Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Świdnickiej
Portal „Adalbertus” | Seminarium Duchowne | Diecezja Świdnicka
Seminarium > Kronika

Drukuj stronę Wyślij link znajomemu

Kronika WSD - Luty 2011

01.02.2011 (wtorek)
Msza kursowa czwartego roku

Alumni z czwartego roku udali się na Mszę Święta do małej kaplicy w pawilonie. Przewodniczył jej ks. prał. Tadeusz Chlipała, rektor i opiekun tego kursu. W homilii mówił o uzdrowieniu z wiary.

02.02.2011 (środa)
Święto Ofiarowania Pańskiego

W święto Ofiarowania Pańskiego, powszechnie zwane Matki Boskiej Gromnicznej, wspólnota seminaryjna udała się do katedry. Uczestniczyła tam we Mszy Świętej sprawowanej pod przewodnictwem bp. Ignacego Deca. Obecni również na niej byli bp Adam Bałabuch, ks. inf. Józef Strugarek, przełożeni seminaryjni, a także ojcowie i bracia oraz siostry zakonne z terenu naszej diecezji. Jest to bowiem Światowy Dzień Życia Konsekrowanego.

Eucharystia rozpoczęła się wprowadzeniem, które wygłosił ks. prał. Marek Korgul, diecezjalny referent ds. życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego. Później odbyła się procesja w katedrze, w której wierni uczestniczyli niosąc ze sobą zapalone świece, symbol Jezusa Chrystusa - Światłości świata. Homilię z kolei wygłosił o. Mirosław Grakowicz CSsR, kustosz bazyliki mniejszej w Bardzie. Mówił w niej o potrzebie pełnego oddania się Bogu na wyłączną służbę.

Po homilii nastąpiło odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych oraz ślubów zakonnych. Po Komunii Świętej przedstawiciel osób życia konsekrowanego złożył zebranym podziękowania. Słowa wdzięczności wyraził też pasterz diecezji świdnickiej.

      

03.02.2011 (czwartek)
Pierwszy czwartek miesiąca

"Dziś tak bardzo trzeba solidarności, abyśmy razem potrafili dźwigać krzyże, a wśród nich najcięższy - zobojętnienie naszych sióstr i braci."

Zgodnie z tradycją w pierwszy czwartek miesiąca wspólnota seminaryjna udała się do katedry na Mszę Świętą. Poprzedzało ją nabożeństwo eucharystyczne prowadzone przez alumnów.

Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił ks. Krzysztof Iwaniszyn, ojciec duchowny. Mówił o tym, że dzisiaj niektórzy ludzie odrzucają kapłanów, podobnie jak kiedyś odrzucano uczniów Chrystusa. Trzeba modlić się o solidarność, jak robił to Jan Paweł II podczas trzeciej pielgrzymki do Polski. Tylko bowiem wspólnie możemy dążyć do Pana.

03.02.2011 (czwartek)
Wspomnienie św. Błażeja

Kościół wspomina św. Błażeja, Biskupa i Męczennika. Zgodnie z tradycją w ten dzień błogosławi się gardła, co uczynił ks. kan. Wiesław Rusin, ojciec duchowny, na zakończenie Jutrzni.

04.02.2011 (piątek)
Wyjazd do domu

Po zakończonej sesji egzaminacyjnej alumni udali się na krótki wypoczynek do swoich domów. Będą mogli spędzić dwa dni w rodzinnych parafiach.

04.02.2011 (piątek)
Koniec sesji egzaminacyjnej

Alumni zdali ostatnie egzaminy, przez co została zamknięta zimowa sesja egzaminacyjna. W ten sposób zakończony został czas bardziej wytężonej pracy intelektualnej.

04.02.2011 (piątek)
Pierwszy piątek miesiąca

Mszy Świętej w pierwszy piątek miesiąca w kaplicy pw. Dobrego Pasterza przewodniczył ks. prał. Tadeusz Chlipała, rektor. Modlono się na niej szczególnie za chorych i cierpiących.

W homilii rektor mówił o zasadach postępowania chrześcijańskiego. Należy kierować się nimi nawet w chwilach trudnych.

05.02.2011 (sobota)
Wizyta bp. Antoniego Dziemianko z Białorusi

Do Świdnicy przybył bp Antoni Dziemianko, sekretarz Konferencji Episkopatu Białorusi i biskup pomocniczy archidiecezji mińsko-mohylewskiej. W planie wizyty miał m. in. zwiedzanie seminarium.

06.02.2011 (niedziela)
Powrót alumnów do seminarium

Do "domu ziarna" zjechali się alumni po dwudniowej przerwie międzysemestralnej. Po praktyce do seminarium przyjechali także diakoni, którzy rozpoczną ostatni semestr swojej formacji duchowo-intelektualnej.

07.02.2011 (poniedziałek)
Wybory seniorów

Alumni seminarium świdnickiego dokonali wyborów seniorów. Są to osoby, które przez cały semestr będą reprezentować swój rocznik. Na szczególną uwagę zasługują wybory wśród diakonów, ponieważ seniorzy ich ostatniego semestru będą jednocześnie odpowiedzialni za cały kurs już w życiu kapłańskim. W tym roku tzw. "seniorem wieczystym" został dk. Piotr Gołuch, a jego zastępcą dk. Łukasz Czaniecki.

07.02.2011 (poniedziałek)
Zmiana pokojów

Tradycyjnie na początku semestru alumni przeprowadzali się. Zmienili nie tylko pokoje, ale także swoich socjuszów, czyli współlokatorów.

07.02.2011 (poniedziałek)
Sesja egzaminacyjna diakonów

Diakoni po powrocie z praktyk rozpoczęli sesję egzaminacyjną. W tym czasie będą zdawać egzaminy i zdobywać zaliczenia.

07.02.2011 (poniedziałek)
Początek drugiego semestru

Alumni rozpoczęli drugi semestr roku akademickiego 2010/2011. W tym czasie czekają ich wielkie wydarzenia, tak jak święcenia prezbiteratu i diakonatu czy posługi akolitatu i lektoratu.

08.02.2011 (wtorek)
Rada pedagogiczna

W seminarium zebrali się księża przełożeni, moderatorzy i profesorowie na czele z bp. Adamem Bałabuchem, biskupem pomocniczym świdnickim, na radzie pedagogicznej. Dyskutowali na niej o bieżących sprawach związanych z "domem ziarna", m. in. o zbliżającej się posłudze lektoratu.

09.02.2011 (środa)
Dzień skupienia księży neoprezbiterów

W ramach formacji stałej kapłanów do seminarium przybyli księża neoprezbiterzy na dzień skupienia. Spotkanie rozpoczęło się tradycyjnie od adoracji Najświętszego Sakramentu, po której była spowiedź święta. Kolejnym punktem dnia była Eucharystia, której przewodniczył ks. kan. Dominik Ostrowski, wicerektor. Ćwiczenia duchowe zakończył obiad w refektarzu.

10.02.2011 (czwartek)
Msza Święta w seminarium

We wspomnienie św. Scholastyki Mszy Świętej wieczornej w kaplicy głównej pw. Dobrego Pasterza przewodniczył ks. prał. Tadeusz Chlipała, rektor. W ten dzień wspólnota w sposób szczególny modliła się za diakonów, którzy już za sto dni przyjmą święcenia prezbiteratu.

W homilii rektor wspomniał o przejściu Chrystusa do Tyru i Sydonu, czyli na tereny pogańskie. To wyraz Jego miłości i troski o każdego człowieka.

10.02.2011 (czwartek)
Konsulta

Tradycyjnie na początku semestru zebrała się konsulta, aby podjąć decyzje dotyczące "domu ziarna" i jego funkcjonowania przez najbliższe półrocze. Zostały także wybrane osoby odpowiedzialne za poszczególne agendy.

11.02.2011 (piątek)
Światowy Dzień Chorego

W Światowy Dzień Chorego część alumnów udała się do katedry na Mszę Świętą. Przewodniczył jej bp Adam Bałabuch, biskup pomocniczy świdnicki.

Podczas homilii bp Adam mówił o chorobie oraz uldze i pokrzepieniu w cierpieniu. W trakcie liturgii miał także miejsce sakrament namaszczenia chorych, który udzielono licznie zebranym wiernym.

11.02.2011 (piątek)
Eucharystia w kaplicy głównej

W kaplicy głównej Mszy Świętej porannej przewodniczył ks.  kan. Dominik Ostrowski, wicerektor. Podczas niej modlono się szczególnie za duszę zmarłego dzień wcześniej abp. Józefa Życińskiego, metropolity lubelskiego.

Homilię wygłosił dk. Tomasz Krupnik. Podkreślił w niej rolę diabła, który ma swoje sposoby na zniekształcanie obrazu Boga w człowieku. Musimy zatem prosić Pana o uzdrowienie serca. Jeśli tego będziemy chcieli, On da nam o wiele więcej, gdyż troszczy się o nas.

13.02.2011 (niedziela)
Msza Święta w katedrze

"Żyjemy w czasach odrzucania Pana Boga i jego przykazań."

Wspólnota seminaryjna udała się na poranną Mszę Świętą do katedry świdnickiej. Przewodniczył jej ks. prał. Jan Bagiński, proboszcz. On również wygłosił homilię, w której podkreślił trzy sposoby interpretacji przez Jezusa przykazań: uwewnętrznienie, radykalizm i miłość. Z wnętrza bowiem człowieka wychodzi nieczystość i tak burzyć się może życie społeczne. Wyrzucany jest krzyż, łamane są prawa Dekalogu i odchodzi się od prawdziwej wolności do samowoli. Stąd już Jan Paweł II nawoływał podczas czwartej pielgrzymki do Polski do odmiany wnętrza.

  

14.02.2011 (poniedziałek)
Wykład Tomasza Terlikowskiego w Teatrze Miejskim

Spora część alumnów udała się do Teatru Miejskiego znajdującego się na świdnickim Rynku, aby uczestniczyć w wykładzie Tomasza Terlikowskiego. Dziennikarz mówił na temat: "Cywilizacja życia i antykultura śmierci". Dotyczył on fundamentalnych zasad związanych z ludzkim życiem oraz aborcją. Po wykładzie odbyła się także burzliwa dyskusja.

14.02.2011 (poniedziałek)
Święto Świętych Cyryla i Metodego

"Idźmy głosić Chrystusa zmartwychwstałego. On nas potrzebuje, naszych rąk. Naszym zadaniem wypływającym ze chrztu jest stawanie się Jego apostołami."

W święto Świętych Cyryla i Metodego, patronów Europy, Mszy Świętej w kaplicy głównej przewodniczył ks. prał. Tadeusz Chlipała, rektor. Podczas niej wspólnota seminaryjna szczególnie modliła się za głównego celebransa, który w tym dniu obchodził kolejną rocznicę urodzin.

Homilię wygłosił dk. Marcin Zawada. Mówił o tym, że Chrystus posyła swoich uczniów nie po to, aby ci zdobyli jakieś zyski materialne, lecz duchowe. Trzeba głosić Dobrą Nowinę, jak patroni dnia. To obowiązek wszystkich chrześcijan.

17.02.2011 (czwartek)
Msza Święta z bp. Ignacym Decem

"Winniśmy zmieniać nasze patrzenie na Chrystusa i Kościół - z ludzkiego na Boże."

Na czwartkową Eucharystię do seminarium przybył bp Ignacy Dec, biskup świdnicki. Chce on bowiem być blisko swoich kleryków, a wspólna Msza Święta jest najlepszym tego sposobem. We wstępie przypomniał słowa Ojca Świętego Benedykta XVI, że "czas seminarium to czas uczenia się bycia uczniami Chrystusa". Wspomniał też zmarłego niedawno abp. Józefa Życińskiego.

W homilii pasterz Kościoła świdnickiego ukazał różne koncepcje człowieka. W Ewangelii jawi się on jako istota pytająca. Lubimy dowiadywać się różnych rzeczy. Dzisiaj pytamy, kim jest dla nas Chrystus? Trzeba się z Nim zżyć i modlić się, aby móc odpowiedzieć na to pytanie. Musimy zmieniać swoje podejście do Pana - z ludzkiego na Boże. To nie Ewangelię mamy dostosowywać do świata, ale głosić żywego Chrystusa, nawet czasem idąc pod prąd.

  

20.02.2011 (niedziela)
Eucharystia u sióstr elżbietanek

Ksiądz prał. Tadeusz Chlipała, rektor, udał się wraz z dwoma alumnami do świdnickiej wspólnoty sióstr elżbietanek. Odprawił tam Mszę Świętą, podczas której wygłosił homilię. Mówił w niej o miłości nieprzyjaciół i o tym, że nikt nie lubi być pouczanym.

20.02.2011 (niedziela)
Msza Święta w seminarium

"Mądrym i roztropnym człowiekiem jest ten, kto trwa w jedności z Chrystusem i z braćmi."

Mszy Świętej w kaplicy pw. Dobrego Pasterza przewodniczył ks. Krzysztof Iwaniszyn, ojciec duchowny. W homilii powiedział, że Boże wezwanie do świętości jest zadaniem dla wszystkich ludzi. Nie można jej osiągnąć żyjąc w nienawiści do brata swego. Stąd konieczna jest komunia z Chrystusem i z braćmi, wszystkimi braćmi. Bez tej komunii nic nie da się zrobić, nasza posługa nie przyniesie żadnych owoców.

20.02.2011 (niedziela)
Eucharystia w katedrze świdnickiej

Grupa alumnów udała się do katedry świdnickiej, aby uczestniczyć w tzw. Mszy Świętej "kanonickiej". Przewodniczył jej ks. Mariusz Walas, wikariusz parafii pw. Świętych Stanisława i Wacława. Homilię wygłosił ks. Marcin Ogórek, drugi wikariusz. Mówił w niej o drodze do świętości, która wiedzie przez miłość do Boga i drugiego człowieka. Jezus Chrystus nie zostawił nas z pytaniami, ale pokazał nam, jak być doskonałymi.

21.02.2011 (poniedziałek)
Oddanie krwi

Alumni związani z honorowym krwiodawstwem udali się do salek katechetycznych parafii katedralnej pw. Świętych Stanisława i Wacława. Oddali tam krew, aby pomóc ludziom w potrzebie.

22.02.2011 (wtorek)
Seminaria naukowe we Wrocławiu

Alumni z roczników od trzeciego do piątego mieli możliwość wyjechania do Wrocławia w celu uczestniczenia w swoich seminariach naukowych oraz odwiedzenia bibliotek.

22.02.2011 (wtorek)
Święto Katedry św. Piotra

W święto Katedry św. Piotra Eucharystii w kaplicy głównej przewodniczył ks. kan. Wiesław Rusin, ojciec duchowny. Homilię wygłosił dk. Damian Fleszer. Zaznaczył w niej, że Piotr był zwykłym, przeciętnym człowiekiem. To nie względy ludzkie zadecydowały o jego wybraniu, ale jego wiara. To właśnie ta wiara pozwala nam widzieć Chrystusa jako Fundament naszego Kościoła.

23.02.2011 (środa)
Wspomnienie św. Polikarpa

We wspomnienie św. Polikarpa ze Smyrny Mszy Świętej w kaplicy pw. Dobrego Pasterza przewodniczył ks. Krzysztof Iwaniszyn, ojciec duchowny. Homilię wygłosił dk. Paweł Głąb. Mówił w niej o Bogu jako Mądrości. Nie jest to mądrość bezmyślnie wykuta z książek, ale to Mądrość, na której można się wesprzeć oraz Jej zawierzyć. Tak postępował św. Polikarp, który pokazał, co to znaczy być świadkiem Chrystusa.

24.02.2011 (czwartek)
Msza Święta w kaplicy głównej z bp. Ignacym Decem

"Przykładem człowieka usłużnego był abp Józef Życiński. Nie wszystko robił dla siebie, ale talentami otrzymanymi od Boga dzielił się z innymi."

Do "domu ziarna" ponownie na czwartkową Eucharystię przybył bp Ignacy Dec, biskup świdnicki. Na wstępie przypomniał, że tego dnia minęło już siedem lat od ogłoszenia dekretu Stolicy Apostolskiej związanego z powstaniem diecezji. W związku z tym modlił się szczególnie za dwudziestu dwóch kapłanów, którzy zmarli do tej pory w naszym Kościele partykularnym.

Ekscelencja wygłosił na Mszy Świętej homilię. Podkreślił w niej trzy wątki z liturgii słowa: usłużność, zgorszenie oraz okazję do grzechu. Usłużność to dzielenie się z innymi, dawanie siebie drugim. Przykładem takich osób byli abp Józef Życiński oraz o. Andrzej Rębacz CSsR. Drugi wątek wiązał się ze zgorszeniem. Wszędzie można niestety znaleźć osoby, które cechują się tą negatywną postawą. Ostatnim wątkiem w liturgii słowa była okazja do grzechu. Kto ją kocha, ten kocha i sam grzech. Czasem tak trudno ludziom rozstać się z tą okazją, a przecież Chrystus mówi o niej w kontekście piekła. Trzeba zatem czerpać tylko i wyłącznie z tych pozytywnych wzorców.

    

24.02.2011 (czwartek)
Oddanie krwi

Po raz kolejny w tym tygodniu klerycy związani z honorowym krwiodawstwem udali się na oddawanie krwi. Tym razem byli w "Ars medica".

26.02.2011 (sobota)
Kursowy dzień skupienia alumnów pierwszego roku

Alumni pierwszego roku zorganizowali swój dzień skupienia. Wszystko rozpoczęło się od Mszy Świętej z Jutrznią w małej kaplicy pod przewodnictwem ks. kan. Tomasza Czubaka, dyrektora administracyjnego. W homilii powiedział, że bardzo ważne jest otwarcie na Bożą miłość, aby obedrzeć się z fałszu i znaleźć w sobie prawdę.

Po południu klerycy udali się do Wrocławia. Spędzili tam czas na rekreacji.

  

27.02.2011 (niedziela)
Eucharystia z osobami niesłyszącymi

Grupa AMEN po raz kolejny udała się na Mszę Świętą z osobami niesłyszącymi. Eucharystii przewodniczył tym razem ks. kan. Tomasz Czubak, dyrektor administracyjny naszego seminarium. Za tłumaczenie tekstów celebransa odpowiedzialny był dk. Grzegorz Fabiński, a wierni świeccy przetłumaczyli na język migowy modlitwę wiernych.

    

27.02.2011 (niedziela)
Msza Święta w katedrze

"Poszukiwanie pokoju na ziemi ma źródło w miłości Boga."

Wspólnota seminaryjna udała się do katedry na Mszę Świętą. Przewodniczył jej ks. prał. Tadeusz Chlipała, rektor. W homilii podkreślił, że powinnością chrześcijan jest poszukiwanie pokoju, którego źródłem jest Bóg. To na Nim powinniśmy wszystko budować, a dobra doczesne mieć za nic.

28.02.2011 (poniedziałek)
Konferencja dziekanów

Do seminarium przybyli księża dziekani z diecezji świdnickiej, którzy rozpoczęli swoje spotkanie od Mszy Świętej pod przewodnictwem bp. Ignacego Deca, biskupa świdnickiego. Następnie mieli obrady, podczas których dyskutowali o bieżących sprawach związanych z funkcjonowaniem diecezji. Wszystko zakończyło się obiadem w refektarzu.

Wybierz kronikę