Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Świdnickiej
Portal „Adalbertus” | Seminarium Duchowne | Diecezja Świdnicka
Seminarium > Kronika

Drukuj stronę Wyślij link znajomemu

Kronika WSD - Styczeń 2013

04.01.2013 (piątek)
Powrót alumnów do seminarium

Po dwutygodniowej przerwie świątecznej do seminarium wrócili alumni, aby rozpocząć kolejny etap swojej formacji do kapłaństwa.

Pierwszym punktem dnia po powrocie była wspólnotowa Msza Święta w kaplicy głównej, której przewodniczył ks. Mirosław Rakoczy, prefekt. Wygłosił on również homilię. Mówił w niej o związku 1. Listu św. Jana, czytanego podczas liturgii słowa z historią Kaina i Abla. Przestrzegał także przed niebezpieczeństwem zazdrości i zachęcał do walki z nią.

05.01.2013 (sobota)
Nowy numer gazety "Nasze seminarium"

Na święta Narodzenia Pańskiego ukazał się nowy numer gazety kleryckiej "Nasze seminarium". Wśród wielu ciekawych artykułów znaleźć można historię liturgii świąt, geograficzny rozkład powołań w naszej diecezji oraz wywyady z ks. Mirosławem Rakoczym, prefektem alumnów i ks. dr. Krzysztofem Marcjanowiczem, pracującym w Papieskiej Radzie ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji.

Poczytaj online nowy numer "Naszego seminarium"

 

06.01.2013 (niedziela)
Msza Święta "kanonicka"

Grupa kilku alumnów udała się w uroczystość Objawienia Pańskiego do katedry świdnickiej na tzw. Mszę Świętą "kanonicką". W ramach homilii miała miejsce adoracja Najświętszego Sakramentu.

06.01.2013 (niedziela)
Wizyta duszpasterska w seminarium

Tradycyjnie w uroczystość Objawienia Pańskiego, czyli tzw. Trzech Króli, w "domu ziarna" ma miejsce wizyta duszpasterska. W związku z tym po zakończeniu dnia skupienia miało miejsce poświęcenie mieszkań księży przełożonych, pokoi alumnów i innych ważnych pomieszczeń. 

07.01.2013 (poniedziałek)
Spotkanie opłatkowe dla przedstawicieli mediów

W świdnickim seminarium odbyło się spotkanie opłatkowe dla przedstawicieli mediów. Wszystko rozpoczęło się od nabożeństwa słowa Bożego w kaplicy, któremu przewodniczył bp Ignacy Dec, biskup świdnicki. Po nabożeństwie wszyscy udali się do refektarza, gdzie klerycy kursu drugiego w strojach ludowych górali żywieckich dali krótki pokaz artystyczny Spotkanie zakończyło się kolacją połączoną ze wspólnym kolędowaniem.

10.01.2013 (czwartek)
Msza Święta czwartkowa

To ważne, aby w tych wszystkich codziennych sprawach dostrzegać Boże znaki.

Wieczornej Mszy Świętej czwartkowej w kaplicy głównej przewodniczył ks. prał. Tadeusz Chlipała, rektor seminarium. Główny celebrans wygłosił również homilię. Przedstawił w niej historię pewnego księdza, który przygotowując homilię na Pasterkę, miał widzenie Pana Jezusa. Po tym spotkaniu ksiądz zrozumiał, że nie własna elokwencja jest najważniejsza, ale zachwyt nad prawdą, że Bóg z miłości stał się człowiekiem.

13.01.2013 (niedziela)
Msza Święta "kanonicka"

Kilku alumnów w niedzielny poranek udało się do katedry świdnickiej na tzw. Mszę Świętą "kanonicką". Przewodniczył jej ks. prał. Piotr Śliwka, proboszcz parafii katedralnej. W ramach homilii odczytany został list pasterski biskupa świdnickiego na Niedzielę Chrztu Pańskiego.

13.01.2013 (niedziela)
Spotkanie opłatkowe Przyjaciół WSD

Do świdnickiego "domu ziarna" w Niedzielę Chrztu Pańskiego zawitali Przyjaciele Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej: prezesi Towarzystwa Przyjaciół WSD, studenci świeccy oraz uczestnicy programu formacyjno-edukacyjnego "Drogami Wiary i Rozumu". Było to spotkanie opłatkowe.

Rozpoczęło się ono uroczystą Mszą Świętą w kaplicy głównej. Przewodniczył jej i homilię wygłosił bp Ignacy Dec, biskup świdnicki. Po Eucharystii wszyscy udali się do auli seminaryjnej na okolicznościowy wykład pasterza Kościoła lokalnego, którego tytuł brzmiał: "Na skrzydłach wiary i rozumu: rozumieć aby wierzyć, czy wierzyć by rozumieć?". 

Po przedłożeniu wykładu, miał miejsce krótki pokaz artystyczny w klimacie świątecznym alumnów drugiego roku przebranych w stroje ludowe górali żywieckich. Po nim przyszedł czas na łamanie się opłatkiem, poprzedzony życzeniami dziekana alumnów, p. Ewy Miałkowskiej - prezes Towarzystwa Przyjaciół WSD oraz bp. Ignacego Deca.

Ostatnim punktem spotkania był uroczysty obiad w seminaryjnym refektarzu.

 

17.01.2013 (czwartek)
Wieczorna Msza Święta

Eucharystia jest oazą na pustyni.

We wspomnienie św. Antoniego, opata, wieczornej Mszy Świętej przewodniczył ks. prał. Tadeusz Chlipała, rektor seminarium. Homilię wygłosił natomiast ks. kan. Dominik Ostrowski, wicerektor. Mówił w niej o doświadczeniu samotności i przebywaniu wśród ludzi, które ma trzy cele: miłość, dzielenie się Słowem oraz poznanie własnej niedoskonałości. Wspomniał także o dwóch rodzajach pustyni, ewangelicznego trędowatego, która symbolizuje porażkę oraz tę, którą człowiek przeżywa w obecności Boga.

19.01.2013 (sobota)
Świętego Józefa Sebastiana Pelczara

W liturgiczne wspomnienie św. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa Mszy Świętej w kaplicy głównej przewodniczył ks. prał. Tadeusz Chlipała, rektor. Główny celebrans wygłosił również homilię. Mówił w niej o potrzebie troski o lud Boży, która jest wpisana w posługę kapłańską oraz o gorliwości w poszukiwaniu tych, którzy szukają drogi prowadzącej do Pana Boga.

19.01.2013 (sobota)
Spotkanie "Drogami Wiary i Rozumu"

W świdnickim "domu ziarna" odbyła się 5. sesja programu "Drogami Wiary i Rozumu". Tradycyjnie rozpoczęło się ona Mszą Świętą w kaplicy głównej, której przewodniczył i homilię wygłosił ks. Krzysztof Iwaniszyn, ojciec duchowny alumnów.

Po Eucharystii wszyscy uczestnicy spotkania udali się do auli, gdzie odbyły się dwa wykłady. Pierwszym prelegentem był ks. prof. PWT dr hab. Jan Klinkowski, wykładowca Biblii na PWT we Wrocławiu z wykładem: "Wiara Maryi".  Po krótkiej przerwie na kawę swoje przedłożenie przedstawił ks. dr Jacek Kacprzak, wykładowca teologii moralnej w WSD w Łodzi. Jego tytuł brzmiał: "Sumienie: kręgosłup człowieka wierzącego". Obydwa bloki wykładowe kończyły się podsumowującymi dyskusjami.

19.01.2013 (sobota)
Opłatkowe spotkanie w Goczałkowie

Alumni czwartego roku udali się wraz z ks. prał. Tadeuszem Chlipałą, rektorem do Goczałkowa. Odbyło się tam spotkanie opłatkowe dla Towarzystwa Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej, które rozpoczęło się Mszą Świętą. Przewodniczył jej i homilię wygłosił ksiądz rektor.

19.01.2013 (sobota)
Spotkanie kolędników misyjnych w Świdnicy

Alumni związani z seminaryjnym Kołem Misyjnym udali się na parafię pw. NMP Królowej Polski w Świdnicy, aby uczestniczyć w IV diecezjalnym spotkaniu kolędników misyjnych. Wszystko rozpoczęło się od Mszy Świętej, której przewodniczył bp Ignacy Dec, biskup świdnicki.

Po Eucharystii uczestnicy spotkania przeszli do salek katechetycznych, gdzie dzieci zorganizowały jasełka. Był też konkurs na najlepszych kolędników oraz spotkanie z misjonarzami.

20.01.2013 (niedziela)
Msza Święta "kanonicka"

W niedzielny poranek grupa alumnów udała się do świdnickiej katedry na tzw. Mszę Świętą "kanonicką". Homilię podczas niej wygłosił ks. Krzysztof Adamski, rezydent w parafii katedralnej. Mówił w niej, iż człowieka można porównać do ewangelicznych kamiennych stągwi napełnionych wodą, którą Jezus może zamienić w wino, symbol miłości.

20.01.2013 (niedziela)
Zespół seminaryjny w Bielawie

Seminaryjny zespół muzyczny "The Clouds" udał się do parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Bielawie. W parafialnej auli bł. Jana Pawła II dał koncert kolęd i pastorałek m.in. dla członków Towarzystwa Przyjaciół Seminarium.

20.01.2013 (niedziela)
Msza w katedrze o jedność chrześcijan

Trwając w Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan wspólnota seminaryjna udała się na Mszę Świętą do katedry świdnickiej, której przewodniczył bp Ignacy Dec, biskup świdnicki. Obecni na niej byli także ks. Piotr Nikolski, proboszcz parafii prawosławnej pw. św. Mikołaja w Świdnicy oraz ks. Waldemar Pytel, proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej pw. Świętej Trójcy w Świdnicy.

Homilię wygłosił główny celebrans. Mówił w niej o potrzebie wspólnej pracy w celu odnowienia moralności, a zwłaszcza wartości rodziny. Podkreślił, że otwarcie się na działanie Ducha Świętego prowadzi do jedności.

Po Komunii Świętej głos jeszcze zabrali przedstawiciele Kościołów siostrzanych.

21.01.2013 (poniedziałek)
Świętej Agnieszki

Post ma na celu wykształcenie w człowieku przestrzeni dla Boga.

W liturgiczne wspomnienie św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy Mszy Świętej w kaplicy głównej przewodniczył ks. Mirosław Rakoczy, prefekt alumnów. W homilii główny celebrans mówił o dwóch grupach ludzi: uczniach św. Jana Chrzciciela, jako o tych, którzy wciąż oczekują nadejścia Mesjasza oraz o faryzeuszach, zawsze wiernym literze prawa.

23.01.2013 (środa)
Msza o jedność chrześcijan

Porannej Mszy Świętej w kaplicy głównej sprawowanej w intencji jedności chrześcijan przewodniczył ks. kan. Wiesław Rusin, ojciec duchowny alumnów.

Wygłosił on również homilię. Mówił w niej o ważnych trzech krokach na drodze wiary. Pierwszym jest usłyszenie słowa Jezusa, drugim stanięcie w prawdzie, zaś trzecim odpowiedź człowieka na słowa Jezusa.

23.01.2013 (środa)
Nabożeństwo ekumenticzne w cerkwi

Grupa kilkunastu alumnów wraz z ks. prał. Tadeuszem Chlipałą, rektorem udała się do świdnickiej cerkwi pw. św. Mikołaja. Odbyły się tam Nieszpory.

Na modlitwie obecni byli bp Adam Bałabuch, biskup pomocniczy świdnicki, który wygłosił słowo Boże, ks. kan. Jarosław M. Lipniak, przedstawiciel Biskupa Świdnickiego do spraw ekumenizmu i Dialogu Międzyreligijnego oraz ks. Waldemar Pytel, proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej pw. Świętej Trójcy w Świdnicy.

Na koniec głos zabrał jeszcze ks. Waldemar Pytel.

24.01.2013 (czwartek)
Nabożeństwo ekumeniczne w seminarium

Wspólnota seminaryjna wraz ze swoimi gośćmi: ks. kan. Jarosławem M. Lipniakiem, przedstawicielem Biskupa Świdnickiego do spraw ekumenizmu i Dialogu Międzyreligijnego, ks. Waldemarem Pytlem, proboszczem parafii ewangelicko-augsburskiej pw. Świętej Trójcy w Świdnicy i ks. Piotrem Nikolskim, proboszczem parafii prawosławnej pw. św. Mikołaja w Świdnicy uczestniczyła w nabożeństwie ekumenicznym.

Na samym początku ks. prał. Tadeusz Chlipała, rektor przywitał gości, którzy zawitali do świdnickiego "domu ziarna". Refleksji nad odczytanym słowem Bożym dokonali przedstawiciele Kościołów siostrzanych. Pierwszy przemówił ks. Waldemar Pytel. Mówił o dwóch postawach ludzi wobec relacji do braci odnosząc się do ewangelicznego faryzeusza i celnika modlących się w świątyni. Po nim głos zabrał ks. Piotr Nikolski, mówiąc o wielkim problemie współczesniej cywilizacji, jakim jest ostentacyjne wzywanie do wolności od Boga i wartości. 

24.01.2013 (czwartek)
Msza za śp. kard. Glempa

Wieczornej Mszy Świętej sprawowanej w intencji zmarłego wczorajszego dnia Prymasa Polski Józefa kard. Glempa przewodniczył ks. prał. Tadeusz Chlipała, rektor seminarium.

Główny celebrans wygłosił również homilię. Nawiązując do czytań mszalnych mówił, że ludzie coraz dłużej słuchający Chrystusa to ci, którzy widzą w Nim coraz więcej uzdrowienia dla siebie. Następnie przedstawił krótką biografię Prymasa Polski, stwierdzając, iż przylgnął on do Chrystusa całym swoim życiem.

25.01.2013 (piątek)
Nawrócenie św. Pawła, Apostoła

W święto Nawrócenia św. Pawła, Apostoła Mszy Świętej w kaplicy głównej przewodniczył ks. kan. Dominik Ostrowski, wicerektor.

Wygłosił on również homilię, mówiąc o św. Pawle, jako wielkim człowieku, dzięki któremu wiara mogła rozprzestrzenić się na cały ówczesny świat, a chrześcijaństwo mogło wprowadzić go do nowej ery. Zachęcał do troski o wiarę, aby ten skarb złożony w nasze ręce był jeszcze bardziej wartościowy w nas i w świecie.

25.01.2013 (piątek)
Nabożeństwo w Kościele Pokoju

Grupa kilkunastu kleryków wraz z ks. Krzysztofem Iwaniszynem, ojcem duchownym udała się do świdnickiego Kościoła Pokoju, aby uczestniczyć w nabożeństwie ekumenicznym na zakończenie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan.

Obecni na nim byli bp Adam Bałabuch, biskup pomocniczy świdnicki, ks. kan. Jarosław M. Lipniak, przedstawiciel Biskupa Świdnickiego do spraw ekumenizmu i Dialogu Międzyreligijnego oraz ks. Piotr Nikolski, proboszcz parafii prawosławnej pw. św. Mikołaja w Świdnicy.

Ksiądz kan. Jarosław M. Lipniak wygłosił podczas nabożeństwa homilię. Mówił w niej o starych podziałach, które prowadzą donikąd i nowych, które uświadamiają bezsensowność starych. Wspomniał również Maryję Pannę pokazującą ludziom otwieranie się na łaskę Bożą, która leczy rany podziałów.

Ostatnim elementem nabożeństwa było podpisanie przez przedstawicieli trzech Kościołów chrześcijańskich "Apelu Kościołów w Świdnicy o jedność i ochronę wartości chrześcijańskich".

27.01.2013 (niedziela)
Msza Święta w katedrze

Słowo Boga mnie zmienia jeśli Go słucham.

W niedzielę III tygodnia zwykłego wspólnota seminaryjna udała się na Mszę Świętą do katedry świdnickiej. Eucharystii przewodniczył ks. Krzysztof Iwaniszyn, ojciec duchowny alumnów.

Homilię wygłosił natomiast dk. Krzysztof Faron. Mówił on o potrzebie refleksji nad własnym słuchaniem słowa Bożego, zwłaszcza dziś, kiedy współcześni ludzie zalewani są wieloma informacjami z środków społecznego przekazu.

27.01.2013 (niedziela)
Kolędowanie w Witoszowie

Alumni piątego roku wraz z ks. prał. Tadeuszem Chlipałą, rektorem seminarium udali się do parafii pw. Nawiedzenia NMP w Witoszowie Dolnym, na zaproszenie Ks. dra hab. J. Lipniaka, proboszcza. Uczestniczyli tam we Mszach Świętych, upiększając liturgię swoim śpiewem kolęd. Ksiądz rektor natomiast przewodniczył i wygłosił homilię podczas tzw. Sumy. 

Wzięli również udział w spotkaniu z przedstawicielami parafii.

28.01.2013 (poniedziałek)
VII Spotkanie ŚTT

Wznośmy ku Bogu rozum pobudzony wiarą.

Wspomnienie św. Tomasza z Akwinu, prezbitera i doktora Kościoła to szczególny dzień dla uczelni katolickich, jest on bowiem ich patronem. Z tej okazji w kaplicy pw. Dobrego Pasterza miała miejsce uroczysta Eucharystia. Przewodniczył jej ks. prał. Tadeusz Chlipała, rektor seminarium. Obecni na niej byli również księża i świeccy wykładowcy.

Homilię wygłosił natomiast ks. mgr lic. Tomasz Federkiewicz, wykładowca Biblii w seminarium świdnickim. Przytoczył w niej komentarz do dzisiejszego fragmentu Ewangelii św. Tomasza z Akwinu z dzieła pt. "Catena aurea".  Na jego podstawie stwierdził, że Bóg zachęca nas dzisiaj do jedności, zarówno w wymiarze różnych wspólnot, jak i relacji między wiarą, a rozumem.

Po Eucharystii wszyscy udali się do małej auli, gdzie w ramach kolejnego spotkania Świdnickiego Towarzystwa Teologicznego, poprowadzonego przez ks. dr. Dominika Ostrowskiego, wicerektora, miał swój wykład o. prof. PWT dr hab. Jerzy Tupikowski CMF z Wrocławia. Jego tytuł brzmiał: "Spór o sposoby istnienia. Przyczynek do rozumienia myśli Akwinaty." Po jego zakończeniu był też czas na zadawanie pytań i krótką dyskusję.

28.01.2013 (poniedziałek)
Nowy numer ŚST online

W dniu św. Tomasza udostępniliśmy online najnowszy, dziewiąty numer Świdnickich Studiów Teologicznych, czasopisma naukowego wydawanego przy Wyższym Seminarium Duchownym w Świdnicy, w ramach działalności Wydawnictwa "Adalbertus".

Zachęcamy do zapoznania się z treścią artykułów bezpośrednio na stronie Świdnickich Studiów Teologicznych (kliknij tutaj), wchodzącej w skład naszego portalu "Adalbertus".

28.01.2013 (poniedziałek)
Początek sesji egzaminacyjnej

Alumni rozpoczęli zimową sesję egzaminacyjną. Jest to dwutygodniowy czas wytężonej pracy intelektualnej uwieńczony różnymi egzaminami.

30.01.2013 (środa)
Rocznica poświęcenia katedry

Z okazji uroczystości rocznicy poświęcenia katedry świdnickiej wspólnota seminaryjna udała się na Mszę Świętą do matki kościołów. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił ks. prał. Piotr Śliwka, proboszcz parafii katedralnej. Mówił w niej, że kościół, jako miejsce modlitwy ludu jest owocem wiary i pragnieniem uwielbienia Pana Jezusa. Przywoływał w niej również ważne wydarzenia mające miejsce w tej świątyni, m. in. święcenia biskupie i prezbiteratu.

31.01.2013 (czwartek)
Świętego Jana Bosko

Winniśmy wychowywać najpierw siebie, by później wychowywać drugich.

W liturgiczne wspomnienie św. Jana Bosko, prezbitera wieczornej Mszy Świętej w kaplicy głównej przewodniczył bp Ignacy Dec, biskup Kościoła świdnickiego.

Główny celebrans wygłosił również homilię. Przedstawił w niej trzy wątki, które charakteryzowały życie i posługę św. Jana Bosko. Pierwszy to wątek światła, czyli słowo Boże, którego nie można chować, a które powinno być zawsze obecne na ustach kapłana. Drugi wątek to słuchanie, które jest szacunkiem dla drugiej osoby. Ostatni zaś to wątek miary, która zawsze powinna być dobra, czyli szczodra i hojna z tego co posiadamy.

Wybierz kronikę