Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Świdnickiej
Portal „Adalbertus” | Seminarium Duchowne | Diecezja Świdnicka
Seminarium > Kronika

Drukuj stronę Wyślij link znajomemu

Kronika WSD - Marzec 2013

02.03.2013 (sobota)
Pierwsza sobota marca

W pierwszą sobotę marca Mszy Świętej w kaplicy głównej przewodniczył ks. prał. Tadeusz Chlipała, rektor. Homilię wygłosił natomiast dk. Bartłomiej Picheta. Mówił w niej o niebezpieczeństwie krzywdzenia bliźnich z powodu nieprawdziwego obrazu ich życia i sytuacji.

02.03.2013 (sobota)
Mistrzostwa halówki w Radomiu

Grupa ośmiu alumnów udzielających się w sekcji sportowej świdnickiego seminarium udała się do Radomia na V Mistrzostwa Polski Wyższych Seminariów Duchownych w Piłce Nożnej Halowej. 

Drużyna naszego seminarium trafiła do grupy z WSD Zamość-Lubaczów, WSD Częstochowa i WSD Kalisz. Pierwszy mecz świdniccy klerycy zagrali z braćmi z diecezji zamojsko-lubaczowskiej przegrywając wynikiem 0-5. W drugim spotkaniu ulegli 0-4 w starciu z drużyną WSD Częstochowa. Ostatnie spotkanie pomimo dwóch wcześniejszych porażek mogło dać awans do ćwierćfinału, ale wygrana 2-1 nad alumnami z Kalisza stała się zbyt mała, aby przejść do następnego etapu.

Ostatecznie mistrzostwo Polski zdobyli klerycy z Białegostoku, którzy w finale pokonali alumnów z Zamościa 1:0 i tym samym to oni w przyszłym roku zorganizują mistrzostwa. W meczu o trzecie miejsce WSD Kielce pokonało MWSD Warszawa 3:1.

03.03.2013 (niedziela)
Msza "kanonicka"

W niedzielny poranek grupa alumnów udała się do katedry świdnickiej na tzw. Mszę Świętą "kanonicką". W ramach homilii miała miejsce adoracja Najświętszego Sakramentu.

03.03.2013 (niedziela)
Dzień skupienia rodziców alumnów

Nawrócenie to patrzenie na rzeczywistość oczami Boga.

Do świdnickiego "domu ziarna" przyjechali rodzice alumnów z kursów czwartego, piątego i szóstego, aby odbyć swój dzień skupienia. Wszystko rozpoczęło się konferencją w kaplicy, którą wygłosił ks. kan. Wiesław Rusin, ojciec duchowny alumnów. Następnie było śniadanie, a po nim miało miejsce spotkanie rodziców z ks. dr. Januszem Michalewskim, wykładowcą psychologii w "domu ziarna". Po nim rodzice mieli okazję skorzystać z sakramentu pokuty i pojednania.

Najważniejszym momentem w ciągu dnia skupienia była oczywiście Msza Święta. Przewodniczył jej ks. prał. Tadeusz Chlipała, rektor seminarium. Homilię wygłosił natomiast ks. Krzysztof Iwaniszyn, ojciec duchowny, mówiąc o potrzebie nawrócenia w duchu wiary i zaufania, które prowadzi do Pana Boga.

Po obiedzie i czasie wolnym było jeszcze nabożeństwo gorzkich żali, ostatni punkt dnia skupienia. Podczas niego kazanie pasyjne wygłosił akolita Karol Janik.

04.03.2013 (poniedziałek)
Świętego Kazimierza

Życie św. Kazimierza było pisane ręką Pana Boga.

W święto św. Kazimierza, królewicza wspólnota seminaryjna miała okazję gościć ks. inf. Kazimierza Jandziszaka, proboszcza parafii NMP Królowej Polski w Świdnicy oraz wykładowcę socjologii parafii w świdnickim "domu ziarna". W swoje patronalne święto ksiądz infułat przewodniczył uroczystej Eucharystii w kaplicy głównej.

Homilię wygłosił natomiast ks. prał. Tadeusz Chlipała, rektor. Przytaczając fakty z życia świętego królewicza wskazywał na jego nieustanną modlitwę, umiłowanie Matki Bożej oraz cnoty czystości. Na zakończenie homilii podziękował czcigodnemu solenizantowi za jego wkład w rozwój życia religijnego świdniczan.

Po Komunii Świętej dziekani alumnów w imieniu całej wspólnoty złożyli księdzu infułatowi życzenia.

04.03.2013 (poniedziałek)
Wykład o transplantologii

W ramach Świdnickiego Towarzystwa Teologicznego w auli seminaryjnej miała miejsce specjalna sesja naukowa poświęcona zagadnieniom współczesnej transplantologii, w której udział wzięli alumni, księża przełożeni oraz księża wykładowcy.

Podczas niej swój wykład zatytułowany "Przeszczepy organów. Fakty, pytania i wyzwania współczesnej transplantologii" poprowadził prof. dr hab. n. med. Dariusz Patrzałek, konsultant wojewódzki w dziedzinie transplantologii klinicznej Unii Medycyny Transplantacyjnej i pracownik Kliniki Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Transplantacyjnej Akademickiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.

Po wykładzie miała miejsce jeszcze dyskusja.

06.03.2013 (środa)
Egzaminy diakonów

"Ex universa theologia"

Diakoni świdnickiego "domu ziarna" udali się na Papieski Wydział Teologiczny do Wrocławia, aby zdać egzaminy "Ex universa theologia" i jurysdykcyjny. Jest to test wiedzy z całej teologii, prawa kanonicznego oraz wszystkich przedmiotów zdawanych przez lata w seminarium.

07.03.2013 (czwartek)
Nabożeństwo oazowe

Alumni uczestniczący w środowych spotkaniach Ruchu Światło-Życie zorganizowali poranne nabożeństwo w kaplicy głównej, któremu przewodniczył opiekun tej grupy ks. Mirosław Rakoczy, prefekt alumnów. Po liturgii słowa zebrani w kaplicy wysłuchali fragmentu homilii sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego. Po modlitwie końcowej nastąpiła jeszcze indywidualna modlitwa nad każdym z członków seminaryjnego Ruchu Światło-Życie.

07.03.2013 (czwartek)
Pierwszy czwartek miesiąca

W pierwszy czwartek miesiąca wspólnota seminaryjna udała się do katedry świdnickiej na Mszę Świętą o wybór nowego papieża oraz w intencji nowych powołań kapłańskich, misyjnych i zakonnych. Przewodniczył jej bp Ignacy Dec, biskup świdnicki. Eucharystię poprzedziło nabożeństwo powołaniowe poprowadzone przez ks. Krzysztofa Iwaniszyna, ojca duchownego alumnów, któremu towarzyszył śpiew scholi seminaryjnej.

Homilię wygłosił pasterz Kościoła świdnickiego. Mówił w niej o działaniu szatana, którego owocem jest odrzucenie przez człowieka Pana Boga. Zwrócił szczególną uwagę na trzy jedności, którym należy uważnie przypatrzeć się w czasie Wielkiego Postu: jedności z Panem Bogiem, z Jezusem Chrystusem i Kościołem.

Po Komunii Świętej zebrani w katedrze pomodlili się jeszcze modlitwą papieża Pawła VI o nowe powołania.

07.03.2013 (czwartek)
Rada pedagogiczna

Do seminarium przybyli księża profesorowie oraz moderatorzy na czele z bp. Ignacym Decem, biskupem świdnickim i bp. Adamem Bałabuchem, biskupem pomocniczym świdnickim, aby wziąć udział w radzie pedagogicznej. Podczas niej dyskutowano nad zbliżającymi się święceniami prezbiteratu. W tym czasie w kaplicy głównej tradycyjnie trwała adoracja Najświętszego Sakramentu, a alumni modlili się o światło Ducha Świętego dla obradujących.

08.03.2013 (piątek)
Spotkanie z ks. K. Kralką SAC

Do świdnickiego seminarium przybył ks. Krzysztof Kralka SAC, dyrektor Pallotyńskiej Szkoły Nowej Ewangelizacji w Lublinie. Wygłosił on alumnom w kaplicy głównej konferencję w ramach piątkowych konferencji ascetycznych, a po niej poprowadził modlitwę o uzdrowienie przed wystawionym Najświętszym Sakramentem.

09.03.2013 (sobota)
Msza za śp. ks. J. Skalskiego

Wspólnota seminaryjna w sobotni poranek zgromadziła się na Mszy Świętej w kaplicy głównej pod przewodnictwem ks. prał. Tadeusza Chlipały, rektora. Modliła się ona w intencji zmarłego dzień wcześniej ks. kan. Jerzego Skalskiego, dawnego proboszcza parafii pw. Ducha Świętego w Świdnicy.

09.03.2013 (sobota)
Kolejne spotkanie "DWiR"

W świdnickim "domu ziarna" miało miejsce 7. spotkanie sesji "Drogami Wiary i Rozumu". Tradycyjnie rozpoczęło się ono Mszą Świętą w kaplicy głównej, której przewodniczył ks. dr Dominik Ostrowski, wicerektor seminarium i koordynator tego programu. Homilię wygłosił natomiast ks. dr Janusz Michalewski, pełnomocnik rektora ds. nauki i wykładowca psychologii w seminarium.

Po Eucharystii wszyscy uczestnicy spotkania udali się do auli, gdzie odbyły się dwa wykłady. Pierwszy pod tytułem Wiara w świetle "szkiełka i oka" psychologii  wygłosił ks. dr Janusz Michalewski. Po krótkiej przerwie na kawę swój wykład przedstawił ks. dr Stanisław Chomiak, kanclerz Świdnickiej Kurii Biskupiej i wykładowca historii Kościoła w seminarium. Tytuł jego przedłożenia brzmiał: Krzyż i miecz: krucjaty i święte wojny. Obydwa bloki wykładowe kończyły się podsumowującymi dyskusjami.

09.03.2013 (sobota)
Praktyki wielkopostne diakonów

Diakoni świdnickiego seminarium udali się na różne parafie naszej diecezji, aby odbyć praktyki wielkopostne. Jest to ostatni etap ich przygotowania do święceń prezbiteratu, który zakończy się 1 kwietnia.

10.03.2013 (niedziela)
Msza "kanonicka"

Grupa kilkunastu alumnów udała się do katedry na tzw. Mszę Świętą "kanonicką". Przewodniczył jej ks. prał. Piotr Śliwka, proboszcz parafii katedralnej.

Homilię wygłosił natomiast wielkopostny rekolekcjonista, ks. Tomasz Korszun, doktorant Papieskiego Uniwersytetu Salezjańskiego w Rzymie. Podkreślił w niej wagę osobistego, ciągle odnawianego wyboru Boga. Ten wybór ma swoje źródło w doświadczeniu miłości Boga, który czeka na odpowiedź człowieka - wiarę.

10.03.2013 (niedziela)
Niedziela Laetare

Źródłem chrześcijańskiej radości jest prawda o miłosierdziu Bożym.

W IV niedzielę Wielkiego Postu, zwaną Laetare, czyli niedzielą radości wspólnota seminaryjna uczestniczyła wraz z rekolektantami wielkopostnego dnia skupienia dla młodzieży we Mszy Świętej w seminarium. Przewodniczył jej ks. prał. Tadeusz Chlipała, rektor.

Homilię wygłosił natomiast ks. Krzysztof Iwaniszyn, ojciec duchowny alumnów. Mówił w niej o miłosierdziu Bożym, które jest pokojem dla ludzi oraz współczesnych relacjach międzyludzkich, które potrzebują miłości pochodzącej od Boga. Nawoływał także do ufnego stawania przed Bogiem uznając swoją grzeszność i słabość.

11.03.2013 (poniedziałek)
Teatr WSD w par. NSPJ w Świdnicy

Alumni zaangażowani w teatr seminaryjny udali się do parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Świdnicy, aby wystawić tam sztukę pt. "Król Wschodzącego Słońca". Została ona odegrana z okazji przeżywanych tam rekolekcji wielkopostnych, które prowadzi ks. Mirosław Rakoczy, prefekt alumnów. Sztukę poprzedziła wieczorna Msza Święta, której przewodniczył ks. kan. Jarosław Żmuda, proboszcz świdnickiej parafii.

12.03.2013 (wtorek)
Msza o wybór papieża

W dniu rozpoczęcia konklawe wspólnota seminaryjna zgromadziła się w kaplicy głównej na Mszy Świętej o wybór nowego papieża. Przewodniczył jej ks. prał. Tadeusz Chlipała, rektor seminarium. Tradycyjnie jak w każdy wtorek była to Msza Święta z Jutrznią.

Główny celebrans wygłosił również homilię. Rozważając dzisiejszy fragment Ewangelii, mówił o potrzebie wewnętrznej spójności alumna w formacji duchowej i ludzkiej.

12.03.2013 (wtorek)
Pogrzeb ks. Jerzego Skalskiego

Grupa alumnów wraz z ks. kan. Wiesławem Rusinem, ojcem duchownym udała się do parafii pw. Ducha Świętego w Świdnicy, na uroczystości pogrzebowe ks. kan. Jerzego Skalskiego, byłego proboszcza tej parafii. Przewodniczył im bp Adam Bałabuch, biskup pomocniczy świdnicki.

13.03.2013 (środa)
Dzień skupienia neoprezbiterów

W świdnickim "domu ziarna" miał miejsce kolejny dzień skupienia księży neoprezbiterów. Tradycyjnie rozpoczął się on adoracją Najświętszego Sakramentu oraz okazją do spowiedzi. Po niej neoprezbiterzy uczestniczyli we Mszy Świętej, której przewodniczył i homilię wygłosił bp Adam Bałabuch, biskup pomocniczy świdnicki. Po krótkiej przerwie na kawę, odbyło się jeszcze spotkanie formacyjne z ks. dr. Tadeuszem Chlipałą, rektorem seminarium. Dzień skupienia zakończył się obiadem w seminaryjnym refektarzu.

13.03.2013 (środa)
Wybór kard. Bergoglio na papieża

Po ukazaniu się białego dymu nad Kaplicą Sykstyńską w Watykanie wspólnota seminaryjna zgromadziła się w małej auli, aby za pośrednictwem telewizji poznać nowego Ojca Świętego. Argentyński kardynał, arcybiskup Buenos Aires i prymas tego kraju, został wybrany na konklawe następcą św. Piotra. Jorge Mario kard. Bergoglio wybrał dla siebie imię Franciszka.

Po udzieleniu błogosławieństwa "Urbi et Orbi" cała wspólnota udała się do kaplicy głównej, aby przed Najświętszym Sakramentem przyzywając Wszystkich Świętych dziękować Bogu za nowego papieża. Na koniec odśpiewała także uroczyste Te Deum.

14.03.2013 (czwartek)
Wspólnotowa Msza czwartkowa

Wieczornej Mszy Świętej w kaplicy pw. Dobrego Pasterza przewodniczył ks. prał. Tadeusz Chlipała, rektor. Wspólnota seminaryjna podczas Eucharystii chciała polecać Panu Boga w swoich modlitwach osobę nowo wybranego papieża Franciszka.

Homilię wygłosił główny celebrans. Mówił w niej, iż rozważając i patrząc na drogę krzyżową Jezusa uświadamiamy sobie swoje oddalenie od Niego, a także swoją słabość i grzeszność. Przeżywając zaś zwątpienia, brak cierpliwości nie może nam zabraknąć nadziei w poszukiwaniu Pana Boga w codzienności. Patrząc natomiast na nowego papieża trzeba nam słuchać jego słów i obserwować świadectwo.

17.03.2013 (niedziela)
Msza "kanonicka"

Grupa kilku alumnów w niedzielny poranek udała się do katedry świdnickiej na tzw. Mszę Świętą "kanonicką". Przewodniczył jej i homilię wygłosił ks. inf. Kazimierz Jandziszak, proboszcz parafii pw. NMP Królowej Polski w Świdnicy. W nawiązaniu do dzisiejszego fragmentu Ewangelii zachęcał zebranych do przystępowania do sakramentu pokuty i pojednania, nie tylko w okresie Wielkiego Postu, ale także częściej.

17.03.2013 (niedziela)
Msza w seminarium

Za św. Pawłem trzeba stwierdzić, że do doskonałości nie wolno iść, do niej trzeba pędzić.

W V niedzielę Wielkiego Postu wspólnota zgromadziła się na Mszy Świętej w kaplicy głównej. Przewodniczył jej ks. prał. Tadeusz Chlipała, rektor seminarium.

Główny celebrans wygłosił także homilię. Przestrzegał przed pochopnym osądem ludzi, który często wynika z uprzedzeń i małości człowieka, a w oczach Boga wygląda inaczej.

19.03.2013 (wtorek)
Świętego Józefa

W uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP Mszy Świętej w kaplicy pw. Dobrego Pasterza przewodniczył ks. kan. Dominik Ostrowski, wicerektor seminarium.

Homilię wygłosił natomiast ks. Mirosław Rakoczy, prefekt alumnów. Patrona dzisiejszego dnia podał za wzór duchowego rozeznania. Analizując postać św. Józefa pod kątem jego decyzji o opiece nad Matką Bożą i Jezusem, podał cechy pomagające w rozeznawaniu duchowym oraz scharakteryzował dwie drogi rozeznania: zwyczajną i nadzwyczajną. Kończąc swoją homilię, uznał postać św. Józefa za inspiracją dla naszego rozeznania duchowego.

19.03.2013 (wtorek)
Inauguracja pontyfikatu papieża

Wspólnota seminaryjna korzystając z godzin rektorskich zgromadziła się w małej auli, aby za pośrednictwem telewizji uczestniczyć w inauguracji pontyfikatu papieża Franciszka.

21.03.2013 (czwartek)
Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego

Po dziewięciodniowej nowennie w intencji nienarodzonych dzieci, odbyło się poranne nabożeństwo czwartkowe, podczas którego kilkunastu alumnów złożyło przyrzeczenia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.

Od tej pory przez 9. miesięcy adoptujący zobowiązani są do codziennej modlitwy w intencji dziecka, prosząc o uratowanie jego życia oraz o sprawiedliwe i prawe życie po urodzeniu. Mogą również podejmować dodatkowe postanowienia w tej intencji.

21.03.2013 (czwartek)
Msza Święta wieczorna

Wieczornej Mszy Świętej w kaplicy głównej przewodniczył ks. Krzysztof Iwaniszyn, ojciec duchowny alumnów. Główny celebrans wygłosił również homilię. Mówił w niej o umocnieniu wiary poprzez czytanie Ewangelii, a także o niebezpieczeństwie w wierze, jakim jest powierzchowność, czyli pozostawanie jedynie na tym co zewnętrzne.

22.03.2013 (piątek)
Droga krzyżowa ulicami miasta

Na tydzień przed Wielkim Piątkiem odbyła się droga krzyżowa ulicami miasta, w której wziął udział bp Adam Bałabuch, biskup pomocniczy świdnicki, proboszczowie świdnickich parafii, a także cała wspólnota seminaryjna. Rozpoczęła się ona pod kościołem pw. św. Andrzeja Boboli, a ostatnia stacja miała miejsce na placu przy katedrze.

23.03.2013 (sobota)
Diecezjalne obchody ŚDM

Bracia z IV roku wraz z ks. Krzysztofem Iwaniszynem, ojcem duchownym, udali się do Kłodzka, aby uczestniczyć w diecezjalnych obchodach Światowego Dnia Młodzieży. Brali oni tam udział w spotkaniach, konferencji, drodze krzyżowej ulicami miasta i adoracji Najświętszego Sakramentu. Zwieńczeniem zaś dnia była Msza Święta w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego. Przewodniczył jej bp Adam Bałabuch, biskup pomocniczy świdnicki.

24.03.2013 (niedziela)
Niedziela Palmowa

Ta bezgraniczna miłość i dobroć ukazana na Krzyżu musi nas wzruszyć!

Niedziela Męki Pańskiej, czyli Palmowa, rozpoczyna w Kościele katolickim obchody Wielkiego Tygodnia. Jest to dzień upamiętniający uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy.

Tego dnia wspólnota seminaryjna udała się do katedry świdnickiej, aby uczestniczyć w uroczystej Mszy Świętej, której przewodniczył bp Adam Bałabuch, biskup pomocniczy świdnicki. Liturgia rozpoczęła się przed świątynią, gdzie została odczytana Ewangelia, po której główny celebrans dokonał poświęcenia palm. Podczas liturgii słowa został z kolei odśpiewany przez alumnów opis Męki Pana naszego Jezusa Chrystusa według św. Łukasza.

W homilii bp Adam mówił o drodze wstępującej Jezusa, najpierw do Jerozolimy, później do swojego Ojca w Niebie. Zgromadzonych w katedrze zachęcał do pójścia w drogę razem z Jezusem poprzez modlitwę, uczestnictwo w Eucharystii i własne cierpienia.

24.03.2013 (niedziela)
Wyjazd alumnów na ferie świąteczne

W Niedzielę Palmową po Mszy Świętej alumni mieli okazję udać się na czas świąt Zmartwychwstania Pańskiego do swoich rodzinnych parafii. Będą tam pomagać księżom proboszczom w organizowaniu liturgii oraz spędzać czas wśród swoich bliskich.

Część braci wróci do "domu ziarna" w środę, aby wziąć udział w obchodach Triduum Sacrum w świdnickiej katedrze. Są to klerycy, którzy śpiewają w chórze oraz tworzą asystę liturgiczną.

25.03.2013 (poniedziałek)
Rocznica powstania diecezji

Dziewiąta rocznica powstania diecezji świdnickiej w tym roku przypadła w Wielki Poniedziałek. Z tej okazji na uroczystą Mszę Świętą do katedry udała się grupa kilkunastu alumnów i księża przełożeni. Eucharystii przewodniczył bp Ignacy Dec, pasterz Kościoła lokalnego, który również obchodził rocznicę święceń episkopatu. Uczestniczyli w niej także bp Adam Bałabuch, biskup pomocniczy świdnicki oraz kanonicy Świdnickiej Kapituły Katedralnej.

Homilię wygłosił bp Adam. Mówił w niej o namaszczeniu Jezusa przez Magdalenę, jako o znaku bezgranicznej miłości oraz wiary w Jego Bóstwo i przyszłe Zmartwychwstanie. Na koniec zapewnił o swojej modlitwie w intencji bp. Ignacego.

Na zakończenie Mszy Świętej głos zabrali dziekani alumnów oraz przedstawiciele grup formacyjnych, sióstr zakonnych i władz samorządowych, składając najlepsze życzenia pasterzowi Kościoła świdnickiego.

Po Eucharystii wszyscy udali się do gmachu Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej. Miała tam miejsce uroczysta kolacja.

28.03.2013 (czwartek)
Msza Krzyżma Świętego

W Wielki Czwartek przed południem, jak co roku, w katedrze świdnickiej miała miejsce Msza Krzyżma Świętego. Przewodniczył jej bp Ignacy Dec, biskup diecezjalny. Obecni byli także bp Adam Bałabuch, księża infułaci oraz większość kapłanów tworzących prezbiterium diecezji świdnickiej.

Swoją homilią główny celebrans nawiązał do listu biskupów polskich do kapłanów na Wielki Czwartek 2013 roku: "Pilna potrzeba świadków wiary". Mówił również o tym, że kapłani są spadkobiercami misji Chrystusa na ziemi. Na koniec podziękował zebranym w świątyni księżom za ich świadectwo i trud posługiwania wiernym.

W trakcie modlitwy eucharystycznej biskup dokonał błogosławieństwa oleju chorych, natomiast po Komunii Świętej - konsekracji krzyżma. Po niej ks. prał. Stanisław Chomiak, kanclerz Świdnickiej Kurii Biskupiej odczytał dekret erygujący Sąd Duchowny Diecezji Świdnickiej, którego oficjałem został ks. dr Arkadiusz Chwastyk. Natomiast ks. prał. Romuald Brudnowski został mianowany nowym dziekanem dekanatu Kudowa-Zdrój.

Miały też miejsce nominacje diecezjalne, wśród nich także księży przełożonych. Ksiądz Wiesław Rusin, ojciec duchowny, został odznaczony godnością kanonika honorowego Świdnickiej Kapituły Katedralnej, ks. Dominik Ostrowski, wicerektor, godnością kanonika rokiety i mantoletu, a ks. Krzysztof Iwaniszyn, ojciec duchowny, godnością kanonika Expositorii Canonicalis.

Po zakończeniu Eucharystii wszyscy udali się do seminarium, gdzie miał miejsce uroczysty obiad. Podczas niego m. in. bp Adam Bałabuch złożył biskupowi diecezjalnemu i innym kapłanom życzenia.

28.03.2013 (czwartek)
Msza Wieczerzy Pańskiej

Kto dobrze uczestniczy we Mszy Świętej, później dobrze służy swoim braciom.

Mszą Wieczerzy Pańskiej, sprawowaną wieczorem w Wielki Czwartek, Kościół rozpoczął celebrowanie Świętego Triduum Paschalnego. Eucharystia ta jest wspomnieniem Ostatniej Wieczerzy, podczas której zostały ustanowione Najświętszy Sakrament oraz kapłaństwo.

Uroczystej Eucharystii w katedrze świdnickiej przewodniczył bp Ignacy Dec, pasterz Kościoła lokalnego. Obecni byli także księża przełożeni, księża z parafii katedralnej oraz alumni.

Główny celebrans wygłosił również homilię, w której wspomniał trzy wielkie dary Boga dla człowieka, jakie zostały dane w Wieczerniku. Eucharystia, która jest pokarmem dla nas pielgrzymujących do wiecznej ojczyzny. Kapłaństwo, które gwarantuje obecność Najświętszego Sakramentu i przykazanie miłości, które najpełniej wypełnił Pan Jezus.

Po homilii miał miejsce obrzęd zwany mandatum. Biskup w geście pokory i służby dokonał symbolicznego obmycia nóg dwunastu mężczyznom, na pamiątkę wydarzeń z Ostatniej Wieczerzy. Po zakończonej Eucharystii Najświętszy Sakrament został przeniesiony na ołtarz adoracji, gdzie wierni będą mogli oddawać Mu cześć przez cały następny dzień.

29.03.2013 (piątek)
Ciemna Jutrznia

W katedrze miała miejsce poranna modlitwa Liturgią Godzin, którą poprowadził chór seminaryjny. Tzw. "ciemnej Jutrzni" przewodniczył bp Ignacy Dec, z którym tradycyjnie odmówiona została także Godzina czytań.

29.03.2013 (piątek)
Droga krzyżowa w katedrze

Część alumnów w godzinach popołudniowych w katedrze świdnickiej uczestniczyła w ostatniej w tym roku drodze krzyżowej. Przewodniczył jej ks. prał. Piotr Śliwka, proboszcz parafii pw. Świętych Stanisława i Wacława w Świdnicy.

29.03.2013 (piątek)
Liturgia Męki Pańskiej

Wielki Piątek to dzień, w którym Kościół nie sprawuje Eucharystii. W świdnickiej katedrze zgromadzili się jednak wierni, by pod przewodnictwem bp. Ignacego Deca, pasterza Kościoła lokalnego, uczestniczyć w liturgii Męki Pańskiej.

Rozpoczęła się ona od prostracji, czyli leżenia krzyżem, którą wykonał główny celebrans. Następnie miała miejsce liturgia słowa, podczas której odśpiewano opis Męki Pana naszego Jezusa Chrystusa według św. Jana. Po niej główny celebrans wygłosił homilię, w której nawiązał do swojej pielgrzymki z wiernymi do Ziemi Świętej sprzed dwóch tygodni, podczas której odwiedził m.in. Bazylikę Pańskiego Grobu. Stwierdził także, że spośród tylu brutalnych i masakrycznych śmierci, to właśnie śmierć Jezusa dała ludziom odkupienie.

Drugą częścią liturgii była adoracja krzyża. Na początku pasterz Kościoła świdnickiego dokonał jego odsłonięcia, po czym księża, alumni i wierni mogli podejść, aby oddać mu cześć. Po Komunii Świętej miała miejsce procesja do Grobu Pańskiego, gdzie umieszczono monstrancję z Najświętszym Sakramentem. Będzie można adorować Go tam przez cały następny dzień.

30.03.2013 (sobota)
Ciemna Jutrznia

Podobnie jak w Wielki Piątek, dziś również odbyła się tzw. "ciemna Jutrznia", którą poprowadził chór seminaryjny. Tym razem jednak modlitwie Liturgią Godzin przewodniczył biskup pomocniczy świdnicki, bp Adam Bałabuch.

30.03.2013 (sobota)
Błogosławienie pokarmów

Bracia, którzy otrzymali już posługę lektoratu, udali się do swoich rodzinnych parafii, aby pomóc księżom proboszczom w błogosławieniu pokarmów na stół wielkanocny. Tradycyjnie tego obrzędu dokonuje się w Wielką Sobotę.

30.03.2013 (sobota)
Wigilia Paschalna

Wigilia Paschalna jest centralnym i najważniejszym momentem w całym Triduum Świętym. Nie należy już ona do Wielkiej Soboty, ponieważ rozpoczyna się po zachodzie słońca. Zgodnie z symboliką żydowską oznacza to już nowy dzień, zatem jej liturgia rozpoczyna obchody dnia Zmartwychwstania.

Mszy Świętej, składającej się z czterech części, przewodniczył pasterz diecezji świdnickiej, bp Ignacy Dec. Pierwszą z nich była liturgia Światła, która rozpoczęła się przed katedrą. Miało tam miejsce poświęcenie ognia i przygotowanie paschału. Po wyżłobieniu na nim krzyża, liter alfabetu greckiego alfa i omega oraz cyfr 2013, wszyscy udali się w procesji do katedry. Podczas niej trzykrotnie było zaśpiewane "Światło Chrystusa" i zapalano świece. Kolejnym ważnym punktem był "Exsultet", czyli orędzie wielkanocne, które wykonał dk. Andrzej Paraciej. Zawiera ono m. in. pochwałę ofiary paschalnej Chrystusa i sakramentu chrztu oraz dziękczynienie za zmartwychwstanie i wybawienie ludzkości z grzechu.

Częścią drugą Eucharystii była liturgia słowa. W tym dniu była szczególnie rozbudowana, ponieważ składała się aż z siedmiu czytań ze Starego Testamentu. Po nich odśpiewano hymn "Chwała na wysokości Bogu", podczas którego rozbrzmiały wszystkie dzwony i organy. Nie używano ich od Mszy Wieczerzy Pańskiej. Następnie lektor odczytał epistołę, czyli fragment Listu św. Pawła Apostoła do Rzymian. Po Ewangelii główny celebrans wygłosił homilię, w której podkreślił znaczenie czytań z liturgii słowa. W nich ukazane zostały Boże dzieła wobec człowieka: stworzenia, odkupienia i uświęcenia.

Kolejną częścią Mszy Świętej była liturgia chrzcielna. Rozpoczęła się ona od litanii do Wszystkich Świętych. Po błogosławieństwie wody chrzcielnej i zanurzeniu w niej paschału, miało miejsce odnowienie przyrzeczeń chrztu i aspersja, czyli pokropienie wiernych wodą święconą.

Ostatnim elementem była liturgia eucharystyczna, podczas której zostały zakonsekrowane Chleb i Wino. Nie robiono tego od czwartkowej Mszy Wieczerzy Pańskiej. Po Komunii Świętej biskup zaprosił wszystkich obecnych w katedrze na Mszę Świętą z procesją rezurekcyjną, która odbędzie się w katedrze w poranek wielkanocny.

31.03.2013 (niedziela)
Zmartwychwstanie Pańskie

Kościół wzywa nas dzisiaj do radości, bo Chrystus powstał zmartwych.

W dzień Zmartwychwstania Pańskiego, procesją rezurekcyjną z Najświętszym Sakramentem, rozpoczęła się Msza Święta o świcie. Zainicjował ją główny celebrans, bp Ignacy Dec, biskup diecezji świdnickiej. Przez ten pochód wokół placu Jana Pawła II zostało podkreślone największe i najpiękniejsze święto chrześcijańskie.

Homilię biskup Ignacy rozpoczął od tradycyjnych słów powitania: "Chrystus zmartwychwstał", na co wszyscy odpowiedzieli: "Prawdziwie zmartwychwstał". Dalej mówił o ludziach, którzy przez wieki świadczyli o zmartwychwstaniu Chrystusa, dzięki którym wiara przetrwała do naszych wieków. Przytoczył także fragment Orędzia Wielkanocnego Urbi et Orbi bł. Jana Pawła II z 1980r.

Po Komunii Świętej zostało odśpiewane uroczyste "Te Deum", podkreślające wielkość świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Po Mszy Świętej ks. prał. Piotr Śliwka, proboszcz parafii katedralnej, złożył wszystkim zebranym najserdeczniejsze życzenia z okazji świąt Wielkanocnych. 

Wybierz kronikę