Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Świdnickiej
Portal „Adalbertus” | Seminarium Duchowne | Diecezja Świdnicka
Seminarium > Kronika

Drukuj stronę Wyślij link znajomemu

Kronika WSD - Kwiecień 2012

01.04.2012 (niedziela)
Wyjazd alumnów na ferie świąteczne

W Niedzielę Palmową po Mszy Świętej alumni mieli okazję udać się na czas świąt Zmartwychwstania Pańskiego do swoich rodzinnych parafii. Będą tam pomagać księżom proboszczom w organizowaniu liturgii oraz spędzać czas wśród swoich bliskich.

Część braci wróci do "domu ziarna" w środę, aby wziąć udział w obchodach Triduum Sacrum w świdnickiej katedrze. Są to klerycy, którzy śpiewają w chórze oraz tworzą asystę liturgiczną.

01.04.2012 (niedziela)
Niedziela Palmowa

Niedziela Męki Pańskiej, czyli Palmowa, rozpoczyna w Kościele katolickim obchody Wielkiego Tygodnia. Jest to dzień upamiętniający uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy.

Tego dnia wspólnota seminaryjna udała się do katedry świdnickiej, aby uczestniczyć w uroczystej Mszy Świętej, której przewodniczył ks. prał. Tadeusz Chlipała, rektor seminarium. Liturgia rozpoczęła się przed świątynią, gdzie została m. in. odczytana Ewangelia. Główny celebrans dokonał także poświęcenia palm. Podczas liturgii słowa został z kolei odśpiewany przez alumnów opis Męki Pana naszego Jezusa Chrystusa według św. Mateusza.

W homilii ksiądz rektor mówił, że czas Wielkiego Postu, podczas którego jesteśmy wzywani do głębszego przeżywania modlitwy, jałmużny i pokuty, musi zaowocować odrodzeniem miłości do Pana Jezusa. To z kolei powinno skutkować odrzuceniem wszystkiego co jest przeciwko Ewangelii i mocnym opowiedzeniem się po stronie Chrystusa.

    

02.04.2012 (poniedziałek)
Msza Święta na stadionie w Wałbrzychu

Tradycyjnie w rocznicę śmierci bł. Jana Pawła II na wałbrzyskim stadionie na Białym Kamieniu odprawiana jest Msza Święta. W tym roku bp Ignacy Dec, biskup świdnicki przewodniczył celebrze, która transmitowana była przez Telewizję "Trwam" i Radio "Maryja", a w której uczestniczyło także kilkunastu alumnów.

"Jan Paweł II miał odwagę sprzeciwić się cywilizacji śmierci i opowiedzieć się za cywilizacją miłości."

W homilii pasterz Kościoła świdnickiego mówił o czterech wyznacznikach cywilizacji miłości wskazywanych przez bł. Jana Pawła II. Są to: pierwszeństwo osoby przed rzeczą, etyki przed techniką, być przed mieć oraz miłości przed sprawiedliwością. Pod kątem tych kryteriów ocenił także dzisiejszą sytuację życia osobistego, rodzinnego i społecznego.

05.04.2012 (czwartek)
Msza Wieczerzy Pańskiej

Mszą Wieczerzy Pańskiej, sprawowaną wieczorem w Wielki Czwartek, Kościół rozpoczął celebrowanie Świętego Triduum Paschalnego. Eucharystia ta jest wspomnieniem Ostatniej Wieczerzy, podczas której zostały ustanowione Najświętszy Sakrament oraz kapłaństwo.

"Życie, które nie jest poświęceniem, które nie jest darem ofiarnym, staje się mało ważne."

Uroczystej Mszy Świętej w katedrze świdnickiej przewodniczył bp Ignacy Dec, pasterz Kościoła lokalnego. Obecni byli także księża przełożeni, księża z parafii katedralnej oraz alumni.

Główny celebrans w homilii wspominał wydarzenia z Wieczernika, które przyniosły światu trzy wielkie dary. Eucharystię, pozostawiony przez Boga pokarm będący zadatkiem życia wiecznego, kapłaństwo, jako święty dar dla Kościoła i przykład miłości, zawarty w najwyższym przykazaniu.

Po homilii miał miejsce obrzęd zwany mandatum. Biskup w geście pokory i służby dokonał symbolicznego obmycia nóg dwunastu mężczyznom, na pamiątkę wydarzeń z Ostatniej Wieczerzy. Po zakończonej Eucharystii Najświętszy Sakrament został przeniesiony na ołtarz adoracji, gdzie wierni będą mogli oddawać Mu cześć przez cały następny dzień.

      

05.04.2012 (czwartek)
Msza Krzyżma Świętego

W Wielki Czwartek przed południem, jak co roku, w katedrze miała miejsce Msza Krzyżma Świętego. Przewodniczył jej bp Ignacy Dec, biskup diecezjalny. Obecni byli także bp Adam Bałabuch, księża infułaci oraz większość kapłanów tworzących prezbiterium diecezji świdnickiej.

"Warunkiem owocnej nowej ewangelizacji jest wspólnota kapłanów i świeckich skupiona wokół swojego biskupa."

Swoją homilią główny celebrans nawiązał do listu biskupów polskich do kapłanów na Wielki Czwartek 2012 roku: "Spotkanie z Jezusem Chrystusem". Mówił również, jak bardzo ważną rolę odgrywają kapłani, na których liczą nie tylko obecni w kościołach, ale także i ci, którzy do nich nie chodzą. Podkreślił istotę dawania świadectwa o Kościele, jako naszym domu.

W trakcie modlitwy eucharystycznej biskup dokonał błogosławieństwa oleju chorych, natomiast po Komunii Świętej - konsekracji krzyżma. Miały też miejsce nominacje diecezjalne, które odczytał ks. prał. Stanisław Chomiak, kanclerz Świdnickiej Kurii Biskupiej.

Po zakończeniu Eucharystii wszyscy udali się do seminarium, gdzie miał miejsce uroczysty obiad. Podczas niego m. in. bp Adam Bałabuch złożył biskupowi diecezjalnemu i innym kapłanom życzenia.

      

06.04.2012 (piątek)
Liturgia Męki Pańskiej

Wielki Piątek to dzień, w którym Kościół nie sprawuje Eucharystii. W świdnickiej katedrze zgromadzili się jednak wierni, by pod przewodnictwem bp. Ignacego Deca uczestniczyć w liturgii Męki Pańskiej.

"Dzisiaj pochylamy się nad najważniejszą śmiercią jaka kiedykolwiek miała miejsce."

Rozpoczęła się ona od prostracji, czyli leżenia krzyżem, którą wykonał główny celebrans. Następnie miała miejsce liturgia słowa, podczas której odśpiewano opis Męki Pana naszego Jezusa Chrystusa według św. Jana. Po niej główny celebrans wygłosił homilię, w której nawiązał do swojej tegorocznej pielgrzymki z wiernymi do Ziemi Świętej, podczas której odwiedził m. in. Golgotę. Wzywał także do obrony krzyża, symbolu zbawienia.

Drugą częścią liturgii była adoracja krzyża. Na początku pasterz Kościoła świdnickiego dokonał jego odsłonięcia, po czym księża, alumni i wierni mogli podejść, aby oddać mu cześć. Po Komunii Świętej miała miejsce procesja do Grobu Pańskiego, gdzie umieszczono monstrancję z Najświętszym Sakramentem. Będzie można adorować Go tam przez cały następny dzień.

      

06.04.2012 (piątek)
Droga krzyżowa w katedrze

Część alumnów w godzinach popołudniowych w katedrze świdnickiej uczestniczyła w ostatniej w tym roku drodze krzyżowej. Przewodniczył jej ks. prał. Jan Bagiński, proboszcz parafii pw. Świętych Stanisława i Wacława w Świdnicy.

06.04.2012 (piątek)
Ciemna Jutrznia

W katedrze miała miejsce poranna modlitwa Liturgią Godzin, którą poprowadził chór seminaryjny. Tzw. "ciemnej Jutrzni" przewodniczył bp Ignacy Dec, z którym tradycyjnie odmówiona została także Godzina czytań.

  

07.04.2012 (sobota)
Wigilia Paschalna

Wigilia Paschalna jest centralnym i najważniejszym momentem w całym Triduum Świętym. Nie należy już ona do Wielkiej Soboty, ponieważ rozpoczyna się po zachodzie słońca. Zgodnie z symboliką żydowską oznacza to już nowy dzień, zatem jej liturgia rozpoczyna obchody dnia Zmartwychwstania.

Mszy Świętej, składającej się z czterech części, przewodniczył pasterz diecezji świdnickiej, bp Ignacy Dec. Pierwszą z nich była liturgia Światła, która rozpoczęła się przed katedrą. Miało tam miejsce poświęcenie ognia i przygotowanie paschału. Po wyżłobieniu na nim krzyża, liter alfabetu greckiego ? i ? oraz cyfr 2012, wszyscy udali się w procesji do katedry. Podczas niej trzykrotnie było zaśpiewane "Światło Chrystusa" i zapalano świece. Kolejnym ważnym punktem był "Exsultet", czyli orędzie wielkanocne, które wykonał dk. Paweł Kilimnik. Zawiera ono m. in. pochwałę ofiary paschalnej Chrystusa i sakramentu chrztu oraz dziękczynienie za zmartwychwstanie i wybawienie ludzkości z grzechu.

"Jest wiele dobra w świecie, które trzeba zauważyć i naśladować."

Częścią drugą Eucharystii była liturgia słowa. W tym dniu była szczególnie rozbudowana, ponieważ składała się aż z siedmiu czytań ze Starego Testamentu. Po nich odśpiewano hymn "Chwała na wysokości Bogu", podczas którego rozbrzmiały wszystkie dzwony i organy. Nie używano ich od Mszy Wieczerzy Pańskiej. Następnie lektor odczytał epistołę, czyli fragment Listu św. Pawła Apostoła do Rzymian. Po Ewangelii główny celebrans wygłosił homilię, w której podkreślił ważność uczestnictwa w Eucharystii, jako centrum życia chrześcijańskiego. Zachęcił także do dawania świadectwa wiary i przekazywania jej kolejnym pokoleniom.

Kolejną częścią Mszy Świętej była liturgia chrzcielna. Rozpoczęła się ona od litanii do Wszystkich Świętych. Po błogosławieństwie wody chrzcielnej i zanurzeniu w niej paschału, miało miejsce odnowienie przyrzeczeń chrztu i aspersja, czyli pokropienie wiernych wodą święconą.

Ostatnim elementem była liturgia eucharystyczna, podczas której zostały zakonsekrowane Chleb i Wino. Nie robiono tego od czwartkowej Mszy Wieczerzy Pańskiej. Po Komunii Świętej biskup zaprosił wszystkich obecnych w katedrze na Mszę Świętą z procesją rezurekcyjną, która odbędzie się w katedrze w poranek wielkanocny.

      

07.04.2012 (sobota)
Błogosławienie pokarmów na stół wielkanocny

Bracia, którzy otrzymali już posługę lektoratu, udali się do swoich rodzinnych parafii, aby pomóc księżom proboszczom w błogosławieniu pokarmów na stół wielkanocny. Tradycyjnie tego obrzędu dokonuje się w Wielką Sobotę.

07.04.2012 (sobota)
Ciemna Jutrznia

Podobnie jak w Wielki Piątek, dziś również odbyła się tzw. "ciemna Jutrznia", którą poprowadził chór seminaryjny. Tym razem jednak modlitwie Liturgią Godzin przewodniczył biskup pomocniczy świdnicki, bp Adam Bałabuch.

  

08.04.2012 (niedziela)
Zmartwychwstanie Pańskie

W dzień Zmartwychwstania Pańskiego, procesją rezurekcyjną z Najświętszym Sakramentem, rozpoczęła się Msza Święta o świcie. Zainicjował ją główny celebrans, bp Ignacy Dec, biskup diecezji świdnickiej. Przez ten pochód wokół placu Jana Pawła II zostało podkreślone największe i najpiękniejsze święto chrześcijańskie.

"Jezus liczy na nas, na tych którzy przy nim pozostali."

Homilię biskup Ignacy rozpoczął od tradycyjnych słów powitania: "Chrystus zmartwychwstał", na co wszyscy odpowiedzieli: "Prawdziwie zmartwychwstał". Dalej mówił o naocznych świadkach pustego grobu, na których doświadczeniach opiera się nasza wiara. Przestrzegał także przed negatywnym wpływem humanizmu ateistycznego i materialistycznego na wiarę, jaki można zaobserwować w wielu krajach zachodniej Europy.

Po Komunii Świętej zostało odśpiewane uroczyste "Te Deum", podkreślające wielkość świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Po Mszy Świętej ks. prał. Jan Bagiński, proboszcz parafii katedralnej, złożył wszystkim zebranym najserdeczniejsze życzenia z okazji świąt Wielkanocnych i zachęcał ich do tego, aby niestrudzenie trwali przy Zmartwychwstałym Chrystusie.

    

09.04.2012 (poniedziałek)
List rektorów na święta

Jak co roku w pierwszy dzień oktawy Wielkanocy w kościołach odczytywany jest list rektora Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, ks. prof. zw. dr. hab. Waldemara Irka, oraz rektora Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej, ks. dr. Tadeusza Chlipały. List w wielu parafiach diecezji czytany był przez kleryków przebywających na przerwie świątecznej.

10.04.2012 (wtorek)
Eucharystia w kościele pw. Krzyża Świętego

Grupa alumnów udała się na wieczorną Eucharystię do kościoła pw. Krzyża Świętego w Świdnicy, aby modlić się w intencji ofiar katastrofy lotniczej, która miała miejsce dwa lata temu pod Smoleńskiem. Głównym celebransem był bp Ignacy Dec, biskup świdnicki.

"Nie wolno milczeć, trzeba stawać po stronie prawdy."

W homilii pasterz Kościoła diecezjalnego mówił o trzech obowiązkach wobec prawdy, jakimi są: poznawanie, głoszenie i obrona tej wartości.

15.04.2012 (niedziela)
Powrót alumnów do seminarium

Po przerwie świątecznej alumni powrócili do seminarium, aby rozpocząć ostatni etap formacji przed wakacjami. Dla diakonów będzie to czas kończący ich drogę do kapłaństwa, ponieważ już w przyszłym miesiącu otrzymają święcenia prezbiteratu. Niezwykle ważne momenty czekają też braci z piątego roku, którzy otrzymać mają święcenia diakonatu oraz alumnów z czwartego roku, którzy przygotowują się do posługi akolitatu.

17.04.2012 (wtorek)
Rada pedagogiczna

W seminarium odbyła się rada pedagogiczna, w której udział wzięli bp Ignacy Dec, biskup świdnicki, bp Adam Bałabuch, biskup pomocniczy świdnicki, księża przełożeni i profesorowie naszych alumnów. Spotkanie dotyczyło czerwcowych święceń diakonatu oraz posługi akolitatu. W tym czasie tradycyjnie w kaplicy głównej odbywała się adoracja Najświętszego Sakramentu, która zakończyła się błogosławieństwem eucharystycznym.

19.04.2012 (czwartek)
Wieczorna Msza Święta

W siódmą rocznicę wyboru papieża Benedykta XVI na Stolicę Piotrową, wpólnota seminaryjna zgromadziła się na Eucharystii w kaplicy głównej pod przewodnictwem ks. kan. Dominika Ostrowskiego, wicerektora, by modlić się w intencji Ojca Świętego. Była to też okazja do modlitwy za głównego celebransa, który kilka dni temu obchodził swoją kolejną rocznicę urodzin.

Ksiądz wicerektor homilię zaczął od krótkiego podsumowania dotychczasowego pontyfikatu Benedykta XVI, mówiąc m. in. o jego trudnych początkach. W drugiej zaś części analizując czytania z liturgii słowa, przedstawił miłość Boga do Kościoła, jaka objawia się w wielkim, choć ukrytym towarzyszeniu mu przez Ducha Świętego.

Po Komunii Świętej dziekani alumnów w imieniu całej wspólnoty złożyli jubilatowi najlepsze życznia.

  

21.04.2012 (sobota)
Wyjazd na Ogólnopolskie Dziecięce Dni Wspólnoty ERM do Krzeszowa

Alumni zaangażowani w seminaryjnej grupie formacyjnej Eucharystycznego Ruchu Młodych udali się do Krzeszowa na Ogólnopolskie Dziecięce Dni Wspólnoty ERM. Razem z innymi uczestnikami wzięli udził w grze terenowej i innych konkursach. Mieli także okazję zwiedzić Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej, a na zakończenie spotkania wysłuchać koncertu muzyki religijnej.

    

21.04.2012 (sobota)
Dzień skupienia księży neoprezbiterów

Księża neoprezbiterzy przybyli do świdnickiego seminarium na swój kolejny dzień skupienia. Różnił się on jednak od poprzednich, ponieważ wpisany był w sympozjum teologiczne jakie miało miejsce tego dnia w "domu ziarna". Księża neoprezbiterzy wzięli udział we wspólnotowej Mszy Świętej rozpoczynającej sympozjum, a następnie w konferencjach. Dzień skupienia zakończył się obiadem w seminaryjnym refektarzu.

21.04.2012 (sobota)
Sympozjum teologiczne

Już po raz kolejny w świdnickim "domu ziarna" odbyło się sympozjum teologiczne, które tym razem oscylowało wokół listu apostolskego Ojca Świętego Benedykta XVI "Porta Fidei", ogłaszającego Rok Wiary.

"Wiara jest fundamentem Kościoła i każdego człowieka."

Wszystko rozpoczęło się uroczystą Mszą Świętą w kaplicy głównej pod przewodnictwem bp. Ignacego Deca, biskupa świdnickiego. Udział w niej wzięli księża prelegenci, księża przełożeni i wykładowcy oraz świeccy studenci teologi. W homilii pasterz Kościoła lokalnego przypomniał trzy nauki, jakie głosił Benedykt XVI podczas pielgrzymki do Polski w 2006 roku. Była to potrzeba przyjęcia depozytu wiary w całości, odnowienie osobistej więzi z Chrystusem i konieczność posłuszeństwa Bogu.

Następnie wszyscy udali się do auli seminaryjnej, gdzie ks. dr Tadeusz Chlipała, rektor seminarium dokonał otwarcia sympozjum. Spotkanie poprowadził ks. dr Dominik Ostrowski, wicerektor. Obecni na nim byli m. in. bp Adam Bałabuch, biskup pomocniczy świdnicki i ks. prof. dr hab. Stanisław Araszczuk.

Później zaczęły się wykłady, pierwszym prelegentem był ks. dr Zbigniew Chromy, wykładowca w świdnickim seminarium, a tematem konferencji którą przedłożył było: "Motywacje ogłoszenia Roku Wiary u Pawła VI i Benedykta XVI". Po niej odczytany został wykład bp. Ignacego Deca o tytule: " Nauka i religia - wiedza i wiara". Ostatnim prelegentem pierwszej części sympozjum był ks. prof. dr hab. Henryk Seweryniak, Konsultor Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji i wykładowca Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z wykładem "Fundamentem jest Chrystus Pan (PF 9). Apologetyka współczesna: jak bronić wiary dzisiaj?"

Po krótkiej przerwie swój wykład wygłosił ks. prof. dr hab. Mariusz Rosik, wykładowca Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, o tytule: "Samarytanka przy studni: zaczątek pragnienia wiary". Po nim konferencję zatytułowaną "Czy można nauczyć się wiary na pamieć? Teologia wiary Soboru Watykańskiego II w świetle hermeneutyki reformy." wygłosił ks. prof. dr hab. Włodzimierz Wołyniec, wykładowca PWT we Wrocławiu. Ostatnim prelegentem był ks. dr hab. Bogusław Drożdż, również wykładowca PWT we Wrocławiu z wykładem "Wskazania duszpasterskie na Rok Wiary w świetle Noty Kongregacji Nauki Wiary z 6. stycznia 2012 roku."

Obrady zakończyło podsumowanie ks. dr. Dominika Ostrowskiego. Po nim wszyscy uczestnicy sympozjum udali się na obiad do seminaryjnego refektarza.

      

22.04.2012 (niedziela)
Msza Święta dla osób głuchoniemych

Klerycy z grupy AMEN udali się na Mszę Świętą dla osób niesłyszących do parafii NMP Królowej Polski w Świdnicy. Przewodniczył jej ks. Grzegorz Fabiński, wikariusz parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Wałbrzychu. Główny celebrans w homilii mówił o konieczności poszukiwania prawdy i poznawania Boga z Pisma Świętego.

22.04.2012 (niedziela)
Msza Święta w katedrze

Wspólnota seminaryjna w niedzielny poranek udała się na Mszę Świętą do świdnickiej katedry. Przewodniczył jej ks. Krzysztof Iwaniszyn, ojciec duchowny alumnów. W ramach homilii odczytany został "List Episkopatu Polski na Niedzielę Biblijną".

23.04.2012 (poniedziałek)
Uroczystość św. Wojciecha, biskupa i męczennika

W uroczystość św. Wojciecha, biskupa i męczennika, patrona Polski oraz świdnickiego seminarium, wspólnota zgromadziła się w kaplicy głównej na uroczystej Eucharystii pod przewodnictwem bp. Ignacego Deca, pasterza Kościoła lokalnego. Wzięli w niej udział także: bp Adam Bałabuch, księża przełożeni i profesorowie, siostry zakonne i świeccy pracownicy seminarium.

"Musimy umierać dla względów tego świata, a owocować dla świadectwa składanego Chrystusowi."

Homilię wygłosił bp Adam Bałabuch. W pierwszej części przedstawił życiorys św. Wojciecha w świetle trudnej i bolesnej, ale przynoszącej piękny owoc posługi Chrystusowi. W drugiej zaś mówił o wierze, która w życiu chrześcijanina nie może być sprawą prywatną, ale powinna być wiarygodnym świadectwem.

Po Komiunii Świętej dziekani alumnów złożyli w imieniu wspólnoty życzenia ks. prał. Markowi Korgulowi, dyrektorowi Wydziału Katechetycznego Świdnickiej Kurii Biskupiej i wykładowcy w "domu ziarna" z okazji zbliżajacych się jego imienin. Po Mszy Świętej w seminaryjnym refektarzu miało miejsce uroczyste śniadanie. W kaplicy zaś wystawiono relikwie św. Wojciecha, aby można im było oddawać cześć przez cały dzień.

      

24.04.2012 (wtorek)
Koncert śpiewu cerkiewnego

Do świdnickiego "domu ziarna" wraz z ks. Piotrem Nikolskim, proboszczem parafii prawosławnej pw. św. Mikołaja w Świdnicy przybył zespół muzyczny prawosławnych księży "Głos południa", pochodzących z Mołdawii. Dali oni w kaplicy głównej koncert śpiewu cerkiewnego, wykonując psalmy, hymny, a także kolędy i ballady. Na zakończenie alumni mogli gościom zadać kilka pytań.

  

25.04.2012 (środa)
I Świdnicki Maraton Biblijny

Grupa alumnów udała się do parafii pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Świdnicy na nabożeństwo rozpoczynające I Świdnicki Maraton Biblijny. Poprowadził je bp Ignacy Dec, biskup świdnicki. Inicjatywa ta polegała na nieprzerwanej lekturze Pisma Świętego przez kilka godzin, przez osoby reprezentujące społeczność Świdnicy.

Maraton rozpoczął pasterz Kościoła lokalnego odczytując I rozdział Ewangelii wg św. Mateusza. Czytanie Dobrej Nowiny kontynuował bp Adam Bałabuch, biskup pomocniczy świdnicki, a po nim świdniccy duchowni i lokalni przedstawiciele życia publicznego.

  

25.04.2012 (środa)
Święto św. Marka, Ewangelisty

"Chrystus może jeszcze wiele zrobić przez nasze ręce, słowa i czyny."

W święto św. Marka, Ewangelisty Mszy Świętej w kaplicy głównej przewodniczył ks. kan. Dominik Ostrowski, wicerektor. Homilię wygłosił natomiast dk. Łukasz Kopczyński. Mówił w niej o posłaniu i powołaniu, jakie otrzymuje każdy chrześcijanin od Boga. Nawoływał, by każdy ze zgromadzonych modlitwą i czynem pozyskiwał wiernych dla Chrystusa Zmartwychwstałego.

26.04.2012 (czwartek)
Wieczorna Msza Święta

"Nie bójmy się głosić Dobrej Nowiny, która przemienia serce człowieka."

W czwartkowy wieczór wspólnota seminaryjna zgromadziła się w kaplicy głównej na Eucharystii pod przewodnictwem ks. prał. Tadeusza Chlipały, rektora. W wygłoszonej przez siebie homilii mówił o konieczności głoszenia słowa Bożego, zwłaszcza przez osoby powołane do służby Bożej.

26.04.2012 (czwartek)
Msza Święta w katedrze

Grupa alumnów udała się do świdnickiej katedry na Mszę Świętą z okazji nadania IV Liceum Ogólnokształcącemu w Świdnicy imienia Orląt Lwowskich. Eucharystii przewodniczył bp Ignacy Dec, biskup świdnicki.

Pasterz Kościoła świdnickiego w homilii mówił o potrzebie otwartości na działanie Ducha Świętego, a także przedstawił pokrótce historię obrony Lwowa w 1920 r. przez garstkę dziewcząt i chłopców zwanych Orlętami Lwowskimi. Podczas Mszy Świętej miało także miejsce poświęcenie sztandaru szkoły.

26.04.2012 (czwartek)
Nabożeństwo słowa Bożego

W związku z trwającym Tygodniem Biblijnym w kaplicy głównej odbyło się nabożeństwo słowa Bożego poświęcone Eucharystii. Przewodniczył mu ks. kan. Marcin Gęsikowski, sekretarz bp. Ignacego Deca i wykładowca Pisma Świętego w naszym seminarium.

Po czytaniach zaczerpniętych z Mszy Wieczerzy Pańskiej miała miejsce homilia. Przewodniczący nabożeństwa mówił o podróży w jaką miłosierny Jezus chce wziąć każdego człowieka, a która prowadzi od niewoli grzechu do niebieskiej chwały Boga. Następnie wszyscy uczestnicy nabożeństwa oddali cześć ikonie "Chrystusa Pantokratora".

  

27.04.2012 (piątek)
Dzień skupienia diakonów

Diakoni udali się na Mszę Świętą do małej kaplicy w pawilonie, aby rozpocząć swój kursowy dzień skupienia. W ten sposób chcą lepiej przygotować się do zbliżających się święceń prezbiteratu. Eucharystii przewodniczył ks. prał. Tadeusz Chlipała, rektor i opiekun tego rocznika.

W ciągu dnia kurs VI modlił się wspólnie Liturgią Godzin, a wieczorem miał nabożeństwo z konferencją księdza opiekuna.

28.04.2012 (sobota)
Eucharystia w katedrze

Kilkunastu alumnów udało się do świdnickiej katedry na Eucharystię, której przewodniczył bp Ignacy Dec, pasterz Kościoła diecezjalnego. Msza Święta poprzedziła marsz w obronie wolnych mediów, a w szczególności Telewizji "Trwam".

"Kościół musi dbać, by nie zamilknął jego głos."

Ksiądz biskup w pierwszej części homilii mówił o trosce Kościoła pierwszych wieków o ludzi biednych i chorych. Następnie przedstawił argumenty, dla których współczesny Kościół nie może uznać poprawności politycznej. Na koniec mówił o potrzebie życia prawdą, dobrem i miłością.

28.04.2012 (sobota)
I Diecezjalne Forum Prezesów Duszpasterskich Rad Parafialnych

Grupa alumnów udała się do katedry na Mszę Świętą rozpoczynającą I Diecezjalne Forum Prezesów Duszpasterskich Rad Parafialnych, której przewodniczył bp Ignacy Dec, biskup świdnicki.

Jego Ekscelencja w homilii przytoczył trzy ważne płaszczyzny, na polu których bardzo prężnie działają Duszpasterskie Rady Parafialne. Są to mianowicie pomoc kapłanom w duszpasterstwie, uświetnianie liturgii poprzez śpiew schol i chórów, jak również poprzez dzieła charytatywne.

Po Eucharystii uczestnicy udali się do budynku seminarium, gdzie w auli odbywały się obrady. Poprowadził je ks. dr Krzysztof Ora, dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Świdnickiej Kurii Biskupiej. Wśród prelegentów znaleźli się m. in. ks. prof. dr hab. Roman Rogowski z Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, Franciszek Kucharczak, felietonista "Gościa Niedzielnego" i ks. dr Stanisław Chomiak, kanclerz Świdnickiej Kurii Biskupiej. Wszystko zakończyło się obiadem w seminaryjnym refektarzu.

  

29.04.2012 (niedziela)
Dzień skupienia dla studentów świeckich

W seminarium odbył się dzień skupienia dla studentów świeckich, uczących się w Świdnicy w ramach Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.

Rozpoczął się on okazją do sakrementu pokuty i pojednania, po której miała miejsce Msza Święta pod przewodnictwem ks. ksn. Dominika Ostrowskiego. Po niej odbyła się konferencja księdza wicerektora zatytułowana: "Liturgia Godzin - Modlitwa ludu Bożego". Po krótkiej przerwie studenci świeccy pomodlili się Nieszporami. Dzień skupienia zakończył się grillem w seminaryjnym ogrodzie.

29.04.2012 (niedziela)
Niedziela Dobrego Pasterza

Niedziela Dobrego Pasterza jest tradycyjnie nazywana niedzielą powołaniową. W związku z tym klerycy świdnickiego seminarium udali się na parafie naszej diecezji, aby dzielić się świadectwem swojego powołania i wraz z wiernymi modlić się o nowe powołania do służby Bożej. W tym roku alumni odwiedzili wspólnoty z trzech dekanatów: Nowa Ruda, Nowa Ruda - Słupiec i Piława Górna.

Celem tych wyjazdów jest uwrażliwienie młodych ludzi na myśl o kapłaństwie oraz zaangażowanie ludzi świeckich w duchową i materialną pomoc osobom powołanym do życia kapłańskiego i zakonnego. Niedziela Dobrego Pasterza rozpoczyna w Kościele Tydzień Modlitw o Powołania.

Wybierz kronikę