Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Świdnickiej
Portal „Adalbertus” | Seminarium Duchowne | Diecezja Świdnicka
Seminarium > Kronika

Drukuj stronę Wyślij link znajomemu

Kronika WSD - Kwiecień 2013

01.04.2013 (poniedziałek)
List na święta

Jak co roku w pierwszy dzień oktawy Wielkanocy w kościołach odczytywany jest list rektora Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, ks. prof. PWT dr. hab. Andrzeja Tomko, oraz rektora Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej, ks. dr. Tadeusza Chlipały. List w wielu parafiach diecezji czytany był przez kleryków przebywających na przerwie świątecznej.

02.04.2013 (wtorek)
Msza w Wałbrzychu

Grupa kilkunastu alumnów wraz z ks. kan. Dominikiem Ostrowskim, wicerektorem i ks. kan. Krzysztofem Iwaniszynem, ojcem duchownym, udała się do parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Wałbrzychu na uroczystą Mszę Świętą w rocznicę śmierci bł. Jana Pawła II. Eucharystii sprawowanej w intencji kanonizacji polskiego papieża przewodniczył bp Ignacy Dec, biskup świdnicki. Była ona transmitowana przez Telewizję "Trwam". W homilii pasterz Kościoła świdnickiego podkreślił potrzebę ciągłego nawracania się.

04.04.2013 (czwartek)
Pierwszy czwartek miesiąca

W pierwszy czwartek miesiąca kilku alumnów ze Świdnicy wraz z ks. Mirosławem Rakoczym, prefektem i ks. kan. Krzysztofem Iwaniszynem, ojcem duchownym udała się do katedry na Mszę Świętą w intencji nowych powołań kapłańskich, misyjnych i zakonnych. Eucharystię, której przewodniczył ksiądz prefekt poprzedziło nabożeństwo powołaniowe poprowadzone przez ojca duchownego.

Ksiądz Krzysztof Iwaniszyn wygłosił również homilię, w której mówił, iż Zmartwychwstały Chrystus przynosi każdemu człowiekowi pokój. Cytował też słowa papieża Franciszka ze środowej audiencji generalnej.

06.04.2013 (sobota)
Spotkanie DWiR

W świdnickim seminarium miało miejsce już ósme spotkanie z cyklu "Drogami Wiary i Rozumu". Rozpoczęło się ono tradycyjnie Eucharystią w kaplicy głównej z asystą alumnów, której przewodniczył i homilię wygłosił ks. dr Wojciech Wójtowicz, teolog fundamentalny i wykładowca w WSD w Koszalinie.

Po Mszy Świętej uczestnicy spotkania udali się do auli, gdzie odbyły się wykłady. Pierwszym prelegentem był ks. dr Zbigniew Chromy, wykładowca teologii fundamentalnej w świdnickim seminarium. Tytuł jego przedłożenia brzmiał: "Bóg w religiach niechrześcijańskich a wiara Kościoła". Po krótkiej przerwie na kawę swój wykład wygłosił ks. dr Wojciech Wójtowicz: "Teologia fundamentalna w życiu, czyli jak uzasadniać wiarę dzisiaj?". Obydwa bloki wykładowe zakończyły się podsumowującymi dyskusjami.

07.04.2013 (niedziela)
Powrót alumnów do seminarium

Po przerwie świątecznej alumni powrócili do seminarium, aby rozpocząć ostatni etap formacji przed wakacjami. Dla diakonów będzie to czas kończący ich drogę do kapłaństwa, ponieważ już w przyszłym miesiącu otrzymają święcenia prezbiteratu. Niezwykle ważne momenty czekają też braci z piątego roku, którzy otrzymać mają święcenia diakonatu oraz alumnów z czwartego roku, którzy przygotowują się do posługi akolitatu.

08.04.2013 (poniedziałek)
Uroczystość Zwiastowania Pańskiego

Bóg, podobnie jak w Maryi, działa w każdym z nas.

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego obchodzimy w Kościele 25. marca, jednak w tym roku dzień ten przypadł podczas Wielkiego Tygodnia, więc zgodnie z porządkiem liturgicznym nastąpiło przesunięcie obchodów uroczystości.

Uroczystej Mszy Świętej w kaplicy głównej przewodniczył ks. Mirosław Rakoczy, prefekt alumnów. Główny celebrans wygłosił również homilię, mówiąc o Zwiastowaniu, podczas którego Bóg stał się bliższy człowiekowi, a Maryja Panna dała najwięcej ile mogła: w pełni otworzyła się na działanie Pana Boga. 

09.04.2013 (wtorek)
Rada pedagogiczna

W seminarium odbyła się rada pedagogiczna, w której udział wzięli bp Ignacy Dec, biskup świdnicki, bp Adam Bałabuch, biskup pomocniczy świdnicki, księża przełożeni i profesorowie naszych alumnów. Spotkanie dotyczyło czerwcowych święceń diakonatu oraz posługi akolitatu. W tym czasie tradycyjnie w kaplicy głównej odbywała się adoracja Najświętszego Sakramentu, która zakończyła się błogosławieństwem eucharystycznym.

11.04.2013 (czwartek)
Msza wieczorna

Mszy Świętej wieczornej w czwartek II tygodnia Okresu Wielkanocnego w kaplicy głównej pw. Dobrego Pasterza przewodniczył ks. prał. Tadeusz Chlipała, rektor seminarium. Tego wieczoru liturgię uświetniły swoim śpiewem połączone siły scholi liturgicznej i zespołu muzycznego.

Główny celebrans wygłosił również homilię. Wspominał obchodzone niedawno Święte Triduum Paschalne, w którym mogliśmy dotknąć tajemnicy Zbawienia. Mówił także o doświadczeniu Pana Boga, z którego wypływa dawane świadectwo oraz o potrzebie wykorzystywania wszystkiego co otrzymujemy od Boga w realizacji swojego powołania.

13.04.2013 (sobota)
Wiosenne sympozjum teologiczne

Już po raz kolejny odbyło się w świdnickim "domu ziarna" wiosenne sympozjum teologiczne, którego tytuł brzmiał tak, jak hasło XIII Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów obradującego w październiku ubiegłego roku w Watykanie: "Nowa ewangelizacja dla przekazu wiary chrześcijańskiej".

Wszystko rozpoczęło się uroczystą Mszą Świętą w kaplicy głównej, której przewodniczył i homilię wygłosił bp Ignacy Dec, pasterz Kościoła lokalnego. Oprócz wspólnoty seminaryjnej zebrali się na niej także księża prelegenci i wykładowcy, księża neoprezbiterzy, którzy przeżywali tego dnia swój dzień skupienia, studenci świeccy oraz przyjaciele seminarium. Podobnie jak we czwartek tak i tym razem liturgię uświetniły swoim śpiewem połączone siły scholi liturgicznej i zespołu muzycznego.

Po Eucharystii wszyscy udali się do auli seminaryjnej, gdzie ks. dr Tadeusz Chlipała, rektor seminarium dokonał otwarcia sympozjum. Spotkanie poprowadził ks. dr Dominik Ostrowski, wicerektor.

Pierwszym prelegentem tego sympozjum był biskup świdnicki, który wygłosił wykład: "Kościół ewangelizowany i ewangelizujący". Kolejnym był o. Jan Maria Szewek OFMConv, rzecznik prasowy zakonów w Polsce, a tematem konferencji którą przedłożył było: "Nowa ewangelizacja a nowe media". Ostatni wykład pierwszej części sympozjum zatytułowany: "Jezus Chrystus, ewangelizator" przedłożył ks. dr Stanisław Szczepaniec, wykładowca Papieskiego Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie.

Po dyskusji i krótkiej przerwie na kawę swój wykład wygłosił ks. dr Krzysztof Ora, wykładowca teologii dogmatycznej w seminarium, o tytule: "Przemiany w parafii a nowa ewangelizacja. Miejsce ruchów charyzmatycznych w Kościele". Po nim konferencję zatytułowaną: "Przekazywać wiarę, wychowywać człowieka" przedłożył o. prof. PWT dr hab. Jacek Kiciński CMF z Wrocławia. Ostatnim prelegentem był ks. dr Krzysztof Adamski, wykładowca katolickiej nauki społecznej w "domu ziarna" z wykładem: "Konteksty nowej ewangelizacji".

Obrady zakończyło podsumowanie ks. dr. Dominika Ostrowskiego. Po nim wszyscy uczestnicy sympozjum udali się na obiad do seminaryjnego refektarza.

13.04.2013 (sobota)
Dzień skupienia neoprezbiterów

W tym miesiącu dzień skupienia księży neoprezbiterów został połączony z wiosennym sympozjum teologicznym, jakie miało miejsce w świdnickim "domu ziarna", a którego tytuł brzmiał: "Nowa ewangelizacja dla przekazu wiary chrześcijańskiej". Dzień skupienia rozpoczął się wspólną Mszą Świętą w kaplicy głównej pw. Dobrego Pasterza, której przewodniczył bp Ignacy Dec, biskup świdnicki. Po niej księża neoprezbiterzy uczestniczyli w wykładach sympozjum, a ich dzień skupienia zakończył się obiadem w seminaryjnym refektarzu.

14.04.2013 (niedziela)
Msza Święta "kanonicka"

Grupa kilkunastu alumnów w niedzielny poranek udała się do katedry, aby uczestniczyć w tzw. Mszy Świętej "kanonickiej". Przewodniczył jej ks. prał. Edward Szajda, proboszcz parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Świdnicy. Główny celebrans wygłosił również homilię mówiąc o potrzebie ufności w Bożą miłość, która większa jest niż wszelka zdrada i zaparcia, a której doświadczył św. Piotr Apostoł. Na doświadczeniu bowiem takiej miłości można budować prawdziwie chrześcijańskie życie.

14.04.2013 (niedziela)
Msza w seminarium

Zmartwychwstały przychodzi do codzienności swoich uczniów, by przynieść pokój i nadzieję.

W III niedzielę Okresu Wielkanocnego wspólnota seminaryjna uczestniczyła we Mszy Świętej w kaplicy głównej pw. Dobrego Pasterza. Przewodniczył jej ks. Mirosław Rakoczy, prefekt alumnów.

Homilię wygłosił ks. kan. Krzysztof Iwaniszyn, ojciec duchowny. Mówił o Zmartwychwstałym Jezusie, który światu przynosi pokój, a któremu warto zawierzyć życie i powołanie. Ono przynosi odwagę do głoszenia Ewangelii i daje Jego błogosławieństwo.

17.04.2013 (środa)
Ogólnopolska pielgrzymka alumnów

Pracujcie na chwałę Boga, nie własną!

Świdniccy alumni chcąc wyznać przed Bogiem i zaświadczyć przed ludźmi, że wybrali Chrystusa i Jego miłość, potwierdzoną łaską powołania wraz z niemal 3 tysiącami seminarzystów diecezjalnych i zakonnych z całej Polski udali się do Częstochowy. Tam uczestniczyli w pielgrzymce polskich seminarzystów na Jasną Górę w Roku Wiary.

Rozpoczęcie miało miejsce w archikatedrze częstochowskiej pw. Świętej Rodziny, gdzie po zawiązaniu wspólnoty powitania seminarzystów-pielgrzymów dokonał abp Wacław Depo, arcybiskup częstochowski. Po nim swoją konferencję wygłosił o. Raniero Cantalamessa OFM Cap, kaznodzieja Domu Papieskiego. Zakończeniem pierwszej części dnia była adoracja Najświętszego Sakramentu, którą poprowadził bp Grzegorz Ryś, biskup pomocniczy krakowski.

Następnie pielgrzymka wyruszyła procesyjnie na Jasną Górę odmawiając różaniec. Podczas przemarszu niesiono także kopię obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, który alumni naszego seminarium mieli okazję nieść od ostatniego razważania do szczytu Jasnej Góry.

Tam miała miejsce Msza Święta, której przewodniczył i homilię wygłosił Mauro kard. Piacenza, prefekt Kongregacji ds. Duchowieństwa. Po Komunii Świętej nastąpił jeszcze akt zawierzenia Matce Bożej wspólnot seminaryjnych w Polsce, który odczytał abp Wacław Depo.

18.04.2013 (czwartek)
Nabożeństwo słowa Bożego

W związku z trwającym w Kościele w Polsce Tygodniem Biblijnym w czwartkowy poranek w kaplicy głównej odbyło się nabożeństwo słowa Bożego. Przewodniczył mu ks. kan. Marcin Gęsikowski, sekretarz bp. Ignacego Deca i wykładowca Pisma Świętego w naszym seminarium.

Po liturgii słowa miała miejsce homilia. Przewodniczący nabożeństwa mówił o tym, że wiara rodzi się ze słuchania słowa Bożego, czego najlepszym przykładem jest Najświętsza Maryja Panna. Z niej każdy chrześcijanin powinien brać przykład, jak tego słowa słuchać i jak je rozważać.

18.04.2013 (czwartek)
Msza urodzinowa

W czwartkowy wieczór wspólnota seminaryjna zgromadziła się w kapicy głównej pw. Dobrego Pasterza na uroczystej Eucharystii, której przewodniczył ks. kan. Dominik Ostrowski, wicerektor. Była to okazja do modlitwy za głównego celebransa, który wczoraj obchodził swoją kolejną rocznicę urodzin. Na Mszy Świętej obecni byli także księża związani z naszą wspólnotą: ks. kan. Tomasz Czubak, wieloletni dyrektor administracyjny a później także prefekt oraz ks. kan. Daniel Szymanik, niegdysiejszy dyrektor administracyjny seminarium. Liturgię swoim śpiewem uświetniła schola liturgiczna naszego seminarium.

Homilię wygłosił ks. kan. Daniel Szymanik. Rozważał w niej moment przeciwny do świętowanych tego dnia urodzin, jakim jest śmierć. Dla prawdziwego chrześcijanina winna być to chwila wyczekiwana, ponieważ staje się ona bramą do upragnionego życia wiecznego i spotkania twarzą w twarz z Jezusem Chrystusem.

Po Komunii Świętej dziekan alumnów wraz z ceremoniarzem ogólnym w imieniu całej wspólnoty złożyli jubilatowi najlepsze życzenia.

19.04.2013 (piątek)
Msza w Tygodniu Biblijnym

W piątkowy poranek, po raz kolejny w trwającym Tygodniu Biblijnym, do wspólnoty seminaryjnej przybył w gościnę ks. kan. Marcin Gęsikowski, sekretarz bp. Ignacego Deca i wykładowca Pisma Świętego w naszym seminarium. Przewodniczył on Mszy Świętej w kaplicy głównej, tradycyjnie sprawowanej tego dnia w języku łacińskim.

Główny celebrans wygłosił również homilię. Mówił w niej o postaci św. Pawła Apostoła, którego historia nawrócenia ukazana została w dzisiejszym 1. czytaniu. Wskazywał na światło wiary, jakim Apostoł Narodów został oświecony we wspomnianym momencie, a które wydało dla Europy wielkie i wspaniałe owoce. Nawiązując do posiłku jaki św. Paweł spożył po swoim chrzcie, po uprzednim poście, wskazał na karmienie się Eucharystią, która daje życie wieczne.

20.04.2013 (sobota)
Forum Rad Parafialnych

Grupa alumnów udała się do katedry na Mszę Świętą rozpoczynającą II Diecezjalne Forum Prezesów Duszpasterskich Rad Parafialnych, której przewodniczył bp Ignacy Dec, biskup świdnicki.

Po Eucharystii uczestnicy udali się do budynku seminarium, gdzie w auli odbywały się obrady. Poprowadził je ks. dr Krzysztof Ora, dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Świdnickiej Kurii Biskupiej. Wśród prelegentów znaleźli się m. in. ks. dr Aleksander Radecki, ks. dr Bogusław Wolański, Janusz Kasperczyk i ks. dr Robert Begierski.

Wszystko zakończyło się obiadem w seminaryjnym refektarzu.

20.04.2013 (sobota)
Spotkanie powołaniowe

Z Panem Jezusem znajduje się wszystko, a nie traci niczego!

Grupa kilku alumnów z V roku wraz z ks. kan. Krzysztofem Iwaniszynem, ojcem duchownym udała się do parafii pw. Królowej Różańca Świętego w Dzierżoniowie na "Powołaniowy Dzień Skupienia" młodzieży dekanatów Bielawa, Dzierżoniów i Piława.

Pierwszą część dnia skupienia stanowił czas świadectw, podczas którego o swoim powołaniu mówili: Adam Makiel i Rafał Szuba, alumni kursu V, s. Jonasza Bukowska CSSE oraz ojciec duchowny.

Następnie miała miejsce adoracja Najświętszego Sakramentu, po której odbyła się Msza Święta. Przewodniczył jej i homilię wygłosił ks. inf. Józef Strugarek, proboszcz parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Szczawnie-Zdroju. Oprawę muzyczną podczas całego spotkania przygotowała wspólnota oazowa dzierżoniowskiej parafii.

Ostatnim elementem dnia był słodki poczęstunek, podczas którego młodzież mogła prywatnie porozmawiać z klerykami. 

21.04.2013 (niedziela)
Niedziela Dobrego Pasterza

Niedziela Dobrego Pasterza jest tradycyjnie nazywana niedzielą powołaniową. W związku z tym klerycy świdnickiego seminarium udali się na parafie naszej diecezji, aby dzielić się świadectwem swojego powołania i wraz z wiernymi modlić się o nowe powołania do służby Bożej. W tym roku alumni odwiedzili wspólnoty z trzech dekanatów: Polanica-Zdrój, Strzegom i Świdnica-Wschód.

Celem tych wyjazdów jest uwrażliwienie młodych ludzi na myśl o kapłaństwie oraz zaangażowanie ludzi świeckich w duchową i materialną pomoc osobom powołanym do życia kapłańskiego i zakonnego. Niedziela Dobrego Pasterza rozpoczyna w Kościele Tydzień Modlitw o Powołania.

23.04.2013 (wtorek)
Świętego Wojciecha

Św. Wojciech stanowi wciąż aktualny wzór do naśladowania.

W uroczystość św. Wojciecha, biskupa i męczennika, patrona Polski oraz świdnickiego seminarium, wspólnota zgromadziła się w kaplicy głównej pw. Dobrego Pasterza na uroczystej Eucharystii pod przewodnictwem bp. Ignacego Deca, pasterza Kościoła lokalnego. Wzięli w niej udział także: bp Adam Bałabuch, obecni i byli księża przełożeni, księża profesorowie, spowiednicy, siostry zakonne i świeccy pracownicy seminarium.

Homilię wygłosił ks. prał. Marek Korgul, dyrektor Wydziału Katechetycznego Świdnickiej Kurii Biskupiej i wykładowca w "domu ziarna". Mówił w niej o wielkim znaczeniu imion nadawanych ludziom na cześć świętych i błogosławionych. Wspomniał także patrona seminarium, który poprzez swoją chęć budowania jedności wśród świeckich i duchownych musiał doznać wiele trudności i bólu. Zaś świadectwo wierności woli Bożej świętych zmusza nas dzisiaj do zadania sobie pytania o naszą wierność i nasze sumienie.

Po Komunii Świętej odznaczenie biskupie otrzymał p. Mieczysław Kawa, który w ostatnich latach w sposób szczególny przyczynił się do rozwoju naszego seminarium. Następnie dziekani alumnów w imieniu całej wspólnoty złożyli życzenia ks. prał. Markowi Korgulowi oraz ks. kan. Jarosławowi Leśniakowi z okazji zbliżających się ich imienin.

Po Mszy Świętej w seminaryjnym refektarzu miało miejsce uroczyste śniadanie. W kaplicy zaś wystawiono relikwie św. Wojciecha, aby można im było oddawać cześć przez cały dzień.

23.04.2013 (wtorek)
Pogrzeb taty ks. Federkiewicza

Kilku alumnów wraz z ks. prał. Tadeuszem Chlipałą, rektorem i ks. kan. Krzysztofem Iwaniszynem, ojcem duchownym, udało się do parafii pw. św. Marcina w Piławie Górnej, aby uczestniczyć w pogrzebie taty ks. Tomasza Federkiewicza, wykładowcy Pisma Świętego w świdnickim "domu ziarna". Uroczystościom przewodniczył bp Ignacy Dec, biskup świdnicki.

25.04.2013 (czwartek)
Msza o powołania

W czwartek w Tygodniu Modlitw o Powołania, wspólnota seminaryjna udała się do katedry świdnickiej, aby razem z braćmi i siostrami zakonnymi oraz przyjaciółmi naszego seminarium modlić się za powołanych i o nowe powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego. Mszę Świętą pod przewodnictwem bp. Ignacego Deca, pasterza Kościoła lokalnego, poprzedziło nabożeństwo powołaniowe, które poprowadził ks. kan. Wiesław Rusin, ojciec duchowny alumnów.

Główny celebrans wygłosił również homilię. Mówił w niej o potrzebie wzmożonej ewangelizacji we współczesnym świecie , której musi towarzyszyć pokora, nie szukająca własnej chwały we wszelkich działaniach duszpasterskich, ale chwały Boga. Podkreślił również konieczność znalezienia złotego środka w walce duchowej, pomiędzy niedostrzeganiem działania złego ducha, a jego przeakcentowaniem. Na koniec zachęcał wszystkich przygotowujących się do stanu duchownego, aby zawsze świadczyli swoja przynależność do Chrystusa poprzez strój duchowny.

27.04.2013 (sobota)
Wizyta teatru "Barka"

W sobotni wieczór w seminarium świdnickim gościł Teatr Żywego Słowa "Barka" z parafii pw. św. Jadwigi Śląskiej w Legnicy, który przedstawił spektakl teatralny pt. "Gość oczekiwany" według Zofii Kossak. Aktorami w spektaklu byli członkowie rady parafialnej oraz młodzież z tamtejszej parafii. Na widowni oprócz wspólnoty seminaryjnej zasiedli również studenci świeccy teologii.

28.04.2013 (niedziela)
Uroczysta Msza w katedrze

W 5. niedzielę wielkanocną wspólnota seminaryjna udała się do katedry świdnickiej na uroczystą Mszę Świętą z okazji 150. rocznicy urodzin bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, założycielki Zgromadzenia Sióstr Misjonarek św. Pawła Klawera, które posługują również w naszym mieście biskupim. Eucharystii przewodniczył bp Adam Bałabuch, biskup pomocniczy świdnicki.

Główny celebrans wygłosił również homilię, mówiąc o nowości jaką wprowadziło przykazanie miłości, najpełniej wypełnione przez Jezusa Chrystusa. Za wzór, tej która w swoim życiu realizowała polecenie Chrystusa podał również błogosławioną założycielkę sióstr klawerianek.

Po Komunii Świętej siostry zakonne złożyły podziękowania bp. Adamowi oraz wszystkim zgromadzonym na Eucharystii w katedrze.

28.04.2013 (niedziela)
Msza dla osób głuchoniemych

Alumni zaangażowani w agendę AMEN udali się na Mszę Świętą dla osób głuchoniemych do parafii pw. NMP Królowej Polski w Świdnicy. Przewodniczył jej i homilię wygłosił ks. Grzegorz Fabiński, wikariusz parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Wałbrzychu. Mówił w niej o potrzebie przemiany ludzkiego postępowania, która dokonuje się w sakramencie pokuty i pojednania.

29.04.2013 (poniedziałek)
Katarzyny Sieneńskiej

W święto św. Katarzyny Sieneńskiej, dziewicy i doktora Kościoła oraz patronki Europy, Mszy Świętej w kaplicy głównej pw. Dobrego Pasterza przewodniczył ks. Mirosław Rakoczy, prefekt alumnów. Homilię wygłosił natomiast dk. Andrzej Paraciej. Mówił w niej o potrzebie pokory w pełnieniu służby Bożej, a także o prostocie serca i ufności niezbędnej w ukazywaniu ludziom Pana Boga.

Wybierz kronikę