Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Świdnickiej
Portal „Adalbertus” | Seminarium Duchowne | Diecezja Świdnicka
Seminarium > Kronika

Drukuj stronę Wyślij link znajomemu

Kronika WSD - Październik 2012

01.10.2012 (poniedziałek)
Początek zajęć dydaktycznych

Po powrocie z wakacji alumni rozpoczęli dziś zajęcia nowego roku akademickiego. 

 

01.10.2012 (poniedziałek)
Wybory dziekanów i seniorów

Alumni dokonali wyboru swoich przedstawicieli na cały rok. Dziekani alumnów tradycyjnie są klerykami piątego roku. Na rok akademicki 2012/2013 dziekanem został Mateusz Kubusiak, który zastąpił na tym stanowisku dk. Andrzeja Paracieja. Jego zastępcą został Tomasz Możyński zastępując dk. Bartłomieja Pichetę.

Poszczególne roczniki dokonały także wyborów swoich seniorów, którzy będą reprezentować ich przez cały semestr. Są to osoby, które będą przedstawicielami poszczególnych kursów.

02.10.2012 (wtorek)
Konsulta odpowiedzialnych

Jak na począku każdego semestru, tak i tym razem księża przełożeni i reprezentanci alumnów spotkali się na tzw. "konsulcie odpowiedzialnych", aby wyznaczyć funkcyjnych na nowy semestr i omówić najważniejsze postulaty wspólnoty alumnów.

04.10.2012 (czwartek)
Rada pedagogiczna

W seminarium odbyła się rada pedagogiczna, w której wzięli udział bp Ignacy Dec, biskup świdnicki, bp Adam Bałabuch, biskup pomocniczy, przełożeni, moderatorzy oraz profesorowie naszych alumnów. Dotyczyła ona bieżących spraw "domu ziarna", zwłaszcza kandydatury do święceń diakonatu i prezbiteratu. Posługę tę mają przyjąć klerycy z kursu piątego 31 października 2012 r. w katedrze świdnickiej.

04.10.2012 (czwartek)
Pierwszy czwartek miesiąca

Na wzór św. Franciszka winniśmy wolność wykorzystywać do tego, by być posłusznym.

Tradycyjnie w pierwszy czwartek miesiąca wspólnota seminaryjna udała się do katedry na Mszę Świętą. Poprzedziło ją nabożeństwo różańcowe poprowadzone przez ks. Krzysztofa Iwaniszyna, ojca duchownego alumnów.

Eucharystii przypadającej w liturgiczne wspomnienie św. Franciszka z Asyżu, przewodniczył bp Ignacy Dec, biskup Kościoła świdnickiego. Główny celebrans wygłosił również homilię. Mówił w niej o patronie dzisiejszego dnia, jako o wzorze wykorzystania wolności do osiągnięcia pokory i poznania prawdy.

05.10.2012 (piątek)
Św. Faustyny

We wspomnienie św. Faustyny Kowalskiej, zakonnicy Mszy Świętej przewodniczył ks. kan. Dominik Ostrowski, wicerektor. Homilię wygłosił natomiast dk. Bartłomiej Łuczak. Mówił w niej o potrzebie szacunku dla Słowa Bożego oraz dla Jego sług. Zwrócił również uwagę na potrzebę wzrastania w pokorze i nieustanne budowanie więzi z Chrystusem.

05.10.2012 (piątek)
Konferencja o. Meissnera

Przebywający w Świdnicy o. Karol Meissner OSB, jako gość II Ogólnopolskiego Kongresu Małżeństw, przybył do świnickiego seminarium. Wygłosił on alumnom w kaplicy głównej konferencję w ramach piątkowych konferencji ascetycznych. Przedstawił w niej swoją refleksję na temat powołania i celibatu.

06.10.2012 (sobota)
Pierwsza sobota miesiąca

W pierwszą sobotę miesiąca pażdziernika porannej Mszy Świętej w kaplicy pw. Dobrego Pasterza przewodniczył o. Karol Meissner OSB. Główny celebrans wygłosił również homilię. Mówił w niej o tajemnicy Ofiary Eucharystycznej i niezwykłym współuczestnictwu w Niej kapłanów. Po Komunii Świętej ks. prał. Tadeusz Chlipała, rektor podziękował dostojnemu gościowi za wizytę w "domu ziarna".

06.10.2012 (sobota)
Początek zajęć dla świeckich

Rozpoczęły się zajęcia dla studentów świeckich na zaocznym studium teologii przy naszym seminarium. Ponad 40 studentów świeckich studiujących na 4 rocznikach należy do wspólnoty akademickiej PWT we Wrocławiu, a punkt dydaktyczny w Świdnicy od kilku lat wzbogaca się o nowych studentów i nowych wykładowców. Zajęcia odbywają się w soboty od 8.30 do 17.25. W przyszłą sobotę dziesięcioro nowych studentów świeckich otrzyma indeksy i złoży ślubowanie akademickie podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego, wraz z alumnami naszego seminarium.

07.10.2012 (niedziela)
Msza Święta "kanonicka"

Grupa alumnów udała się w niedzielny poranek do katedry na pierwszą w tym roku akademickim tzw. Mszę Świętą "kanonicką". Przewodniczył jej ks. prał. Stanisław Chomiak, kanclerz Świdnickiej Kurii Biskupiej i proboszcz parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Bielawie. W ramach homilii odczytany został list Episkopatu Polski zapowiadający odchody XII Dnia Papieskiego. Odbędzie się on 14. października 2012r. pod hasłem "Jan Paweł II - papież rodziny".

07.10.2012 (niedziela)
Święto Policji

Wielcy i pierwsi stajemy się przez służbę drugim.

Część wspólnoty seminaryjnej udała się do świdnickiej katedry na uroczystą Mszę Świętą z okazji Święta patronalnego Policji. Eucharystii, na której zgromadzili się kapelani tych służb mundurowych i ich przedstawiciele z Dolnego Śląska, przewodniczył bp Ignacy Dec, biskup świdnicki.

Pasterz Kościoła lokalnego wygłosił również homilię. Rozważał w niej powołanie do służby policyjnej w oparciu o postać św. Michała Archanioła, będącego jej patronem. Tego Księcia Aniołów stawiał za wzór, bo stoczył on walkę z osobowym złem, szatanem, a także dlatego, że został powołany do służby Bogu i Jego chwały, jak również i ludziom. Na koniec kazania bp Ignacy podziękował wszystkim zegranym w katedrze za oddaną służbę rodakom i ojczyźnie.

07.10.2012 (niedziela)
Zakończenie Kongresu Małżeństw

Bez krzyża nie ma pięknej miłości małżeńskiej.

Z okazji zakończenia II Ogólnopolskiego Kongresu Małżeństw, Mszy Świętej w świdnickiej katedrze przewodniczył bp Ignacy Dec, pasterz Kościoła lokalnego. Główny celebrans wygłosił również homilię. Mówił w niej o chrześcijańskich wartościach rodziny i małżeństwa. Przedstawił także niepokojące trendy życia społecznego zagrażające współczesnej rodzinie.

Po kazaniu małżonkowie zgromadzeni w katedrze odnowili przyrzeczenia sakramentu małżeństwa.

10.10.2012 (środa)
Dzień skupienia neoprezbiterów

W "domu ziarna" odbył się pierwszy w tym roku akademickim dzień skupienia dla księży neoprezbiterów. Tradycyjnie rozpoczął się on adoracją Najświętszego Sakramentu i okazją do spowiedzi. Potem księża uczestniczyli we Mszy Świętej, której przewodniczył bp Adam Bałabuch, biskup pomocniczy świdnicki. Po Niej odbyło się spotkanie formacyjne z bp. Adamem, a dzień skupienia zakończył się obiadem w seminaryjnym refektarzu.

11.10.2012 (czwartek)
Rozpoczęcie Roku Wiary

Wspólnota seminaryjna udała się do świdnickiej katedry na uroczystą Mszę Świętą inaugurującą Rok Wiary w diecezji świdnickiej. Przewodniczył jej bp Ignacy Dec, pasterz Kościoła lokalnego. Obecni na Niej byli również: bp Adam Bałabuch, biskup pomocniczy świdnicki, księża przełożeni, proboszczowie, siostry zakonne i wierni świeccy. Eucharystię poprzedziło nabożeństwo różańcowe, które poprowadził dk. Bartłomiej Łuczak.

Na czas Mszy Świętej z Bazyliki Mniejszej Nawiedzenia NMP w Bardzie Śląskim przywieziono figurkę Matki Bożej "Strażniczki Wiary".

Na początku w procesji wniesiono Ewangeliarz, dokumenty Soboru Watykańskiego II oraz Katechizm Kościoła Katolickiego. Po odczytaniu fragmentu Ewangelii homilię wygłosił biskup świdnicki. Przedstawił w niej trzy zagadnienia. W pierwszym rozważał istotę, znaczenie i cel Soboru Watykańskiego II, wspominając również własne przeżycia z czasu jego trwania. W drugim mówił o historii i wielkiej wartości w przekazywaniu wiary Katechizmu Kościoła Katolickiego. W trzecim zaś za cel rozpoczynającego się Roku Wiary wskazał konieczność odnowienia więzi z Bogiem, poprzez poznanie Tego, komu się wierzy i kocha. Po zakończeniu homilii nastąpiło uroczyste wyznanie wiary zebranych w katedrze.

Po Eucharystii świdniccy biskupi rozdawali proboszczom i delegatom parafii Katechizmy, które w najbliższą niedzielę, 14. października, podczas Mszy Świętych otwierających Rok Wiary w parafiach, zostaną uroczyście wniesione do kościołów. Będą one tam pozostawać przez cały okres jego trwania.

12.10.2012 (piątek)
Jadwiżański dzień skupienia

Bracia akolici i diakoni udali się do Trzebnicy w archidiecezji wrocławskiej, by uczestniczyć w jadwiżańskim dniu skupienia dla osób przygotowujących się do kapłaństwa i życia zakonnego. Alumni brali udział w konferencji, spotkaniach w grupach i nabożeństwach, natomiast punktem centralnym dnia była Msza Święta. Przewodniczył Jej bp Andrzej Siemieniewski, biskup pomocniczy wrocławski.

13.10.2012 (sobota)
Inauguracja Roku Akademickiego 2012/2013

Trzeba dochować wierności prawdzie, wszystkie rzeczy nazywać po imieniu.

W seminarium miała miejsce uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2012/2013, na którą przybyło wielu gości. Wśród nich był abp Marian Gołębiewski, arcybiskup metropolita wrocławski. On przewodniczył Eucharystii w katedrze, na której obecni byli m. in. bp Ignacy Dec, bp Adam Bałabuch, rektorzy, profesorowie i wykładowcy w seminariach duchownych i innych uczelniach wyższych.

Gość z Wrocławia wygłosił również homilię. W jej pierwszej części rozważał zagadnienie wiary w kontekście dzisiejszych czytań z liturgii słowa. W drugiej zaś części mówił o zadaniach seminarium, jak również o trudnościach jakie spotykają na swoich drogach współcześni kandydaci do kapłaństwa. Po Komunii Świętej odbyła się jeszcze przysięga nowych księży profesorów: ks. mgr lic. Mirosława Rakoczego, prefekta seminarium oraz ks. mgr lic. Juliana Nastałka.

Po zakończeniu Eucharystii wszyscy udali się do gmachu Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej, gdzie w auli chór seminaryjny odśpiewał "Gaude Mater Polonia", po czym przemówienie powitalne wygłosił ks. dr Tadeusz Chlipała, rektor. Następnie ks. prof. PWT dr. hab. Andrzej Tomko, rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, poprowadził immatrykulację studentów pierwszego roku. Było też przemówienie przedstawiciela kursu pierwszego oraz wręczenie nagród najlepszym studentom w roku akademickim 2011/2012. Kolejnym punktem był wykład inauguracyjny abp Mariana Gołębiewskiego o tytule: "50-lecie kapłaństwa - 50-lecie biblistyki polskiej".

Po alokucji bp. Ignacego Deca, biskupa świdnickiego, oraz śpiewie "Gaudeamus igitur", dobiegły końca uroczystości w auli. Zakończeniem inauguracji był obiad w seminaryjnym refektarzu.

13.10.2012 (sobota)
Epilog IX Pielgrzymki na Jasną Górę

Kilkunastu alumnów uczestniczyło w epilogu IX Pieszej Pielgrzymki Diecezji Świdnickiej na Jasną Górę. Na przełomie lipca i sierpnia brali oni udział w samej pielgrzymce do Częstochowy i teraz pragnęli wraz z innymi pątnikami zakończyć sezon pielgrzymkowo-turystyczny. W bazylice mniejszej Matki Bożej "Strażniczki wiary" odbyła się Msza Święta pod przewodnictwem bp Adama Bałabucha, biskupa pomocniczego świdnickiego, który wygłosił również homilię.

13.10.2012 (sobota)
Nowy numer "Naszego seminarium"

Na inaugurację kolejnego roku akademickiego ukazał się nowy numer gazety kleryckiej "Nasze seminarium". Wśród wielu ciekawych artykułów znaleźć można historię pierwszego błogosławionego diecezji świdnickiej: ks. Gerharda Hirschfeldera, relację z VII Pieszej Pielgrzymki Alumnów III roku na Górę Igliczną, czy coś na temat trwającego Roku Wiary.

Poczytaj online nowy numer "Naszego seminarium"

14.10.2012 (niedziela)
Msza Święta "kanonicka"

Grupa alumnów w niedzielę, w którą przypadły obchody XII Dnia Papieskiego udała się do świdnickiej katedry na tzw. Mszę Świętą "kanonicką". Przewodniczył Jej i homilię wygłosił ks. prał. Tadeusz Chlipała, rektor seminarium. Mówił w niej o niepokojących zmianach zachodzących w dzisiejszym świecie, jakimi są indywidualizm, rywalizacja i chęć osiągnięcia sukcesu za wszelką cenę.

14.10.2012 (niedziela)
XII Dzień Papieski

Polecajmy Bogu nasze rodziny, by były fundamentem Ojczyzny i Kościoła.

Po raz dwunasty Kościół polski przeżywał tzw. Dzień Papieski. Tegorocznym obchodom towarzyszyło hasło: "Jan Paweł II - Papież Rodziny". Z tej okazji Mszy Świętej w katedrze przewodniczył bp Ignacy Dec, biskup świdnicki.

Do zgromadzonych w świątyni główny celebrans wygłosił również homilię. Na początku rozważał on czytania z dzisiejszej liturgii słowa, przestrzegając przed niebezpieczeństwem posiadania zbyt dużej ilości dóbr materialnych. Następnie przedstawił wkład bł. Jana Pawła II w dowartościowanie rodziny i jej wielkiego znaczenia w wychowaniu kolejnych pokoleń.

16.10.2012 (wtorek)
Uroczystość św. Jadwigi

Wyznać swój grzech, to początek wiary.

W uroczystość św. Jadwigi Śląskiej, księżnej wspólnota seminaryjna gościła o. Samuela Pacholskiego OSPPE, proboszcza parafii pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Świdnicy. Przewodniczył on Mszy Świętej w kaplicy głównej. Główny celebrans wygłosił również homilię, w której mówił o wierze, będącej łaską daną nam od Boga oraz o usprawiedliwieniu, płynącym dla człowieka ze śmierci Jezusa Chrystusa.

Po Komunii Świętej ks. prał. Tadeusz Chlipała, rektor odczytał dekret bp. Ignacego Deca, biskupa świdnickiego ustanawiający o. Samuela Pacholskiego OSPPE spowiednikiem dla alumnów świdnickich.

17.10.2012 (środa)
Msza imieninowa bp. Ignacego

W liturgiczne wspomnienie św. Ignacego Antiocheńskiego, biskupa i męczennika, wspólnota seminaryjna udała się do katedry, by tam uczestniczyć we Mszy Świętej imieninowej bp. Ignacego Deca, pasterza diecezji świdnickiej.

Na początku Eucharystii, której przewodniczył sam solenizant, głos zabrał bp Adam Bałabuch. Homilię z kolei wygłosił ks. prał. Antoni Kopacz, proboszcz parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Polanicy-Zdroju. Mówił w niej o niebezpiecznych akcjach ateistów, mających na celu przekonać ludzi, że wiara jest wymysłem ludzkiej wyobraźni, jak również o błędzie budowania swoich relacji z Bogiem jedynie w oparciu o własne siły. Na zakończenie podał wzór dobrze ugruntowanej wiary, jaką posiadał św. Ignacy Antiocheński.

Po Komunii Świętej był czas na składanie życzeń. Na początku w imieniu duchowieństwa Kościoła świdnickiego przemówił ks. prał. Piotr Śliwka, proboszcz parafii katedralnej. Po nim w imieniu całej wspólnoty seminaryjnej życzenia złożyli dziekani alumnów.

18.10.2012 (czwartek)
Sesja popularno-naukowa o Janie Pawle II

Ewangelię należy głosić w ubóstwie, nie w przepychu.

Już po raz siódmy Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" przy współpracy Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej zorganizowało sesję popularno-naukową. Temat obrad brzmiał: "Nauczanie Jana Pawła II - jako twórczy wkład w ewangelizację kultury". Sesję honorowym patronatem objęli: bp Ignacy Dec, biskup świdnicki, Wojciech Murdzek, Prezydent Miasta Świdnicy oraz Zygmunt Worsa, Starosta Powiatu Świdnickiego.

Wszystko rozpoczęło się od Mszy Świętej w katedrze świdnickiej, której przewodniczył bp Ignacy Dec. Główny celebrans wygłosił również homilię, w której przedstawił trzy ewangelizacje: Jezusa Chrystusa, współczesną Kościoła oraz bł. Jan Pawła II. Następnie wszyscy przenieśli się do auli seminaryjnej, gdzie otwarcia obrad dokonał Henryk Koch z Wrocławia. Sesję poprowadzili: ks. dr Tadeusz Chlipała, rektor seminarium oraz ks. dr Krzysztof Moszumański, asystent kościelny "Civitas Christiana" w Diecezji Świdnickiej.

Część wykładową poprzedził film pierwszego z prelegentów ks. dr. Jerzego Rasiaka pt. "Pasja według księdza Jerzego". Po filmie przedłożył swoje przemówienie: "Kultura medialna w nauczaniu Jana Pawła II". Następnie z wykładem "Ewangelizacja filozofii czy poprzez filozofię?" wystąpił prof. dr hab. Wiesław Wójcik.

Po krótkiej przerwie swój wykład wygłosił dr Stanisław Ciupka zatytułowany "Ojcowie Kościoła jako prekursorzy chrześcijańskiej kultury europejskiej w myśli Jana Pawła II". Na końcu głos zabrał ks. dr Krzysztof Adamski z wykładem "Nauczanie Jana Pawła II, jako twórczy wkład w ewangelizację kultury".

20.10.2012 (sobota)
Św. Jana Kantego

W liturgiczne wspomnienie św. Jana Kantego, prezbitera, Mszy Świętej w kaplicy głównej przewodniczył ks. kan. Wiesław Rusin, ojciec duchowny alumnów. Homilię wygłosił natomiast dk. Bartłomiej Łuczak. Mówił w niej o potrzebie dawania świadectwa o przynależności do Chrystusa nie tylko poprzez słowa, ale modlitwę i miłość do drugiego człowieka.

20.10.2012 (sobota)
Rozpoczęcie programu "Drogami Wiary i Rozumu"

Mszą Świętą w kaplicy pw. Dobrego Pasterza w seminarium rozpoczął się dwuletni program formacyjno-edukacyjny "Drogami Wiary i Rozumu", który ma na celu przybliżyć tematykę wiary w perspektywie trwającego Roku Wiary. Eucharystii przewodniczył ks. dr Tadeusz Chlipała, rektor seminarium. Homilię wygłosił natomiast ks. dr Dominik Ostrowski, wicerektor i dyrektor programu "Drogami Wiary i Rozumu". Mówił w niej o symbolu tego programu, który przedstawia labirynt z katedry w Chartres we Francji, a który można uznać za obraz ludzkiego życia na ziemi. Dojście do jego centrum pojmowane może być jako doskonałe poznanie siebie samego, zaś niezbędną pomocą w dotarciu do tego miejsca jest łaska Boża.

Po Mszy Świętej wszyscy uczestnicy udali się do auli na właściwą część spotkania. Pierwszym prelegentem był ks. dr Krzysztof Marcjanowicz, liturgista i pracownik Papieskiej Rady ds. Nowej Ewangelizacji w Watykanie. Tytuł jego przedłożenia brzmiał: "Kościół otwarty na świat czy światowość wlewająca się w Kościół? W 50 lat po Soborze Watykańskim II". Po krótkiej przerwie swój wykład "Katechizm w służbie wiary. W 20. rocznicę ogłoszenia Katechizmu Kościoła Katolickiego" wygłosił ks. dr Marek Korgul, katechetyk i dyrektor wydziału katechetycznego Świdnickiej Kurii Biskupiej. Spotkanie zakończyło się dyskusją związaną z tematyką wykładów.

21.10.2012 (niedziela)
Tydzień Misyjny

Kościół obchodzi 86. Tydzień Misyjny pod hasłem "Głoście wiarę z radością". Jest to czas szczególnej troski o misje święte.

21.10.2012 (niedziela)
Msza Święta "kanonicka"

Dopełnieniem Roku Wiary jest dzisiejszy dzień - niedziela misyjna.

Grupa alumnów udała się do świdnickiej katedry na Mszę Świętą "kanonicką". Przewodniczył jej ks. inf. Kazimierz Jandziszak, proboszcz parafii pw. NMP Królowej Polski w Świdnicy. Homilię w związku z rozpoczynającym się w Kościele Tygodniem Misyjnym wygłosił o. Zygfryd Wiecha OMI. Zaznaczył w niej, że wymiarem prawdziwego apostolstwa jest służba.

21.10.2012 (niedziela)
Inauguracja Roku Wiary w seminarium

Uroczystą Mszą Świętą w kaplicy głównej wspólnota seminaryjna włączyła się w Rok Wiary, przedłużając w pewien sposób czas jego uroczystej inauguracji. Przewodniczył jej ks. dr Krzysztof Marcjanowicz, liturgista i pracownik Papieskiej Rady ds. Nowej Ewangelizacji w Watykanie, a w ostatnich dniach gość wspólnoty z okazji inauguracji Programu "Drogami Wiary i Rozumu" dla przyjaciół naszego Seminarium. Podobnie jak w kościołach parafialnych, tak i do seminaryjnej kaplicy w procesji wniesiony został Katechizm Kościoła Katolickiego.

Gość z Watykanu wygłosił również homilię. Rozważał w niej zagadnienie czasu, który daje człowiekowi Bóg na zbliżanie się do Niego. Czasem wyjątkowym na głębsze poznanie Pana Boga jest trwający Rok Wiary.

Po homilii nastąpiło "przekazanie Symbolu wiary" przez celebransa, polegające na wręczeniu tekstu z Symbolem Nicejsko-Konstantynopolitańskim w języku łacińskim i polskim wszystkim uczestnikom Eucharystii. Po nim wszyscy uroczyście wyznali wiarę poprzez odśpiewanie łacińskiego Credo.

Na zakończenie Mszy Świętej główny celebrans podzielił się swoimi osobistymi doświadczeniami, związanymi z pracami obradującego w Watykanie Synodu Biskupów pod hasłem: "Nowa ewangelizacja w przekazie wiary." Ks. Marcjanowicz wezwał do modlitwy w intencjach Ojca Świętego i Ojców Synodalnych, aby czas Synodu stał się błogosławieństwem i przyniósł nową siłę duszpasterzom i wiernym całego Kościoła.

 

21.10.2012 (niedziela)
Procesja różańcowa ulicami Świdnicy

W wigilię uroczystości bł. Jana Pawła II, Patrona Świdnicy, wspólnota seminaryjna udała się na różańcową procesję ulicami miasta. W przejściu od kościoła parafii pw. św. Andrzeja Boboli do katedry udział wzięli świdniccy parafianie. Procesja zakończyła się Apelem Jasnogóskim, który poprowadził bp Ignacy Dec, pasterz Kościoła świdnickiego.

22.10.2012 (poniedziałek)
Uroczystość bł. Jana Pawła II

W uroczystość bł. Jana Pawła II, Patrona Świdnicy, wspólnota seminaryjna udała się na Eucharystię do katedry. Przewodniczył jej bp Adam Bałabuch, biskup pomocniczy świdnicki. Udział w niej wzięli proboszczowie świdnickich parafii, przedstawiciele władz miasta oraz wierni świeccy.

Główny celebrans wygłosił również homilię. Mówił w niej, że bł. Jan Paweł II, podobnie jak św. Piotr, wyznając wiarę i miłość stał się Skałą, na której Bóg budował Kościół ostatnich dekad. Papież Polak mógł się stać tym dla Kościoła, tylko dlatego, iż otworzył się na Chrystusa.

25.10.2012 (czwartek)
Wieczorna Msza Święta

By bardzo ukochać Jezusa, kontemplujmy Jego oblicze.

Wspólnota seminaryjna w czwartkowy wieczór zgromadziła się w kaplicy głównej na Mszy Świętej, której przewodniczył ks. prał. Tadeusz Chlipała, rektor. Podczas niej wspólnota modliła się w intencji nowych powołań.

Homilię wygłosił natomiast o. Wacław Chomik OFM, nowy wykładowca teologii moralnej w "domu ziarna". Podjął w niej refleksję na temat powołania, mówiąc o własnej drodze do kapłaństwa.

26.10.2012 (piątek)
Msza Święta za misje

Trwając w Tygodniu Misyjnym wspólnota seminaryjna miała okazję gościć ks. Józefa Knapczyka, kapłana emeryta, który na misjach w Kongo i Belgii spędził blisko 40 lat. Wspólnota chciała w ten sposób modlić się razem w intencji kapłanów, braci i sióstr pracujących na misjach.

Główny celebrans wygłosił również homilię, mówiąc w niej o pracy misyjnej na Czarnym Lądzie oraz o wielkiej gościnności ludzi, jakiej tam doświadczył. Zebrane zaś przez alumnów podczas przygotowania darów pieniądze przeznaczone będą na potrzeby ich współbraci kleryków z Afryki.

27.10.2012 (sobota)
Imieniny księdza rektora

W związku z nadchodzącym patronalnym świętem księdza rektora oraz rozpoczynającymi się rekolekcjami już dzisiaj wspólnota seminaryjna świętowała to ważne wydarzenie. O poranku wspólnota zgromadziła się w kaplicy głównej na uroczystej Mszy Świętej. Przewodniczył jej sam solenizant, który wygłosił również homilię. Mówił w niej o niepokojącym stylu życia współczesnego człowieka, który przesiąknięty jest zabieganiem o sprawy materialne. Następnie wskazał seminarium, jako miejsce kształtowania świadków Chrystusa, którzy w przyszłości mają pociągać ludzi do Królestwa Bożego.

Po Komunii Świętej w imieniu całej wspólnoty życzenia księdzu rektorowi złożyli dziekani alumnów.

Kolejnym punktem był uroczysty obiad, w którym udział wzięło wielu znakomitych gości m.in. bp Ignacy Dec, biskup świdnicki.

31.10.2012 (środa)
Kandydatura i nałożenie tunik

Tradycyjnym zakończeniem rekolekcji jesiennych była Msza Święta w katedrze, na którą udała się cała wspólnota seminaryjna. Uroczystej Eucharystii przewodniczył bp Ignacy Dec, biskup świdnicki. Homilię wygłosił natomiast bp Andrzej Siemieniewski, biskup pomocniczy wrocławski oraz rekolekcjonista wspólnoty. Mówił w niej o potrzebie pracowników w Kościele, którzy będą Go budować i remontować, a którymi mają się stać obecni alumni.

Po homilii nastąpiło przedstawienie dziewięciu alumnów roku piątego jako kandydatów do święceń diakonatu i prezbiteratu. Była to posługa, podczas której alumni zostali publicznie przedstawieni jako ci, którzy bezpośrednio przygotowują się do święceń. Od tego czasu Kościół z większą uwagą będzie się im przyglądał, aby móc ocenić, czy mogą w przyszłości zostać kapłanami.

Oprócz ustanowienia kandydatów do święceń główny celebrans, bp Ignacy Dec, nałożył jedenastu alumnom pierwszego roku tuniki. Od tej pory aż do obłóczyn będą służyć w tej białej szacie, która symbolizuje czystość ducha. Na zakończenie Eucharystii przedstawiciele kursów piątego i pierwszego złożyli zebranym w katedrze podziękowania.

Później wszyscy przenieśli się do auli seminaryjnej. Odbyło się tam przedstawienie alumnów pierwszego roku nawiązujące do początków powołania kapłańskiego.

31.10.2012 (środa)
Wyjazd do domu

Po Eucharystii w katedrze alumni udali się do rodzinnych parafii, aby pomóc księżom w przygotowaniu zbliżającej się uroczystości Wszystkich Świętych. W ten sposób będą mogli spędzić święta w gronie rodziny i przyjaciół.

Wybierz kronikę