt Świdnickiej Kapituły Katedralnej. W ramach homilii odczytany został list Episkopatu Polski na XIII Dzień Papieski.

06.10.2013 (niedziela)
Zakończenie Kongresu Małżeństw

Wiara jest dotknięciem Jezusa, a żeby Go dotknąć, najpier trzeba Go spotkać.

Z okazji zakończenia III Ogólnopolskiego Kongresu Małżeństw, jaki w ostatnich dniach miał swoje miejsce w Świdnicy, Mszy Świętej w katedrze przewodniczył bp Adam Bałabuch, biskup pomocniczy świdnicki. Na tę Eucharystię udała się także grupa naszych alumnów.

Homilię wygłosił natomiast ks. Przemysław Drąg, krajowy duszpasterz rodzin. Ostrzegał w niej przed pokusą życia wg współczesnej mody, która odrzuca wiarę uzupełniającą rozum. Zachęcał jednocześnie, aby pomimo obecności w życiu wielu niepowodzeń i zwątpień wołać za Apostołami: "Panie przymnóż nam wiary".

Po kazaniu małżonkowie zgromadzeni w katedrze odnowili przyrzeczenia sakramentu małżeństwa.

07.10.2013 (poniedziałek)
NMP Różańcowej

Dzięki tej modlitwie obecna jest przy mnie ta Piękna Dziewica!

W liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej Mszy Świętej w kaplicy głównej przewodniczył ks. kan. Krzysztof Iwaniszyn, ojciec duchowny alumnów. Homilię wygłosił natomiast dk. Michał Buraczewski. Wyraził w niej radość z obecności modlitwy różańcowej, która poprzez jej odmawianie upodabnia nas do Jezusa Chrystusa.

08.10.2013 (wtorek)
Inauguracja roku na PWT

Życzę, by nowy rok akademicki był dla wszystkich rokiem pełnym sukcesów w dochodzeniu do Prawdy.

Grupa przedstawicieli alumnów świdnickiego seminarium udała się wraz z ks. prał. Tadeuszem Chlipałą, rektorem wspólnoty, na uroczystą Inaugurację Roku Akademickiego 2013/2014 na Papieskim Wydziale Teologicznym.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą sprawowaną we wrocławskiej katedrze pod przewodnictwem abp. Józefa Kupnego, arcybiskupa metropolity wrocławskiego. Homilię wygłosił natomiast ks. prof. dr hab. Andrzej Drugała, dyrektor Instytutu Teologiczno – Filozoficznego w Zielonej Górze. Następnie wszyscy udali się do auli Papieskiego Wydziału Teologicznego, gdzie miała miejsce akademia.

09.10.2013 (środa)
Wincentego Kadłubka

W liturgiczne wspomnienie bł. Wincentego Kadłubka, biskupa, Eucharystii w kaplicy głównej przewodniczył ks. kan. Wiesław Rusin, ojciec duchowny alumnów. Homilię wygłosił natomiast dk. Karol Janik. Stwierdził w niej, iż prawdziwie chrześcijańska modlitwa na pierwszym miejscu stawia Pana Boga, a jej owocami są: pokój serca oraz ufna postawa dziecka.

10.10.2013 (czwartek)
Msza wieczorna

Pozostawmy Bogu wolność w decydowaniu o tym, co mamy czynić.

Wieczornej Mszy Świętej sprawowanej w kaplicy głównej, na której zgromadziła się cała wspólnota seminaryjna, przewodniczył ks. prał. Tadeusz Chlipała, rektor wspólnoty. Liturgię świętą swoją grą i śpiewem ubogacił seminaryjny zespół muzyczny.

Główny celebrans wygłosił również homilię. Rozważając pierwsze czytanie z liturgii słowa przestrzegł przed pokusą bycia pretensjonalnym wobec Pana Boga. Zachęcał także do głębokiej ufności Panu Bogu, która wyraża się poprzez zgodę na kierowanie swoim życiem według Jego woli.

12.10.2013 (sobota)
Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014

Ci, którzy kochają Jezusa, nie mogą nie dawać o tym świadectwa.

W seminarium świdnickim miała miejsce uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014, na którą przybyło wielu gości. Wśród nich był abp Józef Kupny, arcybiskup metropolita wrocławski. On też przewodniczył Eucharystii w katedrze, na której obecni byli m. in. bp Ignacy Dec, bp Adam Bałabuch, rektorzy, profesorowie i wykładowcy w seminariach duchownych i innych uczelniach wyższych.

Gość z Wrocławia wygłosił również homilię. Zachęcał w niej studentów, aby poprzez studia i pomoc profesorów poznawali słowo Boże i przez to odpowiadali sobie kim są w oczach Pana Boga. Na zakończenie stwierdził, iż teolodzy to ludzie, którzy są posłani, aby karmić ludzi wiarą.

Po zakończeniu Eucharystii wszyscy udali się do gmachu Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej, gdzie w auli chór seminaryjny odśpiewał "Gaude Mater Polonia", po czym przemówienie powitalne wygłosił ks. dr Tadeusz Chlipała, rektor wspólnoty. Następnie ks. prof. PWT dr. hab. Andrzej Tomko, rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, poprowadził immatrykulację studentów pierwszego roku. Było też przemówienie przedstawiciela kursu pierwszego oraz wręczenie nagród najlepszym studentom w roku akademickim 2012/2013. Kolejnym punktem był wykład inauguracyjny abp. Józefa Kupnego.

Po alokucji bp. Ignacego Deca, biskupa świdnickiego, oraz śpiewie "Gaudeamus igitur", dobiegły końca uroczystości w auli. Zakończeniem inauguracji był obiad w seminaryjnym refektarzu.

12.10.2013 (sobota)
Uroczystości w Bardzie

Grupa kilkunastu alumnów świdnickiego seminarium wraz z księżmi przełożonymi, udała się do sanktuarium Matki Bożej "Strażniczki wiary" w Bardzie. Uczestniczyli tam w uroczystej Mszy Świętej z okazji 90. rocznicy urodzin Henryka kard. Gulbinowicza, metropolity emeryta wrocławskiego. Był to także epilog X Pieszej Pielgrzymki Diecezji Świdnickiej na Jasną Górę. Na przełomie lipca i sierpnia brali oni udział w samej pielgrzymce do Częstochowy i teraz pragnęli wraz z innymi pątnikami zakończyć sezon pielgrzymkowo-turystyczny.

Uroczystej Eucharystii przewodniczył dostojny jubilat. Homilię wygłosił natomiast bp Ignacy Dec, pasterz Kościoła świdnickiego. Przedstawił w niej sylwetkę kard. Gulbinowicza oraz jego wieloletni wpływ na dzieje Kościoła na Dolnym Śląsku.

Z okazji okrągłego jubileuszu, księża diecezji świdnickiej podarowali w prezencie księdzu kardynałowi barokowy kielich do sprawowania Mszy Świętej. Dostojny jubilat przekazał jednak swój prezent świdnickiemu "domowi ziarna".

13.10.2013 (niedziela)
Msza kanonicka

Niech stół nas łączy, jak łączy nas ołtarz.

W niedzielny poranek grupa kilku alumnów udała się z asystą do świdnickiej katedry na tzw. Mszę Świętą "kanonicką". Przewodniczył jej ks. inf. Józef Strugarek, kanonik emeryt Świdnickiej Kapituły Katedralnej i proboszcz parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Szczawnie-Zdroju. Główny celebrans wygłosił również homilię. Podążając za hasłem tegorocznego Dnia Papieskiego "Jan Paweł II - Papież Dialogu" zachęcał zgromadzonych w świątyni do podejmowania rozmów w gronie rodzinnym, zwłaszcza przy zasiadaniu przy stole.

13.10.2013 (niedziela)
XIII Dzień Papieski

Po raz trzynasty Kościół polski przeżywał tzw. Dzień Papieski. Tegorocznym obchodom towarzyszyło hasło: "Jan Paweł II - Papież Dialogu". Z tej okazji wspólnota seminaryjna udała się na Mszę Świętą do katedry, której przewodniczył bp Ignacy Dec, biskup świdnicki.

Główny celebrans wygłosił także homilię. W jej pierwszym wątku, nawiązując do dzisiejszego fragmentu Ewangelii, zachęcał do pielęgnowania w sobie poczucia wdzięczności, które jest owocem pokory. W drugim natomiast przedstawił wielkość polskiego papieża, którego dobre relacje z bliźnimi wypływały z dobrego dialogu z Panem Bogiem. Zauważył także, iż dialog między ludźmi to nie tylko umiejętność mówienia, ale także słuchania.

13.10.2013 (niedziela)
Wyjazd do Wałbrzycha

Dwóch alumnów i dk. Łukasz Bankowski wraz z ks. Andrzejem Majką, dyrektorem administracyjnym i s. Kingą Zielińską CSSH, udało się do parafii pw. św. Józefa Robotnika w Wałbrzychu. Na zaproszenie księdza proboszcza, ks. kan. Witolda Baczyńskiego, wykładowcy filozofii w "domu ziarna", uczestniczyli tam we Mszy Świętej oraz nabożeństwie fatimskim. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił ksiądz dyrektor. Nabożeństwo maryjne poprowadził natomiast diakon. 

13.10.2013 (niedziela)
Nabożeństwo fatimskie

W rocznicę objawień w Fatimie wspólnota seminaryjna zgromadziła się w kaplicy głównej na nabożeństwie maryjnym. Przewodniczył mu ks. kan. Wiesław Rusin, ojciec duchowny alumnów. Rozpoczęło się ono liturgią słowa Bożego, po której homilię wygłosił ojciec Wiesław. Następnie miała miejsce procesja różańcowa z figurą Matki Bożej Fatimskiej po seminaryjnym ogrodzie.

15.10.2013 (wtorek)
Świętej Teresy od Jezusa

W liturgiczne wspomnienie św. Teresy od Jezusa, dziewicy i doktora Kościoła, Eucharystii w kaplicy głównej przewodniczył ks. Mirosław Rakoczy, prefekt alumnów. Tradycyjnie jak w każdy wtorek była to Msza Święta z Jutrznią.

16.10.2013 (środa)
Uroczystość św. Jadwigi

W uroczystość św. Jadwigi Śląskiej, księżnej, cała wspólnota seminaryjna zgromadziła się na Mszy Świętej w kaplicy głównej. Eucharystii przewodniczył ks. kan. Wiesław Rusin, ojciec duchowny alumnów. 

Główny celebrans wygłosił również homilię. Przedstawiając sylwetkę św. Jadwigi Śląskiej, wskazał ją jako przykład bycia świętym pośród wielu codziennych trudów i przykrości. Zachęcał również do uważnego przypatrywania się umiłowania przez Patronkę dnia: modlitwy, dzieł miłosierdzia oraz krzyża.

16.10.2013 (środa)
Koncert zespołu w Polanicy

Alumni zaangażowani w działalność seminaryjnego zespołu muzycznego "The Clouds" udali się z wizytą do parafii Wniebowzięcia NMP w Polanicy-Zdroju. Wzięli tam udział w uroczystej Mszy Świętej z okazji polanickich dni z bł. Janem Pawłem II, przygotowując jej oprawę muzyczną. Po Eucharystii dali natomiast koncert chrześcijańskiej muzyki rockowej w Regionalnej Szkole Turystycznej noszącej imię polskiego papieża.

Wizyta zespołu muzycznego zakończyła się poczęstunkiem przygotowanym przez TPS z Polanicy.

17.10.2013 (czwartek)
Msza imieninowa bp. Ignacego

Niech nasza wspólna modlitwa będzie wyrazem jedności, jedności Kościoła świdnickiego.

W liturgiczne wspomnienie św. Ignacego Antiocheńskiego, biskupa i męczennika, wspólnota seminaryjna udała się do katedry, by tam uczestniczyć we Mszy Świętej imieninowej bp. Ignacego Deca, pasterza diecezji świdnickiej.

Na początku Eucharystii, której przewodniczył sam solenizant, głos zabrał bp Adam Bałabuch, który wygłosił także homilię. Mówił w niej o sensie umniejsza siebie w celu wzrostu innych. Służbę bliźniemu podał za konkretny wyraz miłości, na zakończenie zaś za św. Ignacym Antiocheńskim nawoływał do jednomyślnego działania z własnym biskupem.

Po Komunii Świętej był czas na składanie życzeń. Na początku w imieniu duchowieństwa Kościoła świdnickiego przemówił bp Adam. Po nim w imieniu całej wspólnoty seminaryjnej życzenia złożyli dziekani alumnów.

18.10.2013 (piątek)
Jadwiżański dzień skupienia

Wspólnota seminaryjna udała się do Trzebnicy w archidiecezji wrocławskiej, by uczestniczyć w jadwiżańskim dniu skupienia dla osób przygotowujących się do kapłaństwa i życia zakonnego. Alumni brali udział w spotkaniach w grupach i nabożeństwie ku czci św. Jadwigi Śląskiej, natomiast punktem centralnym dnia była Msza Święta.

Eucharystii przewodniczył bp Marek Mendyk, biskup pomocniczy diecezji legnickiej. Główny celebrans wygłosił również homilię. Rozważał w niej tajemnicę powołania, a w szczególności aspekt wybrania powołanych przez Jezusa Chrystusa. Wszystkich zgromadzonych w sanktuarium zachęcał do autentycznej postawy w swoich środowiskach.

Po Komunii Świętej ks. Jerzy Olszówka SDS, kustosz sanktuarium, przekazał wspólnocie seminaryjnej, na ręce ks. prał. Tadeusza Chlipały, rektora, relikwie św. Jadwigi Śląskiej. 

19.10.2013 (sobota)
Spotkanie DWiR

W świdnickim "domu ziarna" miało miejsce pierwsze w tym roku akademickim spotkanie sesji naukowej "Drogami Wiary i Rozumu", w której udział biorą członkowie Towarzystwa Przyjaciół Seminarium, dobroczyńcy i sympatycy oraz pasjonaci wiedzy i kultury katolickiej.

Spotkanie tradycyjnie rozpoczęło się Mszą Świętą w kaplicy seminaryjnej. Przewodniczył jej ks. prał. Tadeusz Chlipała, rektor. Główny celebrans wygłosił także homilię.

Po Mszy Świętej uczestnicy spotkania udali się do auli, gdzie odbył się wykład p. Michała Boguckiego, artysty i ikonopisarza, zatytułowany: "Ikona: okno na Boga".  Po krótkiej dyskusji oraz przerwie na kawę p. Michał opowiedział o swoich wspomnieniach z Gruzji.

20.10.2013 (niedziela)
Msza "kanonicka"

Grupa alumnów świdnickiego seminarium udała się z asystą do katedry na tzw. Mszę Świętą "kanonicką". Tym razem w intencji diecezji i bp. Ignacego modlił się ks. prał. Piotr Śliwka, proboszcz parafii katedralnej. Główny celebrans wygłosił także homilię. Mówił w niej o potrzebie wsparcia modlitwą przez wiernych swoich kapłanów. Zachęcał także zgromadzonych do wytrwałej modlitwy zwłaszcza za swoich bliskich.

20.10.2013 (niedziela)
Msza w seminarium

Na nic wasza posługa, na nic wasza służba, jeśli na pierwszym miejscu nie ma modlitwy.

Mszy Świętej w XXIX niedzielę okresu zwykłego w seminaryjnej kaplicy przewodniczył ks. Mirosław Rakoczy, prefekt alumnów. Homilię wygłosił natomiast ks. kan. Krzysztof Iwaniszyn, ojciec duchowny. Nawiązując do pierwszego czytania z liturgii słowa mówił o potrzebie ufnej i cierpliwej modlitwy. Uświadomił zgromadzonym na Eucharystii, że są nieustannie wspierani modlitwą i cierpieniem przez innych ludzi.

20.10.2013 (niedziela)
Procesja różańcowa ulicami Świdnicy

W niedzielne popołudnie wspólnota seminaryjna udała się na różańcową procesję ulicami miasta, której przewodniczył bp Ignacy Dec, pasterz Kościoła świdnickiego. W przejściu od kościoła parafii pw. św. Andrzeja Boboli do katedry udział wzięli świdniccy parafianie. Procesja zakończyła się błogosławieństwem biskupa oraz możliwością ucałowania relikwii bł. Jana Pawła II, Patrona Świdnicy.

21.10.2013 (poniedziałek)
Jakuba Strzemię

W liturgiczne wspomnienie bł. Jakuba Strzemię, biskupa, Mszy Świętej w kaplicy głównej przewodniczył ks. kan. Krzysztof Iwaniszyn, ojciec duchowny alumnów. Homilię wygłosił natomiast dk. Mateusz Kubusiak. Wychodząc od stwierdzenia, iż panujący w dzisiejszym świecie konsumpcjonizm bardzo mocno sprzyja chciwości, przestrzegł przed iluzją bezpieczeństwa, jakie miałyby zagwarantować dobra materialne. Jako rozwiązanie problemu chciwości wskazał potrzebę dobrej relacji z drugim człowiekiem oraz wrażliwość na jego potrzeby.

21.10.2013 (poniedziałek)
Różaniec misyjny

W trwającym Tygodniu Misyjnym do seminarium przybyły siostry ze Zgromadzenia Sióstr Misjonarek św. Piotra Klawera, aby razem ze wspólnotą seminaryjną modlić się podczas nabożeństwa różańcowego w intencji misji. Modlitwę w różnych językach przygotowali alumni zaangażowani w Kleryckie Koło Misyjne.

22.10.2013 (wtorek)
Uroczystość bł. Jana Pawła II

W uroczystość bł. Jana Pawła II, Patrona Świdnicy, wspólnota seminaryjna udała się na Eucharystię do katedry, którą poprzedziło nabożeństwo różańcowe. Przewodniczył jej bp Ignacy Dec, biskup świdnicki. Udział w niej wzięli także proboszczowie świdnickich parafii, przedstawiciele władz miasta oraz wierni świeccy.

Pasterz Kościoła lokalnego wygłosił także homilię. Uwypuklił w niej problem patrzenia na Kościół bez wiary i miłości, które buduje jego fałszywy obraz. Podkreślił także wartość pracy księży zwłaszcza na rzecz młodzieży i ubogich. Na zakończenie wezwał wszystkich zebranych w świątyni do zaangażowanego kształtowania duchowości, kultury i gospodarki na fundamencie prawa Bożego.

23.10.2013 (środa)
Msza za misje

W trwającym Tygodniu Misyjnym cała wspólnota zgromadziła się na uroczystej Eucharystii w kaplicy pw. Dobrego Pasterza. Mszy Świętej w intencji misji i powołań misyjnych przewodniczył ks. kan. Krzysztof Iwaniszyn, ojciec duchowny alumnów.

Homilię wygłosił natomiast ks. Jakub Górski, diecezjalny dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych. Nakreślił w niej cechy dojrzałej wspólnoty wierzących, która charakteryzuje się wzrostem w wierze i miłości oraz radosnym sprawowaniem liturgii. Zgromadzonych w kaplicy zachęcał, aby zawsze, bez względu na miejsce, wiernie wypełniali misję, jaką zleci Pan Jezus.

24.10.2013 (czwartek)
Sesja popularno-naukowa

Żeby zwyciężać trzeba mieć w sobie ogień Boży!

Już po raz ósmy Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" przy współpracy Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej zorganizowało sesję popularno-naukową. Temat obrad brzmiał: "Nowa ewangelizacja - a nauczanie społeczne Kościoła". Sesję honorowym patronatem objęli: bp Ignacy Dec, biskup świdnicki oraz Wojciech Murdzek, Prezydent Miasta Świdnicy.

Wszystko rozpoczęło się od Mszy Świętej w katedrze świdnickiej, której przewodniczył bp Ignacy Dec. Główny celebrans wygłosił również homilię, mówiąc o Bożym ogniu, którym jest miłość. Przez nią to można wypalać w sobie zło i grzech. Dalej mówił o Jezusie Chrystusie, jako rzeczywistym znaku sprzeciwu dla wielu. Z jednej strony są tacy, którzy w Jego Imię dokonują wielkich dzieł, inni odrzucając życie zgodne z Ewangelią chcą wprowadzać nową moralność.

Następnie wszyscy przenieśli się do auli Sudeckiego Centrum Organizacji Pozarządowych, gdzie otwarcia obrad dokonał Henryk Koch z Wrocławia. Sesję poprowadzili: ks. dr Tadeusz Chlipała, rektor seminarium oraz ks. dr Krzysztof Moszumański, asystent kościelny "Civitas Christiana" w diecezji świdnickiej.

Pierwszym prelegentem była Anna Rastawicka z Instytutu Prymasowskiego Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z wykładem: "Miłość i sprawiedliwość społeczna w posługiwaniu sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego". Drugi wykład zatytułowany: "Jana Pawła II zmaganie o Ewangelię pracy" wygłosił ks. prof. dr hab. Jan Mazur OSPPE z Papieskiego Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie.

Po krótkiej przerwie swój wykład wygłosił ks. dr Krzysztof Adamski, wykładowca Katolickiej Nauki Społecznej w seminarium świdnickim, zatytułowany: "Tematyka gospodarcza w nauczaniu papieży po Soborze Watykańskim II". Na końcu głos zabrał ks. dr Tomasz Głuszak z Wydziału Teologicznego UAM w Poznaniu z wykładem: "Benedykta XVI koncepcja nauki społecznej Kościoła i jej związek z nową ewangelizacją".

26.10.2013 (sobota)
Imieniny księdza rektora

W związku z nadchodzącym patronalnym świętem księdza rektora oraz rozpoczynającymi się rekolekcjami już dzisiaj wspólnota seminaryjna świętowała to ważne wydarzenie poprzez uroczysty obiad, w którym udział wzięło wielu znakomitych gości m.in. bp Ignacy Dec, biskup świdnicki.

Uroczysta Msza Święta, podczas której wspólnota seminaryjna modliła się w intencji księdza rektora miała miejsce w święto Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza. Eucharystii przewodniczył sam solenizant, homilię natomiast wygłosił rekolekcjonista. Po Komunii Świętej w imieniu całej wspólnoty życzenia księdzu rektorowi złożyli dziekani alumnów.

27.10.2013 (niedziela)
Msza "kanonicka"

Grupa alumnów w niedzielny poranek udała się z asystą do świdnickiej katedry na Mszę Świętą "kanonicką". Przewodniczył jej ks. prał. Edward Szajda, kanonik gremialny Świdnickiej Kapituły Katedralnej i wikariusz biskupi ds. formacji stałej kapłanów. Główny celebrans wygłosił również homilię. W nawiązaniu do dzisiejszego fragmentu Ewangelii mówił o niebezpieczeństwie fałszywej pobożności, w której praktyki religijne nie wypływają z wewnętrznej postawy człowieka.

27.10.2013 (niedziela)
Msza w katedrze

Wspólnota seminaryjna w XXX niedzielę okresu zwykłego udała się na Eucharystię do katedry świdnickiej. Mszy Świętej przewodniczył ks. prał. Romuald Brudnowski, proboszcz parafii pw. św. Bartłomieja Apostoła w Kudowie-Zdroju.

Podczas Eucharystii państwo Lilianna i Leszek Sobótkowie, parafianie parafii z Kudowy, otrzymali od bp. Adama Bałabucha, biskupa pomocniczego świdnickiego, krzyże misyjne oraz specjalne błogosławieństwo na kontynuację ich misji w Afryce.

31.10.2013 (czwartek)
Kandydatura, akolitat i nałożenie tunik

Tradycyjnym zakończeniem rekolekcji jesiennych była Msza Święta w katedrze, na którą udała się cała wspólnota seminaryjna. Uroczystej Eucharystii przewodniczył bp Ignacy Dec, biskup świdnicki.

Po homilii obrzędowej nastąpiło przedstawienie siedmiu alumnów roku piątego jako kandydatów do święceń diakonatu i prezbiteratu. Była to posługa, podczas której alumni zostali publicznie przedstawieni jako ci, którzy bezpośrednio przygotowują się do święceń. Od tego czasu Kościół z większą uwagą będzie się im przyglądał, aby móc ocenić, czy mogą w przyszłości zostać kapłanami.

Po kandydaturze miał miejsce obrzęd ustanowienia dwóch akolitów z piątego roku. Po ich przedstawieniu podeszli do biskupa, aby symbolicznie przyjąć patenę z chlebem. Akolici są nadzwyczajnymi szafarzami Komunii Świętej, mogą Ją rozdawać podczas Mszy Świętej oraz nieść Ją do chorych. To wielkie zaufanie Kościoła względem nich.

Oprócz ustanowienia kandydatów do święceń i udzielenia posługi akolitatu, główny celebrans, bp Ignacy Dec, nałożył jedenastu alumnom pierwszego roku tuniki. Od tej pory aż do obłóczyn będą służyć w tej białej szacie, która symbolizuje czystość ducha. Na zakończenie Eucharystii przedstawiciele kursów piątego i pierwszego złożyli zebranym w katedrze podziękowania.

Później wszyscy przenieśli się do auli seminaryjnej. Odbyło się tam przedstawienie alumnów pierwszego roku ukazujące we współczesnych realiach historię powołania Samuela.

31.10.2013 (czwartek)
Wyjazd do domu

Po Eucharystii w katedrze alumni udali się do rodzinnych parafii, aby pomóc księżom w przygotowaniu zbliżającej się uroczystości Wszystkich Świętych. W ten sposób będą mogli spędzić święta w gronie rodziny i przyjaciół.

Wybierz kronikę