Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Świdnickiej
Portal „Adalbertus” | Seminarium Duchowne | Diecezja Świdnicka
Seminarium > Kronika

Drukuj stronę Wyślij link znajomemu

Kronika WSD - Maj 2011

01.05.2011 (niedziela)
Powrót alumnów do seminarium

Po przerwie świątecznej alumni powrócili do seminarium, aby rozpocząć ostatni etap formacji przed wakacjami. Dla diakonów będzie to czas kończący ich drogę do kapłaństwa, ponieważ już w tym miesiącu otrzymają oni święcenia prezbiteratu. Niezwykle ważne momenty czekają też braci z piątego roku, którzy otrzymać mają święcenia diakonatu oraz alumnów z czwartego roku, którzy przygotowują się do posługi akolitatu.

01.05.2011 (niedziela)
Beatyfikacja sługi Bożego Ojca Świętego Jana Pawła II

Wielkim wydarzeniem dla Kościoła katolickiego jest na pewno beatyfikacja sługi Bożego Jana Pawła II. Odbyła się ona na Watykanie, a uroczystej Mszy Świętej przewodniczył Ojciec Święty Benedykt XVI. O wyniesienie na ołtarze Papieża-Polaka prosił Agostino kard. Vallini, wikariusz generalny Rzymu, wraz z ks. prał. Sławomirem Oderem, postulatorem procesu beatyfikacyjnego Jana Pawła II. Relikwie nowego błogosławionego z kolei niosła m. in. s. Marie-Simon Pierre PSMC, zakonnica z Instytutu Małych Sióstr Macierzyństwa Katolickiego, uzdrowiona za jego wstawiennictwem.

W Rzymie obecna była również delegacja alumnów. Pojechali oni na uroczystości beatyfikacyjne wraz ze swoimi parafiami i reprezentowali na nich całe seminarium.

Liturgiczne wspomnienie bł. Jana Pawła II będzie od tej pory przypadało 22 października, w rocznicę inauguracji jego pontyfikatu. Będzie ono obchodzone w diecezji rzymskiej oraz w Polsce.

02.05.2011 (poniedziałek)
Odpust w kościele filialnym w Czechach

Na zaproszenie ks. kan. Władysława Terpiłowskiego, proboszcza parafii pw. św. Barbary w Pastuchowie i wykładowcy teologii moralnej w naszym seminarium, grupa alumnów wraz z ks. prał. Tadeuszem Chlipałą, rektorem, udała się do kościoła filialnego tejże parafii. Znajduje się on we wsi Czechy. Uczestniczyli oni tam w odpuście, a Mszy Świętej przewodniczył rektor.

02.05.2011 (poniedziałek)
Odpust św. Wojciecha

"Święty Wojciech był świadkiem Chrystusa zmartwychwstałego i na wzór apostołów umacniał Jego mocą braci."

Przesunięta z powodu Świąt Paschalnych uroczystość św. Wojciecha związana jest w "domu ziarna" z odpustem. Z tej okazji Mszy Świętej w kaplicy głównej przewodniczył ks. prał. Jan Bagiński, proboszcz parafii katedralnej pw. Świętych Stanisława i Wacława.

W homilii proboszcz katedry przypomniał wszystkim życiorys św. Wojciecha, który jest pierwszym z zacnego grona polskich męczenników. Byli oni wierni Bogu, przez co stali się niewygodni dla ludzi. To prawdziwi świadkowie Chrystusa, którymi mamy być i my. Wzór zostawił nam bł. Jan Paweł II, wczoraj beatyfikowany. Wprowadzając w życie jego naukę, otwieramy drzwi Chrystusowi.

Po Mszy Świętej w seminaryjnym refektarzu miało miejsce uroczyste śniadanie, a ks. prał. Tadeusz Chlipała ogłosił godziny rektorskie. W kaplicy zaś wystawiono relikwie św. Wojciecha, aby można im było oddawać cześć przez cały dzień.

      

03.05.2011 (wtorek)
Pielgrzymka seminarium do grobu bł. Gerharda Hirschfeldera

Wspólnota seminaryjna udała się z pielgrzymką do grobu bł. Gerharda Hirschfeldera, gdzie przywitał ją ks. prał. Romuald Brudnowski. Odprawili Mszę Świętą w kościele pw. św. Bartłomieja w Kudowie-Zdroju, której przewodniczył ks. prał. Tadeusz Chlipała, rektor.

Po południu odprawiono nabożeństwo majowe z litanią loretańską. Po modlitwie alumni wrócili do Świdnicy.

      

03.05.2011 (wtorek)
Msza Święta w katedrze

Grupa alumnów udała się do katedry na Mszę Świętą. Przewodniczył jej ks. prał. Jan Bagiński, proboszcz. Homilię wygłosił ks. Paweł Pleśnierowicz, wikariusz katedralny. Podkreślił w niej rolę Maryi w historii Polski.

04.05.2011 (środa)
Rada pedagogiczna

W seminarium odbyła się rada pedagogiczna, w której udział wzięli księża przełożeni i profesorowie naszych alumnów. Spotkanie dotyczyło czerwcowych święceń diakonatu oraz posługi akolitatu. W tym czasie tradycyjnie w kaplicy głównej odbywała się adoracja Najświętszego Sakramentu, która zakończyła się błogosławieństwem eucharystycznym.

04.05.2011 (środa)
Sesja egzaminacyjna diakonów

Diakoni rozpoczęli swoją ostatnią w seminarium sesję egzaminacyjną. Jest to czas zdawania egzaminów związanych ze studiami na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu.

04.05.2011 (środa)
Wspomnienie św. Floriana

"Bądźmy na co dzień ludźmi paschalnymi, którzy doświadczają łaski Chrystusa i Jego światła."

We wspomnienie św. Floriana Eucharystii w kaplicy głównej przewodniczył i homilię wygłosił ks. Krzysztof Iwaniszyn, ojciec duchowny. Zaznaczył, że za nami jest już wiele błogosławionych chwil, przed nami zaś codzienność. Również ona ma być przepełniona łaską, napełniona światłością.

05.05.2011 (czwartek)
Pierwszy czwartek miesiąca

"Wielu ludzi pyta, kim jest Jezus? Szukają bowiem prawdy."

Wspólnota seminaryjna udała się do katedry, aby z okazji pierwszego czwartku miesiąca wziąć udział we Mszy Świętej. Poprzedziło ją nabożeństwo majowe, które poprowadził dk. Paweł Schanne.

Eucharystii przewodniczył ks. kan. Tomasz Czubak, dyrektor administracyjny. Tradycyjnie modlono się podczas niej o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, szczególnie spośród tegorocznych maturzystów.

W homilii główny celebrans wezwał do przyjrzenia się sobie w postawie Nikodema. Należy odpowiedzieć sobie na pytanie, czy szczerze poszukujemy Boga? Znaleźć Go bowiem można w Chrystusie.

    

06.05.2011 (piątek)
Święto Świętych Apostołów Filipa i Jakuba

"Trwamy przy Bogu, przy zmartwychwstałym Chrystusie. Czekamy na dar Ducha Świętego, który uczyni z nas świadków Pana."

W święto Świętych Apostołów Filipa i Jakuba Eucharystii w kaplicy pw. Dobrego Pasterza, odprawianej w języku łacińskim, przewodniczył ks. kan. Dominik Ostrowski, wicerektor. Podczas homilii podkreślił, że można być ślepym na Boga, który jest pośród nas. Można z Nim żyć i wciąż mieć problem z poznaniem Jego. Dopiero Pięćdziesiątnica daje moc do głoszenia Pana. Należy zatem modlić się o dar Ducha Świętego.

07.05.2011 (sobota)
Diecezjalne dziękczynienie za dar beatyfikacji Jana Pawła II

"Karol Wojtyła wkroczył na duchową drogę św. Stanisława. Jego posługa wymagała sprzeciwienia się władzy komunistycznej."

Podczas diecezjalnego dziękczynienia za dar beatyfikacji Jana Pawła II wspólnota seminaryjna udała się do kościoła pw. św. Józefa. Odbyły się tam Nieszpory, którym przewodniczył bp Adam Bałabuch, biskup pomocniczy świdnicki. Następnie była procesja do katedry z relikwiami św. Stanisława. Podczas niej odśpiewano litanię loretańską.

W katedrze świdnickiej miała miejsce Msza Święta, której przewodniczył abp Mieczysław Mokrzycki, arcybiskup lwowski i wieloletni sekretarz bł. Jana Pawła II. Na wstępie bp Ignacy Dec, biskup świdnicki, przywitał gościa ze Lwowa i przedstawił jego życiorys.

Homilię wygłosił główny celebrans. Porównał w niej bł. Jana Pawła II ze św. Stanisławem. Obaj musieli sprzeciwiać się władzy, aby być wiernymi słowu Bożemu. Obaj też czerpali siły z osobistej więzi z Chrystusem Dobrym Pasterzem.

Na zakończenie reprezentanci różnych stanów złożyli arcybiskupowi podziękowania, a gość wręczył diecezji świdnickiej relikwie bł. Jana Pawła II. Ostatnim akcentem była kolacja w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej oraz koncert Eleni na placu przed katedrą, na który mogli udać się alumni.

      

08.05.2011 (niedziela)
Dzień skupienia

"Często i z naszych ust wychodzą słowa: «A myśmy się spodziewali...» My też potrzebujemy spotkania z Panem."

W Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Świdnickiej odbył się dzień skupienia, który poprowadził ks. Krzysztof Iwaniszyn, ojciec duchowny. Za motyw przewodni wybrał słowa bł. Jana Pawła II: "Chcę wam powiedzieć wszystkim: nie ustawajcie w modlitwie... Módlcie się i kształtujcie poprzez modlitwę swoje życie..."

W skład dnia skupienia wchodziło szereg modlitw i konferencji. Momentem szczytowym była oczywiście Eucharystia, której przewodniczył prowadzący ćwiczenia duchowe. W homilii powiedział, że uczniowie nie rozpoznali Pana po Jego zmartwychwstaniu. On jednak żyje i zbawia. Niech to pomoże nam inaczej patrzeć na życie. Zaufajmy Mu, bo jest to gwarancja do poznania Go. On sam wleje w nasze serca moc.

08.05.2011 (niedziela)
Msza Święta "kanonicka"

Grupa alumnów udała się do katedry świdnickiej na Mszę Świętą "kanonicką". Przewodniczył jej ks. Marcin Ogórek, wikariusz parafialny.

09.05.2011 (poniedziałek)
Uroczystość św. Stanisława

"Czy chrześcijanie nie pogubili się w tej różnorodności swoich poprzedników w wierze? Nie, bo święci chwalą Najwyższego Króla i dają nam wzór wiary."

W związku z uroczystością św. Stanisława, patrona Polski, diecezji świdnickiej i naszej katedry, wspólnota seminaryjna udała się na Mszę Świętą do matki kościołów. Zgodnie z prośbą ks. prał. Jana Bagińskiego, proboszcza, Eucharystii przewodniczył ks. prał. Tadeusz Chlipała, rektor. Obecni na niej byli także ks. inf. Kazimierz Jandziszak, proboszcz parafii pw. NMP Królowej Polski, oraz wielu księży ze Świdnicy i z okolic.

Homilię wygłosił ks. kan. Dominik Ostrowski, wicerektor. Wezwał do modlitwy za wstawiennictwem św. Stanisława, abyśmy wierzyli w Tego, który mówi:"Ja Jestem Dobrym Pasterzem". Nie musimy się Jego wstydzić, to nasza duma.

    

11.05.2011 (środa)
Msza Święta imieninowa ks. prof. ndzw. dr. hab. Stanisława Araszczuka

Grupa alumnów wraz z ks. prał. Tadeuszem Chlipałą, rektorem, oraz ks. kan. Dominikiem Ostrowskim, wicerektorem, udała się do Legnicy. Miała tam miejsce Msza Święta imieninowa ks. prof. ndzw. dr. hab. Stanisława Araszczuka, prorektora ds. studenckich na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu i promotora prac magisterskich z liturgiki.

11.05.2011 (środa)
Obrona doktoratu ks. mgr. lic. Wiesława Rusina

Ksiądz mgr lic. Wiesław Rusin, ojciec duchowny, udał się do Wrocławia, gdzie miała miejsce obrona jego pracy doktorskiej. Odbyło się to na Papieskim Wydziale Teologicznym przy Katedrze Teologii Dogmatycznej. Praca napisana była u ks. prof. dr. hab. Romana Rogowskiego.

  

11.05.2011 (środa)
Dzieci z Nowej Rudy w seminarium

Do seminarium przyjechały dzieci z parafii pw. św. Mikołaja w Nowej Rudzie wraz ze swoją katechetką. Zwiedzały one "dom ziarna", zobaczyły jak żyją i pracują alumni.

    

12.05.2011 (czwartek)
Msza Święta w kaplicy głównej

"Łaskę daną od Boga trzeba nieustannie pomnażać i utwierdzać. Robi się to przez praktykę religiną i lekturę duchową."

W związku z minioną uroczystością św. Stanisława, wspólnota seminaryjna zaprosiła na Mszę Świętą ks. prał. Stanisława Chomiaka, kanclerza Świdnickiej Kurii Biskupiej, proboszcza parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Bielawie i wykładowcy historii Kościoła. Chciała w ten sposób uczcić jego patronalne święto.

W homilii główny celebrans mówił o wierze, która jest gwarancją zbawienia. To łaska, którą Bóg udziela szukającym prawdy. Można ją jednak utracić, gdy odwraca się od Pana i nie przyjmuje Jego tajemnic, zwłaszza Eucharystii.

Po Komunii Świętej dziekani alumnów w imieniu całej wspólnoty złożyli księdzu kanclerzowi życzenia.

      

12.05.2011 (czwartek)
Obrona licencjatu ks. mgr. Krzysztofa Iwaniszyna

Ksiądz mgr Krzysztof Iwaniszyn, ojciec duchowny, udał się do Wrocławia na obronę licencjatu. Odbyło się to na Papieskim Wydziale Teologicznym.

12.05.2011 (czwartek)
Obiad doktorski

Ksiądz dr Wiesław Rusin, ojciec duchowny Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej, zaprosił na uroczysty obiad związany z wczorajszą obroną pracy doktorskiej. Przybyli na niego goście zarówno z duchowieństwa, jak i świeccy. Byli także pracownicy naszego "domu ziarna" i oczywiście wszyscy alumni.

12.05.2011 (czwartek)
Droga światła

W związku z Tygodniem Biblijnym w kaplicy głównej odbyło się nabożeństwo zwane drogą światła. Przewodniczył mu ks. kan. Marcin Gęsikowski, sekretarz bp. Ignacego Deca i wykładowca Pisma Świętego w naszym seminarium. Podczas czternastu stacji rozważano teksty oparte na słowie Bożym, a przy każdej z nich zapalano jedną świecę.

14.05.2011 (sobota)
Święto św. Macieja

"Jesteśmy słabi, dlatego prosimy Pana, aby nas prowadził."

W święto św. Macieja Mszy Świętej w kaplicy głównej przewodniczył ks. Krzysztof Iwaniszyn, ojciec duchowny. W homilii powiedział m. in., że należy nieustannie składać Bogu dzięki za dar powołania kapłańskiego. Trzeba mieć ufną wiarę, aby móc oddać się Mu w całości. Tak będziemy prawdziwie Jego przyjaciółmi i będziemy trwać w miłości Jego.

15.05.2011 (niedziela)
Niedziela Dobrego Pasterza

Niedziela Dobrego Pasterza jest tradycyjnie nazywana niedzielą powołaniową. W związku z tym klerycy świdnickiego seminarium udali się na parafie naszej diecezji, aby dzielić się świadectwem swojego powołania i wraz z wiernymi modlić się o nowe powołania do służby Bożej. W tym roku alumni odwiedzili wspólnoty z trzech dekanatów: Lądek-Zdrój, Kudowa-Zdrój i Międzylesie.

Celem tych wyjazdów jest uwrażliwienie młodych ludzi na myśl o kapłaństwie oraz zaangażowanie ludzi świeckich w duchową i materialną pomoc osobom powołanym do życia kapłańskiego i zakonnego. Niedziela Dobrego Pasterza rozpoczyna w Kościele Tydzień Modlitw o Powołania.

  

16.05.2011 (poniedziałek)
Święto św. Andrzeja Boboli

W święto św. Andrzeja Boboli, patrona Polski, w kaplicy głównej odbyła się Msza Święta z Jutrznią. Przewodniczył jej ks. prał. Tadeusz Chlipała, rektor.

17.05.2011 (wtorek)
Wyjazd do Wrocławia

Wspólnota seminaryjna udała się do Wrocławia, aby wziąć udział w sympozjum liturgicznym pt.: "Znaczenie i działalność Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów". Wszystko rozpoczęło się od Mszy Świętej w archikatedrze pw. św. Jana Chrzciciela, której przewodniczył Antonio kadr. Canizares Llovera, prefekt Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów.

Po Eucharystii wszyscy udali się do auli Papieskiego Wydziału Teologicznego, aby uczestniczyć w sympozjum. Na początko wszystkich zebranych przywitał ks. prof. dr hab. Waldemar Irek, rektor PWT. Następnie były wykłady. Antonio kadr. Canizares Llovera mówił o znaczeniu i zadaniach Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Następnie o  relacjach Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z Konferencją Episkopatu Polski w latach 2001-2011 mówił ks. dr Arkadiusz Nocoń z Watykanu. Wykład zatytułowany: "Nadanie tytułu bazyliki mniejszej znakiem szczególnej więzi z Kościołem rzymskim i z osobą Następcy św. Piotra" miał prof. Roberto Fusco. Ostatnim prelegentem był ks. prof. dr hab. Helmut Jan Sobeczko z Uniwersytetu Opolskiego. Mówił o działalności Komisji Konferencji Episkopatu Polski ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów w latach 2001-2011. Po dyskusji i podsumowaniu obrad wszyscy udali się w drogę powrotną do Świdnicy.

    

18.05.2011 (środa)
Eucharystia w katedrze

"Papież zawsze podkreślał, że jest sługą Chrystusa. Nawet jak go chwalono, nie przysłaniał sobą Pana."

W związku z zakończeniem w Świdnicy 6. Dni Papieskich, zatytułowanych"Pamięć i obecność", wspólnota seminaryjna udała się do katedry. Uczestniczyła tam w nabożeństwie powołaniowym za wstawiennictwem bł. Jana Pawła II. Przewodniczył mu ks. Krzysztof Iwaniszyn, ojciec duchowny, przy współpracy alumnów i sióstr zakonnych.

Po tej modlitwie, prowadzonej przed Najświętszym Sakramentem, miała miejsce Msza Święta. Głównym jej celebransem był bp Ignacy Dec, biskup świdnicki. Obecni byli także m. in. ks. inf. Kazimierz Jandziszak, proboszcz parafii pw. NMP Królowej Polski w Świdnicy, i ks. prał. Marek Korgul, wikariusz biskupi i dyrektor wydziału katechetycznego Świdnickiej Kurii Biskupiej.

Biskup na wstępie zaznaczył, że Eucharystia sprawowana jest w rocznicę urodzin papieża. W homilii zaś podkreślił jego pokorę oraz służbę Bogu i ludziom. Nazwał go "światłem nad Wadowicami" i ukazał jego sylwetkę jako myśliciela - filozofa, teologa, mistyka i pasterza.

Po Eucharystii była możliwość oddana czci relikwiom bł. Jana Pawła II. Kilkanaście dni temu diecezja świdnicka otrzymała je od abp. Mieczysława Mokrzyckiego, arcybiskupa lwowskiego i wieloletniego sekretarza bł. Jana Pawła II.

      

18.05.2011 (środa)
Wizyta o. Leona Knabita OSB

"Nie wiemy, jak wyjaśnić misterium powołania. To tajemnica wiary."

W związku z Tygodniem Modlitw o Powołania do świdnickiego seminarium przybył o. Leon Knabit OSB. Uczestniczył w porannej Jutrzni, podczas której wygłosił homilię. Powiedział, że mając nawet kilkadziesiąt lat kapłaństwa, wciąż można szukać jego wyjaśnień. To tajemnica Jezusa, który działa w naszym wnętrzu. Wiara i powołanie to łaska Pana.

  

19.05.2011 (czwartek)
Eucharystia w kaplicy głównej

"Jezus przedstawia dziwny obraz Mistrza - On umywa uczniom nogi."

Tradycyjnie w czwartkowy wieczór w kaplicy głównej pw. Dobrego Pasterza odbyła się uroczysta Msza Święta. Przewodniczył jej ks. kan. Dominik Ostrowski, wicerektor. On także wygłosił homilię, w której przedstawił ewangeliczną relację uczeń-Mistrz. Tym Mistrzem jest oczywiście Jezus Chrystus, w którym kryje się wizja zwycięstwa i szczęścia. On przerasta uczniów, którzy powinni Go naśladować.

  

19.05.2011 (czwartek)
Wizyta dzieci

Do seminarium przyjechały dzieci z niepublicznej szkoły ze Ścinawki Dolnej, prowadzonej przez Zgromadzenie Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Zwiedziały one wraz z ks. kan. Stanisławem Karawanem, proboszczem parafii pw. św. Jakuba, "dom ziarna". Wystawiły także w kaplicy pw. Dobrego Pasterza sztukę dla alumnów. Zatytułowana ona była "Szukałem was" i dotyczyła bł. Jana Pawła II.

    

20.05.2011 (piątek)
Pożegnanie diakonów

Diakoni, po zakończeniu rekolekcji przed święceniami prezbiteratu, powrócili na ostatni dzień do seminarium. W piątkowy wieczór właśnie dla nich miało miejsce w auli przedstawienie pt. "Błogosławiony", tradycyjnie przygotowane przez alumnów pierwszego roku. Najmłodsi klerycy ukazali w nim postać bł. Jana Pawła II. Kolejnym punktem dnia były podziękowania diakonów skierowane do wszystkich zebranych oraz przekazanie przez nich tabla kursowego.

Następnie wspólnota udała się do kaplicy głównej pw. Dobrego Pasterza, gdzie odbyło się nabożeństwo połączone z wyznaniem wiary i przysięgą o dobrowolności przyjęcia święceń prezbiteratu. Składali je wszyscy diakoni przed ks. prał. Tadeuszem Chlipałą, rektorem Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej.

      

21.05.2011 (sobota)
Święcenia prezbiteratu

Sześcioletni cykl formacji seminaryjnej kończy się święceniami prezbiteratu, dlatego dzień ten jest największym świętem całej wspólnoty seminaryjnej oraz całej diecezji. W tym roku bp Ignacy Dec wyświęcił, wraz z towarzyszącymi mu bp. Adamem Bałabuchem i innymi księżmi, osiemnastu diakonów Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej.

Liturgia święceń rozpoczęła się po Ewangelii. Na początku kandydaci zostali przedstawieni biskupowi, po czym ten wygłosił homilię obrzędową. Mówił w niej o roli kapłanów i wielkiej odpowiedzialności, jaka na nich spoczywa. Po homilii księża złożyli przysięgę o posłuszeństwie względem biskupa i wyznali swoją wiarę. Następnie została odśpiewana litania do Wszystkich Świętych, która zawsze towarzyszy wielkim wydarzeniom. W wezwaniach modlitwy pojawiły się imiona wszystkich patronów wyświęcanych diakonów. Po litanii odbyło się to, co jest istotą święceń, czyli nałożenie na kandydatów rąk (uczynili to wszyscy obecni księża) oraz modlitwa święceń. Po święceniach nowi prezbiterzy ubrali ornaty i już jako kapłani podeszli po raz kolejny do biskupa, aby ten namaścił ich ręce olejami. Od tej pory ich dłonie będą przedłużeniem dłoni samego Chrystusa. Po procesji z darami bp Ignacy Dec symbolicznie podarował neoprezbiterom chleb i wino oraz przekazał pocałunek pokoju.

Na zakończenie Eucharystii zostały księżom neoprezbiterom rozdane indeksy, z którymi zdawali egzaminy przez cały okres pobytu w "domu ziarna". Oprócz nich otrzymali dyplomy z tytułami magistrów teologii oraz książeczki jurysdykcyjne. Był też czas na życzenia i podziękowania.

      

Lista nowo wyświęconych
ks. Sebastian Bardas - parafia pw. NMP Królowej Polski w Świdnicy
ks. Łukasz Czaniecki - parafia pw. św. Jana Chrzciciela w Ołdrzychowicach Kłodzkich
ks. Grzegorz Fabiński - parafia pw. św. Jerzego w Dzierżoniowie
ks. Damian Fleszer - parafia pw. św. Stanisława Kostki we Wrocławiu (archidiecezja wrocławska)
ks. Paweł Głąb - parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Kamieńcu Ząbkowickim
ks. Piotr Gołuch - parafia pw. św. Mikołaja w Nowej Rudzie
ks. Jakub Górski - parafia pw. św. Katarzyny w Ożarach
ks. Tomasz Gwizdek - parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Wałbrzychu
ks. Krzysztof Iskra - parafia pw. św. Franciszka z Asyżu w Świebodzicach
ks. Robert Krupa - parafia pw. Świętych Piotra i Pawła w Strzegomiu
ks. Tomasz Krupnik - parafia pw. Chrystusa Króla w Dzierżoniowie
ks. Grzegorz Mędrala - parafia pw. NMP Królowej Polski w Świdnicy
ks. Sebastian Oliszewski - parafia pw. św. Michała Archanioła w Słupicach
ks. Przemysław Pojasek - parafia pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Jaworzynie Śląskiej
ks. Andrzej Raczycki - parafia pw. Matki Bożej Królowej Polski i św. Maternusa w Stroniu Śląskim
ks. Paweł Schanne - parafia pw. św. Wawrzyńca w Śmiałowicach
ks. Marcin Zawada - parafia pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Ciścu (diecezja bielsko-żywiecka)
ks. Tomasz Zięba - parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Żarowie

22.05.2011 (niedziela)
Prymicje księży neoprezbiterów

Jak co roku alumni naszego seminarium rozjechali się po terenach całej diecezji, aby pomóc swoim starszym braciom w zorganizowaniu Mszy Świętych prymicyjnych. Księża neoprezbiterzy odprawiali je w swoich rodzinnych parafiach. Po Eucharystiach składali oni bliskim podziękowania i udzielali uroczystych błogosławieństw.

23.05.2011 (poniedziałek)
Dzień skupienia kursu piątego

"Dziękujemy Bogu za dar kapłaństwa, który posyła ludzi z troski właśnie o człowieka."

Alumni z piątego roku po raz kolejny udali się na Mszę Świętą do małej kaplicy, aby rozpocząć w ten sposób kursowy dzień skupienia. Przewodniczył jej i homilię wygłosił ks. Krzysztof Iwaniszyn, ojciec duchowny. Podkreślił istotę kapłaństwa i diakonatu, którą jest służba. Bóg z miłości do człowieka dba o to, aby zawsze byli posyłani na Jego żniwo ludzie. A ci z kolei mają głosić to, czym sami żyją. Tak ważna jest zatem wewnętrzna ich więź z Panem.

24.05.2011 (wtorek)
Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych

"Człowiek odczuwa różne lęki, próbuje je jakoś łagodzić. To jednak tylko Chrystus daje prawdziwy pokój."

We wspomnienie NMP Wspomożycielki Wiernych Eucharystii w kaplicy głównej pw. Dobrego Pasterza przewodniczył ks. kan. Wiesław Rusin, ojciec duchowny. W homilii zaznaczył, że Chrystus daje nam ducha pokoju. Robi to, aby łagodzić nasze niepokoje, zwłaszcza niepokój w relacji z Bogiem. W budowaniu tej relacji wspomaga nas Maryja - Matka każdego z nas.

25.05.2011 (środa)
25. rocznica święceń prezbiteratu

"Wiele Pan Bóg przekazał ludziom przez waszą wieloletnią posługę."

Wspólnota seminaryjna udała się do katedry świdnickiej, aby uczestniczyć w uroczystej Mszy Świętej z okazji 25. rocznicy święceń prezbiteratu księży wyświęconych we Wrocławiu w 1986 roku. Wśród nich jest bp Adam Bałabuch, biskup pomocniczy świdnicki.

Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił bp Ignacy Dec, biskup świdnicki. Wspomniał czas, który minął od przystąpienia obecnych jubilatów do seminarium.

Po Mszy Świętej wszyscy zostali zaproszeni do gmachu Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej. Odbył się tam uroczysty obiad, był też czas na życzenia i gratulacje. Na zakończenie alumni pierwszego roku wystawili w auli sztukę pt. "Błogosławiony".

    

26.05.2011 (czwartek)
Prymicje w seminarium

"Człowiek, który znalazł prawdziwą miłość, uważa ją za perłę. Tą miłością jest Boże wezwanie."

Do seminarium przyjechali księża neoprezbiterzy, aby odprawić Mszę Świętą prymicyjną. Przewodniczył jej bp Adam Bałabuch, biskup pomocniczy świdnicki i pierwszy rektor "domu ziarna". W homilii powiedział, że Chrystus wzywa nas do tego, aby wytrwać w miłości. Ona zaznacza w sercu swój ślad i odtąd wszystko staje się łatwe. Wystarczy się jej tylko oddać.

Na koniec osiemnastu księży udzieliło wszystkim zebranym błogosławieństwa prymicyjnego. Na mocy przywileju danego przez Ojca Świętego, jest to błogosławieństwo papieskie.

    

27.05.2011 (piątek)
Pielgrzymka do Częstochowy księży neoprezbiterów

Tradycją już się stało, że księża neoprezbiterzy po święceniach udają się na Jasną Górę. Właśnie tam chcą podziękować Bogu za przyczyną Matki Najświętszej za dar kapłaństwa. W tym roku pojechali tam z ks. kan. Dominikiem Ostrowskim, wicerektorem, oraz z ks. kan. Wiesławem Rusinem, ojcem duchownym. Odprawili oni Mszę Świętą w kaplicy Cudownego Obrazu, przeszli także drogę krzyżową.

28.05.2011 (sobota)
Eucharystia w kaplicy głównej

"Bycie prawdziwym sługą Pana, a nie takim, który Go sobą przysłania, jest wielkim świadectwem dla ludzi."

Na porannej Mszy Świętej w kaplicy głównej zebrała się cała wspólnota seminaryjna. Przewodniczył jej ks. Tomasz Gwizdek, neoprezbiter, a homilię wygłosił ks. prał. Bolesław Orłowski, wykładowca prawa kanonicznego w naszym "domu ziarna". Podkreślił w niej, że sługa nie może być większy od swojego Pana. Tylko człowiek w pełni Mu oddany może dawać dobre świadectwo wśród wiernych.

29.05.2011 (niedziela)
Msza Święta w seminarium

Mszy Świętej w kaplicy głównej w 6. niedzielę wielkanocną przewodniczył ks. kan. Tomasz Czubak, dyrektor administracyjny. Homilię wygłosił ks. kan. Wiesław Rusin, ojciec duchowny.

29.05.2011 (niedziela)
Eucharystia "kanonicka"

Część alumnów udała się do katedry, aby uczestniczyć we Mszy Świętej "kanonickiej". Przewodniczył jej ks. prał. Edward Szajda, proboszcz parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Świdnicy, a homilię wygłosił ks. prał. Jan Bagiński, proboszcz katedry.

31.05.2011 (wtorek)
Święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny

"Maryja jest symbolem Kościoła, który przynosi ludziom Chrystusa."

W święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny Eucharystii w kaplicy głównej przewodniczył ks. kan. Wiesław Rusin, ojciec duchowny. W homilii podkreślił pokorę Maryi oraz Jej bezwarunkowe zaangażowanie w sprawy Boże.

Wybierz kronikę