Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Świdnickiej
Portal „Adalbertus” | Seminarium Duchowne | Diecezja Świdnicka
Seminarium > Kronika

Drukuj stronę Wyślij link znajomemu

Kronika WSD - Maj 2013

01.05.2013 (środa)
Asysta w Bardzie

Kilkunastu alumnów wraz z ks. prał. Tadeuszem Chlipałą, rektorem seminarium, udało się do Barda na pielgrzymkę duchowieństwa diecezji świdnickiej do sanktuarium Matki Bożej Strażniczki Wiary.

Po konferencji ascetycznej o. Grzegorza Ciesielskiego OSPPE z Wrocławia i procesji różańcowej z figurką Matki Bożej Strażniczki Wiary miała miejsce uroczysta Msza Święta, na którą asystę przygotowali świdniccy alumni. Przewodniczył jej bp Ignacy Dec, biskup świdnicki. Obecni na niej byli także: bp Adam Bałabuch, księża infułaci i inni duchowni.

02.05.2013 (czwartek)
Świętego Atanazego

Dajmy się zwyciężyć Jezusowej miłości!

W liturgiczne wspomnienie św. Atanazego, biskupa i doktora Kościoła, Mszy Świętej w kaplicy głównej przewodniczył ks. prał. Tadeusz Chlipała, rektor wspólnoty. Homilię wygłosił natomiast dk. Bartłomiej Picheta. Mówił w niej o potrzebie otwierania się na Boże działanie w naszym życiu, bez którego niemożliwe jest nawrócenie.

03.05.2013 (piątek)
NMP Królowej Polski

W uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski wspólnota seminaryjna udała się do katedry świdnickiej na Mszę Świętą. Przewodniczył jej ks. kan. Wiesław Rusin, ojciec duchowny alumnów.

Homilię wygłosił natomiast ks. kan. Zbigniew Chromy, wikariusz katedralny i wykładowca teologii fundamentalnej w "domu ziarna". Mówił w niej o potrzebie potwierdzania czynami swoich deklaracji religijnych, zwłaszcza składanych Matce Bożej. Wspominał również szczególną rolę jaką odegrała Królowa Polski w dziejach naszego narodu.

04.05.2013 (sobota)
Świętego Floriana

We wspomnienie św. Floriana, męczennika, grupa alumnów udała się z asystą do katedry świdnickiej na Mszę Świętą. Uroczystej Eucharystii dla strażaków z okazji wspomnienia ich patrona przewodniczył bp Ignacy Dec, biskup świdnicki. Główny celebrans wygłosił również homilię. Obecny w katedrze był również ks. prał. Marek Babuśka, kapelan strażaków i proboszcz parafii pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Strzegomiu.

04.05.2013 (sobota)
Dzień skupienia studentów teologii

W "domu ziarna" odbył się wiosenny dzień skupienia dla świdnickich studentów teologii. Rozpoczął się on w kaplicy głównej Modlitwą w ciągu dnia, po której nastąpiła adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania.

Centralnym punktem dnia skupienia była Msza Święta, której przewodniczył ks. kan. Dominik Ostrowski, wicerektor. Homilię wygłosił natomiast ks. kan. Krzysztof Iwaniszyn, ojciec duchowny alumnów.

Po krótkiej przerwie na kawę w seminaryjnej auli miała miejsce konferencja ks. kan. Romana Tomaszczuka, redaktora świdnickiego "Gościa Niedzielnego" zatytułowana: „Rola świeckich w Kościele, życie na świeczniku”. Zakończyła się ona panelem dyskusyjnym.

Następnie studenci udali się do seminaryjnego ogrodu na posiłek. Dzień skupienia zakończył się nabożeństwem majowym przy figurze Matki Bożej.

05.05.2013 (niedziela)
Msza Święta "kanonicka"

Na poranną Eucharystię do katedry, tzw. Mszę Świętą "kanonicką", udała się grupa świdnickich alumnów z asystą. Przewodniczył jej ks. prał. Piotr Śliwka, proboszcz parafii katedralnej i kanonik honorowy Świdnickiej Kapituły Katedralnej. W ramach homilii miała miejsce adoracja Najświętszego Sakramentu.

05.05.2013 (niedziela)
VI niedziela wielkanocna

Jestem dzieckiem Boga, On kocha mnie za darmo!

Mszy Świętej w kaplicy głównej pw. Dobrego Pasterza w VI niedzielę wielkanocną przewodniczył ks. kan. Krzysztof Iwaniszyn, ojciec duchowny alumnów. Główny celebrans wygłosił również homilię. Mówił w niej o pokoju, jaki daje Bóg i potrzebie ufności Jemu, której należy uczyć się na kolanach. Wzywał także, aby dla Boga każdy posiadał czas, a nie musiał go znajdować.

06.05.2013 (poniedziałek)
Świętych Apostołów Filipa i Jakuba

W święto świętych Apostołów Filipa i Jakuba Mszy Świętej w kaplicy głównej przewodniczył ks. Mirosław Rakoczy, prefekt. Homilię wygłosił natomiast dk. Bartłomiej Łuczak. Mówił w niej o istocie bycia świadkiem Jezusa Zmartwychwstałego, którego to każdy świadek ma obowiązek głosić.

08.05.2013 (środa)
Św. Stanisława, uroczystości diecezjalne

Podczas diecezjalnych uroczystości ku czci św. Stanisława, Patrona diecezji świdnickiej, wspólnota seminaryjna udała się do kościoła pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Świdnicy. Odbyły się tam Nieszpory, którym przewodniczył ks. prał. Stanisław Chomiak, kanclerz Świdnickiej Kurii Biskupiej i prepozyt Świdnickiej Kapituły Katedralnej. Następnie odbyła się procesja do katedry z relikwiami św. Stanisława. Podczas niej odśpiewano litanię loretańską.

Przed uroczystą Eucharystią, w katedrze odbyła się instalacja nowych kanoników Świdnickiej Kapituły Katedralnej. Jednym z nowych kanoników honorowych kapituły został ks. kan. Wiesław Rusin, ojciec duchowny alumnów.

Następnie miała miejsce Msza Święta, której przewodniczył bp Adam Bałabuch, biskup pomocniczy świdnicki, przeżywający tego dnia swoją piątą rocznicę sakry biskupiej. Obecni na niej byli również: bp Ignacy Dec, biskup świdnicki, księża infułaci, księża przełożeni, kanonicy Świdnickiej Kapituły Katedralnej i Wałbrzyskiej Kapituły Kolegiackiej, siostry zakonne i wierni świeccy. Na wstępie bp Ignacy Dec przywitał zebranych gości i poprosił bp. Adama o przewodniczenie Eucharystii.

Homilię wygłosił bp Ignacy, pasterz Kościoła świdnickiego. Na wstępie przedstawił on życie i męczeńską śmierć św. Stanisława. Następnie przytoczył różne sytuacje jakie dzisiaj zagrażają Kościołowi i duchownym.

Po Komunii Świętej różne delegacje składały życzenia bp. Adamowi, wśród nich w imieniu całej wspólnoty przemówili dziekani alumnów.

Ostatnim akcentem tego dnia była kolacja w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej.

09.05.2013 (czwartek)
Msza wieczorna

Każdy dobrze przyjęty krzyż staje się źródłem duchowej radości!

Wieczornej Mszy Świętej w kaplicy głównej pw. Dobrego Pasterza przewodniczył ks. kan. Wiesław Rusin, ojciec duchowny alumnów. Główny celebrans wygłosił również homilię, mówiąc o tym, że choć każdy z ludzi jest inny, to jest przeznaczony do szczęścia wiecznego. Wskazał także na potrzebę bycia radosnym mimo wielu przeszkód w codzienności, a którą to radość należy czerpać z  życia w bilkości Chrystusa.

11.05.2013 (sobota)
Msza w katedrze

Grupa kilkunastu alumnów udała się z asystą do katedry świdnickiej na Mszę Świętą, podczas której dokonano uroczystej promocji nowych lektorów i ceremoniarzy Służby Liturgicznej. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił bp Adam Bałabuch, biskup pomocniczy świdnicki.

Zobacz całą galerię zdjęć.

11.05.2013 (sobota)
Spotkanie DWiR

W świdnickim "domu ziarna" miało miejsce kolejne spotkanie programu formacyjno-edukacyjnego "Drogami Wiary i Rozumu". Tradycyjnie rozpoczęło się ono w kaplicy głównej pw. Dobrego Pasterza Mszą Świętą. Przewodniczył jej ks. dr Dominik Ostrowski, wicerektor i koordynator programu DWiR. Homilię wygłosił natomiast ks. dr Grzegorz Strzelczyk, teolog dogmatyczny z Katowic.

Po Mszy Świętej uczestnicy spotkania udali się do auli, gdzie odbyły się wykłady. Pierwszym prelegentem był ks. dr Grzegorz Strzelczyk. Tytuł jego przedłożenia brzmiał: "Słynne herezje i co z nich wynika". Po krótkiej przerwie na kawę swój wykład wygłosił ks. mgr lic. Piotr Dębski, muzykolog i doktorant w Instytucie Muzykologii KUL, którego tytuł brzmiał: "Muzyczna Kultura Kościoła: Wielka wiara, wielkie dzieła". Obydwa bloki wykładowe zakończyły się podsumowującymi dyskusjami.

12.05.2013 (niedziela)
Wniebowstąpienie Pańskie

Jeśli ktoś nie doświadczył Jezusa, nie może być Jego świadkiem.

W uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego wspólnota seminaryjna udała się do katedry świdnickiej na tzw. Mszę Świętą "kanonicką". Przewodniczył jej ks. prał. Marek Korgul, dyrektor Wydziału Katechetycznego Świdnickiej Kurii Biskupiej i kanonik gremialny Świdnickiej Kapituły Katedralnej. Główny celebrans wygłosił również homilię. Mówił w niej o Wniebowstąpieniu Jezusa, które było radosnym rozstaniem z uczniami, ponieważ Jego obietnice dały im poczucie bezpieczeństwa. Było to także wskazanie drogi, jaką każdy chrześcijanin winien przebyć, mając za cel Niebo. Wskazywał również na potrzebę świadczenia o Jezusie, które powinno być wspierane łaską Ducha Świętego.

12.05.2013 (niedziela)
Dzień wspólnoty "Światło-Życie"

Przedstawiciele kleryckiej grupy ruchu "Światło-Życie" udali się do Pieszyc wraz z ks. Mirosławem Rakoczym, prefektem alumnów, na diecezjalny dzień wspólnoty. Uczestniczyli tam oni we Mszy Świętej, nabożeństwie majowym, a także w pracy w grupach. Spotkanie uwieńczone zostało uroczystą agapą.

13.05.2013 (poniedziałek)
NMP Fatimskiej

Mszy Świętej kaplicy głównej w liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Fatimskiej przewodniczył ks. Mirosław Rakoczy, prefekt. Główny celebrans wygłosił również homilię. Mówił w niej o owocach Ducha Świętego, a w sposób szczególny o pokoju. Jak wskazywał ten owoc ściśle łączy się z posłuszeństwem.

13.05.2013 (poniedziałek)
Nabożeństwo fatimskie

W rocznicę objawień w Fatimie wspólnota seminaryjna zgromadziła się w kaplicy głównej na nabożeństwie maryjnym. Przewodniczył mu ks. prał. Tadeusz Chlipała, rektor seminarium. Rozpoczęło się ono liturgią słowa Bożego, po której homilię wygłosił dk. Bartłomiej Łuczak. Następnie miała miejsce procesja różańcowa z figurą Matki Bożej Fatimskiej po seminaryjnym ogrodzie. Nabożeństwo zaś zakończyło się litanią loretańską.

14.05.2013 (wtorek)
Świętego Macieja

W święto św. Macieja Apostoła, Eucharystii w kaplicy głównej przewodniczył ks. prał. Tadeusz Chlipała, rektor wspólnoty. Tradycyjnie jak w każdy wtorek była to Msza Święta z Jutrznią.

15.05.2013 (środa)
Wyjazd diakonów

Wspólnota seminaryjna już po raz ostatni zgromadziła się na Mszy Świętej razem z braćmi diakonami, zarówno przed ich wyjazdem na rekolekcje przed święceniami prezbiteratu, jak i samymi święceniami. Z tego też powodu diakoni objęli wszystkie funkcje liturgiczne na Eucharystii. Przewodniczył jej ks. kan. Wiesław Rusin, ojciec duchowny alumnów.

Homilię wygłosił dk. Michał Kropidłowski, senior kursu VI. Mówił w niej o powołaniu każdego człowieka do świętości oraz o jego cierpieniu, jeśli on do niej nie dąży. Wezwał także, aby każdy z nas był dobrym przykładem dla innych.

15.05.2013 (środa)
Dzień skupienia neoprezbiterów

Już po raz ostatni księża neoprezbiterzy przybyli do "domu ziarna" jako najmłodsi kapłani w diecezji na swój comiesięczny dzień skupienia. Następny taki dzień będzie obejmował już braci diakonów, którzy 25. maja przyjmą święcenia prezbiteratu w katedrze świdnickiej.

Dzień skupienia tradycyjnie rozpoczął się adoracją Najświętszego Sakramentu oraz okazją do spowiedzi. Po niej księża neoprezbiterzy wzięli udział we Mszy Świętej, której przewodniczył bp Ignacy Dec, pasterz Kościoła świdnickiego. Dzień zakończył się spotkaniem z biskupem diecezjalnym.

15.05.2013 (środa)
Koncert w Strzegomiu

Alumni zaangażowani w działalność seminaryjnego zespołu muzycznego "The Clouds" udali się do parafii pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Strzegomiu. Po uroczystej Mszy Świętej z udzieleniem sakramentu bierzmowania, w ogrodzie parafialnym zagrali koncert chrześcijańskiej muzyki rockowej.

16.05.2013 (czwartek)
Andrzeja Boboli

Poprzez kult świętych, umacniamy naszą wiarę i miłość, zdolne doprowadzić do poświęcenia życia Bogu.

Wieczornej Mszy Świętej w kaplicy głównej w święto św. Andrzeja Boboli, kapłana i męczennika, przewodniczył ks. prał. Tadeusz Chlipała, rektor wspólnoty seminaryjnej.

Główny celebrans wygłosił również homilię, w której mówił, iż Kościół po raz kolejny w słowach fragmentu odczytywanej Ewangelii prowadzi nas do wieczernika - miejsca ustanowienia Eucharystii. W nim też Jezus pokazał człowiekowi cel życia, jakim jest Niebo. Wskazał także środki, za pomocą których można je osiągnąć: jedność, którą umacniał w swoich czasach patron dnia dzisiejszego oraz miłość, którą ochoczo krzewił wśród sobie współczesnych.

17.05.2013 (piątek)
Msza za śp. tatę o. Wiesława

Porannej Mszy Świętej w kaplicy głównej przewodniczył ks. kan. Dominik Ostrowski, wicerektor. Była to Eucharystia w intencji zmarłego dzień wcześniej taty ks. kan. Wiesława Rusina, ojca duchownego alumnów. Pogrzeb ś.p. Jana Rusina będzie miał miejsce w najbliższy wtorek o 13.00 w Kudowie-Zdroju.

Homilię wygłosił główny celebrans. Mówił w niej o czterech głównych postawach człowieka wobec Boga: nienawiści, obojętności, strachu i miłości, która jest najpiękniejszą z nich.

18.05.2013 (sobota)
Wigilia Zesłania Ducha Świętego

Wieczornym nabożeństwem majowym przed Najświętszym Sakramentem wspólnota seminaryjna rozpoczęła obchody uroczystości Zesłania Ducha Świętego. Nabożeństwu przewodniczył ks. kan. Wiesław Rusin, ojciec duchowny alumnów. Po nim miała miejsce adoracja Najświętszego Sakramentu, która zakończyła się indywidualnym błogosławieństwem.

19.05.2013 (niedziela)
Msza w katedrze

W uroczystość Zesłania Ducha Świętego grupa kilkunastu alumnów udała się na Mszę Świętą do katedry świdnickiej. Eucharystii przewodniczył bp Ignacy Dec, pasterz Kościoła lokalnego. Homilię wygłosił główny celebrans. Mówił w niej o uroczystości Zesłania Ducha Świętego, jako o święcie narodzin Kościoła. Wspominał także o obecności Ducha Świętego w życiu całego Kościoła oraz pojedynczych jednostek.

19.05.2013 (niedziela)
Zesłanie Ducha Świętego

Prawdziwy prorok milczy kiedy mówi, bo daje miejsce Duchowi Świętemu.

W uroczystość Zesłania Ducha Świętego Mszy Świętej w kaplicy głównej pw. Dobrego Pasterza przewodniczył ks. prał. Tadeusz Chlipała, rektor seminarium.

Homilię wygłosił natomiast ks. kan. Wiesław Rusin, ojciec duchowny alumnów. Mówił w niej o Duchu Święty, jako tym który rozpoczyna i prowadzi ewangelizację. Jako przyszłym kaznodziejom poradził, aby wszelkie swoje zdolności przyporządkować Duchowi Świętemu. Prawe intencje w głoszeniu słowa Bożego są gwarantem budowania chwały Bożej.

19.05.2013 (niedziela)
Koncert zespołu w Świdnicy

Seminaryjny zespół "The Clouds" udał się do parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Świdnicy, gdzie odbywał się odpustowy festyn parafialny. Z tej okazji zespół dał tam koncert chrześcijańskiej muzyki rockowej.

20.05.2013 (poniedziałek)
NMP, Matki Kościoła

W święto Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła Eucharystii w kaplicy głównej przewodniczył ks. Mirosław Rakoczy, prefekt alumnów. Wygłosił on także homilię, mówiąc o Matce Bożej, jako wielkim darze dla Kościoła, danym przez Boga w dniu Pięćdziesiątnicy. Zakończył ją odczytaniem fragmentu encykliki bł. Jana Pawła II Redemptoris Mater.

21.05.2013 (wtorek)
Pogrzeb taty o. Wiesława

Tylko Chrystus powrócił z ziemi cmentarnej, jako Ten, który zwyciężył piekło, szatana i zapowiedział lepszy dom.

Wspólnota seminaryjna udała się do parafii pw. św. Bartłomieja Apostoła w Kudowie-Zdroju, aby uczestniczyć w pogrzebie taty ks. kan. Wiesława Rusina, ojca duchownego alumnów. Uroczystościom przewodniczył bp Ignacy Dec, biskup świdnicki.

 

 

22.05.2013 (środa)
Rocznice święceń prezbiteratu

Wspólnota seminaryjna zgromadziła się w kaplicy głównej, aby uczestniczyć w uroczystej Mszy Świętej z okazji kolejnych rocznic święceń prezbiteratu księży przełożonych oraz wykładowców. Swoją 10. rocznicę święceń przeżywał ks. Mirosław Rakoczy, prefekt alumnów, a ks. kan. Janusz Michalewski, wykładowca psychologii i ks. kan. Władysław Terpiłowski, wykładowca teologii moralnej, 20. rocznicę święceń prezbiteratu. Eucharystii przewodniczył ks. kan. Janusz Michalewski.

Homilię wygłosił natomiast ks. Mirosław Rakoczy. Mówił w niej o zazdrości dóbr duchowych, która rodzi pretensje i uderza w jedność wspólnoty. Przestrzegał, że wszelkie działania podejmowane w rozproszeniu nie są tak skuteczne, jak w jedności. Zwrócił również uwagę, że najlepszym zwalczaniem w sobie zazdrości jest odkrywanie swoich charyzmatów, aby nimi ubogacać wspólnotę.

Po Komunii Świętej w imieniu całej wspólnoty księżom jubilatom życzenia złożyli dziekani alumnów, a po nich przemówił jeszcze ks. kan. Władysław Terpiłowski.

23.05.2013 (czwartek)
25. rocznica święceń

Wspólnota seminaryjna udała się do katedry świdnickiej, aby uczestniczyć w uroczystej Mszy Świętej z okazji 25. rocznicy święceń prezbiteratu księży wyświęconych we Wrocławiu w 1988 roku.

Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił bp Ignacy Dec, biskup świdnicki. Mówił w niej o obchodzonym tego dnia, po raz pierwszy w Polsce, święcie Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Zauważył także, że Jezus oprócz bycia Kapłanem, był zarazem Ofiarą, którą sam złożył. Wspominał również czasy seminaryjne księży jubilatów, kiedy to był przełożonym seminaryjnym.

Po Komunii Świętej w imieniu wspólnoty życzenia księżom jubilatom złożyli dziekani alumnów, a po nich przemówił ks. prał. Marek Babuśka, wicesenior rocznika 1988, dziękując bp. Ignacemu.

Po Mszy Świętej wszyscy zostali zaproszeni do gmachu Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej. Odbył się tam uroczysty obiad, był też czas na życzenia i gratulacje.

24.05.2013 (piątek)
Pożegnanie diakonów

Diakoni, po zakończeniu rekolekcji przed święceniami prezbiteratu, powrócili na ostatni dzień do seminarium. W piątkowy wieczór właśnie dla nich miało miejsce w auli przedstawienie pt. "Don Bosko", tradycyjnie przygotowane przez alumnów pierwszego roku. Najmłodsi klerycy ukazali w nim postać św. Jana Bosko. Kolejnym punktem dnia były podziękowania diakonów skierowane do wszystkich zebranych oraz przekazanie przez nich tabla kursowego.

Następnie wspólnota udała się do kaplicy głównej pw. Dobrego Pasterza, gdzie odbyło się nabożeństwo połączone z wyznaniem wiary i przysięgą o dobrowolności przyjęcia święceń prezbiteratu. Składali je wszyscy diakoni przed ks. prał. Tadeuszem Chlipałą, rektorem Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej.

25.05.2013 (sobota)
Święcenia prezbiteratu

Sześcioletni cykl formacji seminaryjnej kończy się święceniami prezbiteratu, dlatego dzień ten jest największym świętem całej wspólnoty seminaryjnej oraz całej diecezji. W tym roku bp Ignacy Dec, pasterz Kościoła świdnickiego wyświęcił, wraz z towarzyszącymi mu bp. Adamem Bałabuchem, biskupem pomocniczym świdnickim i innymi księżmi, sześciu diakonów Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej.

Liturgia święceń rozpoczęła się po Ewangelii. Na początku kandydaci zostali przedstawieni biskupowi, po czym ten wygłosił homilię obrzędową. Mówił w niej o roli kapłanów i wielkiej odpowiedzialności, jaka na nich spoczywa. Po homilii księża złożyli przysięgę o posłuszeństwie względem biskupa i wyznali swoją wiarę. Następnie została odśpiewana litania do Wszystkich Świętych, która zawsze towarzyszy wielkim wydarzeniom. W wezwaniach modlitwy pojawiły się imiona wszystkich patronów wyświęcanych diakonów.

Po litanii odbyło się to, co jest istotą święceń, czyli nałożenie na kandydatów rąk (uczynili to wszyscy obecni księża) oraz modlitwa święceń. Po święceniach nowi prezbiterzy ubrali ornaty i już jako kapłani podeszli po raz kolejny do biskupa, aby ten namaścił ich ręce olejami. Od tej pory ich dłonie będą przedłużeniem dłoni samego Chrystusa. Po procesji z darami bp Ignacy Dec symbolicznie podarował neoprezbiterom chleb i wino oraz przekazał pocałunek pokoju.

Na zakończenie Eucharystii zostały księżom neoprezbiterom rozdane indeksy, z którymi zdawali egzaminy przez cały okres pobytu w "domu ziarna". Oprócz nich otrzymali dyplomy z tytułami magistrów teologii oraz książeczki jurysdykcyjne. Był też czas na życzenia i podziękowania.

Lista nowowyświęconych:

  1. ks. Krzysztof Faron (par. pw. Świętej Trójcy w Jedlinie-Zdroju)
  2. ks. Michał Kropidłowski (par. pw. św. Michała Archanioła w Bystrzycy Kłodzkiej)
  3. ks. Bartłomiej Łuczak (par. pw. Wniebowzięcia NMP w Szczawnie-Zdroju)
  4. ks. Daniel Mosór (par. pw. Najświętszego Zbawiciela Świata i Matki Bożej Szkaplerznej w Strzegomiu)
  5. ks. Adrzej Paraciej (par. pw. Chrystusa Króla w Dzierżoniowie)
  6. ks. Bartłomiej Picheta (par. pw. św. Jana Chrzciciela w Szczytnej)

26.05.2013 (niedziela)
Prymicje księży neoprezbiterów

Jak co roku alumni naszego seminarium rozjechali się po terenach całej diecezji, aby pomóc swoim starszym braciom w zorganizowaniu Mszy Świętych prymicyjnych. Księża neoprezbiterzy odprawiali je w swoich rodzinnych parafiach. Po Eucharystiach składali oni bliskim podziękowania i udzielali uroczystych błogosławieństw.

28.05.2013 (wtorek)
Prymicje w seminarium

Do świdnickiego "domu ziarna" przybyli księża neoprezbiterzy, aby odprawić Mszę Świętą prymicyjną. Przewodniczył jej ks. Michał Kropidłowski, senior rocznika neoprezbiterów. Eucharystię poprzedziła natomiast uroczysta kolacja w seminaryjnym refektarzu.

Homilię wygłosił ks. prał. Stanisław Przerada, były ojciec duchowny świdnickich alumnów, a obecnie proboszcz parafii pw. św. Mikołaja w Pichorowicach. Mówił w niej o trzech etapach w życiu Mojżesza: idealizmie, kryzysie i dojrzałej współpracy z Bogiem. Podkreślił, że kryzysy i rozczarowania to momenty zwrotne w życiu każdego powołanego, ukazujące, że nie może się on kierować miłością własną, ponieważ jest powołany do wolności w Chrystusie. Na koniec poprosił księży neoprezbiterów, aby w swoim życiu zawsze byli blisko siebie i wspierali się nawzajem.

Na koniec sześciu księży neoprezbiterów udzieliło wszystkim zebranym błogosławieństwa prymicyjnego.

29.05.2013 (środa)
Urszuli Ledóchowskiej

Obyśmy dla Chrystusa ukrzyżowanego umieli poświęcać wszystko.

W liturgiczne wspomnienie św. Urszuli Ledóchowskiej, dziewicy, Mszy Świętej w kaplicy głównej przewodniczył ks. kan. Wiesław Rusin, ojciec duchowny alumnów. Główny celebrans wygłosił również homilię, mówiąc o gotowości pójścia za Jezusem, który swoim uczniom, w drodze proponuje tylko krzyż. Zwrócił także uwagę, iż powołani do kapłaństwa są zobowiązani budować wspólnotę służby i pomocy.

29.05.2013 (środa)
Pielgrzymka do Częstochowy

Tradycją już się stało, że księża neoprezbiterzy po święceniach udają się na Jasną Górę. Właśnie tam chcą podziękować Bogu za przyczyną Matki Najświętszej za dar kapłaństwa. W tym roku pojechali tam z ks. prał. Tadeuszem Chlipałą, rektorem seminarium. Odprawili oni Mszę Świętą w kaplicy Cudownego Obrazu, przeszli także drogę krzyżową. Tuż przed Eucharystią odbyli również krótkie spotkanie z abp. Wacławem Depo, arcybiskupem częstochowskim.

30.05.2013 (czwartek)
Boże Ciało

Duch też potrzebuje pokarmu i pierwszym tym pokarmem jest Eucharystia.

Wspólnota seminaryjna w uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, zwanej powszechnie Bożym Ciałem, udała się do katedry. Miała tam miejsce Msza Święta pod przewodnictwem bp. Ignacego Deca, biskupa świdnickiego. Wśród koncelebransów byli także ks. prał. Piotr Śliwka, proboszcz katedry, o. Samuel Pacholski OSPPE, proboszcz parafii pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Świdnicy, ks. prał. Jan Bagiński, były proboszcz parafii katedralnej oraz ks. prał. Radosław Kisiel, dyrektor Caritas Diecezji Świdnickiej.

Homilię wygłosił pasterz Kościoła świdnickiego. Mówił w niej o Tajemnicy wiary, jaką jest Eucharystia, której nie da się wyjaśnić rozumem, a jedynie wiara jest w stanie to uzupełnić. Dzisiejszą uroczystość nazwał dniem, w którym każdy chrześcijanin może manifestować swoją wiarę pośród miejsc codziennego życia.

Po Mszy Świętej odbyła się tradycyjna procesja ulicami miasta, gdzie ustawione były cztery ołtarze. Przy każdym z nich wierni oddali cześć Chrystusowi ukrytemu w Najświętszym Sakramencie, wysłuchali Ewangelii oraz otrzymali błogosławieństwo. Na zakończenie biskup świdnicki, nawiązując do procesji, mówił o znaczeniu tych czterech ołtarzy.

31.05.2013 (piątek)
Nawiedzenia NMP

W święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny Mszy Świętej w kaplicy głównej przewodniczył ks. kan. Dominik Ostrowski, wicerektor. Eucharystia tradycyjnie jak w każdy piątek celebrowana była w języku łacińskim. Główny celebrans wygłosił również homilię. Mówił w niej o Maryi jako wzorze człowieka nie goniącego za wielkością, ale pociągniętego tym co pokorne.

Wybierz kronikę