Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Świdnickiej
Portal „Adalbertus” | Seminarium Duchowne | Diecezja Świdnicka
Seminarium > Kronika

Drukuj stronę Wyślij link znajomemu

Kronika WSD - Grudzień 2011

01.12.2011 (czwartek)
Pierwszy czwartek miesiąca

Pierwszoczwartkowej Mszy Świętej roratniej, na którą wspólnota seminaryjna udała się do katedry świdnickiej przewodniczył ks. Krzysztof Iwaniszyn, ojciec duchowny alumnów. Homilię wygłosił natomiast ks. Andrzej Ćwik, wikariusz katedralny, tłumacząc zgromadzonym na Eucharystii dzieciom potrzebę modlitwy o nowe powołania kapłańskie, misyjne i zakonne.

  

01.12.2011 (czwartek)
Pogrzeb mamy ks. kan. Jacka Włostowskiego

Ks. kan. Tomasz Czubak, prefekt seminarium wraz z czterema alumnami udał się do Bielawy na pogrzeb mamy ks. kan. Jacka Włostowskiego, proboszcza parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Brzegu Dolnym. Ceremonii pogrzebowej wieloletniej członkini Towarzystwa Przyjaciół Seminarium świdnickiego przewodniczył bp Marek Mendyk, biskup pomocniczy diecezji legnickiej.

03.12.2011 (sobota)
Dzień skupienia księży neoprezbiterów

Po raz kolejny księża neoprezbiterzy przybyli do świdnickiego "domu ziarna", aby uczestniczyć w swoim dniu skupienia. Tradycyjnie rozpoczął się on adoracją Najświętszego Sakramentu i okazją do sakramentu pokuty i pojednania. Następnie miała miejsce Eucharystia, której przewodniczył ks. prał. Stanisław Chomiak, kanclerz świdnickiej kurii biskupiej. Homilię wygłosił natomiast ks. Krzysztof Iwaniszyn, ojciec duchowny. Po spotkaniu formacyjnym poprowadzonym przez ks. prał. Stanisława Chomiaka, księża udali się na obiad do seminaryjnego refektarza.

03.12.2011 (sobota)
Msza Święta roratnia

W seminarium odbyła się pierwsza w tym Adwencie Msza Święta roratnia, której przewodniczył ks. kan. Wiesław Rusin, ojciec duchowny alumnów. Homilię wygłosił natomiast dk. Dariusz Balcerek, w której rozważał drogę do prawdziwego szczęścia jakim jest pełne zjednoczenie z Bogiem.

04.12.2011 (niedziela)
Msza Święta w katedrze

Wspólnota seminaryjna w niedzielny poranek udała się na Mszę Świętą do katedry świdnickiej, której przewodniczył ks. prał. Edward Szajda, proboszcz parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Świdnicy i kanonik gremialny Świdnickiej Kapituły Katedralnej. Z racji pierwszej niedzieli miesiąca po Eucharystii miało miejsce wystawienie Najświętszego Sakramentu.

05.12.2011 (poniedziałek)
Seminaryjny dzień św. Mikołaja

W tym roku św. Mikołaj zapukał do drzwi "domu ziarna" na dzień przed liturgiczym wspomnieniem tego świętego biskupa z Miry. Na ten czas semianrium zmieniło się w sołectwo wiejskie. Taką bowiem mikołajową koncepcję wybrali alumni czwartego roku - organizatorzy zabawy.

Dzień zaczął się bardzo wcześnie, od zaskakującej pobudki. Alumni i księża przełożeni mogli też tradycyjnie obejrzeć swoje karykatury na plakatach, które znaleźć można było na drzwiach wszystkich pokojów przystrojonego zgodnie z motywem wiodącym seminarium.

Wieczorem odbyły się główne uroczystości, które zapoczątkowała sztuka poważna. W tym roku Teatr Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej zaproponował swoim widzom spektakl pt. "Kordian". Po tym przedstawieniu miała miejsce kolacja, a po niej moment, na który czekali wszyscy. Była to sztuka satyryczna, podczas której klerycy mogli wcielić się w role księży przełożonych oraz profesorów i w krzywym zwierciadle pokazać życie w "domu ziarna". Nie zabrakło także wizyty samego św. Mikołaja, który rozdał zebranym prezenty.

      

07.12.2011 (środa)
Akatyst ku czci Najświętszej Maryi Panny

Wspólnota seminaryjna zgromadziła się w kaplicy głównej, aby odśpiewać akatyst ku czci Najświętszej Maryi Panny. Tradycją już się stało, iż tę modlitwę typową dla Kościołów na Wschodzie śpiewa się w naszym seminarium w przededniu obłóczyn.

    

08.12.2011 (czwartek)
Obłóczyny alumnów roku trzeciego

W uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny dokonuje się obleczenia alumnów roku trzeciego w sutanny. Ośmiu zatem braci z tegoż kursu po raz pierwszy założyło strój duchowny.

Mszy Świętej w katedrze przewodniczył bp Adam Bałabuch, biskup pomocniczy świdnicki. Przybyli na nią rodzice i rodziny kleryków z trzeciego kursu, a także ich księża proboszczowie. W homilii główny celebrans mówił o przykładzie człowieka prawdziwie oddanego Bogu, jakim jest Maryja Panna.

Po kazaniu odbył się sam obrzęd obłóczyn. Na początku ks. kan. Daniel Szymanik, dyrektor administracyjny, przedstawił kandydatów do przyjęcia sutanny. Następnie zostało złożone wyznanie wiary oraz odmówiono modlitwę błogosławieństwa. Po pokropieniu oblekanych i ich sutann wodą święconą, udali się oni do kaplicy Najświętszego Serca Pana Jezusa. Tam ściągnęli krawaty i założyli koloratki. Zakończeniem obrzędu było nałożenie klerykom białych komż.

Po Komunii Świętej alumni podziękowali obecnym za uznanie ich godnymi noszenia stroju duchownego.

Dalsza część uroczystości odbyła się w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej. Na początku klerycy trzeciego roku wyświetlili film traktujący o ich kursie, po czym zaprosili swoich bliskich na mały poczęstunek.

      

10.12.2011 (sobota)
Diecezjalne spotkanie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży

"Choć nie żyjemy w czasach Jana Chrzciciela, to takim Janem może być każdy, kto zaprowadzi nas do Jezusa."

Kilku alumnów wraz z ks. kan. Wiesławem Rusinem, ojcem duchownym, udało się do Głuszycy na diecezjalne spotkanie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Brali oni udział w Eucharystii, której przewodniczył ks. Marcin Czchowski, diecezjalny asystent tego stowarzyszenia.

Homilię wygłosił ks. Przemysław Pojasek, wikariusz parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Świdnicy, w której mówił o Janie Chrzcicielu. Po Mszy Świętej odbyło się spotkanie opłatkowe.

10.12.2011 (sobota)
Wizyta św. Mikołaja u dzieci

Grupa alumnów udała się wraz z ks. kan. Tomaszem Czubakiem, prefektem seminarium, do Świebodzic, gdzie Zgromadzenie Sióstr Szkolnych de Notre Dame prowadzi dom dla dzieci. Alumni pierwszego roku wystawili krótką sztukę dotyczącą św. Mikołaja, natomiast diakon wraz ze Świętym rozdawali młodym ludziom prezenty.

  

10.12.2011 (sobota)
Praktyki duszpasterskie

Diakoni udali się na parafie, gdzie we wrześniu odbywali praktyki duszpasterskie. Przez najbliższe tygodnie będą oni na tych samych placówkach przygotowywać się w sposób bezpośredni do przyszłej posługi jako kapłani.

11.12.2011 (niedziela)
Wyjazd trzeciego roku

Alumni z trzeciego roku udali się wraz z ks. kan. Tomaszem Czubakiem, prefektem alumnów, na jednodniową pielgrzymkę do Wambierzyc i Barda, aby podziękować Matce Bożej za przyjęcie stroju duchownego.

  

11.12.2011 (niedziela)
Msza Święta w kaplicy głównej

Mszy Świętej w kaplicy głównej w niedzielę "Gaudete", jak określa się 3. niedzielę Adwentu, przewodniczył ks. prał. Tadeusz Chlipała, rektor seminarium. W homilii wygłoszonej przez ks. Krzysztofa Iwaniszyna, ojca duchownego, rozważane były dwa oblicza szczęścia: pierwsze, to te, jakie oferuje świat, a które jest chwilowe oraz drugie, które daje Bóg i które jest trwałe.

11.12.2011 (niedziela)
Msza Święta w katedrze

Grupa alumnów udała się do katedry świdnickiej na Mszę Świętą, której przewodniczył ks. Krzysztof Adamski, wikariusz katedralny. Homilię wygłosił ks. Andrzej Mucha SAC, rekolekcjonista. Mówił w niej o niebezpieczeństwie pójścia za współczesnymi prorokami chcącymi odwieść człowieka od Boga, a także o problemach współczesnego świata, które w dużej mierze spowodowane są brakiem wiary w Boga.

13.12.2011 (wtorek)
Msza w katedrze

W liturgiczne wspomnienie św. Łucji, dziewicy i męczennicy, a także w 30. rocznicę wybuchu stanu wojennego w Polsce wspólnota seminaryjna udała się do katedry na Mszę Świętą w intencji Ojczyzny. Przewodniczył jej bp Ignacy Dec, pasterz Kościoła świdnickiego.

W homilii główny celebrans nakłaniał zebranych na Eucharystii do postawienia sobie pytania jakim się jest człowiekiem. Wspominał również 13. grudnia 1981 r. jako dzień pacyfikacji kraju, ale nie dzień odebrania wolności ludzkim sumieniom.

    

14.12.2011 (środa)
Wspomnienie św. Jana od Krzyża, prezbitera i doktora Kośioła

"Niech ci, którzy przeżywają noc swojej wiary, doczekają jej poranka."

We wspomnienie św. Jana od Krzyża, prezbitera i doktora Kościoła Mszy Świętej w kaplicy głównej przewodniczył ks. kan. Dominik Ostrowski, wicerektor seminarium. W homilii główny celebrans mówił o trudnościach, jakie człowiek może napotkać w coraz większej przyjaźni z Bogiem.

15.12.2011 (czwartek)
Msza Święta za zmarłego ks. prof. dr hab. Piotra Niteckiego

Wieczornej Mszy Świętej w kaplicy głównej, która sprawowana była za tragicznie zmarłego ks. prof. dr hab. Piotra Niteckiego, wykładowcy teologii znaków czasu, przewodniczył ks. kan. Dominik Ostrowski, wicerektor. W homilii mówił o bogatym i trudnym życiu ks. Piotra, a także wspominał wspólnie spędzone chwile podczas formacji seminaryjnej.

  

15.12.2011 (czwartek)
Wyjazd na eliminacje do Mistrzostw Polski Seminariów Duchownych w Piłce Siatkowej

Grupa alumnów zaangażowana w sekcję sportową udała się do Paradyża na rozpoczęcie eliminacji do Mistrzostw Polski Seminariów Duchownych w Piłce Siatkowej. Jedenaście zespołów zostało podzielonych na trzy grupy, z których do kwietniowego finału w Katowicach awansują tylko ich zwycięzcy.

Drogę do finału reprezentacja alumnów rozpoczęła meczem z seminarzystami diecezji zielonogórsko-gorzowskiej z Paradyża. Świdniccy klerycy ulegli gospodarzom 1:3 (17-25, 25-20, 19-25, 21-25).

W następnej kolejce gościć będziemy w Świdnicy kleryków z Legnicy, a później Salwatorianów z Bagna. Drużyny te bowiem znalazły się razem z naszym seminarium w grupie A.

  

16.12.2011 (piątek)
Spotkanie Rady Kapłańskiej

W "domu ziarna" odbyło się spotkanie członków Rady Kapłańskiej diecezji świdnickiej, której zadaniam jest wspieranie biskupa w kierowaniu diecezją. Rozpoczęło się ono Mszą Świętą w kaplicy głównej pod przewodnictwem bp. Ignacego Deca, biskupa świdnickiego. Spotkanie zakończyło się obiadem w seminaryjnym refektarzu.

17.12.2011 (sobota)
Msza Święta i spotkanie opłatkowe studentów świeckich

W kaplicy głównej miała miejsce Msza Święta dla osób, które studiują w trybie zaocznym w świdnickim oddziale Papieskiego Wydziału Teologicznego. Przewodniczył jej bp Ignacy Dec, pasterz Kościoła świdnickiego. Po jej zakończeniu odbyło się spotkanie opłatkowe, podczas którego studenci mogli złożyć sobie życzenia przed zbliżającą się uroczystością Narodzenia Pańskiego.

    

17.12.2011 (sobota)
Msza Święta roratnia

Mszy Świętej roratniej w kaplicy głównej przewodniczył ks. dr hab. Tadeusz Fitych, wykładowca historii Kościoła w Polsce i na Śląsku. W homilii główny celebrans rozważał czytania z dnia, a na zakończenie złożył całej wspólnocie seminaryjnej życzenia z okazji zbliżającej się uroczystości Narodzenia Pańskiego.

18.12.2011 (niedziela)
Msza Swięta w 4. niedzielę Adwentu

Wspólnota seminaryjna udała się do katedry świdnickiej na Mszę Świętą, której przewodniczył ks. kan. Wiesław Rusin, ojciec duchowny alumnów. W wygłoszonej homilii ostrzegał przed zbytnim zaangażowaniem w materialny wymiar świąt.

18.12.2011 (niedziela)
Msza Święta w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiwenikach

"Wśród grudniowych ciemności, które symbolizują wnętrza niektórych z nas niech zabłyśnie światło betlejemskiego żłóbka."

Ksiądz prał. Tadeusz Chlipała, rektor seminarium wraz z kilkoma alumnami udał się do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach. Przewodniczył tam Mszy Świętej w Kaplicy Klasztornej, którą tradycyjnie jak w każdy niedzielny poranek transmituje Pierwszy Program Telewizji Polskiej.

W homilii główny celebrans mówił o potrzebie wypełniania woli Bożej, by osiągnąć pokój serca.

21.12.2011 (środa)
Antycypacja wigilii Narodzenia Pańskiego

Wspólnota seminaryjna przeżywała wigilię uroczystości Narodzenia Pańskiego. Obchody rozpoczęły się od Eucharystii w kaplicy głównej, której przewodniczył bp Ignacy Dec, biskup świdnicki. Obecni na niej byli także bp Adam Bałabuch, biskup pomocniczy świdnicki, księża profesorowie i przełożeni seminaryjni, lektorki języków obcych, pracownicy świeccy, siostry zakonne i oczywiście alumni.

Po Mszy Świętej wszyscy przeszli do refektarza, gdzie klerycy kursu drugiego wystawili przedstawienie pt. "Kolędnicy". Ostatnim akcentem była wieczerza wigilijna. Po życzeniach ks. prał. Tadeusza Chlipały, rektora i bp. Ignacego Deca, przyszedł czas na łamanie się opłatkiem. Ważnym punktem było także wspólne kolędowanie, najpierw wraz z chórem alumnów pod batutą ks. kan. Piotra Ważydrąga, a później z seminaryjnym zespołem muzycznym. Tradycyjnie także kolędę "Oj, maluśki, maluśki" zaśpiewał bp Ignacy Dec. Wszystko zakończyło się błogosławieństwem i Apelem Jasnogórskim.

      

22.12.2011 (czwartek)
Pogrzeb ks. prof. dr hab. Piotra Niteckiego

Kilku alumnów wraz z ks. prał. Tadeuszem Chlipałą, rektorem, ks. kan. Dominikiem Ostrowskim, wicerektorem i ks. kan. Tomaszem Czubakiem, prefektem udała się na pogrzeb tragicznie zmarłego ks. prof. dr. hab. Piotra Niteckiego, wykładowcy teologii znaków czasu w naszym seminarium.

Uroczystościom pogrzebowym przewodniczył abp Marian Gołębiewski, arcybiskup metropolita wrocławski. Homilię wygłosił ks. prof. dr hab. Waldemar Irek, rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu mówiąc o nadziei ponownego spotkania ze zmarłymi w wieczności.

22.12.2011 (czwartek)
Wyjazd alumnów do domu

Jak co roku alumni wyjeżdżają do swoich parafii, aby uczestniczyć w uroczystości Narodzenia Pańskiego. Spędzą tam święta wraz ze swoimi rodzinami i przyjaciółmi, będą także służyć wspólnotom parafialnym pomocą w organizowaniu liturgii.

Część kleryków pełni w czasie ferii świątecznych dyżury w Świdnicy. Jedni mają kilka dni seminaryjnej furty, inni asystę w katedrze podczas Eucharystii z biskupem. Wszyscy alumni wrócą do "domu ziarna" po Nowym Roku.

25.12.2011 (niedziela)
Uroczystość Narodzenia Pańskiego

"Przychodzimy dać się oświecić Światłości, która zstąpiła na ziemię."

Porannej Mszy Świętej w katedrze świdnickiej w uroczystość Narodzenia Pańskiego przewodniczył bp Ignacy Dec, pasterz Kościoła świdnickiego. W homilii podkreślił wielkie znaczenie godności dziecięctwa Bożego, jakie dał nam Chrystus rodząc się z Maryi Dziewicy.

25.12.2011 (niedziela)
Pasterka w katedrze

Mszy Świętej w noc Narodzenia Pańskiego w katedrze przewodniczył bp Ignacy Dec, biskup świdnicki. Główny celebrans wygłosił również homilię, w której mówił o trudnej sytuacji ekonomicznej w Europie i Polsce. Zapewnił również zgromadzonych na Pasterce, iż Bóg mówi dziś do nas: "Nie lękajcie się", tak jak niegdyś mówił do Maryi, św. Józefa, czy Zachariasza.

26.12.2011 (poniedziałek)
List rektorów na święta

We wszystkich kościołach diecezji świdnickiej odczytywany był list ks. prof. Waldemara Irka, rektora Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, oraz ks. dr. Tadeusza Chlipały, rektora Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej, z okazji uroczystości Narodzenia Pańskiego. W liście tym księża dziękują za wsparcie i składają życzenia świąteczne.

31.12.2011 (sobota)
Msza Święta w katedrze

Wieczornej Mszy Świętej w katedrze na zakończenie roku kalendarzowego przewodniczył bp Ignacy Dec, pasterz Kościoła świdnickiego. W homilii dokonał podsumowania najważniejszych wydarzeń minionego roku.

Eucharystia zakończyła się adoracją Najświętszego Sakramentu i odśpiewaniem hymnu Te Deum.

31.12.2011 (sobota)
Pogrzeb ks. kan. Andrzeja Strojniaka

Ksiądz prał. Tadeusz Chlipała, rektor, ks. kan. Daniel Szymanik, dyrektor administracyjny i ks. Krzysztof Iwaniszyn, ojciec duchowny wraz z diakonem udali się na pogrzeb ks. kan. Andrzeja Strojniaka, proboszcza parafii pw. św. Stanisława w Bukowie. Uroczystościom pogrzebowym przewodniczył bp Ignacy Dec, biskup świdnicki.

Wybierz kronikę