Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Świdnickiej
Portal „Adalbertus” | Seminarium Duchowne | Diecezja Świdnicka
Seminarium > Kronika

Drukuj stronę Wyślij link znajomemu

Kronika WSD - Marzec 2011

02.03.2011 (środa)
Pogrzeb taty księdza

Kilku alumnów udało się do katedry na pogrzeb taty ks. Stanisława Kuliga, proboszcza parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Zachowicach (archidiecezja wrocławska), który pochodzi ze Świdnicy. Ceremonii przewodniczył bp Adam Bałabuch, biskup pomocniczy świdnicki. W homilii ukazał on sylwetkę zmarłego Włodzimierza Kuliga, którego życie nie było łatwe. Wiele wymagał od siebie i swoich dzieci, za co wszyscy są mu bardzo wdzięczni.

Warto dodać, iż na Eucharystii zgromadziło się wielu wiernych, a także kilkudziesięciu kapłanów. Świętej pamięci Włodzimierz był osobą znaną w parafii.

03.03.2011 (czwartek)
Pierwszy czwartek miesiąca

"Ślepota fizyczna jest wielkim cierpieniem, ale o wiele boleśniejsza może być ślepota duchowa."

Jak w każdy pierwszy czwartek miesiąca wspólnota seminaryjna udała się do katedry. Miało tam miejsce nabożeństwo powołaniowe przed Najświętszym Sakramentem, po którym odprawiona została Eucharystia. Przewodniczył jej bp Ignacy Dec, biskup świdnicki.

Pasterz Kościoła partykularnego wygłosił homilię. Zaznaczył w niej to, że niewidomy spod Jerycha nie prosił Chrystusa ani o pieniądze, ani o jedzenie. Chciał być uzdrowiony, dzięki czemu pierwszą twarzą, którą ujrzał, była dobrotliwa twarz Pana. Rozpoznał w Nim Zbawiciela i przyłączył się do Jego uczniów. Tak położył kres także swojej ślepocie duchowej, która powodowała, że nie dostrzegał Bożej miłości oraz potrzeb innych ludzi.

      

04.03.2011 (piątek)
Nabożeństwo Taizé

W pierwszy piątek miesiąca wieczornemu nabożeństwu przed Najświętszym Sakramentem przewodniczył dk. Przemysław Pojasek. Miało ono charakter modlitwy Taizé, śpiewano kanony oraz prowadzono litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa.

04.03.2011 (piątek)
Święto św. Kazimierza

W liturgiczne święto św. Kazimierza, królewicza, Mszy Świętej w kaplicy głównej przewodniczył ks. kan. Tomasz Czubak. Homilię wygłosił dk. Przemysław Pojasek. Podkreślił w niej, że Chrystus powołuje nas do miłości i wielokrotnie odnosi się do tego przykazania. Ważne jest to, że aby je wypełnić względem Pana, należy miłować bliźnich. Tylko tak możemy być Jego przyjaciółmi, którzy Mu w pełni ufają.

05.03.2011 (sobota)
Spotkanie w kurii z dr. Tadeuszem Wasilewskim

Znaczna część alumnów udała się do auli Świdnickiej Kurii Biskupiej na spotkanie z dr. Tadeuszem Wasilewskim, ginekologiem-położnikiem. Mówił o metodzie in vitro oraz leczeniu niepłodności małżeńskiej wykorzystującemu metodę naprotechnologii.

05.03.2011 (sobota)
Wykład w auli

Koło Naukowe Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej zorganizowało w auli wykład ks. dr. hab. Dariusza Kroka, prodziekana ds. kształcenia i studentów Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego. Temat wykładu brzmiał: "Komunikacja interpersonalna w środowisku pastoralnym i szkolnym. Perspektywa psychologiczna."

  

05.03.2011 (sobota)
Msza Święta imieninowa ks. kan. Tomasza Czubaka

"Uciekanie od prawdy czyni człowieka nieudolnym."

W pierwszą sobotę miesiąca Mszy Świętej w kaplicy głównej przewodniczył ks. kan. Tomasz Czubak, dyrektor administracyjny seminarium. Podczas niej wspólnota pragnęła antycypować jego patronalne święto, które przypadnie za kilka dni.

Homilię wygłosił ks. prał. Tadeusz Chlipała, rektor. Powiedział, że postawa Jezusa naruszała żydowski porządek bycia, stąd zaczęto Go pytać: "Jakim prawem to czynisz?" Pytający przez swój cynizm zamknęli się na Jego odpowiedź. To może spotkać także nas, kiedy będziemy uciekali od poznania prawdy.

06.03.2011 (niedziela)
Film "Ludzie Boga"

Kilkudziesięciu alumnów udało się do świdnickiego kina "Gdynia" na film pt. "Ludzie Boga". Jest to historia trapistów zamordowanych w Algierii.

06.03.2011 (niedziela)
Dzień skupienia dla rodziców kursów czwartego, piątego i szóstego

"Kto wierzy w Boga i Jemu ufa, ten buduje dom na skale."

Do seminarium przyjechali rodzice alumnów z kursów czwartego, piątego i szóstego, aby odbyć swój dzień skupienia. Tradycyjnie wszystko rozpoczęło się modlitwą w kaplicy, którą poprowadził ks. kan. Dominik Ostrowski, wicerektor. Następnie było śniadanie oraz spotkanie z księżmi moderatorami.

Kolejnym punktem dnia była konferencja ks. Krzysztofa Iwaniszyna, ojca duchownego. Była też okazja do spowiedzi świętej.

Najważniejszy moment w ciągu dnia to oczywiście Msza Święta. Przewodniczył jej ks. prał. Tadeusz Chlipała, rektor. Homilię z kolei wygłosił ks. kan. Wiesław Rusin, ojciec duchowny. Mówił w niej o potrzebie podporządkowania swojej woli woli Bożej.

Po obiedzie i czasie wolnym było jeszcze nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego. Tak zakończył się dzień skupienia.

      

06.03.2011 (niedziela)
Msza Święta "kanonicka" w katedrze

Grupa alumnów udała się do katedry świdnickiej na tzw. Mszę Świętą "kanonicką". Przewodniczył jej ks. prał. Zbigniew Wolanin, proboszcz parafii pw. św. Marcina w Piławie Górnej. Podczas homilii mówił o tym, że Kościół budowany jest na Chrystusie.

07.03.2011 (poniedziałek)
Wspomnienie Świętych Perpetuy i Felicyty

"Czy są jeszcze słowa Jezusa, które poruszają mnie do żywego?"

We wspomnienie Świętych Perpetuy i Felicyty, męczennic, Mszy Świętej połączonej z Jutrznią przewodniczył ks. prał. Tadeusz Chlipała, rektor. Homilię wygłosił dk. Łukasz Czaniecki, który podkreślił moc słowa Bożego.

12.03.2011 (sobota)
Wigilia 1. niedzieli Przygotowania Paschalnego

Zwyczajem lat ubiegłych w kaplicy głównej ks. prał. Tadeusz Chlipała, rektor, zorganizował dla chętnych alumnów wigilię 1. niedzieli Przygotowania Paschalnego. Liturgią Godzin modliła się z nim grupa kleryków oraz ks. Krzysztof Iwaniszyn, ojciec duchowny. W homilii rektor zaznaczył, że całe chrześcijańskie życie, w tym także wielkopostne nawrócenie, ma swoje źródło w nadziei zmartwychwstania i życia wiecznego.

12.03.2011 (sobota)
Skierowania dla diakonów

Diakoni dostali skierowania na parafie, na których będą odbywali praktyki wielkopostne. Rozpoczną je 18 marca.

12.03.2011 (sobota)
Posługa lektoratu

"Powinniśmy jak Lewi chodzić za Chrystusem i pełnić Jego wolę."

Tradycyjnie na zakończenie rekolekcji wielkopostnych alumni trzeciego kursu przyjmują posługę lektoratu. Jest to wydarzenie, podczas którego klerycy stają się szczególnymi świadkami słowa Bożego. Lektorat jest pierwszą posługą, którą otrzymują kandydaci do kapłaństwa.

Mszy Świętej w katedrze przewodniczył bp Adam Bałabuch, biskup pomocniczy świdnicki, i modlono się podczas niej szczególnie za tych, którzy ucierpieli w Japonii w wyniku trzęsienia ziemi i tsunami.

Po Ewangelii zostali przedstawieni biskupowi kandydaci do lektoratu. Następnie miała miejsce homilia, w której zostało wyjaśnione znaczenie przyjmowanej posługi. Kaznodzieja podkreślił też postawę Lewiego, który chodził za Jezusem. W ten sposób, jak powiedział Ojciec Święty Benedykt XVI, człowiek staje się żywą Ewangelią - świadkiem Chrystusa. Po homilii odbył się sam obrzęd ustanowienia lektorów, podczas którego alumnom symbolicznie została przekazana księga Pisma Świętego.

Na zakończenie seniorzy kursu trzeciego złożyli wszystkim obecnym podziękowania. Od tego momentu dwunastu alumnów z tego rocznika będzie mogło czytać lekcje i śpiewać psalmy podczas Eucharystii, m. in. sprawowanych w seminaryjnej kaplicy pw. Dobrego Pasterza.

      

13.03.2011 (niedziela)
Gorzkie żale w katedrze świdnickiej

"Modlitwa to nie jest kwestia tego, co ma się do powiedzenia, ale raczej miłości."

Kilku akolitów udało się do Świebodzic do domu Zgromadzenia Sióstr Szkolnych de Notre Dame. Uczestniczyli tam w gorzkich żalach, podczas których Mateusz Urdzela wygłosił kazanie pasyjne. Podkreślił fakt, że Jezus przed każdym ważnym wydarzeniem modlił się i oddawał swoje sprawy Ojcu. Chciał w ten sposób wypełniać Jego wolę i nauczyć nas, jak my mamy postępować.

13.03.2011 (niedziela)
Mecz piłki nożnej z wychowankami zakładu poprawczego

Drużyna piłkarska udała się do Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Świdnicy, aby rozegrać z tamtejszymi wychowankami mecz piłki nożnej. Zakończył się on wynikiem 11:7 i było to kolejne zwycięstwo alumnów świdnickiego "domu ziarna".

13.03.2011 (niedziela)
Msza Święta w katedrze

"Szatan wmawia ludziom, że nie są lektorami prawdy, ale jej kreatorami."

Wspólnota seminaryjna udała się do katedry, aby uczestniczyć w Eucharystii. Przewodniczył jej bp Ignacy Dec, biskup świdnicki. Msza Święta transmitowana była przez TVP Polonia.

Na wstępie pasterz Kościoła partykularnego pozdrowił wszystkich obecnych oraz tych, którzy łączyli się ze Świdnicą za pomocą telewizji, zwłaszcza Polaków rozsianych po całym świecie. W homilii z kolei biskup mówił o szatanie, który ukazany został w liturgii słowa. Porównał kuszenie Adama i Jezusa, podkreślając zwycięstwo Chrystusa. Mówił też o trzech wątkach: samej postaci szatana, metodach jego działania oraz jego funkcjonowaniu w świecie. On żeruje na pożądliwości i słabości człowieka, a dziś szczególnie wmawia ludziom, że są twórcami zasad moralnych. To prowadzi do swoistego paradoksu, kiedy brakuje obiektywnej prawdy, ale jest ona demokratycznie wybierana. Stąd biorą się dyskusje o aborcji czy zapłodnieniu in vitro, gdyż deptane jest prawo Boże. Człowiek, pod namową szatana, sam chce o wszystkim decydować.

13.03.2011 (niedziela)
Msza Święta "kanonicka"

Asysta alumnów udała się do katedry świdnickiej, aby wziąć udział w Mszy Świętej "kanonickiej". W tym tygodniu spośród kanoników Świdnickiej Kapituły Katedralnej obecny był ks. prał. Tadeusz Chlipała, rektor seminarium, który przewodniczył celebrze. W ramach homilii został odczytany list pasterski Episkopatu Polski przed beatyfikacją Sługi Bożego Jana Pawła II.

14.03.2011 (poniedziałek)
Kursowy dzień skupienia roku piątego

"Ukochajcie kapłaństwo, a wcześniej diakonat, który jest wielkim skarbem."

Alumni z piątego roku udali się do małej kaplicy w pawilonie, aby uczestniczyć we Mszy Świętej rozpoczynającej ich kursowy dzień skupienia. Chcieli w ten sposób uczcić ostatnie sto dni, jakie zostały do ich święceń diakonatu.

Eucharystii przewodniczył ks. prał. Tadeusz Chlipała, rektor i opiekun kursu piątego. Kaznodzieją był ks. Krzysztof Iwaniszyn, ojciec duchowny, który nawiązał do książki Jana Pawła II pt. "Dar i tajemnica". Za papieżem wezwał do umocnienia powołania i ukochania diakonatu, a co za tym idzie - celibatu i Liturgii Godzin. To przywilej, szczególne poświęcenie się Chrystusowi ze względu na królestwo Boże. O zbawieniu bowiem decyduje konkretna postawa, życie w bliskości z Panem.

16.03.2011 (środa)
Dzień skupienia księży neoprezbiterów

Do seminarium przyjechali najmłodsi kapłani diecezji świdnickiej, aby odbyć swój dzień skupienia. Tradycyjnie ćwiczenia duchowe rozpoczęły się od adoracji Najświętszego Sakramentu, po której była Msza Święta. Przewodniczył jej ks. prał. Tadeusz Chlipała, rektor. Po Eucharystii księża neoprezbiterzy mieli spotkanie formacyjne.

16.03.2011 (środa)
Egzaminy diakonów

Diakoni świdnickiego "domu ziarna" udali się na Papieski Wydział Teologiczny do Wrocławia, aby zdać egzaminy"Ex universa theologia" i jurysdykcyjny. Jest to test wiedzy z całej teologii, prawa kanonicznego oraz wszystkich przedmiotów zdawanych przez lata w seminarium.

  

17.03.2011 (czwartek)
Eucharystia w kaplicy głównej

"Aby porządnie się modlić, musimy się czegoś wyrzec."

Na czwartkową Eucharystię, podczas której wspólnota seminaryjna szczególnie wspomina pamiątkę ustanowienia sakramentu kapłaństwa, przybył bp Ignacy Dec, biskup świdnicki. Przewodniczył on celebrze oraz wygłosił homilię, podczas której mówił o modlitwie. Możemy zadawać sobie pytanie, dlaczego w okresie Przygotowania Paschalnego jest ona jednym z uczynków pokutnych? Otóż, aby porządnie się modlić, musimy się czegoś wyrzec. Trzeba zdawać sobie sprawę z potrzeby modlitwy błagalnej, jej przedmiotu i sposobu. Należy być wytrwałym.

    

17.03.2011 (czwartek)
Inicjatywa "Uratuj świętego"

Alumni w seminarium rozpoczęli nowennę przed uroczystością Zwiastowania Pańskiego. Wiąże się ona z inicjatywą "Uratuj świętego" i codzienną modlitwą w kaplicy głównej w intencji nienarodzonych dzieci.

18.03.2011 (piątek)
Praktyki wielkopostne diakonów

Diakoni świdnickiego seminarium udali się na różne parafie naszej diecezji, aby odbyć praktyki wielkopostne. Jest to ostatni etap ich przygotowania do święceń prezbiteratu, który zakończy się 25 kwietnia.

18.03.2011 (piątek)
Wyjście do szkoły podstawowej

Alumni z kursu trzeciego udali się do Szkoły Podstawowej Niepublicznej ŚSO "Bliżej dziecka", aby pomóc w organizacji rekolekcji szkolnych. Odbywały się one w ramach misji świętych odprawianych w parafii pw. św. Józefa Oblubieńska NMP w Świdnicy.

  

19.03.2011 (sobota)
Wigilia 2. niedzieli Przygotowania Paschalnego

Wieczorem w kaplicy głównej zebrali się księża, młodzież przeżywająca swój dzień skupienia i alumni, którzy pragnęli odprawić wigilię 2. niedzieli Przygotowania Paschalnego. Modlitwie Liturgią Godzin przewodniczył ks. Krzysztof Iwaniszyn, ojciec duchowny. W homilii podkreślił wartość niesienia przez każdego wiernego swojego krzyża wraz z Chrystusem. Umocnił On nas do tego przemieniając się na Górze Tabor.

19.03.2011 (sobota)
Uroczystość św. Józefa

"Józef przemawia do nas swoim milczeniem, dyskrecją i swoją pokorą."

W uroczystość św. Józefa świdnicka parafia mająca go za patrona przeżywała odpust. Z tej okazji ks. prał. Piotr Śliwka, proboszcz wspólnoty pw. św. Józefa Oblubieńca NMP, zaprosił księży przełożonych i alumnów na wieczorną Mszę Świętą. Przewodniczył jej bp Ignacy Dec, biskup świdnicki. Obecni na niej byli także m. in. ks. inf. Kazimierz Jandziszak, proboszcz parafii pw. NMP Królowej Polski w Świdnicy, oraz ks. prał. Jan Bagiński, proboszcz katedry pw. Świętych Stanisława i Wacława.

W homilii pasterz Kościoła partykularnego zaprezentował sylwetkę św. Józefa. Podkreślił jego pokorę i oddanie Bogu, dzięki czemu odszedł od swoich planów na rzecz planów Bożych. Stał się opiekunem i ostoją bezpieczeństwa w Rodzinie Świętej.

Po homilii zostało zawiązane Bractwo Świętego Józefa Diecezji Świdnickiej, które będzie zrzeszać ludzi świeckich pragnących rozszerzać kult tego Świętego. Dekret ustanawiający w imieniu bp. Ignacego Deca odczytał ks. prał. Edward Szajda, proboszcz parafii pw. św. Andrzeja Boboli i dziekan dekanatu Świdnica-Zachód.

Po Eucharystii miała miejsce krótka adoracja Najświętszego Sakramantu, podczas której modlono się litanią do św. Józefa oraz odśpiewano uroczyste "Te Deum". Na zakończenie przedstawiciel Bractwa Świętego Józefa oraz ks. Zbigniew Chromy, opiekun tej grupy, złożyli biskupowi podziękowania.

      

19.03.2011 (sobota)
Wyjazd na Górę św. Anny

W uroczystość św. Józefa przedstawiciele kleryków naszego seminarium razem z ks. Krzysztofem Iwaniszynem, ojcem duchownym, udali się na Górę św. Anny. Odbyła się tam pod przewodnictwem bp. Wiesława Lechowicza, delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. powołań, kongregacja odpowiedzialnych za duszpasterstwo powołań w Polsce. Jej celem była wspólna modlitwa księży, sióstr zakonnych i kleryków za powołanych do służby w Kościele i o nowe powołania. Poza modlitwą były również wykłady, konferencje i dyskusja panelowa. Wśród prelegentów wystąpili m. in. ks. Marek Dziewiecki i ks. Krzysztof Wons.

    

19.03.2011 (sobota)
Pielgrzymka obrońców życia na Jasną Górę

Trzech seminarzystów udało się na Jasną Górę do Częstochowy, aby uczestniczyć w pielgrzymce obrońców życia. Program zawierał takie punkty, jak wykłady czy Mszę Święta w Kaplicy Cudownego Obrazu, której przewodniczył abp Stanisław Nowak, metropolita częstochowski. Nie zabrakło także nabożeństwa drogi krzyżowej na wałach.

20.03.2011 (niedziela)
Gorzkie żale w katedrze

"Uciekamy spod krzyża, bo boimy się konsekwencji pójścia za Chrystusem."

Wspólnota seminaryjna udała się do katedry, aby wziąć udział w gorzkich żalach prowadzonych przez bp. Ignacego Deca. W kazaniu pasyjnym mówił o modlitwie Chrystusa w Ogrójcu oraz o postawie Judasza.

20.03.2011 (niedziela)
Msza Święta w kaplicy głównej

"Przemienienie Pańskie ma rozpocząć w nas przemianę naszego życia i nawrócenie."

W 2. niedzielę Przygotowania Paschalnego Mszy Świętej w kaplicy pw. Dobrego Pasterza przewodniczył ks. kan. Dominik Ostrowski, wicerektor. Homilię wygłosił ks. Krzysztof Iwaniszyn, ojciec duchowny. Podczas niej zaznaczył, że Jezus ukazał uczniom swoją chwałę i bóstwo. Zapowiedział swoją mękę i umocnił ich, aby nie zgorszyli się krzyżem. To pozwala odkryć tajemnicę Taboru, która zaprasza nas do kontemplacji Chrystusa oraz oczekiwania na nowe niebo i nową ziemię.

20.03.2011 (niedziela)
Msza Święta w katedrze

Grupa alumnów, jak co tydzień, udała się do katedry świdnickiej na tzw. Mszę Świętą "kanonicką". Przewodniczył jej ks. prał. Stanisław Chomiak, proboszcz parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Bielawie oraz kanclerz Świdnickiej Kurii Biskupiej. W homilii mówił o tym, że ludzie często mylą niebo z ziemią, która jest tylko "przystawką" do życia wiecznego. W okresie Przygotowania Paschalnego powinniśmy się nawracać i poprawiać na drodze do niego.

20.03.2011 (niedziela)
Msza Święta u sióstr elżbietanek w Świdnicy

Ksiądz prał. Tadeusz Chlipała, rektor, udał się do sióstr elżbietanek, aby odprawić tam Mszę Świętą. Towarzyszyli mu dwaj alumni. W homilii został podkreślony trud wejścia na wysoką górę, który symbolizuje przemianę serca.

22.03.2011 (wtorek)
Rada pedagogiczna

Do seminarium przybyli bp Ignacy Dec, bp Adam Bałabuch, księża profesorowie oraz moderatorzy, aby wziąć udział w radzie pedagogicznej. Podczas niej dyskutowano nad zbliżającymi się święceniami prezbiteratu. W tym czasie w kaplicy głównej tradycyjnie trwała adoracja Najświętszego Sakramentu, a alumni modlili się o światło Ducha Świętego dla obradujących.

24.03.2011 (czwartek)
Msza Święta w seminarium

"Dziś podkreśla się tylko miłosierdzie Boże, zapomina się o Jego sprawiedliwości. To bardzo niebezpieczne, bo pozwala się ludziom robić wszystko, co chcą."

Na wieczorną Mszę Świętą do seminarium ponownie przybył bp Ignacy Dec, biskup świdnicki. Dzięki temu jest blisko alumnów i "domu ziarna", którego jest przełożonym. Na wstępie ks. prał. Tadeusz Chlipała, rektor, powitał we wspólnocie Ekscelencję.

Pasterz Kościoła partykularnego wygłosił homilię. Podkreślił podczas niej trzy wątki z liturgii słowa. W pierwszym z nich zaznaczył, że tylko życie ziemskie jest czasem zbierania zasług. Jeśli ktoś jest złym człowiekiem, może się nawrócić. W drugim wątku powiedział, że Pan Bóg jest nie tylko miłosierny, ale i sprawiedliwy. Tylko w Nim można pogodzić te dwie cechy. Trzeci wątek dotyczył Objawienia Bożego. Zostało ono już zamknięte, nie będzie już szczególnych znaków pobudzających do wiary.

Po Komunii Świętej dziekani alumnów złożyli Ekscelencji podziękowania i życzenia z okazji rocznicy święceń biskupich. Jubilat wspomniał siedem lat istnienia diecezji świdnickiej oraz przypomniał zebranym dzień 25 marca 2004 roku, kiedy został biskupem.

    

25.03.2011 (piątek)
Uroczystość Zwiastowania Pańskiego

"W życiu docierają do nas różne zwiastowania. Dobrą wiadomością była informacja o powstaniu nowej diecezji."

W uroczystość Zwiastowania Pańskiego diecezja świdnicka przeżywała siódmą rocznicę swojego powstania. Z tej okazji wspólnota seminaryjna udała się do katedry, aby uczestniczyć we Mszy Świętej. Przewodniczył jej bp Ignacy Dec, biskup świdnicki, który również obchodził rocznicę święceń episkopatu.

Homilię wygłosił bp Adam Bałabuch, biskup pomocniczy świdnicki. Podkreślił w niej Maryję jako wzór nowego człowieka. Pokazała nam, co to znaczy być posłusznym słowu Bożemu. Biskup wspomniał też o Dniu Świętości Życia, który Kościół przeżywa właśnie w uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Przypomniał także wydarzenia z ubiegłego roku, wśród których wyróżnił koniec peregrynacji Obrazu Jezusa Miłosiernego po diecezji, ogłoszenie Matki Bożej Bolesnej patronką Wałbrzycha oraz wizytę Zenona kard. Grocholewskiego.

Na zakończenie Mszy Świętej głos zabrał ks. prał. Stanisław Chomiak, kanclerz Świdnickiej Kurii Biskupiej. Złożył biskupowi życzenia w imieniu całego duchowieństwa i ludzi świeckich z diecezji świdnickiej.

Po Eucharystii wszyscy udali się do gmachu Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej. Miała tam miejsce uroczysta kolacja.

  

26.03.2011 (sobota)
Wigilia 3. niedzieli Przygotowania Paschalnego

Po raz kolejny w kaplicy głównej zebrali się księża i alumni, którzy pragnęli wspólnie modlić się Liturgią Godzin. W ten sposób odprawili wigilię 3. niedzieli Przygotowania Paschalnego, której przewodniczył ks. prał. Tadeusz Chlipała, rektor.

27.03.2011 (niedziela)
Gorzkie żale w katedrze

"Czy Jezus jest dla nas obojętny albo wręcz przez nas niechciany?"

Przełożeni seminaryjni wraz z alumnami po raz kolejny w tym Wielkim Poście udali się do katedry na gorzkie żale. Przewodniczył im bp Ignacy Dec, który podczas kazania pasyjnego mówił o Jezusie sądzonym przez sanhedryn.

27.03.2011 (niedziela)
3. niedziela Przygotowania Paschalnego

"Należy zadać sobie pytanie, czy jesteśmy w jakimś sensie uwięzieni?"

W 3. niedzielę Przygotowania Paschalnego wspólnota seminaryjna udała się na Mszę Święta do katedry. Przewodniczył jej ks. prał. Stanisław Przerada, proboszcz parafii pw. św. Jerzego w Wałbrzychu i kanonik honorowy Świdnickiej Kapituły Katedralnej.

Główny celebrans wygłosił homilię, w której mówił o wychodzeniu z więzienia moralnego. Nie jest to budynek z kratami w oknach, ale stan, który oddala nas od Boga. W czasie Przygotowania Paschalnego powinniśmy szczególnie dbać o to, aby do tego nie doprowadzić. Pomóc w tym nam może tylko Chrystus, który przenika nasze serca.

30.03.2011 (środa)
Konkurs biblijny

W seminarium odbyła się pierwsza tura konkursu biblijnego ze znajomości czterech Ewangelii. Alumn, który otrzymał najlepszy wynik, pojedzie na turniej ogólnopolski do Wyższego Seminarium Duchownego w Paradyżu w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej.

31.03.2011 (czwartek)
Wieczorna Msza Święta

"Czy chcę się zmienić i stać się nowym człowiekiem?"

Wieczornej Mszy Świętej w kaplicy głównej przewodniczył ks. prał. Tadeusz Chlipała, rektor wspólnoty seminaryjnej. W homilii powiedział, że zmiana naszego życia dokonuje się z różnym natężeniem. W okresie Przygotowania Paschalnego ma miejsce właśnie weryfikacja, bo ona pozwala nam stanąć w prawdzie przed Bogiem. Czasami jednak jest nam tak "dobrze" w tej ułudzie życia, którą sobie stworzyliśmy, że nie chcemy tego zmieniać. Bywa tak nawet wtedy, gdy nasze postępowanie jest przeciwne Panu. My, jeżeli chcemy być Mu wierni, musimy przyjąć tę rzeczywistość, że Chrystus jest naszym Bogiem i Jemu chcemy służyć.

Wybierz kronikę