Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Świdnickiej
Portal „Adalbertus” | Seminarium Duchowne | Diecezja Świdnicka
Seminarium > Kronika

Drukuj stronę Wyślij link znajomemu

Kronika WSD - Sierpień 2012

08.08.2012 (środa)
Wspomnienie św. Dominika Guzmán, prezbitera

W liturgiczne wspomnienie św. Dominika Guzmán, prezbitera, Mszy Świętej w kaplicy głównej przewodniczył ks. kan. Dominik Ostrowski, wicerektor. W ten sposób wspólnota przebywająca w tym czasie w "domu ziarna" świętowała jego dzień patronalny.

Po Komunii Świętej alumni przebywający na grupie roboczej w imieniu całej wspólnoty złożyli księdzu solenizantowi życzenia.

09.08.2012 (czwartek)
Zakończenie pielgrzymki diecezji świdnickiej na Jasną Górą

Pielgrzymi wędrujący z diecezji świdnickiej do tronu Matki Bożej na Jasnej Górze dotarli rano do celu. Po przywitaniu ich na wałach, w kaplicy Cudownego Obrazu miała miejsce Msza Święta. Przewodniczył jej bp Ignacy Dec, biskup świdnicki.

13.08.2012 (poniedziałek)
Msza Święta za zmarłego ks. kan. Władysława Smotera

Alumni przebywający na grupie roboczej zgromadzili się na Mszy Świętej w kaplicy głównej pod przewodnictwem ks. kan. Wiesława Rusina, ojca duchownego. Chcieli oni modlić się w ten sposób za zmarłego ks. kan. Władysława Smotera, proboszcza parafii pw. św. Wawrzyńca w Braszowicach.

17.08.2012 (piątek)
Pogrzeb ks. prof. dr. hab. Waldemara Irka

Trzech alumnów wraz z ks. kan. Dominikiem Ostrowskim, wicerektorem oraz ks. kan. Wiesławem Rusinem, ojcem duchownym, udało się do kościoła pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Oławie na uroczystości pogrzebowe ks. prof. dr. hab. Waldemara Irka, Rektora Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Mszy Świętej pogrzebowej przewodniczył abp Marian Gołębiewski, arcybiskup metropolita wrocławski.

Ksiądz prof. dr. hab. Waldemar Irek, zmarł nagle 13. sierpnia w wieku 55 lat. Od 1. września 2007 r. pełnił funkcję Rektora Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Był konsultorem Rady ds. Apostolstwa Świeckich oraz Rady Naukowej Konferencji Episkopatu Polski, a także członkiem Komitetu Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk.

30.08.2012 (czwartek)
Konferencja księży dziekanów

Do seminarium przybyli księża dziekani diecezji świdnickiej, aby w "domu ziarna" odbyć swoją konferencję. Spotkanie rozpoczęli od Mszy Świętej pod przewodnictwem bp. Ignacego Deca, biskupa świdnickiego. Po homilii wygłoszonej przez głównego celebransa nastąpiło wyznanie wiary i zaprzysiężenie nowych księży dziekanów. Dziekanem dekanatu Świdnica-Wschód został ks. prał. Piotr Śliwka, proboszcz parafii katedralnej, a dekanatu Wałbrzych-Zachód, ks. prał. Andrzej Raszpla, proboszcz parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Wałbrzychu. Po Eucharystii wszyscy udali się na obrady, podczas których dyskutowano o bieżących sprawach związanych z funkcjonowaniem diecezji. Wszystko zakończyło się obiadem w seminaryjnym refektarzu.

31.08.2012 (piątek)
Praktyki duszpasterskie

Diakoni i akolici udali się do parafii diecezji świdnickiej, gdzie rozpoczęli wrześniowe praktyki duszpasterskie. Podczas ich trwania uczyć się będą funkcjonowania kancelarii, będą pomagać księżom w organizowaniu liturgii i grup parafialnych oraz będą katechizować w szkołach.

 

Wybierz kronikę