Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Świdnickiej
Portal „Adalbertus” | Seminarium Duchowne | Diecezja Świdnicka
Seminarium > Kronika

Drukuj stronę Wyślij link znajomemu

Kronika WSD - Wrzesień 2011

07.09.2011 (środa)
Wizyta gości z Niemiec

Diecezja świdnicka gościła księży z Niemiec, którzy zwiedzili katedrę i inne zabytki miasta. Podczas swojej wizyty odwiedzili także seminarium duchowne, gdzie w kaplicy głównej odprawili Mszę Świętą. Przewodniczył jej w języku niemieckim bp Ignacego Deca, pasterz świdnicki. Po obiedzie w seminaryjnym refektarzu goście mieli krótkie spotkanie z bp Ignacym.

  

09.09.2011 (piątek)
Pogrzeb mamy ks. prał. Marka Połochajło

W Żarowie odbył się pogrzeb mamy ks. prał. Marka Połochajło, proboszcza parafii pw. Narodzenia NMP w Lądku-Zdroju. Ceremoniom pogrzebowym przewodniczył bp Ignacy Dec, biskup świdnicki. Na pogrzebie obecny był ks. kan. Dominik Ostrowski, wicerektor seminarium, a także dwóch alumnów przebywających w "domu ziarna" na grupie roboczej.

  

16.09.2011 (piątek)
Pogrzeb s. Ludwiki CSSE

Ksiądz prał. Tadeusz Chlipała, rektor seminarium, wraz z klerykami przebywającymi w seminarium na grupie roboczej, uczestniczyli w pogrzebie s. Ludwiki CSSE. Ceremoniom pogrzebowym zmarłej przewodniczył bp Ignacy Dec, biskup świdnicki. W mowach pożegnalnych podkreślono wartość posługi siostry elżbietanki w świdnickim szpitalu, jak również jej optymizm oraz pełne zaangażowanie w służbie Bogu i drugiemu człowiekowi.

17.09.2011 (sobota)
Spotkanie młodych w Wambierzycach

Jak co roku, młodzież z diecezji świdnickiej udała się do Wambierzyc, aby wziąć udział w spotkaniu. Rozpoczęło się ono Mszą Świętą pod przewodnictwem bp Ignacego Deca, biskupa diecezjalnego. Następnie miały miejsce świadectwa, koncert i konferencja redaktora Tomasza Terlikowskiego. W spotkaniu młodzieży udział wzięła także część diakonów i kleryków.

19.09.2011 (poniedziałek)
Egzamin dla kandydatów do seminarium

W "domu ziarna" miał miejsce egzamin wstępny na Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu. Była to już druga w tym roku tura dla kandydatów pragnących wstąpić w grono alumnów Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej. Zorganizowana była dla trzech osób, które zgłosiły się do seminarium podczas wakacji.

Alumni pierwszego roku rozpoczną formację seminaryjną na tydzień przed resztą wspólnoty. 23 września do seminarium przyjedzie w sumie jedenastu nowych kleryków.

23.09.2011 (piątek)
Przyjazd alumnów pierwszego roku

Jedenastu alumnów pierwszego roku rozpoczęło swoją formację ku Chrystusowemu kapłaństwu. Na początku uczestniczyli we Mszy Świętej, której przewodniczył bp Ignacy Dec, biskup świdnicki. W homilii przedstawił im drogę, jaka ich czeka. Na pierwszym miejscu postawił modlitwę na wzór bł. Jana Pawła II. Zachęcał też do ufności, mimo cierpienia i dyskryminacji chrześcijan we współczesnym świecie. Bóg jest z nami, dlatego nie mamy powodu się lękać.

    

25.09.2011 (niedziela)
Zakończenie praktyk duszpasterskich diakonów i akolitów

Po prawie miesiącu alumni z dwóch najstarszych roczników zakończyli swoje praktyki duszpasterskie. Każdy z diakonów i akolitów przez wrzesień przebywał na wyznaczonej parafii, gdzie pomagał kapłanom w organizowaniu liturgii, prowadził grupy parafialne, nauczał religii w szkołach i pracował w kancelarii.

25.09.2011 (niedziela)
Msza Święta "kanonicka"

"Gdy czynisz dobro, ludzie mogą to źle wykorzystać. Czyń jednak dobro mimo to."

Po raz pierwszy alumni z najmłodszego kursu udali się do katedry, aby wziąć udzial w tzw. Mszy Świętej "kanonickiej". Przewodniczył jej ks. kan. Wiesław Pisarski, proboszcz parafii pw. św. Jadwigi w Bolkowie. W homilii nawoływał do czynienia dobra.

28.09.2011 (środa)
Wspomnienie św. Wacława

We wspomnienie św. Wacława przełożeni seminaryjni wraz z grupą obecnych w "domu ziarna" alumnów udali się na Mszę Świętą do katedry. Święty ten jest bowiem współpatronem tego kościoła i odbywał się tam odpust. Eucharystii przewodniczył ks. kan. Dominik Ostrowski, wicerektor, a homilię wygłosił ks. prał. Tadeusz Chlipała, rektor. Mówił o historii kultu Świętego.

29.09.2011 (czwartek)
Wyjazd roku pierwszego do Barda

W święto Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała bracia z pierwszego roku odbyli tradycyjnie pielgrzymkę do Barda Śląskiego. Towarzyszyli im ks. kan. Wiesław Rusin, ojciec duchowny, oraz ks. kan. Tomasz Czubak, prefekt. Annus propedeuticus udał się do bazyliki mniejszej Matki Bożej "Strażniczki wiary". Prosili tam Matkę Najświętszą o opiekę i wsparcie w ich życiu seminaryjnym oraz w późniejszej posłudze kapłańskiej. Uczestniczyli w Eucharystii, odmówili wspólnie różaniec oraz przeszli drogę krzyżową.

  

30.09.2011 (piątek)
Wspomnienie św. Hieronima

"Nawrócenie to dotknięcie miłości Boga i wsłuchanie się w Jego głos."

We wspomnienie św. Hieronima przypadła w seminarium pierwsza w nowym roku akademickim Msza Święta. Przewodniczył jej i homilię wygłosił ks. prał. Tadeusz Chlipała, rektor. Powiedział podczas niej, że Chrystus daje swoim słuchaczom przestrogę. Jego przykład powinien prowadzić do nawrócenia, uznania w Nim Mesjasza. Wówczas przed człowiekiem jawi się tylko perspektywa świadectwa, aby ukazywać innym Jego słowo. Ono dokonuje wyboru i wzywa każdego po imieniu. Naszą odpowiedzią jest kroczenie za Panem.

  

30.09.2011 (piątek)
Powrót alumnów z wakacji

Zakończyły się wakacje i wszyscy alumni powrócili do "domu ziarna". W ten sposób rozpoczęli kolejny rok formacji.

Wybierz kronikę