Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Świdnickiej
Portal „Adalbertus” | Seminarium Duchowne | Diecezja Świdnicka
Seminarium > Kronika

Drukuj stronę Wyślij link znajomemu

Kronika WSD - Luty 2013

02.02.2013 (sobota)
Święto Ofiarowania Pańskiego

W święto Ofiarowania Pańskiego, powszechnie zwane Matki Boskiej Gromnicznej, wspólnota seminaryjna udała się do katedry. Uczestniczyła tam we Mszy Świętej sprawowanej pod przewodnictwem bp. Ignacego Deca, biskupa świdnickiego. Obecni również na niej byli: bp Adam Bałabuch, biskup pomocniczy świdnicki, przełożeni seminaryjni, ojcowie i bracia oraz siostry zakonne z terenu naszej diecezji. Jest to bowiem Światowy Dzień Życia Konsekrowanego.

Eucharystia rozpoczęła się procesją w katedrze, w której wierni uczestniczyli niosąc ze sobą zapalone świece, symbol Jezusa Chrystusa - Światłości świata.

Homilię wygłosił pasterz Kościoła świdnickiego. Stwierdził w niej, iż proroctwo Symeona wypełnia się, aż do dnia dzisiejszego. Mówił także o ofiarowaniach siebie Panu Bogu w życiu kapłanów, ojców i sióstr zakonnych: najpierw przy chrzcie, później przy święceniach lub ślubach. Na koniec podziękował wszystkim osobom życia konsekrowanego za posługę, która często jest mało widoczna, ale bardzo wartościowa.

Po homilii nastąpiło odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych oraz ślubów zakonnych. Po Komunii Świętej przedstawiciele osób życia konsekrowanego złożyli podziękowania.

03.02.2013 (niedziela)
Msza Święta "kanonicka"

Grupa alumnów w niedzielny poranek udała się do katedry świdnickiej na tzw. Mszę Świętą "kanonicką". Przewodniczył jej ks. prał. Piotr Śliwka, proboszcz parafii katedralnej. W ramach homilii miała miejsce adoracja Najświętszego Sakramentu.

03.02.2013 (niedziela)
Msza Święta w seminarium

Niedzielnej Mszy Świętej w kaplicy głównej przewodniczył ks. prał. Tadeusz Chlipała, rektor seminarium.

Homilię wygłosił natomiast ks. Krzysztof Iwaniszyn, ojciec duchowny alumnów. Mówił, że każdy chrześcijanin, człowiek miłości, nadziei i wiary powinien charakteryzować się pragnieniem poznania prawdy i doświadczeniem Boga. Dla tych zaś, którzy służą w Kościele cała posługa musi być złączona z pragnieniem miłości w sercu. 

Zgodnie z tradycją w przypadające dziś wspomnienie św. Błażeja, biskupa i męczennika błogosławi się gardła, co uczynił główny celebrans na zakończenie Eucharystii.

05.02.2013 (wtorek)
Świętej Agaty

W liturgiczne wspomnienie św. Agaty, dziewicy i męczennicy Mszy Świętej z Jutrznią w kaplicy głównej przewodniczył ks. Krzysztof Iwaniszyn, ojciec duchowny alumnów. Po Komunii Świętej tradycyjnie tego dnia główny celebrans dokonał poświęcenia chleba i wody.

06.02.2013 (środa)
Świętego Pawła Miki

We wspomnienie świętych męczenników Pawła Miki i Towarzyszy Mszy Świętej w kaplicy głównej przewodniczył ks. kan. Wiesław Rusin, ojciec duchowny alumnów.

Homilię wygłosił główny celebrans mówiąc o historii życia św. Pawła Miki. Przedstawił go jako wzór wiary, działalności apostolskiej, a także przyjmowania cierpienia dla Chrystusa.

07.02.2013 (czwartek)
Pierwszy czwartek miesiąca

W pierwszy czwartek miesiąca wspólnota seminaryjna udała się do katedry świdnickiej na Mszę Świętą w intencji nowych powołań kapłańskich, misyjnych i zakonnych. Przewodniczył jej bp Ignacy Dec, biskup świdnicki. Eucharystię poprzedziło nabożeństwo powołaniowe poprowadzone przez ks. Krzysztofa Iwaniszyna, ojca duchownego alumnów, któremu towarzyszyła oprawa muzyczna braci zaangażowanych w seminaryjny zespół muzyczny.

Homilię wygłosił główny celebrans. Mówił w niej o konieczności brania przykładu z pierwszy uczniów Jezusa, którym towarzyszyła troska o jedność nauki oraz pokładanie ufności w mocy Bożej, a nie w ludzkich środkach. Zachęcał zgromadzonych w świątyni do głoszenia nauki Bożej, pomimo częstych braków widocznych jej owoców.

Po Komunii Świętej zebrani w katedrze pomodlili się jeszcze modlitwą papieża Benedykta XVI o nowe powołania.

08.02.2013 (piątek)
Koniec sesji egzaminacyjnej

Alumni zdali ostatnie egzaminy, przez co została zamknięta zimowa sesja egzaminacyjna. W ten sposób zakończony został czas bardziej wytężonej pracy intelektualnej. Po niej alumni mieli możliwość wyjazdu do rodzinnych parafii na trzydniową przerwę międzysemestralną.

10.02.2013 (niedziela)
Powrót alumnów do seminarium

Do "domu ziarna" zjechali się alumni po trzydniowej przerwie międzysemestralnej. Po praktyce do seminarium przyjechali także diakoni, którzy rozpoczną ostatni semestr swojej formacji duchowo-intelektualnej.

11.02.2013 (poniedziałek)
Początek drugiego semestru

Alumni rozpoczęli drugi semestr roku akademickiego 2012/2013. W tym czasie czekają ich wielkie wydarzenia, tak jak święcenia prezbiteratu i diakonatu, czy posługi akolitatu i lektoratu.

11.02.2013 (poniedziałek)
Światowy Dzień Chorego

Bóg pragnie wykorzytsać nasze ciepienie, aby wyprowadzić z niego dobro.

W Światowy Dzień Chorego kilku alumnów udało się do świdnickiej katedry na Mszę Świętą, której przewodniczył bp Ignacy Dec, biskup świdnicki.

Główny celebrans wygłosił także homilię, w której mówił o dwóch prawdach. Pierwszej, której możemy być pewni to obecność Jezusa Chrystusa w naszym życiu, która jest dla nas wystarczająca. Druga natomiast to fakt, że obietnica nieba jest pewna.

11.02.2013 (poniedziałek)
Wybory seniorów

Alumni seminarium świdnickiego dokonali wyborów seniorów. Są to osoby, które przez cały semestr będą reprezentować swój rocznik. Na szczególną uwagę zasługują wybory wśród diakonów, ponieważ seniorzy ich ostatniego semestru będą jednocześnie odpowiedzialni za cały kurs już w życiu kapłańskim. W tym roku tzw. "seniorem wieczystym" został dk. Michał Kropidłowski, a jego zastępcą dk. Krzytsztof Faron.

12.02.2013 (wtorek)
Pogrzeb taty kleryka

Wspólnota seminaryjna udała się na uroczystości pogrzebowe p. Wiesława Jakubczaka, taty jednego z braci z roku III. Mszy Świętej pogrzebowej w kościele pw. NMP Królowej Polski w Świdnicy przewodniczył ks. prał. Tadeusz Chlipała, rektor seminarium. Homilię wygłosił natomiast ks. Krzysztof Iwaniszyn, ojciec duchowny alumnów.

Ceremonii na cmentarzu przewodniczył ks. inf. Kazimierz Jandziszak, proboszcz świdnickiej parafii. 

12.02.2013 (wtorek)
Rada pedagogiczna

W świdnickim "domu ziarna" zebrali się księża przełożeni, moderatorzy i profesorowie na czele z bp. Ignacym Decem, biskupem świdnickim i bp. Adamem Bałabuchem, biskupem pomocniczym świdnickim, na radzie pedagogicznej. Dyskutowali na niej o bieżących sprawach związanych z seminarium, m. in. o zbliżającej się posłudze lektoratu braci z trzeciego roku.

13.02.2013 (środa)
Środa Popielcowa

Nasze ocalenie jest tylko w Bogu i w Ewangelii Jezusa Chrystusa.

W związku z Środą Popielcową, rozpoczynającą okres Przygotowania Paschalnego, wspólnota seminaryjna udała się na Mszę Świętą do katedry. Przewodniczył jej bp Ignacy Dec, biskup Kościoła świdnickiego. Na Eucharystii obecny był również bp Adam Bałabuch, biskup pomocniczy.

W homilii pasterz Kościoła lokalnego wzywał do czynów pokutnych: jałmużny, modlitwy i pokuty, zwracając uwagę, aby były one spełniane integralnie. Rozważał także treści zawarte w dwóch formułach towarzyszących tego dnia posypaniu głów popiołem. Na koniec homilii biskup wzywał zebranych w katedrze, aby poprzez swoje świadectwo uświadamiali ludziom o trwającym w Kościele okresie Wielkiego Postu.

Po kazaniu miał miejsce obrzęd posypania głów popiołem.

16.02.2013 (sobota)
Posługa lektoratu

Tradycją jest, iż na zakończenie rekolekcji wielkopostnych alumni trzeciego roku przyjmują posługę lektoratu. Jest to wydarzenie, podczas którego klerycy stają się szczególnymi świadkami słowa Bożego. Lektorat jest pierwszą posługą, którą otrzymują kandydaci do kapłaństwa.

Mszy Świętej w katedrze świdnickiej przewodniczył bp Adam Bałabuch, biskup pomocniczy świdnicki. Po Ewangelii biskupowi zostali przedstawieni kandydaci do lektoratu. Następnie miała miejsce homilia, po której odbył się sam obrzęd ustanowienia lektorów, podczas którego alumnom symbolicznie została przekazana księga Pisma Świętego.

Na zakończenie seniorzy kursu trzeciego złożyli wszystkim obecnym podziękowania. Od tego momentu ośmiu alumnów z tego rocznika będzie mogło czytać lekcje i śpiewać psalmy podczas Eucharystii, m. in. sprawowanych w seminaryjnej kaplicy pw. Dobrego Pasterza.

16.02.2013 (sobota)
Spotkanie "Drogami Wiary i Rozumu"

W pierwszą sobotę Wielkiego Postu odbyła się już 6. sesja programu "Drogami Wiary i Rozumu". Rozpoczęło się ono Mszą Świętą w katedrze świdnickiej, podczas której została udzielona posługa lektoratu alumnom kursu trzeciego. Przewodniczył jej i homilię wygłosił bp Adam Bałabuch, biskup pomocniczy świdnicki.

Po Eucharystii wszyscy uczestnicy spotkania udali się do auli, gdzie odbyły się dwa wykłady. Pierwszy pod tytułem "Wiara Apostołów" poprowadził ks. mgr lic. Tomasz Federkiewicz, wykładowca Pisma Świętego w świdnickim seminarium. Po krótkiej przerwie na kawę swoje przedłożenie przedstawił ks. dr Jacek Grzybowski, wykładowca filozofii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Jego tytuł brzmiał: "Współczesna siła ateizmu - projekt cywilizacji bez Boga i religii.  Realność czy utopia?". Obydwa bloki wykładowe kończyły się podsumowującymi dyskusjami.

17.02.2013 (niedziela)
Msza Święta "kanonicka"

Wspólnota seminaryjna w niedzielny poranek udała się do katedry świdnickiej na tzw. Mszę Świętą "kanonicką", której przewodniczył ks. prał. Stanisław Chomiak, kanclerz Świdnickiej Kurii Biskupiej i proboszcz parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Bielawie. W ramach homilii odczytany został list biskupa świdnickiego na 1. Niedzielę Wielkiego Postu.

18.02.2013 (poniedziałek)
Konferencja księży dziekanów

Do seminarium przybyli księża dziekani diecezji świdnickiej, aby w "domu ziarna" odbyć swoją konferencję. Spotkanie rozpoczęli od Mszy Świętej pod przewodnictwem bp. Ignacego Deca, biskupa świdnickiego. Główny celebrans wygłosił również homilię. Po Eucharystii wszyscy udali się na obrady, podczas których dyskutowano o bieżących sprawach związanych z funkcjonowaniem diecezji. Wszystko zakończyło się obiadem w seminaryjnym refektarzu.

18.02.2013 (poniedziałek)
Konsulta

Tradycyjnie na początku semestru zebrała się konsulta, aby podjąć decyzje dotyczące "domu ziarna" i jego funkcjonowania przez najbliższe półrocze. Zostały także wybrane osoby odpowiedzialne za poszczególne agendy.

18.02.2013 (poniedziałek)
Prof. Nowak w seminarium

Do świdnickiego "domu ziarna" przybył z wizytą p. Jerzy Robert Nowak, historyk i publicysta. Oprócz alumnów i przełożonych seminarium w spotkaniu udział wziął bp Ignacy Dec, biskup świdnicki.

19.02.2013 (wtorek)
Zmiana pokojów

Tradycyjnie na początku semestru alumni przeprowadzali się. Zmienili nie tylko pokoje, ale także swoich socjuszów, czyli współlokatorów.

20.02.2013 (środa)
Dzień skupienia neoprezbiterów

W seminarium odbył się pierwszy w tym roku kalendarzowym dzień skupienia księży neoprezbiterów. Tradycyjnie rozpoczął się on adoracją Najświętszego Sakramentu oraz okazją do spowiedzi. Po niej neoprezbiterzy uczestniczyli we Mszy Świętej, której przewodniczył i homilię wygłosił bp Ignacy Dec, biskup świdnicki. Po krótkiej przerwie na kawę, odbył się jeszcze wykład ks. dr. Dominika Ostrowskiego, wicerektora seminarium, zatytułowany: "Liturgia: między rzemiosłem a sztuką". Dzień skupienia zakończył się obiadem w seminaryjnym refektarzu.

20.02.2013 (środa)
VIII Spotkanie ŚTT

W seminarium odbyło się kolejne spotkanie Świdnickiego Towarzystwa Teologicznego, które poprowadził ks. dr Dominik Ostrowski, wicerektor. Poprzedziła je modlitwa Liturgią Godzin w kaplicy głównej. Tym razem swój wykład wygłosił ks. dr Krzysztof Ora, dyrektor wydziału duszpasterskiego Świdnickiej Kurii Biskupiej, a jego tytuł brzmiał: "Pneumatologia Vaticanum II". Na spotkaniu obecni byli bp Ignacy Dec, bp Adam Bałabuch oraz księża wykładowcy. Posiedzenie zakończyło się dyskusją.

21.02.2013 (czwartek)
Pogrzeb s. Konstancji Sławęckiej CSSE

Grupa alumnów wraz z ks. prał. Tadeuszem Chlipałą, rektorem i ks. kan. Wiesławem Rusinem oraz ks. Krzysztofem Iwaniszynem, ojcami duchownymi udała się na uroczystości pogrzebowe s. Konstancji Sławęckiej, elżbietanki, która w ostatnim czasie mieszkała w domu pw. św. Elżbiety w Świdnicy. Mszy Świętej pogrzebowej przewodniczył bp Ignacy Dec, biskup świdnicki.

21.02.2013 (czwartek)
Msza wieczorna

Wieczornej Mszy Świętej w kaplicy pw. Dobrego Pasterza przewodniczył ks. prał. Tadeusz Chlipała, rektor seminarium. Główny celebrans wygłosił również homilię. Mówił w niej o prawości życia, którą człowiek buduje na czystym sercu i zaufaniu do Pana  Boga. Czyste serce gwarantuje również możliwość dawania właściwego świadectwa. Na koniec życzył zgromadzonym na Eucharystii, by na wzór królowej Estery przytoczonej w pierwszym czytaniu, posiadali taką odwagę wiary, pokorę i gorliwość jak ona. 

21.02.2013 (czwartek)
Msza Święta w katedrze

Grupa alumnów udała się do katedry świdnickiej na Mszę Świętą inaugurującą Polsko-Czeski Rok Kulturalny 2013. Uroczystej Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił bp Ignacy Dec, biskup świdnicki.

22.02.2013 (piątek)
Katedry św. Piotra, Apostoła

W święto Katedry św. Piotra, Apostoła porannej Eucharystii w kaplicy głównej przewodniczył ks. kan. Dominik Ostrowski, wicerektor. Cała wspólnota gromadząc się na modlitwie chciała dziękować Panu Bogu za pontyfikat papieża Benedykta XVI i prosić o jedność Kościoła Chrystusowego. Tradycyjnie jak w każdy piątek Msza Święta sprawowana była w języku łacińskim.

Homilię wygłosił główny celebrans. Mówił w niej o osobistym doświadczeniu związanym z osobą św. Piotra, którego nazwał ikoną Kościoła. Wspominając o tronie Jezusa Chrystusa, który czasami bywa pusty, wskazywał, iż ma to nam uświadomić, że Kościół nie jest tylko instytucją czysto ludzką, ale ma w sobie pierwiastek Boski.

23.02.2013 (sobota)
Dzień skupienia dla księży

W świdnickim "domu ziarna" odbył się wielkopostny dzień skupienia w Roku Wiary dla kapłanów diecezji świdnickiej z dekanatów północnych. Duchowni uczestniczyli w konferencji ks. prał. Stanisława Orzechowskiego z Wrocławia, adoracji Najświętszego Sakramentu, mieli także okazję do skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania. 

Spotkanie zwieńczyła Msza Święta w kaplicy głównej pod przewodnictwem bp. Ignacego Deca, biskupa świdnickiego. Główny celebrans wygłosił również homilię, w której przestrzegał kapłanów przed uleganiem pokusie bylejakości. Mówił o jej przyczynach, podpowiadał też, jakie przynosi zatrute owoce w życiu osobistym księdza oraz jego posłudze.

Dzień skupienia zakończył się obiadem w seminaryjnym refektarzu.

23.02.2013 (sobota)
Mecz siatkówki

Alumni zaangażowani w sekcję sportową, jako gospodarze, wzięli udział w meczu eliminacyjnym piłki siatkowej do Mistrzostw Polski Wyższych Seminariów Diecezjalnych i Zakonnych z braćmi z Wyższego Seminarium Duchownego Salwatorianów z Bagna. Mecz zakończył się porażką świdnickich alumnów 1:3 (22:25; 18:25; 25:23; 16:25).

24.02.2013 (niedziela)
Msza "kanonicka"

Grupa alumnów w niedzielny poranek udała się do katedry świdnickiej na tzw. Mszę Świętą "kanonicką". Przewodniczył jej ks. inf. Józef Strugarek, proboszcz parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Szczawnie-Zdroju. Główny celebrans wygłosił również homilię.

24.02.2013 (niedziela)
Msza dziękczynna za pontyfikat w katedrze

Papież tak często przypominał, że jedynie więź z Bogiem, wiara w Boga i zawierzenie Bogu otwiera perspektywy przed człowiekiem.

Wspólnota seminaryjna w 2. niedzielę Wielkiego Postu udała się do katedry świdnickiej na Mszę Świętą, której przewodniczył bp Ignacy Dec, pasterz Kościoła świdnickiego. Była to Eucharystia dziękczynna za pontyfikat papieża Benedykta XVI.

Główny celebrans wygłosił również homilię. Po przypomnieniu zgromadzonym w świątyni znaczenia Przemienienia Pańskiego dla współczesnego katolika w perspektywie przygotowania do Wielkanocy, przedstawił swoją refleksję nad pontyfikatem ustępującego papieża. Mówił o częstym przypominaniu przez biskupa Rzymu o należnym miejscu Boga w życiu ludzi oraz o uwrażliwieniu człowieka na zagrożenia płynące z relatywizmu etycznego.

24.02.2013 (niedziela)
Msza dla osób głuchoniemych

Alumni zaangażowani w agendę AMEN udali się na Mszę Świętą dla osób głuchoniemych do parafii pw. NMP Królowej Polski w Świdnicy. Przewodniczył jej i homilię wygłosił ks. Grzegorz Fabiński, wikariusz parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Wałbrzychu. Mówił w niej o potrzebie przemiany ludzkiego myślenia, zwłaszcza w czasie Wielkiego Postu.

26.02.2013 (wtorek)
Msza imieninowa ks. Prefekta

Wspólnota seminaryjna zgromadziła się w kaplicy głównej na uroczystej Eucharystii, której przewodniczył ks. Mirosław Rakoczy, prefekt alumnów. Chciała w ten sposób uczcić jego patronalne święto, które przypadło tego dnia.

Homilię wygłosił ks. Krzysztof Iwaniszyn, ojciec duchowny alumnów. Podając przykład bł. Jana Pawła II, papieża zachęcał do tworzenia bliskiej relacji z Panem Jezusem, która w życiu człowieka owocuje zwycięską walką z grzechem, złem i słabościami. Daje ona również siłę i moc by być dobrym i w postawie pokory głosić Ewangelię Chrystusa.

Po Komunii Świętej dziekani alumnów w imieniu całej wspólnoty złożyli księdzu prefektowi życzenia.

28.02.2013 (czwartek)
Spotkanie Koła Naukowego

Koło Naukowe Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej zorganizowało spotkanie zatytułowane: "Jakiego duszpasterstwa potrzebuje dziś Kościół w Polsce?". Składało się ono z dwóch części: projekcji wykładu bp. Edwarda Dajczaka, biskupa koszalińsko-kołobrzeskiego wygłoszonego podczas spotkania z księżmi archidiecezji łódzkiej i dyskusji.

28.02.2013 (czwartek)
Wieczorna Msza o wybór nowego papieża

Wieczornej Mszy Świętej w kaplicy pw. Dobrego Pasterza przewodniczył ks. prał. Tadeusz Chlipała, rektor. Wspólnota seminaryjna gromadząc się na Eucharystii chciała podziękować Panu Bogu za pontyfikat Benedykta XVI, emerytowanego już biskupa Rzymu, jednocześnie modląc się za Kościół i o wybór nowego papieża.

Homilię wygłosił główny celebrans mówiąc o potrzebie otwierania się na Boże działanie, które owocuje troską Pana Boga o takiego człowieka. Na zakończenie wezwał zebranych w kaplicy do prośby do Ducha Świętego o wskazanie następcy św. Piotra według Jego woli.

Wybierz kronikę