Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Świdnickiej
Portal „Adalbertus” | Seminarium Duchowne | Diecezja Świdnicka
Seminarium > Kronika

Drukuj stronę Wyślij link znajomemu

Kronika WSD - Wrzesień 2013

07.09.2013 (sobota)
Msza o pokój w Syrii

W wigilię święta Narodzenia Najświętszej Maryi Panny alumni przebywający w "domu ziarna" na grupie roboczej wraz z ks. kan. Wiesławem Rusinem i ks. kan. Krzysztofem Iwaniszynem, ojcami duchownymi, udali się do świdnickiej katedry. Uczestniczyli tam w Mszy Świętej w intencji pokoju w Syrii i na Bliskim Wschodzie, której przewodniczył bp Ignacy Dec, biskup Kościoła lokalnego.

Główny celebrans wygłosił również homilię. Przedstawił w niej ogólny zarys konfliktu w Syrii oraz tragiczną sytuację chrześcijan tam mieszkających. Zgromadzonych w świątyni wezwał do modlitwy, aby prosić Pana Boga o pokojowe rozwiązanie problemu.

Po Eucharystii miała jeszcze miejsce adoracja Najświętszego Sakramentu, podczas której została odmówiona modlitwa różańcowa, Litania Loretańska oraz odśpiewano Suplikacje. Modlitwy zakończyły się Apelem Jasnogórskim.

14.09.2013 (sobota)
Diecezjalne spotkanie młodzieży

Młodzież diecezji świdnickiej przybyła do sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin w Wambierzycach na doroczną pielgrzymkę, która odbywa się zawsze na progu nowego roku szkolnego. Głównym punktem spotkania była uroczysta Msza Święta, której przewodniczył bp Adam Bałabuch, biskup pomocniczy. W planie dnia była jeszcze konferencja ks. kan. Romana Tomaszczuka, redaktora świdnickiego Gościa Niedzielnego, adoracja Najświętszego Sakramentu i Krzyża, a także koncerty młodzieżowych zespołów muzycznych. W spotkaniu młodzieży udział wzięła także duża część diakonów i kleryków.

17.09.2013 (wtorek)
Egzamin dla kandydatów

W Seminarium odbyła się dodatkowa kwalifikacja pisemna dla kandydatów pragnących wstąpić w grono alumnów naszej diecezji. W kwalifikacji wzięło udział czterech kandydatów, którzy zgłosili się do seminarium podczas wakacji.

Alumni pierwszego roku rozpoczną formację seminaryjną na tydzień przed resztą wspólnoty. 23 września do seminarium przyjedzie w sumie jedenastu nowych kleryków.

18.09.2013 (środa)
Msza w Bielawie

Alumni przebywający w seminarium na grupie roboczej udali się wraz z ks. kan. Krzysztofem Iwaniszynem, ojcem duchownym do parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Bielawie. Uczestniczyli tam we Mszy Świętej, której przewodniczył i homilię wygłosił ks. Jarosław Cielecki z Rzymu. Po Eucharystii gość z Wiecznego Miasta poprowadził modlitwę o uzdrowienie przed wystawionym Najświętszym Sakramentem.

23.09.2013 (poniedziałek)
Przyjazd alumnów pierwszego roku

Na tydzień przed przyjazdem wspólnoty seminaryjnej do "domu ziarna" jedenastu nowych alumnów pierwszego roku rozpoczęło swoją formację ku Chrystusowemu kapłaństwu. Potrwa ona sześć lat i zakończy się przyjęciem święceń prezbiteratu.

23.09.2013 (poniedziałek)
Msza pierwszego roku z biskupem

Każdy biskup, prezbiter i diakon jest lampą Chrystusa.

W pierwszym dniu swojego pobytu w świdnickim "domu ziarna" alumni Annus propedeuticus uczestniczyli wraz z księżmi przełożonymi w uroczystej Mszy Świętej w swojej kaplicy. Przewodniczył jej tradycyjnie bp Ignacy Dec, pasterz Kościoła lokalnego.

Główny celebrans wygłosił także homilię. Mówił w niej o tym, iż każdy powołany do kapłaństwa musi być lampą Chrystusa święcącą dla innych. Zgromadzonych na Eucharystii zachęcał do czynnego angażowania się w formację ludzką, duchową, intelektualną oraz duszpasterską. Na koniec zauważył, że wymaga ono jednak od każdego cierpliwego wyzbywania się swoich wad i złych przyzwyczajeń.

Po Mszy Świętej bp Ignacy przywitał się osobiście z każdym z nowych alumnów.

24.09.2013 (wtorek)
Msza w kościele Krzyża Świętego

Alumni przebywający w seminarium na grupie roboczej udali się na Mszę Świętą do kościoła pw. Krzyża Świętego w Świdnicy. Eucharystii, z okazji otwarcia oddziału Katolickiego Stowarzyszenia "Civitas Christiana" w Świdnicy, przewodniczył bp Ignacy Dec, biskup Kościoła lokalnego.

Główny celebrans wygłosił również homilię poruszając trzy wątki. Potrzebę budowania wszystkiego na fundamencie dobra, świadomości pokrewieństwa chrześcijan z Jezusem Chrystusem oraz dużej wartości jaką w życie wnosi katolickie stowarzyszenie.

Po Komunii Świętej bp Ignacy pomodlił się o beatyfikację sługi Bożego Stefana kard. Wyszyńskiego, który jest patronem stowarzyszenia.

26.09.2013 (czwartek)
Zakończenie praktyk duszpasterskich

Po prawie miesiącu alumni z dwóch najstarszych roczników zakończyli swoje praktyki duszpasterskie. Każdy z diakonów i akolitów przez wrzesień przebywał na wyznaczonej parafii, gdzie pomagał kapłanom w organizowaniu liturgii, prowadził grupy parafialne, nauczał religii w szkołach i pracował w kancelarii.

29.09.2013 (niedziela)
Msza w katedrze

W niedzielny poranek alumni przebywający w seminarium udali się do świdnickiej katedry. Uczestniczyli tam w uroczystej Eucharystii z okazji 25. rocznicy powstania Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w Świdnicy. Przewodniczył jej bp Ignacy Dec, biskup świdnicki.

Pasterz Kościoła lokalnego wygłosił również homilię. Mówił w niej, iż nie powinniśmy oczekiwać wielkich znaków od Boga, ponieważ jedynym znakiem dla nas jest Jezus Chrystus ukryty w Eucharystii.

30.09.2013 (poniedziałek)
Wyjazd roku pierwszego do Barda

Bracia z pierwszego roku w swoim pierwszym tygodniu pobytu w "domu ziarna" odbyli tradycyjną pielgrzymkę do Barda Śląskiego. Towarzyszyli im ks. kan. Wiesław Rusin, ojciec duchowny, oraz ks. Mirosław Rakoczy, prefekt. Annus propedeuticus udał się do bazyliki mniejszej Matki Bożej "Strażniczki wiary". Prosili tam Matkę Najświętszą o opiekę i wsparcie w ich życiu seminaryjnym oraz w późniejszej posłudze kapłańskiej.

30.09.2013 (poniedziałek)
Powrót alumnów z wakacji

Zakończyły się wakacje i wszyscy alumni powrócili ze swoich rodzinnych parafii do świdnickiego "domu ziarna". W ten sposób rozpoczęli kolejny rok formacji.

30.09.2013 (poniedziałek)
Świętego Hieronima

W liturgiczne wspomnienie św. Hieronima, prezbitera i doktora Kościoła, przypadła w seminarium pierwsza w nowym roku akademickim Msza Święta. Przewodniczył jej ks. prał. Tadeusz Chlipała, rektor wspólnoty.

Główny celebrans wygłosił także homilię. We wstępie przypomniał ważne wydarzenia z życia wspólnoty seminaryjnej z okresu wakacji, m.in. wspólną pielgrzymkę do Rzymu i spotkanie z Ojcem Świętym Franciszkiem. Zachęcał, aby w duchu pokory przystąpić do formacji i wszelkich związanych z nią obowiązków w rozpoczynającym się roku akademickim.

Wybierz kronikę