Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Świdnickiej
Portal „Adalbertus” | Seminarium Duchowne | Diecezja Świdnicka
Seminarium > Kronika

Drukuj stronę Wyślij link znajomemu

Kronika WSD - Listopad 2011

01.11.2011 (wtorek)
Uroczystość Wszystkich Świętych

Uroczystość Wszystkich Świętych to święto, w którym Kościół wspomina wszystkich tych, którzy już cieszą się chwałą nieba, znanych i nieznanych. Tradycyjnie odprawiane są też Msze Święte na cmentarzach. Również w Świdnicy na katedralnej nekropolii odbyła się Eucharystia wraz z procesją, którym przewodniczył bp Adam Bałabuch, biskup pomocniczy świdnicki.

02.11.2011 (środa)
Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych

Kościół w swoich modlitwach pamięta o zmarłych, którzy potrzebują jeszcze oczyszczenia, aby móc oglądać Boga twarzą w twarz. Oprócz czytanych w listopadzie wypominek, odprawiane są za nich Msze Święte. We wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych każdy kapłan może odprawić aż trzy Eucharystie. Dodatkowo wszyscy mogą otrzymać odpust zupełny, który można ofiarować za zmarłych. Aby to uczynić, należy być w stanie łaski uświęcającej, nawiedzić cmentarz, a także odmówić "Ojcze nasz", "Wierzę w Boga" oraz dowolną modlitwę w intencji Ojca Świętego.

03.11.2011 (czwartek)
Pierwszy czwartek miesiąca

"Tak jak przyjaciele niebiescy nam pomagają, tak my musimy pomóc tym, którzy przebywają w czyśćcu."

W pierwszy czwartek miesiąca listopada wspólnota seminaryjna udała się do katedry świdnickiej, aby uczestniczyć we Mszy Świętej, której przewodniczył bp Ignacy Dec, biskup świdnicki. Eucharystię poprzedziło nabożeństwo wypominkowe poprowadzone przez dk. Pawła Siwka.

Główny celebrans wygłosił również homilię, w której przedstawił przebogatą różnorodność świętych i błogosławionych w Kościele. Na koniec poprosił zebranych w katedrze o modlitwę za żywych oraz zmarłych kapłanów. Na zakończenie Eucharystii została odmówiona modlitwa o powołania papieża Benedykta XVI.

  

03.11.2011 (czwartek)
Rada pedagogiczna

W seminarium zebrali się bp Ignacy Dec, bp Adam Bałabuch, księża moderatorzy i profesorowie, aby wspólnie obradować na bieżące tematy związane z funkcjonowaniem seminarium. Główną kwestią były zbliżające się obłóczyny alumnów trzeciego roku.

03.11.2011 (czwartek)
Powrót alumnów do seminarium

Po kilkudniowym pobycie w rodzinnych parafiach alumni powrócili do seminarium. Kolejny etap formacji rozpoczęli od pierwszoczwartkowej Mszy Świętej w katedrze świdnickiej, której przewodniczył bp Ignacy Dec, biskup świdnicki.

04.11.2011 (piątek)
Modlitwa na cmentarzu

Wspólnota seminaryjna udała się na świdnicki cmentarz, aby pomodlić się nad grobami zmarłych księży. Modlitwę w kaplicy cmentarnej poprowadził ks. prał. Tadeusz Chlipała, rektor. Wszyscy obecni modlili się tam koronką do Miłosierdzia Bożego. Następnie wspólnota przeszła w miejsce, gdzie spoczywają księża. Tam pomodlili się za dusze kapłanów.

    

04.11.2011 (piątek)
Wspomnienie św. Karola Boromeusza, biskupa

W liturgiczne wspomnienie św. Karola Boromeusza, biskupa, Mszy Świętej w kaplicy głównej przewodniczył ks. kan. Dominik Ostrowski, wicerektor seminarium. Homilię wygłosił natomiast dk. Jakub Klimontowski, mówiąc o potrzebie bycia roztropnym w zdobywaniu Królestwa Bożego, podobnie jak czasami wykazujemy się roztropnością w sprawach materialnych. Jak w każdy piątek Eucharystia sprawowana była w języku łacińskim.

06.11.2011 (niedziela)
Msza Święta w katedrze

Księża przełożeni wraz z alumnami Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej udali się do katedry na Mszę Świętą. Przewodniczył jej ks. prał. Piotr Śliwka, proboszcz parafii pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Świdnicy oraz kanonik honorowy Świdnickiej Kapituły Katedralnej. W związku z pierwszą niedzielą miesiąca, po zakończonej Eucharystii odbyła się jeszcze krótka adoracja Najświętszego Sakramentu.

09.11.2011 (środa)
Dzień skupienia księży neoprezbiterów

W "domu ziarna" odbył się kolejny dzień skupienia księży neoprezbiterów. Rozpoczął się on od adoracji Najświętszego Sakramentu i okazji do sakramentu pokuty i pojednania. Potem księża uczestniczyli we Mszy Świętej, której przewodniczył ks. prał. Edward Szajda, wikariusz biskupi ds. formacji stałej kapłanów, homilię wygłosił natomiast ks. kan. Wiesław Rusin, ojciec duchowny alumnów. Po Eucharystii odbyło się spotkanie formacyjne pod przewodnictwem ks. prał. Edwarda Szajdy, a dzień skupienia zakończył się obiadem w seminaryjnym refektarzu.

09.11.2011 (środa)
Rocznica poświęcenia Bazyliki Laterańskiej

W święto rocznicy poświęcenia Bazyliki Laterańskiej Mszy Świętej w kaplicy głównej przewodniczył ks. Krzysztof Iwaniszyn, ojciec duchowny alumnów. Homilię wygłosił dk. Artur Merholc najpierw wspominając historię Bazyliki Laterańskiej, potem zaś mówił jak ważnym i wyjątkowym miejscem jest kaplica w "domu ziarna". Na koniec przestrzegł przed niewłaściwym zachowaniem w kościele, a zwłaszcza przed brakiem porządku w świątyniach własnych wnętrz.

10.11.2011 (czwartek)
Wspomnienie św. Leona Wielkiego, papieża i doktora Kościoła

"Mądre słowo umie znaleźć drogę do każdego."

Wieczornej Mszy Świętej we wspomnienie św. Leona Wielkiego, papieża i doktora Kościoła przewodniczył ks. kan. Daniel Szymanik, dyrektor administracyjny, a homilię wygłosił ks. kan. Tomasz Czubak, prefekt alumnów. Mówił w niej o potrzebie otwarcia się na Boga obecnego w Słowie Bożym i w Eucharystii, jak również o konieczności refleksji nad własną świętością już tu na ziemi. Swoje rozważania zakończył modlitwą św. Leona Wielkiego zachęcającą do poszukiwania mądrości.

11.11.2011 (piątek)
Pielgrzymka roku trzeciego do Częstochowy

Alumni z roku trzeciego wraz ze swoim opiekunem ks. kan. Danielem Szymanikiem, dyrektorem administracyjnym udali się na pielgrzymkę do Częstochowy. Wyjazd ten wiązał się z przygotowaniem kleryków do przyjęcia stroju duchownego, które będzie miało miejsce 8 grudnia.

  

11.11.2011 (piątek)
Narodowe Święto Niepodległości

Wspomnienie św. Marcina z Tours związane jest w naszym kraju z Narodowym Świętem Niepodległości. W związku z tym wspólnota seminaryjna udała się do katedry, aby uczestniczyć we Mszy Świętej sprawowanej w intencji Ojczyzny. Przewodniczył jej bp Ignacy Dec, pasterz Kościoła świdnickiego. W homilii wspomniał dwóch wielkich i wspaniałych Polaków, bł. Jana Pawła II oraz Sługę Bożego Stefana kard. Wyszyńskiego, którzy swoim życiem uczyli prawdziwego patriotyzmu. Homilię zakończył modlitwą ks. Piotra Skargi prosząc o pomyślność i miłość dla Polski oraz sprawiedliwość i mądrość dla Polaków.

    

12.11.2011 (sobota)
Msza Święta w katedrze

"Kiedy Pana Boga o coś prosimy, jednocześnie składamy Mu hołd."

We wspomnienie św. Jozafata, biskupa i męczennika, wspólnota seminaryjna udała się do katedry na Mszę Świętą. Wiązała się ona z rozpoczęciem spotkania Rady Duszpasterskiej i przewodniczył jej bp Ignacy Dec, biskup diecezjalny. On również wygłosił homilię, w której zachęcał do składania Bogu próśb. On nas kocha i chętnie nam pomaga.

13.11.2011 (niedziela)
Dzień skupienia dla rodziców

Rodzice alumnów z kursów pierwszego, drugiego i trzeciego przeżywali w seminarium swój dzień skupienia. Wszystko rozpoczęło się od modlitwy w kaplicy głównej, której przewodniczył ks. kan. Dominik Ostrowski, wicerektor seminarium. Następnie po śniadaniu miały miejsca spotkania rodziców z księżmi opiekunami poszczególnych roczników. Kolejnymi punktami dnia były konferencja ks. kan. Wiesława Rusina, ojca duchownego, oraz sakrament pokuty i pojednania.

Głównym momentem dnia była oczywiście Eucharystia w kaplicy głównej, której przewodniczył ks. prał. Tadeusz Chlipała, rektor. W homilii stwierdził, iż otrzymane od Boga talenty należy pomnażać w jedności z Chrystusem, a celem tego ma być osiągnięcie pokoju.

Po Mszy Świętej był obiad i czas wolny, podczas którego rodzice mogli dłużej spotkać się ze swoimi synami. Zakończeniem dnia skupienia była koronka do Bożego Miłosierdzia, którą poprowadził ks. kan. Tomasz Czubak, prefekt alumnów.

    

13.11.2011 (niedziela)
Msza Święta "kanonicka"

Grupa alumnów w niedzielny poranek udała się do katedry na tzw. Mszę Świętą "kanonicką", której przewodniczył ks. prał. Jan Bagiński, proboszcz parafii katedralnej. Na Eucharystii odczytany został List Pasterski Episkopatu Polski o szczunku dla ciała zmarłego.

16.11.2011 (środa)
Spotkanie Świdnickiego Towarzystwa Teologicznego

W świdnickim "domu ziarna" już po raz drugi odbyło się spotkanie Świdnickiego Towarzystwa Teologicznego, które poprowadził ks. dr Dominik Ostrowski, wicerektor seminarium. Tym razem wykład wygłosił bp Adam Bałabuch, biskup pomocniczy diecezji świdnickiej, a jego tytuł brzmiał: Słowo Boże głoszone podczas liturgii. Refleksja nad adhortacją Verbum Domini. Spotkanie zakończyło się dyskusją.

17.11.2011 (czwartek)
Wspomnienie św. Elżbiety Węgierskiej, zakonnicy

"Czy Ty przeżywasz czas, czy czas przeżywa Ciebie?"

Wieczornej Mszy Świętej w liturgiczne wspomnienie św. Elżbiety Węgierskiej, zakonnicy przewodniczył ks. kan. Dominik Ostrowski, wicerektor. Główny celebrans w homilii rozważał treść czytań mszalnych przez pryzmat niedzielnej Ewangelii o talentach. Ostrzegł również zebranych na Eucharystii przed marnowaniem czasu jaki każdemu daje Pan.

18.11.2011 (piątek)
Msza w katedrze

Grupa alumnów udała się do katedry na Mszę Świętą z okazji Dnia Pracownika Społecznego, której przewodniczył bp Ignacy Dec, biskup świdnicki. Główny celebrans w homilii mówił o świątyniach Boga, którymi są ludzie. Zachęcał również zgromadzonych w katedrze do dbania o ich parafialne kościoły, jak także do odnowienia tradycji modlenia się w domach przy prywatnych ołtarzykach.

18.11.2011 (piątek)
Wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy

We wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy Eucharystii przewodniczył ks. kan. Dominik Ostrowski, wicerektor seminarium. Homilię wygłosił natomiast dk. Andrzej Franków, w której mówił o zacieraniu się w współczesnym świecie świętości małżeństwa, a także Kościoła. Na koniec modlił się za wstawiennictwem bł. Karoliny o szacunek dla rodzin, kobiet i dzieci, a dla obecnych na Mszy Świętej o świętość. Eucharystia jak w każdy piątek sprawowana była w języku łacińskim.

19.11.2011 (sobota)
Wyjazd na spektakl pt. "Dziady" do zamku Książ w Wałbrzychu

Kilku alumnów wraz z ks. prał. Tadeuszem Chlipałą, rektorem, i ks. kan. Wiesławem Rusinem, ojcem duchownym udało się do zamku Książ w Wałbrzychu na spektakl pt. "Dziady". Sztukę w reżyserii Roberta Delegiewicza wystawił Ogólnopolski Teatr "William-Es".

19.11.2011 (sobota)
Święcenia prezbiteratu dk. Krzysztofa Zębika MCCJ

Grupa alumnów udała się do parafii pw. Chrystusa Króla w Dzierżoniowie, aby wziąć udział w święceniach prezbiteratu dk. Krzysztofa Zębika MCCJ, misjonarza kombonianina Serca Jezusowego. Uroczystościom przewodniczył bp Adam Bałabuch, biskup pomocniczy świdnicki.

Liturgia święceń rozpoczęła się po Ewangelii. Na początku kandydat został przedstawieny biskupowi, po czym ten wygłosił homilię obrzędową. Mówił w niej o roli kapłanów i wielkiej odpowiedzialności, jaka na nich spoczywa. Po homilii diakon złożył wyznanie wiary, przysięgę o dobrowolności święceń oraz o posłuszeństwie względem biskupa i swoich przełożonych zakonnych. Następnie została odśpiewana litania do Wszystkich Świętych, która zawsze towarzyszy wielkim wydarzeniom. Po litanii odbyło się to, co jest istotą święceń, czyli nałożenie na kandydata rąk (uczynili to wszyscy obecni księża) oraz modlitwa święceń. Po święceniach nowy prezbiter ubrał ornat i już jako kapłan podszedł po raz kolejny do biskupa, aby ten namaścił jego ręce olejami. Od tej pory jego dłonie będą przedłużeniem dłoni samego Chrystusa. Po procesji z darami bp Adam Bałabuch symbolicznie podarował neoprezbiterowi chleb i wino oraz przekazał pocałunek pokoju.

Na zakończenie o. Krzysztof Zębik MCCJ złożył wszystkim obecnym podziękowania. Szczególnie pamiętał o swoich siostrach i braciach z terenów misyjnych.

19.11.2011 (sobota)
Msza w katedrze

W sobotni poranek kilku alumnów udało się do katedry świdnickiej na Mszę Świętą rozpoczynającą diecezjalne spotkanie Służby Liturgiczej, nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej, scholi, chórów i organistów, której przewodniczył bp Ignacy Dec, pasterz diecezji świdnickiej.

W homilii główny celebrans mówił, iż w tych ostatnich dniach roku liturgicznego Kościół stara się uświadomić nam bardzo ważną prawdę, jaką jest istnienie życia wiecznego. Mówił rówież o wielkim wyróżnieniu służących przy ołtarzu, jak również tych którzy ubogacają liturgię swoim śpiewem. Na koniec homilii zachęcił zgromadzonych na Eucharystii do modlitwy o powołania kapłańskie i zakonne. Po Mszy Świętej miała jeszcze miejsce wspólna fotografia wszystkich zgromadzonych w świątyni.

19.11.2011 (sobota)
Wspomnienie bł. Salomei, zakonnicy

Mszy Świętej we wspomnienie bł. Salomei, zakonnicy przewodniczył ks. kan. Daniel Szymanik, dyrektor administracyjny. Homilię wygłosił natomiast dk. Mateusz Urdzela mówiąc o życiu wiecznym, przygotowanym dla nas od założenia świata. Swoją homilię zakończył modlitwą do bł. Salomei i wszystkich świętych, prosząc o ich pomoc w dotarciu do zbawienia.

20.11.2011 (niedziela)
Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata

"Pan Jezus na końcu świata zapyta tylko o jedno, o miłość!"

W uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata wspólnota seminaryjna udała się na Mszę Świętą do katedry, której przewodniczył bp Ignacy Dec, biskup świdnicki. Pasterz Kościoła partykularnego wygłosił również homilię o Królestwie założonym przez Jezusa Chrystusa, do którego można się dostać zdając egzamin z miłości.

Po Komunii Świętej miało miejsce przyłączenie nowych członków Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Dzień ten bowiem był patronalnym świętem Eucharystycznego Ruchu Młodych, Akcji Katolickiej oraz właśnie tego ruchu. Na koniec Eucharystii bp Ignacy Dec dokonał poświęcenia nowego sztandaru Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych "Solidarność".

      

20.11.2011 (niedziela)
Prymicje o. Krzysztofa Zębika MCCJ

W uroczystość Chrystusa Króla miały miejsce prymicje o. Krzysztofa Zębika MCCJ, misjonarza kombonianina Serca Jezusowego. Odbyły się one w jego rodzinnej parafii pw. Chrystusa Króla w Dzierżoniowie i uczestniczyło w niej kilku alumnów świdnickiego seminarium.

20.11.2011 (niedziela)
Msza w katedrze

W niedzielny poranek grupa alumnów udała się do katedry świdnickiej na tzw. Mszę Świętą "kanonicką", której przewodniczył ks. Andrzej Ćwik, wikariusz katedralny. Główny celebrans w homilii mówił o Jezusie Chrystusie, jako niezwykłym Królu, który przyszedł, aby służyć ludziom.

21.11.2011 (poniedziałek)
Uroczysta Msza Święta imieninowa

W liturgiczne wspomnienie Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny wspólnota seminaryjna zaprosiła na Mszę Świętą ks. kan. Janusza Michalewskiego, pełnomocnika rektora Wyższego Seminarium Duchownego ds. nauki oraz wykładowcę psychologii i ogólnej metodologii nauk. Chciała w ten sposób uczcić jego patronalne święto, które przypadło w tym dniu.

W homilii główny celebrans mówił o jakości ludzkiej służby Bogu, a także o tym jak słowo Boże zmusza nas do refleksji nad tym, czym żyjemy na co dzień.

Po Komunii Świętej dziekani alumnów w imieniu całej wspólnoty złożyli księdzu wykładowcy życzenia.

    

22.11.2011 (wtorek)
Dzień skupienia księży z kursu ks. Krzysztofa Iwaniszyna

Księża z kursu ks. Krzysztofa Iwaniszyna, ojca duchownego, którzy ukończyli formację w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Legnickiej odbywali swój dzień skupienia w "domu ziarna". Rozpoczął się on od Modlitwy w ciągu dnia i konferencji ks. prał. Marka Korgula, wikariusza biskupiego oraz dyrektora wydziału katechetycznego, a niegdyś opiekuna tego kursu i wicerektora seminarium w Legnicy.

Następnie prezbiterzy uczestniczyli w Eucharystii, której przewodniczył ks. kan. Bogdan Żygadło, proboszcza parafii pw. Świętych Erazma i Pankracego, niegdyś ojca duchownego alumnów. Dzień skupienia zakończył się obiadem w seminaryjnym refektarzu.

22.11.2011 (wtorek)
Dzień skupienia roku trzeciego

W związku ze zbliżającymi się obłóczynami rok trzeci odbywał swój kursowy dzień skupienia. Rozpoczął się on od porannej Eucharystii z Jutrznią w małej kaplicy. Przewodniczył jej ks. kan. Wiesław Rusin, ojciec duchowny alumnów.

24.11.2011 (czwartek)
Wspomnienie świętych Andrzeja Dung-Lac i Towarzyszy

"Niech nas porywa piękno duszy proroka Daniela!"

Wieczornej Mszy Świętej we wspomnienie świętych Andrzeja Dung-Lac i Towarzyszy przewodniczył bp Ignacy Dec, pasterz Kościoła świdnickiego. Główny celebrans wygłosił również homilię, w której mówił o nadzwyczajnej wierze, mogącej ocalić człowieka od zguby. Zebranym w kaplicy na Eucharystii radził także czytanie i kontemplację słowa Bożego, które każdy jest zobowiązany głosić.

  

24.11.2011 (czwartek)
Wielki finał 1. Mistrzostw w tenisie stołowym o puchar ks. rektora

W czwartkowe popołudnie w dużej auli miał miejsce wielki finał 1. Mistrzostw w tenisie stołowym o puchar ks. rektora. Przed spotkaniem finałowym odbył się mecz o 3. miejsce pomiędzy ks. kan. Dominikiem Ostrowskim, wicerektorem, a dk. Krzysztofem Mielnikiem. To spotkanie zakończyło się zwycięstwem dk. Krzysztofa Mielnika, wynikiem 3:2 (6:11,11:7,9:11,11:3,13:11).

W meczu finałowym wzięli udział dk. Łukasz Kopczyński i dk. Mateusz Graboń. Po zaciętej walce pierwsze miejsce udało się zająć dk. Mateuszowi Grabońowi, który wygrał 3:1 (11:5,11:8,2:11,11:3). Po spotkaniu finałowym nastąpiło rozdanie nagród.

WSZYSTKIE WYNIKI MISTRZOSTW    

25.11.2011 (piątek)
Wyjazd na konferencję naukową "Współczesne Chrystologie" do Wrocławia

Grupa alumnów z roku piątego udała się do Wrocławia na konferencję naukową, której tytuł brzmiał:"Współczesne Chrystologie". Oprócz udziału w licznych konferencjach, alumni mieli okazję uczestniczyć w dyskusjach.

26.11.2011 (sobota)
Wigilia 1. niedzieli Adwentu

Tradycją stało się już to, że wspólnota seminaryjna w sposób bardzo uroczysty rozpoczyna nowy rok liturgiczny. Późnym sobotnim wieczorem rozpoczęły się obchody wigilii 1. niedzieli Adwentu. Alumni wraz z przełożonymi zgromadzili się w kaplicy pw. Dobrego Pasterza, gdzie został poświęcony wieniec adwentowy i zapalona pierwsza świeca.

Następnie wspólnota modliła się pieśniami i psalmami Godziny Czytań oraz pieśnią wigilii. Wysłuchała fragmentu Ewangelii według św. Łukasza oraz listu biskupa świdnickiego na 1. niedzielę Adwentu. Po zakończeniu modlitw rozpoczęła się całonocna adoracja Najświętszego Sakramentu.

      

27.11.2011 (niedziela)
Fanpage Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej na Facebook`u

Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Świdnickiej idąc z duchem czasu założyło własny fanpage na popularnym portalu społecznościowym Facebook, który zrzesza ponad 700 milionów użytkowników. Jest to niewątpliwie wielka szansa dotarcia do wielu młodych ludzi, którzy rozważają swoją drogę powołania, jak także do naszych przyjaciół i tych, którzy jeszcze nas nie znają.

Fanpage Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej
 

27.11.2011 (niedziela)
Msza Święta w katedrze

W niedzielny poranek grupa kilku alumnów udała się na Mszę Świętą do katedry świdnickiej, której przewodniczył ks. Marek Nowak, wikariusz parafii katedralnej. Zamiast homilii przeczytany został list biskupa świdnickiego na 1. niedzielę Adwentu.

27.11.2011 (niedziela)
Eucharystia w kaplicy głównej

"Pan Jezus przychodzi do nas codziennie w Eucharystii, dlatego musimy być gotowi już dziś, a wtedy będziemy gotowi na Jego przyjście na końcu czasów."

Tuż po zakończeniu całonocnego czuwania przed Najświętszym Sakramentem wspólnota seminaryjna zgromadziła się na uroczystej Mszy Świętej, której przewodniczył ks. prał. Tadeusz Chlipała, rektor.

Homilię wygłosił natomiast ks. Krzysztof Iwaniszyn, ojciec duchowny alumnów. Mówił w niej, iż na progu nowego roku liturgicznego i Adwentu Pan z nową mocą nakazuje nam czuwać tzn. być gotowym pięknie przeżywać czas, który daje nam Pan Bóg.

    

30.11.2011 (środa)
Spotkanie z ks. Markiem Kasperczukiem, rektorem polskiego Seminarium Biskupa Abramowicza w Chicago

W małej auli odbyło się spotkanie z ks. Markiem Kasperczukiem, rektorem polskiego Seminarium Biskupa Abramowicza w Chicago. Na początku alumni obejrzeli film poświęcony seminarium i klerykom odbywającym formację w Stanach Zjednoczonych. Następnie gość przedstawił charakterystykę polonii mieszkającej w Chicago oraz sytuację Kościoła katolickiego za oceanem. Na koniec spotkania alumni mieli okazje zadawać pytania księdzu rektorowi.

  

30.11.2011 (środa)
Konferencja dziekanów

Do seminarium przybyli księża dziekani diecezji świdnickiej, aby odbyć konferencję. Swoje spotkanie rozpoczęli od Mszy Świętej pod przewodnictwem bp. Ignacego Deca, pasterza Kościoła świdnickiego. Następnie mieli obrady, podczas których dyskutowali o bieżących sprawach związanych z funkcjonowaniem diecezji. Wszystko zakończyło się obiadem w seminaryjnym refektarzu.

30.11.2011 (środa)
Święto św. Andrzeja, Apostoła

"W naszej codzienności też staje Chrystus ze słowami "Pójdź za mną!""

W święto św. Andrzeja, Apostoła Mszy Świętej przewodniczył ks. Krzysztof Iwaniszyn, ojciec duchowny. Homilię wygłosił natomiast dk. Paweł Kilimnik, rozważając słowa Jezusa z dzisiejszej Ewangelii skierowane do świętych Andrzeja i Piotra, nawołujące do pójścia za Nim. Stwierdził, że dziś Jezus kieruje te słowa do wielu ludzi, chcąc by się przemieniali, nawracali i uświęcali.

Wybierz kronikę