Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Świdnickiej
Portal „Adalbertus” | Seminarium Duchowne | Diecezja Świdnicka
Seminarium > Kronika

Drukuj stronę Wyślij link znajomemu

Kronika WSD - Maj 2012

01.05.2012 (wtorek)
Pielgrzymka seminarium do Henrykowa

Pierwszego dnia maja wspólnota seminaryjna udała się na pielgrzymkę do Henrykowa, gdzie znajduje sięAnnus propedeuticus Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu. Wszystko zaczęło się wspólną Mszą Świętą z wrocławskimi klerykami pierwszego roku i ich księżmi przełożonymi w dawnym kościele opackim pw. Wniebowzięcia NMP i św. Jana Chrzciciela. Przewodniczył jej ks. prał. Tadeusz Chlipała, rektor świdnicki. Homilię wygłosił natomiast ks. prał. Jan Adamarczuk, wicerektor MWSD. Mówił w niej o potrzebie zachowania właściwej proporcji między pracą a modlitwą w życiu kleryckim, jak i kapłańskim.

Po Eucharystii alumni mieli okazję zwiedzić pocysterskie opactwo, wraz z częścią budynku zajmowaną przez tamtejszych alumnów. Po przerwie na obiad, który miał miejsce w seminaryjnym refektarzu, odbył się mecz piłki nożnej między reprezentacjami alumnów świdnickich i henrykowskich. Drużyna gości ze Świdnicy wygrała to spotkanie wynikiem 4:3.

W drodze powrotnej wspólnota seminaryjna zatrzymała się w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Ząbkowicach Śląskich, gdzie trwa wieczysta adoracja Najświętszego Sakramentu przez siostry klaryski. Odbyło się tam pierwsze w tym roku nabożeństwo majowe.

      

02.05.2012 (środa)
Pielgrzymka duchowieństwa do Starego Wielisławia

Ośmiu diakonów wraz z ks. prał. Tadeuszem Chlipałą, rektorem udała się do Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Starym Wielisławiu, gdzie odbyła się pielgrzymka duchowieństwa diecezjalnego i zakonnego. Miała ona na uwadze stałą formacją kapłanów, zbliżający się Rok Wiary oraz umocnienie jedności prezbiterium świdnickiego.

Rozpoczęła się ona adoracją Najświętszego Sakramentu, podczas której była okazja do skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania. Następnie miała miejsce Eucharystia, której przewodniczył bp Adam Bałabuch, biskup pomocniczy świdnicki. Po Mszy Świętej odbyła się konferencja ascetyczna, którą poprowadził o. Mirosław Grakowicz CSsR.

    

02.05.2012 (środa)
Wspomnienie św. Atanazego, biskupa i doktora Kościoła

"Trwajmy oświeceni Światłością, byśmy mogli oświecać innych."

W liturgiczne wspomnienie św. Atanazego, biskupa i doktora Kościoła Mszy Świętej w kaplicy głównej przewodniczył ks. kan. Dominik Ostrowski, wicerektor. Homilię wygłosił natomiast dk. Artur Merholc. Mówił w niej o nieustannej walce między ciemnością a światłem, jaka ma miejsce w ludzkich wnętrzach.

03.05.2012 (czwartek)
Koncert zespołu "The Clouds" w Świdnicy

Seminaryjny zespół "The Clouds" udał się do parafii pw. NMP Królowej Polski w Świdnicy, gdzie odbywał się odpustowy festyn parafialny. Z tej okazji zespół dał tam koncert chrześcijańskiej muzyki rockowej.

03.05.2012 (czwartek)
Uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski

W uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski wspólnota seminaryjna udała się na poranną Mszę Świętą do katedry świdnickiej. Przewodniczył jej ks. prał. Tadeusz Chlipała, rektor.

"Gdy patrzymy na karty historii, nie sposób nie zauważyć wielkiej wartości Jasnej Góry dla Polaków."

Homilię wygłosił natomiast ks. prał. Jan Bagiński, proboszcz parafii katedralnej. Mówił w niej o szczególnym wstawiennictwie Matki Bożej za Polską i jej mieszkańcami, ale także o odwzajemnionej miłości Polaków do Niej. Wspomniał w niej również Jasną Górę, jako miejsce szczególnej czci dla Matki Boga.

04.05.2012 (piątek)
Msza Święta w katedrze

We wspomnienie św. Floriana, męczennika grupa alumnów udała się do katedry świdnickiej na Mszę Świętą, której przewodniczył bp Ignacy Dec, pasterz Kościoła lokalnego. Była to uroczysta Eucharystia dla strażaków z okazji wspomnienia ich patrona. Obecny w katedrze był również ks. prał. Marek Babuśka, kapelan strażaków i proboszcz parafii pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Strzegomiu.

04.05.2012 (piątek)
Wspomnienie św. Floriana, męczennika

"Wszystkie nasze drogi muszą być tą jedną, którą jest sam Pan."

W liturgiczne wspomnienie św. Floriana, męczennika Mszy Świętej w kaplicy głównej przewodniczył ks. kan. Dominik Ostrowski, wicerektor. Homilię wygłosił dk. Paweł Siwek, który mówił o Jezusie, jako drodze naszego życia prowadzącej do zbawienia. Tradycyjnie jak w każdy piątek Eucharystia odprawiona została w języku łacińskim.

05.05.2012 (sobota)
Msza Święta za powołanych i o nowe powołania

"Dla współczesnego świata, czasami tylko my będziemy jedyną Ewangelią, którą zobaczy i przeczyta."

W ostatnim dniu Tygodnia Modlitw o Powołania, wspólnota seminaryjna udała się do katedry świdnickiej, aby razem z siostrami zakonnymi i wiernymi świeckimi modlić się za powołanych i o nowe powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego. Mszę Świętą pod przewodnictwem ks. prał. Tadeusza Chlipały, rektora seminarium, poprzedziło nabożeństwo majowe, które poprowadził ks. Krzysztof Iwaniszyn, ojciec duchowny.

Ksiądz Krzysztof wygłosił również homilię, w której mówił o dużej wartości kapłana dla wiernych, jak także o wielkim znaczeniu wiernych w życiu księdza. Zgromadzonych w świątyni prosił o modlitwę w intencji powołań, zapewniając, iż każdy ufający Bogu nie musi się lękać o przyszłość Kościoła, jak i swoją.

    

06.05.2012 (niedziela)
Peregrynacja relikwii bł. Jana Pawła II

W związku ze zbliżającym się dniem ogłoszenia bł. Jana Pawła II Patronem Świdnicy, parafie tego miasta przeżywają nowennę przygotowującą do tego wydarzenia. Związana jest ona z peregrynacją relikwii błogosławionego.

Wspólnota seminaryjna wyrażając swoją wiarę w szczególne wstawiennictwo niebieskiego Orędownika w niedzielny wieczór przywitała w "domu ziarna" relikwie papieża Polaka, które przybyły z parafii pw. NMP Królowej Polski.

Relikwie będą wystawione w kaplicy głównej przez cały kolejny dzień, aby można im było oddawać cześć.

  

06.05.2012 (niedziela)
Msza Święta w seminarium

"Cieszmy się, że Jezus wybrał właśnie nas - to, co słabe w oczach świata."

Niedzielnej Mszy Świętej w kaplicy pw. Dobrego Pasterza przewodniczył ks. kan. Dominik Ostrowski, wicerektor. Homilię wygłosił natomiast ks. Krzysztof Iwaniszyn, ojciec duchowny. Mówił w niej o potrzebie postawy bogobojności i zaufania, które muszą towarzyszyć powołanemu.

06.05.2012 (niedziela)
Msza Święta "kanonicka"

W niedzielny poranek grupa alumnów udała się do katedry na tzw. Mszę Świętą "kanonicką", której przewodniczył ks. kan. Wiesław Pisarski, proboszcz parafii pw. św. Jadwigi w Bolkowie. W ramach homilii odczytany został list bp. Ignacego Deca, biskupa świdnickiego w związku z odpustem diecezjalnym i ogłoszeniem bł. Jana Pawła II Patronem miasta Świdnicy.

07.05.2012 (poniedziałek)
Uroczysta Msza Święta w kaplicy głównej

"Jan Paweł II uczy nas, by nie bać się przydomka błogosławiony przed własnym imieniem."

Wspólnota seminaryjana zgromadziła się w kaplicy głównej na uroczystej Mszy Świętej pod przewodnictwem bp. Adama Bałabucha, biskupa pomocniczego świdnickiego. Chciała w ten sposób prosić o wstawiennictwo bł. Jana Pawła II, którego relikwie zawitały poprzedniego dnia do seminarium.

Homilię wygłosił ks. kan. Dominik Ostrowski, wicerektor. Przedstawił w niej znaczenie i funkcję patrona, zaznaczając, iż w optymalnej sytuacji powinny się one pokrywać. Za przykład nieodpowiednio czczonego orędownika podał św. Januarego, patrona Neapolu. Na koniec przytoczył kilka faktów z życia bł. Jana Pawła II.

    

08.05.2012 (wtorek)
Diecezjalne uroczystości ku czci św. Stanisława i uroczyste ogłoszenie bł. Jana Pawła II Patronem Miasta Świdnicy

Podczas diecezjalnych uroczystości ku czci św. Stanisława, Patrona diecezji świdnickiej, wspólnota seminaryjna udała się do kościoła pw. św. Józefa Oblubieńca NMP. Odbyły się tam Nieszpory, którym przewodniczył bp Adam Bałabuch, biskup pomocniczy świdnicki. Następnie odbyła się procesja do katedry z relikwiami św. Stanisława i bł. Jana Pawła II. Podczas niej odśpiewano litanię loretańską.

W świdnickiej katedrze miała miejsce uroczysta Eucharystia, której przewodniczył abp Celestino Migliore, Nuncjusz Apostolski w Polsce. Obecni na niej byli biskupi z pobliskich diecezji, kapłani prezbiterium świdnickiego, siostry zakonne, przedstawiciele władz maista i wierni z całej diecezji. Na wstępie bp Ignacy Dec, biskup świdnicki przywitał przedstawiciela Ojca Świętego Benedykta XVI w Polsce.

"Słowo Boże musi ewangelizować serca i umysły, by nasze serca kochały jak Serce Jezusa, a nasze umysły myślały jak Jego umysł."

Homilię wygłosił główny celebrans. Przedstawił w niej niebiezpieczeństwa jakie grożą owczarni pańskiej, zarówno od zewnątrz, jak i od wewnątrz. Dając za przykład św. Pawła, mówił o odwadze, którą należy czerpać od Zmartwychwstałego. Na zakończenie podkreślił potrzebę konfrontowania swojego życia ze słowem Bożym.

Po Komunii Świętej Nuncjusz Apostolski odczytał dekret Stolicy Apostolskiej ustanawiający bł. Jana Pawła II Patronem Miasta Świdnicy. Potem przemówił Wojciech Murdzek, prezydent Świdnicy.

Po Mszy Świętej miało jeszcze miejsce poświęcenie pamiątkowej tablicy na budynku Świdnickiej Kurii Biskupiej. Ostatnim akcentem tego dnia była kolacja w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej.

        

08.05.2012 (wtorek)
Uroczystość św. Stanisława, biskupa i męczennika, patrona Polski i diecezji świdnickiej

W uroczystość św. Staniaława, biskupa i męczennika, patrona Polski i diecezji świdnickiej Mszy Świętej w kaplicy głównej przewodniczył ks. kan. Wiesław Rusin, ojciec duchowny. Homilię wygłosił ks. prał. Tadeusz Chlipała, rektor. Mówił w niej o dwóch wielkich Polakach, jakimi byli św. Stanisław oraz bł. Jan Paweł II. Postawił ich za przykład świadectwa wiary w Jezusa Chrystusa.

09.05.2012 (środa)
Dzień skupienia neoprezbiterów

Już po raz ostatni księża neoprezbiterzy przybyli do "domu ziarna" jako najmłodsi kapłani w diecezji na swój comiesięczny dzień skupienia. Następny taki dzień będzie obejmował już braci diakonów, którzy 19. maja przyjmą święcenia prezbiteratu w katedrze świdnickiej.

Dzień skupienia tradycyjnie rozpoczął się adoracją Najświętszego Sakramentu oraz okazją do spowiedzi. Po niej księża neoprezbiterzy wzięli udział we Mszy Świętej, której przewodniczył bp Ignacy Dec, pasterz Kościoła świdnickiego. Dzień zakończył się spotkaniem z biskupem diecezjalnym.

09.05.2012 (środa)
Wizyta abp. Celestino Migliore w seminarium

W dzień po uroczystościach diecezjalnych ku czci św. Stanisława z wizytą do seminarium przybył abp Celestino Migliore, Nuncjusz Apostolski w Polsce. Wszystko rozpoczęło się uroczystą Mszą Świętą, której przewodniczył dostojny gość. Obecni na niej byli także: bp Ignacy Dec, bp Adam Bałabuch i ks. prał. Stanisław Chomiak, kanclerz Świdnickiej Kurii Biskupiej.

Na początek ks. prał. Tadeusz Chlipała, rektor przedstawił kilka faktów z życia wspólnoty seminaryjnej. Homilię wygłosił główny celebrans, mówiąc m. in. o radości wiary, widocznej w nauczaniu świętych Pawła i Barnaby, porównanej do radości Benedykta XVI po zeszłorocznej pielgrzymce do Afryki, czy spotkaniu z wolontariuszami Światowych Dni Młodzieży w Madrycie.

Po Mszy Świętej dziekani alumnów w imieniu całej wspólnoty podziękowali za obecność arcybiskupa w "domu ziarna". Złożyli także życzenia bp. Adamowi z okazji przypadającej wczoraj czwartej rocznicy sakry biskupiej i ks. prał. Stanisławowi Chomiakowi z okazji patronalnego święta.

Następnie wszyscy udali się na śniadanie do seminaryjnego refektarza, gdzie po posiłku alumni mieli możliwość zadać pytania abp. Celestino.

      

10.05.2012 (czwartek)
Msza Święta w kaplicy głównej

Wspólnota seminaryjna już po raz ostatni zgromadziła się na Mszy Świętej razem z braćmi diakonami, zarówno przed ich wyjazdem na rekolekcje przed święceniami prezbiteratu, jak i samymi święceniami. Z tego też powodu diakoni objęli wszystkie funkcje liturgiczne na Eucharystii. Przewodniczył jej ks. prał. Tadeusz Chlipała, rektor i opiekun kursu VI.

Homilię wygłosił natomiast ks. kan. Wiesław Rusin, ojciec duchowny. Mówił w niej o święceniach prezbiteratu, jako niezwykłym zespoleniu serca kapłana z Sercem Jezusowym. Prosił diakonów, by w ich życiu Jezus był największym i jedynym przykładem miłości.

11.05.2012 (piątek)
Zakończenie prac remontowych pawilonu

Dzisiejszego dnia zakończyły się prace remontowe przy elewacji pawilonu. Jest to najmniejszy budynek na terenie seminaryjnym, w którym mieszka Annus propedeuticus. Znajduje się tam też tzw. mała kaplica oraz mieszkanie księdza przełożonego. Jest to tym samym ostatni budynek seminaryjny, który zyskał nowy wygląd.

  

13.05.2012 (niedziela)
Msza Święta "kanonicka"

W niedzielny poranek wspólnota seminaryjna udałą się do katedry świdnickiej na tzw. Mszę Świętą "kanonicką", której przewodniczył ks. kan. Krzysztof Ambrożej, proboszcz parafii pw. Chrystusa Króla w Dzierżoniowie. W wygłoszonej homilii mówił o Bożej miłości, która dziś szczególnie widoczna jest w darze Eucharystii, będącym największym umocnieniem. Stwierdził także, iż miłość Boga powinna mieć swoje odbicie w relacjach między ludźmi.

14.05.2012 (poniedziałek)
Święto św. Macieja, Apostoła

W święto św. Macieja, Apostoła wspólnota seminaryjna zgromadziła się w kaplicy głównej na Mszy Świętej. Przewodniczył jej ks. kan. Tomasz Czubak, prefekt. Główny celebrans wygłosił również homilię, w której mówił o właściwym rozeznaniu powołania i braniu za nie odpowiedzialności. Stwierdził następnie, iż musi ona charakteryzować się właściwą aktywnością, przynoszącą dobre owoce.

16.05.2012 (środa)
Dzień skupienia roku trzeciego

Bracia z kursu trzeciego udali się na Mszę Świętą z Jutrznią do małej kaplicy w pawilonie. Przewodniczył jej ks. prał. Tadeusz Chlipała, rektor i opiekun tego rocznika. W ciągu dnia rok III modlił się także wspólnie Liturgią Godzin.

16.05.2012 (środa)
Święto św. Andrzeja Boboli, prezbitera i męczennika, patrona Polski

W święto św. Andrzeja Boboli, prezbitera i męczennika, jak również patrona Polski Mszy Świętej w kaplicy głównej przewodniczył ks. kan. Wiesław Rusin, ojciec duchowny. W homilii główny celebrans przedstawił życiorys patrona Polski, a w szczególności jego okrutną śmierć męczeńską. Stwierdził, że za wstawiennictwem świętego należy modlić się o jedność Kościoła i Polski.

17.05.2012 (czwartek)
Wieczorna Msza Święta

Jak co tydzień w czwartkowy wieczór wspólnota seminaryjna zgromadziła się w kaplicy głównej na Mszy Świętej, której przewodniczył ks. prał. Tadeusz Chlipała, rektor. Chciała ona w ten sposób modlić się razem w intencji diakonów przebywających na rekolekcjach, a którzy w najbliższą sobotę przyjmą święcenia prezbiteratu.

"Formacja do kapłaństwa jest formacją do świadectwa o Zmartwychwstałym."

Homilię wygłosił główny celebrans. Mówił w niej o konieczności słuchania słowa Bożego i budowaniu w oparciu o nie własnego życia. Stwierdził również, iż wielką potrzebą powołanego jest zawierzanie wszystkiego Chrystusowi, a przede wszystkim własnej codzienności.

18.05.2012 (piątek)
Pożegnanie diakonów

Diakoni, po zakończeniu rekolekcji przed święceniami prezbiteratu, powrócili na ostatni dzień do seminarium. W piątkowy wieczór właśnie dla nich miało miejsce w auli przedstawienie pt. "Trzy lata z tysiąca...", tradycyjnie przygotowane przez alumnów pierwszego roku. Najmłodsi klerycy ukazali w nim postać sługi Bożego Stefana kard. Wyszyńskiego. Kolejnym punktem dnia były podziękowania diakonów skierowane do wszystkich zebranych oraz przekazanie przez nich tabla kursowego.

Następnie wspólnota udała się do kaplicy głównej pw. Dobrego Pasterza, gdzie odbyło się nabożeństwo połączone z wyznaniem wiary i przysięgą o dobrowolności przyjęcia święceń prezbiteratu. Składali je wszyscy diakoni przed ks. prał. Tadeuszem Chlipałą, rektorem Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej.

      

18.05.2012 (piątek)
Msza Święta w katedrze

W trwającej VII edycji Dni Papieskich w Świdnicy przebiegającej pod hasłem "Jan Paweł II. Pamięć i obecność."grupa alumnów wraz z ks. prał. Tadeuszem Chlipałą, rektorem udała się do katedry na Mszę Świętą. Przewodniczył jej bp Ignacy Dec, biskup świdnicki. Była to uroczysta Eucharystia z okazji rocznicy urodzin bł. Jana Pawła II, patrona Świdnicy.

Homilię wygłosił ks. prof. dr hab. Waldemar Irek, rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Wspominał w niej bł. Jana Pawła II, w szczególności w aspekcie jego wielkiego powołania na pasterza Kościoła katolickiego. Mówił także o wielkim wpływie wiary rodziców na wychowanie dzieci.

Po Komunii Świętej ks. prał. Jan Bagiński, proboszcz parafii katedralnej, a następnie dziekani alumnów złożyli homilecie życzenia z okazji zbliżającej się 30. rocznicy jego święceń prezbiteratu.

18.05.2012 (piątek)
Koncert zespołu "The Clouds"

Seminaryjny zespół muzyczny "The Clouds" na zaproszenie ks. Przemysława Pojaska, wikariusza parafii pw. NMP Królowej Polski udał się na koncert dla uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych w Świdnicy. Był to występ w ramach dnia upamiejętniającego rocznicę urodzin bł. Jana Pawła II.

19.05.2012 (sobota)
Święcenia prezbiteratu

Sześcioletni cykl formacji seminaryjnej kończy się święceniami prezbiteratu, dlatego dzień ten jest największym świętem całej wspólnoty seminaryjnej oraz całej diecezji. W tym roku bp Ignacy Dec, pasterz Kościoła świdnickiego wyświęcił, wraz z towarzyszącymi mu bp. Adamem Bałabuchem, biskupem pomocniczym świdnickim i innymi księżmi, czternastu diakonów Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej.

Liturgia święceń rozpoczęła się po Ewangelii. Na początku kandydaci zostali przedstawieni biskupowi, po czym ten wygłosił homilię obrzędową. Mówił w niej o roli kapłanów i wielkiej odpowiedzialności, jaka na nich spoczywa. Po homilii księża złożyli przysięgę o posłuszeństwie względem biskupa i wyznali swoją wiarę. Następnie została odśpiewana litania do Wszystkich Świętych, która zawsze towarzyszy wielkim wydarzeniom. W wezwaniach modlitwy pojawiły się imiona wszystkich patronów wyświęcanych diakonów.

Po litanii odbyło się to, co jest istotą święceń, czyli nałożenie na kandydatów rąk (uczynili to wszyscy obecni księża) oraz modlitwa święceń. Po święceniach nowi prezbiterzy ubrali ornaty i już jako kapłani podeszli po raz kolejny do biskupa, aby ten namaścił ich ręce olejami. Od tej pory ich dłonie będą przedłużeniem dłoni samego Chrystusa. Po procesji z darami bp Ignacy Dec symbolicznie podarował neoprezbiterom chleb i wino oraz przekazał pocałunek pokoju.

Na zakończenie Eucharystii zostały księżom neoprezbiterom rozdane indeksy, z którymi zdawali egzaminy przez cały okres pobytu w "domu ziarna". Oprócz nich otrzymali dyplomy z tytułami magistrów teologii oraz książeczki jurysdykcyjne. Był też czas na życzenia i podziękowania.

      

Lista nowo wyświęconych
ks. Dariusz Balcerek parafia pw. Chrystusa Króla w Dzierżoniowie
ks. Andrzej Franków parafia pw. św. Franciszka z Asyżu w Świebodzicach
ks. Mateusz Graboń parafia pw. św. Barbary w Nowej Rudzie
ks. Paweł Kilimnik parafia pw. św. Marii Magdaleny w Ścinawce Średniej
ks. Jakub Klimontowski parafia pw. Narodzenia NMP w Krużlowej Wyżnej (diecezja tarnowska)
ks. Łukasz Kopczyński parafia pw. św. Mikołaja w Nowej Rudzie
ks. Paweł Laska parafia pw. św. Mikołaja w Pruchniku (archidiecezja przemyska)
ks. Artur Merholc parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Żarowie
ks. Krzysztof Mielnik parafia pw. św. Marcina w Piławie Górnej
ks. Krzysztof Papierz parafia pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Jaworzynie Śląskiej
ks. Paweł Siwek parafia pw. Dziesięciu Tysięcy Męczenników w Turkowych (diecezja kaliska)
ks. Tomasz Spyrka parafia pw. św. Jakuba w Pieszycach
ks. Mateusz Urdzela parafia pw. Nawiedzenia NMP w Wabienicach (archidiecezja wrocławska)
ks. Rafał Zaleski parafia pw. św. Marcina w Piławie Górnej

20.05.2012 (niedziela)
Wspomnienie św. Jana Nepomucena, prezbitera i męczennika

W liturgiczne wspomnienie św. Jana Nepomucena, prezbitera i męczennika Mszy Świętej w kaplicy głownej przewodniczył ks. prał. Tadeusz Chlipała, rektor. Główny celebrans wygłosił rówinież homilię, mówiąc o potrzebie otwierania swoich myśli i serca na tajemnicę cudu Eucharystii. Biorąc natomiast za przykład św. Jana Nepomucena, każdego dnia trzeba uczyć się dochowywać tajemnic, by kiedyś stać się wiernym tajemnicom powierzanym kapłanom przez Kościół.

20.05.2012 (niedziela)
Prymicje księży neoprezbiterów

Jak co roku alumni naszego seminarium rozjechali się po terenach całej diecezji, aby pomóc swoim starszym braciom w zorganizowaniu Mszy Świętych prymicyjnych. Księża neoprezbiterzy odprawiali je w swoich rodzinnych parafiach. Po Eucharystiach składali oni bliskim podziękowania i udzielali uroczystych błogosławieństw.

22.05.2012 (wtorek)
Wizyta o. Roberta Jurzysty OFM

Wspólnotę seminaryjną odwiedził o. Robert Jurzysta OFM, franciszkanin pracujący na misjach w afrykańskiej Burkinie Faso. Była to druga wizyta ojca misjonarza w świdnickim "domu ziarna". Pierwszy raz odwiedził on wspólnotę przed dwoma laty.

Po wspólnej kolacji miało miejsce spotkanie z gościem w małej auli. Opowiadał on o  działalności misyjnej sióstr i braci z zakonu franciszkańskiego na Czarnym Lądzie, pokazując jednocześnie zdjęcia z życia codziennego ludności afrykańskiej. Potem alumni mieli możliwość zadać kilka pytań ojcu misjonarzowi. Wszystko zakończyło się wspólnym nabożeństwem majowym w seminaryjnym ogrodzie.

  

23.05.2012 (środa)
Msza Święta pod przewodnictwem o. Roberta Jurzysty OFM

Przebywający w świdnickim seminarium o. Robert Jurzysta OFM, franciszkanin pracujący na misjach w afrykańskiej Burkinie Faso, przewodniczył porannej Mszy Świętej w kaplicy głównej. Wpólnota modliła się razem w intencji sióstr i braci z zakonu franciszkańskiego pracujących na Czarnym Lądzie. Podczas niej wygłosił homilię. Podzielił się z zebranymi swoim doświadczeniem z pracy misyjnej, a także opowiedział o warunkach życia tamtejszej ludności. Zebrane zaś przez alumnów podczas przygotowania darów pieniądze przeznaczone będą na potrzeby ich współbraci kleryków z Afryki.

  

24.05.2012 (czwartek)
Prymicje w seminarium

Do świdnickiego "domu ziarna" przybyli księża neoprezbiterzy, aby odprawić Mszę Świętą prymicyjną. Przewodniczył jej ks. Rafał Zaleski, senior rocznika neoprezbiterów. W Eucharystii oprócz księży przełożonych, księży wykładowców i alumnów wzięli udział także świeccy pracownicy seminarium i siostry zakonne.

"Życzę wam byście u schyłku każdego dnia, a zwłaszcza swojego życia mogli powiedzieć: Warto było."

Homilię wygłosił ks. prał. Marek Korgul, wikariusz biskupi i dyrektor wydziału katechetycznego Świdnickiej Kurii Biskupiej. Mówił w niej o bogatej w doświadczenia drodze do święceń, które mają być gotowością do poświęceń, współpracy i oddawania całego siebie.

Na koniec czternastu księży udzieliło wszystkim zebranym błogosławieństwa prymicyjnego. Na mocy przywileju danego przez Ojca Świętego, było to błogosławieństwo papieskie.

    

24.05.2012 (czwartek)
20. rocznica święceń prezbiteratu

Wpólnota seminaryjna zgromadziła się w kaplicy głównej, aby uczestniczyć w uroczystej Mszy Świętej z okazji 20. rocznicy święceń prezbiteratu księży wyświęconych we Wrocławiu i Legnicy w 1992 roku. Wśród nich jest ks. prał. Tadeusz Chlipała, rektor świdnickiego seminarium.

Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił bp Ignacy Dec, biskup świdnicki. Wspomniał czas, który minął od przystąpienia obecnych jubilatów do seminarium, m. in. pielgrzymki bł. Jana Pawła II do Polski, podziały diecezji, a także 46. Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny z maja 1997 roku we Wrocławiu.

Po Mszy Świętej dziekani alumnów złożyli życzenia księżom jubilatom. Potem w seminaryjnym refektarzu odbył się uroczysty obiad, był też czas na życzenia i gratulacje. Na zakończenie alumni pierwszego roku wystawili w auli sztukę pt. "Trzy lata z tysiąca...".

    

25.05.2012 (piątek)
Pielgrzymka do Częstochowy księży neoprezbiterów

Tradycją już się stało, że księża neoprezbiterzy po święceniach udają się na Jasną Górę. Właśnie tam chcą podziękować Bogu za przyczyną Matki Najświętszej za dar kapłaństwa. W tym roku pojechali tam z ks. prał. Tadeuszem Chlipałą, rektorem oraz swoimi rodzicami. Odprawili oni Mszę Świętą w kaplicy Cudownego Obrazu, przeszli także drogę krzyżową. W drodze powrotnej odwiedzili dom Zgromadzenia Sióstr Świętego Pawła.

25.05.2012 (piątek)
25. rocznica święceń prezbiteratu

Wspólnota seminaryjna udała się do katedry świdnickiej, aby uczestniczyć w uroczystej Mszy Świętej z okazji 25. rocznicy święceń prezbiteratu księży wyświęconych we Wrocławiu w 1987 roku. Wśród nich jest bp Marek Mendyk, biskup pomocniczy legnicki, który był obecny na Eucharystii. Wśród uczestników był także bp Adam Bałabuch, biskup pomocniczy świdnicki.

"W życiu kapłańskim nieustannie trzeba się nawracać, z dobrego na jeszcze lepsze."

Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił bp Ignacy Dec, biskup świdnicki. Wspomniał czas, który minął od przystąpienia obecnych jubilatów do seminarium.

Po Mszy Świętej wszyscy zostali zaproszeni do gmachu Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej. Odbył się tam uroczysty obiad, był też czas na życzenia i gratulacje. Na zakończenie alumni pierwszego roku wystawili w auli sztukę pt. "Trzy lata z tysiąca...".

26.05.2012 (sobota)
Wigilia uroczystości Zesłania Ducha Świętego

Wieczorną modlitwą Liturgią Godzin wspólnota seminaryjna rozpoczęła obchody uroczystości Zesłania Ducha Świętego. Wigilii przewodniczył i homilię wygłosił ks. Krzysztof Iwaniszyn, ojciec duchowny. Mówił w niej, że każdy jest powołany, by czuwać i modlić się do Boga. Powołany również do tego, aby umacniać braci w wierze w Zmartwychwstałego. Na zakończenie odbyło się jeszcze nabożeństwo majowe przed Najświętszym Sakramentem.

  

27.05.2012 (niedziela)
Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

"Modlitwa zawsze jest przygotowaniem do przyjęcia darów."

W uroczystość Zesłania Ducha Świętego wspólnota seminaryjna udała się na Mszę Świętą do świdnickiej katedry. Eucharystię tę sprawował wyjątkowy gość z Kazachstanu, abp Tomasz Peta, arcybiskup archidiecezji Najświętszej Maryi Panny w Astanie. Obecny był na niej także bp Ignacy Dec, biskup świdnicki.

Główny celebrans wygłosił również homilię. Mówił w niej o znaczeniu modlitwy różańcowej dla Kazachów, zwłaszcza w okresie kiedy brakowało w tym państwie kościołów i kapłanów. Stwierdził, iż stała się ona podstawą do przyjęcia daru wolności dla tego narodu.

    

27.05.2012 (niedziela)
Msza Święta dla osób głuchoniemych

Klerycy z grupy AMEN udali się na Mszę Świętą dla osób niesłyszących do parafii NMP Królowej Polski w Świdnicy. Przewodniczył jej ks. Przemysław Pojasek, wikariusz świdnickiej parafii. Główny celebrans w homilii mówił o potrzebie otwartości na działanie Ducha Świętego w codziennym życiu.

27.05.2012 (niedziela)
Msza Święta "kanonicka"

Grupa alumnów w uroczystość Zesłania Ducha Świętego udała się na tzw. Mszę Świętą "kanonicką". Przewodniczył jej ks. prał. Jan Bagiński, proboszcz parafii katedralnej. Homilię wygłosił zaś ks. Marek Nowak, wikariusz parafii katedralnej. Mówił w niej o wartości miłości w życiu każdego człowieka, a także o tym, iż połączona ona z darami Ducha Świętego może być największą jego siłą.

28.05.2012 (poniedziałek)
40. rocznica święceń prezbiteratu

Grupa alumnów udała się do katedry świdnickiej, aby uczestniczyć w uroczystej Mszy Świętej z okazji 40. rocznicy święceń prezbiteratu księży wyświęconych w 1972 roku.

Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił bp Ignacy Dec, biskup świdnicki. Mówił o dwóch matkach: Ewie, która wraz z Adamem przyniosła na świat chaos i Maryi, która stała się Matką Kościoła. Będąc nią Maryja widzi potrzeby wspólnoty i prosi za nią u Boga.

Po Mszy Świętej wszyscy zostali zaproszeni do gmachu Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej. Odbył się tam uroczysty obiad, był też czas na życzenia i gratulacje.

  

28.05.2012 (poniedziałek)
Święto NMP Matki Kościoła

"Życie w prawdzie to cel, który wyznacza nam dziś Maryja."

W święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła wspólnota seminaryjna zgromadziła się na Mszy Świętej w kaplicy głównej. Przewodniczył jej ks. kan. Tomasz Czubak, prefekt. Główny celebrans wygłosił również homilię, w której mówił o oczekiwaniach Maryi Panny wobec człowieka, jakimi są wielka miłość i odpowiedzialność. Swoje kazanie zakończył stwierdzeniem, iż najpiękniejszym darem jaki może dać człowiek jest dar z samego siebie.

  

29.05.2012 (wtorek)
Wspomnienie św. Urszuli Ledóchowskiej, dziewicy

W liturgiczne wspomnienie św. Urszuli Ledóchowskiej, dziewicy wspólnota seminaryjna zgromadziła się w kaplicy pw. Dobrego Pasterza na Mszy Świętej z Jutrznią. Przewodniczył jej ks. kan. Wiesław Rusin, ojciec duchowny alumnów.

31.05.2012 (czwartek)
Święto Nawiedzenia NMP

W święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny wspólnota seminaryjna zgromadziła się na wieczornej Mszy Świętej w kaplicy głównej. Przewodniczył jej ks. prał. Tadeusz Chlipała, rektor.

Główny celebrans wygłosił również homilię, w której mówił o Maryi i Elżbiecie, dwóch kobietach dotkniętych łaską Bożą. Zwrócił również uwagę na konieczność wychodzenia naprzeciw bliźniemu. Swoją homilię zakończył słowami zaczerpniętymi z kantyku Maryi.

  

31.05.2012 (czwartek)
Diecezjalny Dzień Osób Chorych i Niepełnosprawnych

Tradycyjnie alumni z trzeciego roku uczestniczyli we Mszy Świętej w katedrze świdnickiej, zorganizowanej z okazji Diecezjalnego Dnia Osób Chorych i Niepełnosprawnych. Przewodniczył jej bp Ignacy Dec, biskup świdnicki. Obecny był na niej także ks. Marek Mielczarek, proboszcz parafii pw. św. Michała Archanioła w Słupicach i diecezjalny duszpasterz osób chorych i niepełnosprawnych.

Główny celebrans wygłosił homilię, w której podkreślił konieczność trwania w postawie miłości i życzliwym spojrzeniu na bliźnich.

Po Eucharystii odbył się przemarsz ulicami miasta z katedry do szkoły specjalnej. Tam miał miejsce festyn.

    

Wybierz kronikę