Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Świdnickiej
Portal „Adalbertus” | Seminarium Duchowne | Diecezja Świdnicka
Seminarium > Kronika

Drukuj stronę Wyślij link znajomemu

Kronika WSD - Grudzień 2012

01.12.2012 (sobota)
Pierwsza sobota miesiąca

Niech Eucharystia stanie się dla nas lekarstwem na wieczność!

Mszy Świętej w pierwszą sobotę grudnia przewodniczył ks. prał. Tadeusz Chlipała, rektor. Homilię wygłosił natomiast dk. Andrzej Paraciej. Przeprowadził w niej refleksję na temat stosunku współczesnego człowieka do końca świata i śmierci. 

01.12.2012 (sobota)
Wigilia 1. niedzieli Adwentu

Tradycją stało się już to, że wspólnota seminaryjna w sposób bardzo uroczysty rozpoczyna nowy rok liturgiczny. Późnym sobotnim wieczorem rozpoczęły się obchody wigilii 1. niedzieli Adwentu. Alumni wraz z przełożonymi zgromadzili się w kaplicy pw. Dobrego Pasterza, gdzie został poświęcony wieniec adwentowy i zapalona pierwsza świeca.

Następnie wspólnota modliła się pieśniami i psalmami Godziny Czytań oraz pieśnią wigilii. Wysłuchała fragmentu Ewangelii według św. Łukasza oraz homilię ks. kan. Wiesława Rusina, ojca duchownego alumnów. Po zakończeniu modlitw rozpoczęła się całonocna adoracja Najświętszego Sakramentu.

01.12.2012 (sobota)
Koncert "The Clouds" w Jeleniej Górze

Seminaryjny zespół muzyczny "The Clouds" udał się do Jeleniej Góry na zjazd dolnośląskich członków Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Z okazji tego spotkania dał tam koncert chrześcijańskiej muzyki rockowej.

02.12.2012 (niedziela)
Eucharystia w seminarium

Czuwajmy i módlmy się, byśmy nie zagubili się w troskach doczesności i ufajmy Jezusowi.

Tuż po zakończeniu całonocnego czuwania przed Najświętszym Sakramentem wspólnota seminaryjna zgromadziła się na uroczystej Mszy Świętej, której przewodniczył ks. prał. Tadeusz Chlipała, rektor.

Homilię wygłosił natomiast ks. Krzysztof Iwaniszyn, ojciec duchowny alumnów. Mówił w niej o chrześcijańskiej radości, która może wypływać z trzech źródeł. Z obecności żywego Boga wśród nas, z miłosierdzia, które pozwala mieć czyste serce oraz ze zdolności do czynienia dobra.

02.12.2012 (niedziela)
Msza "kanonicka"

W 1. niedzielę Adwentu grupa alumnów udała się do katedry świdnickiej na tzw. Mszę Świętą "kanonicką". Przewodniczył jej ks. prał. Edward Szajda, proboszcz parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Świdnicy. W ramach homilii miała miejsce adoracja Najświętszego Sakramentu.

03.12.2012 (poniedziałek)
Św. Franciszka Ksawerego

W liturgiczne wspomnienie św. Franciszka Ksawerego, prezbitera Mszy Świętej w kaplicy głównej przewodniczył ks. Mirosław Rakoczy, prefekt. Homilię wygłosił dk. Daniel Mosór. Mówił w niej o zagrażającej człowiekowi obojętności wobec powtórnego przyjścia Boga.

03.12.2012 (poniedziałek)
Konferencja księży dziekanów

Do seminarium przybyli księża dziekani diecezji świdnickiej, aby w "domu ziarna" odbyć swoją konferencję. Spotkanie rozpoczęli od Mszy Świętej pod przewodnictwem bp. Ignacego Deca, biskupa świdnickiego. Główny celebrans wygłosił również homilię. Po Eucharystii wszyscy udali się na obrady, podczas których dyskutowano o bieżących sprawach związanych z funkcjonowaniem diecezji. Wszystko zakończyło się obiadem w seminaryjnym refektarzu.

05.12.2012 (środa)
Dzień skupienia neoprezbiterów

Do seminarium już po raz ostatni w tym roku kalendarzowym przybyli na swój comiesięczny dzień skupienia najmłodsi księża diecezji świdnickiej. Tradycyjnie rozpoczął się on adoracją Najświętszego Sakramentu oraz okazją do spowiedzi. Po niej neoprezbiterzy uczestniczyli we Mszy Świętej, której przewodniczył bp Ignacy Dec, biskup świdnicki. Po krótkiej przerwie na kawę, odbył się jeszcze wykład ks. prał. Stanisława Chomiaka, kanclerza Świdnickiej Kurii Biskupiej i proboszcza parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Bielawie. W związku z seminaryjnym dniem św. Mikołaja, księża neoprezbiterzy uczestniczyli jeszcze w głównych uroczystościach tego dnia, jakimi były sztuka poważna i satyryczna.

05.12.2012 (środa)
Spotkanie spowiedników

W "domu ziarna" miało miejsce spotkanie księży posługujących sakramentem pokuty i pojednania w świdnickiej katedrze. Przybył na nie również bp Ignacy Dec, pasterz Kościoła świdnickiego. Wszystko zakończyło się obiadem w seminaryjnym refektarzu.

05.12.2012 (środa)
Seminaryjny dzień św. Mikołaja

W tym roku św. Mikołaj zapukał do drzwi "domu ziarna" na dzień przed liturgicznym wspomnieniem tego świętego biskupa z Miry. Na ten czas seminarium zmieniło się w szkołę pożarniczą. Taką bowiem mikołajową koncepcję wybrali alumni czwartego roku - organizatorzy zabawy.

Dzień zaczął się bardzo wcześnie, od zaskakującej pobudki. Alumni i księża przełożeni mogli też tradycyjnie obejrzeć swoje karykatury na plakatach, które znaleźć można było na drzwiach wszystkich pokojów seminarium, które zostało przystrojone zgodnie z motywem wiodącym.

Wieczorem odbyły się główne uroczystości, które zapoczątkowała sztuka poważna. W tym roku Teatr Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej zaproponował swoim widzom spektakl pt. "Król Wschodzącego Słońca". Po tym przedstawieniu miała miejsce kolacja, a po niej moment, na który czekali wszyscy. Była to sztuka satyryczna, podczas której klerycy mogli wcielić się w role księży przełożonych oraz profesorów i w krzywym zwierciadle pokazać życie w "domu ziarna". Nie zabrakło także wizyty samego św. Mikołaja, który rozdał zebranym prezenty.

06.12.2012 (czwartek)
Schola WSD w par. Miłosierdzia Bożego w Świdnicy

Schola seminaryjna udała się do parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Świdnicy. Swoim śpiewem upiększyła Mszę Świętą, której przewodniczył ks. kan. Tomasz Zając, proboszcz świdnickiej parafii. Była to Eucharystia, podczas której uczniowie i nauczyciele Gimnazjum nr 4 w Świdnicy obchodzili uroczystość poświęcenia sztandaru szkolnego i nadania jej imienia Polskich Noblistów.

06.12.2012 (czwartek)
Pierwszy czwartek miesiąca

W pierwszy czwartek grudnia wspólnota seminaryjna udała się na Mszę Świętą do katedry świdnickiej. Przewodniczył jej ks. Mirosław Rakoczy, prefekt alumnów.

Główny celebrans wygłosił również homilię mówiąc o niebezpieczeństwie posiadania wiary deklaratywnej, która skupia się jedynie na sprawach zewnętrznych. By uniknąć takiej postawy trzeba mieć w sercu Boga.

07.12.2012 (piątek)
Akatyst ku czci NMP

Wspólnota seminaryjna zgromadziła się w kaplicy głównej, aby odśpiewać akatyst ku czci Najświętszej Maryi Panny. Tradycją już się stało, iż tę modlitwę typową dla Kościołów na Wschodzie śpiewa się w naszym seminarium w przededniu obłóczyn.

08.12.2012 (sobota)
Obłóczyny alumnów roku trzeciego

W uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w metropolii wrocławskiej dokonuje się obleczenia alumnów roku trzeciego w sutanny. Zatem tego dnia ośmiu braci z tegoż kursu seminarium świdnickiego po raz pierwszy założyło strój duchowny.

Uroczystej Mszy Świętej w katedrze przewodniczył bp Adam Bałabuch, biskup pomocniczy świdnicki. Przybyli na nią rodzice i rodziny kleryków z trzeciego kursu, a także ich księża proboszczowie.

Po homilii odbył się sam obrzęd obłóczyn. Na początku ks. Mirosław Rakoczy, prefekt, przedstawił kandydatów do przyjęcia sutanny. Następnie zostało złożone wyznanie wiary oraz odmówiono modlitwę błogosławieństwa. Po pokropieniu oblekanych i ich sutann wodą święconą, udali się oni do kaplicy Najświętszego Serca Pana Jezusa. Tam ściągnęli krawaty i założyli koloratki. Zakończeniem obrzędu było nałożenie klerykom białych komż.

Po Komunii Świętej alumni podziękowali obecnym za uznanie ich godnymi noszenia stroju duchownego.

Dalsza część uroczystości odbyła się w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej. Na początku klerycy trzeciego roku wyświetlili film traktujący o ich kursie, po czym zaprosili swoich bliskich na mały poczęstunek.

08.12.2012 (sobota)
Praktyki duszpasterskie

Diakoni udali się na parafie, gdzie we wrześniu odbywali praktyki duszpasterskie. Przez najbliższe tygodnie będą oni na tych samych placówkach przygotowywać się w sposób bezpośredni do przyszłej posługi jako kapłani.

09.12.2012 (niedziela)
Msza Święta "kanonicka"

Grupa alumnów udała się w niedzielny poranek do katedry świdnickiej na Mszę Świętą "kanonicką". Homilię podczas tej Eucharystii wygłosił ks. kan. Krzysztof Ora, dyrektor wydziału duszpasterskiego Świdnickiej Kurii Biskupiej, który prowadzi w parafii katedralnej rekolekcje adwentowe. Mówił w niej o Adwencie jako czasie pochylenia się nad swoją wiarą. Przedstawił dwa ujęcia wiary: martwej i żywej. 

09.12.2012 (niedziela)
Wyjścia charytatywne

Alumni z roku piątego w niedzielne popołudnie w ramach wyjść charytatywnych odwiedzili kilka placówek świadcząc pomoc ludziom tam mieszkającym. Tym razem udali się do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety w Dzierżoniowie i Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Szkolnych de Notre Dame w Świebodzicach.

09.12.2012 (niedziela)
Wyjazd trzeciego roku

W dzień po obłóczynach alumni trzeciego roku wraz z ks. Mirosławem Rakoczym, prefektem, udali się na jednodniową pielgrzymkę na Górę Igliczną do Sanktuarium Matki Bożej Przyczyny Naszej Radości. Chcieli w ten sposób podziękować za przyjęcie stroju duchownego.

09.12.2012 (niedziela)
Msza Święta w seminarium

W drugą niedzielę Adwentu Mszy Świętej w kaplicy głównej przewodniczył ks. kan. Dominik Ostrowski, wicerektor. Homilię wygłosił natomiast ks. kan. Wiesław Rusin, ojciec duchowny alumnów. Mówił w niej o św. Janie Chrzcicielu, jako o wzorze mężczyzny dla współczesnego kapłana. Wskazał, iż ten święty był gotowy w każdej chwili oddać swoje życie za prawdę.

09.12.2012 (niedziela)
Msza Święta ekspiacyjna

Nie pozostajemy obojętni wobec takich aktów zła i w naszej modlitwie przepraszamy Boga za to, co dokonało się na Jasnej Górze.

W niedzielne popołudnie wspólnota seminaryjna udała się do katedry świdnickiej na Mszę Świętą ekspiacyjną za profanację obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Przewodniczył jej bp Ignacy Dec, pasterz Kościoła świdnickiego. Homilię wygłosił ks. kan. Krzysztof Ora, adwentowy rekolekcjonista w parafii katedralnej.

Po Komunii Świętej odśpiewane zostały suplikacje.

 

12.12.2012 (środa)
Eucharystia w katedrze

Kilku alumnów udało się na Mszę Świętą do katedry świdnickiej, której przewodniczył bp Ignacy Dec, biskup świdnicki. Była to Eucharystia w intencji grup parafialnych działających przy parafii katedralnej, a w sposób szczególny w intencji Rodziny Radia "Maryja", Róż Żywego Różańca oraz chóru katedralnego.

Homilię wygłosił główny celebrans, mówiąc o jedynym Wspomożycielu i Pocieszycielu człowieka jakim jest Jezus Chrystus. Wszelkie pokładanie ufności w innych uznał za niewłaściwe.

13.12.2012 (czwartek)
Spotkanie Rady Kapłańskiej

Kapłani powinni nawrócić się pierwsi, by potem głosić nawrócenie.

Wspólnota seminaryjna wzięła udział we Mszy Świętej w kaplicy głównej, rozpoczynającej spotkanie Rady Kapłańskiej diecezji świdnickiej. Przewodniczył jej bp Ignacy Dec, biskup świdnicki. Obecni na niej byli również bp Adam Bałabuch, biskup pomocniczy świdnicki, ks. prał. Stanisław Chomiak, kanclerz Świdnickiej Kurii Biskupiej, księża przełożeni oraz członkowie Rady.

Homilię wygłosił pasterz diecezji świdnickiej. Przedstawił w niej trzy wątki. W pierwszym przypomniał, że w Kościele wciąż żyje i działa Syn Boży. W drugim przywołał postać Jana Chrzciciela, którego drogę do świętości podał jako wzór drogi powołania każdego kapłana. W ostatnim zaś wezwał, by w obliczu prześladowań odpowiadać gorliwością.

Po Eucharystii w auli rozpoczęły się obrady, natomiast całe spotkanie zakończyło się obiadem w seminaryjnym refektarzu.

14.12.2012 (piątek)
Teatr WSD w par. Ducha Świętego w Świdnicy

Alumni udzielający się w teatrze seminaryjnym udali się do parafii pw. Ducha Świętego w Świdnicy, aby wystawić tam sztukę pt. "Król Wschodzącego Słońca". Została ona odegrana z okazji przeżywanych tam rekolekcji adwentowych.

15.12.2012 (sobota)
Spotkanie "Drogami Wiary i Rozumu"

W seminarium miało miejsce kolejne spotkanie programu formacyjno-edukacyjnego "Drogami Wiary i Rozumu". Rozpoczęło się ono tradycyjnie Mszą Świętą w kaplicy pw. Dobrego Pasterza, której przewodniczył i homilię wygłosił ks. Mirosław Rakoczy, prefekt alumnów.

Po Eucharystii wszyscy udali się do auli, gdzie odbyły się dwa wykłady. Pierwszy poprowadził ks. dr Bolesław Orłowski, wykładowca prawa kanonicznego na PWT we Wrocławiu. Tytuł jego przedłożenia brzmiał: "Wiara poukładana w paragrafy. Po co nam Kodeks Prawa Kanonicznego?". Po krótkiej przerwie ks. dr Marcin Gęsikowski, wykładowca Biblii w seminarium świdnickim, wygłosił wykład: "Kobiety Biblii w malarstwie". Obydwa bloki wykładowe kończyły się podsumowującymi dyskusjami.

15.12.2012 (sobota)
Schola WSD w par. Ducha Św. w Świdnicy

Schola liturgiczna świdnickiego seminarium udała się do parafii pw. Ducha Świętego w Świdnicy. Po wieczornej Mszy Świętej miało miejsce nabożeństwo maryjne, które poprowadził ks. prał. Tadeusz Chlipała, rektor seminarium. Podczas niego schola odśpiewała akatyst ku czci Najświętszej Maryi Panny.

16.12.2012 (niedziela)
Msza Święta "kanonicka"

Wspólnota seminaryjna w III niedzielę Adwentu, zwaną niedzielą "Gaudete", udała się do katedry świdnickiej na tzw. Mszę Świętą "kanonicką". Homilię wygłosił ks. Marek Nowak, wikariusz parafii katedralnej. Mówił w niej, iż pomaganie innym może nie przynieść komuś sławy, ale na pewno będzie policzone przez Pana Boga.

Po Komunii Świętej odpowiadając na apel bp. Ignacego Deca, biskupa świdnickiego odśpiewane zostały suplikacje i odczytany akt oddania się w opiekę Matce Bożej, jako przebłaganie za profanację obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej.

16.12.2012 (niedziela)
Msza Święta w katedrze

Chrystus przychodzi do nas przez innych ludzi.

Grupa alumnów udała się do katedry świdnickiej na Mszę Świętą dziękczynną za rok funkcjonowania Stowarzyszenia im. Julii Kujacz "Jula", pomagającego dzieciom chorym na białaczkę. Eucharystii przewodniczył bp Adam Bałabuch, biskup pomocniczy świdnicki.

Homilię wygłosił główny celebrans. Mówił w niej o działalności św. Jana Chrzciciela, na którego podobieństwo współcześni rekolekcjoniści adwentowi przygotowują ludzi na powtórne przyjście Chrystusa. Wzywał, by idąc za słowami tego Proroka, wypełniać swoje codzienne obowiązki mając na uwadze miłość do drugiego człowieka.

Po Komunii Świętej odśpiewane zostały suplikacje i odczytany akt oddania się w opiekę Matce Bożej, jako przebłaganie za zeszłotygodniową profanację obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej.

16.12.2012 (niedziela)
Msza Święta dla głuchoniemych

Alumni zaangażowani w agendę AMEN udali się na Mszę Świętą dla osób głuchoniemych do parafii pw. NMP Królowej Polski w Świdnicy. Przewodniczył jej i homilię wygłosił ks. Grzegorz Fabiński, wikariusz parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Wałbrzychu. Mówił w niej o potrzebie narodzenia się w ludzkich sercach Jezusa Chrystusa.

Po Mszy Świętej uczniowie z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu odegrali przedstawienie bożonarodzeniowe, a po wszystkim miało jeszcze miejsce spotkanie opłatkowe i życzenia.

18.12.2012 (wtorek)
Teatr seminaryjny w Bielawie

Alumni pracujący w teatrze seminaryjnym udali się do parafii pw. Bożego Ciała w Bielawie, aby wystawić tam sztukę pt. "Król Wschodzącego Słońca". Została ona odegrana z okazji przeżywanych tam rekolekcji adwentowych, prowadzonych przez ks. D. Ostrowskiego, wicerektora.

19.12.2012 (środa)
Msza za śp. s. Elżbietę, jadwiżankę

Módlmy się, aby nasze oczekiwanie zakończyło się radosnym spotkaniem ze Zbawicielem.

Wspólnota seminaryjna zgromadziła się na Mszy Świętej w kaplicy głównej, aby modlić się za zmarłą wczoraj s. Elżbietę  M. Szczepaniuk od Dzieciątka Jezus, jadwiżankę, która niegdyś posługiwała w świdnickim "domu ziarna". Eucharystii przewodniczył bp Adam Bałabuch, biskup pomocniczy świdnicki. Na Mszy Świętej obecne były również siostry jadwiżanki i świeccy pracownicy seminarium.

Homilię wygłosił główny celebrans. Mówił w niej o oczekiwaniu na spotkanie ze Zbawicielem, do którego prowadzą nas współcześni prorocy.

20.12.2012 (czwartek)
Pogrzeb s. Elżbiety M. Szczepaniuk, jadwiżanki

Grupa alumnów wraz z ks. prał. Tadeuszem Chlipałą, rektorem i ks. kan. Wiesławem Rusinem, ojcem duchownym udała się do Wrocławia, na uroczystości pogrzebowe s. Elżbiety  M. Szczepaniuk od Dzieciątka Jezus, jadwiżanki, która niegdyś posługiwała w świdnickim seminarium. Mszy Świętej pogrzebowej przewodniczył bp Adam Bałabuch, biskup pomocniczy świdnicki.

20.12.2012 (czwartek)
Zespół seminaryjny w Gimnazjum nr 4

Podtrzymując polską tradycję śpiewania kolęd, seminaryjny zespół muzyczny "The Clouds" udał się do Gimnazjum nr 4 w Świdnicy. Alumni kolędowali tam wraz z uczniami i nauczycielami.

20.12.2012 (czwartek)
Wigilia w Seminarium

Wspólnota seminaryjna przeżywała wigilię uroczystości Narodzenia Pańskiego. Obchody rozpoczęły się od Eucharystii w kaplicy głównej, której przewodniczył bp Ignacy Dec, biskup świdnicki. Obecni na niej byli także bp Adam Bałabuch, biskup pomocniczy świdnicki, księża profesorowie i przełożeni seminaryjni, lektorki języków obcych, pracownicy świeccy, siostry zakonne i oczywiście alumni.

Po Mszy Świętej wszyscy przeszli do refektarza, gdzie chór alumnów pod batutą p. Zuzanny Bator zaśpiewał kilka kolęd. Po życzeniach ks. prał. Tadeusza Chlipały, rektora i bp. Ignacego Deca, przyszedł czas na łamanie się opłatkiem. Ostatnim akcentem była wieczerza wigilijna. Podczas niej klerycy kursu drugiego w strojach ludowych górali żywieckich dali krótki pokaz artystyczny. Ważnym punktem było także wspólne kolędowanie wraz z seminaryjnym zespołem muzycznym. Tradycyjnie także kolędę "Oj, maluśki, maluśki" zaśpiewał bp Ignacy Dec. Wszystko zakończyło się błogosławieństwem i Apelem Jasnogórskim.

21.12.2012 (piątek)
Wyjazd do parafii na święta

Ostatniej Eucharystii wspólnotowej tego roku kalendarzowego przewodniczył ks. kan. Dominik Ostrowski, wicerektor. Była to Msza Święta roratnia. Po wykładach i obiedzie klerycy mieli okazję wyjechać na święta do domów.

Jak co roku alumni wyjeżdżają do swoich parafii, aby uczestniczyć w uroczystości Narodzenia Pańskiego. Spędzą tam święta wraz ze swoimi rodzinami i przyjaciółmi, będą także służyć wspólnotom parafialnym pomocą w organizowaniu liturgii.

Część kleryków pełni w czasie ferii świątecznych dyżury w Świdnicy. Jedni mają kilka dni seminaryjnej furty, inni asystę w katedrze podczas Eucharystii z biskupem. Wszyscy alumni wrócą do "domu ziarna" po Nowym Roku.

 

Wybierz kronikę