Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Świdnickiej
Portal „Adalbertus” | Seminarium Duchowne | Diecezja Świdnicka
Seminarium > Kronika

Drukuj stronę Wyślij link znajomemu

Kronika WSD - Luty 2012

02.02.2012 (czwartek)
Święto Ofiarowania Pańskiego

W święto Ofiarowania Pańskiego, powszechnie zwane Matki Boskiej Gromnicznej, wspólnota seminaryjna udała się do katedry. Uczestniczyła tam we Mszy Świętej sprawowanej pod przewodnictwem bp. Adama Bałabucha, biskupa pomocniczego świdnickiego. Obecni również na niej byli przełożeni seminaryjni, ojcowie i bracia oraz siostry zakonne z terenu naszej diecezji. Jest to bowiem Światowy Dzień Życia Konsekrowanego.

Eucharystia rozpoczęła się procesją w katedrze, w której wierni uczestniczyli niosąc ze sobą zapalone świece, symbol Jezusa Chrystusa - Światłości świata. Po niej głos zabrał ks. prał. Marek Korgul, diecezjalny referent ds. życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego. Homilię z kolei wygłosił o. Henryk Całka SI, proboszcz parafii Wniebowzięcia NMP w Kłodzku. Mówił w niej o powołaniu do życia konsekrowanego, a także o potrzebie bliskości Jezusa Chrystusa zwłaszcza w ciężkich chwilach.

Po homilii nastąpiło odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych oraz ślubów zakonnych. Po Komunii Świętej przedstawicielki osób życia konsekrowanego złożyły podziękowania. Słowa wdzięczności wyraził też pasterz diecezji świdnickiej.

      

03.02.2012 (piątek)
Wyjazd do domu

Po zakończonej sesji egzaminacyjnej alumni udali się na krótki wypoczynek do swoich domów. Będą mogli spędzić trzy dni w rodzinnych parafiach.

03.02.2012 (piątek)
Koniec sesji egzaminacyjnej

Alumni zdali ostatnie egzaminy, przez co została zamknięta zimowa sesja egzaminacyjna. W ten sposób zakończony został czas bardziej wytężonej pracy intelektualnej.

03.02.2012 (piątek)
Wspomnienie św. Błażeja, biskupa i męczennika

W liturgiczne wspomninie św. Błażeja, biskupa i męczennika Mszy Świętej w kaplicy głównej przewodniczył ks. kan. Dominik Ostrowski, wicerektor. Zgodnie z tradycją w ten dzień błogosławi się gardła, co uczynił główny celebrans na zakończenie Eucharystii. Jak w każdy piątek Msza Święta była odprawiana w języku łacińskim.

  

05.02.2012 (niedziela)
Msza Święta "kanonicka"

Kilku alumnów udało się w niedzielny poranek do katedry świdnickiej na Mszę Świętą "kanonicką", której przewodniczył ks. kan. Krzysztof Ambrożej, proboszcz parafii pw. Chrystusa Króla w Dzierżoniowie. Z racji pierwszej niedzieli miesiąca po Eucharystii miało miejsce wystawienie Najświętszego Sakramentu.

06.02.2012 (poniedziałek)
Wybory seniorów

Alumni seminarium świdnickiego dokonali wyborów seniorów. Są to osoby, które przez cały semestr będą reprezentować swój rocznik. Na szczególną uwagę zasługują wybory wśród diakonów, ponieważ seniorzy ich ostatniego semestru będą jednocześnie odpowiedzialni za cały kurs już w życiu kapłańskim. W tym roku tzw. "seniorem wieczystym" został dk. Rafał Zaleski, a jego zastępcą dk. Andrzej Franków.

06.02.2012 (poniedziałek)
Wspomnienie Świętych męczenników Pawła Miki i Towarzyszy

Cała wspólnota seminaryjna zgromadziła się w kaplicy głównej na wieczornej Mszy Świętej pod przewodnictwem ks. prał. Tadeusza Chlipały, rektora. Główny celebrans wygłosił również homilię, w której mówił o potrzebie nieustannego postępu w nauce i duchowości, by budować trwałą relację z Panem Bogiem.

06.02.2012 (poniedziałek)
Powrót alumnów do seminarium

Do "domu ziarna" zjechali się alumni po trzydniowej przerwie międzysemestralnej. Po praktyce do seminarium przyjechali także diakoni, którzy rozpoczną ostatni semestr swojej formacji duchowo-intelektualnej.

07.02.2012 (wtorek)
Rada pedagogiczna

W świdnickim "domu ziarna" zebrali się księża przełożeni, moderatorzy i profesorowie na czele z bp. Ignacym Decem, biskupem świdnickim i bp. Adamem Bałabuchem, biskupem pomocniczym świdnickim, na radzie pedagogicznej. Dyskutowali na niej o bieżących sprawach związanych z seminarium, m. in. o zbliżającej się posłudze lektoratu.

07.02.2012 (wtorek)
Początek drugiego semestru

Alumni rozpoczęli drugi semestr roku akademickiego 2011/2012. W tym czasie czekają ich wielkie wydarzenia, tak jak święcenia prezbiteratu i diakonatu, czy posługi akolitatu i lektoratu.

08.02.2012 (środa)
Dzień skupienia księży neoprezbiterów

Księża neoprezbiterzy po raz kolejny przybyli do "domu ziarna", aby uczestniczyć w dniu skupienia. Tradycyjnie rozpoczął się on adoracją Najświętszego Sakramentu i okazją do sakramentu pokuty i pojednania. Następnie miała miejsce Eucharystia, której przewodniczył bp Adam Bałabuch, biskup pomocniczy świdnicki. Główny celebrans wygłosił również homilię. Po spotkaniu formacyjnym poprowadzonym przez ks. dr. Arkadiusza Chwastyka, notariusza świdnickiej kurii biskupiej, księża udali się na obiad do seminaryjnego refektarza.

09.02.2012 (czwartek)
Wieczorna Msza Święta

Na kolejną czwartkową Mszę Świętą w seminarium przybył bp Ignacy Dec, biskup świdnicki. Pragnął w ten sposób modlić się razem z całą wspólnotą seminaryjną.

Pasterz Kościoła swidnickiego wygłosił również homilię. Nawiązał w niej do kończącej się dzisiaj w Watykanie międzynarodowej konferencji przebiegającej pod hasłem: "Ku uzdrowieniu i odnowie". Przytoczył zgromadzonym na Eucharystii przebieg i wypowiedzi kilku członków sympozjum.

  

09.02.2012 (czwartek)
Konsulta

Tradycyjnie na początku semestru zebrała się konsulta, aby podjąć decyzje dotyczące "domu ziarna" i jego funkcjonowania przez najbliższe półrocze. Zostały także wybrane osoby odpowiedzialne za poszczególne agendy.

09.02.2012 (czwartek)
Oddanie krwi

Alumni związani z honorowym krwiodawstwem udali się do przychodni "Ars Medica" w Świdnicy. Oddali tam krew, by ratować ludzkie życie.

  

10.02.2012 (piątek)
Zmiana pokojów

Tradycyjnie na początku semestru alumni przeprowadzali się. Zmienili nie tylko pokoje, ale także swoich socjuszów, czyli współlokatorów.

10.02.2012 (piątek)
Wspomnienie św. Scholastyki, dziewicy

W liturgiczne wspomnienie św. Scholastyki, dziewicy, Mszy Świętej w kaplicy głównej przewodniczył ks. kan. Dominik Ostrowski, wicerektor. Tradycyjnie jak w każdy piatek Eucharystia była sprawowana w języku łacińskim.

11.02.2012 (sobota)
Kolejny mecz eliminacji do Mistrzostw Polski Seminariów Duchownych w Piłce Siatkowej

W Świdnicy odbył się kolejny mecz siatkówki w grupie A w ramach eliminacji do Mistrzostw Polski Seminariów Duchownych, w którym zmierzyli się klerycy świdnickiego "domu ziarna" z braćmi z seminarium legnickiego.

Pomimo dobrze zaczętego meczu przez świdnickich alumnów i wygrania przez nich dwóch pierwszych setów, spotkanie zakończyło się przegraną gospodarzy 2:3 (25-23, 25-19, 22-25, 24-26, 11-15). W następnej kolejce nasi klerycy zmierzą się z Salwatorianami z Bagna.

  

11.02.2012 (sobota)
Światowy Dzień Chorego

W Światowy Dzień Chorego kilku alumnów udało się do świdnickiej katedry na Mszę Świętą, której przewodniczył bp Adam Bałabuch, biskup pomocniczy świdnicki.

Główny celebrans wygłosił także homilię, w której mówił o znaczeniu wiary w życiu człowieka w kontekście procesu uzdrowienia i przeżywania cierpienia. Zachęcał także do łączenia się z krzyżem Chrystusa i podkreślał wartość takiego cierpienia, ofiarowanego dla zbawienia świata. W trakcie liturgii miał także miejsce sakrament namaszczenia chorych, który udzielono licznie zebranym wiernym.

11.02.2012 (sobota)
Wspomnienie NMP z Lourdes

"Kapłan to świety dar Boga dla ludu."

We wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes Mszy Świętej przewodniczył ks. kan. Tomasz Czubak, prefekt. Chciał on w ten sposób razem ze wspólnotą podziękować Panu Bogu za kolejną rocznicę swoich urodzin, która minęła kilka dni temu.

Homilię wygłosił ks. kan. Dominik Ostrowski, wicerektor. Przywołał w niej trzy ważne daty w życiu każdego kapłana, jakimi są daty: urodzin, chrztu oraz święceń prezbiteratu. Przeanalizował w niej także modlitwy mszalne łącząc je z czytaniami z dnia dzisiejszego. Po Komunii Świętej w imieniu całej wspólnoty życzenia złożyli dziekani alumnów. Następnie cała wspólnota udała się na uroczyste śniadanie do seminaryjnego refektarza, na które zaproszeni zostali także goście, m. in. bp Adam Bałabuch, biskup pomocniczy świdnicki.

  

12.02.2012 (niedziela)
Msza Święta w katedrze

"Człowiek musi uczynić choćby jeden krok w stronę Chrystusa."

W szóstą niedzielę okresu zwykłego wspólnota seminaryjna udała się na Mszę Świętą do katedry. Przewodniczył jej bp Adam Bałabuch, biskup pomocniczy świdnicki.

Jego Ekscelencja wygłosił również homilię. Mówił w niej o Wszechmocy Bożej, która może wyrwać człowieka z największego zagubienia, ale podkreślił, iż potrzeba wiary do tego, by pójść i prosić o uzdrowienie.

  

14.02.2012 (wtorek)
Święto Świętych Cyryla i Metodego

W święto Świętych Cyryla i Metodego, patronów Europy, porannej Mszy Świętej z Jutrznią przewodniczył ks. kan. Wiesław Rusin, ojciec duchowny. W tym dniu wspólnota seminaryjna w sposób szczególny modliła się za ks. prał. Tadeusza Chlipałę, rektora, który w tym dniu obchodził kolejną rocznicę urodzin.

16.02.2012 (czwartek)
Wieczorna Msza Święta

"Z wiary, jaka rodzi się w naszych sercach, pochodzą wszystkie nasze działania."

W kaplicy pw. Dobrego Pasterza wieczornej Mszy Świętej przewodniczył ks. kan. Dominik Ostrowski, wicerektor. Homilię wygłosił natomiast ks. prał. Tadeusz Chlipała, rektor. Mówił w niej o fundamencie wszelkich ludzkich działań, jakim jest Jezus Chrystus, a także o łatwości oceny innych i trudzie odnoszenia Ewangelii do własnego życia.

19.02.2012 (niedziela)
Msza Święta w VII niedzielę zwykłą

W VII niedzielę zwykłą Mszy Świętej w seminarium przewodniczył ks. kan. Wiesław Rusin, ojciec duchowny alumnów. W homilii główny celebrans mówił o wolności i o mocy wyzwalania ze zniewoleń, którą posiada Jezus Chrystus.

19.02.2012 (niedziela)
Msza Święta w katedrze

Grupa alumnów udała się w niedzielny poranek do katedry świdnickiej na tzw. Mszę Świętą "kanonicką". Przewodniczył jej i homilię wygłosił ks. prał. Piotr Śliwka, proboszcz parafii pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Świdnicy. W kazaniu mówił o procesie uzdrowienia, najpierw duchowym potem fizycznym, a także o wartości mocy odpuszczania grzechów jaką ma Pan Jezus.

25.02.2012 (sobota)
Posługa lektoratu

Tradycją jest, iż na zakończenie rekolekcji wielkopostnych alumni trzeciego kursu przyjmują posługę lektoratu. Jest to wydarzenie, podczas którego klerycy stają się szczególnymi świadkami słowa Bożego. Lektorat jest pierwszą posługą, którą otrzymują kandydaci do kapłaństwa.

"Słowo Pana udziela mocy, dzięki której możemy je przyjąć i realizować w naszym życiu."

Mszy Świętej w katedrze świdnickiej przewodniczył bp Adam Bałabuch, biskup pomocniczy świdnicki. Po Ewangelii biskupowi zostali przedstawieni kandydaci do lektoratu. Następnie miała miejsce homilia, w której głowny celebrans wyjaśnił znaczenie słuchania słowa Bożego. Przestrzegł również przed marnowaniem słowa Bożego, które zawsze przynosi dobre owoce. Po homilii odbył się sam obrzęd ustanowienia lektorów, podczas którego alumnom symbolicznie została przekazana księga Pisma Świętego.

Na zakończenie seniorzy kursu trzeciego złożyli wszystkim obecnym podziękowania. Od tego momentu dziewięciu alumnów z tego rocznika będzie mogło czytać lekcje i śpiewać psalmy podczas Eucharystii, m. in. sprawowanych w seminaryjnej kaplicy pw. Dobrego Pasterza.

    

26.02.2012 (niedziela)
Gorzkie żale

Pierwszym w tym roku gorzkim żalom przewodniczył dk. Krzysztof Papierz. Kazanie pasyjne wygłosił Michał Buraczewski. Mówił w nim o przyjmowaniu woli Bożej i o wartości ludzkiego cierpienia.

Bracia akolici głoszą również kazania pasyjne w domu Zgromadzenia Sióstr Szkolnych de Notre Dame w Świebodzicach. Tego dnia kazanie wygłosił tam Daniel Mosór, przestrzegając by czyny pokutne podejmowane w czasie Wielkiego Postu nie przysłaniały Boga. Nabożeństwu przewodniczył zaś dk. Dariusz Balcerek.

26.02.2012 (niedziela)
Eucharystia z osobami niesłyszącymi

Klerycy z grupy AMEN udali się na Mszę Świętą dla osób niesłyszących. Przewodniczył jej ks. Przemysław Pojasek, wikariusz parafii pw. NMP Królowej Polski w Świdnicy. Homilię natomiast wygłosił ks. Grzegorz Fabiński, wikariusz parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Wałbrzychu. Mówił w niej o czynach pokutnych podejmowanych w czasie Wielkiego Postu, czyli o modlitwie, poście i jałmużnie.

  

26.02.2012 (niedziela)
Msza Święta w katedrze

W I niedzielę Wielkiego Postu wspólnota seminaryjna udała się na Mszę Świętą do katedry świdnickiej. Przewodniczył jej ks. prał. Edward Szajda, proboszcz parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Świdnicy. W ramach homilii odczytany został list bp. Ignacego Deca, biskupa świdnickiego, którego hasło brzmiało: "Modlitwa, post i jałmużna ? drogą odnowy małżeństwa i rodziny."

27.02.2012 (poniedziałek)
Konferencja dziekanów

Do seminarium przybyli księża dziekani diecezji świdnickiej, aby odbyć konferencję. Swoje spotkanie rozpoczęli od Mszy Świętej pod przewodnictwem bp. Ignacego Deca, pasterza Kościoła świdnickiego. Następnie mieli obrady, podczas których dyskutowali o bieżących sprawach związanych z funkcjonowaniem diecezji. Wszystko zakończyło się obiadem w seminaryjnym refektarzu.

Wybierz kronikę