Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Świdnickiej
Portal „Adalbertus” | Seminarium Duchowne | Diecezja Świdnicka
Seminarium > Kronika

Drukuj stronę Wyślij link znajomemu

Kronika WSD - Październik 2011

01.10.2011 (sobota)
Wybory dziekanów alumnów

Alumni dokonali wyboru swoich przedstawicieli na cały rok. Dziekani alumnów tradycyjnie są klerykami piątego roku. Na rok akademicki 2011/2012 dziekanem został Krzysztof Rodziński, który zastąpił na tym stanowisku dk. Pawła Kilimnika. Jego zastępcą został Andrzej Paraciej zastępując dk. Tomasza Spyrkę.

01.10.2011 (sobota)
Wybory seniorów

Wszystkie roczniki dokonały wyborów swoich seniorów, którzy będą reprezentować ich przez cały semestr. Są to osoby, które będą przedstawicielami poszczególnych kursów.

01.10.2011 (sobota)
Wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka Jezus

Początek października wiąże się ze wspomnieniem św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Tego dnia Mszy Świętej w kaplicy głównej przewodniczył ks. kan. Daniel Szymanik, dyrektor administracyjny Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej.

02.10.2011 (niedziela)
Eucharystia w katedrze świdnickiej

"Największymi niszczycielami Kościoła są nie tyle ci, którzy z Nim walczą, ale letni chrześcijanie."

Grupa alumnów udała się do katedry, aby wziąć udział we Mszy Świętej celebrowanej z okazji inauguracji roku akademickiego w Wyższej Szkole Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Przewodniczącym liturgii był bp Ignacy Dec, biskup diecezjalny. W homilii powiedział, że dzisiejszy świat stara się wszelkimi sposobami wykluczyć Kościół z życia społecznego.

03.10.2011 (poniedziałek)
Konsulta

Na początku roku akademickiego tradycyjnie w seminarium zebrała się konsulta. Księża przełożeni wraz z dziekanami alumnów, ceremoniarzem ogólnym oraz seniorami poszczególnych kursów podejmowali decyzje dotyczące funkcjonowania "domu ziarna" przez najbliższe półrocze. Zostały także wybrane osoby odpowiedzialne za poszczególne agendy.

04.10.2011 (wtorek)
Wspomnienie św. Franciszka z Asyżu

"Chrystus zachęca nas, by przybrać postawę Marty i Marii, jednocześnie."

Mszy Świętej w kaplicy głównej w liturgiczne wspomnienie św. Franciszka z Asyżu, przewodniczył ks. kan. Wiesław Rusin, ojciec duchowny. Homilię wygłosił dk. Andrzej Franków, który powiedział, że ważna jest praca i obowiązki, lecz mogą one spowodować, iż zapomni się o tym co najważniejesze.

05.10.2011 (środa)
Dzień skupienia księży neoprezbiterów

W "domu ziarna" odbył się dzień skupienia dla księży neoprezbiterów. Tradycyjnie rozpoczął się on adoracją Najświętszego Sakramentu. Potem księża neoprezbiterzy uczestniczyli we Mszy Świętej, której przewodniczył bp Adam Bałabuch, biskup pomocniczy świdnicki. Dzień skupienia zakończył się spotkaniem formacyjnym z ks. dr Krzysztofem Ora, dyrektorem wydziału duszpasterskiego Świdnickiej Kurii Biskupiej.

05.10.2011 (środa)
Wspomnienie św. Faustyny Kowalskiej

Eucharystii w kaplicy głównej we wspomnienie św. Faustyny Kowalskiej, sekretarki Bożego Miłosierdzia, przewodniczył ks. Krzysztof Iwaniszyn, ojciec duchowny alumnów. Homilię z kolei wygłosił dk. Mateusz Graboń, który dokonał dokładnej analizy modlitwy "Ojcze nasz".

06.10.2011 (czwartek)
Eucharystia w katedrze

"Często nasze zniechęcenie jest spowodowane brakiem ufności i zawierzenia Bogu."

Tradycyjnie w pierwszy czwartek miesiąca wspólnota seminaryjna udała się do katedry na Mszę Świętą. Poprzedziło ją nabożeństwo różańcowe poprowadzone przez dk. Pawła Laskę oraz dzieci. Eucharystii przewodniczył ks. prał. Tadeusz Chlipała, rektor seminarium. Homilię natomiast wygłosił ks. kan. Janusz Michalewski, wykładowca seminarium, w której stwierdził, że chwile osamotnienia i zawiedzenia, które odczuwamy często przez przyjaciół, są najlepszymi momentami do całkowitego oddania się Bogu.

    

06.10.2011 (czwartek)
Honorowe krwiodawstwo

Grupa alumnów udała się do świdnickiego Zespołu Szkół Hotelarsko-Turystycznych, aby oddać krew. W ten sposób klerycy pragnęli włączyć się w ratowanie życia ludzi potrzebujących.

07.10.2011 (piątek)
Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej

Mszy Świętej w kaplicy głównej w liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej przewodniczył ks. kan. Dominik Ostrowski, wicerektor seminarium. Homilię natomiast wygłosił dk. Jakub Klimontowski, wspominając historię tego święta, które związane jest z bitwą pod Lepanto. Stwierdził również, że Maryja uczy nas swoją postawą przyjmować wolę Bożą. Tradycyjnie jak w każdy piątek Eucharystia sprawowana była w języku łacińskim.

08.10.2011 (sobota)
Epilog VIII Pieszej Pielgrzymki Diecezji Świdnickiej na Jasną Górę

Kilkudziesięciu alumnów uczestniczyło w epilogu VIII Pieszej Pielgrzymki Diecezji Świdnickiej na Jasną Górę. Na przełomie lipca i sierpnia brali oni udział w samej pielgrzymce do Częstochowy i teraz pragnęli wraz z innymi pątnikami zakończyć sezon pielgrzymkowo-turystyczny. W bazylice mniejszej Matki Bożej "Strażniczki wiary" odbyła się Msza Święta pod przewodnictwem abp. Edwarda Nowaka, który wygłosił również homilię. Wspomniał w niej życie bł. Jana Pawła II w pełni oddane Matce Bożej, jako najlepszy przykład życiowej ścieżki opartej na wierze, Chrystusie i Matce Bożej.

    

08.10.2011 (sobota)
Inauguracja Roku Akademickiego 2011/2012

W seminarium miała miejsce uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2011/2012, na którą przybyło wielu gości. Wśród nich był abp Edward Nowak, były sekretarz Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, a obecnie asesor Zakonu Grobu Świętego w Jerozolimie i kanonik Bazyliki Papieskiej św. Piotra w Watykanie. On przewodniczył Eucharystii w katedrze, na której obecni byli m. in. bp Ignacy Dec, rektorzy, profesorowie i wykładowcy w seminariach duchownych i innych uczelniach wyższych.

Gość z Watykanu wygłosił również homilię, w której zachęcał wszystkich zebranych w świątyni, a zwłaszcza alumnów seminarium i księży formatorów, do bycia świętymi. Przywołując osoby św. Maksymiliana Marii Kolbe, bł. Matki Teresy z Kalkuty oraz bł. Jana Pawła II, stwierdził, iż świętość to pełne i stałe zjednoczenie z Panem Bogiem oraz realizacja własnego człowieczeństwa. Na koniec podsumował, iż jedyny smutek w życiu, płynący z braku świętości, powinien być nadzieją do osiągnięcia tej cnoty.

Po zakończeniu Eucharystii wszyscy udali się do gmachu Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej, gdzie w auli chór seminaryjny odśpiewał "Gaude Mater Polonia", po czym przemówienie powitalne wygłosił ks. prał. Tadeusz Chlipała, rektor. Następnie ks. prof. Waldemar Irek, rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, poprowadził immatrykulację studentów pierwszego roku. Było też przemówienie seniora kursu pierwszego oraz wręczenie nagród najlepszym studentom w roku akademickim 2010/2011. Kolejnym punktem był wykład inauguracyjny abp Edwarda Nowaka o procedurach kanonizacyjnych.

Po alokucji bp. Ignacego Deca, biskupa świdnickiego, oraz śpiewie "Gaudeamus igitur", dobiegły końca uroczystości w auli. Zakończeniem inauguracji był obiad w seminaryjnym refektarzu.

      

09.10.2011 (niedziela)
Wybory parlamentarne

W dniu wyborów parlamentarnych w naszej ojczyźnie, alumni pragnący spełnić swój obywatelski obowiązek, udali się do lokali wyborczych, by tam oddać głosy na wybranych kandydatów.

09.10.2011 (niedziela)
Eucharystia z okazji XI Dnia Papieskiego i zakończenia I Ogólnopolskiego Kongresu Małżeństw w Świdnicy

Po raz jedenasty Kościół polski przeżywał tzw. Dzień Papieski. Tegorocznym obchodom towarzyszyło hasło: "Jan Paweł II - Człowiek Modlitwy". Z tej okazji, a także z okazji zakończenia pierwszego Ogólnopolskiego Kongresu Małżeństw, Mszy Świętej w katedrze przewodniczył abp Edward Nowak, znakomity gość diecezji świdnickiej z Watykanu w ostatnich dniach.

On też wygłosił do zgromadzonych w świdnickiej katedrze homilię. Przybliżył w niej zarówno znany z mediów, jak i osobisty obraz bł. Jana Pawła II, pogrążonego w modlitwie. Główny celebrans podkreślił zwłaszcza wielkie umiłowanie polskiego papieża do modlitwy różańcowej.

    

09.10.2011 (niedziela)
Msza Święta w katedrze

"Czy biorąc udział w uczcie, nie jemy? Czy uczestnicząc w Eucharystii możemy nie przystępować do Komunii Świętej?"

W niedzielny poranek grupa alumnów udała się do katedry na Eucharystię, której przewodniczył ks. prał. Jan Bagiński, proboszcz. Homilię wygłosił natomiast ks. Paweł Pleśnierowicz, wikarusz katedralny, mówiąc o potrzebie rozwijania swojej wiary poprzez modlitwę i przyjmowanie Komunii Świętej.

10.10.2011 (poniedziałek)
Inauguracja Roku Akademickiego 2011/2012 na Papieskim Wydziale Teologicznym

Wszyscy alumni seminarium udali się do Wrocławia, gdzie uczestniczyli w uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego 2011/2012 na Papieskim Wydziale Teologicznym.

Wszystko rozpoczęło się od Mszy Świętej w archikatedrze pw. św. Jana Chrzciciela. Przewodniczył jej abp Józef Kowalczyk, arcybiskup metropolita gnieźnieński i prymas Polski. Homilię z kolei wygłosił abp Marian Gołębiewski, arcybiskup metropolita wrocławski i wielki kanclerz Papieskiego Wydziału Teologicznego.

Następnie wszyscy udali się do auli Papieskiego Wydziału Teologicznego, gdzie miała miejsce akademia. Po wystąpieniu rektora i wręczeniu nagród dla najlepszych studentów w roku akademickim 2010/2011, odbyła się immatrykulacja studentów pierwszego roku, w tym kleryków stanowiących annum propedeuticum w Świdnicy.

Potem nastąpiło wręczenie tytułu doctora honoris causa Papieskiego Wydziału Teologicznego abp. Józefowi Kowalczykowi, po czym wygłosił on wykład dotyczący dyplomacji papieskiej Jana Pawła II. Alokucji dokonał abp Marian Gołębiewski.

      

11.10.2011 (wtorek)
Rada pedagogiczna

W seminarium odbyła się rada pedagogiczna, w której wzięli udział bp Ignacy Dec, biskup świdnicki, przełożeni, moderatorzy oraz profesorowie naszych alumnów. Dotyczyła ona bieżących spraw "domu ziarna", zwłaszcza kandydatury do święceń diakonatu i prezbiteratu. Posługę tę mają przyjąć klerycy z kursu piątego 31 października 2011 r. w katedrze świdnickiej.

12.10.2011 (środa)
Spotkania grup formacyjnych

Rozpoczęły się cotygodniowe spotkania grup formacyjnych, w których uczestniczą wszyscy alumni seminarium. Spotkania Oazy, Eucharystycznego Ruchu Młodych, Kręgu biblijnego, Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży i Koła naukowego mają przybliżyć klerykom funkcjonowanie poszczególnych grup.

12.10.2011 (środa)
Koncert zespołu "The Clouds" w Dzierżoniowie

Zespół muzyczny "The Clouds" udał się wraz z ks. Krzysztofem Iwaniszynem, ojcem duchownym alumnów do II LO w Dzierżoniowie im. Jana Pawła II. W ramach trwającego tygodnia papieskiego zespół dał tam koncert muzyki religijnej.

13.10.2011 (czwartek)
Wspomnienie bł. Honorata Koźmińskiego, prezbitera

Mszy Świętej wieczornej w liturgiczne wspomnienie bł. Honorata Koźmińskiego przewodniczył ks. prał. Tadeusz Chlipała, rektor. Główny celebrans wygłosił również homilię, w której przestrzegał przed przyjęciem postawy faryzejskiej. Błogosławionego Honorata wskazał natomiast jako doskonały wzór do naśladowania, który odznaczał się niezwykle potrzebnym radykalizmem w życiu.

14.10.2011 (piątek)
Jadwiżański dzień skupienia

Wspólnota seminaryjna udała się do Trzebnicy w archidiecezji wrocławskiej, by uczestniczyć w jadwiżańskim dniu skupienia dla osób przygotowujących się do kapłaństwa i życia zakonnego. Alumni brali udział w konferencji poświęconej tematowi świetych i błogosławionych, spotkaniach w grupach i nabożeństwach, natomiast punktem centralnym dnia była Msza Święta.

Eucharystii przewodniczył Henryk kard. Gulbinowicz, arcybiskup senior wrocławski, zaś homilię wygłosił ks. dr hab. Włodzimierz Wołyniec, profesor Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Mówił w niej o gorliwości w powołaniu, podając sposoby walki duchowej ze zniechęceniem.

    

15.10.2011 (sobota)
Wspomnienie świętej Teresy z Ávili, dziewicy i doktora Kościoła

"Prawdziwe życie duchowe zaczyna się kiedy jesteśmy gotowi na śmierć, śmierć własnej woli."

Mszy Świętej w kaplicy głównej we wspomnienie świętej Teresy z Ávili przewodniczył ks. kan. Dominik Ostrowski, wicerektor. Homilię natomiast wygłosił dk. Rafał Zaleski, który podkreślił ważność dawania świadectwa, zwłaszcza przez pokornych kapłanów. Homilię zakończył modlitwą do Ducha Świętego, prosząc o pokorę w głoszeniu Ewangelii dla wszystkich zgromadzonych na Eucharystii.

16.10.2011 (niedziela)
Dzień wspólnoty ruchu "Światło-Życie"

Tegoroczne diecezjalne spotkanie ruchu "Światło-Życie" odbyło się w parafii pw. Królowej Różańca Świętego w Dzierżoniowie. Grupa klerycka zaangażowana w działalność tego ruchu uczestniczyła we Mszy Świętej, nabożeństwie różańcowym, a także w pracy w grupach. Spotkanie uwieńczone zostało uroczystą agapą.

16.10.2011 (niedziela)
Msza Święta w kaplicy głównej

"Musimy być gotowi porzucić wszystko i narazić się na oskarżenia dla misji Chrystusa."

Mszy Świętej w kaplicy pw. Dobrego Pasterza przewodniczył ks. prał. Tadeusz Chlipała, rektor wspólnoty seminaryjnej. Homilię wygłosił natomiast ks. kan. Wiesław Rusin, ojciec duchowny. Zaznaczył podczas niej, iż Chrystus uczy nas, by swoje misje podobnie jak On stawiać na pierwszym miejscu. Jest to możliwe tylko w postawie świętego życia, kiedy człowiek jest w stanie porzucić wszystko dla Jezusa Chrystusa.

16.10.2011 (niedziela)
Msza Święta w katedrze

Grupa alumnów udała się do katedry świdnickiej na tzw. Mszę Świętą "kanonicką". Przewodniczył jej ks. kan. Marian Kujawski, proboszcz parafii pw. św. Jerzego i Matki Bożej Różańcowej w Wałbrzychu i kanonik honorowy Świdnickiej Kapituły Katedralnej.

Główny celebrans wygłosił również homilię, zwracając uwagę na zubożenie współczesnej kultury i moralności, a jako wzór postawił świętą Jadwigę, patronkę dnia dzisiejszego. Niezwykłą kobietę, która potrafiła mimo wielkiego doświadczenia przez los, rezygnować z dóbr materialnych i z samej siebie.

17.10.2011 (poniedziałek)
1. Mistrzostwa w tenisie stołowym Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej o puchar rektora

Rozpoczęły się 1. Mistrzostwa w tenisie stołowym Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej o puchar rektora. W turnieju bierze udział trzynastu alumnów, a także ks. kan. Dominik Ostrowski, wicerektor seminarium. Zawodnicy podzieleni są na trzy grupy, z których wyłonieni zostaną uczestnicy fazy finałowej. Zwycięzca mistrzostw otrzyma puchar ufundowany przez ks. prał. Tadeusza Chlipałę, rektora seminarium.

17.10.2011 (poniedziałek)
Dzień skupienia księży

Po Mszy Świętej imieninowej księża, którzy byli wyświęceni w latach 1971-1985, udali się do gmachu seminarium, by przeżyć swój dzień skupienia. Rozpoczął się on konferencją ks. dr. Arkadiusza Chwastyka. Po wspólnej adoracji Najświętszego Sakramentu i koronce, miał miejsce obiad w seminaryjnym refektarzu.

17.10.2011 (poniedziałek)
Msza Święta imieninowa w katedrze

W liturgiczne wspomnienie św. Ignacego Antiocheńskiego, biskupa i męczennika, wspólnota seminaryjna udała się do katedry, by tam uczestniczyć we Mszy Świętej imieninowej bp. Ignacego Deca.

Na początku Eucharystii, której przewodniczył sam solenizant, głos zabrał bp Adam Bałabuch. Homilię z kolei wygłosił ks. prał. Edward Szajda, proboszcz parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Świdnicy. Rozpoczął ją od krótkiego życiorysu św. Ignacego Antiocheńskiego, przedstawiając go jako wzór jedności i komunii z Bogiem. Homileta stwierdził również, że powinniśmy charakteryzować się podobną postawą do świętego biskupa, który gotowy był oddać życie za Chrystusa.

Po Komunii Świętej był czas na składanie życzeń. Na początku w imieniu duchowieństwa Kościoła świdnickiego przemówili: ks. prał. Krzysztof Moszumański, proboszcz parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Wałbrzychu, i ks. prał. Stanisław Chomiak, kanclerz Świdnickiej Kurii Biskupiej oraz proboszcz parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Bielawie. Po nich w imieniu całej wspólnoty seminaryjnej życzenia złożyli dziekani alumnów.

      

18.10.2011 (wtorek)
Święto św. Łukasza, Ewangelisty

W święto św. Łukasza Mszy Świętej z jutrznią przewodniczył ks. kan. Wiesław Rusin, ojciec duchowny alumnów. Wspominany dzisiaj święty Ewangelista był lekarzem oraz uczniem św. Pawła, w którego podróżach apostolskich brał udział. Jest autorem Ewangelii i Dziejów Apostolskich.

19.10.2011 (środa)
Egzamin wikariuszowski i proboszczowski

W "domu ziarna" odbył się egzamin wikariuszowski i proboszczowski dla księży diecezji świdnickiej. Wiąże się on z formacją stałą kapłanów.

21.10.2011 (piątek)
Wspomnienie bł. Jakuba Strzemię, biskupa

"Dla nas przyszłych księży najważniejsze jest dobro i zbawienia dusz."

Mszy Świętej we wspomnienie bł. Jakuba Strzemię przewodniczył ks. kan. Dominik Ostrowski, wicerektor. Homilię wygłosił natomiast dk. Łukasz Kopczyński, mówiąc o współczesnych znakach czasu, z którymi musimy się zmierzyć. Przestrzegł również w niej przed wewnętrznym rozdarciem, będącym źródłem wszelkich nieporozumień oraz zamknięcia na Boga i bliźnich. Tradycyjnie jak w każdy piątek Eucharystia była odprawiona w języku łacińskim.

22.10.2011 (sobota)
Spotkanie dekanalnych referentów do spraw misji

W Piskorzowie w parafii pw. św. Jana Nepomucena odbyło się spotkanie dekanalnych referentów do spraw misji. Wszystko rozpoczęło się Mszą Świętą, której przewodniczył ks. kan. Tomasz Czubak, prefekt seminarium oraz diecezjalny dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych. Następnie miała miejsce konferencja Anny Sobiech, dyrektorki krajowej Papieskich Dzieł Misyjnych Dzieci. W spotkaniu uczestniczyło dwóch diakonów.

22.10.2011 (sobota)
Poświęcenie kościoła i nadanie mu tytułu bł. Jana Pawła II w Międzylesiu

Dwóch diakonów wraz z ceremoniarzami udało się do parafii pw. Bożego Ciała w Międzylesiu, gdzie bp Ignacy Dec, biskup świdnicki, dokonał poświęcenia kościoła pomocniczego i nadania mu tytułu bł. Jana Pawła II. Jest to pierwszy kościół pod takim wezwaniem w diecezji świdnickiej.

22.10.2011 (sobota)
Bierzmowanie w parafii pw. św. Michała Archanioła w Mieroszowie

Dwóch alumnów udało się do parafii pw. św. Michała Archanioła w Mieroszowie na bierzmowanie. Mszy Świętej z udzieleniem tego sakramentu przewodniczył bp Adam Bałabuch, biskup pomocniczy świdnicki.

22.10.2011 (sobota)
Wspomnienie bł. Jana Pawła II, papieża

"Przynoś swoje smutki i składaj je na ołtarzu Pana."

Po raz pierwszy Kościół w Polsce obchodził liturgiczne wspomnienie bł. Jana Pawła II, papieża. Mszy Świętej w kaplicy głównej przewodniczył ks. prał. Tadeusz Chlipała, rektor seminarium. Homilię wygłosił dk. Paweł Laska, przedstawiając Jezusowe nawoływanie do nawrócenia jako Bożą troskę o nasze zbawienie. Przypowieść o drzewie figowym wspomniana we fragmencie Ewangelii, ukazana została jako metafora czasu Bożego miłosierdzia, którym dla alumnów jest czas formacji w seminarium.

23.10.2011 (niedziela)
Msza Święta w katedrze

W niedzielę misyjną wspólnota seminaryjna udała się na Mszę Świętą do katedry świdnickiej. Eucharystii przewodniczył ks. kan. Krzysztof Ambrożej, proboszcz parafii pw. Chrystusa Króla w Dzierżoniowie i kanonik honorowy Świdnickiej Kapituły Katedralnej.

Homilię wygłosił natomiast o. Władysław Kozioł OMI, od trzydziestu lat pracujący na misjach w północnym Kamerunie. Przedstawił w niej tradycje dotyczące traktowania ludzi chorych i umierających ludu Gidarów, wśród którego ewangelizuje. Na koniec pomodlił się za obecnych na Eucharysii modlitwą "Zdrowaś Maryjo" w języku gidarskim.

26.10.2011 (środa)
Uroczysta kolacja imieninowa księdza rektora

W związku z nadchodzącym patronalnym świętem księdza rektora oraz rozpoczynającymi się rekolekcjami już dzisiaj wspólnota seminaryjna świętowała to ważne wydarzenie. W uroczystej kolacji wzięli udział wszyscy uczestnicy pierwszego spotkania Świdnickiego Towarzystwa Teologicznego, w tym bp Ignacy Dec, biskup diecezjalny oraz bp Adam Bałabuch, biskup pomocniczy świdnicki. Swoją obecnością uroczystość uświetnił rekolekcjonista rozpoczynających się ćwiczeń duchowych, bp Wacław Depo, biskup zamojsko-lubaczowski.

Na zakończenie głos zabrali bp Ignacy Dec oraz ks. prał. Stanisław Chomiak, kanclerz Świdnickiej Kurii Biskupiej.

26.10.2011 (środa)
Pierwsze spotkanie Świdnickiego Towarzystwa Teologicznego

W "domu ziarna" odbyło się pierwsze spotkanie Świdnickiego Towarzystwa Teologicznego, które poprowadził ks. dr Tadeusz Chlipała, rektor seminarium. Wykład wygłosił natomiast bp Ignacy Dec, biskup świdnicki, poruszając temat wpływu nurtów filozoficznych na życie Europy w XX wieku. W spotkaniu wzięło udzieł wielu wykładowców seminaryjnych m. in. bp Adam Bałabuch, biskup pomocniczy diecezji świdnickiej.

  

26.10.2011 (środa)
Koncert zespołu "The Clouds" w Bielawie

Seminaryjny zespół "The Clouds" udał się do Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki w Bielawie na zaproszenie ks. Grzegorza Mędrali, wikariusza parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Bielawie. Z okazji Dnia Papieskiego zespół dał tam koncert chrześcijańskiej muzyki rockowej.

30.10.2011 (niedziela)
Przysięga przed przyjęciem święceń diakonatu

Podczas wieczornego nabożeństwa słowa Bożego akolita Mateusz Urdzela złożył przed ks. prał. Tadeuszem Chlipałą, rektorem seminarium, i całą wspólnotą wyznanie wiary oraz przysięgę o dobrowolności przyjęcia święceń diakonatu. Zobowiązał się także do zachowania celibatu do końca życia i codziennego odprawiania Liturgii Godzin.

Święcenia diakonatu, podczas których akolita zostanie inkardynowany, czyli włączony w poczet duchowieństwa diecezji świdnickiej, będą miały miejsce następnego dnia.

  

30.10.2011 (niedziela)
Msza Święta w katedrze

"Starajmy się szukać nie dobra w sobie, lecz Boga w dobru."

Grupa alumnów w niedzielny poranek udała się do katedry na Mszę Świętą, której przewodniczył ks. prał. Jan Bagiński, proboszcz parafii katedralnej. Homilię wygłosił natomiast ks. Marek Nowak, wikariusz katedralny. Przestrzegał w niej przed postawą faryzejską, jednocześnie nawołując do bycia wiernym pouczeniom Chrystusa i wolnym od pychy.

31.10.2011 (poniedziałek)
Wyjazd do domu

Po Eucharystii w katedrze alumni udali się do rodzinnych parafii, aby pomóc księżom w przygotowaniu zbliżającej się uroczystości Wszystkich Świętych. W ten sposób będą mogli spędzić święta w gronie rodziny i przyjaciół.

31.10.2011 (poniedziałek)
Święcenia diakonatu, kandydatura do święceń diakonatu i prezbiteratu oraz uroczyste nałożenie tunik

Tradycyjnym zakończeniem rekolekcji była Msza Święta w katedrze, na którą w poniedziałek udała się cała wspólnota seminarium. Podczas uroczystej Eucharystii akolita Mateusz Urdzela został wyświęcony na diakona przez bp. Ignacego Deca, biskupa świdnickiego, przez co stał się osobą duchowną, przeznaczoną do diakonii słowa, liturgii oraz miłości.

Obrzęd święceń miał miejsce po Ewangelii. Na początku kandydat został imiennie przedstawiony biskupowi, po czym stwierdzono, że uznano go za godnego święceń na podstawie opinii wiernych oraz odpowiedzialnych za jego przygotowanie. W homilii obrzędowej pasterz Kościoła świdnickiego przypomniał znaczenie służby diakońskiej. Po homilii kandydat do diakonatu przyrzekł zachowywać celibat oraz wiernie spełniać swoją posługę w Kościele. Następnie podeszedł do biskupa i włożył swoje ręce w jego ręce, przyrzekając cześć i posłuszeństwo jemu oraz jego następcom. Kolejnym ważnym momentem była litania do Wszystkich Świętych, podczas której kandydat do święceń leżał krzyżem. Po litanii miały miejsce święcenia, w których istotą było nałożenie na kandydata rąk oraz modlitwa święceń. Po jej zakończeniu nowy diakon założył stułę i dalmatykę, w których będzie wypełniać swoją posługę. Biskup podając nowowyświęconemu diakonowi Ewangeliarz polecił wierne i gorliwe głoszenie Ewangelii oraz życie zgodnego z nauką Jezusa Chrystusa. Pocałunek pokoju biskupa złożony nowemu diakonowi zakończył święcenia.

Kolejnym elementem uroczystej Eucharystii było przedtsawienie ośmiu alumnów roku piątego jako kandydatów do święceń diakonatu i prezbiteratu. Była to posługa, podczas której alumni zostali publicznie przedstawieni jako ci, którzy bezpośrednio przygotowują się do święceń. Od tego czasu Kościół z większą uwagą będzie się im przyglądał, aby móc ocenić, czy mogą w przyszłości zostać kapłanami.

Oprócz święceń diakonatu oraz ustanowienia kandydatów do święceń główny celebrans, bp Ignacy Dec, nałożył jedenastu alumnom pierwszego roku tuniki. Od tej pory aż do obłóczyn będą służyć w tej białej szacie, która symbolizuje czystość ducha. Na zakończenie nowowyświęcony diakon oraz przedstawiciele kursów piątego i pierwszego złożyli zebranym w katedrze podziękowania.

Później wszyscy przenieśli się do auli seminaryjnej. Odbyło się tam przedstawienie alumnów pierwszego roku związane ze św. Stanisławem Kostką.

      

Wybierz kronikę