Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Świdnickiej
Portal „Adalbertus” | Seminarium Duchowne | Diecezja Świdnicka
Seminarium > Kronika

Drukuj stronę Wyślij link znajomemu

Kronika WSD - Grudzień 2010

01.12.2010 (środa)
Dzień skupienia księży neoprezbiterów

Do seminarium przyjechali księża neoprezbiterzy, aby odbyć kolejny dzień skupienia. Ćwiczenia duchowe tradycyjnie rozpoczęły się od adoracji Najświętszego Sakramentu, po której była Msza Święta. Przewodniczył jej ks. prał. Tadeusz Chlipała, rektor wspólnoty. Kolejnym punktem było spotkanie z ks. prał. Edwardem Szajdą, który odpowiedzialny jest za formację stałą kapłanów.

01.12.2010 (środa)
Msza Święta roratnia

W seminarium odbyła się pierwsza w tym Adwencie Msza Święta roratnia. Przewodniczył jej ks. Krzysztof Iwaniszyn, ojciec duchowny. Kaznodzieją był dk. Tomasz Gwizdek. Powiedział o tym, że zatroskani o człowieka Jezus sam wyszedł z inicjatywą i dokonał rozmnożenia chleba. Również my mamy dzielić się tymi dobrami, które mamy.

02.12.2010 (czwartek)
Msza Święta w katedrze

W pierwszy czwartek grudnia wspólnota seminaryjna tradycyjnie udała się do katedry świdnickiej, aby uczestniczyć w Eucharystii. W tym miesiącu Mszy Świętej roratniej, podczas której w sposób szczególny modlono się w intencji powołań kapłańskich, przewodniczył bp Ignacy Dec, biskup diecezjalny. W homilii mówił za sługą Bożym Janem Pawłem II o trzech aspektach wznoszenia domu na skale - budowaniu na Chrystusie, na Kamieniu odrzuconym przez świat oraz na Piotrze.

  

02.12.2010 (czwartek)
Koncert seminaryjnego zespołu muzycznego "The Clouds"

Seminaryjny zespół muzyczny "The Clouds" wraz z ks. Krzysztofem Iwaniszynem, ojcem duchownym, udał się do strzegomskiego liceum. Dał tam koncert dla młodzieży, który miał charakter powołaniowy.

03.12.2010 (piątek)
Eucharystia w seminaryjnej kaplicy głównej

We wspomnienie św. Franciszka Ksawerego i zarazem w pierwszy piątek miesiąca Mszy Świętej w kaplicy głównej przewodniczył ks. kan. Dominik Ostrowski, wicerektor. Eucharystia odprawiana była w języku łacińskim. Homilię wygłosił dk. Robert Krupa, który mówił o uzdrowieniu niewidomych jako drodze do nowego życia - życia z Chrystusem.

04.12.2010 (sobota)
Seminaryjny dzień św. Mikołaja

Seminarium świdnickie obchodzi dzień św. Mikołaja zawsze w sobotę będącą najbliżej liturgicznego wspomnienia. Z tego powodu nieco wcześniej niż zwykle Święty zapukał do drzwi "domu ziarna", który na ten czas zamienił się w wojsko. Taką bowiem w tym roku mikołajową koncepcję wybrali alumni czwartego roku - organizatorzy zabawy.

Dzień zaczął się bardzo wcześnie, od zaskakującej pobudki. Alumni i księża przełożeni mogli też tradycyjnie obejrzeć swoje karykatury na plakatach, które znaleźć można było na drzwiach wszystkich pokojów przystrojonego zgodnie z motywem wiodącym seminarium.

Wieczorem odbyły się główne uroczystości, które zapoczątkowała sztuka poważna. W tym roku Teatr Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej zaproponował swoim widzom spektakl pt. "Hiob". Po tym przedstawieniu miała miejsce kolacja, a po niej moment, na który czekali wszyscy. Była to sztuka satyryczna, podczas której klerycy mogli wcielić się w role księży przełożonych oraz profesorów i w krzywym zwierciadle pokazać życie w "domu ziarna". Nie zabrakło także wizyty samego św. Mikołaja, który rozdał zebranym prezenty.

      

05.12.2010 (niedziela)
Wybory samorządowe

Część alumnów udała się do swoich miejscowości, aby uczestniczyć w drugiej turze wyborów samorządowych. W ten sposób mogli sami zadecydować, kto ma ich reprezentować przez najbliższe lata.

05.12.2010 (niedziela)
Msza Święta w katedrze

Wspólnota seminaryjna udała się do katedry, aby wziąć udział we Mszy Świętej . Przewodniczył jej bp Ignacy Dec, biskup świdnicki, i obecni byli na niej honorowi dawcy krwi. W homilii pasterz Kościoła partykularnego powiedział, że Adwent to czas przyglądania się trzem wielkim osobom - Izajaszowi, św. Janowi Chrzcicielowi oraz Najświętszej Maryi Pannie. Przybliżył wiernym postać tego, którego głos rozlegał się na pustyni.

  

06.12.2010 (poniedziałek)
Wyjazd do Pszenna

Na zaproszenie ks. kan. Kazimierza Gniota rektor seminarium, ks. prał. Tadeusz Chlipała, udał się na parafię pw. św. Mikołaja do Pszenna. Wziął ze sobą alumnów piątego roku, którzy uświetnili śpiewem i asystą celebrację Mszy Świętej odpustowej. Rektor w wygłoszonej homilii mówił o powołaniu, również do świadczenia dobroci innym. Na zakończenie Mszy Świętej odbyła się jeszcze krótka adoracja Najświętszego Sakramentu i odśpiewano "Te Deum".

  

06.12.2010 (poniedziałek)
Ćwiczenia przeciwpożarowe

W "domu ziarna" miała miejsce kontynuacja ćwiczeń przeciwpożarowych. Tym razem przeprowadzono próbną ewakuację z budynku seminaryjnego.

07.12.2010 (wtorek)
Akatyst ku czci Najświętszej Maryi Panny

Wspólnota seminaryjna zgromadziła się w kaplicy głównej, aby odśpiewać akatyst ku czci Najświętszej Maryi Panny. Tradycją już się stało, iż tę modlitwę typową dla Kościołów na Wschodzie śpiewa się w naszym seminarium w przededniu obłóczyn.

08.12.2010 (środa)
Nieszpory

W kaplicy głównej odbyły się II Nieszpory uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Przewodniczył im ks. kan. Dominik Ostrowski i tradycyjnie służyli do niej bracia z trzeciego roku, którzy rano przyjęli sutanny. W homilii ksiądz wicerektor powiedział, iż sutanna jest tylko zewnętrznym znakiem zobowiązującym do wewnętrznej przemiany.

08.12.2010 (środa)
Pogrzeb ks. prał. Zbigniewa Michalewicza

W Goczałkowie odbył się pogrzeb zmarłego w pierwszy piątek miesiąca ks. prał. Zbigniewa Michalewicza. Uroczystościom przewodniczył bp Ignacy Dec, pasterz Kościoła świdnickiego. Obecny był na nich także przedstawiciel seminarium.

08.12.2010 (środa)
Obłóczyny alumnów roku trzeciego

W uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny dokonuje się obleczenia alumnów roku trzeciego w sutanny. Trzynastu zatem braci z tegoż kursu po raz pierwszy założyło strój duchowny.

Mszy Świętej w katedrze przewodniczył pasterz Kościoła partykularnego, bp Ignacy Dec. Przybyli na nią rodzice i rodziny kleryków z trzeciego kursu, a także ich księża proboszczowie. W homilii biskup świdnicki podkreślił wartość stroju duchownego i przestrzegł nowo oblekanych przed zbyt szybkim zrzucaniem sutanny.

Po kazaniu odbył się sam obrzęd obłóczyn. Na początku ks. kan. Tomasz Czubak, dyrektor administracyjny, przedstawił kandydatów do przyjęcia sutanny. Następnie zostało złożone wyznanie wiary oraz odmówiono modlitwę błogosławieństwa. Po pokropieniu oblekanych i ich sutann wodą święconą, udali się oni do kaplicy Najświętszego Serca Pana Jezusa. Tam ściągnęli krawaty i założyli koloratki. Zakończeniem obrzędu było nałożenie klerykom białych komż.

Po Komunii Świętej alumni podziękowali obecnym za uznanie ich godnymi noszenia stroju duchownego. Księżom, którzy pomagali im przygotować się do tego dnia, podarowali kwiaty.

Dalsza część uroczystości odbyła się w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej. Na początku klerycy trzeciego roku pokazali prezentację swojego kursu, po czym zaprosili swoich bliskich na mały poczęstunek.

      

08.12.2010 (środa)
Nieszpory

W kaplicy głównej odbyły się II Nieszpory uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Przewodniczył im ks. kan. Daniel Szymanik, dyrektor administracyjny i tradycyjnie służyli do niej bracia z trzeciego roku, którzy rano przyjęli sutanny.

09.12.2010 (czwartek)
Msza Święta w kaplicy głównej

W kaplicy głównej po raz pierwszy sprawowana była Msza Święta czwartkowa. W związku z tym ks. prał. Tadeusz Chlipała zaprosił na nią bp. Adama Bałabucha, biskupa pomocniczego świdnickiego i pierwszego rektora seminarium. Przewodniczył on Eucharystii i wygłosił homilię. Powiedział, że Królestwo Boże doznaje gwałtu i ludzie gwałtowni je zdobywają. Taką osobą był św. Jan Chrzciciel, który w prawdzie dążył do świętości swojej i innych. Zdobywał Królestwo Boże przez cichość, łagodność, pokorę i przede wszystkim żarliwą miłość do Boga i bliźnich.

  

09.12.2010 (czwartek)
Spotkanie Koła Naukowego

Koło Naukowe Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej po raz kolejny zorganizowało spotkanie. Tym razem dyskutowano nad listem Benedykta XVI do seminarzystów.

09.12.2010 (czwartek)
Wizyta św. Mikołaja u dzieci

Grupa alumnów udała się wraz z ks. kan. Tomaszem Czubakiem, dyrektorem administracyjnym seminarium, do Świebodzic, gdzie Zgromadzenie Sióstr Szkolnych de Notre Dame prowadzi dom dla dzieci. Alumni pierwszego roku wystawili krótką sztukę dotyczącą św. Mikołaja, natomiast starsi klerycy wraz ze Świętym rozdawali młodym ludziom prezenty.

  

09.12.2010 (czwartek)
Praktyki duszpasterskie

Diakoni udali się na parafie, gdzie we wrześniu odbywali praktyki duszpasterskie. Przez najbliższe tygodnie będą oni na tych samych placówkach przygotowywać się w sposób bezpośredni do przyszłej posługi jako kapłani.

10.12.2010 (piątek)
Konferencja ks. kan. Marcina Gęsikowskiego

W ramach wieczornej konferencji ascetycznej ze swoim wystąpieniem przybył ks. kan. Marcin Gęsikowski, sekretarz bp. Ignacego Deca oraz wykładowca Pisma Świętego w naszym seminarium. Mówił o idei kręgów biblijnych, które od niedzieli będą organizowane w "domu ziarna".

10.12.2010 (piątek)
Msza Święta za zmarłego ks. prał. Zbigniewa Michalewicza

W seminarium miała miejsce Msza Święta, która sprawowana była za zmarłego ks. prał. Zbigniewa Michalewicza. Przewodniczył jej ks. kan. Wiesław Rusin, natomiast homilię wygłosił ks. prał. Tadeusz Chlipała, rektor. Zaznaczył w niej, że ludzie narzekają, ponieważ zatrzymują się tylko na rzeczach powierzchownych, a nie wchodzą wgłąb serca drugiej osoby.

10.12.2010 (piątek)
Msza Święta imieninowa ks. kan. Daniela Szymanika

Mszy Świętej roratniej w kaplicy głównej przewodniczył ks. kan. Daniel Szymanik, dyrektor administracyjny seminarium. Podczas niej wspólnota pragnęła uczcić jego patronalne święto.

Homilię wygłosił ks. kan. Tomasz Czubak, prefekt, mówiąc, że człowiek może osiągnąć szczęście jedynie wtedy, kiedy będzie służył Bogu. Po Komunii Świętej w imieniu całej wspólnoty seminaryjnej życzenia złożyli dziekani alumnów.

    

11.12.2010 (sobota)
Wizyta członków Towarzystwa Przyjaciół z Bielawy

Do seminarium przyjechali członkowie Towarzystwa Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej wraz z ks. Pawłem Łabudą, wikariuszem parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Bielawie. Uczestniczyli oni m. in. we Mszy Świętej, której przewodniczył ks. prał. Tadeusz Chlipała, rektor "domu ziarna".

  

12.12.2010 (niedziela)
Msza Święta w kaplicy głównej

Mszy Świętej w kaplicy głównej w niedzielę "Gaudete", jak określa się 3. niedzielę Adwentu, przewodniczył ks. prał. Tadeusz Chlipała, rektor seminarium. W homilii mówił on o poszukiwaniu Chrystusa i świadczeniu o Nim tak, jak to robił św. Jan Chrzciciel.

12.12.2010 (niedziela)
Msza Święta w katedrze

Grupa alumnów udała się do katedry, aby uczestniczyć tam we Mszy Świętej. Przewodniczył jej ks. kan. Dominik Ostrowski, wicerektor seminarium. Prowadził on bowiem w parafii katedralnej rekolekcje adwentowe. W homilii wyjaśnił znaczenie Adwentu i to, jak należy ten okres liturgiczny przeżywać.

12.12.2010 (niedziela)
Kręgi biblijne

Po raz pierwszy klerycy podzieleni na grupy mieli okazję wspólnie rozważać Pismo Święte. Stworzone w seminarium kręgi biblijne polegają na spotkaniach, podczas których alumni dzielą się ze współbraćmi usłyszanym słowem Bożym.

13.12.2010 (poniedziałek)
Eucharystia w kaplicy głównej

W liturgiczne wspomnienie św. Łucji Eucharystii w kaplicy głównej przewodniczył ks. prał. Tadeusz Chlipała, rektor. W homilii zaznaczył, iż ludzi często cechuje obłuda. Przyjmują tylko te prawdy, które są dla nich wygodne.

14.12.2010 (wtorek)
Msza Święta w kaplicy głównej

We wspomnienie św. Jana od Krzyża Eucharystii w seminarium przewodniczył ks. kan. Wiesław Rusin, ojciec duchowny. W homilii powiedział, że Bogu podoba się postawa skruszonego serca, a nie składanie pustych deklaracji. Dlatego należy weryfikować swoje życie i karmić się wypełnianiem woli Bożej.

16.12.2010 (czwartek)
Eucharystia w kaplicy głównej

Głównym celebransem i kaznodzieją podczas czwartkowej Mszy Świętej w kaplicy głównej był ks. prał. Tadeusz Chlipała. Rektor seminarium ukazał w homilii sylwetkę św. Jana Chrzciciela jako proroka. To człowiek, który wiedział więcej niż inni ludzie i głosił prawdy niewygodne.

17.12.2010 (piątek)
Msza Święta w kaplicy głównej

Wraz z 17 grudnia w Kościele rozpoczyna się druga część Adwentu, podczas której bezpośrednio przygotowujemy się już nie tyle na powtórne przyjście Pana na końcu czasów, co na Jego narodzenie. W tym dniu Eucharystii w języku łacińskim w kaplicy głównej przewodniczył ks. kan. Dominik Ostrowski. W homilii mówił on o genealogii jako gatunku literackim używanym do prezentacji wielkich ludzi. Taką Osobą jest Chrystus - Syn Dawida, na spotkanie z którym przygotowujemy się.

18.12.2010 (sobota)
Msza Święta dla studentów świeckich

W kaplicy głównej miała miejsce Msza Święta dla osób, które studiują w trybie zaocznym w świdnickim oddziale Papieskiego Wydziału Teologicznego. Przewodniczył jej ks. prał. Tadeusz Chlipała, rektor seminarium. Wiązała się ona z tym, iż było to już ostatnie spotkanie tych studentów przed uroczystością Narodzenia Pańskiego i okazja, aby złożyć sobie życzenia.

18.12.2010 (sobota)
Spotkanie opłatkowe u dzieci w Świebodzicach

Kilku alumnów udało się do Świebodzic, gdzie Zgromadzenie Sióstr Szkolnych de Notre Dame prowadzi dom dla dzieci. Klerycy uczestniczyli tam w spotkaniu opłatkowym.

  

19.12.2010 (niedziela)
Spotkanie opłatkowe na świdnickim Rynku

Grupa alumnów udała się na świdnicki Rynek, aby uczestniczyć w spotkaniu opłatkowym. Wydarzenie miało charakter ekumeniczny, gdyż oprócz bp. Ignacego Deca, biskupa świdnickiego, obecni na nim byli ks. radca Waldemar Pytel, proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej pw. Świętej Trójcy w Świdnicy, oraz ks. Piotr Nikolski, proboszcz parafii prawosławnej pw. św. Mikołaja w Świdnicy.

19.12.2010 (niedziela)
Msza Święta w katedrze w 4. niedzielę Adwentu

"Świętemu Józefowi trudno było przyjąć wolę Bożą, nie rozumiał jej. Chciał potejmnie oddalić Maryję, ale Bóg objawił Mu prawdę."

Wspólnota seminaryjna udała się do katedry świdnickiej pw. Świętych Stanisława i Wacława, aby uczestniczyć w Eucharystii. Głównym jej celebransem był ks. prał. Tadeusz Chlipała, rektor. Homilię wygłosił wikariusz parafialny, ks. Marcin Ogórek. Mówił w niej, że ludziom trudno jest przyjąć wolę Bożę, zwłaszcza gdy On czasami burzy ich wyobrażenie (jak to było w przypadku św. Józefa). Przyjęcie jednak tej woli pozwoli dobrze przygotować się na Narodzenie Pańskie, podczas którego nie wyrzucimy Chrystusa do stajni, lecz przyjmiemy Go w gospodach własnych serc.

21.12.2010 (wtorek)
Antycypacja wigilii Narodzenia Pańskiego

"Jak dzielimy się Chrystusem z innymi, to pomnażamy w świecie dobro."

Wspólnota seminaryjna przeżywała wigilię uroczystości Narodzenia Pańskiego. Obchody rozpoczęły się od Eucharystii w kaplicy głównej, której przewodniczył bp Ignacy Dec. Obecni na niej byli także bp Adam Bałabuch, księża profesorowie i przełożeni seminaryjni, lektorki języków obcych, pracownicy świeccy, siostry zakonne i oczywiście alumni. W homilii bp Ignacy Dec mówił o radości, która wypływa z dwóch źródeł - z przyjęcia Bożego przebaczenia oraz ze świadomości Jego obecności. Gdy o tym pamiętamy, przyjmujemy Chrystusa do naszych serc i nie obchodzimy świąt bez Niego (jak to jest w zwyczaju zlaicyzowanego świata). Przykładem takiej postawy jest Maryja, która dzieli się Darem radości z innymi, przez co rozkwita ich wiara.

Po Mszy Świętej wszyscy przeszli do auli, gdzie klerycy wystawili jasełka zatytułowane "Tak bowiem Bóg umiłował świat". Ostatnim akcentem była wieczerza wigilijna w seminaryjnym refektarzu. Po odczytaniu Ewangelii przez ks. kan. Wiesława Rusina i życzeniach, przyszedł czas na łamanie się opłatkiem. Ważnym punktem było także wspólne kolędowanie, najpierw wraz z chórem alumnów pod batutą ks. kan. Piotra Ważydrąga, a później z seminaryjnym zespołem muzycznym. Tradycyjnie także kolędę "Oj, maluśki, maluśki"zaśpiewał bp Ignacy Dec. Wszystko zakończyło się błogosławieństwem.

      

22.12.2010 (środa)
Wyjazd alumnów do domu

Jak co roku alumni wyjeżdżają do swoich parafii, aby uczestniczyć w uroczystości Narodzenia Pańskiego. Spędzą tam święta wraz ze swoimi rodzinami i przyjaciółmi, będą także służyć wspólnotom parafialnym pomocą w organizowaniu liturgii.

Część kleryków pełni w czasie ferii świątecznych dyżury w Świdnicy. Jedni mają kilka dni seminaryjnej furty, inni asystę w katedrze podczas Eucharystii z biskupem. Wszyscy alumni wrócą do "domu ziarna" po Nowym Roku.

25.12.2010 (sobota)
Uroczystość Narodzenia Pańskiego

W uroczystość Narodzenia Pańskiego porannej Mszy Świętej w katedrze świdnickiej przewodniczył bp Ignacy Dec, biskup diecezjalny. W homilii mówił on o znaczeniu Narodzenia Pańskiego i relacji o tym wydarzeniu w Piśmie Świętym. Podkreślił także, że wcielenie Syna Bożego zaowocowało nadaniem ludziom godności dzieci Bożych.

25.12.2010 (sobota)
Pasterka w katedrze

Mszy w noc Narodzenia Pańskiego w katedrze przewodniczył bp Ignacy Dec, biskup świdnicki. On również wygłosił homilię, w której podkreślił ważność modlitwy o przyjęcie Jezusa przez cały świat. On jest dla nas najważniejszy, musimy umieć rozpoznać w dziecinie Jedynego Zbawiciela, niewyczerpane Źródło Pokoju.

26.12.2010 (niedziela)
Niedziela Świętej Rodziny

W święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa w katedrze miała miejsce Msza Święta. Przewodniczył jej ks. Marcin Ogórek, wikariusz parafialny, i uczestniczyło w niej także kilku alumnów.

26.12.2010 (niedziela)
List rektorów na święta

We wszystkich kościołach diecezji świdnickiej odczytywany był list ks. prof. Waldemara Irka, rektora Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, oraz ks. dr. Tadeusza Chlipały, rektora Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej, z okazji uroczystości Narodzenia Pańskiego. W liście tym księża dziękują za wsparcie i składają życzenia świąteczne.

31.12.2010 (piątek)
Msza Święta w katedrze

Wieczornej Eucharystii w katedrze świdnickiej przewodniczył bp Ignacy Dec, biskup diecezjalny. W homilii podsumował miniony rok 2010 i złożył wszystkim wiernym życzenia z okazji rozpoczynającego się już następnego dnia Nowego Roku.

Wybierz kronikę