Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Świdnickiej
Portal „Adalbertus” | Seminarium Duchowne | Diecezja Świdnicka
Seminarium > Kronika

Drukuj stronę Wyślij link znajomemu

Kronika WSD - Czerwiec 2013

01.06.2013 (sobota)
Świętego Justyna

We wspomnienie św. Justyna, męczennika, Mszy Świętej w kaplicy głównej pw. Dobrego Pasterza przewodniczył ks. prał. Tadeusz Chlipała, rektor wspólnoty. Główny celebrans wygłosił również homilię. Przestrzegał w niej, przed wypełnianiem własnego powołania jedynie w cieniu własnych spraw i interesów. Zachęcał do bycia prawdziwym świadkiem Chrystusa, konsekwentnym do końca w wierze i miłości podobnie jak św. Justyn.

02.06.2013 (niedziela)
Spotkanie Towarzystwa Przyjaciół

Podobnie jak w latach ubiegłych, tak i w tym roku, Towarzystwo Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej przyjechało z pielgrzymką do Świdnicy. Spotkanie rozpoczęło się od Mszy Świętej w katedrze świdnickiej, której przewodniczył ks. inf. Kazimierz Jandziszak, proboszcz parafii pw. NMP Królowej Polski w Świdnicy.

Homilię wygłosił główny celebrans. Mówił w niej o świadectwie wiary jakie dał Izraelitom rzymski setnik z dzisiejszej Ewangelii. Wskazał także, że Kościół jest drogą, która prowadzi do Boga.

Pod koniec Najświętszej Ofiary głos zabrali przedstawiciele Towarzystwa Przyjaciół. Podziękowali oni za wszystko i złożyli księżom przełożonym oraz alumnom życzenia.

Po Eucharystii wszyscy przenieśli się do ogrodu seminaryjnego, gdzie miał miejsce piknik. Podczas niego na scenie występowali różni ludzie, m. in. zespół "Jerusalem" z Jaroszowa czy alumni należący do zespołu muzycznego "The Clouds". Głos zabrał także ks. prał. Tadeusz Chlipała, rektor wspólnoty seminaryjnej. Spotkanie zakończyło się odśpiewaniem litanii do Serca Pana Jezusa.

02.06.2013 (niedziela)
Globalna adoracja

Wspólnota seminaryjna zgodnie z prośbą papieża Franciszka, aby o godzinie 17.00 cały katolicki świat uczestniczył w globalnej adoracji Najświętszego Sakramentu, udała się do katedry świdnickiej na nabożeństwo eucharystyczne. Adoracji przewodniczył bp Ignacy Dec, pasterz Kościoła świdnickiego. Ważnym elementem nabożeństwa była procesja wewnątrz katedry, podczas której odśpiewano litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa.

03.06.2013 (poniedziałek)
Karola Lwangi i Towarzyszy

We wspomnienie świętych męczenników Karola Lwangi i Towarzyszy Mszy Świętej w kaplicy głównej przewodniczył ks. prał. Tadeusz Chlipała, rektor wspólnoty seminaryjnej. Główny celebrans wygłosił także homilię. Na przykładzie świętych męczenników z Ugandy ukazał wielką wartość konsekwentnej wiary. Zachęcał także do odwagi w radosnym świadczeniu o Chrystusie.

04.06.2013 (wtorek)
Dzień Osób Niepełnosprawnych

Tradycyjnie alumni z trzeciego roku uczestniczyli we Mszy Świętej w katedrze świdnickiej, zorganizowanej z okazji Diecezjalnego Dnia Osób Niepełnosprawnych. Przewodniczył jej bp Ignacy Dec, biskup świdnicki. Obecny był na niej także ks. Marek Mielczarek, proboszcz parafii pw. św. Michała Archanioła w Słupicach i diecezjalny duszpasterz osób niepełnosprawnych.

Po Eucharystii odbył się przemarsz ulicami miasta z katedry do szkoły specjalnej. Tam miał miejsce festyn.

05.06.2013 (środa)
Świętego Bonifacego

W niebie nie zmieścimy się z naszymi intrygami.

We wspomnienie św. Bonifacego, biskupa i męczennika, Mszy Świętej w kaplicy głównej przewodniczył ks. kan. Wiesław Rusin, ojciec duchowny alumnów. Główny celebrans wygłosił również homilię. Mówił w niej o potrzebie budowania wspólnot: rodzinnych, kapłańskich, państwowych, czy zakonnych, aby w nich osiągać zbawienie. Podsumował, że we wspólnocie budowanej na właściwych relacjach obecny jest Bóg już na ziemi.

05.06.2013 (środa)
IX Spotkanie ŚTT

W ramach trwającego IX Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej w Diecezji Świdnickiej w gmachu seminarium odbyło się kolejne spotkanie Świdnickiego Towarzystwa Teologicznego. Poprzedziła je adoracja Najświętszego Sakramentu z litanią do Najświętszego Serca Pana Jezusa w kaplicy głównej. Tym razem swój wykład wygłosił ks. dr Tadeusz Chlipała, rektor seminarium. Tytuł jego wykładu brzmiał: "Problematyka pracy ludzkiej w ujęciu ks. Józefa Majki. Aspekt teologicznomoralny".

06.06.2013 (czwartek)
Zakończenie oktawy

My, którzy karmimy się Miłością, powinniśmy żyć nią na codzień.

Wspólnota seminaryjna w pierwszy czwartek czerwca udała się do katedry świdnickiej, gdzie uczestniczyła we Mszy Świętej na zakończenie oktawy uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej. Eucharystię, której przewodniczył ks. prał. Tadeusz Chlipała, rektor seminarium, poprzedziło nabożeństwo czerwcowe, które poprowadził ks. kan. Krzysztof Iwaniszyn, ojciec duchowny alumnów. Tradycyjnie tego dnia, jak co miesiąc, zgromadzeni w świątyni modlili się w intencji nowych powołań kapłańskich, misyjnych i zakonnych.

Homilię wygłosił natomiast ks. kan. Zbigniew Chromy, wikariusz parafii katedralnej. Przedstawił w niej sens oktawy uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, która ma na celu uświadomienie wiernym rzeczywistą obecność Jezusa w Eucharystii. Wzywał także do modlitwy w intencji nowych powołań kapłańskich, ponieważ bez kapłanów nie ma Eucharystii, a bez Niej nie ma Kościoła.

Po Komunii Świętej zostały poświęcone przyniesione do katedry kwiaty, zioła i wianki. Po Mszy Świętej natomiast odbyła się procesja eucharystyczna do czterech ołtarzy.
 

07.06.2013 (piątek)
Uroczystość NSPJ

W uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa w seminarium odbyła się Msza Święta z okazji urodzin ks. kan. Krzysztofa Iwaniszyna i imienin ks. kan. Wiesława Rusina, ojców duchownych. Przewodniczył jej jubilat, a homilię wygłosił solenizant, ks. kan. Wiesław Rusin. Przytoczył w niej fragmenty z objawień Marii Małgorzaty Alacoque. Wzywał również do odpowiadania Jezusowi na Jego miłość, poprzez modlitwę, pokutę i przychodzeniu do Niego w prostocie i pokorze. Na zakończenie dziękował za księży będących na wzór Serca Jezusowego, którzy prowadzą nas do Boga.

Na końcu Eucharystii w imieniu całej wspólnoty dziekani alumnów złożyli ojcom duchownym życzenia. Po Mszy Świętej było uroczyste śniadanie, na które przybył m. in. bp Ignacy Dec, biskup świdnicki i bp Adam Bałabuch, biskup pomocniczy świdnicki. Biskup Ignacy dziękował ojcom za ich ważną posługę w "domu ziarna".

07.06.2013 (piątek)
Spotkanie z o. Johnem Bashoborą

Wspólnota seminaryjna udała się do Dzierżoniowa, gdzie w halii II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II odbywały się rekolekcje ewangelizacyjne. Wspólnota wzięła tam udział we Mszy Świętej, której przewodniczył ks. kan. Jarosław Leśniak, proboszcz parafii pw. Maryi Matki Kościoła w Dzierżoniowie. Homilię wygłosił natomiast o. John Bashobora, charyzmatyk z Ugandy. Po Eucharystii odbyło się krótkie spotkanie alumnów z o. Johnem Bashoborą, podczas którego pomodlił się nad każdym z kleryków. Spotkanie zakończyło się adoracją Najświętszego Sakramentu.

08.06.2013 (sobota)
Niepokalanego Serca NMP

We wspomnienie Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny Mszy Świętej w kaplicy głównej przewodniczył ks. kan. Krzysztof Iwaniszyn, ojciec duchowny alumnów. Główny celebrans wygłosił także homilię. Mówił w niej, jak ważne jest by być całym dla Boga w swoim postępowaniu, głoszeniu słowa Bożego i służbie bliźnim. Chociaż jest to bardzo trudne, to jednak możliwe dzięki łasce Bożej, o którą należy prosić w modlitwie.
 

08.06.2013 (sobota)
Sesja egzaminacyjna

Alumni rozpoczęli letnią sesję egzaminacyjną. Jest to trwający dwa tygodnie czas wytężonej nauki i zdawania egzaminów.

08.06.2013 (sobota)
Spotkanie DWiR

W świdnickim seminarium miało miejsce ostatnie w tym roku akademickim spotkanie z cyklu "Drogami Wiary i Rozumu". Rozpoczęło się ono tradycyjnie Eucharystią w kaplicy głównej z asystą alumnów, której przewodniczył i homilię wygłosił ks. dr Tadeusz Chlipała, rektor wspólnoty.

Po Mszy Świętej uczestnicy spotkania udali się do auli, gdzie odbyły się dwa wykłady. Pierwszym prelegentem był ks. dr hab. Jarosław M. Lipniak, przedstawiciel Biskupa Świdnickiego do spraw ekumenizmu i Dialogu Międzyreligijnego i wykładowca teologii dogmatycznej w świdnickim seminarium. Tytuł jego przedłożenia brzmiał: "Katolicy i protestanci. Co nas dzieli, co nas łączy?". Po krótkiej przerwie na kawę swój wykład wygłosił ks. dr Dominik Ostrowski, wicerektor i koordynator programu DWiR: "Eucharystia: źródło i szczyt wiary Kościoła". Obydwa bloki wykładowe zakończyły się podsumowującymi dyskusjami.

09.06.2013 (niedziela)
Msza w katedrze

Wspólnota seminaryjna w niedzielny poranek udała się do świdnickiej katedry na Mszę Świętą, której przewodniczył ks. kan. Krzysztof Iwaniszyn, ojciec duchowny alumnów. Homilię wygłosił natomiast ks. Mirosław Rakoczy, prefekt. Analizując dzisiejsze czytania wzywał do wiary w zmartwychwstanie, nie tylko Chrystusa, ale także swoje, które ma nastąpić na końcu czasów.

10.06.2013 (poniedziałek)
Błogosławionego Bogumiła

W liturgiczne wspomnienie bł. Bogumiła, biskupa, Mszy Świętej w kaplicy głównej przewodniczył ks. Mirosław Rakoczy, prefekt alumnów. Główny celebrans wygłosił również homilię. Zatrzymał się w niej nad błogosławieństwem cichych, zainspirowany wypowiedzią Ojca Świętego Franciszka o cnocie łagodności, jaką chciałby posiadać najbardziej. Wymienił trzy wymiary łagodności: wobec Boga, siebie samego i innych ludzi. Wskazał także wyciszenie, jako środek do osiągnięcia łagodności.

11.06.2013 (wtorek)
Świętego Barnaby

We wspomnienie św. Barnaby, Apostoła, Eucharystii w kaplicy głównej przewodniczył ks. kan. Krzysztof Iwaniszyn, ojciec duchowny alumnów. Tradycyjnie jak w każdy wtorek była to Msza Święta z Jutrznią.

12.06.2013 (środa)
Msza za śp. ks. Miłosia

Czy to co będę głosił ludziom, będę chciał wypełniać?

Wspólnota seminaryjne zgromadziła się na porannej Mszy Świętej w kaplicy głównej, aby modlić się za zmarłego w poniedziałek ks. prał. Jana Miłosia, kapłana diecezji świdnickiej. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił ks. kan. Wiesław Rusin, ojciec duchowny. Mówił w niej o tym, że każde Boże przykazanie oparte jest na miłości. Wskazywał także, iż każdy głoszący przykazania, musi być ich wiernym świadkiem na co dzień.

13.06.2013 (czwartek)
Nabożeństwo z przyjęciem szkaplerzy

W czwartkowy poranek odbyło się nabożeństwo, podczas którego sześciu alumnów przyjęło szkaplerz. Zostali przez to włączeni do tzw. rodziny karmelitańskiej. Nabożeństwu słowa Bożego przewodniczył i homilię wygłosił ks. kan. Wiesław Rusin, ojciec duchowny alumnów.

13.06.2013 (czwartek)
Świętego Antoniego z Padwy

W liturgiczne wspomnienie św. Antoniego z Padwy, prezbitera i doktora Kościoła wspólnota seminaryjna zgromadziła się w kaplicy głównej na wieczornej Mszy Świętej. Homilię wygłosił ks. kan. Dominik Ostrowski, wicerektor wspólnoty. Mówił w niej o tym, iż małe cele służą do osiągania dużych i nie powinny ich przesłaniać. Prawdziwa mądrość nie jest tylko osiągnięciem człowieka, ale także darem Boga.

15.06.2013 (sobota)
Błogosławionej Jolanty

We wspomnienie bł. Jolanty, zakonnicy, Mszy Świętej w kaplicy głównej przewodniczył ks. Mirosław Rakoczy, prefekt alumnów. Główny celebrans wygłosił również homilię. Mówił w niej o potrzebie prawdomówności oraz postawie prawdy wobec innych i samego siebie.

15.06.2013 (sobota)
Owczarnia 2013

Grupa alumnów wraz z ks. kan. Krzysztofem Iwaniszynem, ojcem duchownym, udała się do parafii pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Wałbrzychu. Uczestniczyła tam Owczarni, czyli w spotkaniu młodzieży z terenów całej diecezji.

Uczestniczyli tam w adoracji Najświętszego Sakramentu oraz Mszy Świętej, której przewodniczył bp Adam Bałabuch, biskup pomocniczy świdnicki. Po Eucharystii miały miejsce występy młodzieży z różnych zakątków diecezji świdnickiej.

16.06.2013 (niedziela)
Msza "kanonicka"

W kolejną niedzielę czerwca wspólnota seminaryjna udała się do katedry świdnickiej na tzw. Mszę Świętą "kanonicką". Przewodniczył jej i homilię wygłosił ks. prał. Piotr Śliwka, proboszcz parafii katedralnej. Mówił w niej o dwóch postaciach z dzisiejszych czytań: królu Dawidzie i grzesznicy z fragmentu Ewangelii. Patrząc na nie możemy się przekonać jak wiele posiadamy od Boga, a co możemy stracić przez grzech. Pan Bóg jednak odpuszcza największe grzechy, wtedy kiedy Go miłujemy i bardzo w Niego wierzymy.

17.06.2013 (poniedziałek)
Świętego Brata Alberta

We wspomnienie św. Brata Alberta Chmielowskiego, zakonnika, Mszy Świętej w kaplicy głównej przewodniczył ks. Mirosław Rakoczy, prefekt. Wygłosił on również homilię. Mówił w niej o potrzebie otwierania się na łaski, jakie Bóg zsyła człowiekowi w danej chwili, nie o marzeniu o rzeczach przyszłych.

18.06.2013 (wtorek)
Wizyta dzieci

Do seminarium przybyły z wizytą dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 315 w Świdnicy wraz ze swoją katechetką, p. Renatą Mickiewicz. Miały one okazję zwiedzić "dom ziarna", zobaczyć jak żyją i pracują alumni, a także zagrać z nimi w piłkę nożną. Była to okazja do wyrażenia wdzięczności za czas jaki alumni poświęcili dzieciom podczas prowadzenia katechez w ramach ćwiczeń z katechetyki pod opieką ks. dr. Marka Korgula, wykładowcy tego przedmiotu w świdnickim seminarium.

20.06.2013 (czwartek)
Alojzego Gonzagi

Tylko przez Chrystusa możemy zwracać się do Boga: Ojcze.

W liturgiczne wspomnienie św. Alojzego Gonzagi, zakonnika, wieczornej Mszy Świętej w kaplicy głównej przewodniczył ks. kan. Dominik Ostrowski, wicerektor seminarium. Główny celebrans wygłosił również homilię. Zwrócił w niej uwagę, iż pierwszym powołaniem każdego człowieka jest być dzieckiem Bożym i służba innym dzieciom Boga.

20.06.2013 (czwartek)
Wizyta u akolitów

Ksiądz prał. Tadeusz Chlipała, rektor wspólnoty seminaryjnej, udał się do Wambierzyc, aby spotkać się z alumnami V roku, którzy odbywają tam rekolekcje przed święceniami diakonatu. Ksiądz rektor przewodniczył Mszy Świętej.

Braci akolitów odwiedził także bp Ignacy Dec, pasterz Kościoła świdnickiego.

21.06.2013 (piątek)
NMP Przyczyny Naszej Radości

W liturgiczne wspomnienie NMP Przyczyny Naszej Radości, Mszy Świętej w kaplicy głównej przewodniczył ks. prał. Tadeusz Chlipała, rektor wspólnoty seminaryjnej. Główny celebrans wygłosił także homilię mówiąc o niebezpieczeństwie przywiązania się do rzeczy materialnych. Powoduje ono często niepokój i zaburzenie właściwej hierarchii wartości.

21.06.2013 (piątek)
Wizyta dzieci

Do seminarium świdnickiego przyjechały dzieci zaangażowane w przyparafialnych grupach z parafii pw. św. Piotra Kanizjusza we Włodowicach. Miały one okazję zwiedzić "dom ziarna", zobaczyć jak żyją i pracują alumni, a także zagrać z nimi w piłkę nożną. Po wizycie w seminarium zwiedziły rynek świdnicki oraz katedrę, gdzie uczestniczyły we Mszy Świętej.

21.06.2013 (piątek)
Koniec sesji egzaminacyjnej

Seminarzyści z trzech najmłodszych roczników zakończyli swoją sesję egzaminacyjną. Roczniki czwarty i piąty czas wytężonej pracy intelektualnej zakończyły już wcześniej, przed swoimi rekolekcjami.

22.06.2013 (sobota)
Msza za śp. tatę kleryka

Porannej Mszy Świętej w kaplicy głównej przewodniczył ks. prał. Tadeusz Chlipała, rektor. Wspólnota seminaryjna modliła się za zmarłego tego dnia tatę Łukasza Bankowskiego, kleryka V roku. Uroczystości pogrzebowe będą miały miejsce w środę, 26. czerwca o godzinie 12.00, w parafii pw. Narodzenia NMP w Sadach Górnych.   

23.06.2013 (niedziela)
Przysięga przed święceniami

Podczas wieczornego nabożeństwa słowa Bożego jedenastu akolitów Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej z roku piątego złożyło przed ks. prał. Tadeuszem Chlipałą, rektorem seminarium, i całą wspólnotą wyznanie wiary oraz przysięgę o dobrowolności przyjęcia święceń diakonatu. Zobowiązali się także do zachowania celibatu do końca życia i codziennego odprawiania Liturgii Godzin.

Święcenia diakonatu, podczas których bracia z piątego roku zostaną inkardynowani, czyli włączeni w poczet duchowieństwa diecezji świdnickiej, będą miały miejsce następnego dnia.

24.06.2013 (poniedziałek)
Posługa akolitatu i święcenia diakonatu

Zakończenie roku akademickiego wiąże się w seminarium świdnickim ze święceniami diakonatu. W tym roku jedenastu akolitów zostało wyświęconych na diakonów, przez co stali się osobami duchownymi, przeznaczonymi do diakonii słowa, liturgii oraz miłości. Uroczystość ta związana była również z przyjęciem posługi akolitatu przez siedmiu alumnów roku czwartego.

W przypadającej na ten dzień uroczystości Narodzenia św. Jana Chrzciciela Eucharystii w katedrze świdnickiej przewodniczył bp Ignacy Dec, biskup świdnicki. Uczestniczyło w niej również wielu innych księży, m. in. przełożonych seminaryjnych, kanoników Świdnickiej Kapituły Katedralnej oraz proboszczów nowo wyświęcanych i nowo ustanowionych akolitów.

Po homilii miał miejsce obrzęd ustanowienia akolitów. Po przedstawieniu siedmiu kandydatów każdy z nich podchodził do biskupa, aby symbolicznie przyjąć patenę z chlebem. Akolici są nadzwyczajnymi szafarzami Komunii Świętej, mogą Ją rozdawać podczas Mszy Świętej oraz nieść Ją do chorych. To wielkie zaufanie Kościoła względem nich.

Następnie miał miejsce obrzęd święceń diakonatu. Na początku każdy z kandydatów został imiennie przedstawiony biskupowi, po czym stwierdzono, że uznano ich za godnych święceń na podstawie opinii wiernych oraz odpowiedzialnych za ich przygotowanie. W homilii główny celebrans przypomniał znaczenie służby diakońskiej. Dał im za przykład św. Jana Chrzciciela, wzywając do głoszenia nauki Jezusa w świecie.

Po homilii kandydaci do diakonatu przyrzekali zachowywać celibat oraz wierne spełniać swoją posługę w Kościele. Następnie podeszli do biskupa i włożyli swoje ręce w jego ręce, przyrzekając cześć i posłuszeństwo jemu oraz jego następcom. Kolejnym ważnym momentem była litania do Wszystkich Świętych, podczas której kandydaci do święceń leżeli krzyżem. Zostali wezwani wszyscy patronowie nowo wyświęcanych. Po litanii miały miejsce święcenia, w których istotą było nałożenie na każdego kandydata rąk oraz modlitwa święceń. Po jej zakończeniu nowi diakoni założyli stuły i dalmatyki, w których będą wypełniać swoją posługę. Biskup każdemu z nich podał Ewangeliarz z poleceniem wiernego i gorliwego głoszenia Ewangelii oraz życia zgodnego z nauką Jezusa Chrystusa. Pocałunek pokoju biskupa składany każdemu nowemu diakonowi zakończył święcenia.

Na zakończenie Mszy Świętej seniorzy diakonów i akolitów złożyli podziękowania wszystkim zebranym w katedrze.

Lista nowo wyświęconych:

 1. dk. Łukasz Bankowski (Sady Górne, par. pw. Narodzenia NMP)
 2. dk. Michał Buraczewski (Bielawa, par. pw. Wniebowzięcia NMP)
 3. dk. Dawid Fiołek (Wiry, par. pw. św. Michała Archanioła)
 4. dk. Karol Janik (Świdnica, par. pw. Miłosierdzia Bożego)
 5. dk. Mateusz Kubusiak (Gniewków, par. pw. św. Barbary)
 6. dk. Adam Makiel (Wałbrzych, par. pw. Niepokalanego Poczęcia NMP)
 7. dk. Tomasz Możyński (Głuszyca, par. pw. Chrystusa Króla)
 8. dk. Krzysztof Rodziński (Rogoźnica, par. pw. Matki Bożej Różańcowej)
 9. dk. Rafał Szuba (Wałbrzych, par. pw. Podwyższenia Krzyża Świętego)
 10. dk. Artur Tomczak (Witoszów Dolny, par. pw. Nawiedzenia NMP)
 11. dk. Łukasz Trzeciak (Świdnica, par. pw. św. Andrzeja Boboli)

24.06.2013 (poniedziałek)
Początek wakacji

Po zakończonej celebrze związanej z uroczystością Narodzenia św. Jana Chrzciciela, wspólnota seminaryjna rozpoczęła okres trzymiesięcznych wakacji. Nie jest to oczywiście czas całkowitego rozstania się z "domem ziarna", alumni bowiem pełnią różne funkcje na jego rzecz. I tak bracia z roczników drugiego i trzeciego mają grupę roboczą, a kurs czwarty - furtę. Bracia z roku trzeciego przygotowując się do przyjęcia stroju duchownego, udadzą się także w pieszą pielgrzymkę na Górę Igliczną do sanktuarium Marii Śnieżnej. Natomiast akolici z roku piątego oraz diakoni z roku szóstego mają we wrześniu praktyki duszpasterskie.

Wielkim wydarzeniem tegorocznych wakacji będzie pielgrzymka wspólnoty do Rzymu w Roku Wiary. Alumni będą  tam uczestniczyć m.in. w Mszy Świętej w Bazylice św. Piotra, której przewodniczyć będzie Ojciec Święty Franciszek.

25.06.2013 (wtorek)
Konferencja dziekanów

Do seminarium przybyli księża dziekani diecezji świdnickiej, aby w "domu ziarna" odbyć swoją konferencję. Spotkanie rozpoczęli od Mszy Świętej pod przewodnictwem bp. Ignacego Deca, biskupa świdnickiego. Następnie mieli obrady, podczas których dyskutowali o bieżących sprawach związanych z funkcjonowaniem diecezji. Wszystko zakończyło się obiadem w seminaryjnym refektarzu.

Po Mszy Świętej, na której zgromadzili się także księża neoprezbiterzy, bp Ignacy Dec, pasterz Kościoła świdnickiego, wręczył im aplikaty, czyli skierowania na parafie, gdzie służyć będą jako wikariusze.

Dodatkowo zmienił się skład personalny moderatorów seminarium. Ksiądz Andrzej Majka, dotychczasowy wikariusz parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Wałbrzychu, został ustanowiony dyrektorem administracyjnym świdnickiego seminarium.

26.06.2013 (środa)
Pogrzeb taty diakona

Niemal cała wspólnota seminaryjna udała się na uroczystości pogrzebowe p. Romana Bankowskiego, taty dk. Łukasza Bankowskiego. Mszy Świętej pogrzebowej w kościele pw. Narodzenia NMP w Sadach Górnych przewodniczył bp Ignacy Dec, biskup świdnicki. Pasterz Kościoła lokalnego wygłosił również homilię.

Wybierz kronikę